Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 574 din 22 iulie 2020  privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 574 din 22 iulie 2020 privind aprobarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 655 din 24 iulie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă Programul naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară - 3 - Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile şi de calitate a forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii forţei de muncă, prioritatea de investiţii 10.iii: Îmbunătăţirea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, nonformal sau informal, actualizarea cunoştinţelor, a aptitudinilor şi a competenţelor forţei de muncă şi promovarea unor căi de învăţare flexibile, inclusiv prin orientare profesională şi prin validarea competenţelor dobândite, obiectivul specific 3.12. Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor.

    ART. 2
    (1) Valoarea Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari alocată în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020 este de 48.440 mii lei, echivalentul a 10.000.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, din care contribuţia Uniunii Europene este de 41.174 mii lei, echivalentul a 8.500.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, corespunzând unei contribuţii UE de 85%, iar contribuţia naţională este de 7.266 mii lei, echivalentul a 1.500.000 euro la cursul Inforeuro din luna iulie 2020, corespunzând unei contribuţii naţionale de 15%.
    (2) Programul naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari se implementează prin proiectele incluse la finanţare din fonduri europene de către Autoritatea de management pentru Programul operaţional Capital uman 2014-2020, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale şi europene aplicabile şi contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul programului naţional.

    ART. 3
    Durata de implementare a Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari nu poate depăşi data de 31 decembrie 2023.

    ART. 4
    (1) Obiectivul Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari este îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2015, cu modificările ulterioare, şi domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei naţionale de cercetare, dezvoltare si inovare 2014-2020, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 929/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Programul naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari contribuie la atingerea indicatorului de rezultat Persoane care dobândesc o calificare/care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant, în corelare cu numărul de angajaţi care beneficiază de programe de formare şi cu numărul de întreprinderi sprijinite, din care: întreprinderi mari, în cadrul proiectelor selectate la finanţare conform regulilor de eligibilitate specifice prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari“, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Activităţile eligibile în cadrul proiectelor care pot fi finanţate prin Programul naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari sunt:
    a) furnizarea de programe de formare profesională în domeniul alfabetizării digitale şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei, denumit în continuare TIC: cursuri de calificare de nivel 2-4 conform Cadrului naţional al calificărilor, cursuri de scurtă durată, de specializare şi perfecţionare, cursuri care vizează un singur element de competenţă sau cursuri finalizate cu certificate recunoscute la nivel de angajator sau/şi cu recunoaştere naţională/internaţională. Se vor finanţa cursuri care sprijină atât dobândirea competenţelor primare, cât şi dobândirea de competenţe avansate în domeniul TIC;
    b) evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale şi TIC. Această activitate are în vedere atât evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, respectiv nonformale şi/sau informale, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale în domeniul IT în vederea obţinerii de certificate recunoscute la nivel de întreprinderi.

    (2) Activităţile eligibile prevăzute la alin. (1) se pot implementa exclusiv în regiunile mai puţin dezvoltate: Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia.
    (3) Beneficiarii eligibili în cadrul Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari, în sensul art. 3 alin. (3) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale, sunt persoanele angajate care urmăresc îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe, competenţe şi aptitudini sau care urmăresc certificarea/validarea competenţelor cu precădere în sectoarele economice/domeniile identificate conform SNC şi SNCDI.
    (4) Beneficiarii proiectelor finanţate, în sensul art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2020, în cadrul Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari sunt întreprinderile mari, constituite ca societăţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial. O întreprindere mare reprezintă orice întreprindere care nu se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, aşa cum sunt definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari trebuie să îndeplinească condiţiile minime privind capacitatea administrativă şi financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor, aşa după cum sunt acestea prevăzute în documentul Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Ghidul solicitantului - condiţii specifice „Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari“, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Verificarea îndeplinirii condiţiilor minime privind capacitatea administrativă şi financiară a solicitanţilor de finanţare, precum şi a celorlalte condiţii de acces la finanţare se face de către Autoritatea de management sau de către organismele intermediare pentru Programul operaţional Capital uman 2014-2020, conform atribuţiilor delegate acestora din urmă prin acordurile de delegare de funcţii încheiate potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului.
    (7) Indicatorii de realizare ai programului sunt:
    a) minimum 1.500 de angajaţi care beneficiază de programe de formare;
    b) minimum 20 de întreprinderi sprijinite.

    (8) Indicatorul de rezultat al programului este de minimum 1.200 de persoane care dobândesc o calificare/care şi-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calităţii de participant.

    ART. 6
    (1) Cheltuielile aferente implementării proiectelor finanţate în cadrul Programului naţional Competenţe digitale pentru angajaţii din întreprinderi mari intră sub incidenţa ajutorului de stat.
    (2) Regulile de acordare a ajutorului de stat sunt prevăzute în cadrul schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor „Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor“, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 931/2018.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Gheorghe Pecingină,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 iulie 2020.
    Nr. 574.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016