Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 11 mai 2020  pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Regio Călători    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 11 mai 2020 pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 al Societăţii Comerciale Regio Călători

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 381 bis din 12 mai 2020
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 965 din 11 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 381 din 12 mai 2020.
──────────
 (a se vedea imaginea asociată)
        RUIC nr. ...../....05.2020
    ACT ADIŢIONAL Nr. 1 din ...05.2020,
    pentru anul 2020, la Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021
    al Societăţii Comerciale Regio Călători aprobat prin art. 2 al H.G. nr. 146/20.02.2020
        Încheiat între:
        Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, telefon: 0374.808.535, Fax: 0374.808.649, e-mail: office@arf.gov.ro, cod fiscal 37314940, cont nr. RO76TREZ23A840401200109X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, sectorul 1, reprezentată legal prin dl. Gigi GAVRILĂ, Preşedinte, denumită în continuare Autoritatea pentru Reformă Feroviară (A.R.F.), în numele statului
        şi
        Regio Călători S.R.L. cu sediul în Mun. Braşov Strada Automotoarelor, nr. 10, biroul nr. 3, judeţul Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J08/2080/2016, având CUI: RO35323853, Tel: 0268.330.022, fax: 0268.329.190, e-mail: office@regiocalatori.ro, cont nr. RO29TREZ131070XXX018381 deschis la Trezoreria Municipiului Braşov, reprezentată legal prin dl. Valentin CIAPRAZ, Director General, în calitate de operator de transport feroviar de călători, denumită în continuare operator.

        Părţile convin, cu respectarea prevederilor art. 38 alin. (6) şi art. 39 alin. (1^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile:
        ● art. 2, alin. (1), lit. h), lit. i) şi lit. j) şi art. 6 alin. (1) din O.U.G. nr. 62/2016 privind înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 53/2017;
        ● art. 13, art. 14 şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 146/2020 privind aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021 în transportul feroviar public de călători;
        ● art. 14 alin. (3) din Contractul de servicii publice pentru perioada 2020 - 31 decembrie 2021, aprobat prin art. 2 din H.G. nr. 146/2020,
    să actualizeze următoarele elemente prevăzute în Contractul de servicii publice aprobat prin art. 2 din H.G. nr. 146/2020, după cum urmează:

    ART. I
        La articolul 4, pct. (4), subpct. c) se modifică şi va avea următorul conţinut:

    (4) c) "Plata facilităţilor de călătorie acordate, potrivit legii, se face de Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, numai pe baza documentelor justificative şi a deconturilor întocmite, conform legislaţiei în vigoare."


    ART. II
        Valoarea unitară a compensaţiei asigurată de la bugetul de stat ca plată a serviciilor publice pentru anul 2020, având în vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, bugetul ARF pentru anul 2020 aprobat de ordonatorul principal de credite, primit prin Direcţia Economică a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor cu adresa nr. 1927/17739 din data de 07.05.2020, adresa C.N.C.F. "CFR" S.A. nr. 475/67/09.01.2020 privind pachetul minim de rezervă pentru anul 2020, Nota justificativă nr. 2285/28.04.2020 emisă de operator şi centralizatorul nr. 21/212/08.05.2020, va fi următoarea:
    a) valoarea compensaţiei aferente indicatorului tren-km: 15.423,5736 lei pe mia de tren-km;
    b) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio: 34,3383 lei pe mia de călători-km;
    c) valoarea compensaţiei aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio: 231,0953 lei pe mia de călători-km.


    ART. III
     Anexele 1 - 8 ale contractului aprobat prin art. 2 al H.G. nr. 146/2020 se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele 1 - 8 de la prezentul act adiţional, din care fac parte integrantă.

    ART. IV
        Celelalte prevederi ale Contractului aprobat prin art. 2 al H.G. nr. 146/2020 rămân nemodificate.

        Prezentul act adiţional s-a încheiat azi ......... în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │REGIO │
│AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ │CĂLĂTORI │
│FEROVIARĂ │S.R.L. │
│Preşedinte │Director │
│Gigi GAVRILĂ │General │
│ │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Director General │ │
│Ilie CÎRCEAG │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Financiar │ │
│Contabil, Buget │ │
│Marian MĂNDESCU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Consilier juridic superior │ │
│Aurelia TĂNĂSIE │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Viza CFP │ │
│Florina Iuliana IONESCU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Şef Serviciu Contracte │ │
│Service Publice şi │ │
│Reglementări │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────────┴──────────┘

    ANEXA 1

        la Actul Adiţional nr. 1 din ... 2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
                    Principalii indicatori cantitativi şi calitativi
                    ai activităţii de transport feroviar de călători

┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Estimare 2020 – │
│Indicatori │31.12.2021 │
│ ├────────────┬────┤
│ │2020 │2021│
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Tren-km total (mii),│6.063,8491 │ │
│din care: │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Tren-km - trenuri IR│181,4908 │ │
│(mii) │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Tren-km - trenuri R │5.882,3583 │ │
│(mii) │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Căl-km total(mii), │247.578,0000│ │
│din care: │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Căl-km-trenuri IR │16.955 0000 │ │
│(mii) │ │ │
├────────────────────┼────────────┼────┤
│Căl-km-trenuri R │230.623,0000│ │
│(mii) │ │ │
└────────────────────┴────────────┴────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 2

        la Actul Adiţional nr. 1 din ... 2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
                 Lista completă a trenurilor de călători ce reprezintă
         obligaţia de serviciu public pentru anul 2020 a Regio Călători S.R.L.
    a) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţiile INTEROPERABILE
    a1) Trenuri INTERREGIO

┌───────┬──────────┬────────┬────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poziţie│Ruta de │Distanţa│Rang│statistic│trenuri│Tren-km/ │Căl-km/an │
│OSP │circulaţie│(km) │tren│trenuri/ │/an │an 2020 │2020 │
│ │ │ │ │zi │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│1 │Bucureşti │426,8 │IR │0,55 │200 │85.360,0 │13.400.000│
│ │Băneasa - │ │ │ │ │ │ │
│ │Mangalia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│2 │Vest - │348,3 │IR │0,75 │276 │96.130,8 │3.555.000 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴────┴─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL INTERREGIO 2020 │476 │181.490,8│16.955.000│
└──────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────┘


    a2) Trenuri REGIO

┌───────┬──────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poziţie│Ruta de │Distanţa│Rang │statistic│trenuri│Tren km/ │Căl*km/an │
│OSP │circulaţie│(km) │tren │trenuri/ │/an │an 2020 │2020 │
│ │ │ │ │zi │2020 │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │Bucureşti │ │ │ │ │ │ │
│3 │Nord - │166,3 │Regio│7,99 │2.928 │486.368,6│49.639.850│
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│ │Braşov - │ │ │ │ │ │ │
│4 │Sfântu │32,1 │Regio│1,00 │366 │11.748,6 │148.515 │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴─────────┼───────┼─────────┼──────────┤
│TOTAL Regio 2020 pe infrastructura │3.291 │498.117,2│49.788.365│
│interoperabilă │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────┴───────┴─────────┴──────────┘    c) Trenuri cu circulaţie regulată pe secţiile NEINTEROPERABILE (închiriate)
    c2) Trenuri REGIO

┌───────┬──────────┬────────┬─────┬─────────┬───────┬────────────┬───────────┐
│Nr. │ │ │ │Nr. mediu│Nr. │ │ │
│poziţie│Ruta de │Distanţa│Rang │statistic│trenuri│Tren-km/an │Căl-km/an │
│OSP │circulaţie│(km) │tren │trenuri/ │/an │2020 │2020 │
│ │ │ │ │zi │2020 │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Urziceni -│ │ │ │ │ │ │
│5 │Ploieşti │55,0 │Regio│17,00 │6.222 │342.210,0 │10.176.840 │
│ │Sud │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Drăgăneşti│ │ │ │ │ │ │
│6 │Prahova - │30,4 │Regio│1,00 │366 │11.126,4 │ │
│ │Urziceni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Ploieşti │ │ │ │ │ │ │
│7 │Sud - │24,6 │Regio│1,00 │366 │9.003,6 │ │
│ │Drăgăneşti│ │ │ │ │ │ │
│ │Prahova │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│8 │Nădlac - │52,3 │Regio│13,99 │5.122 │267.817,2 │5.585.644 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│9 │Gurahonţ -│112,5 │Regio│4,00 │1.464 │164.677,4 │ │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│10 │Brad - │167,4 │Regio│6,00 │2.196 │367.254,3 │ │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤22.396.691 │
│11 │Sebiş - │77,5 │Regio│1,00 │366 │28.365,0 │ │
│ │Brad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│12 │Brad - │54,9 │Regio│3,00 │1.098 │60.280,2 │ │
│ │Gurahonţ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│13 │Ineu - │14,4 │Regio│6,50 │2.380 │34.272,0 │199.657 │
│ │Cermei │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Cenad - │ │ │ │ │ │ │
│14 │Timişoara │75,2 │Regio│2,00 │732 │55.034,1 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│15 │Mare - │62,9 │Regio│7,00 │2.561 │161.039,9 │3.817.857 │
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│16 │Mare - │12,3 │Regio│2,00 │731 │8.991,3 │ │
│ │Cenad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Nerău - │ │ │ │ │ │ │
│17 │Timişoara │92,8 │Regio│5,00 │1.830 │169,769,4 │ │
│ │Nord via │ │ │ │ │ │ │
│ │Periam │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│ │Lovrin - │ │ │ │ │ │9.263.553 │
│18 │Timişoara │65,5 │Regio│5,00 │1.830 │119.865,0 │ │
│ │Nord via │ │ │ │ │ │ │
│ │Periam │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│19 │Lovrin - │27,3 │Regio│5,00 │1.830 │49.959,0 │ │
│ │Nerău │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│20 │Mare - │21,0 │Regio│1,00 │365 │7.665,0 │ │
│ │Vâlcani │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│21 │Vâlcani - │87,3 │Regio│2,00 │731 │63.677,7 │7.525.077 │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│ │Sânnicolau│ │ │ │ │ │ │
│22 │Mare - │66,3 │Regio│8,99 │3.294 │218.181,3 │ │
│ │Arad │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Reşiţa - │ │ │ │ │ │ │
│23 │Timişoara │94,7 │Regio│10,00 │3.660 │343.614,3 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│ │Gataia - │ │ │ │ │ │ │
│24 │Reşiţa │43,3 │Regio│1,81 │661 │28.621,3 │20.329.292 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│ │Berzovia -│ │ │ │ │ │ │
│25 │Reşiţa │27,0 │Regio│0,81 │296 │7.992,0 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│26 │Nord - │48,9 │Regio│8,00 │2.928 │143.179,2 │2.153.242 │
│ │Cruceni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Timişoara │ │ │ │ │ │ │
│27 │Nord - │39,0 │Regio│12,00 │4.392 │171.288,0 │5.825.012 │
│ │Jimbolia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │ │
│28 │Nord - │110,5 │Regio│4,00 │1,464 │161.772,0 │ │
│ │Luduş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│ │Sărmaşu - │ │ │ │ │ │ │
│29 │Bistriţa │71,2 │Regio│1,00 │366 │26.059,2 │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│ │Sărmăşel │ │ │ │ │ │ │
│30 │HCV - │66,3 │Regio│3,00 │1.098 │72.797,4 │ │
│ │Bistriţa │ │ │ │ │ │6.377.352 │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│ │Miceştii │ │ │ │ │ │ │
│31 │de Câmpie │50,6 │Regio│2,00 │732 │37.039,2 │ │
│ │- Bistriţa│ │ │ │ │ │ │
│ │Nord │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│ │Sărmăşel │ │ │ │ │ │ │
│32 │HCV - │44,2 │Regio│4,00 │1.464 │64.708,8 │ │
│ │Luduş │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│33 │Praid - │113,4 │Regio│4,00 │1.464 │165.981,2 │ │
│ │Blaj │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│34 │Blaj - │71,0 │Regio│4,00 │1.464 │103.907,6 │ │
│ │Bălăuşeri │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤3.682.998 │
│35 │Târnăveni │38,0 │Regio│4,00 │1.464 │55.559,2 │ │
│ │- Blaj │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│36 │Jidvei - │19,8 │Regio│1,00 │366 │7.246,8 │ │
│ │Târnăveni │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │Zlatna h. │ │ │ │ │ │ │
│37 │- Alba │42,5 │Regio│8,00 │2.928 │124.440,0 │2.400.000 │
│ │Iulia │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│38 │Zărneşti -│27,0 │Regio│17,99 │6.586 │177810,8 │9.198.502 │
│ │Braşov │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│39 │Braşov - │98,3 │Regio│5,00 │1.830 │179.889,0 │ │
│ │Breţcu │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤3.647.419 │
│ │Breţcu - │ │ │ │ │ │ │
│40 │Sfântu │66,2 │Regio│3,00 │1.098 │72.687,6 │ │
│ │Gheorghe │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│41 │Hârlău - │63,8 │Regio│12,00 │4.392 │280.209,6 │15.797.972 │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│42 │Dorohoi - │154,1 │Regio│11,00 │4.026 │620359,4 │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤44.691.553 │
│43 │Truşeşti -│96,2 │Regio│3,82 │1.397 │134.391,4 │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│44 │Roman - │115,5 │Regio│2,00 │732 │84.546,0 │ │
│ │Iaşi │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│45 │Buhăieşti │71,3 │Regio│4,00 │1.463 │104.311,9 │ │
│ │- Roman │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤7.765.236 │
│46 │Dagâţa - │37,9 │Regio│2,00 │732 │27,742,8 │ │
│ │Buhăieşti │ │ │ │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼─────────┼───────┼────────────┤ │
│47 │Dagâţa - │33,4 │Regio│4,00 │1,464 │48,897,6 │ │
│ │Roman │ │ │ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴─────────┼───────┼────────────┼───────────┤
│TOTAL Regio pe infrastructura │81.949 │5.384.214,10│180.834.635│
│neinteroperabilă - închiriată │ │ │ │
├───────────────────────────┬───────────────┴───────┼────────────┼───────────┤
│ │TOTAL INTERREGIO │181.490,8 │16.955.000 │
├───────────────────────────┼───────────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │TOTAL REGIO │5.882.358,3 │230.623.000│
├───────────────────────────┴───────────────────────┼────────────┼───────────┤
│TOTAL │6.063.849,10│247.578.000│
└───────────────────────────────────────────────────┴────────────┴───────────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘
    ANEXA 3

        la Actul Adiţional nr. 1 din ... 2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
                                  Costul prestaţiilor

┌─────────────────────┬───────────┬────┐
│ │An 2020 │An │
│ │ │2021│
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Suma (mii lei) pentru│ │ │
│trenuri InterRegio - │6.471,000 │ │
│IR │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Suma (mii lei) pentru│193.024,000│ │
│trenuri Regio - R │ │ │
├─────────────────────┼───────────┼────┤
│Total - Suma (mii │199.495,000│ │
│lei) │ │ │
└─────────────────────┴───────────┴────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 4

        la Actul Adiţional nr. 1 din ... 2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
    A. Stabilirea nivelului de venituri proprii realizat/prognozat pentru obligaţia de serviciu public şi politică tarifară

┌──────────────────┬───────────────────┐
│ │Venituri din │
│ │transportul de │
│Suma/an │călători estimative│
│ ├───────────┬───────┤
│ │An 2020 │An 2021│
├──────────────────┼───────────┼───────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │2.290,000 │ │
│InterRegio - IR │ │ │
├──────────────────┼───────────┼───────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │22.000,000 │ │
│Regio - R │ │ │
├──────────────────┼───────────┼───────┤
│Total - Suma (mii │24.290,000 │ │
│lei) │ │ │
└──────────────────┴───────────┴───────┘


    B. Stabilirea nivelului de venituri minime obligatorii de realizat şi politica tarifară pentru anul 2020

┌───────────────────┬──────────────────┐
│ │Venituri minime │
│ │obligatorii de │
│Suma/an │realizat │
│ ├───────────┬──────┤
│ │An 2020 │An │
│ │ │2021 │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │2.268,5770 │ │
│InterRegio - IR │ │ │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│Suma (mii lei) │ │ │
│pentru trenuri │21.582,9749│ │
│Regio - R │ │ │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│Total - Suma (mii │23.851,5519│ │
│lei) │ │ │
└───────────────────┴───────────┴──────┘

        (*) Venituri minime obligatorii de realizat, reprezintă cota de 13% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile Regio şi 40% din veniturile totale aferente activităţii de transport de călători la trenurile InterRegio.


┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 5

        la Actul Adiţional nr. 1 din ... 2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
                    Nivelul compensaţiei asigurate de la bugetul de
        stat ca plată a serviciilor publice, pentru acoperirea diferenţei dintre
        nivelul costurilor şi cel al veniturilor realizate din tarifele aprobate

┌────┬───────────────┬─────────────────┐
│ │ │Nivelul │
│ │ │compensaţiei de │
│ │ │la bugetul de │
│Nr. │ │stat ca plată a │
│crt.│Compensaţia │serviciilor │
│ │ │publice │
│ │ ├────────────┬────┤
│ │ │An 2020 │An │
│ │ │ │2021│
├────┼───────────────┼────────────┼────┤
│ │Compensaţia │ │ │
│ │asigurată de la│ │ │
│ │bugetul de stat│ │ │
│ │conform │ │ │
│ │Ordonanţei de │ │ │
│1 │urgenţă nr. 50/│147.404,3263│ │
│ │2020 cu privire│ │ │
│ │la rectificarea│ │ │
│ │bugetului de │ │ │
│ │stat pe anul │ │ │
│ │2020, din care:│ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼────┤
│ │Suma (mii lei) │ │ │
│a │pentru trenuri │3.381,4427 │ │
│ │InterRegio - IR│ │ │
├────┼───────────────┼────────────┼────┤
│ │Suma (mii lei) │ │ │
│b │pentru trenuri │144.022,8336│ │
│ │Regio - R │ │ │
└────┴───────────────┴────────────┴────┘


┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 6

        la Actul Adiţional nr. 1 din ... 2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
        Societatea: .......... - S.A./S.R.L.
                                       DECLARAŢIE
                   cu indicatorii preliminaţi pentru luna curentă (N)
    Societatea ....................., reprezentată prin ........................, având în vedere prevederile Contractului de servicii publice aprobat prin H.G. nr. 146/2020 şi a actului adiţional nr. ........ din data de ......... aprobat prin O.M.T.I.C. nr. .......... din data de ..............., declar:

┌────────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┐
│Luna: │Preliminat│Preliminat│Realizat│ │
│............│luna │luna │luna │Realizat│
│Anul │curentă │anterioară│(N-2) │cumulat │
│............│(N) │(N-1) │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│(Km) Număr │ │ │ │ │
│total de │ │ │ │ │
│tren-km │ │ │ │ │
│preliminaţi │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Regio │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Interregio │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│(Călători) │ │ │ │ │
│Număr total │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │
│călători-km │ │ │ │ │
│preliminaţi │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Regio │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Interregio │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│(Lei) │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│unitară per │ │ │ │ │
│mia de │ │ │ │ │
│tren-km - │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│contract │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│(Lei) │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │
│unitară per │ │ │ │ │
│mia de │ │ │ │ │
│călător-km -│ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │
│contract │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Tren R │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Tren IR │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│(CE) Costuri│ │ │ │ │
│estimate - │ │ │ │ │
│Total │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│(V-R) Total │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
│lunare │ │ │ │ │
│estimate/ │ │ │ │ │
│luna pentru │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │
│public - │ │ │ │ │
│Regio, din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│- Venituri │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│transportul │ │ │ │ │
│de călători │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│- Alte │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│(V-IR) Total│ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
│lunare │ │ │ │ │
│estimate/ │ │ │ │ │
│luna pentru │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │
│public - │ │ │ │ │
│InterRegio, │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│- Venituri │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │
│transportul │ │ │ │ │
│de călători │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│- Alte │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│(Pr) Profit │ │ │ │ │
│rezonabil │ │ │ │ │
│estimat │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│(C) Total │ │ │ │ │
│compensaţie │ │ │ │ │
│preliminată │ │ │ │ │
│solicitată, │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Tren-km R │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Tren-km IR │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Călători-km │ │ │ │ │
│R │ │ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Călători-km │ │ │ │ │
│IR │ │ │ │ │
└────────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┘

        NOTĂ: Numărul total de tren-km şi, respectiv, călători-km preliminaţi, solicitat de către operatorul de transport feroviar (OTF) pentru plata preliminată nu va depăşi 1/12 din volumul total anual de tren-km şi, respectiv, călători-km angajat prin actele adiţionale/contractele încheiate.

        Certificăm pe propria răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Director general, │Director economic, │
│................................│................................│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ │REGIO CĂLĂTORI S.R.L. │
│FEROVIARĂ │Director General │
│Director General │Valentin CIAPRAZ │
│Ilie CÎRCEAG │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Director Economic şi Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA 7

        la Actul Adiţional nr. 1 din ... 2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
        Societatea: .......... - S.A./S.R.L.
                                       DECLARAŢIE
                        cu indicatorii realizaţi pentru luna N-2
    Societatea .........................., reprezentată prin ..................., având în vedere prevederile Contractului de servicii publice aprobat prin H.G. nr. 146/2020 şi a actului adiţional nr. ........ din data de ............. aprobat prin O.M.T.I.C. nr. ...... din data de .........., declar:

┌────────────┬─────────┬─────────────┬─────────┬────────┬───────────┐
│Luna: │ │ │ │ │Diferenţe │
│............│Valoare │Valoare │Diferenţe│Realizat│de │
│Anul │realizată│preliminată*)│/- │cumulat │regularizat│
│............│ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│(Km) Număr │ │ │ │ │ │
│total de │ │ │ │ │ │
│tren-km din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│Regio │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│Interregio │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│(Călători) │ │ │ │ │ │
│Număr total │ │ │ │ │ │
│de │ │ │ │ │ │
│călători-km │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│Regio │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│Interregio │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│(Lei) │ │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │ │
│unitară per │ │ │ │ │ │
│mia de │ │ │ │ │ │
│tren-km - │ │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │ │
│contractului│ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│(Lei) │ │ │ │ │ │
│valoarea │ │ │ │ │ │
│unitară per │ │ │ │ │ │
│mia de │ │ │ │ │ │
│călător-km -│ │ │ │ │ │
│conform │ │ │ │ │ │
│contractului│ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│tren R │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│tren IR │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│(CE) Costuri│ │ │ │ │ │
│realizate - │ │ │ │ │ │
│Total │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│(V-R) Total │ │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │ │
│lunare │ │ │ │ │ │
│estimate/ │ │ │ │ │ │
│luna pentru │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │
│public - │ │ │ │ │ │
│Regio, din │ │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- Venituri │ │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │ │
│transportul │ │ │ │ │ │
│de călători │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- Alte │ │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│(V-IR) Total│ │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │ │
│lunare │ │ │ │ │ │
│estimate/ │ │ │ │ │ │
│luna pentru │ │ │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │ │ │
│transport │ │ │ │ │ │
│public - │ │ │ │ │ │
│InterRegio, │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- Venituri │ │ │ │ │ │
│din │ │ │ │ │ │
│transportul │ │ │ │ │ │
│de călători │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│- Alte │ │ │ │ │ │
│venituri │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│(Pr) Profit │ │ │ │ │ │
│rezonabil │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│(C) Total │ │ │ │ │ │
│compensaţie │ │ │ │ │ │
│preliminată │ │ │ │ │ │
│solicitată, │ │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│Tren-km R │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│Tren-km IR │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│Călători-km │ │ │ │ │ │
│R │ │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────────┼─────────┼────────┼───────────┤
│Călători-km │ │ │ │ │ │
│IR │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────────┴─────────┴────────┴───────────┘

        *) Valoarea înscrisă în coloana "Valoare preliminată" este identică cu valoarea înscrisă în Declaraţia cu indicatorii preliminaţi, completată şi depusă la Autoritatea pentru Reformă Feroviară până la data de 7 a lunii curente pentru care se acordă compensaţia.

        Certificăm pe propria răspundere pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea şi exactitatea datelor înscrise.

┌────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│Director general, │Director economic, │
│................................│................................│
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│AUTORITATEA PENTRU REFORMĂ │REGIO CĂLĂTORI S.R.L. │
│FEROVIARĂ │Director General │
│Director General │Valentin CIAPRAZ │
│Ilie CÎRCEAG │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Director Economic şi Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│ │ │
├────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘


    ANEXA nr. 8

        la Actul Adiţional nr. 1 din ... 2020 încheiat între Autoritatea pentru Reformă Feroviară şi Regio Călători S.R.L.
                    Calculul indicatorului călător-km în transportul
               feroviar de călători pe tipuri de legitimaţii de călătorie

┌────┬─────────────┬───────────┬───────────┐
│Nr. │Tip │Călători │Călători-km│
│crt.│legitimaţie │expediaţi │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Călători │
│ │Abonament │2 călătorii│expediaţi *│
│1 │lunar │/zi * 22 de│distanţa │
│ │ │zile │(km) │
│ │ │ │parcursă │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Călători │
│ │Abonament 15 │2 călătorii│expediaţi *│
│2 │zile (la │/zi * 15 │distanţa │
│ │alegere) │zile │(km) │
│ │ │ │parcursă │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Călători │
│ │Abonament 15 │2 călătorii│expediaţi *│
│3 │zile │/zi * 11 │distanţa │
│ │(consecutive)│zile │(km) │
│ │ │ │parcursă │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Călători │
│ │Abonament 10 │2 călătorii│expediaţi *│
│4 │zile │/zi * 10 │distanţa │
│ │ │zile │(km) │
│ │ │ │parcursă │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Călători │
│ │Abonament 5 │2 călătorii│expediaţi *│
│5 │zile/ │/zi * 5 │distanţa │
│ │săptămânal │zile │(km) │
│ │ │ │parcursă │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Abonament │ │Călători │
│ │reducere │2 călătorii│expediaţi *│
│6 │elevi/ │/zi * 22 de│distanţa │
│ │studenţi │zile │(km) │
│ │ │ │parcursă │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │44 de │Călători │
│ │Abonament │călătorii/ │expediaţi *│
│7 │anual │lună * 12 │distanţa │
│ │ │luni │(km) │
│ │ │ │parcursă │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Cărţi │ │ │
│ │circulaţie │ │Călători │
│ │pentru │nr. zile │expediaţi *│
│8 │deplasarea la│lucrate * 2│distanţa │
│ │/de la │călătorii │(km) │
│ │serviciu de │ │parcursă │
│ │la/la │ │ │
│ │domiciliu │ │ │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Călători │
│ │Abonament │2 călătorii│expediaţi *│
│9 │PARTENER - 32│/zi * 22 de│distanţa │
│ │km │zile │(32 km) │
│ │ │ │parcursă │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Călători │
│ │Abonament │2 călătorii│expediaţi *│
│10 │PARTENER - 93│/zi * 22 de│distanţa │
│ │km │zile │(93 km) │
│ │ │ │parcursă │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │Autorizaţii │ │Călători │
│ │de călătorie │ │expediaţi *│
│ │emise în baza│2 călătorii│distanţa │
│11 │prevederilor │/zi * 15 de│medie (70,6│
│ │O.U.G. nr. │zile │km-IR/50,8 │
│ │112/1999 │ │km-R) │
│ │republicată │ │parcursă │
├────┼─────────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Călători │
│ │ │ │expediaţi *│
│ │ │Conform │distanţa │
│12 │Card angajat │tichete │(km) │
│ │OTF │doveditoare│menţionată │
│ │ │ │în │
│ │ │ │tichetele │
│ │ │ │doveditoare│
└────┴─────────────┴───────────┴───────────┘

        Se aplică pentru legitimaţiile emise după data intrării în vigoare a prezentului contract/act adiţional, cu excepţia legitimaţiilor emise cu valabilitate anuală, pentru care se vor aplica începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentului contract/act adiţional.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │REGIO CĂLĂTORI│
│AUTORITATEA PENTRU │S.R.L. │
│REFORMĂ FEROVIARĂ │Director │
│Director General │General │
│Ilie CÎRCEAG │Valentin │
│ │CIAPRAZ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Director Economic şi │ │
│Finanţări │ │
│Monica DINU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu Finanţări │ │
│Veronica STĂNESCU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Şef Serviciu CSPR │ │
│Cristina BUMBĂCARU │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Responsabil contract │ │
│Elena CÎNPEANU │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


                                         ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016