Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CONDIŢII GENERALE din 28 octombrie 2020  asociate licenţei pentru activitatea de agregare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 CONDIŢII GENERALE din 28 octombrie 2020 asociate licenţei pentru activitatea de agregare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 196 din 28 octombrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Cadru general
    ART. 1
    Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru activitatea desfăşurată de agregatorul independent, denumită în continuare licenţa, şi face parte integrantă din licenţă.

    ART. 2
    (1) Obiectul licenţei îl reprezintă prestarea de servicii de echilibrare pentru SEN, prin utilizarea flexibilităţii unităţilor generatoare, instalaţiilor de stocare sau consum din componenţa unităţii agregate pe care o gestionează, pentru obţinerea de venituri, în schimbul unei remuneraţii financiare pentru deţinătorii acestora.
    (2) Titularului licenţei nu îi este permisă, în baza licenţei, desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la clienţi finali.

    ART. 3
    (1) Termenul de valabilitate a licenţei este de maximum 10 ani, începând cu data deciziei de acordare, dacă nu se hotărăşte retragerea ei pentru vreuna din cauzele prevăzute în capitolul „Suspendarea/Retragerea licenţei“ al Condiţiilor licenţei.
    (2) La expirarea valabilităţii, licenţa nu poate fi reconfirmată, perioada de valabilitate a acesteia nu poate fi prelungită, pentru continuarea acestei activităţi fiind necesară obţinerea unei licenţe noi.

    ART. 4
    (1) În înţelesul prezentelor condiţii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) echilibrare - totalitatea acţiunilor în raport cu operatorul de transport şi sistem, pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz;
    b) entitate agregată - entitate rezultată prin agregarea voluntară a producătorilor de energie electrică sau a clienţilor finali (consumatori) de energie electrică sau a deţinătorilor de instalaţii de stocare a energiei electrice, care gestionează o UA;
    c) flexibilitate a cererii sau a ofertei - disponibilitatea consumatorilor sau a grupurilor generatoare/instalaţiilor de stocare de a-şi varia puterea activă absorbită sau debitată din/în reţea, prin soluţii avansate IT şi IOT, la comanda de la distanţă a unui agregator independent, cu scopul de a participa cu oferte de echilibrare sau cu rezerve de echilibrare la piaţa de echilibrare/piaţa de servicii de sistem;
    d) IOT - o reţea de obiecte conectate la reţeaua internet capabile să colecteze şi să facă schimb de date utilizând senzori încorporaţi; soluţii de conectare la reţele de internet a oricărui dispozitiv electric sau electronic dotat cu un switch la reţeaua internet, în scopul asigurării răspunsului la comenzi de la distanţă;
    e) unitate agregată - portofoliul de locuri de producere (UC) sau de consum (CC) sau de instalaţii de stocare (ISC) gestionat de o EA, care îndeplineşte condiţia ca suma puterilor electrice maxime simultane aprobate pentru a fi absorbite/debitate (înscrise în ATR/ certificatele de racordare aferente UC/CC/ISC) să fie de cel puţin 1 MW şi condiţia să existe capabilitatea tehnică de a răspunde dispoziţiilor de dispecer (capacitatea UA şi a componentelor sale de a fi comandabile).

    (2) În înţelesul prezentelor condiţii, abrevierile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    - autoritate competenţă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    – CC - consum agregat comandabil;
    – DLC - centru de comandă al centralei electrice;
    – DELC - centru de comandă al consumatorului;
    – DMS - SCADA - Sistem informatic de management al energiei, control de sistem şi achiziţii de date al OD;
    – EA - entitate agregată;
    – EMS - SCADA - Sistem informatic de management al energiei, control de sistem şi achiziţii de date al OTS CD - consum agregat comandabil;
    – GFR - grup furnizor de rezerve;
    – ISC - instalaţie de stocare agregată comandabilă;
    – IOT - internetul lucrurilor (din engleză Internet of Things);
    – Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale;
    – NF - notificare fizică;
    – OPE - operatorul pieţei de echilibrare;
    – OTS - operatorul de transport şi sistem;
    – OP - operator al pieţei centralizate de energie electrică;
    – OD - operatori de distribuţie concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice din zonele de licenţă în care sunt amplasate locurile de consum/unităţile de producere/ unităţile de stocare a energiei electrice;
    – OM - operator de măsurare;
    – PE - piaţa de echilibrare;
    – PPE - participant la piaţa de echilibrare;
    – PRE - parte responsabilă cu echilibrarea;
    – Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice;
    – SEN - Sistemul energetic naţional;
    – UA - unitate agregată;
    – UC - unitate de producere a energiei electrice agregată comandabilă;
    – UFR - unitate furnizoare de rezerve;
    – UNO - DEN - unitatea operaţională - Dispecerul Energetic Naţional.


    CAP. II
    Drepturi ale titularului licenţei
    ART. 5
    Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul, în condiţiile reglementărilor în vigoare:
    a) să constituie şi să reprezinte în raport cu terţii o EA care gestionează, în baza licenţei, o singură UA;
    b) să implementeze soluţii SCADA interoperabile cu sistemele EMS - SCADA şi DMS - SCADA, avizate de OTS şi OD, precum şi soluţii IOT pentru asigurarea executării comenzilor de dispecer pentru UA pe care o gestionează;
    c) să achiziţioneze energie electrică de la furnizorul/furnizorii de energie electrică al/ai clienţilor săi;
    d) să achiziţioneze servicii de flexibilitate de la clienţii săi, participanţi la EA;
    e) să participe la piaţa pentru ziua următoare;
    f) să participe la piaţa intrazilnică de energie electrică;
    g) să participe la piaţa de echilibrare;
    h) să participe la piaţa de servicii de sistem şi să liciteze puterea electrică disponibilă la creştere, reducere sau întrerupere;
    i) să furnizeze consultanţă referitoare la managementul energiei şi soluţii de eficienţă energetică;
    j) să încheie contracte bilaterale negociate direct, în condiţiile Legii, atât cu clienţii săi - membri ai EA, cât şi cu furnizorul/furnizorii de energie electrică al/ai acestora;
    k) să încheie, să modifice sau să completeze, prin acte adiţionale, contractele de agregare sau anexele acestora.


    ART. 6
    Pentru realizarea activităţii de agregare, titularul licenţei încheie contracte de agregare cu fiecare participant la EA.

    ART. 7
    Contractul de agregare va conţine cel puţin următoarele elemente: obiectul contractului, durata contractului, preţul de utilizare a flexibilităţii/preţurile pe intervale de utilizare a puterii, domeniul de variaţie a energiei electrice produse/consumate/stocate, termene de plată, drepturi şi obligaţii, precum şi clauze de reziliere în caz de nerespectare a contractului de agregare.

    ART. 8
    Titularul licenţei are dreptul de acces la datele de identificare a participanţilor la unitatea agregată, la datele cu caracter personal, la datele comerciale privind puterile electrice disponibile, producţiile, consumurile şi duratele de utilizare a energiei electrice ale participanţilor la UA, la datele de măsurare deţinute de OM şi OD, în condiţiile reglementărilor în vigoare, cu respectarea reglementărilor în vigoare şi cu acordul acestor clienţi.

    CAP. III
    Obligaţii ale titularului licenţei
    SECŢIUNEA 1
    Respectarea legilor şi reglementărilor
    ART. 9
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:
    a) regulamentelor europene de directă aplicabilitate;
    b) Legii, inclusiv a modificărilor aduse ulterior acesteia;
    c) reglementărilor emise de autoritatea competentă;
    d) normativelor, prescripţiilor, standardelor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice sau impuse de cadrul normativ în vigoare.
    e) licenţei, împreună cu Condiţiile licenţei.

    (2) La cererea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să participe, în condiţiile prevăzute în cerere, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor aprobate de autoritatea competentă ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice.

    ART. 10
    Agregatorul se califică pentru asigurarea de rezerve de echilibrare (servicii de sistem) fie prin unităţile generatoare, locurile cu consum comandabil sau instalaţiile de stocare aparţinând agregării, fie la nivelul unităţii agregate prin utilizarea capabilităţilor acestora şi a IOT.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obligaţia de contractare
    ART. 11
    (1) Titularul licenţei are obligaţia să presteze activitatea de agregare către clienţi numai după încheierea unui contract de agregare.
    (2) Titularul licenţei are obligaţia să modifice sau să completeze, prin acte adiţionale, contractele de agregare sau anexele acestora, atunci când se modifică cadrul de reglementare în vigoare ori atunci când se justifică solicitările clienţilor cu privire la actualizarea unor elemente din contract sau detalierea/completarea unor clauze contractuale.

    ART. 12
    În raport cu clienţii săi debitori, titularul licenţei:
    a) acceptă, la cerere, întâlniri cu aceştia, în vederea clarificării modului de aplicare a condiţiilor contractuale;
    b) acordă un preaviz de sistare a agregării, termenele calendaristice fiind stabilite conform reglementărilor în vigoare.


    ART. 13
    Titularului licenţei îi este interzis să facă propuneri şi să încheie cu vreunul dintre clienţi contracte care să conţină prevederi ce contravin obligaţiilor din licenţă.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Ofertarea pe pieţele de energie electrică/ piaţa de servicii de sistem
    ART. 14
    (1) În raport cu clienţii cărora titularul licenţei le ofertează energia/serviciile de sistem/rezerva de echilibrare pe pieţele angro prevăzute la art. 5 lit. e)-h), titularul licenţei este obligat să asigure acest serviciu, în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare, cu împărţirea echitabilă atât a câştigurilor, cât şi a eventualelor pierderi financiare, în baza clauzelor contractului de agregare şi a Procedurii operaţionale de decontare a titularului licenţei, agreată cu entităţile participante la EA.
    (2) În scopul ofertării energiei pe pieţele angro prevăzute la art. 5 lit. e)-h), titularul licenţei va achiziţiona diferenţa între energia electrică contractată/notificată şi energia electrică realizată de la furnizorul de energie al fiecărui client al său, în baza unui contract încheiat cu acesta.

    ART. 15
    Titularul licenţei are obligaţia de a informa clienţii atât despre beneficiile, cât şi despre riscurile de a oferta pe pieţele de energie electrică/pieţele de rezerve/capacităţi energia electrică produsă/consumată/stocată sau domeniul de variaţie a acesteia, în condiţiile stabilite în contractul de agregare.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Obligaţii referitoare la intermedierea accesului la piaţa de echilibrare şi relaţia cu OTS şi OD
    ART. 16
    Titularul licenţei are obligaţia de a-si asuma responsabilitatea echilibrării prin înregistrarea ca PRE sau de a-şi delega responsabilitatea echilibrării către o PRE care a fost înregistrată la OTS, în conformitate cu prevederile reglementărilor specifice în vigoare.

    ART. 17
    (1) Titularul licenţei are obligaţia de a agrega în UA numai unităţile de producere a energiei electrice/locurile de consum cu consum comandabil/instalaţiile de stocare comandabile, componente care respectă cel puţin următoarele cerinţe:
    a) sunt conduse de la acelaşi DLC, respectiv DELC, iar în cazul instalaţiilor de stocare comandabile, fie de la acelaşi DLC, fie de la acelaşi DELC.
    b) au capacitatea de a răspunde dispoziţiilor de dispecer.

    (2) Titularul licenţei poate organiza mai multe centre de comandă, unul dintre acestea preluând rolul de coordonator în relaţia cu OTS.

    ART. 18
    Până la începerea activităţii, titularul licenţei se asigură că:
    a) UC/CC/ISC nou-formată a obţinut o calificare tehnică ca UFR, respectiv ca GFR pentru cel puţin un serviciu de echilibrare: rezerva de stabilizare a frecvenţei, rezerva de restabilire a frecvenţei activată automat, rezerva de restabilire a frecvenţei activată manual, rezerva de înlocuire;
    b) UC/CC/ISC nou-formată este integrată în sistemul EMS-SCADA asigurând fluxul informaţional solicitat de OTS şi sau în sistemul DMS-SCADA;
    c) UC/CC/ISC nou-formată are posibilitatea de a primi dispoziţii de dispecer;
    d) caracteristicile tehnice ale UC/CC/ISC nou-formate pot fi implementate în platforma informatică a PE;
    e) în situaţia apariţiei unei congestii de reţea, UC/CC/ISC nou-formată respectă dispoziţia de dispecer şi asigură creşterea/reducerea de putere a unităţilor generatoare, a locurilor de consum cu consum comandabil, a instalaţiilor de stocare, după caz, specificate în dispoziţia de dispecer, în scopul eliminării congestiei;
    f) a agreat cu participanţii la EA procedura internă de decontare/repartizare în interiorul EA a câştigurilor/pierderilor financiare din activitatea care face obiectul licenţei, procedură care trebuie să respecte principiul echităţii, transparenţei şi al nondiscriminării.


    ART. 19
    Titularul licenţei are obligaţia de a încheia cu OTS convenţia de operare care cuprinde cel puţin următoarele date şi informaţii:
    a) Lista unităţilor generatoare, a locurilor de consum cu consum comandabil, a instalaţiilor de stocare, după caz, care compun UC/CC/ISC, menţionând caracteristicile tehnice ale acestora şi punctul de conectare la reţea al fiecărei unităţi generatoare/fiecărui loc de consum cu consum comandabil/fiecărei instalaţii de stocare în parte;
    b) modul de repartizare a dispoziţiei de dispecer între entităţile componente a UC/CC/ISC formate din agregare este avizată/confirmată de OTS;
    c) descrierea modului de operare a UC/CC/ISC, cu precizarea centrului de dispecer local DLC/DELC care realizează conducerea operativă a unităţilor generatoare, a locurilor de consum cu consum comandabil, a instalaţiilor de stocare, după caz;
    d) Lista certificatelor de calificare obţinute şi anexele cu parametrii tehnici de furnizare a serviciilor de echilibrare pentru care a obţinut calificarea.


    ART. 20
    Titularul licenţei are următoarele obligaţii în raport cu OTS:
    a) să transmită lista prevăzută la art. 19 lit. a) spre aprobare către OTS şi, după caz, să precizeze condiţiile specifice de funcţionare pentru acestea;
    b) să stabilească şi să transmită la OTS soluţia tehnică de realizare a recepţionării dispoziţiei de dispecer, a repartizării şi transmiterii acesteia între unităţile generatoare/locurile de consum cu consum comandabil/instalaţiile de stocare, inclusiv pentru situaţiile de funcţionare în care apar congestii de reţea, identificate şi comunicate de către OTS;
    c) să notifice OTS orice modificare a condiţiilor de agregare existente şi/sau intenţia de modificare a componenţei UC/CC/ISC;
    d) să asigure fără întrerupere serviciul de conducere prin dispecer a UC/CC/ISC şi a componentelor acestora;
    e) să asigure pe toată durata funcţionării agregate, fără întrerupere, condiţiile necesare pentru:
    1. monitorizarea UC/CC/ISC şi a componentelor acestora, constând în asigurarea măsurării şi transmiterii către sistemul informatic EMS-SCADA aparţinând OTS a semnalelor de stare, de măsură şi de consemn stabilite din sistemul SCADA al UC/CC/ISC şi a componentelor acestora;
    2. comanda de la distanţă a echipamentelor din UC/CC/ISC şi a componentelor acestora, acolo unde este cazul;
    3. recepţionarea şi executarea consemnelor transmise de la sistemul informatic EMS-SCADA aparţinând OTS către sistemele SCADA al UC/CC/ISC şi a componentelor acestora;
    4. continuitatea fluxului informaţional dintre componentele UC/CC/ISC-UC/CC/ISC-DLC/DELC-OTS;

    f) să asigure pe toată durata funcţionării agregate a UC/CC/ISC:
    1. mentenanţa căilor de comunicaţie utilizate pentru recepţionarea şi transmiterea mărimilor la nivelul sistemului EMS-SCADA al OTS, la nivelul DLC/DELC, prin personal propriu calificat sau cu terţi specializaţi;
    2. măsurarea, transmiterea corectă şi continuă către sistemul EMS-SCADA al OTS a semnalelor de stare şi de măsură din sistemul SCADA al UC/CC/ISC, al componentelor UC/CC/ISC, precum şi recepţionarea şi executarea corectă de către sistemul SCADA al UC/CC/ISC a semnalelor de comandă transmise către sistemul EMS-SCADA al OTS;
    3. transmiterea către DLC/DELC a disponibilităţii de producţie/consum zilnic şi intrazilnic, precum şi NF zilnică şi intrazilnică a UC/CC/ISC;
    4. informarea OTS în situaţia modificărilor aduse sistemului SCADA al UC/CC/ISC şi obţinerea avizului OTS, înainte de modificare;
    5. notificarea OTS cu privire la intenţia de a schimba centrul de dispecer DLC/DELC, cu 30 de zile înainte de data schimbării, notificând noul DLC/DELC de la care UC/CC/ISC va fi condusă operativ, respectiv comercial;
    6. informarea OTS cu privire la modificările intervenite în structura administrativă, în cea de conducere operativă şi în cea de management energetic.    ART. 21
    Titularul licenţei are obligaţia să organizeze un centru de comandă (DLC/DELC) propriu, care dispune de personal calificat care îndeplineşte cel puţin următoarele funcţii:
    a) asigură pregătirea personalului de comandă operativă în vederea autorizării, în baza unui program de pregătire avizat de către UNO-DEN, înainte de preluarea UC/CC/ISC şi a componentelor acesteia în conducere operativă;
    b) realizează pentru UA şi pentru componentele acesteia pentru care asigură serviciile de conducere prin dispecer:
    1. autorizarea personalului pentru comanda operativă a UC/CC/ISC şi a componentelor acesteia;
    2. îndeplinirea cerinţelor de dotare tehnică a DLC/DELC pentru comanda operativă a UC/CC/ISC şi pentru componentele acesteia;
    3. efectuarea, fără întrerupere, a serviciului de conducere prin dispecer a UC/CC/ISC şi a componentelor acesteia;

    c) asigură pe toată durata funcţionării, fără întrerupere:
    1. funcţionarea întregului flux informaţional între componentele UC/CC/ISC-UC/CC/ISC-DLC/DELC-OTS;
    2. monitorizarea UC/CC/ISC şi a componentelor acesteia, constând în asigurarea preluării parametrilor măsuraţi, transmiterii şi recepţionării la DLC/DELC a semnalelor de stare, de măsură şi de consemn din sistemele SCADA ale componentelor UC/CC/ISC;
    3. comanda de la distanţă a echipamentelor din UC/CC/ISC şi a componentelor acesteia, acolo unde este cazul;
    4. măsurarea, transmiterea corectă şi continuă către sistemul EMS-SCADA al OTS a semnalelor de stare şi de măsură din sistemul SCADA al UC/CC/ISC, al componentelor UC/CC/ISC, precum şi recepţionarea şi executarea corectă de către sistemul SCADA al UC/CC/ISC a semnalelor de comandă transmise către sistemul EMS-SCADA al OTS;
    5. implementarea corectă a dispoziţiilor de dispecer pentru UC/CC/ISC şi pentru componentele acesteia;
    6. integrarea UC/CC/ISC şi a componentelor acesteia în sistemul SCADA propriu la preluarea acesteia în vederea conducerii operative;
    7. transmiterea la OTS a rapoartelor şi înregistrărilor solicitate;
    8. recepţionarea de la participantul la PE a disponibilităţii de producţie/consum zilnic şi intrazilnic, precum şi NF zilnică şi intrazilnică a UC/CC/ISC;
    9. asigurarea mentenanţei tuturor echipamentelor, instalaţiilor şi sistemelor aflate în gestiune, prin personal propriu calificat sau prin terţi specializaţi;
    10. informarea UNO-DEN în situaţia modificărilor aduse propriului sistem SCADA sau a dotărilor DLC/DELC şi obţinerea avizului UNO-DEN, înainte de modificare;
    11. notificarea UNO-DEN cu 30 de zile înaintea intenţiei de a încheia sau a rezilia obligaţiile de prestare a serviciului de conducere prin dispecer cu participantul la PE;
    12. informarea OTS cu privire la modificările din structura de personal a DLC/DELC.    ART. 22
    Titularul de licenţă are obligaţia de asigura pentru unităţile de producere a energiei electrice locurile de consum cu consum comandabil, instalaţiile de stocare, după caz, componente ale UC/CC/ISC, răspunsul la dispoziţiile de dispecer.

    ART. 23
    Titularul de licenţă are obligaţia de a asigura măsurarea cel puţin a puterii active de la fiecare unitate de producere a energiei electrice, componentă a UA, de categorie B, C şi D, a locurilor de consum cu consum comandabil sau a instalaţiilor de stocare, componente ale UA, prin integrare în sistemul informatic EMS-SCADA şi DMS-SCADA/DLC/DELC.

    ART. 24
    Titularul de licenţă are obligaţia de se a asigura că modul de repartizare a dispoziţiei de dispecer între entităţile componente ale UC/CC/ISC formate prin agregare este avizat/confirmat de OTS.

    ART. 25
    În cazul în care unităţile de producere a energiei electrice/locurile de consum cu consum comandabil/instalaţiile de stocare care se agregă aparţin mai multor PRE, unul dintre aceştia preia responsabilitatea echilibrării în relaţia cu OTS.

    SECŢIUNEA a 5 a
    Organizarea şi menţinerea unei structuri de comunicare şi comunicaţie
    ART. 26
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are obligaţia de a organiza şi a menţine o structură dedicată relaţiei cu participanţii la entitatea agregată, care dispune de personal instruit şi dotare corespunzătoare: aplicaţii şi platforme IT, în vederea îndeplinirii atribuţiilor care fac obiectul licenţei.
    (2) Prin intermediul structurii prevăzute la alin. (1), titularul licenţei asigură şi informarea participanţilor la entitatea agregată asupra modificărilor cadrului legal şi de reglementare referitoare la activitatea care face obiectul licenţei.
    (3) Sistemul de comunicare şi de comunicaţie IT prevăzut la alin. (1) trebuie să fie funcţional înainte ca titularul licenţei să înceapă activitatea care face obiectul licenţei.

    ART. 27
    Titularul licenţei are obligaţia să construiască şi să întreţină un site în reţeaua internet şi, opţional, o aplicaţie pe smartphone, care să fie parte integrantă din sistemul instituit conform art. 26, care să conţină oferta-tip, clauzele şi condiţiile contractului de agregare.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Asigurarea mediului concurenţial
    ART. 28
    Titularului licenţei îi este interzis să se angajeze în practici anticoncurenţiale pe pieţele de energie electrică/pieţele de echilibrare/servicii de sistem şi să împiedice sau să încerce să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe sau potenţiali competitori să se angajeze în activitatea de agregare şi trebuie să respecte prevederile legale referitoare la concurenţă.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare
    ART. 29
    (1) Conform cerinţelor din Lege, titularul licenţei este obligat să constituie şi să menţină garanţiile financiare necesare participării la pieţele de energie electrică şi servicii de sistem/echilibrare.
    (2) Titularul licenţei va constitui garanţiile financiare în favoarea partenerilor contractuali/OPE şi/sau OP, după caz, înainte de a începe activitatea de agregare.
    (3) Garanţiile financiare prevăzute la alin. (1) se constituie în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile participanţilor la piaţa de energie electrică.
    (4) Indiferent de forma în care s-au constituit garanţiile financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică decât suma fondurilor necesare pentru executarea pe timp de 30 de zile calendaristice a contractelor aflate în derulare.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Asigurarea confidenţialităţii datelor
    ART. 30
    (1) Titularul licenţei are obligaţia să se asigure că informaţiile sensibile comercial, obţinute de acesta în cursul operaţiunilor comerciale, nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. Fac excepţie cazurile când:
    a) se dispune de consimţământul persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
    b) informaţia este deja publică;
    c) titularul licenţei este obligat sau are permisiunea autorităţii competente de a divulga informaţia în scopul respectării Condiţiilor licenţei, a unei decizii/a unui ordin al autorităţii competente sau a unei legi în vigoare;
    d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţilor autorizate prin licenţă.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului licenţei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Furnizarea de informaţii
    ART. 31
    În conformitate cu cerinţele Legii şi ale reglementărilor în vigoare, titularul licenţei este obligat să furnizeze autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale.

    ART. 32
    (1) Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:
    a) orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei;
    b) schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    c) componenţa EA şi/sau puterea totală a acesteia, la cererea autorităţii competente, în termen de 10 zile lucrătoare de la această cerere;
    d) modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii acţionariatului, a capitalului social sau a patrimoniului, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, şi înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    e) modificarea adresei de corespondenţă care, potrivit Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, în termen de 10 zile înainte ca modificarea să devină efectivă;
    f) modificarea datelor de contact (telefon, fax, e-mail etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării;
    g) cazul decăderii, incapacităţii sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    h) anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă sau la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective;
    i) pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile sau de licenţe software folosite de titularul licenţei pentru activitatea de agregare, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective.

    (2) Odată cu notificarea referitoare la modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, conform prevederilor Regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.

    ART. 33
    Titularul licenţei este obligat să informeze OTS şi/sau OD despre orice schimbare în componenţa UA, inclusiv despre modificări ale caracteristicilor tehnice.

    ART. 34
    (1) Pentru a se asigura de îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina şi copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră legate în vreun fel de afacerile şi activităţile acestuia în sectorul energiei electrice.
    (2) Informaţiile solicitate pot conţine informaţii clasificate sau informaţii sensibile comercial.
    (3) La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Personalul titularului licenţei
    ART. 35
    Titularul licenţei se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a licenţei, dispune de personal înalt calificat pentru îndeplinirea tuturor activităţilor legate de agregare, în conformitate cu cerinţele licenţei, şi se va ocupa de instruirea periodică a acestuia.

    CAP. IV
    Control şi sancţiuni
    ART. 36
    Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care poate:
    a) analiza documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei;
    b) controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condiţiile legii;
    c) verifica, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică;
    d) exercita alte atribuţii de control, conform Legii.


    ART. 37
    Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una sau mai multe dintre Condiţiile licenţei, poate aplica sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, inclusiv poate suspenda/retrage licenţa.

    CAP. V
    Suspendarea/Retragerea licenţei
    ART. 38
    (1) Autoritatea competentă poate suspenda/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.
    (2) Autoritatea competentă comunică titularului licenţei suspendarea/retragerea licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.
    (3) Autoritatea competentă poate dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada cu privire la îndeplinirea condiţiilor de încetare a suspendării.

    ART. 39
    (1) Autoritatea competentă notifică titularului licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea licenţei, precum şi motivul care determină această măsură.
    (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind suspendarea/retragerea licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră relevante pentru a stopa procesul de emitere a deciziei de suspendare/retragere a licenţei.
    (3) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia.

    CAP. VI
    Modificarea licenţei
    ART. 40
    (1) Ca urmare a unei cereri a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa procedând conform prevederilor Regulamentului.
    (2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:
    a) retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi;
    b) modificarea licenţei.


    ART. 41
    Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia (legislaţia primară şi secundară şi hotărâri judecătoreşti) sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului.

    ART. 42
    Dacă durata de valabilitate a licenţei este mai mică decât durata maximă de 10 ani, titularul licenţei poate solicita autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei, în condiţiile Regulamentului. În acest caz autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului.

    CAP. VII
    Soluţionarea disputelor şi neînţelegerilor prin arbitraj
    ART. 43
    În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei are dreptul să se adreseze autorităţii competente pentru soluţionarea:
    a) disputelor pe piaţa angro şi cu amănuntul, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică;
    b) neînţelegerilor precontractuale în care este angajat.


    ART. 44
    Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei sau ale Legii, pot fi atacate de titularul licenţei la instanţa judecătorească competentă.

    CAP. VIII
    Căi de comunicare cu autoritatea competentă
    ART. 45
    (1) Orice comunicare cu autoritatea competentă, referitoare la licenţă, se va face în limba română şi se va transmite prin următoarele canale de comunicare:
    a) în original la registratura autorităţii competente printr-un reprezentant împuternicit,
    b) în original prin serviciile poştale/de curierat,
    c) prin e-mail sub semnătură electronică, la adresele electronice de corespondenţă oficiale ale autorităţii competente.

    (2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

    CAP. IX
    Tarife şi contribuţii
    ART. 46
    (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea licenţei, cu o notificare prealabilă.
    (2) În cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate autorităţii competente conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, autoritatea competentă poate retrage licenţa fără preaviz sau notificare prealabilă.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016