Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 516 din 1 iulie 2020  pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 516 din 1 iulie 2020 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului "Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului" desfăşurat în perioada 2015-2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 606 din 10 iulie 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ARTICOL UNIC
    Hotărârea Guvernului nr. 616/2015 privind aprobarea finanţării din bugetul Fondului pentru mediu a acţiunilor multianuale necesare programului „Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului“ desfăşurat în perioada 2015-2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 584 din 4 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se aprobă finanţarea din bugetul Fondului pentru mediu a sumei de 83.334 mii lei pentru acţiunile multianuale necesare programului «Colectarea, prelucrarea şi crearea de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului» desfăşurat în perioada 2015-2021, în scopul realizării obligaţiilor de raportare către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului."

    2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Suma prevăzută la art. 1 se acordă pentru poziţiile 1-39 beneficiarului Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, care contractează realizarea studiilor prevăzute în anexă, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice."

    3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor coordonează implementarea acţiunilor multianuale cuprinzând serviciile de colectare, prelucrare şi creare de mecanisme şi instrumente de promovare a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului desfăşurate în perioada 2015-2021, prevăzute la art. 1 alin. (2)."

    4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor derulează, urmăreşte, controlează şi răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, a fondurilor alocate potrivit prezentei hotărâri."

    5. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 1 iulie 2020.
    Nr. 516.
    ANEXA 1

    (Anexă la Hotărârea Guvernului nr. 616/2015)
    LISTA SUBPROGRAMELOR
    cuprinzând serviciile de colectare, prelucrare şi creare de mecanisme şi instrumente de promovare
    a datelor şi informaţiilor necesare întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană,
    Agenţia Europeană de Mediu şi Secretariatele Convenţiilor internaţionale din domeniul protecţiei mediului,
    care se finanţează prin bugetul Fondului pentru mediu

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│ │ │Valoare│
│Nr. │Denumirea studiului │totală │
│crt.│ │- mii │
│ │ │lei - │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind │ │
│ │determinarea încărcărilor│ │
│ │şi nivelurilor critice │ │
│ │specifice ecosistemelor │ │
│1 │de la nivel naţional, │2.350 │
│ │conform prevederilor │ │
│ │Convenţiei asupra │ │
│ │poluării atmosferice │ │
│ │transfrontiere pe │ │
│ │distanţe lungi (CLRTAP) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind evaluarea │ │
│ │calităţii aerului prin │ │
│2 │modelarea matematică a │3.850 │
│ │dispersiei poluanţilor │ │
│ │emişi în aer │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind elaborarea│ │
│ │ghidurilor pentru │ │
│ │stabilirea regulilor │ │
│ │general obligatorii în │ │
│ │concordanţă cu │ │
│ │prevederile art. 17 din │ │
│ │Legea nr. 278/2013 │ │
│3 │privind emisiile │300 │
│ │industriale, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │pentru categoriile de │ │
│ │activităţi industriale │ │
│ │care fac obiectul acestei│ │
│ │legi │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind │ │
│ │reactualizarea Planului │ │
│ │naţional de implementare │ │
│4 │a prevederilor Convenţiei│600 │
│ │privind poluanţii │ │
│ │organici persistenţi, │ │
│ │adoptată la Stockholm la │ │
│ │22 mai 2001 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind calcularea│ │
│ │bugetelor de azot, │ │
│ │eficienţa utilizării │ │
│5 │azotului şi surplusurilor│350 │
│ │de azot, în vederea │ │
│ │stabilirii de măsuri │ │
│ │pentru limitarea │ │
│ │emisiilor de NH_3 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind evaluarea │ │
│ │stării de │ │
│6 │impermeabilizare a │4.000 │
│ │iazurilor de decantare │ │
│ │provenite din │ │
│ │activităţile miniere │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind │ │
│ │diseminarea la nivel │ │
│ │naţional a modalităţii de│ │
│ │elaborare a dosarului │ │
│ │privind acordarea │ │
│ │etichetei UE ecologice pe│ │
│7 │diferite produse/ │400 │
│ │servicii, respectiv a │ │
│ │modalităţii de elaborare │ │
│ │a declaraţiei de mediu │ │
│ │conform cerinţelor │ │
│ │sistemului UE de │ │
│ │management de mediu şi │ │
│ │audit (EMAS) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind elaborarea│ │
│ │elementelor parte a │ │
│ │Raportului asupra │ │
│ │politicilor şi măsurilor │ │
│ │de reducere a emisiilor │ │
│8 │de gaze cu efect de seră │560 │
│ │şi a Raportului privind │ │
│ │proiecţiile emisiilor de │ │
│ │gaze cu efect de seră, │ │
│ │rapoarte sub art. 13 şi │ │
│ │14 din Regulamentul nr. │ │
│ │525/2013 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind Planul │ │
│9 │naţional de implementare │800 │
│ │a Convenţiei de la │ │
│ │Minamata privind mercurul│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind │ │
│ │gestionarea vehiculelor │ │
│ │scoase din uz, care să │ │
│10 │ofere informaţii complete│250 │
│ │necesare raportării │ │
│ │datelor, conform Deciziei│ │
│ │2005/293/CE │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind generarea │ │
│11 │deşeurilor de echipamente│350 │
│ │electrice şi electronice │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind costurile │ │
│ │de colectare, tratare, │ │
│ │valorificare şi eliminare│ │
│12 │a deşeurilor de │550 │
│ │echipamente electrice şi │ │
│ │electronice şi a │ │
│ │deşeurilor de baterii şi │ │
│ │acumulatori │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Evaluarea stării │ │
│ │populaţiilor de sturioni │ │
│ │sălbatici în Dunăre în │ │
│ │vederea stabilirii │ │
│13 │măsurilor necesare pentru│1.380 │
│ │conservarea acestora şi a│ │
│ │eficienţei programelor │ │
│ │anuale de populare de │ │
│ │susţinere cu specii de │ │
│ │sturioni ameninţate │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind │ │
│ │identificarea terenurilor│ │
│14 │agricole degradate şi │7.500 │
│ │potenţial poluate care │ │
│ │pot face obiectul │ │
│ │împăduririlor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu pentru elaborarea │ │
│ │Strategiei naţionale │ │
│15 │privind prevenirea şi │2.728 │
│ │combaterea deşertificării│ │
│ │şi degradării terenurilor│ │
│ │2019-2030 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind │ │
│16 │reactualizarea │3.460 │
│ │delimitării fondurilor │ │
│ │cinegetice din România │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind programul │ │
│ │de monitoring integrat al│ │
│ │ecosistemului marin Marea│ │
│17 │Neagră conform cerinţelor│4.375 │
│ │Directivei-cadru │ │
│ │Strategia pentru mediul │ │
│ │marin (2008/56/CE) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu pentru crearea │ │
│ │unei baze de date │ │
│ │informatizate pentru │ │
│ │evidenţa barajelor şi │ │
│ │acumulărilor pentru │ │
│18 │retenţii de apă, │200 │
│ │lucrărilor hidrotehnice │ │
│ │speciale şi barajelor şi │ │
│ │depozitelor de deşeuri │ │
│ │industriale din România -│ │
│ │REBAR │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind crearea │ │
│ │unei baze de date pentru │ │
│19 │evidenţa şi starea │200 │
│ │digurilor de apărare │ │
│ │împotriva inundaţiilor - │ │
│ │REDIG │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu pentru realizarea │ │
│ │unui standard unitar │ │
│ │pentru dimensionarea şi │ │
│ │verificarea hidraulică a │ │
│20 │infrastructurilor de │1.000 │
│ │protecţie împotriva │ │
│ │inundaţiilor în │ │
│ │condiţiile bazinelor │ │
│ │hidrografice amenajate │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu-suport pentru │ │
│ │elaborarea normelor şi │ │
│ │regulilor utilizării │ │
│ │terenurilor în zonele │ │
│ │inundabile, inclusiv a │ │
│21 │procedurii de codificare │800 │
│ │a construcţiilor din │ │
│ │aceste zone şi reguli de │ │
│ │adaptare a acestora │ │
│ │pentru diminuarea │ │
│ │pagubelor produse de │ │
│ │inundaţii │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu-suport pentru │ │
│ │reglementarea utilizării │ │
│22 │albiilor minore ale │500 │
│ │râurilor şi ale │ │
│ │terenurilor limitrofe │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu-suport pentru │ │
│ │definirea proiectelor de │ │
│23 │interes naţional şi de │500 │
│ │interes local, precum şi │ │
│ │a modului lor de │ │
│ │elaborare şi de finanţare│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu-suport pentru │ │
│ │definirea normelor de │ │
│ │clasificare a │ │
│24 │obiectivelor din punctul │1.000 │
│ │de vedere al gradului de │ │
│ │protecţie la inundaţii ce│ │
│ │trebuie asigurat sau al │ │
│ │riscului social acceptat │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind │ │
│ │identificarea pădurilor │ │
│ │virgine şi cvasivirgine │ │
│25 │din România în vederea │2.580 │
│ │înscrierii în Catalogul │ │
│ │naţional al pădurilor │ │
│ │virgine şi cvasivirgine │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind │ │
│ │monitoringul calităţii │ │
│ │componentelor │ │
│ │fizico-chimice şi │ │
│ │biologice din Delta │ │
│ │Dunării şi zona costieră │ │
│26 │adiacentă în contextul │2.400 │
│ │impactului transfrontier │ │
│ │al canalului Bâstroe şi │ │
│ │analiza consecinţelor │ │
│ │asupra mediului în │ │
│ │Rezervaţia Biosferei │ │
│ │„Delta Dunării“ │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu de fundamentare a │ │
│ │măsurilor naţionale de │ │
│ │implementare în │ │
│ │conformitate cu │ │
│ │prevederile │ │
│ │Regulamentului delegat al│ │
│ │Comisiei de stabilire a │ │
│ │normelor tranzitorii │ │
│27 │pentru întreaga Uniune │3.020 │
│ │privind alocarea │ │
│ │armonizată şi cu titlu │ │
│ │gratuit a certificatelor │ │
│ │de emisii în temeiul │ │
│ │articolului 10a din │ │
│ │Directiva 2003/87/CE a │ │
│ │Parlamentului European şi│ │
│ │a Consiliului │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind estimarea │ │
│ │populaţiilor de urs, râs │ │
│ │şi pisică sălbatică din │ │
│ │România (Ursus arctos, │ │
│ │Lynx lynx şi Felis │ │
│ │silvestris) în vederea │ │
│28 │menţinerii într-o stare │590 │
│ │favorabilă de conservare │ │
│ │şi pentru stabilirea │ │
│ │numărului de exemplare │ │
│ │din specia urs (Ursus │ │
│ │arctos) pentru care se │ │
│ │acordă derogări pentru │ │
│ │anii 2020 şi 2021 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind │ │
│ │fundamentarea şi │ │
│29 │completarea informaţiilor│2.350 │
│ │în vederea consolidării │ │
│ │reţelei Natura 2000 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Elaborarea şi aprobarea │ │
│ │de ghiduri, norme tehnice│ │
│ │şi instrucţiuni privind │ │
│ │gestionarea deşeurilor │ │
│ │prin activităţi de │ │
│ │tratare mecano-biologică,│ │
│ │compostare şi digestie │ │
│30 │anaerobă şi asigurarea │1.610 │
│ │utilizării la capacitate │ │
│ │maximă a instalaţiilor de│ │
│ │tratare a deşeurilor │ │
│ │municipale care se vor │ │
│ │construi în cadrul │ │
│ │implementării Planului │ │
│ │naţional de gestionare a │ │
│ │deşeurilor │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Elaborarea metodologiei │ │
│ │şi calcularea plăţilor │ │
│ │Natura 2000 din zonele │ │
│ │agricole din ariile │ │
│ │naturale protejate, │ │
│31 │conform restricţiilor din│500 │
│ │planurile de management, │ │
│ │cu respectarea │ │
│ │legislaţiei europene cu │ │
│ │privire la politica │ │
│ │agricolă comună │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Elaborarea metodologiei │ │
│ │şi calcularea plăţilor │ │
│ │Natura 2000 din zonele │ │
│32 │forestiere din ariile │1.400 │
│ │naturale protejate, │ │
│ │conform restricţiilor din│ │
│ │planurile de management │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu de monitorizare │ │
│ │investigativă a │ │
│ │substanţelor din lista de│ │
│ │supraveghere conţinută în│ │
│ │Decizia de punere în │ │
│ │aplicare (UE) 2018/840 a │ │
│ │Comisiei din 5 iunie 2018│ │
│ │de stabilire, în temeiul │ │
│ │Directivei 2008/105/CE a │ │
│33 │Parlamentului European şi│750 │
│ │a Consiliului, a unei │ │
│ │liste de supraveghere a │ │
│ │substanţelor pentru │ │
│ │monitorizare în întreaga │ │
│ │Uniune, conform politicii│ │
│ │în domeniul apei şi de │ │
│ │abrogare a Deciziei de │ │
│ │punere în aplicare (UE) │ │
│ │2015/495 a Comisiei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Determinarea stării │ │
│ │ecologice şi a │ │
│ │obiectivelor de mediu │ │
│ │specifice pentru Corpul │ │
│ │de apă RO LW 14-1_N6 │ │
│ │Lacul Sărat, judeţul │ │
│34 │Brăila, printr-un studiu │121 │
│ │multianual hidrogeologic,│ │
│ │hidrologic, biologic, │ │
│ │hidrochimic şi │ │
│ │balneoclimatologic şi │ │
│ │stabilirea măsurilor de │ │
│ │protecţie necesare │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind estimarea │ │
│ │populaţiei de lup din │ │
│ │România (Canis lupus) în │ │
│ │vederea menţinerii într-o│ │
│ │stare favorabilă de │ │
│35 │conservare şi pentru │300 │
│ │stabilirea numărului de │ │
│ │exemplare din specia lup │ │
│ │(Canis lupus) pentru care│ │
│ │se acordă derogări pentru│ │
│ │anul 2021 │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind elaborarea│ │
│ │de modele detaliate şi │ │
│ │precise privind volumul │ │
│36 │de lemn şi carbonul │10.710 │
│ │stocat în biomasa │ │
│ │supraterană din pădurile │ │
│ │României │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind elaborarea│ │
│ │Strategiei naţionale pe │ │
│37 │termen lung pentru │4.000 │
│ │reducerea emisiilor de │ │
│ │gaze cu efect de seră │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind elaborarea│ │
│ │planurilor de management │ │
│ │pentru ariile naturale │ │
│ │protejate: Parcul Natural│ │
│38 │Văcăreşti şi ariile │5.000 │
│ │naturale protejate conexe│ │
│ │din Regiunea de │ │
│ │dezvoltare │ │
│ │Bucureşti-Ilfov │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Studiu privind │ │
│ │actualizarea planurilor │ │
│ │de management şi │ │
│ │conformarea acestora cu │ │
│ │prevederile Ordinului │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │304/2018 privind │ │
│39 │aprobarea Ghidului de │10.000 │
│ │elaborare a planurilor de│ │
│ │management ale ariilor │ │
│ │naturale protejate, │ │
│ │pentru ariile naturale │ │
│ │protejate care au plan de│ │
│ │management şi sunt │ │
│ │afectate de lucrări de │ │
│ │infrastructură majoră │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016