Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 16 iulie 2020  pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 16 iulie 2020 pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare profesională a adulţilor în sistem on-line

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 669 din 28 iulie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.149 din 16 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 669 din 28 iulie 2020.
──────────
    ART. 1
    (1) Furnizorii de formare profesională care doresc să organizeze programe de specializare sau perfecţionare în sistem on-line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, trebuie să se autorizeze în condiţiile prezentei proceduri.
    (2) Furnizorii de formare profesională care doresc să realizeze programe de specializare sau perfecţionare atât în spaţii special amenajate pentru formarea profesională, cât şi în sistem on-line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, trebuie să se autorizeze în condiţiile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prezentei proceduri.
    (3) Furnizorii de formare profesională care doresc să realizeze programe de iniţiere în sistem on-line, pentru care eliberează certificate de absolvire cu recunoaştere naţională, trebuie să fie autorizaţi pentru întregul program de calificare în condiţiile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 31 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Autorizarea programelor de formare profesională derulate on-line se poate face doar pentru domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin.

    ART. 2
    (1) Pentru a se supune autorizării în vederea organizării de programe on-line, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să fie legal constituiţi;
    b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională;
    c) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare.

    (2) Furnizorii de formare profesională care depun certificate fiscale cu datorii au obligaţia de a depune şi o declaraţie pe propria răspundere prin care îşi asumă faptul că vor achita toate datoriile până la data de 15 decembrie 2020, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, şi că vor depune certificatul fiscal care să ateste prevederile alin. (1) lit. c).
    (3) Dovada îndeplinirii condiţiei de eligibilitate prevăzute la alin. (1) lit. c) se depune până la data de 31 ianuarie 2021; în caz contrar autorizaţia se retrage de drept.

    ART. 3
    Autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani.

    ART. 4
    (1) Criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării au în vedere următoarele elemente:
    a) programul de formare profesională;
    b) resursele necesare desfăşurării programului de formare profesională;
    c) experienţa furnizorului de formare profesională şi rezultatele activităţii lui anterioare obţinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-a realizat, dacă este cazul.

    (2) Elementele prevăzute la alin. (1) sunt detaliate în fişa de autoevaluare.
    (3) Neîndeplinirea criteriilor de autorizare determină respingerea cererii de autorizare.

    ART. 5
    (1) În vederea autorizării, programul de formare profesională trebuie să cuprindă:
    a) datele de identificare a programului de formare profesională;
    b) condiţiile de acces;
    c) obiectivele exprimate în competenţele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul de formare profesională, în concordanţă cu standardele ocupaţionale recunoscute la nivel naţional;
    d) durata de pregătire;
    e) locul de desfăşurare;
    f) formele de organizare on-line a programului de formare profesională, instrumentele folosite şi modalitatea de efectuare a prezenţei participanţilor;
    g) planul de pregătire;
    h) numărul de participanţi;
    i) procedura de evaluare a programului de formare profesională;
    j) programa de pregătire;
    k) modalităţile de evaluare a participanţilor la programul de formare profesională;
    l) modalităţile de înregistrare şi stocare a activităţilor de formare derulate în sistem on-line, precum şi a activităţii fiecărui participant la program.

    (2) Resursele necesare desfăşurării programelor de formare profesională sunt:
    a) resurse umane;
    b) resurse materiale;
    c) resurse financiare.


    ART. 6
    (1) Resursele umane ale programului de formare profesională se referă la persoanele cu atribuţii de pregătire teoretică şi practică, denumite în continuare formatori.
    (2) Pentru a fi autorizaţi pentru organizarea de programe de formare în sistem on-line, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulţilor, pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire şi care deţin competenţe digitale dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaraţie pe propria răspundere.

    ART. 7
    (1) Furnizorul de formare profesională trebuie să facă dovada că dispune de baza materială necesară pentru desfăşurarea programului de formare profesională în sistem online:
    a) furnizorul de formare profesională trebuie să îi asigure fiecărui participant la programul de formare profesională posibilitatea să îşi desfăşoare activitatea teoretică sau practică şi totodată să fie supravegheat şi îndrumat de către formator;
    b) fiecărui participant la programul de formare profesională i se asigură echipamentele necesare desfăşurării în condiţii optime a programului de formare, dacă aceştia declară că nu le deţin;
    c) fiecare participant la programul de formare profesională are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/Manualul cursantului poate fi distribuit participanţilor la programul de formare profesională şi sub formă de fascicule, pe măsura parcurgerii programei de pregătire;
    d) după caz, furnizorul de formare profesională pune la dispoziţie participanţilor la programul de formare profesională alte materiale de tipul: materiale documentare, bibliografie, programe informatice.

    (2) Baza materială prevăzută la alin. (1) a furnizorilor de programe de formare profesională poate fi deţinută în proprietate sau concesionată, închiriată, dobândită prin parteneriat ori alte forme, pe durata programului de formare profesională, fapt dovedit cu documente.

    ART. 8
    Criteriile privind experienţa furnizorului de formare profesională devin obligatorii la evaluarea în vederea reînnoirii autorizaţiei.

    ART. 9
    (1) Cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare, se depune prin poşta electronică, direct sau prin poştă cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare din judeţul în care furnizorul de formare profesională are sediul social.
    (2) Fiecare filă a dosarului de autorizare este numerotată, iar pe ultima pagină se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională. Prima pagină din dosarul de autorizare este opisul.

    ART. 10
    (1) Procedura de autorizare se declanşează la data înregistrării cererii de autorizare în Registrul de evidenţă a cererilor de autorizare.
    (2) În cazul în care se constată nereguli ale documentaţiei depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are o singură dată posibilitatea de a remedia aceste nereguli, în termen de 30 de zile de la data notificării.

    ART. 11
    (1) Potrivit art. 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru evaluarea furnizorilor de formare profesională în vederea autorizării, comisiile de autorizare folosesc specialişti ale căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea şi care deţin competenţe digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaraţie pe propria răspundere.
    (2) Desemnarea specialiştilor pentru evaluarea furnizorului se face, prin rotaţie, dintre specialiştii ale căror pregătire şi experienţă au legătură cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea şi care deţin competenţe digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaraţie pe propria răspundere.
    (3) În cazul în care comisia de autorizare nu poate selecta specialişti pe plan local, apelează la specialişti din listele altor comisii de autorizare judeţene.
    (4) Specialistul desemnat pentru evaluarea unui furnizor de formare este obligat să dea o declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii de incompatibilitate:
    a) nu se află în raport de rudenie până la gradul III inclusiv cu persoane din conducerea furnizorului de formare profesională;
    b) nu se află într-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională;
    c) nu a participat la elaborarea programului de formare profesională supus autorizării;
    d) nu are calitatea de formator în cadrul acestui program.


    ART. 12
    (1) Dosarele de autorizare complete sunt analizate de către comisia de autorizare.
    (2) Comisia de autorizare verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. Dacă se constată că aceste condiţii nu sunt îndeplinite, furnizorul de formare profesională este atenţionat în scris, în termen de 5 zile de la data constatării. Furnizorul de formare profesională are posibilitatea să demonstreze cu acte că îndeplineşte criteriile de eligibilitate, o singură dată, în termen de 30 de zile de la data atenţionării.
    (3) În cazul în care comisia de autorizare constată că sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, preşedintele acesteia alege din lista de specialişti aprobată 2 specialişti ale căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu ocupaţia pentru care se solicită autorizarea şi care deţin competenţe digitale, dovedite cu certificate, diplome sau alte documente, inclusiv declaraţie pe propria răspundere.
    (4) Numirea specialiştilor care vor efectua evaluarea programului de formare profesională se face prin decizie a comisiei de autorizare.

    ART. 13
    (1) Fiecare specialist verifică, în mod independent, dacă sunt îndeplinite criteriile de autorizare:
    a) prin analiza documentaţiei din dosarul de autorizare;
    b) prin deplasare la locul de desfăşurare a procesului de formare profesională, în vederea confruntării situaţiilor descrise în documente cu situaţia faptică.

    (2) Fiecare specialist consemnează independent rezultatele evaluării în raportul de evaluare şi îl depune la secretariatul tehnic.
    (3) Dacă specialistul constată că anumite criterii nu sunt îndeplinite, notifică acest fapt furnizorului de formare profesională evaluat şi ataşează o copie a notificării la raportul de evaluare.
    (4) În termen de 30 de zile de la data notificării, pentru continuarea procedurii de autorizare, furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte comisiei de autorizare dovezi privind îndeplinirea criteriilor de autorizare.

    ART. 14
    (1) Comisia de autorizare, întrunită la cererea preşedintelui acesteia, conform art. 19 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare, soluţionează cererea de autorizare în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregulilor constatate potrivit art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (2), respectiv art. 13 alin. (4) din prezenta procedură.
    (2) Comisia de autorizare analizează documentaţia cuprinsă în dosarul de autorizare, precum şi rapoartele de evaluare întocmite de specialişti şi decide acordarea autorizaţiei sau respingerea cererii de autorizare, motivând această decizie.
    (3) Decizia prevăzută la alin. (2) se întocmeşte în două exemplare, dintre care un exemplar se transmite furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea.

    ART. 15
    Secretariatul tehnic transmite furnizorului de formare profesională decizia comisiei de autorizare prevăzută la art. 14 alin. (2) sau motivarea respingerii cererii de autorizare în termen de 5 zile de la data luării acesteia.

    ART. 16
    (1) În urma deciziei de acordare a autorizării, secretariatul tehnic completează autorizaţia şi o înregistrează în registrul de evidenţă a autorizaţiilor.
    (2) Autorizaţia se identifică prin număr, serie şi data eliberării.

    ART. 17
    (1) Autorizaţia se eliberează de către secretariatul tehnic reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională, în cel mult 15 zile de la data comunicării deciziei de autorizare.
    (2) Autorizaţia este valabilă 4 ani de la data deciziei de autorizare.

    ART. 18
    (1) Furnizorul de formare profesională a cărui solicitare de autorizare a fost respinsă de către comisia de autorizare poate contesta această decizie în termen de 30 de zile de la comunicare.
    (2) Contestaţia, însoţită de o copie de pe decizia comisiei de autorizare, se transmite la registratura Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

    ART. 19
    (1) Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale analizează contestaţia furnizorului de formare profesională şi înfiinţează o comisie de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) După analiza documentelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor întocmeşte un raport de constatare.

    ART. 20
    Soluţionarea contestaţiei se face în termen de 15 zile de la data înregistrării contestaţiei, prin hotărâre a Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, care se emite în 3 exemplare. Hotărârea privind admiterea sau respingerea contestaţiei cuprinde şi motivarea soluţiei.

    ART. 21
    În cazul admiterii contestaţiei, comisia de autorizare care a soluţionat iniţial cererea de autorizare îi eliberează furnizorului de formare profesională autorizaţia, în termen de 15 zile de la data rezolvării contestaţiei.

    ART. 22
    Furnizorul de formare profesională nemulţumit de soluţionarea contestaţiei se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23
    Hotărârea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, luată în urma soluţionării contestaţiei, precum şi hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă a instanţei judecătoreşti sunt obligatorii pentru comisia de autorizare.

    ART. 24
    Datele privind furnizorii de formare profesională şi programele de formare profesională autorizate se înscriu în Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor autorizaţi.

    ART. 25
    Furnizorul de formare profesională care doreşte să reînnoiască autorizaţia poate depune, cu maximum 60 de zile înainte de expirarea valabilităţii acesteia, la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare cererea de autorizare, însoţită de dosarul de autorizare, prevăzute la art. 9 din prezenta procedură.

    ART. 26
    (1) Furnizorii de formare profesională autorizaţi au următoarele obligaţii:
    a) să presteze serviciul de formare profesională, respectând criteriile de autorizare;
    b) să trateze participanţii la programele de formare profesională fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă;
    c) să adapteze programele de formare profesională la necesităţile persoanelor cu nevoi speciale;
    d) să asigure confidenţialitatea datelor despre participanţii la programele de formare profesională;
    e) să permită accesul acestora la propriile date;
    f) să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informaţiile şi documentele solicitate, referitoare la activitatea de formare;
    g) să pună la dispoziţia echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesională, completate de participanţii la program;
    h) să înregistreze activităţile de formare derulate în sistem on-line, precum şi activitatea fiecărui participant la program şi să pună la dispoziţia echipelor de monitorizare înregistrările;
    i) să comunice în timp util datele statistice solicitate de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.

    (2) Orice schimbări în statutul şi activitatea furnizorului de formare profesională, care modifică condiţiile în care a fost autorizat, vor fi aduse la cunoştinţă comisiei de autorizare, în scris, în cel mult 15 zile de la data producerii schimbărilor.

    ART. 27
    (1) Criteriile care stau la baza autorizării furnizorilor de formare stau şi la baza monitorizării acestora.
    (2) Dacă la monitorizare se constată că furnizorul de formare nu mai îndeplineşte criteriile de autorizare, furnizorului de formare i se retrage autorizaţia.
    (3) Procedura de monitorizare a furnizorilor de formare autorizaţi este cea prevăzută în Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prevederile de la alin. (3) se completează cu obligaţia furnizorilor de formare profesională autorizaţi de a face dovada derulării activităţilor de formare şi a prezenţei cursanţilor, prin stocarea înregistrărilor sau alte mijloace tehnice relevante, care se pun la dispoziţia evaluatorilor.

    ART. 28
    În procedura de autorizare a furnizorilor de formare profesională să desfăşoare programe de formare în sistem on-line se utilizează anexele la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu menţionarea furnizării programelor în sistem on-line şi adaptarea acestora, după caz.

    ART. 29
    Examenul de absolvire se desfăşoară în condiţiile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prevederilor cap. II din anexa nr. 3 la ordin.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016