Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 393 din 14 mai 2020  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 393 din 14 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi pentru modificarea art. II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 440 din 26 mai 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Prezenta hotărâre se aplică emisiilor provenite din activităţile prevăzute în anexa nr. 1 şi gazelor cu efect de seră prevăzute în anexa nr. 2, cu respectarea, după caz, a dispoziţiilor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 3, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
    "f^1) instalaţie nou-intrată - orice instalaţie în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care a obţinut pentru prima dată autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră până la data de 30 iunie 2019, pentru perioada de alocare 2021-2025, şi ulterior până la data de 30 iunie 2024, pentru perioada de alocare 2026-2030;"

    3. La articolul 3, litera t) se abrogă.
    4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Autorităţile competente responsabile pentru aplicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri sunt: autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, autoritatea publică centrală pentru economie, energie şi mediul de afaceri, autoritatea publică centrală pentru transporturi, infrastructură şi comunicaţii, autoritatea publică centrală pentru finanţe publice, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu şi unităţile subordonate acestora."

    5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru instalaţiile în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1, care generează emisii specifice activităţii respective, operatorul trebuie să deţină autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră emisă de Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, pentru perioada de 10 ani care începe la data de 1 ianuarie 2021.
(4) Prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului se aprobă procedura de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030."

    6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului revizuieşte autorizaţia privind emisiile de gaze cu efect de seră ori de câte ori intervin modificări în instalaţia în care se desfăşoară una sau mai multe dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 1."

    7. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Începând cu cea de-a treia perioadă a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit, respectiv 2013-2020, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual se diminuează liniar, pornind de la mijlocul perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă se reduce cu un factor liniar de 1,74% în raport cu cantitatea medie anuală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate în conformitate cu Planul naţional de alocare privind certificatele de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioadele 2007 şi 2008-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 60/2008, cu modificările ulterioare.
    (2) Începând cu anul 2021, numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate anual cu titlu gratuit se reduce cu un factor liniar de 2,2% în raport cu cantitatea medie anuală a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate."

    8. La articolul 10^1, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alineatele (10)-(12), cu următorul cuprins:
    "(10) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului publică şi transmite Comisiei Europene la data de 30 septembrie 2024 lista instalaţiilor şi numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit fiecărei instalaţii, pentru perioada de 5 ani care începe la data de 1 ianuarie 2026, iar listele pentru fiecare perioadă următoare de 5 ani se transmit ulterior o dată la 5 ani.
(11) Fiecare listă include informaţii privind activitatea de producţie, transferurile de căldură şi gaze, producţia de energie electrică şi emisiile la nivel de subinstalaţie din cursul celor 5 ani calendaristici care precedă transmiterea listei. Alocările se acordă numai instalaţiilor pentru care se furnizează astfel de informaţii.
(12) În vederea punerii în aplicare a prevederilor alin. (10), pentru instalaţiile în care se desfăşoară una sau mai multe activităţi prevăzute în anexa nr. 1, operatorii au obligaţia de a transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, la solicitarea acesteia, datele necesare pentru stabilirea numărului de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate gratuit."

    9. La articolul 14^4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate cu titlu gratuit instalaţiilor prevăzute la alin. (1) se ajustează anual cu factorul liniar menţionat la art. 10 alin. (2), cu excepţia anilor în care alocarea certificatelor respective este ajustată într-un mod uniform, ţinându-se cont de volumul de certificate care urmează să fie scoase la licitaţie."

    10. La articolul 15^1, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Începând cu anul 2021, producătorii de energie electrică beneficiază de alocare tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanţarea de investiţii în modernizarea, diversificarea şi transformarea durabilă a sectorului energetic. Investiţiile care beneficiază de sprijin trebuie să fie coerente cu tranziţia către o economie sigură şi sustenabilă cu emisii reduse de dioxid de carbon şi cu obiectivele cadrului de politici ale Uniunii privind clima şi energia pentru 2030, precum şi cu îndeplinirea obiectivelor pe termen lung exprimate în Acordul de la Paris. Alocarea tranzitorie cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră de la prezentul alineat încetează la 31 decembrie 2030.
(4) Investiţiile prevăzute la alin. (3) cu valoare mai mică de 12,5 milioane EUR care vor fi sprijinite prin alocarea tranzitorie opţională cu titlu gratuit şi care nu sunt selectate prin procedura de ofertare concurenţială sunt selectate pe baza unor criterii obiective şi transparente, ca urmare a procesului de selecţie prin consultare publică.
(5) În cazul în care în aceeaşi instalaţie inclusă în lista investiţiilor stabilită, publicată şi transmisă Comisiei Europene se realizează mai multe investiţii, acestea se evaluează de către autoritatea publică centrală pentru economie, energie şi mediul de afaceri în ansamblu, pentru a stabili dacă se depăşeşte sau nu pragul de 12,5 milioane EUR, cu excepţia cazului în care investiţiile respective sunt, în mod independent, viabile din punct de vedere tehnic sau financiar."

    11. Articolul 15^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15^2
    (1) Lista sectoarelor şi subsectoarelor expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon este stabilită prin Decizia 2014/746/UE a Comisiei din 27 octombrie 2014 de stabilire pentru perioada 2015-2019, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a listei sectoarelor şi subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Autorităţile publice centrale pot să adopte măsuri financiare în favoarea sectoarelor sau subsectoarelor care sunt considerate a fi expuse unor riscuri semnificative de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ca urmare a transferării costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii, pentru a compensa aceste costuri, cu respectarea normelor aplicabile privind ajutorul de stat, în contextul celei de-a treia perioade a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, precum şi pentru perioada 2021-2030.
    (3) Măsurile financiare prevăzute la alin. (2) nu trebuie să depăşească un cuantum de 25% din veniturile obţinute în urma scoaterii la licitaţie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să asigure o protecţie adecvată împotriva riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon pe baza unor valori de referinţă ex ante pentru emisiile indirecte de CO_2 pe unitatea de producţie."

    12. După articolul 15^3 se introduc două noi articole, articolele 15^4 şi 15^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^4
    (1) Este interzisă alocarea de certificate de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit unui operator de aeronave care şi-a încetat activitatea, respectiv unui operator de aeronave ale cărui zboruri se încadrează în excepţia prevăzută la lit. j) a activităţii «Aviaţie» din anexa nr. 1, respectiv fie mai puţin de 243 de zboruri pe perioadă de timp, pentru trei perioade consecutive de câte 4 luni, fie zboruri totale anuale cu emisii sub 10.000 t CO_2, numită în continuare excepţia «de minimis».
    (2) Operatorul de aeronave care a încetat să mai desfăşoare activităţile de aviaţie prevăzute în anexa nr. 1 are obligaţia de a notifica imediat Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la data la care acesta şi-a încetat definitiv sau temporar activitatea.
    (3) Operatorul de aeronave ale cărui zboruri întrunesc condiţiile prevăzute la lit. j) a activităţii «Aviaţie» din anexa nr. 1 are obligaţia de a notifica imediat Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la anul în care zborurile acestuia s-au încadrat în excepţia respectivă.
    (4) Pentru operatorii de aeronave prevăzuţi la alin. (2) şi (3), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului emite decizia de excludere de sub incidenţa schemei de comercializare pentru anul respectiv şi stabileşte obligaţiile operatorului, conform cu prevederile prezentei hotărâri, şi comunică în scris operatorului această decizie.
    (5) În situaţia în care zborurile operatorului de aeronave depăşesc pragul excepţiei «de minimis», respectiv peste 243 de zboruri pe perioadă pentru trei perioade consecutive de câte 4 luni şi zboruri totale anuale cu emisii peste 10.000 t CO_2, operatorul va fi inclus în schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului va emite decizia de includere şi îi va comunica operatorului de aeronave obligaţiile ce îi revin în conformitate cu prevederile acestei hotărâri.
    (6) În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (4) şi (5), Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita operatorului informaţii şi clarificări suplimentare.
    (7) Operatorul de aeronave are obligaţia să garanteze corectitudinea informaţiilor prevăzute la alin. (2) şi (6).
    ART. 15^5
    (1) Pentru perioada 2021-2030, România beneficiază de finanţare din veniturile aferente fondului pentru modernizare, pentru a sprijini investiţiile, inclusiv finanţarea proiectelor de mică anvergură, pentru modernizarea sistemului energetic şi îmbunătăţirea eficienţei energetice.
    (2) Fondul pentru modernizare este finanţat din veniturile încasate prin scoaterea la licitaţie a unui procent de 2% din cantitatea totală de certificate care urmează să fie scoase la licitaţie la nivelul Uniunii Europene şi din care România beneficiază de un procent de 11,98%.
    (3) Prin hotărâre a Guvernului, autoritatea publică centrală pentru economie, energie şi mediul de afaceri va stabili mecanismul de implementare a Fondului pentru modernizare, în termen de 120 de zile de la aprobarea de către Comisia Europeană a actului de implementare a acestui mecanism.
    (4) Autoritatea publică centrală pentru economie, energie şi mediul de afaceri şi autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului notifică Comisiei Europene cuantumurile şi/sau cotele de certificate care urmează să fie utilizate pentru alocarea tranzitorie cu titlu gratuit (mecanismul 10c) pentru Fondul pentru modernizare şi cele emise în scop de solidaritate, dezvoltare şi interconectare în cadrul Uniunii Europene."

    13. La articolul 16, alineatele (2)-(4) se abrogă.
    14. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Certificatele emise începând cu data de 1 ianuarie 2013 sunt valabile o perioadă nelimitată. Certificatele emise începând cu 1 ianuarie 2021 includ o menţiune care indică în ce perioadă de 10 ani, începând cu 1 ianuarie 2021, au fost eliberate şi sunt valabile pentru emisiile generate începând cu primul an din perioada respectivă."

    15. La articolul 20, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    16. La articolul 21, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Operatorul unei instalaţii staţionare are obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, până cel târziu la data de 1 noiembrie 2020, planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030."

    17. La articolul 21, după alineatul (3^2) se introduc două noi alineate, alineatele (3^3) şi (3^4), cu următorul cuprins:
    "(3^3) Operatorii de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligaţia să depună la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului planul de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră cel târziu până la data de 31 mai 2020. Planul de monitorizare şi raportare aprobat este valabil pentru perioada 2020-2023.
(3^4) Operatorul şi operatorul de aeronave care desfăşoară o activitate prevăzută în anexa nr. 1 au obligaţia să informeze Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului cu privire la orice modificări care determină revizuirea planului de monitorizare şi raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 601/2012, cu modificările şi completările ulterioare."

    18. La articolul 21, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Competenţa privind verificarea şi aprobarea planurilor de monitorizare şi raportare prevăzute la alin. (3), (3^3) şi (4) revine Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului."

    19. La articolul 25, alineatul (3) se abrogă.
    20. La articolul 28^1 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) şi (3) şi art. 9 alin. (3), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;
    ........................
d) nerespectarea prevederilor art. 14^2 alin. (8) şi ale art. 21 alin. (1), (2), (3), (3^1), (3^2), (3^3), (5), (6), (12), (13) şi (14), cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei;"


    ART. II
    La articolul II din Hotărârea Guvernului nr. 204/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 248 din 30 aprilie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (1) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. II
    (1) Toate certificatele de emisii de gaze cu efect de seră care nu sunt alocate cu titlu gratuit, în conformitate cu art. 10^1 alin. (1) şi art. 14^3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi care nu sunt plasate în rezerva pentru stabilitatea pieţei, instituită prin Decizia (UE) 2015/1.814 a Parlamentului European şi a Consiliului din 6 octombrie 2015 privind înfiinţarea şi funcţionarea unei rezerve pentru stabilitatea pieţei aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră şi de modificare a Directivei 2003/87/CE, se scot la licitaţie.
     ............................................................
    (2^1) Pentru respectarea dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. b) şi art. 11 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, în calitate de autorităţi competente în România pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, beneficiază de finanţare din veniturile din licitaţii pentru acoperirea cheltuielilor privind administrarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cheltuieli efectuate în scopul prevăzut la art. 3d alin. (4) şi la art. 10 alin. (3) lit. i) din Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. III
    În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se emite ordinul prevăzut la art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta hotărâre.

    Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 1 pct. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15-16, 17, 18, 21 din Directiva (UE) 2018/410 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2018 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea rentabilizării reducerii emisiilor de dioxid de carbon şi a sporirii investiţiilor în acest domeniu şi a Deciziei (UE) 2015/1.814, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 76 din 19 martie 2018.


                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu


    Bucureşti, 14 mai 2020.
    Nr. 393.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016