Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Monitorul Oficial 1055 din 10 Noiembrie 2020 Twitter Facebook

Monitorul Oficial 1055 din 10 Noiembrie 2020

Monitorul Oficial 1055 din 10 Noiembrie 2020 (M. Of. 1055/2020)

1. RAPORT din 10 noiembrie 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Sachelarie Claudiu-Gigel EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: sachelarie claudiu-gigeltipul procesului electoral: alegeri localedata desfăşurării procesului electoral: 27 septembrie 2020În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat: consilier local ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│venituri electorale ...

2. RAPORT din 10 noiembrie 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Independentă pentru Tecuci (U.I.P.T.) EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: uniunea independentă pentru tecuci (u.i.p.t)tipul procesului electoral: alegeri localedata desfăşurării procesului electoral: 27 septembrie 2020În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat: ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│venituri electorale ...

3. RAPORT din 10 noiembrie 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Uniunea pentru Bucovina (UB) Suceava EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: partidul uniunea pentru bucovina (ub) suceavatipul procesului electoral: alegeri localedata desfăşurării procesului electoral: 27 septembrie 2020În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│venituri electorale ...

4. RAPORT din 10 noiembrie 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Vrancea Noastră EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: partidul vrancea noastrătipul procesului electoral: alegeri localedata desfăşurării procesului electoral: 27 septembrie 2020În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│venituri electorale ...

5. RAPORT din 10 noiembrie 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Marin Liviu EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: marin liviutipul procesului electoral: alegeri localedata desfăşurării procesului electoral: 27 septembrie 2020În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat: primar┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│venituri electorale ...

6. RAPORT din 10 noiembrie 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Partidul Verde EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: partidul verdetipul procesului electoral: alegeri localedata desfăşurării procesului electoral: 27 septembrie 2020În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│venituri electorale ...

7. RAPORT din 10 noiembrie 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - Uniunea Elenă din România EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: uniunea elenă din româniatipul procesului electoral: alegeri localedata desfăşurării procesului electoral: 27 septembrie 2020În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│venituri electorale ...

8. RAPORT din 10 noiembrie 2020 detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale - candidat independent Minca Ion EMITENT: Autoritatea Electorală Permanentă PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

Denumirea partidului politic/alianţei politice/organizaţiei cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, numele şi prenumele candidatului independent: minca iontipul procesului electoral: alegeri localedata desfăşurării procesului electoral: 27 septembrie 2020În cazul candidatului independent se înscrie şi funcţia pentru care acesta a candidat: consilier independent la consiliul local al municipiului mangalia┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│venituri electorale ...

9. CONDIŢII GENERALE din 28 octombrie 2020 asociate licenţei pentru activitatea de agregare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

──────────aprobate prin ordinul nr. 196 din 28 octombrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020.──────────cap. icadru generalart. 1prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru activitatea desfăşurată de agregatorul independent, denumită în continuare licenţa, şi face parte integrantă din licenţă.art. 2(1) obiectul licenţei îl reprezintă prestarea de servicii de echilibrare pentru sen, prin utilizarea flexibilităţii unităţilor generatoare, instalaţiilor de stocare sau consum din componenţa unităţii agregate pe care o gestionează, pentru obţinerea de venituri, în schimbul unei remuneraţii financiare pentru deţinătorii acestora.(2) titularului licenţei nu îi este ...

10. ORDIN nr. 196 din 28 octombrie 2020 privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţei pentru activitatea de agregare EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) lit. i) din legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 10 alin. (1) lit. i) din regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea autorităţii naţionale de reglementare în domeniul energiei, aprobată cu modificări şi ...

11. METODOLOGIE din 6 noiembrie 2020 privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

──────────aprobată prin ordinul nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.055 din 10 noiembrie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) evaluarea şi validarea achiziţiilor dobândite de personalul didactic, de conducere, de îndrumare şi de control prin diferite programe şi forme de organizare a formării continue se realizează pe baza sistemului de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile.(2) sistemul prevăzut la alin. (1) permite flexibilizarea şi transparenţa rutelor de formare în contexte variate: formale, nonformale şi informale şi reglementează cadrul general, instituţional, conceptual şi procedural prin care se realizează acumularea, recunoaşterea ...

12. ORDIN nr. 5.967 din 6 noiembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile EMITENT: Ministerul Educaţiei şi Cercetării PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

Având în vedere:- prevederile art. 245 alin. (6) şi (8) din legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;– prevederile ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din hotărârea guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea ministerului educaţiei şi cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.art. 1se aprobă metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale transferabile, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.art. ...

13. ORDIN nr. 469 din 5 noiembrie 2020 privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 22/2017 EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C. PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

Ţinând cont de avizul ministerului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 148.245/2020,luând în considerare referatul de aprobare al autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice nr. 815.635/2020,în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1^1) şi al art. 16 alin. (7) din legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice emite prezentul ordin.art. iregulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice - a.n.r.s.c., aprobat prin ordinul preşedintelui autorităţii naţionale de reglementare pentru serviciile comunitare de utilităţi publice ...

14. HOTĂRÂRE nr. 954 din 5 noiembrie 2020 privind acordarea cetăţeniei române domnului K. D. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 13^1 alin. (1) coroborat cu art. 8^2 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română domnului k. d., ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. pentru a accesa acest conţinut vă puteţi adresa monitorului oficial sau emitentului actului.──────────prim-ministruludovic orban contrasemnează:ministrul tineretului şi sportului,marian ionuţ stroebucureşti, 5 noiembrie 2020.nr. 954.

15. HOTĂRÂRE nr. 951 din 5 noiembrie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al Companiei Naţionale "Imprimeria Naţională" - S.A., companie aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (2) lit. b), c) şi d) şi alin. (4) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2020 al companiei naţionale „imprimeria naţională“ - s.a., companie aflată sub autoritatea ministerului finanţelor publice, prevăzut ...

16. HOTĂRÂRE nr. 948 din 5 noiembrie 2020 pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de intervenţie la pavilioane şi la reţele de utilităţi în cazarma 807 Craiova" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „lucrări de intervenţie la pavilioane şi la reţele de utilităţi în cazarma 807 craiovaˮ, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului apărării naţionale, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii ...

17. HOTĂRÂRE nr. 944 din 5 noiembrie 2020 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Compania Naţională a Uraniului - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 4 alin. (1) lit. a) din ordonanţa guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru compania naţională a uraniului - s.a., aflată sub autoritatea ministerului economiei, energiei şi mediului de afaceri, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ...

18. HOTĂRÂRE nr. 942 din 5 noiembrie 2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Extinderea infrastructurii portului Calafat (km 795) şi sistematizarea dispozitivului feroviar al portului - etapa I" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 42 alin. (1) lit. a) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „extinderea infrastructurii portului calafat (km 795) şi sistematizarea dispozitivului feroviar al portului - etapa i“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin programul operaţional infrastructură mare 2014-2020, şi de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, în limita sumelor ...

19. HOTĂRÂRE nr. 941 din 5 noiembrie 2020 pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 581/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu-Piteşti" - secţiunea 1 Sibiu-Boiţa, precum şi suplimentarea pe anul 2020 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 581/2019 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1055 din 10 noiembrie 2020

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 5 alin. (1) şi al art. 8 alin. (3) din legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iÎn anexa nr. 2 la hotărârea guvernului nr. 581/2019 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „autostrada sibiu-piteşti“ - secţiunea 1 sibiu-boiţa, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 671 din 12 august 2019, după numărul curent ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016