Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 NORME TEHNICE din 14 mai 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 14 mai 2020  pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor    Twitter Facebook
Cautare document

 NORME TEHNICE din 14 mai 2020 pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 431 din 22 mai 2020
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 392 din 14 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 431 din 22 mai 2020.
──────────
    ART. 1
    Prezentele norme tehnice reglementează modul unitar de întocmire a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 2
    (1) Inventarierea reprezintă o operaţiune de identificare a bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale.
    (2) Inventarul bunurilor care constituie domeniul public şi, respectiv, domeniul privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor se realizează conform prevederilor art. 289 şi 357 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019.

    ART. 3
    Prin hotărârea autorităţii deliberative privind inventarierea anuală se stabileşte perioada în care se efectuează activitatea de inventariere, precum şi data până la care se face publicarea pe pagina de internet a instituţiei.

    ART. 4
    Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public, respectiv domeniului privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al judeţelor se întocmeşte potrivit modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.

    ART. 5
    (1) La nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale se constituie o comisie specială de inventariere a domeniului public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale prin dispoziţia autorităţii executive, cu următoarea componenţă:
    a) preşedintele consiliului judeţean, primarul, respectiv primarul general, după caz, sau altă persoană împuternicită de către acesta, în calitate de membru şi preşedinte al comisiei speciale;
    b) secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de membru;
    c) şeful compartimentului financiar-contabil, în calitate de membru;
    d) arhitectul-şef sau responsabilul cu activităţile de urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice, dacă nu există arhitect-şef, în calitate de membru;
    e) şeful compartimentului responsabil de administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale, în calitate de membru;
    f) şeful compartimentului juridic, în calitate de membru;
    g) persoana responsabilă cu evidenţa registrului agricol, în calitate de membru.

    (2) În cazul municipiului Bucureşti, comisia specială se completează cu secretarii generali ai sectoarelor, respectiv cu şefii compartimentelor responsabile de administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al municipiului Bucureşti şi date în administrarea sectoarelor municipiului Bucureşti, în calitate de membri.
    (3) Prin dispoziţia emisă potrivit alin. (1) se nominalizează atât membrii titulari, cât şi câte un membru supleant pentru fiecare membru al comisiei speciale.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al municipiului Bucureşti.

    ART. 6
    (1) Comisia specială are ca atribuţii întocmirea şi actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale şi a inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale.
    (2) Actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se raportează la inventarul atestat potrivit ultimei hotărâri a Guvernului de atestare a inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al respectivei unităţi administrativ-teritoriale.
    (3) Prin actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se înţelege alcătuirea inventarului, după cum urmează:
    a) completarea cu bunuri care nu au fost cuprinse într-o hotărâre a Guvernului de atestare a inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    b) completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local/judeţean prin hotărâri ale autorităţii deliberative anterior intrării în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019;
    c) completarea cu bunuri declarate de uz sau de interes public local/judeţean prin hotărâri ale autorităţii deliberative, conform art. 286 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019;
    d) modificarea, inclusiv abrogarea unor poziţii din inventarul atestat prin hotărâre a Guvernului şi/sau completat potrivit lit. a)-c).

    (4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor cu care a fost învestită, comisia specială poate solicita sprijinul celorlalţi specialişti din aparatul de specialitate al autorităţii executive, după caz.
    (5) La solicitarea comisiilor speciale constituite la nivelul comunelor, oraşelor sau municipiilor, după caz, consiliul judeţean asigură asistenţă tehnică de specialitate, potrivit competenţelor legale.

    ART. 7
    La efectuarea inventarului, comisiile speciale constituite respectă normele, instrucţiunile sau metodologiile în vigoare privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului şi a sistemelor informaţionale specifice domeniilor de activitate proprii - cadastrele de specialitate.

    ART. 8
    (1) Ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, de la data înregistrării comunicării unităţii administrativ-teritoriale prin care se transmite proiectul hotărârii privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al acesteia, însoţit de documentele prevăzute la art. 289 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, procedează la:
    a) consultarea autorităţilor şi instituţiilor publice interesate cu privire la situaţia juridică a bunului/bunurilor care face/fac obiectul proiectului de hotărâre, în vederea evitării dublei înregistrări a acestora atât în domeniul public sau privat al statului, cât şi în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale, a autorităţii publice centrale cu atribuţii în centralizarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului şi a inventarului bunurilor imobile din domeniul privat al statului, precum şi a autorităţii centrale responsabile în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare;
    b) verificarea existenţei documentelor prevăzute la art. 289 alin. (6)-(9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 şi a concordanţei între informaţiile cuprinse în acestea;
    c) întocmirea punctului de vedere prevăzut la art. 289 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, pe baza informaţiilor obţinute după parcurgerea etapelor prevăzute la lit. a) şi b);
    d) transmiterea către unitatea administrativ-teritorială solicitantă a punctului de vedere prevăzut la lit. c).

    (2) Autorităţile şi instituţiile publice interesate sunt acelea care deţin bunuri de natura celor vizate de proiectul de hotărâre de atestare a inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale.
    (3) Ministerul cu atribuţii în domeniul administraţiei publice transmite autorităţilor şi instituţiilor publice consultate proiectul de hotărâre însoţit de întreaga documentaţie comunicată de unitatea administrativ-teritorială.

    ART. 9
    Stabilirea valorii de inventar a bunurilor se face în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

    ANEXA 1

    la normele tehnice
    Judeţul ……..
    Comisia specială pentru întocmirea inventarului
    bunurilor care alcătuiesc domeniul public/
    privat al unităţii administrativ-teritoriale………………
    Preşedinte/Primar,
    .......................................................
    (numele, prenumele, semnătura şi sigiliul)
    INVENTARUL
    bunurilor care aparţin domeniului public/privat al unităţii administrativ-teritoriale ........................

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA I │
│Bunuri imobile │
├────┬───────────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬────────┤
│ │ │ │ │Anul │Valoarea│ │
│ │Codul de │ │Elementele │dobândirii│de │Situaţia│
│Nr. │clasificare│Denumirea│de │şi/sau al │inventar│juridică│
│crt.│^1 │bunului^2│identificare│dării în │^4 │actuală^│
│ │ │ │^3 │folosinţă │(mii │5 │
│ │ │ │ │ │lei) │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│SECŢIUNEA II │
│Bunuri mobile │
├────┬───────────┬─────────┬────────────┬──────────┬────────┬────────┤
│ │ │ │ │Anul │Valoarea│ │
│ │Codul de │ │Elementele │dobândirii│de │Situaţia│
│Nr. │clasificare│Denumirea│de │şi/sau al │inventar│juridică│
│crt.│^1 │bunului^2│identificare│dării în │^4 │actuală^│
│ │ │ │^3 │folosinţă │(mii │5 │
│ │ │ │ │ │lei) │ │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼───────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────┘


    Preşedinte,
    ............................
    (numele, prenumele, semnătura şi sigiliul)
    Membri (calitatea, numele, prenumele şi semnătura):
    Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale/Secretarul general al municipiului Bucureşti şi secretarii generali ai sectoarelor ...............
    Şeful compartimentului financiar-contabil .....................
    Arhitectul-şef (sau responsabilul cu activităţile de urbanism, amenajarea teritoriului şi lucrări publice) .................
    Şeful compartimentului responsabil de administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al unităţii administrativ-teritoriale/ al municipiului Bucureşti .................
    Şeful compartimentului juridic ..................
    Persoana responsabilă cu evidenţa registrului agricol ...................
    ^1 Se completează numai pentru bunurile care au regim de mijloace fixe, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare. Pentru bunurile care nu au regim de mijloace fixe, rubrica se va completa cu simbolul „-“.
    ^2 Se completează cu denumirea actuală integrală, fără date de identificare.
    ^3 Se menţionează datele complete de individualizare administrativă (adresă completă/localizare intravilan sau extravilan, după caz) şi tehnică (de exemplu: pentru construcţii se precizează date cu privire la caracteristicile tehnice ale clădirii - tip materiale componente, elemente de structură, regim de înălţime, suprafaţă totală construită şi suprafaţă totală desfăşurată rezultată din măsurătorile cadastrale şi, dacă este cazul, defalcată pe nivele sau corpuri de clădire; pentru terenuri se precizează date cu privire la suprafaţă şi categoria de folosinţă, destinaţie, precum şi număr de tarla şi parcelă, dacă este cazul; pentru drumuri/străzi se precizează date cu privire la caracteristicile drumului - tip îmbrăcăminte/asfaltare, traseu cu punct de început şi punct de sfârşit, lungime totală, suprafaţă totală a terenului aferent străzii şi, dacă este cazul, aceste date vor fi defalcate pe tronsoane, respectiv componente ale drumului), precum şi vecinătăţile pe laturile est, nord, vest, sud. De asemenea se menţionează numărul cadastral (numărul identificatorului electronic). Având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), menţiunile privind numele persoanelor particulare se vor înlocui cu sintagma „proprietate particulară“.
    ^4 Se înscrie valoarea de inventar a bunului stabilită şi actualizată conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^5 Pentru domeniul public se menţionează actul juridic (legi, hotărâri ale Guvernului, decizii, acte de donaţie, procesul-verbal de recepţie a lucrărilor - în cazul investiţiilor realizate din fonduri de la bugetul local, hotărârea consiliului local de trecere a bunului din domeniul privat în domeniul public - care, în mod necesar, va menţiona actul juridic de dobândire a bunului în proprietate privată sau alte acte doveditoare etc.) prin care bunul respectiv a fost dobândit în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale. Totodată, se va menţiona numărul de carte funciară pentru imobilul vizat (în mod obligatoriu, numărul de carte funciară se va menţiona cu adăugarea denumirii unităţii administrativ-teritoriale pe a cărei rază teritorială este situat bunul).
    Pentru domeniul privat se menţionează actul juridic prin care bunul respectiv a fost dobândit în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale. Totodată, se va menţiona numărul de carte funciară pentru imobilul vizat.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016