Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 iulie 2020  pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 22 iulie 2020 pentru completarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru adoptarea unor măsuri privind redistribuirea stocurilor de produse înregistrate ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 665 din 27 iulie 2020
    Având în vedere starea de alertă instituită pentru 30 de zile începând cu 18 mai 2020, conform dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prelungită ulterior prin dispoziţiile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare,
    ţinând cont de faptul că suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar a afectat distribuirea produselor în cadrul Programului pentru şcoli în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018,
    luând în considerare faptul că derularea contractelor încheiate pentru distribuţia produselor presupune un grafic de producţie şi livrare şi că aspectul perisabil al produselor, precum şi imposibilitatea valorificării acestora prin vânzare implică riscul ca produsele să nu poată fi consumate ca urmare a depăşirii datei durabilităţii minimale şi a lipsei deciziei de a le redistribui altor beneficiari,
    având în vedere solicitările autorităţilor contractante şi ale furnizorilor adresate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură de a adopta prevederile legislative care să permită redistribuirea produselor a căror dată a durabilităţii minimale nu este depăşită către alţi beneficiari pentru a evita înregistrarea de costuri suplimentare pentru furnizori şi a evita risipa alimentară,
    luând în considerare faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea consecinţe negative, respectiv:
    - depăşirea datei durabilităţii minimale stabilite a produselor care fac obiectul distribuţiei în cadrul Programului pentru şcoli şi imposibilitatea valorificării acestora prin consum ca urmare a redistribuirii către alţi beneficiari;
    – creşterea risipei alimentare, ceea ce ar intra în conflict cu unul dintre obiectivele Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023, acela de a-i educa pe copii în spiritul consumului raţional şi al evitării risipei alimentare;
    – imposibilitatea plăţii produselor contractate, deja pregătite pentru livrare în şcoli şi grădiniţe la momentul suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ şi al instituirii stării de urgenţă şi, ulterior, a stării de alertă, în lipsa unei baze legale exprese,

    ţinând cont că toate elementele prezentate vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    După alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 22 august 2017, aprobată cu completări prin Legea 55/2018, cu completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, disponibilul de produse contractate şi nedistribuite se poate redistribui către organizaţii umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unei metodologii stabilite prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, care se elaborează în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."


    ART. II
    (1) Produsele contractate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar 2019-2020, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, pot fi redistribuite către organizaţii umanitare, unităţi sanitare, de asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială sau în favoarea beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor legislaţiei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
    (2) Pentru a fi redistribuite, produsele prevăzute la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) produsele să se fi aflat în stocul furnizorului la data suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar, respectiv 11 martie 2020, potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă nr. 6/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului coronavirus;
    b) produsele aflate în stoc au fost fabricate/achiziţionate în scopul distribuirii conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019;
    c) produsele să corespundă întocmai, din punctul de vedere al denumirii şi caracteristicilor, cu cele prevăzute în contractele/ acordurile-cadru de furnizare;
    d) să fie produse gata de consum, în sensul că nu mai necesită prelucrări suplimentare, cu excepţia merelor care pot fi spălate şi ambalate, fără ca aceste operaţiuni să conducă la creşterea preţului prevăzut în contractele/acordurile-cadru de furnizare;
    e) să fie inventariate cantitativ şi calitativ la furnizor, atât faptic, cât şi scriptic, în baza documentelor de evidenţă a gestiunii;
    f) data durabilităţii minimale să nu fie depăşită la momentul redistribuirii.

    (3) Consiliile judeţene şi/sau locale adoptă toate măsurile necesare în vederea modificării clauzelor contractuale pentru asigurarea posibilităţii redistribuirii produselor către destinatarii prevăzuţi la alin. (1), cu respectarea prevederilor legale în domeniul achiziţiilor publice.
    (4) Consiliile judeţene şi/sau locale asigură pista de audit a acţiunilor întreprinse prin stabilirea listei beneficiarilor şi prin întocmirea unui proces-verbal de inventariere a produselor, al cărui format este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi în baza altor documente care însoţesc produsele redistribuite către aceştia, conform prevederilor legale în vigoare, având în vedere că produsele în cauză fac obiectul plăţii în baza contractelor de furnizare încheiate.
    (5) Inventarierea produselor se realizează de comisia prevăzută la art. 18 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017-2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Plata produselor contractate se face pe baza documentelor stabilite conform alin. (4) şi se asigură din sumele repartizate pe judeţe şi pentru municipiul Bucureşti, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    George Scarlat,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Vetuţa Stănescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 22 iulie 2020.
    Nr. 121.
    ANEXA 1

    PROCES-VERBAL DE INVENTARIERE A PRODUSELOR
    Încheiat astăzi, .....................................................................
    Comisia de inventariere cantitativă şi calitativă, înfiinţată în baza Deciziei nr. ............ din ................, compusă din:
    Responsabil: .....................................................................
    Membri: ............................................................................
    ..........................................................................................
    ........................................................................................... ,


    a efectuat inventarierea produselor aparţinând S.C. ........................... - S.R.L./S.A., în calitate de furnizor în cadrul Programului pentru şcoli în anul şcolar 2019-2020, la adresa ....................................................................................................... .
    Inventarierea s-a efectuat prin verificarea fizică a produselor aflate în proprietatea S.C. .............................. - S.R.L./S.A. şi a prevederilor contractuale referitoare la produsele furnizate.
    Au fost inventariate următoarele produse:

┌───────────┬──────┬──────────┬─────────────┐
│ │Număr │Data │Data │
│Produs │porţii│producţiei│durabilităţii│
│ │ │ │minimale │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Mere │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Pere │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Struguri │ │ │ │
│de masă │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Prune │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Morcov, │ │ │ │
│păstârnac, │ │ │ │
│ţelină │ │ │ │
│rădăcină, │ │ │ │
│sfeclă │ │ │ │
│roşie │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Ardei │ │ │ │
│graşi │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- │ │ │ │
│Castraveţi │ │ │ │
│proaspeţi │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│ │Număr │Data │Data │
│Produs │porţii│producţiei│durabilităţii│
│ │ │ │minimale │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Lapte │ │ │ │
│pasteurizat│ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Lapte UHT│ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Iaurt │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Lapte │ │ │ │
│acru │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Lapte │ │ │ │
│covăsit │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Chefir │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Sana │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Alte │ │ │ │
│sortimente │ │ │ │
│de lapte │ │ │ │
│fermentate │ │ │ │
│sau acrite │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│ │Număr │Data │Data │
│Produs │porţii│producţiei│durabilităţii│
│ │ │ │minimale │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Corn │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Baton │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Covrigi │ │ │ │
│simpli │ │ │ │
├───────────┼──────┼──────────┼─────────────┤
│- Biscuiţi │ │ │ │
│uscaţi │ │ │ │
└───────────┴──────┴──────────┴─────────────┘    Concluzii şi propuneri
    În urma inventarierii s-au constatat următoarele:

┌───────────────────────────────────┬──┐
│Produsele se aflau în stocul │- │
│furnizorului la data suspendării │DA│
│cursurilor în unităţile de │- │
│învăţământ preuniversitar, │NU│
│respectiv 11 martie 2020. │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Produsele aflate în stoc au fost │- │
│fabricate/achiziţionate în scopul │DA│
│distribuirii conform prevederilor │- │
│Hotărârii Guvernului nr. 559/2019. │NU│
├───────────────────────────────────┼──┤
│Produsele corespund întocmai, din │- │
│punctul de vedere al denumirii şi │DA│
│caracteristicilor, cu cele │- │
│prevăzute în contractele/ │NU│
│acordurile-cadru de furnizare. │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Produsele sunt gata de consum şi nu│ │
│mai necesită prelucrări │ │
│suplimentare, cu excepţia merelor │- │
│care pot fi spălate şi ambalate, │DA│
│fără ca aceste operaţiuni să │- │
│conducă la creşterea preţului │NU│
│prevăzut în contractele/ │ │
│acordurile-cadru de furnizare. │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│Produsele au putut fi inventariate │ │
│cantitativ şi calitativ, atât │- │
│faptic cât şi scriptic, în baza │DA│
│documentelor de evidenţă a │- │
│gestiunii la adresa indicată de │NU│
│furnizor. │ │
├───────────────────────────────────┼──┤
│ │- │
│Data durabilităţii minimale a │DA│
│produselor nu este depăşită. │- │
│ │NU│
└───────────────────────────────────┴──┘


    Produsele inventariate pot fi redistribuite conform legislaţiei în vigoare (Se va indica actul normativ în baza căruia se redistribuie produsele.):
    [ ] DA [ ] NU

    Aceste concluzii şi propuneri vor fi înaintate spre aprobare consiliului judeţean/local pentru a se lua decizia finală.
    Drept care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
    Comisia de inventariere:
    Responsabil: .........................................
    Membri: .................................................
    ...............................................................
    ...............................................................


    Data:

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016