Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   MĂSURI din 18 mai 2020  pentru diminuarea impactului tipului de risc    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 MĂSURI din 18 mai 2020 pentru diminuarea impactului tipului de risc

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 410 din 18 mai 2020
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 394 din 18 mai 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020.
──────────
    ART. 1
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
    1. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, inclusiv a celor de tipul drive-in, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise.
    2. Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul României pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
    3. Activitatea instituţiilor muzeale, a bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie de film şi audiovizual, a instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, a centrelor şi/sau a căminelor culturale şi a altor instituţii de cultură, precum şi evenimentele culturale în aer liber şi festivalurile publice şi private poate fi desfăşurată în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
    4. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele cu caracter privat, se desfăşoară cu respectarea regulilor de protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
    5. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună, respectiv ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.
    6. Se interzice participarea la evenimente private în spaţii închise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult 8 persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare socială.


    ART. 2
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
    1. În interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri.
    2. Se instituie interdicţia deplasării persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane, cu următoarele excepţii:
    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
    b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
    c) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
    d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
    e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
    f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri medicale;
    g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
    h) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
    i) deplasarea pentru activităţi recreative sau sportive individuale desfăşurate în aer liber, respectiv ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit sau alte activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului tineretului şi sportului sau al ministrului mediului, apelor şi pădurilor, după caz;
    j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale;
    k) deplasarea pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu;
    l) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, care nu se pot achiziţiona din localitatea de domiciliu/reşedinţă.

    3. La solicitarea personalului instituţiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării interdicţiei prevăzute la pct. 2, pentru justificarea deplasării în afara localităţii persoanele prezintă legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria răspundere cu privire la motivul deplasării, completată în prealabil.
    4. Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor, definiţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, aprovată cu modificări şi completări prin Legea nr. 357/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu următoarele excepţii:
    a) membri de familie ai cetăţenilor români;
    b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
    c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţi ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit legislaţiei Uniunii Europene;
    d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent, respectiv cadre medicale, cercetători în domeniul medical, cadre medicale pentru îngrijire geriatrică, precum şi transportatorii şi alte categorii de personal implicat în transportul de bunuri care asigură astfel de transporturi necesare;
    e) personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
    f) persoane în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
    g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
    h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.    ART. 3
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
    1. Menţinerea carantinei în clădirile, localităţile şi zonele geografice stabilite prin ordine ale comandantului acţiunii şi care nu au fost revocate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    2. Instituirea carantinei în clădirile, localităţile şi zonele geografice care se stabilesc prin ordin al comandantului acţiunii, la solicitarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, pe baza analizelor realizate de către direcţiile de sănătate publică şi avizate de către Institutul Naţional de Sănătate Publică.


    ART. 4
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
    1. Suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii şi Turcia, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.
    2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de zboruri:
    a) efectuate cu aeronave de stat;
    b) de transport marfă şi/sau corespondenţă;
    c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă;
    d) pentru căutare-salvare sau de intervenţie în situaţii de urgenţă, la solicitarea unei autorităţi publice din România;
    e) având drept scop transportul echipelor de intervenţie tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliţi în România;
    f) aterizări tehnice necomerciale;
    g) de poziţionare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
    h) tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
    i) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetăţeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române şi al autorităţii competente din statul de destinaţie;
    j) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetăţenilor români, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe;
    k) efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuţi în anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătăţii şi a asigurării disponibilităţii mărfurilor şi serviciilor esenţiale - C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state şi din alte state către România, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe şi al autorităţii competente din statul de destinaţie.

    3. Suspendarea transportului rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia şi din aceste ţări către România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020.
    4. Prevederile pct. 3 nu se aplică transportului rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:
    a) sunt transportate numai persoanele care au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinaţie, au drept de şedere valabil în statul de destinaţie sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit;
    b) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum şi toate celelalte date şi informaţii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare;
    c) operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenţia de recrutare şi/sau persoanele care urmează a fi transportate, ia toate măsurile necesare pentru respectarea normelor şi recomandărilor autorităţilor responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecţie şi siguranţă a pasagerilor şi conducătorilor auto.    ART. 5
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, se menţine închiderea temporară, totală sau parţială, a următoarelor puncte de trecere a frontierei de stat:
    1. la frontiera româno-ungară:
    a) Turnu, judeţul Arad (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);
    b) Salonta, judeţul Bihor - feroviar şi rutier (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră);
    c) Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);
    d) Valea lui Mihai, judeţul Bihor - feroviar şi rutier (cu excepţia traficului feroviar de marfă);
    e) Carei, judeţul Satu Mare;

    2. la frontiera româno-bulgară:
    a) Negru Vodă, judeţul Constanţa;
    b) Lipniţa, judeţul Constanţa;
    c) Dobromir, judeţul Constanţa;
    d) Turnu Măgurele, judeţul Teleorman;
    e) Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă);

    3. la frontiera româno-ucraineană:
    a) Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş;
    b) Isaccea, judeţul Tulcea;

    4. la frontiera României cu Republica Moldova:
    a) Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani;
    b) Oancea, judeţul Galaţi;

    5. la frontiera româno-sârbă:
    a) Porţile de Fier II, judeţul Mehedinţi;
    b) Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi (cu excepţia traficului de marfă);
    c) Orşova, judeţul Mehedinţi;
    d) Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;
    e) Naidăş, judeţul Caraş-Severin;
    f) Vălcani, judeţul Timiş;
    g) Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă);
    h) Lunga, judeţul Timiş;
    i) Foeni, judeţul Timiş;
    j) Jimbolia, judeţul Timiş - feroviar (cu excepţia traficului de marfă).    ART. 6
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
    1. Se suspendă consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile comune de servire a mesei din restaurante, hoteluri, moteluri, pensiuni, cafenele sau alte localuri publice, atât în interiorul, cât şi la terasele din exteriorul acestora.
    2. În spaţiile prevăzute la pct. 1 sunt permise prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.


    ART. 7
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 şi art. 9 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
    1. Se suspendă activităţile de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici.
    2. Sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de activităţi comerciale:
    a) activitatea desfăşurată în centrele comerciale mici, de sub 15.000 mp, cu magazine individuale din incintă de sub 500 mp fiecare;
    b) activitatea de vânzare a produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
    c) activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului;
    d) activitatea desfăşurată de către magazinele agroalimentare, farmacii, cabinetele stomatologice, curăţătorii de haine şi centrele de îngrijire personală, precum şi vânzarea produselor şi serviciilor de optică medicală.    ART. 8
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) şi art. 33-36 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
    1. Transportul aerian se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi protocoalele din interiorul aeroporturilor şi aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, emis în temeiul art. 32, art. 33 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
    2. Transportul feroviar se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de tren, procedurile şi protocoalele din interiorul gărilor, haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire, dar şi în interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi modul de ocupare al materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, emis în temeiul art. 32, art. 34 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
    3. Transportul rutier se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul mijloacelor de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, emis în temeiul art. 32, art. 35 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
    4. Transportul naval se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia navelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul navelor de transport persoane, gradul şi modul de ocupare al navelor de transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul transportului naval, prin ordin al ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, emis în temeiul art. 32, art. 36 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
    5. Transportul intern şi internaţional de mărfuri şi persoane se desfăşoară cu respectarea prevederilor din ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, la propunerea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, emis în temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020.


    ART. 9
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
    1. Se suspendă activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţii închise în următoarele domenii: jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în piscine, activităţi de tratament balnear, locuri de joacă şi săli de jocuri.
    2. Se exceptează de la măsura de suspendare prevăzută la pct. 1 activităţile de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi care respectă condiţiile de siguranţă sanitară.
    3. Se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
    4. Se instituie obligaţia desfăşurării activităţii la nivelul cabinetelor stomatologice şi unităţilor sanitare non-COVID de a organiza activitatea, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
    5. Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
    6. Se suspendă activitatea în spaţiile deschise pentru administrare plaje sau ştranduri/piscine exterioare.


    ART. 10
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) şi art. 38 din Legea nr. 55/2020, se stabilesc următoarele măsuri:
    1. Se menţine măsura suspendării temporare a cursurilor/activităţilor din unităţile de nivel antepreşcolar şi din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar/universitar, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 38 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
    2. Se permite desfăşurarea, începând cu data de 2 iunie 2020, a unor activităţi de pregătire, pe o perioadă de două săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a VIII-a, a XII-a şi a XIII-a), precum şi pentru organizarea examenelor naţionale şi de cercetare a competenţelor profesionale, precum şi activităţile specifice fiecărei instituţii de învăţământ superior, în condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 38 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.


    ART. 11
    (1) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 1 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (2) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 2 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (3) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 3 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 4 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (5) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi, după caz, de Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor sau Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (6) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 1 pct. 6 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (7) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 2 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (8) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (9) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 4 se urmăreşte de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi Ministerul Afacerilor Interne.
    (10) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (11) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6 şi 7 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
    (12) Măsurile prevăzute la art. 8 se pun în aplicare de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne.
    (13) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 1 şi 2 se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
    (14) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 3 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
    (15) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 4 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
    (16) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 5 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
    (17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6 se pun în aplicare de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.
    (18) Măsurile prevăzute la art. 10 se pun în aplicare de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016