Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iulie 2020 Twitter Facebook

Acte altele iulie 2020

Monitorul Oficial 686 din 31 Iulie 2020 (M. Of. 686/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 122 din 29 iulie 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 686 din 31 iulie 2020

Având în vedere faptul că pentru programarea fondurilor externe nerambursabile alocate româniei în perioada de programare 2021-2027 sunt necesare crearea cadrului instituţional, precum şi luarea unor măsuri pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor destinate dezvoltării regionale, cu impact major asupra dezvoltării comunităţilor locale,întrucât utilizarea eficientă a fondurilor externe nerambursabile şi implementarea procesului decizional al utilizării şi al managementului fondurilor la nivel local constituie una dintre priorităţile asumate de guvernul româniei prin programul de guvernare,totodată ţinând cont de faptul că în carta europeană a autonomiei locale principiul subsidiarităţii este un principiu de bază, care presupune că procesul decizional cel mai ...

Monitorul Oficial 682 din 31 Iulie 2020 (M. Of. 682/2020)

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 21 iulie 2020 privind sprijinirea investiţiilor în dezvoltarea infrastructurii de termoficare centralizată - componenta distribuţie, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară (AP) 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, obiectivul specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 682 din 31 iulie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 859 din 21 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 682 din 31 iulie 2020.──────────cap. iintroducereart. 1prezentul act instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în reţele de transport şi distribuţie a energiei termice, în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, la nivel urban.art. 2(1) acordarea ajutoarelor de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat (schemă) se va face în baza art. 46 din regulamentul (ue) nr. 651/2014 al comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare ...

Monitorul Oficial 684 din 31 Iulie 2020 (M. Of. 684/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 583 din 22 iulie 2020 privind aprobarea înscrierii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi intrate în proprietatea publică a statului ca urmare a exproprierii în baza Hotărârii Guvernului nr. 900/2017 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajarea Hidroenergetică Răstoliţa" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 31 iulie 2020

Având în vedere art. 9 alin. (4) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile aflate în administrarea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi intrate în proprietatea publică a statului ca ...

 NORMĂ nr. 29 din 21 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 684 din 31 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (5) şi (6) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5)-(7) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) lit. f) şi alin. (2) din legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, ale art. 20 din legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 2 ...

Monitorul Oficial 681 din 31 Iulie 2020 (M. Of. 681/2020)

 TABLOUL NAŢIONAL din 31 iulie 2020 al arhitecţilor EMITENT: Ordinul Arhitecţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 31 iulie 2020

──────────*) tabloul naţional al arhitecţilor se publică în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 681 bis, care se poate achiziţiona de la centrul pentru relaţii cu publicul al regiei autonome „monitorul oficial“, bucureşti, şos. panduri nr. 1.────────── ┌──────────────────────────────────────┐├──────────────────────────────────────┤│numere de înregistrare radiate din tna│└──────────────────────────────────────┘ partea i ┌──────────────────────────────────────┐│secţiunea 1: arhitecţi cu drept de ││semnătură │├──────────────────────────────────────┤│secţiunea 2a: conductori arhitecţi cu ││drept de ...

Monitorul Oficial 688 din 31 Iulie 2020 (M. Of. 688/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 123 din 31 iulie 2020 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

Având în vedere necesitatea încadrării în limita de deficit bugetar, instituită prin reglementări europene (sistemul european de conturi - deficit esa), ţinând cont de cheltuielile suplimentare de aproximativ 6,6 miliarde lei rezultate din aplicarea prevederilor legii nr. 14/2020 privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 9/2019 pentru modificarea şi completarea legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru modificarea art. 58 alin. (1) din legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările ulterioare, în vederea asigurării acestui drept constituţional ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare, precum şi pentru a ...

 HOTĂRÂRE nr. 569 din 16 iulie 2020 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Sectorului 5 al Municipiului Bucureşti asupra unor imobile aflate în domeniul public al statului, situate în municipiul Bucureşti, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al prevederilor art. 867 alin. (1), art. 868 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere decizia curţii constituţionale nr. 1/2014 asupra obiecţiei de neconstituţionalitate a legii privind stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică,guvernul ...

 HOTĂRÂRE nr. 588 din 31 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

Ţinând seama de măsurile adoptate prin hotărârea comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 37 din 28.07.2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecţiilor cu sars-cov-2 la nivelul spaţiilor/activităţilor unde există un risc crescut de infectare,având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările ulterioare, indică necesitatea intensificării măsurilor de prevenire şi combatere a transmiterii virusului sars-cov-2, atât la nivel judeţean, cât şi la nivel naţional, inclusiv instituirea unor măsuri restrictive/limitative referitoare la ...

Monitorul Oficial 681 din 31 Iulie 2020 (M. Of. 681/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 3 din 29 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr. 12/2016 pentru aprobarea modelelor proceselor-verbale privind consemnarea rezultatului votării la alegerile locale EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 681 din 31 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 94 alin. (3), art. 101^1, art. 102, art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 104 alin. (1) şi (2) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 126 alin. (2) din legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare,autoritatea electorală ...

Monitorul Oficial 688 din 31 Iulie 2020 (M. Of. 688/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 589 din 31 iulie 2020 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 688 din 31 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicla anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 362 din 6 mai 2020, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"art. 2^1pentru anul 2020, prin excepţie de la termenul prevăzut la art. 2, documentele justificative prevăzute în anexa nr. 1 la cap. ix, în subcap. iii lit. c.4 alin. (3) lit. c), precum şi în subcap. v lit. ...

Monitorul Oficial 679 din 30 Iulie 2020 (M. Of. 679/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 567 din 16 iulie 2020 privind aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional, de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A., a terenului în suprafaţă de 2,0083 ha, pentru proiectul de interes comun în domeniul gazelor naturale "Conductă de transport gaze naturale Ţărmul Mării Negre - Podişor" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 30 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 37, 39, 40, 42 şi 44 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 alin. (1) lit. m), art. 3 alin. (1)-(10) şi (12) din legea nr. 185/2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (11) şi art. 18 din legea nr. 185/2016,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă ocuparea temporară din fondul forestier naţional, de către societatea naţională de transport gaze naturale „transgaz“ - s.a., a terenului forestier ...

 HOTĂRÂRE nr. 582 din 22 iulie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Institutul de Proiectări Chimice "IPROCHIM" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 30 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea institutul de proiectări chimice „iprochim“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă ...

 HOTĂRÂRE nr. 584 din 22 iulie 2020 privind actualizarea limitelor amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 57 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 30 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 44 alin. (5) şi al art. 58 alin. (4) din legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol uniclimitele amenzilor contravenţionale prevăzute la art. 57 alin. (1) din legea minelor nr. 85/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 197 din 27 martie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se actualizează cu rata inflaţiei, după cum urmează:a) de la 6.414 lei la 12.828 lei, pentru contravenţiile prevăzute la lit. a);b) de la 12.828 lei la 42.760 lei, pentru contravenţiile prevăzute la lit. b);c) de ...

 HOTĂRÂRE nr. 585 din 22 iulie 2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. - Sucursala Regională CF Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 30 iulie 2020

În conformitate cu art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 32/2007 privind reglementarea unor aspecte legate de modernizarea şi reabilitarea unor părţi din infrastructura feroviară publică, aprobată cu modificări prin legea nr. 178/2008, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 361 alin. (1) şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului şi în administrarea companiei naţionale de căi ferate „c.f.r.“ - s.a. a unor mijloace fixe aflate în administrarea ...

 HOTĂRÂRE nr. 587 din 22 iulie 2020 privind suplimentarea numărului maxim de posturi ale Inspecţiei Judiciare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 679 din 30 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 66 alin. (6) din legea nr. 317/2004 privind consiliul superior al magistraturii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnumărul maxim de posturi ale inspecţiei judiciare se suplimentează cu 6 posturi, de la 111 posturi la 117 posturi.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:p. ministrul justiţiei,cristian tudor băcanu,secretar de statp. ministrul finanţelor publice,gheorghe pecingină,secretar de statministrul muncii şi protecţiei sociale,victoria violeta alexandrubucureşti, 22 iulie 2020.nr. 587.-----

Monitorul Oficial 672 din 29 Iulie 2020 (M. Of. 672/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 525 din 1 iulie 2020 privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor de descriere tehnică a imobilului aflat în administrarea Băncii Naţionale a României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 672 din 29 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi modificarea elementelor de descriere tehnică ...

Monitorul Oficial 670 din 29 Iulie 2020 (M. Of. 670/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 568 din 16 iulie 2020 privind aprobarea modelului steagului judeţului Vâlcea EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 670 din 29 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului judeţului vâlcea, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului judeţului vâlcea sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,ion Ştefanbucureşti, 16 iulie 2020.nr. 568.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. (a se vedea imaginea ...

Monitorul Oficial 671 din 29 Iulie 2020 (M. Of. 671/2020)

 NORMĂ nr. 30 din 23 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 671 din 29 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 57 alin. (5) şi (6) din legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5) şi (6) din legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 38 alin. (1) lit. f) din legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupaţionale, ale art. 20 din legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, precum şi ale art. 4 alin. (3) lit. b) din legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) ...

Monitorul Oficial 667 din 28 Iulie 2020 (M. Of. 667/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 561 din 16 iulie 2020 pentru aprobarea Strategiei naţionale şi a Planului naţional de acţiune privind implementarea Rezoluţiei 1.325 (2000) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite - Femeile, pacea şi securitatea pentru perioada 2020-2023 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 28 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 25 lit. e) şi f) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională şi planul naţional de acţiune privind implementarea rezoluţiei 1.325 (2000) a consiliului de securitate al organizaţiei naţiunilor unite - femeile, pacea şi securitatea pentru perioada 2020-2023, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2planul se va implementa cu încadrarea în prevederile bugetare anuale aprobate în condiţiile legii pentru instituţiile publice implicate.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul apărării naţionale,nicolae-ionel ciucăministrul afacerilor externe,bogdan lucian aurescuministrul afacerilor ...

 HOTĂRÂRE nr. 575 din 22 iulie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri pe anul 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 28 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 9 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 4 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin legea nr. 77/2020, al art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 30/2019 privind reorganizarea ministerului economiei în scopul exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar a statului la anumiţi operatori ...

 HOTĂRÂRE nr. 579 din 22 iulie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Naţională "Loteria Română" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 28 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru compania naţională „loteria română“ - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 18 din 28 Iulie 2020 (M. Of. 18/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 37 din 28 iulie 2020 privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 la nivelul spaţiilor/activităţilor unde există un risc crescut de infectare EMITENT: Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1 din 28 iulie 2020

Având în vedere propunerile formulate prin hotărârea nr. 23 din 24.07.2020, a grupului de suport tehnico - ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul româniei,ţinând seama de analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generată de virusul sars-cov-2, pe teritoriul româniei la data de 28.07.2020, realizată la nivelul centrului naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei,luând în considerare creşterea exponenţială zilnică a numărului de persoane infectate, cu preponderenţă în anumite zone sau localităţi, care determină o presiune permanentă asupra capacităţii de gestionare a unităţilor administrativ - teritoriale şi a sistemului sanitar,în conformitate cu prevederile art. 4 alin. ...

Monitorul Oficial 669 din 28 Iulie 2020 (M. Of. 669/2020)

 PROCEDURĂ din 16 iulie 2020 pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 28 iulie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 1.149 din 16 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 669 din 28 iulie 2020.──────────art. 1(1) furnizorii de formare profesională care doresc să organizeze programe de specializare sau perfecţionare în sistem on-line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, trebuie să se autorizeze în condiţiile prezentei proceduri.(2) furnizorii de formare profesională care doresc să realizeze programe de specializare sau perfecţionare atât în spaţii special amenajate pentru formarea profesională, cât şi în sistem on-line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, trebuie să se autorizeze în condiţiile ordinului ministrului ...

 INSTRUCŢIUNI din 16 iulie 2020 privind notificarea pentru desfăşurarea programelor de formare profesională în sistem on-line de către furnizorii de formare profesională autorizaţi EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 669 din 28 iulie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.149 din 16 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 669 din 28 iulie 2020.──────────cap. iderularea programelor autorizate de formare profesională în sistem on-lineart. 1(1) furnizorii de formare profesională autorizaţi care solicită organizarea şi în sistem on-line a activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor măsuri de simplificare administrativă în domeniul protecţiei sociale, precum şi pentru acordarea unor drepturi şi beneficii de asistenţă socială în domeniile de activitate în care se menţin restricţii au obligaţia de a notifica comisia de autorizare.(2) notificarea ...

Monitorul Oficial 666 bis din 28 Iulie 2020 (M. Of. 666 bis/2020)

 ANEXĂ din 9 iulie 2020 privind lista cu imobilele proprietate privată supuse exproprierii, situate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş, proprietarii sau deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 bis din 28 iulie 2020

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 539 din 9 iulie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 666 din 28 iulie 2020.────────── lista cuprinzând imobilele proprietate  privată care constituie coridorul deexpropriere al lucrării de utilitate publică "autostrada sibiu-piteşti" - secţiunea 5 judeţul argeş, pe raza localităţilor  comuna bascov, comuna bĂiculeŞti şi  comuna meriŞani din judeţul argeş, proprietarii sau   deţinătorii acestora, precum şi sumele individuale aferente despăgubirilor┌────┬─────┬─────────────┬───────────────┬─────┬────────┬─────────┬───────────┬────────┬───────────┬──────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────────┐│ │ │ │ │ ...

Monitorul Oficial 666 din 28 Iulie 2020 (M. Of. 666/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 539 din 9 iulie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - secţiunea 5 Curtea de Argeş-Piteşti, aflate pe raza localităţilor Bascov, Băiculeşti şi Merişani din judeţul Argeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 666 din 28 iulie 2020

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada sibiu-piteşti“, precum şi ale hotărârii guvernului nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „autostrada sibiu-piteşti“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „autostrada sibiu-piteşti“ - secţiunea 5 curtea de argeş-piteşti, aflat pe raza localităţilor bascov, băiculeşti şi ...

Monitorul Oficial 661 din 27 Iulie 2020 (M. Of. 661/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 580 din 22 iulie 2020 pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 799/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii "Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă - Bucureşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 661 din 27 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 3 din hotărârea guvernului nr. 799/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional privind obiectivul de investiţii „programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la aeroportul internaţional henri coandă - bucureşti“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 899 din 7 noiembrie 2019, se modifică după cum urmează:"art. 3sumele individuale estimate de expropriator, aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate ...

Monitorul Oficial 662 din 27 Iulie 2020 (M. Of. 662/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 67 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2016/797 şi a Directivei (UE) 2016/798 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei lor de transpunere - COM (2020) 179 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/256 din 22.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de directivă a parlamentului european şi a consiliului de modificare a directivei (ue) 2016/797 şi a directivei (ue) 2016/798 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei lor de ...

 HOTĂRÂRE nr. 68 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele destinate alocării specifice pentru Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor - COM (2020) 206 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/235 din 24.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele destinate alocării specifice pentru iniţiativa privind ocuparea ...

 HOTĂRÂRE nr. 69 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei nr. 1.313/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind un mecanism de protecţie civilă al Uniunii - COM (2020) 220 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/250 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de decizie a parlamentului european şi a consiliului de modificare a deciziei nr. 1.313/2013/ue a parlamentului european şi a consiliului privind un mecanism de protecţie civilă al ...

 HOTĂRÂRE nr. 70 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European şi Consiliu privind cea de-a doua evaluare a aplicării restricţiei temporare privind călătoriile către UE - COM (2020) 222 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/231 din 23.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. consideră că este nevoie ca abordarea acestei crize să se facă prin acţiuni comune la nivel european, cu măsuri proporţionale şi adecvate, date fiind „interdependenţele importante care există între ...

 HOTĂRÂRE nr. 71 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 223/2014 în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru soluţionarea crizei provocate de pandemia de COVID-19 - COM (2020) 223 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/236 din 24.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) 223/2014 în ceea ce priveşte introducerea unor măsuri specifice pentru soluţionarea crizei provocate de ...

 HOTĂRÂRE nr. 72 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 168/2007 al Consiliului privind înfiinţarea Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene - COM (2020) 225 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/259 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al consiliului de modificare a regulamentului (ce) nr. 168/2007 al consiliului privind înfiinţarea agenţiei pentru drepturi fundamentale a uniunii europene - com (2020) 225 final ...

 HOTĂRÂRE nr. 73 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/1.628 în ceea ce priveşte dispoziţiile sale tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate de COVID-19 - COM (2020) 233 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/248 din 27.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) 2016/1.628 în ceea ce priveşte dispoziţiile sale tranzitorii pentru a aborda impactul crizei provocate ...

 HOTĂRÂRE nr. 74 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 575/2013 şi (UE) 2019/876 în ceea ce priveşte o serie de ajustări ca răspuns la pandemia de COVID-19 - COM (2020) 310 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008, în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/232 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1 senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentelor (ue) nr. 575/2013 şi (ue) 2019/876 în ceea ce priveşte o serie de ajustări ...

 HOTĂRÂRE nr. 75 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030 - Readucerea naturii în vieţile noastre - COM (2020) 380 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/249 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută adoptarea prezentei strategii ca fiind extrem de benefică şi oportună;2. consideră că:a) strategia ue privind biodiversitatea pentru 2030 reprezintă o parte integrantă a cadrului general stabilit de pactul ecologic ...

 HOTĂRÂRE nr. 76 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O Strategie "De la fermă la consumator" pentru un sistem alimentar echitabil, sănătos şi ecologic - COM (2020) 381 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/255 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută prezenta strategie şi o consideră ca fiind benefică;2. constată că, în cadrul dialogului instituţional şi al contextului generat de conţinutul comunicării, membrii comisiei pentru afaceri europene au atras atenţia ...

 HOTĂRÂRE nr. 77 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1.017 în ceea ce priveşte crearea unui Instrument de sprijin pentru solvabilitate - COM (2020) 404 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/245 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) 2015/1.017 în ceea ce priveşte crearea unui instrument de sprijin pentru solvabilitate - com (2020) ...

 HOTĂRÂRE nr. 78 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind instituirea unui program de acţiune a Uniunii în domeniul sănătăţii pentru perioada 2021-2027 şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 282/2014 ("programul «UE pentru sănătate»") - COM (2020) 405 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/241 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind instituirea unui program de acţiune a uniunii în domeniul sănătăţii pentru perioada 2021-2027 şi de abrogare a regulamentului ...

 HOTĂRÂRE nr. 79 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1.601 de instituire a Fondului european pentru dezvoltare durabilă (FEDD), a garanţiei FEDD şi a Fondului de garantare FEDD - COM (2020) 407 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/239 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) 2017/1.601 de instituire a fondului european pentru dezvoltare durabilă (fedd), a garanţiei fedd şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 80 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă - COM (2020) 408 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/247 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire a mecanismului de redresare şi rezilienţă - com (2020) 408 final - respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 81 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Instrumentului de sprijin tehnic - COM (2020) 409 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/253 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire a instrumentului de sprijin tehnic - com (2020) 409 final - respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. 2prezenta ...

 HOTĂRÂRE nr. 82 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Adaptarea programului de lucru al Comisiei pentru 2020 - COM (2020) 440 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 662 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/258 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută adaptarea programului de lucru pentru 2020, prin care comisia europeană a avut ca singur obiectiv protejarea vieţilor omeneşti şi a mijloacelor de subzistenţă, în contextul crizei provocate ...

Monitorul Oficial 664 din 27 Iulie 2020 (M. Of. 664/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 83 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Un buget al UE care capacitează puterea de acţiune a Planului de redresare pentru Europa - COM (2020) 442 final şi la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză şi să pregătim viitorul pentru noua generaţie - COM (2020) 456 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/254 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută noile propuneri ale comisiei privind consolidarea capacităţii ue de a se recupera economic după criza generată de covid-19, noile programe destinate sectorului public şi investiţiile aferente acestuia, precum şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 84 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul social european Plus (FSE+) - COM (2020) 447 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/260 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea modificată de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind fondul social european plus (fse+) - com (2020) 447 final - respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii.art. 2senatul româniei ...

 HOTĂRÂRE nr. 85 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziţie justă şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de instituire a unor norme financiare aplicabile acestor fonduri, precum şi Fondului pentru azil şi migraţie, Fondului pentru securitate internă şi Instrumentului pentru managementul frontierelor şi vize - COM (2020) 450 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/262 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea modificată de regulament al parlamentului european şi al consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind fondul european de dezvoltare regională, fondul social european plus, fondul de coeziune, ...

 HOTĂRÂRE nr. 86 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele suplimentare şi măsurile de implementare excepţionale în temeiul obiectivului privind investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă, cu scopul de a oferi asistenţă pentru promovarea reparării daunelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 şi pentru pregătirea unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei (REACT-EU) - COM (2020) 451 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/261 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea modificată de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ue) nr. 1.303/2013 în ceea ce priveşte resursele suplimentare şi măsurile de implementare excepţionale în ...

 HOTĂRÂRE nr. 87 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune - COM (2020) 452 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/246 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea modificată de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind fondul european de dezvoltare regională şi fondul de coeziune - com (2020) 452 final - respectă principiile subsidiarităţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 88 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul Mecanismului pentru tranziţie justă - COM (2020) 453 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/257 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului privind facilitatea de împrumut pentru sectorul public din cadrul mecanismului pentru tranziţie justă - com (2020) 453 final - respectă ...

 HOTĂRÂRE nr. 89 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa şi de stabilire a normelor sale de participare şi de diseminare, de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a programului specific de punere în aplicare a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa, de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Instrumentului de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare şi cooperare internaţională, de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM (2020) 459 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/263 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea modificată de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire a programului-cadru pentru cercetare şi inovare orizont europa şi de stabilire a normelor sale de participare şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 90 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea modificată de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziţie justă - COM (2020) 460 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/256 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea modificată de regulament al parlamentului european şi al consiliului de instituire a fondului pentru o tranziţie justă respectă principiile subsidiarităţii şi proporţionalităţii, întrucât:a) uniunea are competenţă partajată cu ...

 HOTĂRÂRE nr. 91 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar - COM (2020) 461 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/240 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de regulament al parlamentului european şi al consiliului de modificare a regulamentului (ce) nr. 1.257/96 al consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar - com (2020) 461 ...

 HOTĂRÂRE nr. 92 din 30 iunie 2020 referitoare la Semestrul european 2020 - Pachetul de primăvară: Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic şi Social European, Comitetul Regiunilor şi Banca Europeană de Investiţii - Semestrul european 2020: Recomandări specifice fiecărei ţări - COM (2020) 500 final şi la recomandarea de Recomandare a Consiliului privind Programul naţional de reformă al României pentru 2020 şi care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergenţă al României pentru 2020 - COM (2020) 523 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 664 din 27 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/231 din 23.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. atrage atenţia că această epidemie, care afectează toate statele membre, confirmă insuficienţa resurselor bugetului european; soluţiile adoptate, deşi bine-venite, se bazează pe o mutare a fondurilor de la un obiectiv ...

Monitorul Oficial 665 din 27 Iulie 2020 (M. Of. 665/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 iulie 2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 665 din 27 iulie 2020

Având în vedere starea de alertă instituită pentru 30 de zile începând cu 18 mai 2020, conform dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită ulterior prin dispoziţiile art. 1 din hotărârea guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul româniei şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din hotărârea guvernului nr. 553/2020 privind ...

Monitorul Oficial 659 din 24 Iulie 2020 (M. Of. 659/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 60 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Implementarea reţelelor 5G în condiţii de siguranţă în UE - Punerea în aplicare a setului de instrumente al UE - COM (2020) 50 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67, art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, şi protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona, de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/251 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută lansarea procesului de reflecţie privind beneficiile şi vulnerabilităţile utilizării tehnologiei 5g;2. sprijină ambiţia europei de a deveni lider mondial al celei de-a patra revoluţii industriale (industria 4.0) şi prin ...

 HOTĂRÂRE nr. 61 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - O nouă Strategie industrială pentru Europa - COM (2020) 102 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/233 din 24.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută lansarea procesului de reflecţie privind beneficiile şi vulnerabilităţile noii strategii industriale pentru europa;2. consideră că europa trebuie să devină lider mondial în sectorul industrial pentru a genera oportunităţi ...

 HOTĂRÂRE nr. 62 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pentru poziţia Consiliului referitoare la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei - COM (2020) 125 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/226 din 22.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei:1. salută prezenta strategie şi consideră ca fiind o necesitate crearea unui cadru privind cerinţele minime pentru reutilizarea apei al cărui scop este de a contribui la reducerea deficitului ...

 HOTĂRÂRE nr. 63 din 30 iunie 2020 referitoare la propunerea de Decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Deciziei 2003/17/CE a Consiliului în ceea ce priveşte echivalenţa inspecţiilor în câmp efectuate în Ucraina asupra cerealelor de cultură producătoare de seminţe şi privind echivalenţa seminţelor de cereale produse în Ucraina - COM (2020) 137 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/228 din 22.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei constată că propunerea de decizie a parlamentului european şi a consiliului de modificare a deciziei 2003/17/ce a consiliului în ceea ce priveşte echivalenţa inspecţiilor în câmp efectuate în ucraina asupra ...

 HOTĂRÂRE nr. 64 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European în conformitate cu articolul 294 alineatul (6) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene pentru poziţia Consiliului referitoare la adoptarea unui Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 862/2007 în ceea ce priveşte statisticile comunitare din domeniul migraţiei şi al protecţiei internaţionale - COM (2020) 153 final EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/230 din 23.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei salută:1. formula agreată în cadrul trilogurilor;2. dialogul instituţional cu parlamentul european, comisia erijându-se într-un adevărat mediator între parlament şi consiliu.art. 2prezenta hotărâre se publică în monitorul oficial al româniei, partea ...

Monitorul Oficial 656 din 24 Iulie 2020 (M. Of. 656/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 22 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru abrogarea art. IV alin. (2) şi art. V din Legea nr. 236/2019 pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 656 din 24 iulie 2020

Având în vedere faptul că apărarea sănătăţii animalelor şi realizarea siguranţei alimentelor în deplină concordanţă cu legislaţia europeană reprezintă obiectivul major al serviciilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din românia, iar îndeplinirea acestor deziderate se realizează prin aplicarea programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, program realizat, la nivelul exploataţiilor nonprofesionale, prin intermediul medicilor veterinari de liberă practică,luând în considerare că activităţile sanitar-veterinare desfăşurate de medicii veterinari de liberă practică sunt ...

Monitorul Oficial 658 din 24 Iulie 2020 (M. Of. 658/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 581 din 22 iulie 2020 pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicalineatele (1) şi (7) ale articolului 10 din hotărârea guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 965 din 30 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi vor avea următorul cuprins:"art. 10(1) valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru perioada 2015-2020 este de 3.435.945,25 mii lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale.........................................................................................................................(7) suma alocată ...

Monitorul Oficial 654 din 24 Iulie 2020 (M. Of. 654/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 564 din 16 iulie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pentru anul 2020 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naţionale a României", aflată în subordinea Băncii Naţionale a României EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 din 24 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. (2) lit. a) şi f) şi alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 pentru regia autonomă „imprimeria băncii naţionale a româniei“, aflată în subordinea băncii naţionale a româniei, prevăzut în anexa care face ...

Monitorul Oficial 659 din 24 Iulie 2020 (M. Of. 659/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 562 din 16 iulie 2020 privind transmiterea imobilului 5153 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Deva, judeţul Hunedoara, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 292 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă transmiterea imobilului 5153, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea ministerului apărării naţionale în domeniul public al municipiului deva, judeţul hunedoara.(2) după preluare, imobilul transmis potrivit alin. (1) se ...

Monitorul Oficial 655 din 24 Iulie 2020 (M. Of. 655/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 118 din 22 iulie 2020 privind aprobarea Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 24 iulie 2020

Întrucât 99,7% dintre companiile din românia sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă,având în vedere că în contextul actual, caracterizat de instituirea unor măsuri de natură a restrânge, pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgenţă, unele drepturi şi libertăţi fundamentale, printre care se regăseşte şi dreptul la libertatea economică, sprijinirea sectorului imm reprezintă o prioritate absolută.În condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi la crearea de locuri de muncă şi trebuie să ...

 HOTĂRÂRE nr. 573 din 22 iulie 2020 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 24 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. idupă articolul 30 din hotărârea guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea ministerului tineretului şi sportului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 42 din 19 ianuarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:"art. 30^1ministrul tineretului şi sportului aprobă prin ordin normele privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor care se transferă de la bugetul de stat prin bugetul ministerului tineretului şi sportului pentru activitatea comitetului olimpic şi sportiv român."art. iiordinul prevăzut la art. 30^1 din hotărârea guvernului nr. ...

 HOTĂRÂRE nr. 574 din 22 iulie 2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 655 din 24 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul naţional competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, finanţat în cadrul programului operaţional capital uman 2014-2020, axa prioritară - 3 - locuri de muncă pentru toţi, obiectivul tematic 8: promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă, prioritatea de investiţii 10.iii: Îmbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii ...

Monitorul Oficial 659 din 24 Iulie 2020 (M. Of. 659/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Comunicare interpretativă a Comisiei privind aplicarea cadrelor contabile şi prudenţiale pentru facilitarea creditării bancare în UE - Sprijinirea întreprinderilor şi a gospodăriilor în contextul COVID-19 - COM (2020) 169 final EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/244 din 26.06.2020,senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei consideră că: 1. simpla creare a condiţiilor favorabile pentru împrumuturi nu determină nici băncile să le acorde, nici firmele să se împrumute, atât timp cât nu există cerere pentru bunurile ...

 HOTĂRÂRE nr. 66 din 30 iunie 2020 referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu - Ajustare tehnică în ceea ce priveşte instrumentele speciale pentru 2020 [articolul 6 alineatul (1) literele (e) şi (f) din Regulamentul nr. 1.311/2011 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020] - COM (2020) 173 final EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020

În temeiul dispoziţiilor art. 67 şi art. 148 alin. (2) şi (3) din constituţia româniei, republicată, precum şi ale protocolului nr. 1 privind rolul parlamentelor naţionale în uniunea europeană, anexat tratatului de la lisabona de modificare a tratatului privind uniunea europeană şi a tratatului de instituire a comunităţii europene, semnat la lisabona la 13 decembrie 2007, ratificat prin legea nr. 13/2008,în baza raportului comisiei pentru afaceri europene nr. lxii/227 din 22.06.2020, senatul adoptă prezenta hotărâre.art. 1senatul româniei ia act de sumele disponibile existente în instrumentele speciale, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (e) şi (f) din regulamentul privind cadrul financiar multianual, referitor la marja ...

Monitorul Oficial 654 bis din 24 Iulie 2020 (M. Of. 654 bis/2020)

 ANEXĂ din 22 iulie 2020 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.320/2020 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.469/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public EMITENT: Ministerul Sănătăţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 654 bis din 24 iulie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.320 din 22 iulie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 654 din 24 iulie 2020.──────────   modificări şi completări ale anexei la ordinul ministrului  sănătăţii nr. 1469/2018 pentru aprobarea preţurilor   maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în  românia care pot fi utilizate/comercializateexclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cucircuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de  sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi amunicipiului bucureşti sau/şi cu   ministerul sănătăţii, cuprinse în catalogul public1. În anexă, după poziţia nr. 6726, se introduc 167 noi poziţii, poziţiile nr. 6727-6893 cu următorul cuprins:┌──────┬─────────┬───┬──────────────┬───────────┬────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────┬──────────┬───────────┐│ ...

Monitorul Oficial 658 din 24 Iulie 2020 (M. Of. 658/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 119 din 22 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

Având în vedere faptul că la data de 12 ianuarie 2019 a intrat în vigoare legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi sistemelor informatice, fiind publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 21 din 9 ianuarie 2019,având în vedere faptul că legea nr. 362/2018, cu modificările şi completările ulterioare, transpune în totalitate directiva (ue) 2016/1.148 a parlamentului european şi a consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a reţelelor şi a sistemelor informatice în uniune,ţinând cont de faptul că sub aspectul cadrului instituţional legea nr. ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 22 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 658 din 24 iulie 2020

Având în vedere faptul că, pe termen scurt, provocarea cea mai importantă rămâne combaterea şi limitarea efectelor crizei covid-19 asupra sănătăţii şi economiei, fapt care impune adoptarea unor măsuri economice de redresare şi de creştere a încrederii populaţiei,întrucât în perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă au fost adoptate măsuri în acord cu schimbările înregistrate pe piaţa muncii astfel încât impactul negativ asupra acesteia să fie cât mai redus,luând în considerare necesitatea protecţiei sociale a salariaţilor angajatorilor a căror activitate a fost suspendată ca urmare a efectelor răspândirii coronavirusului sars-cov-2,ţinând cont de faptul că se menţin în continuare ...

Monitorul Oficial 659 din 24 Iulie 2020 (M. Of. 659/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 563 din 16 iulie 2020 privind stabilirea numărului maxim de posturi pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 659 din 24 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 134 alin. (2) din legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1Înalta curte de casaţie şi justiţie funcţionează cu un număr maxim de 579 de posturi.art. 2la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, art. i din hotărârea guvernului nr. 486/2015 privind aprobarea unor măsuri administrative pentru buna funcţionare a instituţiilor din sistemul justiţiei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 486 din 2 iulie 2015, se abrogă.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul justiţiei,marian cătălin predoiuministrul muncii şi protecţiei sociale,victoria violeta alexandruministrul finanţelor publice,vasile-florin cîţubucureşti, ...

Monitorul Oficial 650 din 23 Iulie 2020 (M. Of. 650/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 565 din 16 iulie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii "Varianta de ocolire a municipiului Sfântu Gheorghe", judeţul Covasna EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 23 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „varianta de ocolire a municipiului sfântu gheorghe“, judeţul covasna, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii ...

 HOTĂRÂRE nr. 566 din 16 iulie 2020 privind trecerea unui bun imobil aflat în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului "Mircea Moţoc" Perieni din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi casării, după caz EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 650 din 23 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, pentru scoaterea din funcţiune, în vederea valorificării şi, după caz, a casării, a unui ...

Monitorul Oficial 652 din 23 Iulie 2020 (M. Of. 652/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 22 iulie 2020 pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Fundaţiei Europene pentru Tineret EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 652 din 23 iulie 2020

Având în vedere că în anul 1993 românia a obţinut statutul de membru în cadrul consiliului europei,luând în considerare necesitatea achitării de către fundaţia europeană pentru tineret a cotizaţiilor aferente anului 2020, precum şi pentru următorii ani în care românia are calitatea de membru în cadrul consiliului europei, precum şi că plata cotizaţiei pe anul 2020 pentru statutul de asociat trebuie efectuată în cel mai scurt timp, respectiv 30 de zile de la data emiterii facturii aferente anului 2019,având în vedere lipsa cadrului legal, care să autorizeze ministerul tineretului şi sportului să efectueze plata către fundaţia europeană pentru tineret,ţinând seama ...

Monitorul Oficial 653 din 23 Iulie 2020 (M. Of. 653/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 571 din 22 iulie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 23 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 10.571 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2020.art. 2pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează ...

 HOTĂRÂRE nr. 572 din 22 iulie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 23 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. ii şi iii din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 250/2017, cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 24 alin. (3) din legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea bugetului ministerului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, pe anul 2020, la capitolul 70.01 „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul ...

 HOTĂRÂRE nr. 576 din 22 iulie 2020 pentru aprobarea programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 23 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 2 alin. (2) din legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:p. preşedintele autorităţii electorale permanente,zsombor vajdabucureşti, 22 iulie 2020.nr. 576.anexa 1 programul calendaristicpentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 577 din 22 iulie 2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 23 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (2) din legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, al art. 121 alin. (2^1) şi (2^2) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 6 alin. (1) din legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din ...

 HOTĂRÂRE nr. 578 din 22 iulie 2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 653 din 23 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 2 alin. (2) din legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, precum şi al art. 11 alin. (7) din legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă bugetul şi structura cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) ministerul afacerilor ...

Monitorul Oficial 651 din 23 Iulie 2020 (M. Of. 651/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 97 din 21 iulie 2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 651 din 23 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. xiv - componenţa comisiei pentru cultură şi media, domnul senator covaci dorel - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa ...

Monitorul Oficial 643 din 22 Iulie 2020 (M. Of. 643/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 548 din 9 iulie 2020 privind aprobarea modelului steagului oraşului Sălişte, judeţul Sibiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 22 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 2 alin. (2) şi art. 3 alin. (4) din legea nr. 141/2015 privind arborarea şi folosirea de către unităţile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă modelul steagului oraşului sălişte, judeţul sibiu, prevăzut în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale modelului steagului oraşului sălişte, judeţul sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,ion Ştefanbucureşti, 9 iulie 2020.nr. 548.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în ...

 HOTĂRÂRE nr. 549 din 9 iulie 2020 privind aprobarea stemei comunei Băseşti, judeţul Maramureş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 22 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei băseşti, judeţul maramureş, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei băseşti, judeţul maramureş, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,ion Ştefanbucureşti, 9 iulie 2020.nr. 549.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. stemacomunei băseşti, judeţul maramureş (a se vedea imaginea ...

 HOTĂRÂRE nr. 550 din 9 iulie 2020 privind aprobarea stemei comunei Bazna, judeţul Sibiu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 22 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei bazna, judeţul sibiu, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei bazna, judeţul sibiu, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,ion Ştefanbucureşti, 9 iulie 2020.nr. 550.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei bazna, judeţul sibiu (a se vedea imaginea asociată) ...

 HOTĂRÂRE nr. 551 din 9 iulie 2020 privind aprobarea stemei comunei Poienari, judeţul Neamţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 22 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) se aprobă stema comunei poienari, judeţul neamţ, prevăzută în anexa nr. 1.(2) descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei comunei poienari, judeţul neamţ, sunt prevăzute în anexa nr. 2.(3) anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,ion Ştefanbucureşti, 9 iulie 2020.nr. 551.anexa 1 *) anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.stemacomunei poienari, judeţul neamţ (a se vedea imaginea asociată) ...

 REZOLUŢIE MEPC.316(74) din 17 mai 2019 privind amendamentele la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenţiei internaţionale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta - Amendamente la anexa VI la MARPOL - (Jurnale electronice de înregistrare şi reguli referitoare la EEDI, aplicabile navelor cu întărituri pentru navigaţia prin gheţuri) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 643 din 22 iulie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.141 din 9 iulie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 643 din 22 iulie 2020.──────────amendamente la anexa protocolului din 1997 privind amendarea convenţiei internaţionale din 1973  pentru prevenirea poluării de către nave, aşa cum a fost modificată prin protocolul din 1978 referitor la aceastaamendamente la anexa vi la marpol(jurnale electronice de înregistrare şi reguli referitoare la eedi, aplicabile navelor cu întărituri pentru navigaţia prin gheţuri)comitetul pentru protecţia mediului marin,amintind articolul 38(a) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului pentru protecţia mediului marin conferite acestuia prin convenţiile internaţionale pentru prevenirea şi controlul ...

Monitorul Oficial 645 din 22 Iulie 2020 (M. Of. 645/2020)

 NORME din 10 iulie 2020 privind efectuarea investigaţiilor în scopul de a detecta, a corecta şi a preveni efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 22 iulie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 273 din 10 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 645 din 22 iulie 2020.──────────art. 1obiectul(1) prezenta normă stabileşte cadrul de desfăşurare a investigaţiilor la nivelul autorităţii pentru supravegherea publică a activităţii de audit statutar (aspaas), parte a sistemului de investigaţii şi sancţiuni al instituţiei, pentru de a detecta în scopul corectării şi al prevenirii efectuarea necorespunzătoare a auditului statutar, în conformitate cu prevederile legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative.(2) investigaţia se declanşează în cazurile în ...

 HOTĂRÂRE nr. 54 din 10 iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind activităţile procedurale interne de declanşare a mecanismului de alertă a celorlalte state membre ale Uniunii Europene, a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a Confederaţiei Elveţiene EMITENT: Colegiul Fizioterapeuţilor din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 645 din 22 iulie 2020

Având în vedere:- procesul-verbal de şedinţă înregistrat cu nr. 1.929 din 10.07.2020, întocmit în urma şedinţei consiliului naţional al colegiului fizioterapeuţilor din românia;– prevederile art. 20 alin. (2) şi art. 26 din legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea colegiului fizioterapeuţilor din românia, cu modificările ulterioare;– dispoziţiile art. 2 alin. (2), art. 34-36, art. 37 alin. (2) lit. i) art. 39 alin. (2) şi art. 107 din statutul colegiului fizioterapeuţilor din românia, aprobat prin ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017;– prevederile art. 11 şi ale art. 20 din regulamentul intern de organizare şi funcţionare ...

Monitorul Oficial 640 din 21 Iulie 2020 (M. Of. 640/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 541 din 9 iulie 2020 privind radierea, comasarea, modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Bibliotecii Naţionale a României, instituţie în subordinea Ministerului Culturii EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 640 din 21 iulie 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a numărului mfp 102144, ca urmare a comasării cu numărul mfp 101493, precum şi modificarea datelor acestuia de identificare, conform anexei nr. 1.art. ...

Monitorul Oficial 641 din 21 Iulie 2020 (M. Of. 641/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 570 din 21 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 641 din 21 iulie 2020

Ţinând seama de măsurile adoptate prin hotărârea comitetului naţional pentru situaţii de urgenţă nr. 36 din 21 iulie 2020 privind constatarea pandemiei de covid-19 şi stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate pentru protecţia populaţiei,având în vedere prevederile art. 7, 8, 11 şi 12 din legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ianexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul româniei începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică ...

Monitorul Oficial 636 din 20 Iulie 2020 (M. Of. 636/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 554 din 16 iulie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 20 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 alin. (4) şi (5) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă alocarea sumei de 353.229 mii lei din fondul de intervenţie la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii locale afectate ca urmare a calamităţilor naturale produse în anul 2020.art. 2pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 se suplimentează cu ...

Monitorul Oficial 635 din 20 Iulie 2020 (M. Of. 635/2020)

 PROCEDURĂ din 8 iulie 2020 de anulare a obligaţiilor de plată accesorii EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 2.100 din 8 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 635 din 20 iulie 2020.──────────art. 1sfera de aplicare(1) prezenta procedură se aplică obligaţiilor bugetare administrate de organul fiscal central, inclusiv organele vamale.(2) prin obligaţii bugetare administrate de organul fiscal central se înţelege obligaţii fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale şi alte sume datorate bugetului general consolidat, precum şi obligaţii accesorii aferente acestora, stabilite prin:a) declaraţii fiscale;b) decizii de impunere;c) decizii referitoare la obligaţiile fiscale accesorii;d) orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuţii sociale, drepturi vamale şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 538 din 9 iulie 2020 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 2,2652 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi de utilitate publică "Lucrări pentru punerea în funcţiune a capacităţii finale de producţie de 8.500 mii tone/an lignit la Cariera Jilţ Sud" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) şi (6), art. 38, 41 şi 44 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. e) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,în temeiul art. ...

 HOTĂRÂRE nr. 559 din 16 iulie 2020 privind funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, precum şi al art. 26 din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie.art. 2(1) Începând cu anul şcolar 2020-2021, în sistemul de învăţământ preuniversitar vor funcţiona unităţi de învăţământ cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie. scopul acestora este de a pune în aplicare şi de a evalua proiecte de cercetare educaţională, noi modele curriculare şi de carieră didactică, în vederea fundamentării de politici publice la nivel naţional. ...

Monitorul Oficial 636 din 20 Iulie 2020 (M. Of. 636/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 533 din 9 iulie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 636 din 20 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 31^1 alin. (1) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă metodologia privind susţinerea financiară a liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol de către ministerul agriculturii şi dezvoltării rurale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruludovic orbancontrasemnează: ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,nechita-adrian orosministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,ion Ştefanministrul educaţiei şi cercetării,cristina monica anisieministrul finanţelor publice,vasile-florin cîţubucureşti, 9 iulie 2020.nr. 533.anexa 1 metodologie

Monitorul Oficial 629 din 17 Iulie 2020 (M. Of. 629/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 543 din 9 iulie 2020 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 629 din 17 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. ...

Monitorul Oficial 628 din 17 Iulie 2020 (M. Of. 628/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 540 din 9 iulie 2020 privind aprobarea bilanţului general al Trezoreriei Statului şi a contului de execuţie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 17 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă bilanţul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 2019, care cuprinde atât în activ, cât şi în pasiv suma de 66.889.968.911 lei, prevăzut în anexa nr. 1.art. 2se aprobă contul de execuţie a bugetului trezoreriei statului pe anul 2019, care cuprinde la venituri suma de 195.817.879 lei şi la cheltuieli suma de 74.685.565 lei şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 542 din 9 iulie 2020 privind comasarea, actualizarea elementelor-cadru de descriere tehnică şi a valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 628 din 17 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilelor având numerele mfp 155382 şi mfp 155383, ca urmare a comasării acestora cu imobilul având numărul mfp 155378, precum şi actualizarea descrierii ...

Monitorul Oficial 631 din 17 Iulie 2020 (M. Of. 631/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 547 din 9 iulie 2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Arad EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 17 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din hotărârea guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea ...

 HOTĂRÂRE nr. 557 din 16 iulie 2020 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naţionale - Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central "Dr. Carol Davila" Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 17 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) lit. d) din legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă scoaterea din rezervele de stat a unor cantităţi de produse prevăzute în anexa care face parte din prezenta hotărâre, în valoare de 428.400 lei inclusiv tva şi acordarea acestora, cu titlu gratuit, ministerului apărării naţionale - spitalul universitar de urgenţă militar central „dr. carol davila“ bucureşti, în vederea înlocuirii completelor modulare universale de campare/tip corturi gonflabile existente în perimetrul institutului naţional de geriatrie şi gerontologie ...

 HOTĂRÂRE nr. 558 din 16 iulie 2020 privind aprobarea Programului Naţional INNOTECH STUDENT, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 631 din 17 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 3 alin. (1) şi (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul naţional innotech student, finanţat în cadrul programului operaţional capital uman 2014-2020, axa prioritară 6 „educaţie şi competenţe“, obiectivul tematic 10: efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării şi al formării profesionale în vederea dobândirii de competenţe şi a învăţării pe tot parcursul vieţii, prioritatea de investiţii 10.iv: Îmbunătăţirea utilităţii sistemelor de educaţie şi formare pentru piaţa muncii, facilitarea ...

Monitorul Oficial 632 din 17 Iulie 2020 (M. Of. 632/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 115 din 16 iulie 2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 17 iulie 2020

Având în vedere că în prezent, prin intermediul programului operaţional ajutorarea persoanelor defavorizate 2014-2020, finanţat din fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sunt stabilite ca principale categorii de beneficiari persoanele care beneficiază de sprijin material prin mese calde, pensionarii cu venituri echivalente indemnizaţiei sociale pentru pensionari cu vârsta de peste 75 de ani, precum şi persoanele fără adăpost,având în vedere măsurile luate la nivelul întregii uniuni europene, precum şi la nivelul româniei, în contextul epidemiei de coronavirus sars-cov-2, pentru care a fost stabilită starea de urgenţă prin decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul româniei, ...

 HOTĂRÂRE nr. 544 din 9 iulie 2020 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie "Prof. dr. G. K. Constantinescu" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 17 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale pentru zootehnie „prof. dr. g. k. constantinescu“, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 21 din 12 ianuarie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează: 1. după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins: "art. 5^1procedurile privind recunoaşterile, autorizările şi aprobările prevăzute la art. 5 lit. a)-e) şi i) se elaborează de agenţie şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."2. la articolul ...

 HOTĂRÂRE nr. 545 din 9 iulie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire cămin studenţesc - Universitatea de Vest din Timişoara, Str. Renaşterii nr. 24B, municipiul Timişoara, judeţul Timiş" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 632 din 17 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre. art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „construire cămin studenţesc - universitatea de vest din timişoara, str. renaşterii nr. 24b, municipiul timişoara, judeţul timiş“, realizat prin compania naţională de investiţii „c.n.i.“ - s.a., prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, ...

Monitorul Oficial 633 din 17 Iulie 2020 (M. Of. 633/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 2 din 17 iulie 2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatură şi a listelor de susţinători la alegerile locale din anul 2020 EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 633 din 17 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 16 alin. (3) şi ale art. 37 din constituţia româniei, republicată, observând dispoziţiile art. 46, 47, 49, art. 50 alin. (1) şi (2), art. 51 alin. (1) şi (5), art. 52 alin. (6), art. 53 şi art. 56 alin. (1)-(4) din legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 3 alin. (4) şi (5), precum şi ale anexelor nr. 1 şi 2 la legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor ...

Monitorul Oficial 625 din 16 Iulie 2020 (M. Of. 625/2020)

 NORME METODOLOGICE din 9 iulie 2020 privind achiziţiile publice centralizate pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea sa EMITENT: Ministerul Justiţiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 16 iulie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 2.916/c din 9 iulie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 625 din 16 iulie 2020.──────────secŢiunea 1stabilirea necesarului produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiei centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciareart. 1(1) prin decizie a directorului general, emisă cu respectarea dispoziţiilor hotărârii guvernului nr. 257/2019 privind furnizarea activităţilor centralizate de achiziţii publice pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare, administraţia naţională a penitenciarelor stabileşte categoriile produselor şi serviciilor care fac obiectul achiziţiilor centralizate pentru unităţile sistemului administraţiei penitenciare.(2) produsele şi serviciile care pot face obiectul deciziei directorului general sunt cele prevăzute în ...

 HOTĂRÂRE nr. 535 din 9 iulie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea CUPRU MIN - S.A. Abrud, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 625 din 16 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru societatea cupru min - s.a. abrud, aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

Monitorul Oficial 626 din 16 Iulie 2020 (M. Of. 626/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 536 din 9 iulie 2020 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 9,4014 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi de utilitate publică "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 16 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) şi (6), art. 38, 41 şi 44 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. e), art. 9, 14 şi art. 28 alin. (3) şi (5) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (2), art. 18 şi 20 din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 537 din 9 iulie 2020 pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional, fără compensare, de către Societatea Complexul Energetic Oltenia - S.A. a terenului în suprafaţă de 2,6852 ha, în vederea realizării obiectivului de interes naţional şi de utilitate publică "Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşiuţa, judeţul Gorj, la o capacitate de 3.000.000 tone lignit/an" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 16 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) şi (6), art. 38, 41 şi 44 din legea nr. 46/2008 - codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 1, art. 2 alin. (1) lit. e) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (2) din normele metodologice de aplicare a legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 53/2011, cu completările ulterioare,în temeiul art. 108 ...

 HOTĂRÂRE nr. 1 din 11 iulie 2020 privind aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România, organizată, prin vot la distanţă, în data de 11 iulie 2020 EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 626 din 16 iulie 2020

În temeiul prevederilor:- art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 4, 5, art. 6 alin. (2), (7) şi (9) din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 28/2020 privind amânarea organizării conferinţei camerei auditorilor financiari din românia în data de 25 aprilie 2020;– hotărârii consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 49/2020 privind stabilirea datei conferinţei camerei auditorilor financiari din românia, ...

Monitorul Oficial 627 din 16 Iulie 2020 (M. Of. 627/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 555 din 16 iulie 2020 privind încetarea, prin acordul părţilor, a raportului de serviciu al domnului Rujan Ion-Cristinel din funcţia publică de prefect al judeţului Gorj EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 16 iulie 2020

Având în vedere cererea domnului rujan ion-cristinel, înregistrată la cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/3.591 din 8 iulie 2020 şi la ministerul afacerilor interne cu nr. 16.869 din 7 iulie 2020,în temeiul art. 397 lit. a), ale art. 516 lit. b), art. 524 alin. (1) şi ale art. 533 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, raportul de serviciu al domnului rujan ion-cristinel, prefect al judeţului gorj, încetează prin acordul ...

 HOTĂRÂRE nr. 556 din 16 iulie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Gorj de către domnul Pistol Cosmin-Petrişor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 16 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul pistol cosmin-petrişor exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului gorj.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 16 iulie 2020.nr. 556.----

 MĂSURI din 15 iulie 2020 pentru creşterea capacităţii de răspuns EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 16 iulie 2020

──────────conţinute de hotĂrÂrea nr. 553 din 15 iulie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 627 din 16 iulie 2020.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (1) lit. d) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 1. coordonarea operaţională a serviciilor publice de ambulanţă şi a serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, în condiţiile art. 54 şi 55 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea ...

 MĂSURI din 15 iulie 2020 pentru asigurarea rezilienţei comunităţilor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 16 iulie 2020

──────────conţinute de hotĂrÂrea nr. 553 din 15 iulie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 627 din 16 iulie 2020.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările ulterioare, în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din legea nr. 55/2020, cu modificările ulterioare. art. ...

 MĂSURI din 15 iulie 2020 pentru diminuarea impactului tipului de risc EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 16 iulie 2020

──────────conţinute de hotĂrÂrea nr. 553 din 15 iulie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 627 din 16 iulie 2020.──────────art. 1În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 1. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu sars-cov-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate potrivit ...

 HOTĂRÂRE nr. 553 din 15 iulie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 627 din 16 iulie 2020

Ţinând cont de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, precum şi de prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului sars-cov-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea legii nr. 227/2015 privind codul fiscal, a legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, cu modificările ulterioare,luând în considerare prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din ...

Monitorul Oficial 619 din 15 Iulie 2020 (M. Of. 619/2020)

 NORME DE SECURITATE NUCLEARĂ din 1 iulie 2020 privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 15 iulie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 122 din 1 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 619 din 15 iulie 2020.──────────cap. i domeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme sunt emise în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentele norme se stabilesc cerinţele generale privind supravegherea, întreţinerea, testarea şi inspecţiile în exploatare pentru instalaţiile nucleare, respectiv pentru sistemele, structurile, componentele şi echipamentele acestora, inclusiv software-ul pentru sistemele de instrumentaţie şi control, care au funcţii de securitate nucleară şi/sau sunt ...

Monitorul Oficial 623 din 15 Iulie 2020 (M. Of. 623/2020)

 CIRCULARĂ nr. 15 din 14 iulie 2020 privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei şi în dolari SUA începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2020 EMITENT: Banca Nationala a Romaniei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 15 iulie 2020

În baza dispoziţiilor art. 5 şi art. 8 alin. (3) din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,în aplicarea prevederilor art. 15, 16 şi 17 din regulamentul băncii naţionale a româniei nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 48 din legea nr. 312/2004 privind statutul băncii naţionale a româniei,consiliul de administraţie al băncii naţionale a româniei hotărăşte:Începând cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2020 rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în lei este de 0,13% pe an, iar rata dobânzii plătite la rezervele minime obligatorii constituite în dolari sua este de 0,03% pe ...

 HOTĂRÂRE nr. 526 din 9 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea articolului 6 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional al zonei costiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.015/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 623 din 15 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicarticolul 6 din regulamentul de organizare şi funcţionare a comitetului naţional al zonei costiere, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.015/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 619 din 8 iulie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În cazul în care preşedintele comitetului constată existenţa unor situaţii excepţionale generate de fenomene hidrometeorologice sau de crize sanitare, şedinţele de lucru ale comitetului se pot desfăşura utilizând mijloace video la distanţă."2. alineatul (7) se modifică ...

Monitorul Oficial 620 din 15 Iulie 2020 (M. Of. 620/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 1 iulie 2020 privind modificarea şi completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, pentru completarea art. 218 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi pentru completarea art. 12 alin. (5) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 620 din 15 iulie 2020

Având în vedere faptul că la data de 18 iulie 2019 a fost publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care transpune directiva (ue) 2015/849 a parlamentului european şi a consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a regulamentului (ue) nr. 648/2012 al parlamentului european şi al consiliului şi de abrogare a directivei 2005/60/ce a parlamentului european şi a consiliului şi a directivei 2006/70/ce a comisiei, publicată în jurnalul oficial al ...

Monitorul Oficial 616 din 14 Iulie 2020 (M. Of. 616/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 534 din 9 iulie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Interconectarea clădirilor existente şi construcţie nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă «Pius Brânzeu» Timişoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: Unitate Primiri Urgenţe (UPU), Chirurgie, Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI) şi Centru de Mari Arşi" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 616 din 14 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „interconectarea clădirilor existente şi construcţie nouă în incinta spitalului clinic judeţean de urgenţă «pius brânzeu» timişoara în vederea reorganizării circuitelor medicale pentru departamentele: unitate primiri urgenţe (upu), chirurgie, anestezie şi terapie intensivă (ati) şi centru de mari arşi“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va realiza din acordul ...

Monitorul Oficial 618 din 14 Iulie 2020 (M. Of. 618/2020)

 MOŢIUNE SIMPLĂ nr. 3MS din 14 iulie 2020 "Guvernul PNL după Grindă se cunoaşte!" EMITENT: Camera Deputaţilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 14 iulie 2020

În temeiul art. 112 alin. (2) din constituţia româniei, republicată,camera deputaţilor adoptă prezenta moţiune simplă.dificultăţile ministrului ion Ştefan de a silabisi pndl, explicaţiile sale mucalite despre grinda greşită din propria casă sau constatarea că angajaţii din instituţia pe care o conduce sunt oameni născuţi, cu mâini, ochi, picioare şi cnp ar putea intra pe lista scurtă a celor mai mari ridicole exprimări în spaţiul public din ultimii 30 de ani.dacă marele dramaturg ion luca caragiale ar fi trăit în zilele noastre, cu certitudine ar fi găsit în ministrul „grindă“ o sursă inepuizabilă de inspiraţie pentru comediile sale în care a ...

 HOTĂRÂRE nr. 532 din 9 iulie 2020 privind transmitea unui imobil clădire şi a terenului aferent în cotă indiviză, proprietate publică a statului, din administrarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat în administrarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, precum şi pentru modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 618 din 14 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 şi 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile art. 867 şi 869 din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmitea unui imobil clădire şi a terenului aferent în cotă indiviză, proprietate publică a statului, având destinaţia de sediu, cu datele de identificare din anexa la prezenta hotărâre din administrarea inspecţiei de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat - iscir în ...

Monitorul Oficial 611 din 13 Iulie 2020 (M. Of. 611/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 518 din 1 iulie 2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu Piteşti" Secţiunea 4, aflate pe raza localităţilor Tigveni şi Curtea de Argeş din judeţul Argeş EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 611 din 13 iulie 2020

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 1.418/2008 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „autostrada sibiu-piteşti“ şi ale hotărârii guvernului nr. 196/2019 privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „autostrada sibiu-piteşti“,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „autostrada sibiu piteşti“ secţiunea 4, aflat pe raza localităţilor tigveni şi curtea de argeş din ...

Monitorul Oficial 612 din 13 Iulie 2020 (M. Of. 612/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 519 din 1 iulie 2020 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Prahova, Dâmboviţa, Braşov, Alba, Constanţa şi municipiul Bucureşti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 13 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, ale art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului apărării naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării acestora în condiţiile ...

 HOTĂRÂRE nr. 520 din 1 iulie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Gruparea de Jandarmi Mobilă "Burebista" Braşov (UM 0758 Braşov) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 612 din 13 iulie 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. mfp 163.508 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului afacerilor interne - gruparea de jandarmi mobilă „burebista“ braşov (um 0758 braşov), ca urmare a ...

Monitorul Oficial 613 din 13 Iulie 2020 (M. Of. 613/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 113 din 9 iulie 2020 pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 13 iulie 2020

Având în vedere faptul că prevederile art. 2 şi 3 din legea nr. 114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român schitului românesc „prodromu“, de la muntele athos, grecia, astfel cum a fost modificată prin legea nr. 41/2020, nu sunt corelate, întrucât, în timp ce art. 2 se referă la alocarea sumei de la bugetul de stat „prin bugetul ministerului culturii“, potrivit art. 3 suma „se prevede distinct în bugetul secretariatului general al guvernului, respectiv secretariatului de stat pentru culte“,ţinând cont de faptul că organul de specialitate al administraţiei publice centrale care elaborează şi asigură aplicarea strategiei şi politicilor publice în domeniul vieţii religioase ...

 INSTRUCŢIUNE nr. 4 din 9 iulie 2020 privind prorogarea termenului prevăzut la art. 5 alin. (2) din Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2020 privind modul de transmitere a raportărilor şi a altor documente în format electronic către Autoritatea de Supraveghere Financiară EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 din 13 iulie 2020

În baza prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2,art. 3 alin. (1) şi ale art. 6 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea autorităţii de supraveghere financiară, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare prevederile:- legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de covid-19, cu modificările şi completările ulterioare;– hotărârii guvernului nr. 476/2020 privind ...

Monitorul Oficial 614 din 13 Iulie 2020 (M. Of. 614/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 114 din 9 iulie 2020 privind modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 13 iulie 2020

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri urgente pentru perfecţionarea şi flexibilizarea sistemului achiziţiilor publice, în caz contrar existând riscul diminuării gradului de cheltuire a fondurilor alocate, inclusiv a fondurilor europene, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic la nivel naţional sau local,luând în considerare că atragerea fondurilor europene reprezintă o prioritate pentru românia, atât la nivelul guvernului, cât şi la nivelul structurilor de specialitate implicate în coordonarea şi gestionarea acestor fonduri, având în vedere potenţialul lor de a susţine dezvoltarea pe termen scurt, mediu şi lung ...

Monitorul Oficial 613 bis din 13 Iulie 2020 (M. Of. 613 bis/2020)

 ANEXĂ din 13 iulie 2020 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciile mistreţ, iepure, fazan şi potârniche EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 bis din 13 iulie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.400 din 13 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 613 din 13 iulie 2020.────────── centralizatorul nr. 2 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciile mistreţ, iepure, fazan şi potârniche┌────┬────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────┐│ │ │gestionari │fond cinegetic │cote de recoltă aprobate la ││nr. │jud.│fonduri │ │[buc]: ...

 ANEXĂ din 13 iulie 2020 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciile porumbel gulerat porumbel de scorbură, turturică, guguştiuc, ieruncă, prepeliţă, ciocârlie de câmp, graur, sturzul de vâsc, sturzul cântător, sturzul viilor, sturzul de iarnă şi stăncuţa EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 bis din 13 iulie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.400 din 13 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 613 din 13 iulie 2020.────────── centralizatorul nr. 3 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare  2020/2021, la speciile porumbel gulerat porumbel de scorbură, turturică, guguştiuc, ieruncă, prepeliţă, ciocârlie de câmp, graur,sturzul de vâsc, sturzul cântător, sturzul viilor, sturzul de iarnă şi stăncuţa┌────┬────┬─────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │fond cinegetic │cote de recoltă aprobate la [buc]: ...

 ANEXĂ din 13 iulie 2020 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciile gâscă de vară, gârliţa mare, raţă mare, raţă mică, raţă fluierătoare, raţă cu cap castaniu, raţă moţată, raţă pestriţă, raţă sunătoare, raţă lingurar, raţă suliţar, raţă cârâitoare şi raţă cu cap negru EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 bis din 13 iulie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.400 din 13 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 613 din 13 iulie 2020.────────── centralizatorul nr. 4privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare  2020/2021, la speciile gâscă de vară, gârliţa mare,raţă mare, raţă mică, raţă fluierătoare,   raţă cu cap castaniu, raţă moţată, raţă pestriţă, raţă sunătoare,   raţă lingurar, raţă suliţar, raţă cârâitoare şi raţă cu cap negru┌────┬────┬─────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │fond cinegetic │cote de recoltă aprobate la (buc): ...

 ANEXĂ din 13 iulie 2020 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciile: lişiţa, găinuşa de baltă, sitar de pădure, becaţina comună, becaţina mică, cioară grivă, cioară grivă sudică, cioară de semănătură, coţofană şi gaiţă EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 bis din 13 iulie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.400 din 13 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 613 din 13 iulie 2020.────────── centralizatorul nr. 5 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de   vânătoare 2020/2021, la speciile: lişiţa,   găinuşa de baltă, sitar de pădure, becaţina comună, becaţina mică,   cioară grivă, cioară grivă sudică, cioară de semănătură, coţofană şi gaiţă┌────┬───┬──────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │fond cinegetic │cote de recoltă aprobate la [buc]: ...

 ANEXĂ din 13 iulie 2020 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciile marmotă, viezure, vulpe, câine enot, şacal, jder de copac, jder de piatră, dihor, nevăstuica, hermelină şi bizam EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 bis din 13 iulie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.400 din 13 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 613 din 13 iulie 2020.────────── centralizatorul nr. 6   privind cotele de recoltă aprobate pentru  perioada de vânătoare 2020/2021, la speciile marmotă, viezure, vulpe, câine  enot, şacal, jder de copac, jder de piatră, dihor, nevăstuica, hermelină şi bizam┌────┬────┬──────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │fond cinegetic │cote de recoltă aprobate [buc], la: ...

 ANEXĂ din 13 iulie 2020 privind situaţia realizării cotelor de recoltă la specia mistreţ în perioada 15 mai 2020 - 14 mai 2021 EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 bis din 13 iulie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.400 din 13 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 613 din 13 iulie 2020.──────────gestionar .................nr. .........../..............   situaţia realizării cotelor de recoltă la  specia mistreţ în perioada 15 mai 2020 - 14 mai 2021┌────┬───────┬────────────┬─────────┬────────────┬──────────┬──────────┐│ │ │fondul │exemplare│ │ │ ││ │ │cinegetic ...

 ANEXĂ din 13 iulie 2020 privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare 2020/2021, la speciile cerb comun, cerb lopătar şi capră neagră EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 613 bis din 13 iulie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.400 din 13 iulie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 613 din 13 iulie 2020.────────── centralizatorul nr. 1privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada de vânătoare2020/2021, la speciile cerb comun, cerb lopătar şi capră neagră┌────┬────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │fond cinegetic │cote de recoltă aprobate la: ...

Monitorul Oficial 606 bis din 10 Iulie 2020 (M. Of. 606 bis/2020)

 NORME din 29 mai 2020 privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 bis din 10 iulie 2020

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 65 din 29 mai 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 606 din 10 iulie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme stabilesc condiţiile şi procedurile privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii auditului financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi de către camera auditorilor financiari din românia ("camera" sau "cafr"), reglementând organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurare a calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, membri ai cafr.(2) autoritatea competentă pentru efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţilor desfăşurate de auditorii financiari, altele decât misiunile ...

Monitorul Oficial 606 din 10 Iulie 2020 (M. Of. 606/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 65 din 29 mai 2020 pentru aprobarea Normelor privind efectuarea inspecţiilor pentru asigurarea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari EMITENT: Camera Auditorilor Financiari din România PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 10 iulie 2020

În temeiul prevederilor:- art. 1,art. 2,art. 3 alin. (3) lit. b)-e), art. 5 alin. (2) şi alin. (3) lit. a) şi alin. (6) lit. b) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 2 alin. (3)-(5), art. 13 alin. (3) lit. j) teza a doua, art. 15 alin. (1)-(4) şi art. 40 din regulamentul de organizare şi funcţionare a camerei auditorilor financiari din românia, aprobat prin hotărârea conferinţei camerei auditorilor financiari din românia nr. 2/2018;– art. 4 din hotărârea consiliului camerei auditorilor financiari din românia nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare ...

Monitorul Oficial 607 din 10 Iulie 2020 (M. Of. 607/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 522 din 1 iulie 2020 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil şi darea acestuia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea pentru Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Panciu EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 10 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară vrancea pentru biroul de cadastru şi publicitate imobiliară panciu a imobilului, cu destinaţia de sediu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face ...

 HOTĂRÂRE nr. 523 din 1 iulie 2020 privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia şi a construcţiei edificate pe teren în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Satu Mare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 10 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 296 alin. (1) şi (7) şi art. 299 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 863 lit. e), art. 867 alin. (1) şi art. 868 alin. (1) din legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui teren, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, precum şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 527 din 9 iulie 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Bacău de către doamna Coşa Maricica-Luminiţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 10 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului bacău de către doamna coşa maricica-luminiţa.(2) doamna coşa maricica-luminiţa predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de la ...

 HOTĂRÂRE nr. 528 din 9 iulie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Hunedoara de către domnul Marian Călin-Petru EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 10 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdomnul marian călin-petru exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului hunedoara.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 9 iulie 2020.nr. 528.-----

 HOTĂRÂRE nr. 529 din 9 iulie 2020 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către domnul Nicolae Eugen-Constantin EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 10 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 397 lit. a), ale art. 524 alin. (1) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unic(1) la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului teleorman de către domnul nicolae eugen-constantin.(2) domnul nicolae eugen-constantin predă lucrările şi bunurile care i-au fost încredinţate în vederea exercitării atribuţiilor de serviciu în termen de 3 zile de ...

 HOTĂRÂRE nr. 530 din 9 iulie 2020 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Teleorman de către doamna Voicu Nicoleta-Marilena EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 10 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 394 alin. (2) lit. d) şi alin. (3), ale art. 397 lit. a), ale art. 509 alin. (3) şi ale art. 530 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdoamna voicu nicoleta-marilena exercită, cu caracter temporar, în condiţiile legii, funcţia publică de subprefect al judeţului teleorman.prim-ministruludovic orbancontrasemnează:ministrul afacerilor interne,marcel ion velabucureşti, 9 iulie 2020.nr. 530. ----

Monitorul Oficial 608 din 10 Iulie 2020 (M. Of. 608/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 112 din 9 iulie 2020 pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, a sumelor necesare acoperirii plăţii TVA aferente bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul Programului ROU-T-MOH "Abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în România" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 608 din 10 iulie 2020

Având în vedere- memorandumul pentru aprobarea desemnării ministerului sănătăţii ca instituţie responsabilă cu încheierea în numele guvernului româniei a acordului de finanţare nerambursabil cu fondul global de luptă împotriva hiv/sida, tuberculozei şi malariei, avizat de ministerul finanţelor publice şi aprobat de guvernul româniei în data de 30 ianuarie 2019;– acordul de finanţare înregistrat cu nr. sp 1.799 din 14.02.2019, încheiat între fondul global de luptă împotriva hiv/sida, tuberculozei şi malariei şi ministerul sănătăţii din românia, în calitate de primitor principal, pentru implementarea programului „abordarea provocărilor sistemului de sănătate privind controlul tuberculozei în românia“;– acordul de colaborare înregistrat ...

Monitorul Oficial 609 din 10 Iulie 2020 (M. Of. 609/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 510 din 1 iulie 2020 privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional "Reabilitarea liniei de cale ferată Braşov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul Braşov-Sighişoara", subsecţiunea 2 Apaţa-Caţa, de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Homorod, Ormeniş şi Racoş - judeţul Braşov EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 10 iulie 2020

Având în vedere dispoziţiile hotărârii guvernului nr. 340/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „reabilitarea liniei de cale ferată braşov-simeria, componentă a coridorului rin-dunăre, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, tronsonul braşov-sighişoara“, în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5 alin. (1) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional „reabilitarea liniei de cale ferată braşov-simeria, componentă a coridorului rin-dunăre, pentru ...

 REZOLUŢIA MSC.407(96) din 19 mai 2016 privind amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 10 iulie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.074 din 15 iunie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 609 din 10 iulie 2020.──────────comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, că adunarea, atunci când a adoptat rezoluţia a.1023(26) cu privire la codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (codul modu 2009), a autorizat comitetul să modifice codul, dacă este necesar, ţinând cont de evoluţia în domeniul proiectării şi tehnologiei, în consultare cu organizaţiile competente,recunoscând necesitatea armonizării cerinţelor pentru mijloacele de stingere a incendiului cu spumă destinate instalaţiilor pentru ...

 REZOLUŢIA MSC.435(98) din 9 iunie 2017 privind amendamente la Codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (Codul MODU 2009) EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 609 din 10 iulie 2020

──────────conţinută de ordinul nr. 1.074 din 15 iunie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 609 din 10 iulie 2020.──────────comitetul de siguranţă maritimă,amintind articolul 28(b) al convenţiei privind crearea organizaţiei maritime internaţionale referitor la funcţiile comitetului,amintind, de asemenea, că adunarea, atunci când a adoptat rezoluţia a.1023(26) cu privire la codul din 2009 pentru construcţia şi echipamentul unităţilor mobile de foraj marin (codul modu 2009), a autorizat comitetul să modifice codul modu 2009, dacă este necesar, ţinând cont de evoluţia în domeniul proiectării şi tehnologiei, în consultare cu organizaţiile competente,recunoscând faptul că aceste cerinţe şi prevederi sunt foarte asemănătoare cerinţelor din solas şi ...

Monitorul Oficial 607 din 10 Iulie 2020 (M. Of. 607/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 524 din 1 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 607 din 10 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13 din ordonanţa guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise circulaţiei publice, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 338 şi 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la anexa nr. 2.27 „reţeaua de drumuri judeţene din judeţul mehedinţi“, după poziţia 3 se introduce o nouă poziţie, poziţia 3^1, ...

Monitorul Oficial 606 din 10 Iulie 2020 (M. Of. 606/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 521 din 1 iulie 2020 privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov (Unitatea Militară 0596 Bucureşti) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 10 iulie 2020

Având în vedere dispoziţiile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea ministerului afacerilor interne - inspectoratul de jandarmi judeţean ilfov (unitatea militară 0596 bucureşti), ca urmare a ...

 HOTĂRÂRE nr. 516 din 1 iulie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2021 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 606 din 10 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către comisia europeană, agenţia europeană de mediu şi secretariatele convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului“ desfăşurat în perioada 2015-2021, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 584 din 4 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. la articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se ...

Monitorul Oficial 602 din 09 Iulie 2020 (M. Of. 602/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 508 din 25 iunie 2020 privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Vrancea, Argeş, Brăila, Vaslui, Mureş, Prahova, Olt, Călăraşi, Ialomiţa, Sibiu, Giurgiu, Satu Mare şi municipiul Bucureşti, din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 9 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea ...

 HOTĂRÂRE nr. 509 din 25 iunie 2020 privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor unităţi din subordinea acestuia, precum şi pentru comasarea unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Ialomiţa din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 602 din 9 iulie 2020

Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din ordonanţa guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 288 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare, după caz, ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea ministerului agriculturii şi dezvoltării rurale şi a unor unităţi din ...

Monitorul Oficial 605 din 09 Iulie 2020 (M. Of. 605/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 96 din 8 iulie 2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 9 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre:articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. vi - componenţa comisiei pentru afaceri europene, domnul senator covaci dorel - grupul parlamentar al partidului social democrat - se include în componenţa ...

Monitorul Oficial 597 din 08 Iulie 2020 (M. Of. 597/2020)

 NORME FUNDAMENTALE din 30 martie 2020 de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 597 din 8 iulie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 86 din 30 martie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 597 din 8 iulie 2020.──────────cap. idomeniu, scop, definiţiisecŢiunea 1domeniu şi scopart. 1(1) prezentele norme fundamentale sunt emise în conformitate cu prevederile legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) prin prezentele norme fundamentale se stabilesc cerinţe generale de securitate nucleară pentru instalaţiile nucleare.(3) Îndeplinirea prevederilor prezentelor norme fundamentale constituie o condiţie necesară pentru autorizarea de către comisia naţională pentru controlul activităţilor nucleare, denumită în continuare cncan, a activităţilor de proiectare, ...

Monitorul Oficial 596 din 08 Iulie 2020 (M. Of. 596/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 517 din 1 iulie 2020 pentru completarea art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 596 din 8 iulie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicdupă alineatul (5^1) al articolului 12 din hotărârea guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului muncii şi protecţiei sociale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 76 din 3 februarie 2020, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (5^2), cu următorul cuprins:"(5^2) prin excepţie de la prevederile alin. (5), activitatea ataşaţilor pe probleme de muncă şi sociale din cadrul misiunilor diplomatice ale româniei în străinătate, care încetează în perioada în care este instituită starea de alertă pe teritoriul româniei, se prelungeşte pentru o perioadă ...

Monitorul Oficial 599 din 08 Iulie 2020 (M. Of. 599/2020)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 1 iulie 2020 privind schimbarea titularului dreptului de administrare asupra unei părţi dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, în vederea realizării de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a obiectivului de investiţii "Drum expres Craiova-Piteşti şi legăturile la drumurile existente", tronsonul 1 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 599 din 8 iulie 2020

Având în vedere că proiectele de infrastructură de transport sunt investiţii publice de importanţă strategică pentru românia, care asigură conectivitatea cu coridoarele de transport europene şi creşterea mobilităţii populaţiei şi a mărfurilor, influenţând în mod direct relaţiile economice şi dezvoltarea mediului de afaceri la nivel naţional,luând în considerare faptul că reţelele de transport sunt interconexiuni transeuropene care contribuie la îmbunătăţirea liberei circulaţii a persoanelor, bunurilor şi la promovarea coeziunii economice, sociale şi teritoriale şi contribuie la realizarea unei economii de piaţă competitive,ţinând cont de faptul că în cadrul general al politicii guvernului asigurarea şi susţinerea unei infrastructuri adecvate dezvoltării obiectivelor ...

Monitorul Oficial 595 din 07 Iulie 2020 (M. Of. 595/2020)

 HOTĂRÂRE nr. 93 din 7 iulie 2020 privind vacantarea unui mandat de senator EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 595 din 7 iulie 2020

Având în vedere demisia din calitatea de senator a domnului adrian-nicolae diaconu, ales în circumscripţia electorală nr. 37 timiş,în temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din constituţia româniei, republicată, ale art. 7 alin. (1) şi (3) din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 201 şi 203 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicsenatul ia act de încetarea prin demisie a mandatului de senator al domnului adrian-nicolae diaconu, începând cu data de 1 iulie 2020, şi declară vacant locul ...

 HOTĂRÂRE nr. 94 din 7 iulie 2020 privind validarea unui mandat de senator EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 595 din 7 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 94 alin. (13) din legea nr. 208/2015 privind alegerea senatului şi a camerei deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea autorităţii electorale permanente, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din legea nr. 96/2006 privind statutul deputaţilor şi al senatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 7, 12 şi 15 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere raportul comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unicse validează mandatul de ...

 HOTĂRÂRE nr. 95 din 7 iulie 2020 pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale Senatului EMITENT: Senatul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 595 din 7 iulie 2020

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) şi art. 67 din constituţia româniei, republicată, precum şi ale art. 49 şi 50 din regulamentul senatului, aprobat prin hotărârea senatului nr. 28/2005, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,senatul adoptă prezenta hotărâre.articol unichotărârea senatului nr. 108/2018 privind aprobarea componenţei numerice şi nominale a comisiilor permanente ale senatului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 784 din 12 septembrie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:- la anexa nr. i - componenţa comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, domnul senator preda radu-cosmin - grupul parlamentar al partidului social democrat - se ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 1 iulie 2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 595 din 7 iulie 2020

Ţinând seama de faptul că noxele măsurate, valorile biologice şi biotoxicologice depăşesc valorile/limitele admise pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa i de muncă din industria de armament, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, iar aceste condiţii de muncă nu pot fi ameliorate prin modificări ale tehnologiei folosite de către angajatori, este necesar ca aceste persoane să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.având în vedere că activităţile se desfăşoară cu un ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 109 din 1 iulie 2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea de membru a României în cadrul Forumului Internaţional al Transporturilor al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică - OCDE EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 595 din 7 iulie 2020

Luând în considerare faptul că forumul internaţional al transporturilor (international transport forum - itf) reprezintă singura structură a organizaţiei pentru cooperare şi dezvoltare economică - ocde la care românia deţine calitatea de membru cu drepturi şi obligaţii depline şi că la nivelul procedurii de plată a contribuţiei anuale datorate de către românia la bugetul itfocde se înregistrează blocaje şi întârzieri determinate de faptul că, în actul normativ aplicabil, respectiv ordonanţa guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care românia este parte, aprobată prin legea nr. 126/1994, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt actualizate sau, după ...

Monitorul Oficial 590 bis din 06 Iulie 2020 (M. Of. 590 bis/2020)