Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele noiembrie 2020 Twitter Facebook

Acte altele noiembrie 2020

Monitorul Oficial 1137 din 26 Noiembrie 2020 (M. Of. 1137/2020)

 CONDIŢII-CADRU din 18 noiembrie 2020 de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de furnizare de biogaz/biometan EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1137 din 26 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 212 din 18 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1137 din 26 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru desfăşurarea activităţii de furnizare de biogaz/biometan, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de furnizare de biogaz/biometan.art. 3nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări pentru clienţii săi, care nu sunt specifice activităţii de furnizare de biogaz/biometan.art. 4titularul licenţei este responsabil pentru respectarea ...

Monitorul Oficial 1097 din 18 Noiembrie 2020 (M. Of. 1097/2020)

 MODALITATE din 12 noiembrie 2020 de calcul al chiriei acordate ca despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziţionate din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1097 din 18 noiembrie 2020

──────────aprobată prin hotĂrÂrea nr. 974 din 12 noiembrie 2020, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 1097 din 18 noiembrie 2020.──────────art. 1prin chiria care se acordă ca despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziţionate din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare se înţelege suma de bani cuvenită proprietarilor sau deţinătorilor legali şi reprezintă cuantumul lunar necesar a se plăti pentru a acoperi lipsa de folosinţă a respectivelor spaţii de către proprietarii sau deţinătorii legali pentru toată perioada în care a operat rechiziţionarea.art. 2(1) chiria prevăzută la art. 1 se determină prin aplicarea formulei: (a se vedea imaginea asociată) în care:s_l ...

Monitorul Oficial 1090 din 17 Noiembrie 2020 (M. Of. 1090/2020)

 CONDIŢII-CADRU din 11 noiembrie 2020 de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unor noi instalaţii de producere a biogazului/biometanului EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1090 din 17 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 208 din 11 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1090 din 17 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a unor noi instalaţii de producere a biogazului/biometanului, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.art. 2obiectul autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a unor noi instalaţii de producere a biogazului/biometanului.art. 3nu fac obiectul autorizaţiei activităţile titularului autorizaţiei privind consultanţa, finanţarea şi executarea de lucrări care nu sunt specifice activităţii de execuţie a unor ...

 CONDIŢII-CADRU din 11 noiembrie 2020 de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unei instalaţii de GNL EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1090 din 17 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 209 din 11 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1090 din 17 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare a unei instalaţii de gnl, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.art. 2obiectul autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a obiectivelor componente ale unei instalaţii de gnl.art. 3nu fac obiectul autorizaţiei activităţile titularului autorizaţiei privind consultanţa, finanţarea şi executarea de lucrări care nu sunt specifice activităţii de execuţie a obiectivelor componente ale unei ...

Monitorul Oficial 1094 din 17 Noiembrie 2020 (M. Of. 1094/2020)

 CONDIŢII din 29 octombrie 2020 de închiriere a reţelei de telecomunicaţii C.F.R., cu excepţia reţelei GSM-R, cu echipamentele aferente, parte a infrastructurii feroviare publice aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1094 din 17 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.983 din 29 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 1094 din 17 noiembrie 2020.──────────art. 1compania naţională de căi ferate „c.f.r.“ - s.a. poate să închirieze către societatea telecomunicaţii c.f.r. - s.a., cu acordul ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, reţeaua de telecomunicaţii c.f.r., cu echipamentele aferente, parte a infrastructurii feroviare publice, cu excepţia reţelei gsm-r.art. 2(1) Închirierea reţelei de telecomunicaţii c.f.r., cu echipamentele aferente, cu excepţia reţelei gsm-r, parte a infrastructurii feroviare publice, se face pe bază de contract de închiriere încheiat între compania naţională de căi ferate „c.f.r.“ - s.a. şi societatea ...

Monitorul Oficial 1084 din 16 Noiembrie 2020 (M. Of. 1084/2020)

Monitorul Oficial 1053 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 1053/2020)

 CONDIŢII-CADRU din 28 octombrie 2020 de valabilitate asociate licenţei de exploatare comercială a noilor instalaţii de producere a hidrogenului EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1053 din 10 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 201 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.053 din 10 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă licenţa pentru exploatarea comercială a noilor a instalaţii de producere a hidrogenului, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei în vederea desfăşurării activităţii de producere de hidrogen, prin exploatarea comercială a instalaţiilor de producere a hidrogenului.art. 3nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei privind consultanţa, finanţarea şi executarea anumitor lucrări pentru clienţii săi, ...

Monitorul Oficial 1055 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 1055/2020)

 CONDIŢII GENERALE din 28 octombrie 2020 asociate licenţei pentru activitatea de agregare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 196 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020.──────────cap. icadru generalart. 1prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru activitatea desfăşurată de agregatorul independent, denumită în continuare licenţa, şi face parte integrantă din licenţă.art. 2(1) obiectul licenţei îl reprezintă prestarea de servicii de echilibrare pentru sen, prin utilizarea flexibilităţii unităţilor generatoare, instalaţiilor de stocare sau consum din componenţa unităţii agregate pe care o gestionează, pentru obţinerea de venituri, în schimbul unei remuneraţii financiare pentru deţinătorii acestora.(2) titularului licenţei nu îi este ...

Monitorul Oficial 1045 din 09 Noiembrie 2020 (M. Of. 1045/2020)

 CONDIŢII-CADRU din 28 octombrie 2020 de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare pentru noi instalaţii de producere a hidrogenului EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1045 din 9 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 200 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.045 din 9 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentul document stabileşte condiţiile în care este valabilă autorizaţia de înfiinţare pentru noi instalaţii de producere a hidrogenului, denumită în continuare autorizaţie, şi constituie parte integrantă din autorizaţie.art. 2obiectul autorizaţiei îl constituie acordarea drepturilor şi stabilirea obligaţiilor titularului autorizaţiei în vederea desfăşurării activităţilor de execuţie a obiectivelor componente ale unei instalaţii de hidrogen.art. 3nu fac obiectul autorizaţiei activităţile titularului autorizaţiei privind consultanţa, finanţarea şi executarea de lucrări care nu sunt specifice activităţii de execuţie a ...

Monitorul Oficial 18 din 09 Noiembrie 2020 (M. Of. 18/2020)

 ADEVERINŢĂ ANGAJATOR din 9 noiembrie 2020 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Broşură nr. 1 din 9 noiembrie 2020

 (a se vedea imaginea asociată)    adeverinţă angajatorse adevereşte prin prezenta că domnul/doamna ................................... născut/ă în data ........, în localitatea ............ este angajat/ă al ............ cu sediul în ...............de asemenea, se adevereşte că persoana sus-numită desfăşoară activitatea în cadrul organizaţiei noastre, într-un interval care se suprapune cu cel cuprins între orele 23.00-05.00, la urmatoarea/ urmatoarele adresă/adrese............................................................................................................prezenta adeverinţă este valabilă pentru o perioadă de ..... zile începând cu data de .......... şi a fost emisă pentru justificarea deplasării în intervalul orar 23.00 - 05.00.cunoscând prevederile articolului 326 din codul penal privind falsul în declaraţii, certific, în calitate de reprezentant legal al ................ faptul ...

Monitorul Oficial 1043 din 07 Noiembrie 2020 (M. Of. 1043/2020)

 CONDIŢII GENERALE din 28 octombrie 2020 asociate licenţei pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1043 din 7 noiembrie 2020

──────────conţinute de ordinul nr. 198 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.043 din 7 noiembrie 2020.──────────i. cadrul generalart. 1prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru exploatarea comercială a instalaţiilor de stocare a energiei, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă.art. 2obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de exploatare comercială a instalaţiilor de stocare a energiei şi de conversie a energiei stocate în energie electrică pentru a fi livrată într-un sistem electroenergetic. instalaţiile de stocare a energiei sunt precizate în condiţiile specifice ale licenţei.art. 3nu fac obiectul ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016