Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 578 din 22 iulie 2020  privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii  a alegerilor locale din anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 578 din 22 iulie 2020 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale din anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 653 din 23 iulie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 alin. (2) din Legea nr. 84/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice locale şi pentru modificarea art. 151 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi al art. 11 alin. (7) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă bugetul şi structura cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020, în cuantumul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
    (2) Ministerul Afacerilor Interne repartizează instituţiilor prefectului sumele de bani necesare pentru activităţile acestora legate de pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020.

    ART. 2
    În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatelor alegerilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor de bani alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli cu bunuri şi servicii şi cheltuieli cu active nefinanciare.

    ART. 3
    Categoriile de cheltuieli necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor locale sunt următoarele:
    a) cheltuielile privind sediile, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale;
    b) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale, ale membrilor comisiilor tehnice judeţene, ale personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor ce fac parte din personalul tehnic auxiliar, ale operatorilor de calculator şi ale informaticienilor;
    c) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale complementare, a copiilor de pe listele electorale complementare, a tipizatelor listelor electorale suplimentare, a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară, precum şi a proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    d) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;
    e) cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
    f) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru funcţionarea Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;
    g) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    h) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal;
    i) cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    j) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare privind centralizarea rezultatelor alegerilor;
    k) cheltuielile pentru urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
    l) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
    m) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor electorale şi a timbrelor autocolante;
    n) cheltuielile pentru confecţionarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    o) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, inclusiv a materialelor de protecţie sanitară, a documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, precum şi cheltuielile de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii Biroului Electoral Central;
    p) cheltuielile de informare a alegătorilor;
    q) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală;
    r) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare şi selecţie a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    s) cheltuielile privind instruirea primarilor, a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a prefecţilor, a mandatarilor financiari, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, a personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    ş) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru amplasarea panourilor electorale;
    t) cheltuielile pentru achiziţionarea materialelor de protecţie sanitară, a dezinfectanţilor şi a produselor de igienă ce vor fi utilizate în activitatea birourilor electorale;
    ţ) cheltuielile pentru primirea, procesarea şi publicarea declaraţiilor de avere şi de interese ale candidaţilor;
    u) cheltuielile pentru primirea şi verificarea declaraţiilor candidaţilor, date conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 4
    (1) Aparatul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie va fi dimensionat în funcţie de bugetul alocat.
    (2) Fondul indemnizaţiilor stabilite pentru personalul tehnic auxiliar şi statisticieni, fără a include informaticienii, nu poate depăşi:
    a) 16.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie comunală;
    b) 25.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie orăşenească sau municipală;
    c) 125.000 lei, în cazul birourilor electorale de circumscripţie judeţeană, inclusiv a municipiului Bucureşti, precum şi a subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului.

    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la cererea temeinic justificată a preşedinţilor birourilor electorale, cu avizul prefectului, Ministerul Afacerilor Interne poate aloca sume de bani suplimentare peste plafoanele fondurilor indemnizaţiilor prevăzute la alin. (2), cu încadrare în bugetul alocat conform anexei.

    ART. 5
    Informaticienii prevăzuţi de art. 110 alin. (11) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, care fac parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie comunală, municipală şi orăşenească, precum şi al birourilor electorale de circumscripţie a sectoarelor municipiului Bucureşti primesc pentru fiecare zi de activitate indemnizaţia prevăzută de art. 11 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora, dar nu mai mult de 5 zile de activitate la primul tur de scrutin, respectiv 3 zile de activitate la turul de scrutin organizat conform art. 39 alin. (1) lit. h), art. 101 alin. (3) şi art. 101^1 alin. (3) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 6
    Autoritatea Electorală Permanentă suportă următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile pentru sediul, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central, precum şi pentru materialele de protecţie sanitară necesare desfăşurării activităţii acestuia;
    b) indemnizaţiile membrilor Biroului Electoral Central;
    c) cheltuieli pentru confecţionarea ştampilelor Biroului Electoral Central;
    d) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central şi ale statisticienilor care îşi desfăşoară activitatea pe lângă acest birou;
    e) cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central;
    f) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru funcţionarea Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală;
    g) cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    h) cheltuieli de informare a alegătorilor;
    i) cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare şi selecţie a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    j) cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea gratuită de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală;
    k) cheltuieli de instruire a operatorilor de calculator, a mandatarilor financiari;
    l) cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central.


    ART. 7
    (1) Ministerul Afacerilor Interne asigură sumele de bani necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii;
    b) plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot;
    c) cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante;
    d) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT“;
    e) cheltuielile de întreţinere a mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central şi cheltuielile de carburant aferente.

    (2) Ministerul Afacerilor Interne asigură, prin bugetele instituţiilor prefectului, sumele de bani necesare acoperirii următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) indemnizaţiile membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ai birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ai comisiilor tehnice judeţene;
    b) indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar, ale informaticienilor şi ale statisticienilor ce fac parte din personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie;
    c) indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    d) cheltuieli privind asigurarea condiţiilor logistice necesare pentru organizarea de instruiri, sesiuni de selecţie şi examene, potrivit legislaţiei electorale;
    e) cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot;
    f) cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, a documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral;
    g) cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare;
    h) cheltuielile pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare funcţionării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice;
    i) cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral;
    j) cheltuieli cu transportul şi distribuirea materialelor de protecţie sanitară prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 135/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020, precum şi a unor măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a acestora.


    ART. 8
    În aplicarea dispoziţiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 135/2020, Ministerul Sănătăţii asigură igiena şi dezinfecţia localurilor de vot în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi materiale de protecţie sanitară membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, personalului tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare, persoanelor acreditate, delegaţilor acreditaţi, operatorilor de calculator, personalului de pază şi alegătorilor, în condiţiile stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2020 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020.

    ART. 9
    (1) Agenţia Naţională de Integritate suportă cheltuielile pentru primirea, procesarea şi publicarea declaraţiilor de avere şi de interese depuse de către candidaţi.
    (2) Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii suportă cheltuielile pentru primirea şi verificarea declaraţiilor candidaţilor, date conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    Serviciul de Telecomunicaţii Speciale suportă următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli aferente asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale;
    b) cheltuieli pentru achiziţionarea terminalelor utilizate de birourile electorale;
    c) cheltuieli pentru implementarea sistemelor informatice şi de comunicaţii necesare birourilor electorale, precum şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor acestora;
    d) cheltuieli pentru dezvoltarea aplicaţiilor şi serviciilor informatice destinate procesului electoral.


    ART. 11
    Categoriile de cheltuieli care se suportă de la bugetul de stat pentru Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, sunt următoarele:
    a) cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării;
    b) cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare;
    c) cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor.


    ART. 12
    (1) Municipiile, oraşele, comunele şi sectoarele municipiului Bucureşti suportă din bugetul propriu următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente;
    b) cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale complementare şi a copiilor de pe listele electorale complementare;
    c) cheltuielile pentru imprimarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi a extraselor de pe lista electorală permanentă, copia de pe lista electorală complementară şi lista suplimentară;
    d) cheltuielile privind urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot;
    e) cheltuielile pentru confecţionarea şi distribuţia ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare;
    f) cheltuielile de informare a alegătorilor privind delimitarea secţiilor de votare şi sediile acestora;
    g) cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi amplasarea de panouri electorale;
    h) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie municipală, orăşenească şi comunală, precum şi pentru materialele de protecţie sanitară necesare desfăşurării activităţii acestora;
    i) cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare;
    j) cheltuielile pentru achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale necesare votării;
    k) cheltuielile pentru deplasarea urnei speciale;
    l) decontarea cheltuielilor de transport al preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, al locţiitorilor acestora şi al operatorilor de calculator la şi de la şedinţele de instruire din localitatea de domiciliu sau reşedinţă, după caz, precum şi în exercitarea atribuţiilor ce le revin;
    m) cheltuieli privind spaţiile în care se organizează instruiri, sesiuni de selecţie şi examene, potrivit legislaţiei electorale;
    n) cheltuielile pentru suportul necesar dezinfectării sediilor secţiilor de votare şi pentru dotarea grupurilor sanitare ale sediilor secţiilor de votate cu materiale de igienă personală;
    o) indemnizaţiile personalului tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare.

    (2) Pentru reducerea cheltuielilor necesare în vederea desfăşurării procesului electoral, primarii vor utiliza materialele de logistică electorală recuperate de la alegerile anterioare şi aflate în stare bună.

    ART. 13
    Judeţele şi municipiul Bucureşti suportă din bugetul propriu cheltuielile materiale pentru întreţinerea, dotarea şi funcţionarea sediilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană şi a sediului biroului electoral de circumscripţie a municipiului Bucureşti, precum şi pentru materialele de protecţie sanitară necesare desfăşurării activităţii acestora.

    ART. 14
    (1) Plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale de circumscripţie şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de către preşedinţii birourilor electorale.
    (2) Plata indemnizaţiilor membrilor comisiilor tehnice judeţene se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de către prefecţi.
    (3) Plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie se face pe baza listelor de prezenţă, avizate de către preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi aprobate de către prefecţi.
    (4) Plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator se face pe baza listelor de prezenţă, avizate de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi aprobate de către prefecţi. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia prefecţilor, la solicitarea acestora, informaţii privind participarea operatorilor de calculator la activităţile realizate pentru pregătirea şi organizarea procesului electoral.
    (5) Plata indemnizaţiilor personalului tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de către primari.
    (6) Plata indemnizaţiilor membrilor Biroului Electoral Central se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de preşedintele Biroului Electoral Central.
    (7) Plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de către preşedintele Autorităţii Electorale Permanente.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează
                    p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,
                    Zsombor Vajda
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 iulie 2020.
    Nr. 578.
    ANEXA 1

    BUGETUL ŞI STRUCTURA
    cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├───────────────┬───────┬──────────────────────────────┬───────┤
│ │ │Cheltuieli │ │
│ │ ├────────┬────────┬────────────┤ │
│Instituţia │Capitol│ │Bunuri │Active │TOTAL │
│ │ │Personal│şi │nefinanciare│ │
│ │ │ │servicii│ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│I. Ministerul │ │ │ │ │ │
│Afacerilor │ │634.720 │226.816 │3.308 │864.844│
│Interne │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│1. Instituţiile│51.01 │625.992 │149.580 │1.192 │776.764│
│prefectului │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL CAP 51.01│51.01 │625.992 │149.580 │1.192 │776.764│
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL CAP 61.01│61.01 │8.728 │77.236 │2.116 │88.080 │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│II. │ │ │ │ │ │
│Secretariatul │51.01 │135 │2.800 │0 │2.935 │
│General al │ │ │ │ │ │
│Guvernului │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│- Institutul │ │ │ │ │ │
│Naţional de │51.01 │135 │2.800 │0 │2.935 │
│Statistică │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│1. Aparat │51.01 │25 │130 │0 │155 │
│propriu │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│2. Direcţiile │ │ │ │ │ │
│teritoriale de │51.01 │110 │2.670 │0 │2.780 │
│statistică │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│III. │ │ │ │ │ │
│Autoritatea │51.01 │8.235 │4.955 │1.045 │14.235 │
│Electorală │ │ │ │ │ │
│Permanentă │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│1. Aparat │51.01 │3.712 │4.158 │785 │8.655 │
│propriu │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│2. Biroul │ │ │ │ │ │
│Electoral │51.01 │4.523 │797 │260 │5.580 │
│Central │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│IV. Ministerul │51.01 │0 │19.076 │0 │19.076 │
│Sănătăţii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│V. Serviciul de│ │ │ │ │ │
│Telecomunicaţii│61.01 │6.206 │13.627 │40.560 │60.393 │
│Speciale │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│VI. Agenţia │ │ │ │ │ │
│Naţională de │51.01 │0 │4.620 │0 │4.620 │
│Integritate │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│VII. Consiliul │ │ │ │ │ │
│Naţional pentru│ │ │ │ │ │
│Studierea │51.01 │0 │60 │100 │160 │
│Arhivelor │ │ │ │ │ │
│Securităţii │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────┼────────┼────────────┼───────┤
│TOTAL GENERAL │ │649.296 │271.954 │45.013 │966.263│
└───────────────┴───────┴────────┴────────┴────────────┴───────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016