Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNE nr. 5 din 12 august 2020  pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNE nr. 5 din 12 august 2020 pentru modificarea anexei nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 749 din 18 august 2020
    În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 12 august 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucţiune:
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea şi depunerea raportării contabile semestriale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 29 iulie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, formularul „Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii“ (cod 10) se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr. 1*) care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.
    2. La anexa nr. 1, formularul „A. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20) se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr. 2*) care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.
    3. La anexa nr. 1, formularul „B. Situaţia veniturilor şi cheltuielilor“ (cod 20), rândurile 14, 28 şi 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "13. Venituri din reevaluarea imobilizărilor (ct. 755)
    …
26. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere (ct. 681 + ct. 685)
    …
34. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor (ct. 655)"

    4. La anexa nr. 1, formularul „Date informative“ (cod 30) se modifică şi se înlocuieşte conform anexei nr. 3*), care face parte integrantă din prezenta instrucţiune.
    *) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.    ART. II
    Prezenta instrucţiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 12 august 2020.
    Nr. 5.
    ANEXA 1

    Formularul "SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII" (cod 10)
    din anexa nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016
    SITUAŢIA ACTIVELOR, DATORIILOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII
    la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

┌───┬─────────────────────────────────────────┐
│cod│- lei - │
│10 │ │
├───┴──────────────────────┬───┬──────────────┤
│ │ │Sold la: │
│Denumirea elementului │Nr.├────────┬─────┤
│ │rd.│1 │30 │
│ │ │ianuarie│iunie│
├──────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│A │B │1 │2 │
├───┬──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │NECORPORALE (ct. 203 -│ │ │ │
│ │2803 - 2903 + 205 + │01 │ │ │
│ │208 - 2805 - 2808 - │ │ │ │
│ │2905 - 2906 - 2908 + │ │ │ │
│ │2071 + 4094) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │CORPORALE (ct. 211 + │ │ │ │
│ │212 - 2811 - 2812 - │ │ │ │
│ │2911 - 2912 + 213 + │ │ │ │
│ │223 - 2813 - 2913 + │02 │ │ │
│ │214 + 224 - 2814 - │ │ │ │
│ │2914 + 215 + 251 - 282│ │ │ │
│ │- 292 - 2815 - 2915 + │ │ │ │
│ │2312931 + 235 -2935 + │ │ │ │
│ │4093) │ │ │ │
│A. ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. ACTIVE BIOLOGICE │03 │ │ │
│ │(ct. 241 - 284 - 294) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. DREPTURI DE │ │ │ │
│ │UTILIZARE A ACTIVELOR │04 │ │ │
│ │LUATE ÎN LEASING (ct. │ │ │ │
│ │251*- 282* - 292*)1 │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │V. IMOBILIZĂRI │ │ │ │
│ │FINANCIARE (ct. 261- │ │ │ │
│ │2961 + 2671 + 2672 - │ │ │ │
│ │2965 + 262 + 263 - │ │ │ │
│ │2962 + 2673 + 2674 - │05 │ │ │
│ │2967 + 265 - 2964 + │ │ │ │
│ │2675* + 2676* + 2677 +│ │ │ │
│ │2678* + 2679* - 2966* │ │ │ │
│ │- 2969*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - │06 │ │ │
│ │TOTAL (rd. 01 la 05) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. STOCURI (ct. 302 + │ │ │ │
│ │303 +/- 308 + 322 + │07 │ │ │
│ │323 + 351 - 392 -395 +│ │ │ │
│ │311 + 332-394 + 4091) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. CREANŢE (Sumele │ │ │ │
│ │care urmează să fie │ │ │ │
│ │încasate după o │ │ │ │
│ │perioadă mai mare de │ │ │ │
│ │un an trebuie │ │ │ │
│ │prezentate separat │ │ │ │
│ │pentru fiecare │ │ │ │
│ │element) (ct. 2675* + │ │ │ │
│ │2676* + 2678* + 2679* │ │ │ │
│ │- 2966* - 2969* + 411 │08 │ │ │
│ │+ 413 + 418 - 491 + │ │ │ │
│ │4092 + 451** - 495* + │ │ │ │
│ │452** - 4953 + 425 + │ │ │ │
│ │4282 + 431** + 437** +│ │ │ │
│ │4382 + 441** + 4424 + │ │ │ │
│ │4428** + 444** + 445 +│ │ │ │
│B. │446** + 447** + 4482 +│ │ │ │
│ │4582 + 461 + 473** - │ │ │ │
│ │496 + 5187 + 456 - 494│ │ │ │
│ │- 495*), din care: │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │- creanţe reprezentând│ │ │ │
│ │dividende repartizate │09 │ │ │
│ │în cursul perioadei de│ │ │ │
│ │raportare │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. INVESTIŢII PE │ │ │ │
│ │TERMEN SCURT (ct. 503 │ │ │ │
│ │+ 505 + 506 + 507 + │10 │ │ │
│ │din ct. 508 - 591 -593│ │ │ │
│ │- 595 -596 - 597- 598 │ │ │ │
│ │+ 5113 + 5114) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. CASA SI CONTURI LA│ │ │ │
│ │BĂNCI (din ct. 508 + │11 │ │ │
│ │ct. 5112 + 512 + 531 +│ │ │ │
│ │532 + 541 + 542) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - │ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 07 + 08 + │12 │ │ │
│ │10 + 11) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CHELTUIELI ÎN AVANS │ │ │ │
│ │(ct. 471) (rd. 14 + │13 │ │ │
│ │15) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă de │14 │ │ │
│c. │până la un an (din ct.│ │ │ │
│ │471*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │15 │ │ │
│ │mare de un an (din ct.│ │ │ │
│ │471*) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │DATORII: SUMELE CARE │ │ │ │
│ │TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O│ │ │ │
│ │PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN│ │ │ │
│ │AN (ct. 161 + 1681 - │ │ │ │
│ │169 + 1621 + 1622 + │ │ │ │
│ │1624 + 1625 + 1627 + │ │ │ │
│ │1682 + 5191 + 5192 + │ │ │ │
│ │5198 + 419 + 401 + 404│ │ │ │
│ │+ 408 + 403 + 405 + │ │ │ │
│ │406 + 1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451*** + 1663 +│ │ │ │
│ │1686 + 2692 + 452*** +│ │ │ │
│D. │1623 + 1626 + 167 + │16 │ │ │
│ │1687 + 2693 + 2695 + │ │ │ │
│ │421 + 422 + 423 + 424 │ │ │ │
│ │+ 426 + 427 + 4281 + │ │ │ │
│ │431*** + 437*** + 4381│ │ │ │
│ │+ 441*** + 4423 + │ │ │ │
│ │4428*** + 444*** + │ │ │ │
│ │445*** + 447*** + 4481│ │ │ │
│ │+ 455 + 456*** + 457 +│ │ │ │
│ │4581 + 462 + 473*** + │ │ │ │
│ │509 + 5186 + 5193 + │ │ │ │
│ │5194 + 5195 + 5196 + │ │ │ │
│ │5197) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE NETE│ │ │ │
│E. │/DATORII CURENTE NETE │17 │ │ │
│ │(rd. 12 + 14- │ │ │ │
│ │16-23-26- 29) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL ACTIVE MINUS │ │ │ │
│F. │DATORII CURENTE (rd. │18 │ │ │
│ │06 + 15 + 17) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │DATORII: SUMELE CARE │ │ │ │
│ │TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O│ │ │ │
│ │PERIOADĂ MAI MARE DE │ │ │ │
│ │UN AN (ct. 161 + │ │ │ │
│ │1681-169 + 1621 + 1622│ │ │ │
│ │+ 1624 + 1625 + 1627 +│ │ │ │
│ │1682 + 5191 + 5192 + │ │ │ │
│ │5198 + 419 + 401 + 404│ │ │ │
│ │+ 408 + 403 + 405 + │ │ │ │
│ │406 + 1661 + 1685 + │ │ │ │
│ │2691 + 451*** + 1663 +│ │ │ │
│G. │1686 + 2692 + 452*** +│19 │ │ │
│ │+ 1623 + 1626 + 167 + │ │ │ │
│ │1687 + 2693 + 2695 + │ │ │ │
│ │421 + 422 + 423 + 424 │ │ │ │
│ │+ 426 + 427 + 4281 + │ │ │ │
│ │431*** + 437*** + 4381│ │ │ │
│ │+ 441*** + 4423 + │ │ │ │
│ │4428*** + 444*** + │ │ │ │
│ │446*** + 447*** + 4481│ │ │ │
│ │+ 455 + 456*** + 4581 │ │ │ │
│ │+ 462 + 473*** + 509 +│ │ │ │
│ │5186 + 5193 + 5194 + │ │ │ │
│ │5195 + 5196 + 5197) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │PROVIZIOANE (ct. 1517 │ │ │ │
│H. │+ 1511 + 1512 + 1513 +│20 │ │ │
│ │1514 + 1518) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │VENITURI ÎN AVANS (rd.│21 │ │ │
│ │22 + 25 + 28) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Subvenţii pentru │ │ │ │
│ │investiţii (ct. 475) │22 │ │ │
│ │(rd. 23 + 24) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1.1 Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă de │23 │ │ │
│ │până la un an (din ct.│ │ │ │
│ │475*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1.2 Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │24 │ │ │
│ │mare de un an (din ct.│ │ │ │
│ │475*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Venituri │ │ │ │
│ │înregistrate în avans │25 │ │ │
│ │(ct. 472) (rd. 26 + │ │ │ │
│ │27) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2.1 Sume de reluat │ │ │ │
│I. │într-o perioadă de │26 │ │ │
│ │până la un an │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │(ct. 472*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2.2 Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │27 │ │ │
│ │mare de un an (ct. │ │ │ │
│ │472*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Venituri în avans │ │ │ │
│ │aferente activelor │ │ │ │
│ │primite prin transfer │28 │ │ │
│ │de la clienţi (ct. │ │ │ │
│ │478) (rd. 29 + 30) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3.1 Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă de │29 │ │ │
│ │până la un an (din ct.│ │ │ │
│ │478*) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3.2 Sume de reluat │ │ │ │
│ │într-o perioadă mai │30 │ │ │
│ │mare de un an (din ct.│ │ │ │
│ │478*) │ │ │ │
├───┼──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. CAPITAL │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Capital subscris │31 │ │ │
│ │vărsat (ct. 1012) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Capital subscris │32 │ │ │
│ │nevărsat (ct. 1011) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Capital subscris │ │ │ │
│ │reprezentând datorii │33 │ │ │
│ │financiare1) (ct. │ │ │ │
│ │1021) │ │ │ │
│ ├─────────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold│34 │ │ │
│ │4. Ajustări ale │C │ │ │ │
│ │capitalului ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │social (ct. 1022)│Sold│35 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold│36 │ │ │
│ │5. Alte elemente │C │ │ │ │
│ │de capitaluri ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │proprii (ct. 103)│Sold│37 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├─────────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 31 + 32 + │38 │ │ │
│ │33 + 34 -35 + 36 -37) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL │39 │ │ │
│ │(ct. 104) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. REZERVE DIN │40 │ │ │
│ │REEVALUARE (ct. 105) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. REZERVE │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Rezerve legale (ct.│41 │ │ │
│ │1061) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Rezerve statutare │ │ │ │
│ │sau contractuale (ct. │42 │ │ │
│ │1063) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Alte rezerve (ct. │43 │ │ │
│ │1068) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL(rd.41 la43) │44 │ │ │
│ ├─────────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │Diferenţe de curs│ │ │ │ │
│ │valutar din │ │ │ │ │
│ │conversia │Sold│45 │ │ │
│ │situaţiilor │C │ │ │ │
│ │financiare anuale│ │ │ │ │
│ │individuale │ │ │ │ │
│ │într-o monedă de ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │prezentare │ │ │ │ │
│ │diferită de │ │ │ │ │
│J. │monedă │Sold│46 │ │ │
│ │funcţională(ct. │D │ │ │ │
│ │1072) │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │Acţiuni proprii (ct. │47 │ │ │
│ │109) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Câştiguri legate de │ │ │ │
│ │vânzarea sau anularea │ │ │ │
│ │instrumentelor de │48 │ │ │
│ │capitaluri proprii │ │ │ │
│ │(ct. 141) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Pierderi legate de │ │ │ │
│ │emiterea, │ │ │ │
│ │răscumpărarea, │ │ │ │
│ │vânzarea, cedarea cu │ │ │ │
│ │titlu gratuit sau │49 │ │ │
│ │anularea │ │ │ │
│ │instrumentelor de │ │ │ │
│ │capitaluri proprii │ │ │ │
│ │(ct. 149) │ │ │ │
│ ├─────────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │V. REZULTAT │ │ │ │ │
│ │REPORTAT, CU │Sold│50 │ │ │
│ │EXCEPŢIA │C │ │ │ │
│ │REZULTATULUI │ │ │ │ │
│ │REPORTAT PROVENIT├────┼───┼────────┼─────┤
│ │DIN ADOPTAREA │ │ │ │ │
│ │PENTRU PRIMA │Sold│51 │ │ │
│ │DATĂAIAS 29 (ct. │D │ │ │ │
│ │117) │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold│52 │ │ │
│ │VI. REZULTAT │C │ │ │ │
│ │REPORTAT PROVENIT├────┼───┼────────┼─────┤
│ │DIN ADOPTAREA │Sold│53 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │PENTRU PRIMA DATĂ│ │ │ │ │
│ │A IAS 29 (ct. │ │ │ │ │
│ │118) │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┼────┼───┼────────┼─────┤
│ │VII. PROFITUL SAU│Sold│ │ │ │
│ │PIERDEREA LA │C │54 │ │ │
│ │SFÂRŞITUL │ │ │ │ │
│ │PERIOADEI DE ├────┼───┼────────┼─────┤
│ │RAPORTARE (ct. │Sold│ │ │ │
│ │121) │D │55 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ├─────────────────┴────┼───┼────────┼─────┤
│ │Repartizareaprofitului│56 │ │ │
│ │(ct. 129) │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CAPITALURI PROPRII - │ │ │ │
│ │TOTAL (rd. 38 + 39 + │ │ │ │
│ │40 + 44 + 45-46-47 + │57 │ │ │
│ │48-49 + 50-51 + 52 -53│ │ │ │
│ │+ 54 -55 - 56) │ │ │ │
└───┴──────────────────────┴───┴────────┴─────┘

    1 La acest rând nu se includ şi drepturile de utilizare ce se regăsesc în definiţia unei investiţii imobiliare care se prezintă la rd. 02.
    1) In acest cont se evidenţiază acţiunile care, din punctul de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.
    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    **) Solduri debitoare ale conturilor respective.
    ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Întocmit . . . . │
│ │. . . . . . │
│ │Numele şi │
│ │prenumele . . . .│
│Administrator Numele│. . . . . . │
│şi prenumele . . . .│Calitatea . . . .│
│. . . . . . │. . . . . . │
│Semnătura . . . . . │Semnătura . . . .│
│. . . . . │. . . . . . │
│ │Nr. de │
│ │înregistrare în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└────────────────────┴─────────────────┘

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau
    – persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.


    ANEXA 2

    Formularul "A. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR" (cod 20)
    din anexa nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016
    A. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie (formatul utilizat de către toate entităţile,
    cu excepţia organismelor de plasament colectiv constituite prin act constitutiv)

┌────────────────────────┬────────────────────┐
│cod 20 │- lei - │
├────────────────────────┼───┬────────────────┤
│ │ │Perioada de │
│ │Nr.│raportare │
│Denumirea indicatorilor │rd.├─────────┬──────┤
│ │ │An │An │
│ │ │precedent│curent│
├────────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├───┬────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cifra de afaceri │01 │ │ │
│ │netă (rd. 02 + 03) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │activitatea curentă │02 │ │ │
│ │(ct. 704 + 705 + 706│ │ │ │
│1. │+ 708) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│ │exploatare aferente │03 │ │ │
│ │cifrei de afaceri │ │ │ │
│ │(ct. 7411) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│2. │imobilizări şi │04 │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare (rd. 05 +│ │ │ │
│ │06) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │ │ │ │
│ │imobilizări │05 │ │ │
│ │necorporale şi │ │ │ │
│ │corporale (ct. 721 +│ │ │ │
│ │722) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │producţia de │06 │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│ │imobiliare (ct. 725)│ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │activele imobilizate│ │ │ │
│3. │(sau grupurile │07 │ │ │
│ │destinate cedării) │ │ │ │
│ │deţinute în vederea │ │ │ │
│ │vânzării (ct. 753) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│4. │reevaluarea │08 │ │ │
│ │imobilizărilor (ct. │ │ │ │
│ │755) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│5. │investiţii │09 │ │ │
│ │imobiliare (ct. 756)│ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din active │ │ │ │
│6. │biologice şi produse│10 │ │ │
│ │agricole (ct. 757) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│7. │exploatare (ct. 7412│11 │ │ │
│ │+ 7413 + 7414 + 7415│ │ │ │
│ │+ 7416 + 7417 + │ │ │ │
│ │7419) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte venituri din │ │ │ │
│8. │exploatare (ct. │12 │ │ │
│ │758), din care: │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii pentru │13 │ │ │
│ │investiţii (ct. │ │ │ │
│ │7584) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- câştiguri din │ │ │ │
│ │cumpărări în │14 │ │ │
│ │condiţii avantajoase│ │ │ │
│ │(ct. 7587) │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE │ │ │ │
│- TOTAL (rd.01 + 04 + 07│15 │ │ │
│la!2) │ │ │ │
├───┬────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │materialele │16 │ │ │
│ │consumabile (ct. │ │ │ │
│ │602) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│9. │Alte cheltuieli │ │ │ │
│ │materiale (ct. 603 +│17 │ │ │
│ │604) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli privind │ │ │ │
│ │energia şi apa (ct. │18 │ │ │
│ │605) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │personalul (rd. 20 +│19 │ │ │
│ │21), din care: │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a) Salarii şi │ │ │ │
│ │indemnizaţii (ct. │20 │ │ │
│10.│641 + 642 + 643 + │ │ │ │
│ │644) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b) Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind asigurările │21 │ │ │
│ │şi protecţia socială│ │ │ │
│ │(ct. 645) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a) Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare privind │ │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │necorporale, │ │ │ │
│11.│corporale, │22 │ │ │
│ │investiţiile │ │ │ │
│ │imobiliare şi │ │ │ │
│ │activele biologice │ │ │ │
│ │evaluate la cost │ │ │ │
│ │(rd. 23 + 24-25) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a.1) Cheltuieli (ct.│ │ │ │
│ │6811 + 6813 + 6816 +│23 │ │ │
│ │6817) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a.2) Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │amortizarea │ │ │ │
│ │activelor │ │ │ │
│ │reprezentând │24 │ │ │
│ │drepturi de │ │ │ │
│ │utilizare în cadrul │ │ │ │
│ │unui contract de │ │ │ │
│ │leasing (ct. 685) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │a.3)Venituri(ct. │25 │ │ │
│ │7813 + 7816) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b) Ajustări de │ │ │ │
│ │valoare privind │26 │ │ │
│ │activele circulante │ │ │ │
│ │(rd. 27-28) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b.l) Cheltuieli (ct.│27 │ │ │
│ │654 + 6814) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │b.2) Venituri (ct. │28 │ │ │
│ │754 + 7814) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte cheltuieli de │ │ │ │
│ │exploatare (rd. 30 │29 │ │ │
│ │la 38) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.1. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind prestaţiile │ │ │ │
│ │externe (ct. 611 + │ │ │ │
│ │612 + 613 + 614 + │30 │ │ │
│ │621 + 622 + 623 + │ │ │ │
│ │624 + 625 + 626 + │ │ │ │
│ │627 + 628) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.2. Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │alte impozite, taxe │31 │ │ │
│ │şi vărsăminte │ │ │ │
│ │asimilate (ct. 635) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.3. Cheltuieli cu │ │ │ │
│ │protecţia mediului │32 │ │ │
│ │înconjurător (ct. │ │ │ │
│ │652) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.4. Cheltuieli │ │ │ │
│ │legate de activele │ │ │ │
│ │imobilizate (sau │ │ │ │
│ │grupurile destinate │33 │ │ │
│ │cedării) deţinute în│ │ │ │
│ │vederea vânzării │ │ │ │
│ │(ct. 653) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.5. Cheltuieli din│ │ │ │
│12.│reevaluarea │34 │ │ │
│ │imobilizărilor (ct. │ │ │ │
│ │655) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.6. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privindinvestiţiile │35 │ │ │
│ │imobiliare (ct. 656)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.7. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind activele │ │ │ │
│ │biologice şi │36 │ │ │
│ │produsele agricole │ │ │ │
│ │(ct. 657) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.8. Cheltuieli │ │ │ │
│ │privind calamităţile│37 │ │ │
│ │şi alte evenimente │ │ │ │
│ │similare (ct. 6587) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │15.9. Alte │ │ │ │
│ │cheltuieli (ct. 6581│38 │ │ │
│ │+ 6582 + 6583 + 6585│ │ │ │
│ │+ 6588) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Ajustări │ │ │ │
│ │privindprovizioanele│39 │ │ │
│ │(rd. 40-41) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Cheltuieli (ct. │40 │ │ │
│ │6812) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Venituri (ct. │41 │ │ │
│ │7812) │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE│ │ │ │
│- TOTAL (rd. 16 + 17 + │42 │ │ │
│18 + 19 + 22 + 26 + 29 +│ │ │ │
│39) │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│DIN EXPLOATARE: │43 │ │ │
├───┬────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 15-42)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere (rd. │44 │ │ │
│ │42-15) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din acţiuni│ │ │ │
│13.│deţinute la filiale │45 │ │ │
│ │(ct. 7611) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din acţiuni│ │ │ │
│ │deţinute la entităţi│ │ │ │
│14.│asociate şi entităţi│46 │ │ │
│ │controlate în comun │ │ │ │
│ │(ct. 7612) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │operaţiuni cu │ │ │ │
│15.│titluri şi alte │47 │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │financiare (ct. 762)│ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│16.│operaţiuni cu │48 │ │ │
│ │instrumente derivate│ │ │ │
│ │(ct. 763) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│17.│diferenţe de curs │49 │ │ │
│ │valutar (ct. 765) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din dobânzi│50 │ │ │
│ │(ct. 766*) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│18.│- din care, │ │ │ │
│ │veniturile obţinute │51 │ │ │
│ │de la entităţile din│ │ │ │
│ │grup │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│ │subvenţii de │ │ │ │
│19.│exploatare pentru │52 │ │ │
│ │dobânda datorată │ │ │ │
│ │(ct. 7418) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│20.│investiţii │53 │ │ │
│ │financiare pe termen│ │ │ │
│ │scurt (ct. 7615) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte venituri │ │ │ │
│21.│financiare (ct. 7616│54 │ │ │
│ │+ 7617 + 764 + 767 +│ │ │ │
│ │768) │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI FINANCIARE - │ │ │ │
│TOTAL (rd. 45 la 50 + 52│55 │ │ │
│+ 53 + 54) │ │ │ │
├───┬────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Ajustări de valoare │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │
│ │imobilizările │ │ │ │
│ │financiare şi │56 │ │ │
│ │investiţiile │ │ │ │
│ │financiare deţinute │ │ │ │
│22.│ca active circulante│ │ │ │
│ │(rd. 57-58) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Cheltuieli (ct. │57 │ │ │
│ │686) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Venituri (ct. 786)│58 │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli privind │ │ │ │
│ │operaţiunile cu │ │ │ │
│23.│titluri şi alte │59 │ │ │
│ │instrumente │ │ │ │
│ │financiare (ct. 661)│ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Pierderi aferente │ │ │ │
│24.│instrumentelor │60 │ │ │
│ │derivate (ct. 6643) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli privind │61 │ │ │
│ │dobânzile (ct. 666*)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│25.│- din care │ │ │ │
│ │cheltuielile în │62 │ │ │
│ │relaţia cu │ │ │ │
│ │entităţile din grup │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │ │
│26.│dobânzile aferente │63 │ │ │
│ │contractelor de │ │ │ │
│ │leasing (ct. 6685) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte cheltuieli │ │ │ │
│ │financiare (ct. 663 │ │ │ │
│27.│+ 6641 + 6642 + 665 │64 │ │ │
│ │+ 667 + 6681 + 6682 │ │ │ │
│ │+ 6688) │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - │ │ │ │
│TOTAL (rd. 56 + 59 + 60 │65 │ │ │
│+ 61 + 63 + 64) │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│FINANCIAR(Ă): │66 │ │ │
├───┬────────────────────┤ │ │ │
│ │- Profit (rd. 55-65)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere (rd. │67 │ │ │
│ │65-55) │ │ │ │
├───┴────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│VENITURI TOTALE (rd. 15 │68 │ │ │
│+ 55) │ │ │ │
├────────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. │69 │ │ │
│42 + 65) │ │ │ │
├───┬────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA BRUT(Ă): │70 │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ │ │
│28.│- Profit (rd. 68-69)│ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere (rd. │71 │ │ │
│ │69-68) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│29.│Impozitul pe profit │72 │ │ │
│ │curent (ct. 691) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│30.│Impozitul pe profit │73 │ │ │
│ │amânat (ct. 692) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │ │
│31.│impozitul pe profit │74 │ │ │
│ │amânat (ct. 792) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │Alte impozite │ │ │ │
│32.│neprezentate la │75 │ │ │
│ │elementele de mai │ │ │ │
│ │sus (ct. 698) │ │ │ │
├───┼────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │PROFITUL SAU │ │ │ │
│ │PIERDEREA NET(A) A │ │ │ │
│ │PERIOADEI DE │ │ │ │
│ │RAPORTARE: │76 │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ │ │
│33.│- Profit (rd. 70-72-│ │ │ │
│ │73 + 74- 75) │ │ │ │
│ ├────────────────────┼───┼─────────┼──────┤
│ │- Pierdere (rd. 71 +│ │ │ │
│ │72 + 73 - 74 + 75) │77 │ │ │
│ │(rd. 72 + 73 + 75 - │ │ │ │
│ │70 - 74) │ │ │ │
└───┴────────────────────┴───┴─────────┴──────┘

    *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.
    La rândul 20 se cuprind şi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislaţiei muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".


┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Întocmit . . . . │
│ │. . . . . . │
│ │Numele şi │
│ │prenumele . . . .│
│Administrator Numele│. . . . . . │
│şi prenumele . . . .│Calitatea . . . .│
│. . . . . . │. . . . . . │
│Semnătura . . . . . │Semnătura . . . .│
│. . . . . │. . . . . . │
│ │Nr. de │
│ │înregistrare în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└────────────────────┴─────────────────┘

    Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
    Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:
    - director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii; sau
    - persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, potrivit legii.


    ANEXA 3

    Formularul "DATE INFORMATIVE" (cod 30)
    din anexa nr. 1 la Instrucţiunea Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016
    DATE INFORMATIVE
    la data de 30 iunie . . . . . . . . . .

┌────────────────────┬────────────────────────────────────────┐
│cod 30 │- lei - │
├────────────────────┼────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│I. Date privind │Nr. │ │ │ │
│rezultatul │rd. │Nr. unităţi│Sume │ │
│înregistrat │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Unităţi care au │01 │ │ │ │
│înregistrat profit │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Unităţi care au │02 │ │ │ │
│înregistrat pierdere│ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Unităţi care nu au │ │ │ │ │
│înregistrat nici │03 │ │ │ │
│profit, nici │ │ │ │ │
│pierdere │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│ │ │ │Din care: │ │
│ │ │ ├───────────┼───────────┤
│II. Date privind │Nr. │Total (col.│Pentru │Pentru │
│plăţile restante │rd. │2 + 3) │activitatea│activitatea│
│ │ │ │curentă │de │
│ │ │ │ │investiţii │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Plăţi restante - │ │ │ │ │
│total (rd. 05 + 09 +│04 │ │ │ │
│15 la 17 + 19), din │ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Furnizori restanţi -│ │ │ │ │
│total (rd. 06 la │05 │ │ │ │
│08), din care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 30de zile │06 │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 90 de zile │07 │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- peste 1 an │08 │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de bugetul │ │ │ │ │
│asigurărilor sociale│09 │ │ │ │
│- total (rd. 101a │ │ │ │ │
│14), din care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru│ │ │ │ │
│asigurări sociale de│ │ │ │ │
│stat datorate de │10 │ │ │ │
│angajatori, │ │ │ │ │
│salariaţi şi alte │ │ │ │ │
│persoane asimilate │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru│ │ │ │ │
│fondul asigurărilor │11 │ │ │ │
│sociale de sănătate │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia pentru│12 │ │ │ │
│pensia suplimentară │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţii pentru│ │ │ │ │
│bugetul asigurărilor│13 │ │ │ │
│pentru şomaj │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- alte datorii │14 │ │ │ │
│sociale │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de bugetele │15 │ │ │ │
│fondurilor speciale │ │ │ │ │
│şi alte fonduri │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Obligaţii restante │ │ │ │ │
│faţă de alţi │16 │ │ │ │
│creditori │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la │ │ │ │ │
│termenul stabilit la│17 │ │ │ │
│bugetul de stat, din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- contribuţia │ │ │ │ │
│asigurătorie de │18 │ │ │ │
│muncă │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Impozite şi taxe │ │ │ │ │
│neplătite la │19 │ │ │ │
│termenul stabilit la│ │ │ │ │
│bugetele locale │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│III. Număr mediu de │Nr. │ │30 iunie an│30 iunie an│
│salariaţi │rd. │ │precedent │curent │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┴───────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Număr mediu de │20 │ │ │
│salariaţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Numărul efectiv de │ │ │ │
│salariaţi existenţi │ │ │ │
│la sfârşitul │21 │ │ │
│perioadei, respectiv│ │ │ │
│la data de30 iunie │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┴───────────────────────┤
│IV. Redevenţe │ │ │
│plătite în cursul │Nr. │Sume │
│perioadei de │rd. │ │
│raportare │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│A. │B │1 │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Redevenţe plătite în│ │ │
│cursul perioadei de │ │ │
│raportare pentru │ │ │
│bunurile din │22 │ │
│domeniul public, │ │ │
│primite în │ │ │
│concesiune, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- redevenţe pentru │ │ │
│bunurile din │ │ │
│domeniul public │23 │ │
│plătite la bugetul │ │ │
│de stat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Redevenţă minieră │ │ │
│plătită la bugetul │24 │ │
│de stat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Redevenţă petrolieră│ │ │
│plătită la bugetul │25 │ │
│de stat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Chirii plătite în │ │ │
│cursul perioadei de │26 │ │
│raportare pentru │ │ │
│terenuril) │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite │ │ │
│către persoane │27 │ │
│nerezidente, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat │28 │ │
│la bugetul de stat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Venituri brute din │ │ │
│servicii plătite │ │ │
│către persoane │ │ │
│nerezidente din │29 │ │
│statele membre ale │ │ │
│Uniunii Europene, │ │ │
│din care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- impozitul datorat │30 │ │
│la bugetul de stat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Subvenţii încasate │ │ │
│în cursul perioadei │31 │ │
│de raportare, din │ │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- subvenţii încasate│ │ │
│în cursul perioadei │32 │ │
│de raportare │ │ │
│aferente activelor │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- subvenţii aferente│ │ │
│veniturilor, din │33 │ │
│care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- subvenţii pentru │ │ │
│stimularea, ocupării│34 │ │
│forţei de muncă*) │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Creanţe restante, │ │ │
│care nu au fost │ │ │
│încasate la │ │ │
│termenele prevăzute │35 │ │
│în contractele │ │ │
│comerciale şi/sau în│ │ │
│actele normative în │ │ │
│vigoare, din care: │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- creanţe restante │ │ │
│de la entităţi din │36 │ │
│sectorul majoritar │ │ │
│sau integral de stat│ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│- creanţe restante │ │ │
│de la entităţi din │37 │ │
│sectorul privat │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│V. Bilete de valoare│Nr. │Sume │
│ │rd. │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│A │B │1 │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare│38 │ │
│acordate │ │ │
│salariaţilor │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────────────────────────────┤
│Contravaloarea │ │ │
│biletelor de valoare│ │ │
│acordate altor │39 │ │
│categorii de │ │ │
│beneficiari, alţii │ │ │
│decât salariaţii │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┬───────────────────────┤
│VI. Cheltuieli │ │ │ │
│efectuate pentru │Nr. │30 iunie an│ │
│activitatea de │rd. │precedent │30 iunie an curent │
│cercetare-dezvoltare│ │ │ │
│**) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Cheltuieli de │40 │ │ │
│cercetare-dezvoltare│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- după surse de │ │ │ │
│finanţare (rd.42 + │41 │ │ │
│43), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- din fonduri │42 │ │ │
│publice │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- din fonduri │43 │ │ │
│private │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- după natura │ │ │ │
│cheltuielilor (rd.45│44 │ │ │
│+ 46), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- cheltuieli curente│45 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- cheltuieli de │46 │ │ │
│capital │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│VII. Cheltuieli de │Nr. │30 iunie an│30 iunie an curent │
│inovare ***) │rd. │precedent │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Cheltuieli de │47 │ │ │
│inovare │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│VIII. Alte │Nr. │30 iunie an│30 iunie an curent │
│informaţii │rd. │precedent │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │48 │ │ │
│necorporale (ct. │ │ │ │
│4094), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente pentru │49 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale (din ct.│ │ │ │
│4094) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor afiliate│ │ │ │
│nerezidente pentru │50 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│necorporale (din ct.│ │ │ │
│4094) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Avansuri acordate │ │ │ │
│pentru imobilizări │51 │ │ │
│corporale (ct. 4093)│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente pentru │52 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale (din ct. │ │ │ │
│4093) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- avansuri acordate │ │ │ │
│entităţilor afiliate│ │ │ │
│nerezidente pentru │53 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│corporale (din ct. │ │ │ │
│4093) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Imobilizări │ │ │ │
│financiare, în sume │54 │ │ │
│brute (rd. 55 + 64),│ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Acţiuni deţinute la │ │ │ │
│entităţile afiliate,│ │ │ │
│interese de │ │ │ │
│participare, alte │ │ │ │
│titluri imobilizate │55 │ │ │
│şi obligaţiuni, în │ │ │ │
│sume brute (rd. │ │ │ │
│561a60 + 61 + 63), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni cotate │56 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni necotate │57 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- părţi sociale │58 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- obligaţiuni emise │59 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni şi unităţi│ │ │ │
│de fond emise de │ │ │ │
│organismele de │60 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, din care:│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni │60.1│ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- unităţi de fond │60.2│ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni şi părţi │ │ │ │
│sociale emise de │61 │ │ │
│nerezidenţi, din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- deţineri de cel │62 │ │ │
│puţin 10% │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- obligaţiuni emise │63 │ │ │
│de nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe imobilizate,│ │ │ │
│în sume brute (rd. │64 │ │ │
│65 + 66), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│imobilizate în lei │ │ │ │
│şi exprimate în lei,│ │ │ │
│a căror decontare se│65 │ │ │
│face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute │ │ │ │
│(din ct. 267) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe │ │ │ │
│imobilizate în │66 │ │ │
│valută (din ct. 267)│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe comerciale, │ │ │ │
│avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor şi alte│ │ │ │
│conturi asimilate, │67 │ │ │
│în sume brute (ct. │ │ │ │
│4092 + 411 + 413 + │ │ │ │
│418 + 4618), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe comerciale│ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│neafiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor │ │ │ │
│neafiliaţi │ │ │ │
│nerezidenţi şi alte │68 │ │ │
│conturi neasimilate,│ │ │ │
│în sume brute în │ │ │ │
│relaţie cu │ │ │ │
│neafiliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi (din ct.│ │ │ │
│4092 + din ct. 411 +│ │ │ │
│din ct. 413 + din │ │ │ │
│ct. 418 + din ct. │ │ │ │
│4618) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe comerciale│ │ │ │
│în relaţia cu │ │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
│nerezidente, │ │ │ │
│avansuri acordate │ │ │ │
│furnizorilor │ │ │ │
│afiliaţi nerezidenţi│ │ │ │
│şi alte conturi │69 │ │ │
│neasimilate, în sume│ │ │ │
│brute în relaţie cu │ │ │ │
│afîliaţii │ │ │ │
│nerezidenţi (din ct.│ │ │ │
│4092 + din ct. 411 +│ │ │ │
│din ct. 413 + din │ │ │ │
│ct. 418 + din ct. │ │ │ │
│4618) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe comerciale │ │ │ │
│neîncasate la │ │ │ │
│termenul stabilit │70 │ │ │
│(din ct. 4092 + din │ │ │ │
│ct. 411 + din ct. │ │ │ │
│413) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe în legătură │ │ │ │
│cu personalul şi │71 │ │ │
│conturi asimilate │ │ │ │
│(ct. 425 + 4282) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│ │ │ │
│şi bugetul statului │ │ │ │
│(din ct. 431 + 437 +│72 │ │ │
│4382 + 441 + 4424 + │ │ │ │
│4428 + 444 + 445 + │ │ │ │
│446 + 447 + 4482), │ │ │ │
│(rd. 73 la 77), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│73 │ │ │
│(ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│4382) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe fiscale în│ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │74 │ │ │
│4424 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- subvenţii de │75 │ │ │
│încasat (ct. 445) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- fonduri speciale -│ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │76 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │77 │ │ │
│statului (ct. 4482) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţele entităţii │ │ │ │
│în relaţiile cu │ │ │ │
│entităţile din │78 │ │ │
│cadrul grupului (ct.│ │ │ │
│451), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe cu │ │ │ │
│entităţi din cadrul │ │ │ │
│grupului nerezidente│79 │ │ │
│(din ct. 451), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│creanţe comerciale │ │ │ │
│cu entităţi din │ │ │ │
│cadrul grupului │80 │ │ │
│nerezidente (din ct.│ │ │ │
│451) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│ │ │ │
│şi bugetul statului │ │ │ │
│neîncasate la │ │ │ │
│termenul stabilit │ │ │ │
│(din ct. 431 + din │ │ │ │
│ct. 437 + din ct. │81 │ │ │
│4382 + din ct. 441 +│ │ │ │
│din ct. 4424 + din │ │ │ │
│ct. 4428 + din ct. │ │ │ │
│444 + din ct. 445 + │ │ │ │
│din ct. 446 + din │ │ │ │
│ct. 447 + din ct. │ │ │ │
│4482) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe din │ │ │ │
│operaţiuni cu │82 │ │ │
│instrumente derivate│ │ │ │
│(ct. 4615 + 4616) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Alte creanţe (ct. │ │ │ │
│453 + 456 + 4582 + │ │ │ │
│461 + 471 + 473), │83 │ │ │
│(rd. 84 la 86), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate │ │ │ │
│şi entităţile │ │ │ │
│controlate în comun,│ │ │ │
│decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind │84 │ │ │
│capitalul şi │ │ │ │
│decontări din │ │ │ │
│operaţii în │ │ │ │
│participaţie (ct. │ │ │ │
│452 + 456 + 4582) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- alte creanţe în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│persoanele fizice şi│ │ │ │
│persoanelejuridice, │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │
│creanţele în │85 │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│instituţiile publice│ │ │ │
│(instituţiile │ │ │ │
│statului) (din ct. │ │ │ │
│461 + din ct. 471 + │ │ │ │
│din ct. 473) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- sumele preluate │ │ │ │
│din contul 542 │ │ │ │
│"Avansuri de │ │ │ │
│trezorerie" │ │ │ │
│reprezentând │ │ │ │
│avansurile de │86 │ │ │
│trezorerie, acordate│ │ │ │
│potrivit legii şi │ │ │ │
│nedecontate până la │ │ │ │
│data de 30 iunie │ │ │ │
│(din ct. 461) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Dobânzi de încasat │ │ │ │
│(ct. 5187), din │87 │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- de la nerezidenţi │88 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor │89 │ │ │
│acordate entităţilor│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Investiţii pe termen│ │ │ │
│scurt, în sume brute│ │ │ │
│(ct. 503 + 505 + 506│90 │ │ │
│+ din ct. 508), (rd.│ │ │ │
│91 la95 + 96 + 97), │ │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni cotate │91 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni necotate │92 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- părţi sociale │93 │ │ │
│emise de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- obligaţiuni emise │94 │ │ │
│de rezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni şi unităţi│ │ │ │
│de fond emise de │ │ │ │
│organismele de │95 │ │ │
│plasament colectiv │ │ │ │
│rezidente, din care:│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni │95.1│ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- unităţi de fond │95.2│ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni emise de │96 │ │ │
│nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- obligaţiuni emise │97 │ │ │
│de nerezidenţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Alte valori de │ │ │ │
│încasat (ct. 5113 + │98 │ │ │
│5114) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Casa în lei şi în │ │ │ │
│valută (rd. 100 + │99 │ │ │
│101), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în lei (ct. 5311) │100 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în valută (ct. │101 │ │ │
│5314) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Conturi curente la │ │ │ │
│bănci în lei şi în │102 │ │ │
│valută (rd. 103 + │ │ │ │
│105), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în lei (ct. 5121),│103 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- conturi curente în│ │ │ │
│lei deschise la │104 │ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în valută (ct. │105 │ │ │
│5124), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- conturi curente în│ │ │ │
│valută deschise la │106 │ │ │
│bănci nerezidente │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Alte conturi curente│ │ │ │
│la bănci şi │107 │ │ │
│acreditive (rd. 108 │ │ │ │
│+ 109), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare, │ │ │ │
│acreditive şi alte │108 │ │ │
│valori de încasat, │ │ │ │
│în lei (ct. 5112 + │ │ │ │
│5125 + 5411) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- sume în curs de │ │ │ │
│decontare şi │ │ │ │
│acreditive în valută│109 │ │ │
│(din ct. 5125 + │ │ │ │
│5412) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datorii(rd. 111 + │ │ │ │
│114 + 117 + 118 + │ │ │ │
│122 + 124 + 125 + │110 │ │ │
│130 + 134 + 137 + │ │ │ │
│138 + 144), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Credite bancare │ │ │ │
│externe pe termen │ │ │ │
│scurt (credite │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │
│financiare │111 │ │ │
│nerezidente pentru │ │ │ │
│care durata │ │ │ │
│contractului de │ │ │ │
│credit este mai mică│ │ │ │
│de 1 an) (din ct. │ │ │ │
│519), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în lei │112 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în valută │113 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Credite bancare │ │ │ │
│externe pe termen │ │ │ │
│lung (credite │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│instituţii │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│nerezidente pentru │114 │ │ │
│care durata │ │ │ │
│contractului de │ │ │ │
│credit este mai mare│ │ │ │
│sau egală cu 1 an) │ │ │ │
│(din ct. 162), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în lei │115 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în valută │116 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Credite de la │ │ │ │
│trezoreria statului │ │ │ │
│şi dobânzile │117 │ │ │
│aferente (ct,1626 + │ │ │ │
│dinct,1682) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Alte împrumuturi şi │ │ │ │
│dobânzile aferente │ │ │ │
│(ct. 166 + 167 + │118 │ │ │
│1685 + 1686 + 1687),│ │ │ │
│(rd. 119 + 120), din│ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în lei şi │ │ │ │
│exprimate în lei, a │ │ │ │
│căror decontare se │119 │ │ │
│face în funcţie de │ │ │ │
│cursul unei valute │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- în valută │120 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│concesiunilor │121 │ │ │
│primite (din ct. │ │ │ │
│167) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datorii comerciale, │ │ │ │
│avansuri primite de │ │ │ │
│la clienţi şi alte │ │ │ │
│conturi asimilate, │ │ │ │
│în sume brute (ct. │122 │ │ │
│401 + 403 + 404 + │ │ │ │
│405 + 406 + 408 + │ │ │ │
│419 + 4628), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- datorii comerciale│ │ │ │
│externe, avansuri │ │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│clienţi externi şi │ │ │ │
│alte conturi │ │ │ │
│asimilate, în sume │ │ │ │
│brute (din ct. 401 +│123 │ │ │
│din ct. 403 + din │ │ │ │
│ct. 404 + din ct. │ │ │ │
│405 + din ct. 406 + │ │ │ │
│din ct. 408 + din │ │ │ │
│ct. 419 + din ct. │ │ │ │
│4628) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datorii în legătură │ │ │ │
│cu personalul şi │ │ │ │
│conturi asimilate │124 │ │ │
│(ct. 421 + 422 + 423│ │ │ │
│+ 424 + 426 + 427 + │ │ │ │
│4281) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datorii în legătură │ │ │ │
│cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│ │ │ │
│şi bugetul statului │ │ │ │
│(ct. 431 + 437 + │125 │ │ │
│4381 + 441 + 4423 + │ │ │ │
│4428 + 444 + 446 + │ │ │ │
│447 + 4481), (rd. │ │ │ │
│126 la 129), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- datorii în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│asigurărilor sociale│126 │ │ │
│(ct. 431 + 437 + │ │ │ │
│4381) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- datorii fiscale în│ │ │ │
│legătură cu bugetul │ │ │ │
│statului (ct. 441 + │127 │ │ │
│4423 + 4428 + 444 + │ │ │ │
│446) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- fonduri speciale -│ │ │ │
│taxe şi vărsăminte │128 │ │ │
│asimilate (ct. 447) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu bugetul │129 │ │ │
│statului (ct. 4481) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datoriile entităţii │ │ │ │
│în relaţiile cu │130 │ │ │
│entităţile din grup │ │ │ │
│(ct. 451), din care:│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- datorii cu │ │ │ │
│entităţi afiliate │131 │ │ │
│nerezidente 2) (din │ │ │ │
│ct. 451), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- cu scadenţa │ │ │ │
│iniţială mai mare de│132 │ │ │
│un an │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- datorii comerciale│ │ │ │
│cu entităţi afiliate│ │ │ │
│nerezidente │133 │ │ │
│indiferent de │ │ │ │
│scadenţă (din ct. │ │ │ │
│451) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │134 │ │ │
│asociaţilor (ct. │ │ │ │
│455), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │135 │ │ │
│asociaţilor persoane│ │ │ │
│fizice │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- sume datorate │ │ │ │
│acţionarilor/ │136 │ │ │
│asociaţilor persoane│ │ │ │
│juridice │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Datorii din │ │ │ │
│operaţiuni cu │137 │ │ │
│instrumente derivate│ │ │ │
│(ct. 4625 + 4626) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Alte datorii (ct. │ │ │ │
│269 + 452 + 456 + │ │ │ │
│457 + 4581 + 462 + │138 │ │ │
│472 + 473 + 478 + │ │ │ │
│509), (rd. 139 la │ │ │ │
│143), din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- decontări cu │ │ │ │
│entităţile asociate │ │ │ │
│şi entităţile │ │ │ │
│controlate în comun,│ │ │ │
│decontări cu │ │ │ │
│acţionarii privind │139 │ │ │
│capitalul, dividende│ │ │ │
│şi decontări din │ │ │ │
│operaţii în │ │ │ │
│participaţie (ct. │ │ │ │
│452 + 456 + 457 + │ │ │ │
│4581) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- alte datorii în │ │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│persoanele fizice şi│ │ │ │
│persoanelejuridice, │ │ │ │
│altele decât │ │ │ │
│datoriile în │140 │ │ │
│legătură cu │ │ │ │
│instituţiile publice│ │ │ │
│(instituţiile │ │ │ │
│statului) 3) (din │ │ │ │
│ct. 462 + din ct. │ │ │ │
│472 + din ct. 473) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- subvenţii │ │ │ │
│nereluate la │141 │ │ │
│venituri (din ct. │ │ │ │
│472) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- vărsăminte de │ │ │ │
│efectuat pentru │ │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
│financiare şi │142 │ │ │
│investiţii pe termen│ │ │ │
│scurt (ct. 269 + │ │ │ │
│509) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- venituri în avans │ │ │ │
│aferente activelor │ │ │ │
│primite prin │143 │ │ │
│transfer de la │ │ │ │
│clienţi (ct. 478) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Dobânzi de plătit │ │ │ │
│(ct. 5186), din │144 │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- către nerezidenţi │145 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Valoarea │ │ │ │
│împrumuturilor │146 │ │ │
│primite de la │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Capital subscris │ │ │ │
│vărsat (ct. 1012), │147 │ │ │
│din care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni cotate 4) │148 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- acţiuni necotate │149 │ │ │
│5) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- părţi sociale │150 │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- capital subscris │ │ │ │
│vărsat de │151 │ │ │
│nerezidenţi (din ct.│ │ │ │
│1012) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Brevete şi licenţe │152 │ │ │
│(din ct. 205) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│IX. Informaţii │Nr. │30 iunie an│ │
│privind cheltuielile│rd. │precedent │30 iunie an curent │
│cu colaboratorii │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Cheltuieli cu │ │ │ │
│colaboratorii (ct. │153 │ │ │
│621) │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│X. Capital social │Nr. │30 iunie an│30 iunie an curent │
│vărsat │rd. │precedent │ │
├────────────────────┼────┼─────┬─────┼───────────┬───────────┤
│ │ │Suma │% │Suma (Col. │ │
│ │ │(Col.│(Col.│3) │% (Col. 4) │
│ │ │1) │2) │ │ │
├────────────────────┼────┼─────┼─────┼───────────┼───────────┤
│Capital social │ │ │ │ │ │
│vărsat (ct. 1012)6) │154 │ │X │ │X │
│(rd. 155 + 159 la │ │ │ │ │ │
│161), din care: │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼─────┴─────┼───────────┼───────────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │
│societăţile cu │155 │ │ │ │
│capital de stat, din│ │ │ │ │
│care: │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- cu capital │156 │ │ │ │
│integral de stat; │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- cu capital │157 │ │ │ │
│majoritar de stat; │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- cu capital │158 │ │ │ │
│minoritar de stat; │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- deţinut de │ │ │ │ │
│societăţile cu │159 │ │ │ │
│capital privat │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- deţinut de │160 │ │ │ │
│persoane fizice │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│- deţinut de alte │161 │ │ │ │
│entităţi │ │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┴───────────┴───────────┤
│XI. Creanţe preluate│ │ │
│prin cesionare de la│Nr. │Sume │
│persoane │rd. │ │
│juridice****) │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┬───────────────────────┤
│ │ │Perioada │ │
│A │B │precedentă │Perioadă curentă de │
│ │ │de │raportare │
│ │ │raportare │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│ │ │ │
│persoane juridice │162 │ │ │
│(la valoarea │ │ │ │
│nominală), din care:│ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│163 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│Creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│ │ │ │
│persoane juridice │164 │ │ │
│(la cost de │ │ │ │
│achiziţie), din │ │ │ │
│care: │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│- creanţe preluate │ │ │ │
│prin cesionare de la│165 │ │ │
│persoane juridice │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│XII. Repartizări │ │ │ │
│interimare de │166 │ │ │
│dividende conform │ │ │ │
│Legii nr. 31/1990 │ │ │ │
├────────────────────┼────┼───────────┼───────────────────────┤
│dividende interimare│167 │ │ │
│repartizate │ │ │ │
└────────────────────┴────┴───────────┴───────────────────────┘


    *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.
    **) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    ***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.
    ****) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
    Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate şi aferente spaţiilor comerciale aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)
    2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. 451), din care: "nu se calculează prin însumarea valorilor de rândurile "cu scadenţa iniţială mai mare de un an" şi "datorii comerciale cu entităţile afiliate nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. 451)".
    3) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanelejuridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.
    4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionale, potrivit legii.
    5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităţilor, care nu sunt tranzacţionale.
    6) La secţiunea "X. Capital social vărsat" la rd. 155-161 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 154. în formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 şi 03 coloana 1, entităţile care au în subordine subunităţi vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.
    Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entităţile care la sfârşitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profit, nici pierdere (rezultat financiar zero).
    La rândurile privind plăţile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depăşit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.
    La rândurile 38-39 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaţilor în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare.

┌────────────────────┬─────────────────┐
│ │Întocmit . . . . │
│ │. . . . . . │
│ │Numele şi │
│ │prenumele . . . .│
│Administrator Numele│. . . . . . │
│şi prenumele . . . .│Calitatea . . . .│
│. . . . . . │. . . . . . │
│Semnătura . . . . . │Semnătura . . . .│
│. . . . . │. . . . . . │
│ │Nr. de │
│ │înregistrare în │
│ │organismul │
│ │profesional │
└────────────────────┴─────────────────┘

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016