Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SISTEM din 20 august 2020  de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SISTEM din 20 august 2020 de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 780 bis din 26 august 2020
──────────
        Pus în aplicare prin NORMA nr. 34 din 20 august 2020, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 780 din 26 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    SECŢIUNEA 1
    Norme metodologice privind întocmirea şi depunerea raportărilor contabile semestriale
    1.1.1. - Prevederi generale
    1. Raportările contabile semestriale se întocmesc în conformitate cu prevederile reglementărilor contabile aplicabile la data de 30 iunie a anului de raportare, astfel:
    a) pentru asigurători, reasiguratori şi subunităţile acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2020 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor, denumită în continuare Normă - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ale entităţilor care desfăşoară activitate de asigurare şi/sau reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 41/2015,
    b) pentru companii de brokeraj şi subunităţile acestora prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Normă - Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfăşoară activitate de distribuţie în asigurări şi/sau reasigurări, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 36/2015,
    c) pentru Fondul de garantare a asiguraţilor - Norma nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situaţiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraţilor, cu completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 15/2016, norme care se aplică împreună cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. Completarea raportărilor contabile semestriale se efectuează folosind planul de conturi prevăzut la capitolul 12 din anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, la capitolul 12 din anexa la Norma A.S.F. nr. 36/2015, respectiv la capitolul 10 din anexa la Norma A.S.F. nr. 15/2016, după caz. Asigurătorii autorizaţi să practice categoria de asigurări de viaţă şi clasele de asigurări de accidente şi asigurări de sănătate utilizează conturile sintetice aferente asigurărilor de viaţă.
    3. Formularele care compun raportările contabile semestriale se completează în lei. Această unitate monetară se va trece pe fiecare formular în parte.
    4. (1) Pentru întocmirea raportărilor contabile semestriale, asigurători, reasigurătorii şi companiile de brokeraj care au în subordine sucursale sau alte subunităţi fără personalitate juridică, care desfăşoară activitate şi au sediul în străinătate, verifică şi centralizează balanţele de verificare ale acestora, evaluează în lei rulajele şi soldurile exprimate în valută din balanţele de verificare a conturilor sintetice transmise de acestea, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României din ultima zi a perioadei de raportare, şi le centralizează cu balanţa de verificare întocmită pentru operaţiunile economico - financiare desfăşurate în ţară.
    (2) În situaţia în care operaţiunile subunităţilor proprii în străinătate au fost evidenţiate în cursul perioadei atât în valută, cât şi în lei, pentru cuprinderea în raportările contabile semestriale ale persoanei juridice din ţară, vor fi preluate ca atare soldurile şi rulajele conturilor exprimate în lei.

    5. (1) Formularele care compun raportările contabile semestriale se semnează de persoanele în drept prevăzute la art. 28 alin. (10) şi (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv administrator şi director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul companiilor de brokeraj şi al subunităţilor (fără personalitate juridică stabilite în România conform Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, formularele care compun raportările contabile semestriale pot fi semnate şi de persoanele prevăzute la art. 28 alin. (11) şi (13) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv administrator şi persoane fizice sau juridice cu care s-au încheiat contracte de prestări servicii, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.


    1.1.2. - Prezentarea şi modul de completare a raportărilor contabile semestriale
    6. Asigurătorii şi reasigurătorii întocmesc şi depun raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare:
    a) Bilanţ (cod 01);
    b) Contul de profit şi pierdere compus din:
    (i) contul tehnic al asigurării generale (cod 02);
    (ii) contul tehnic al asigurării de viaţă (cod 03);
    (iii) contul netehnic (cod 04);

    c) Date informative (cod 05).

    7. Asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative întocmesc şi prezintă şi situaţiile prevăzute la capitolul 15, subsecţiunea 15.2.4. din anexa la Norma A.S.F. nr. 41/2015, astfel:
    a) Situaţia activelor, pasivelor şi capitalurilor proprii
    b) Situaţia veniturilor şi cheltuielilor.

    8. Companiile de brokeraj întocmesc şi depun raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare:
    a) Bilanţ (cod 01);
    b) Contul de profit şi pierdere (cod 02);
    c) Date informative (cod 03).

    9. Subunităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Normă depun la A.S.F. şi la unităţile teritoriale ale M.F.P. raportări contabile semestriale compuse din formularele menţionate la pct. 6 şi 7 sau la pct. 8, în funcţie de specificul activităţii desfăşurate (asigurare/reasigurare sau intermediere în asigurări).
    10. Fondul de garantare a asiguraţilor întocmeşte şi depune raportări contabile semestriale care cuprind următoarele formulare:
    a) Bilanţ (cod 10);
    b) Cont de profit şi pierdere (cod 20);
    c) Date informative (cod 30).

    11. Modelul formularelor care compun raportările contabile semestriale, menţionate la pct. 6 - 8 şi 10, şi corelaţiile formularelor pentru entităţile cărora li se aplică prezenta Normă sunt prezentate în Capitolul 2 din prezenta anexă
    12. (1) Entităţile cărora li se aplică prezenta anexă completează datele de identificare cum ar fi: denumirea entităţii adresa, numărul de telefon şi numărul de înmatriculare la registrul comerţului, dacă e cazul, precum şi pe cele referitoare la încadrarea corectă în forma de proprietate şi codul unic de înregistrare, citeţ, fără a folosi prescurtări ori iniţiale. În căsuţe se trec codurile care delimitează încadrarea entităţilor.
    (2) Entităţile completează codul privind activitatea preponderentă efectiv desfăşurată, cod format din 4 cifre (clase de activităţi), potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările ulterioare.
    (3) Entităţile completează în mod corect pe prima pagină a formularului "Bilanţ" datele prevăzute la alin. (1) şi (2), astfel încât să fie posibilă identificarea societăţii.
    (4) Forma de proprietate se va înscrie conform nomenclatorului prevăzut la Capitolul 1, secţiunea 1.2 din prezenta anexă.
    (5) Prevederile referitoare la completarea formei de proprietate sunt avute în vedere şi de subunităţile prevăzute la pct. 9, care completează forma de proprietate corespunzătoare societăţilor cărora le aparţin.
    (6) Entităţile care, potrivit actului constitutiv, reprezintă filiale ale unor societăţi cu capital integral sau majoritar de stat completează la forma de proprietate codul 15, respectiv 29, după caz.
    (7) În cazul subunităţilor prevăzute la pct. 9, codul CAEN înscris în raportările contabile la 30 iunie a anului de raportare întocmite de sediul permanent/sediul permanent desemnat din România corespunde propriei activităţi desfăşurate de acesta.

    13. (1) Raportările contabile semestriale se întocmesc pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice la data de 30 iunie a anului de raportare, corelate cu soldurile din balanţa conturilor analitice, încheiată după înregistrarea tuturor documentelor în care au fost consemnate operaţiunile financiar - contabile aferente perioadei de raportare având în vedere principiile contabile generale prevăzute de Norma A.S.F. nr. 41/2015, Norma A.S.F. nr. 36/2015, respectiv de Norma A.S.F. nr. 15/2016, după caz.
    (2) În formularele contului de profit şi pierdere, respectiv în formularul "Situaţia veniturilor şi cheltuielilor", datele care se raportează sunt cumulate de la începutul anului până la sfârşitul perioadei de raportare şi sunt preluate din conturile cuprinse în balanţa de verificare la 30 iunie a anului de raportare.
    (3) În formularul "Date informative", la rândurile 01 şi 02 coloana 1, asigurătorii, reasiguratorii şi companiile de brokeraj care au în subordine subunităţi înscriu cifra 1, indiferent de numărul acestora. La rândurile privind plăţile restante se înscriu sumele de la sfârşitul perioadei de raportare care au depăşit termene de plată prevăzute în contracte sau acte normative.


    1.1.3. - Modalitatea şi termenul de depunere a raportărilor contabile semestriale
    14. (1) Asigurătorii, reasigurătorii, companiile de brokeraj şi subunităţile acestora de la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) din Normă, depun raportările contabile la 30 iunie a anului de raportare, astfel:
    a) la Autoritatea de Supraveghere Financiară:
    (i) în format electronic, prin încărcarea datelor în aplicaţia ASF - EWS (https://repapp.csa-isc.ro/PROD Front) şi
    (ii) pe suport hârtie (formatul din aplicaţia ASF - EWS, https://repapp.csa- isc.ro/PROD_Front), semnate conform legii şi prevederilor prezentei anexe, împreună cu o copie a codului unic de înregistrare, raportul administratorului, precum şi o copie după balanţa de verificare a conturilor sintetice; companiile de brokeraj vor depune, suplimentar, şi o copie a balanţei de verificare a conturilor analitice, semnată de persoanele în drept;

    b) la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice:
    (i) în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale M.F.P. sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, sau
    (ii) numai în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.


    (2) Fondul de garantare a asiguraţilor depune raportările contabile semestriale, astfel:
    a) la A.S.F. pe suport hârtie, semnate conform legii şi prevederilor prezentei anexe, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. (ii) şi în format electronic în fişiere de tip .xls;
    b) la unităţile teritoriale ale M.F.P. în formatul prevăzut la alin. (1) lit. b).

    (3) Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale, menţionat la alin. (1) lit. b), conţinând formularistica necesară şi programul de verificare cu documentaţia de utilizare aferentă, se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de M.F.P., care este pus la dispoziţia entităţilor gratuit de către unităţile teritoriale ale M.F.P. sau poate fi descărcat de pe portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la adresa www.anaf.ro.
    (4) Formatul electronic al raportărilor contabile semestriale, generat prin programul de asistenţă, constă într-un fişier PDF având ataşat un fişier xml.

    15. Raportările contabile semestriale se depun la A.S.F. şi la unităţile teritoriale ale M.F.P. până cel târziu la data de 16 august a anului de raportare, excepţie făcând raportările contabile aferente semestrului I al anului 2020 care se depun până cel târziu la data de 30 septembrie 2020.
    16. Nedepunerea raportărilor contabile semestriale la termenul prevăzut la pct. 7, a formularelor listate, semnate, potrivit legii, sau a declaraţiilor prevăzute la art. 2 alin. (4) din Normă, după caz, se sancţionează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, şi prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Nomenclator - forme de proprietate
    17. Nomenclatorul formelor de proprietate se prezintă astfel:
        COD DENUMIRE
        10 PROPRIETATE INTEGRALĂ DE STAT
        12 Societăţi cu capital integral de stat
        15 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital integral de stat şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital integral de stat deţin capitalul social
        16 Alte unităţi economice de stat netransformate în societăţi sau regii autonome
        20 PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat şi privat)

        PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - sub 50%)
        21 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
        22 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
        23 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
        24 Societăţi cu capital de stat şi privat străin

        PROPRIETATE MIXTĂ (cu capital de stat - 50% şi peste 50%)
        25 Societăţi cu capital de stat autohton şi de stat străin
        26 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton şi străin
        27 Societăţi cu capital de stat şi privat autohton
        28 Societăţi cu capital de stat şi privat străin
        29 Societăţi reprezentând filiale ale unor societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, şi societăţi la care una sau mai multe societăţi cu capital de stat de peste 50%, inclusiv, deţin între 50% şi 100% din capitalul social al acestora
        30 PROPRIETATE INDIVIDUALĂ - PRIVATĂ (cu capital: privat autohton, privat autohton şi străin, privat străin)
        34 Societăţi pe acţiuni
        35 Societăţi cu răspundere limitată


    CAP. II
    Formulare privind raportarea contabilă semestrială
    SECŢIUNEA 1
    Asigurători şi reasiguratori
    18. Formularul de bilanţ pentru asigurători şi reasiguratori este următorul:

                                         BILANŢ
                                  la data de 30 iunie

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Judeţul │Forma de │
│________________ |_│proprietate │
│|_| │_________|_|_| │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Persoana juridică │Activitatea │
│________________ │preponderentă │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Adresa: localitatea│(denumire clasă │
│_______________, │CAEN) ___________ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│sectorul ________, │ │
│str.________ │ │
│nr.____ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│bl. ______, sc. │Cod clasă CAEN │
│____, ap. ______ │_________|_|_|_|_|│
├───────────────────┼──────────────────┤
│Telefon ________, │Cod unic de │
│fax _________ │înregistrare │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Număr din registrul│_________________|│
│comerţului ________│_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
└───────────────────┴──────────────────┘


┌──┬─────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┐
│01│ │ │- lei - │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────┤
│ │ │ │Sold an curent│
│ │ │Nr.│la: │
│ │Denumirea elementului │rd.├────────┬─────┤
│ │ │ │01 │30 │
│ │ │ │ianuarie│iunie│
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │A │B │1 │2 │
├──┴─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ACTIV │ │ │ │
├──┬─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ACTIVE NECORPORALE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. Imobilizări necorporale │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1.Cheltuieli de constituire │01 │ │ │
│ │(501-58011-58021-58031) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2.Cheltuielile de dezvoltare │02 │ │ │
│A │(503-58013-58023-59013- 59023-58033-59033) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci, drepturi │ │ │ │
│ │şi active similare │03 │ │ │
│ │(505-58015-58025-59015-59025-58035-59035) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │4. Fondul comercial (507-58017-58027-58037) │04 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │5. Avansuri acordate pentru imobilizări │05 │ │ │
│ │necorporale (524) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │6. Alte imobilizări necorporale │06 │ │ │
│ │(508-58018-58028-59018- 59028-58038-59038) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 06) │07 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │PLASAMENTE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Plasamente în imobilizări corporale şi în curs│ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Terenuri şi construcţii (211-281-291) │08 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Avansuri şi plasamente în imobilizări │09 │ │ │
│ │corporale în curs (231+232-293) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 08 + 09) │10 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │11. Plasamente deţinute la entităţile afiliate, │ │ │ │
│ │entităţile asociate, entităţi controlate în comun│ │ │ │
│ │şi alte plasamente în imobilizări financiare │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1.Titluri de participare deţinute la entităţi │11 │ │ │
│ │afiliate (261 - 29611-29621-29661) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│B │2.Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate │ │ │ │
│ │entităţilor afiliate (26711+26721 ! │12 │ │ │
│ │-26731+26741-29615- 29625+26751 +26761 -29665) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Participări la entităţile asociate şi entităţi│13 │ │ │
│ │controlate în comun (262+263-29613-29623-29663) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │4. Titluri de creanţă şi împrumuturi acordate │ │ │ │
│ │entităţilor asociate şi entităţilor controlate în│14 │ │ │
│ │comun (26713+26723+267 53+26743-29617- │ │ │ │
│ │29627+26752+26762-29667) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │5. Alte plasamente în imobilizări financiare │ │ │ │
│ │(265+26712+26714+26722+26724+26732 │15 │ │ │
│ │+26734+26742+26744-29614-29616-29619-29624-29626-│ │ │ │
│ │29629+26753+26763-29664-29669) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 11 la 15) │16 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. Alte plasamente financiare │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Acţiuni, alte titluri cu venit variabil şi │ │ │ │
│ │unităţi la fondurile comune de plasament │17 │ │ │
│ │(2711+2712+273-29711-29713- │ │ │ │
│ │29721-29723+2713-29731-29733) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Obligaţiuni şi alte titluri cu venit fix │ │ │ │
│ │(2721+2722-29712-29722+2723-29732+din ct.473*1) │18 │ │ │
│ │-din │ │ │ │
│ │ct.474*1)) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Părţi în fonduri comune de investiţii │19 │ │ │
│ │(274-29714-29724- 29734) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │4. Împrumuturi ipotecare (26715+26725-29631) │20 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │5. Alte împrumuturi (26716+26726-29632) │21 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │6. Depozite la instituţiile de credit │ │ │ │
│ │(26717+26727+26737+26747-29641 - 29651 │22 │ │ │
│ │+26754+26764-2967) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │7. Alte plasamente financiare │23 │ │ │
│ │(26718+26738+26758+278- 29718-29728-29738) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 171a 23) │24 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. Depozite la societăţi cedente │25 │ │ │
│ │(268-29642-29652) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │PLASAMENTE AFERENTE ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ PENTRU │ │ │ │
│ │CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII ESTE │26 │ │ │
│c │TRANSFERATĂ CONTRACTANŢILOR (241-294) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL PLASAMENTE (rd. 10+16+24+25+26) │27 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │PARTEA DIN REZERVELE TEHNICE AFERENTE │ │ │ │
│ │CONTRACTELOR CEDATE ÎN REASIGURARE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare la asigurări │ │ │ │
│ │generale │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Partea din rezerva de prime aferentă │28 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (395) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Partea din rezerva pentru participare la │ │ │ │
│ │beneficii şi risturnuri aferentă contractelor │29 │ │ │
│ │cedate în reasigurare (3922) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Partea din rezerva de daune aferentă │30 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (397) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │4. Partea din alte rezerve tehnice aferentă │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │a) Partea din rezerva pentru riscuri neexpirate │ │ │ │
│ │aferentă contractelor cedate în reasigurare │31 │ │ │
│ │(3992) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │b) Partea din rezerva de catastrofa aferentă │32 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (3991) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │c) Partea din alte rezerve tehnice aferentă │33 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (3993) │ │ │ │
│D ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 28 la 33) │34 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. Partea din rezervele tehnice aferente │ │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare la asigurări │ │ │ │
│ │de viaţă │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Partea din rezerva matematică aferentă │35 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (391) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Partea din rezerva de prime aferentă │36 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (398) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Partea din rezerva pentru participare la │ │ │ │
│ │beneficii şi risturnuri aferentă contractelor │37 │ │ │
│ │cedate în reasigurare (3921) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │4. Partea din rezerva de daune aferentă │38 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (396) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │5. Partea din alte rezerve tehnice aferentă │39 │ │ │
│ │contractelor cedate în reasigurare (393) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 35 la 39) │40 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. Partea din rezerva matematică aferentă │ │ │ │
│ │asigurărilor de viaţă pentru care expunerea la │41 │ │ │
│ │riscul de investiţii este transferată │ │ │ │
│ │contractanţilor cedată în reasigurare (394) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 34+40+41) │42 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CREANŢE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Sume de încasat de la entităţile afiliate │43 │ │ │
│ │(4511+4518-495) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Sume de încasat de la entităţi asociate şi │44 │ │ │
│ │entităţi controlate în comun (4521+4528-495) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 43+44) │45 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. Creanţe provenite din operaţiuni de asigurare │ │ │ │
│ │directă │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Asiguraţi (401 *-491) │46 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Intermediari în asigurări (404-491) │47 │ │ │
│E ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Alte creanţe provenite din operaţiuni de │48 │ │ │
│ │asigurare directă (4051+4052-491) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 46 la 48) │49 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. Creanţe provenite din operaţiuni de │ │ │ │
│ │reasigurare │50 │ │ │
│ │(411*+412*-491) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. Alte creanţe │ │ │ │
│ │(425+4282+431*+436*+437*+4382+441*+4424+4428*+ │51 │ │ │
│ │443*+ 444*+445+446*+447*+448*+4581+461 +464+475*-│ │ │ │
│ │496+54512+54522+4284+4384+54532) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. Creanţe privind capitalul subscris şi │52 │ │ │
│ │nevărsat (456- 495) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │V. Creanţe reprezentând dividende repartizate în │52a│ │ │
│ │cursul exerciţiului financiar (ct.465) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │ALTE ELEMENTE DE ACTIV │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. Imobilizări corporale şi stocuri │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Instalaţii tehnice şi maşini │ │ │ │
│ │(51112+51113+51114+51122+51123+51124-58112- │ │ │ │
│ │58113-58114-58122-58123-58124-59112-59113-59114- │53 │ │ │
│ │59122-59123-59124+51132+51133+51131-58132-58133- │ │ │ │
│ │58134-59132-59133-59134) │ │ │ │
│F ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier │ │ │ │
│ │(51116+51126-58116- │54 │ │ │
│ │58126-59116-59126+51136-58136-59136) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Avansuri şi imobilizări corporale în curs │ │ │ │
│ │(5211+5212+ 5221+5222-59211 -59221 │55 │ │ │
│ │+5213+5223-59231) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 53 la 55) │56 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┴─────┤
│ │Stocuri │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┬─────┤
│ │4. Materiale consumabile (531+532-593-594) │57 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │5. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. │58 │ │ │
│ │461) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 57+58) │59 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │11. Casa şi conturi la bănci │60 │ │ │
│ │(543+544+547+548+551+552) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. Alte elemente de activ (542-596) │61 │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CHELTUIELI IN AVANS │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. Dobânzi şi chirii înregistrate în avans (471) │62 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. Cheltuieli de achiziţie reportate TOTAL (rd. │63 │ │ │
│ │64+65) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Cheltuieli de achiziţie reportate privind │64 │ │ │
│ │asigurările generale (4722) │ │ │ │
│G ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Cheltuieli de achiziţie reportate privind │65 │ │ │
│ │asigurările de viaţă (4721) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. Alte cheltuieli înregistrate în avans (473- │66 │ │ │
│ │din ct.473*1)) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 62+63+66) │67 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL ACTIV (rd. │68 │ │ │
│ │07+27+42+45+49+50+51-52+52a+56+59+60+61 +67) │ │ │ │
├──┴─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│PASIV │ │ │ │
├──┬─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Capital │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Capital social (1011+1012+1013) din care: │69 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │- capital subscris vărsat (10112+10122+10132) │70 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│A │Elemente asimilate capitalului (fondul de dotare │ │ │ │
│ │al sucursalelor din România care aparţin │71 │ │ │
│ │persoanelor juridice din străinătate) (ct.102) │ │ │ │
│ ├────────────────────────────────────────────┬────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold│72 │ │ │
│ │ │C │ │ │ │
│ │Alte elemente de capitaluri proprii (ct.103)├────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold│73 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
├──┼────────────────────────────────────────────┴────┼───┼────────┴─────┤
│ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┬─────┤
│ │II. Prime de capital (1041+1042+1043) │74 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │III. Rezerve din reevaluare (1051+1052+1053) │75 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. Rezerve │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Rezerve legale (10611 + 10621 + 10631) │76 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Rezerve statutare sau contractuale │77 │ │ │
│ │(10613+10623+10633) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3.Alte rezerve (10618+10628+10638) │78 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Total (rd. 76 la 78) │79 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Acţiuni proprii (1091+1092+1093) │80 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Câştiguri legate de instrumente de capitaluri │81 │ │ │
│ │proprii (ct. 141) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Pierderi legate de instrumente de capitaluri │82 │ │ │
│ │proprii (ct. 149) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 69+71+72-73+74+75+79-80+81-82) │83 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │V Rezultatul reportat │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┬─────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold │84 │ │ │
│ │1. Rezultatul reportat reprezentând │C │ │ │ │
│ │prifitul nerepartizat sau pierderea ├─────┼───┼────────┼─────┤
│ │neacoperită (11711+11721+11731) │Sold │85 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼─────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold │86 │ │ │
│ │2. Rezultatul reportat prove rt din │C │ │ │ │
│ │adoptarea pentru prima dată a IAS .nai ├─────┼───┼────────┼─────┤
│ │puţin IAS 29 (11712+11722+11731) │Sold │87 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼─────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold │88 │ │ │
│ │3. Rezultatul reportat provenit din │C │ │ │ │
│ │modificările politicilor contabile ├─────┼───┼────────┼─────┤
│ │(11713+11723+11733) │Sold │89 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼─────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold │90 │ │ │
│ │4. Rezultatul reportat provenit din │C │ │ │ │
│ │corectarea erorilor contabile ├─────┼───┼────────┼─────┤
│ │(11714+11724+11734) │Sold │91 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼─────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold │92 │ │ │
│ │5. Rezultatul reportat provenit din │C │ │ │ │
│ │surplusul realizat din rezerve din ├─────┼───┼────────┼─────┤
│ │reevaluare (11715+11725+11735) │Sold │93 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼─────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold │94 │ │ │
│ │ │C │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────────┼─────┼───┼────────┴─────┤
│ │6. Rezultatul reportat provenit din │ │ │ │
│ │trecerea la aplicarea reglementărilor │Sold │95 │ │
│ │contabile conforme cu Directivele Europene │D │ │ │
│ │(11716+11726+11736) │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┼─────┼───┼────────┬─────┤
│ │VI. Rezultatul exerciţiului (121) │Sold │96 │ │ │
│ │ │C │ │ │ │
├──┼───────────────────────────────────────────┼─────┼───┼────────┼─────┤
│ │ │Sold │97 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────────┴─────┼───┼────────┼─────┤
│ │VII. Repartizarea profitului (129) │98 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 83+84-85+86-87+88-89+90-91+92-93+94- │99 │ │ │
│ │95+96-97-98) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│B │DATORII SUBORDONATE (1631+1632+1633) │100│ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │REZERVE TEHNICE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. Rezerve tehnice privind asigurările generale │101│ │ │
│ │(rd. 102+103+104+107) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Rezerva de prime privind asigurările generale │102│ │ │
│ │(315) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Rezerva pentru participare la beneficii şi │103│ │ │
│ │risturnuri privind asigurările generale (332) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Rezerva de daune privind asigurările generale │104│ │ │
│ │(rd. 105+106) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │a) Rezerva de daune avizate (3271) │105│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │b) Rezerva de daune navizate (3272) │106│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │4. Alte rezerve tehnice pentru asigurări generale│107│ │ │
│ │(rd. 108+109+110) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │a) Rezerva pentru riscuri neexpirate (334) │108│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│C │b) Rezerva de catastrofă (333) │109│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │c) Alte rezerve tehnice (335) │110│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. Rezerve tehnice privind asigurările de viaţă │111│ │ │
│ │(rd. 112+113+114+115+118) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Rezerve matematice (311) │112│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Rezerva de prime asigurări de viaţă (318) │113│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Rezerva pentru participare la beneficii şi │114│ │ │
│ │risturnuri privind asigurările de viaţă (312) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │4. Rezerva de daune privind asigurările de viaţă │115│ │ │
│ │(rd. 116+117) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │a) Rezerva de daune avizate (3261) │116│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │b) Rezerva de daune neavizate (3262) │117│ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │5. Alte rezerve tehnice privind asigurările de │118│ │ │
│ │viaţă (313) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 101+111) │119│ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │REZERVA MATEMATICĂ AFERENTĂ ASIGURĂRILOR DE VIAŢĂ│ │ │ │
│D │PENTRU CARE EXPUNEREA LA RISCUL DE INVESTIŢII │120│ │ │
│ │ESTE TRANSFERATĂ CONTRACTAŢILOR (314) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │PROVIZIOANE │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Provizioane pentru beneficiile angajaţilor │121│ │ │
│ │(15115+15125+15135+15117+15127+15137) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │2. Provizioane pentru impozite (15116+15126+l │122│ │ │
│E │5136) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │3. Alte provizioane │ │ │ │
│ │(15111 + 15113+15114+15118+15121+15123+ │123│ │ │
│ │15124+15128+15131+15134+15138+15112+15122+15132 │ │ │ │
│ │+15133) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 121 la 123) │124│ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│F │DEPOZITE PRIMITE DE LA REASIGURATORI │125│ │ │
│ │(1651+1652+16818+16828) │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │DATORII │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Sume datorate entităţilor afiliate │ │ │ │
│ │(16411+16421+16815+16825+26911+26921+ │126│ │ │
│ │4511**+4518**+16431+16835+26931) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Sume datorate entităţilor asociate şi controlate │ │ │ │
│ │în comun │127│ │ │
│ │(16412+16422+16816+16826+26912+26913+26922+2692 │ │ │ │
│ │3+4521**+4528**+l6432+16836+26932+26933) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │1. Datorii provenite din operaţiuni de asigurare │ │ │ │
│ │directă │128│ │ │
│ │(402+404+405**) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. Datorii provenite din operaţiuni de │ │ │ │
│ │reasigurare │129│ │ │
│ │(411**+412**) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│G │III. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni │ │ │ │
│ │(16114+16115+16117+16118+16124+16125+16127+1612 │130│ │ │
│ │8+16811 + 16821-1691-1692) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │IV. Sume datorate instituţiilor de credit │ │ │ │
│ │(16211+16212+16214+16215+16217+16221+16222+1622 │ │ │ │
│ │4+16225+16227+ │131│ │ │
│ │16812+16822+16832+16231+16232+16234+ │ │ │ │
│ │16235+16237) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │V. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale şi │ │ │ │
│ │datorii pentru asigurările sociale │ │ │ │
│ │(16213+16216+16223+16226+1671 + 1672+16817+16827+│ │ │ │
│ │421+422+423+426+427+424+429+4281**+431**+436** │ │ │ │
│ │+437**+4381+441**+4423+4428**+443**+444**+446* │132│ │ │
│ │*+447**+448**+4551+4558+457+4582**+462+463+475 │ │ │ │
│ │**+249+279+549+54511+54521+5+61+5462+1673+1623 │ │ │ │
│ │3+16236+4283+4383+16837+54531 +5463+26914+26924 │ │ │ │
│ │+26934) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 126 la 132 ) │133│ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │I. Subvenţii pentru investiţii (4761+4762+4763) │134│ │ │
│H ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │II. Venituri înregistrate în avans │135│ │ │
│ │(4741+4742+4743- din ct.474*1)) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL (rd. 134+135) │136│ │ │
├──┼─────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │TOTAL PASIV │137│ │ │
│ │(rd.99+100+119+120+124+125+133+136) │ │ │ │
└──┴─────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────┘

        * soldurile debitoare ale conturilor respective
        ** soldurile creditoare ale conturilor respective
        *1) analitic distinct aferent evaluării conform pct. 121^1 şi 121^2 din reglementările contabile menţionate la pct. (1) lit. a) din prezenta anexă

┌──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele ....................... │
│......................│ │
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│................. │ │
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Semnătura........................... │
├──────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│ │.......................................................│
└──────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────┘


    19. Formularele care compun contul de profit şi pierdere pentru asigurători şi reasigurători sunt următoarele:
    1. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII GENERALE la data de 30 iunie

┌────────────────────────┬──┬──────────┬───────┐
│02 │ │ │- lei -│
├────────────────────────┼──┼──────────┴───────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr│perioadei de │
│Denumirea indicatorilor │rd│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din prime, │ │ │ │
│nete de reasigurare │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│a) venituri din prime │01│ │ │
│brute subscrise (+) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│b) prime cedate în │02│ │ │
│reasigurare (-) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│c) variaţia rezervei de │03│ │ │
│prime (+/-) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│d) variaţia rezervei de │ │ │ │
│prime, cedate în │04│ │ │
│reasigurare (+ /-) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01-02-03+04) │05│ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│2. Cota din venitul net │ │ │ │
│(diferenţa între │ │ │ │
│veniturile şi │ │ │ │
│cheltuielile din │06│ │ │
│plasamente) al │ │ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
│transferată din contul │ │ │ │
│netehnic (+) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│3. Alte venituri │ │ │ │
│tehnice, nete de │07│ │ │
│reasigurare (+) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli cu │ │ │ │
│daunele, nete de │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│a) daune plătite (rd. │08│ │ │
│09-10) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- sume brute │09│ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- partea │10│ │ │
│reasigurătorilor (-) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│b) variaţia rezervei de │ │ │ │
│daune, netă de │11│ │ │
│reasigurare (+/-) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 08+11) │12│ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│5. Variaţia altor │ │ │ │
│rezerve tehnice, nete de│ │ │ │
│reasigurare, din care: │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│a) Variaţia rezervei │ │ │ │
│pentru riscuri │13│ │ │
│neexpirate (+/-) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│b) Variaţia rezervei de │14│ │ │
│catastrofă (+/-) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│c) Variaţia altor │15│ │ │
│rezerve tehnice (+/-) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 13+14+15) │16│ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│6. Variaţia rezervei │ │ │ │
│pentru participare la │17│ │ │
│beneficii şi risturnuri │ │ │ │
│(+/-) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│7. Cheltuieli de │ │ │ │
│exploatare nete │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de │18│ │ │
│achiziţie │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│b) variaţia sumei │ │ │ │
│cheltuielilor de │19│ │ │
│achiziţie reportate (+/ │ │ │ │
│-) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│c) cheltuieli de │20│ │ │
│administrare │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│d) comisioane primite de│ │ │ │
│la reasiguratori şi │21│ │ │
│participări la beneficii│ │ │ │
│(-) │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 18-19+20-21) │22│ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│8. Alte cheltuieli │ │ │ │
│tehnice, nete de │23│ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│9. Rezultat tehnic al │ │ │ │
│asigurării generale │24│ │ │
│Profit (rd. │ │ │ │
│05+06+07-12-16-17-22-23)│ │ │ │
├────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │25│ │ │
│12+16+17+22+23-05-06-07)│ │ │ │
└────────────────────────┴──┴──────────┴───────┘


┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele│Numele şi prenumele .......................... │
│.................. │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Calitatea │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura ............................. │
│...................├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│ │............................................................│
└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘


    2. CONTUL TEHNIC AL ASIGURĂRII DE VIAŢĂ la data de 30 iunie

┌────────────────────────────────────┬──┬──────────┬───────┐
│03 │ │ │- lei -│
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┴───────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr│perioadei de │
│Denumirea indicatorilor │rd│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din prime, nete de │ │ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│a) venituri din prime brute │01│ │ │
│subscrise (+) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│b) prime cedate în reasigurare(-) │02│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│c) variaţia rezervei de prime, netă │03│ │ │
│de reasigurare (+/-) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 01-02-03) │04│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│2. Venituri din plasamente │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│a) Venituri din participări la │ │ │ │
│societăţile în care există interese │05│ │ │
│de participare, din care: │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- venituri din plasamente la │06│ │ │
│societăţile afiliate │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│b) Venituri din alte plasamente cu │ │ │ │
│prezentarea distinctă a veniturilor │07│ │ │
│din plasamente la societăţile │ │ │ │
│afiliate, din care: │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- venituri provenind din terenuri şi│08│ │ │
│construcţii │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- venituri provenind din alte │09│ │ │
│plasamente │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│c) Venituri din ajustări pentru │ │ │ │
│depreciere/pierdere de valoare a │10│ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│d) Venituri provenind din realizarea│11│ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 05+07+10+11) │12│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│3. Plus valori nerealizate din │13│ │ │
│plasamente │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│4. Alte venituri tehnice, nete de │14│ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│5. Cheltuieli cu daunele, nete de │15│ │ │
│reasigurare TOTAL (rd. 16+19) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│a) sume plătite (rd. 17-18) │16│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- sume brute │17│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │18│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│b) variaţia rezervei de daune (+/-) │19│ │ │
│(rd. 20-21 ) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- suma brută │20│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- partea reasiguratorilor (-) │21│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│6. Variaţia rezervelor tehnice │ │ │ │
│privind asigurările de viaţă │22│ │ │
│TOTAL (rd. 23+26+29) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│a) variaţia rezervei matematice (rd.│23│ │ │
│24-25) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- suma brută │24│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │25│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│b) variaţia rezervei pentru │ │ │ │
│participare la beneficii şi │26│ │ │
│risturnuri (rd. 27-28) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- suma brută │27│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │28│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│c) variaţia altor rezerve tehnice │29│ │ │
│(rd. 30-31) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- suma brută │30│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor (-) │31│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│7. Variaţia rezervei matematice │ │ │ │
│aferente asigurărilor de viaţă │ │ │ │
│pentru care expunerea la riscul de │32│ │ │
│investiţii este transferată │ │ │ │
│contractantului cedată în │ │ │ │
│reasigurare (+/-) TOTAL (rd. 33-34) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- suma brută │33│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│- partea reasigurătorilor │34│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│8. Cheltuieli de exploatare nete: │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de achiziţii │35│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│b) variaţia sumei cheltuielilor de │36│ │ │
│achiziţii reportate │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│c) cheltuieli de administrare │37│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│d) comisioane primite de la │ │ │ │
│reasigurători şi participări la │38│ │ │
│beneficii (-) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 35-36+37-38) │39│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│9. Cheltuieli cu plasamente: │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de gestionare a │ │ │ │
│plasamentelor, inclusiv cheltuielile│40│ │ │
│cu dobânzile │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│b) cheltuieli privind constituirea │ │ │ │
│ajustărilor de valoare pentru │41│ │ │
│plasamente │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│c) pierderi provenind din realizarea│42│ │ │
│plasamentelor │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 40+41+42) │43│ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│10. Minus valori nerealizate din │44│ │ │
│plasamente │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│11. Alte cheltuieli tehnice, nete de│45│ │ │
│reasigurare │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│12. Cota din venitul net al │ │ │ │
│plasamentelor transferată în contul │46│ │ │
│netehnic │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│13. Rezultatul tehnic al asigurării │ │ │ │
│de viaţă │47│ │ │
│Profit (rd. │ │ │ │
│04+12+13+14-15-22-32-39-43-44-45-46)│ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │48│ │ │
│15+22+32+39+43+44+45+46-04-12-13-14)│ │ │ │
└────────────────────────────────────┴──┴──────────┴───────┘


┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele│Numele şi prenumele .......................... │
│.................. │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Calitatea │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura ............................. │
│...................├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│ │............................................................│
└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘


    3. CONTUL NETEHNIC la data de 30 iunie

┌──────────────────────────────┬───┬──────────────────┐
│04 │ │- lei - │
├──────────────────────────────┼───┼──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr.│perioadei de │
│Denumirea indicatorilor │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Rezultatul tehnic al │ │ │ │
│asigurării generale │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┴───────┤
│Profit (F04.01=F02.24) │01 │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┬───────┤
│Pierdere (F04.02=F02.25) │02 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Rezultatul tehnic al │ │ │ │
│asigurării de viaţă │03 │ │ │
│Profit (F04.03=F03.47) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (F04.04=F03.48) │04 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Venituri din plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Venituri din participări la│ │ │ │
│entităţi asociate şi │05 │ │ │
│controlate în comun │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri din plasamente la │06 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Venituri din alte │07 │ │ │
│plasamente, din care: │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri provenind din │08 │ │ │
│terenuri şi construcţii │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- venituri provenind din alte │09 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│d) Venituri din ajustări │ │ │ │
│pentru depreciere/pierdere de │10 │ │ │
│valoare a plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│e) Venituri provenind din │11 │ │ │
│realizarea plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│TOTAL (rd. 05+06+07+10+11) │12 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Plus valori nerealizate din│13 │ │ │
│plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Cota din venitul net al │ │ │ │
│plasamentelor transferată din │14 │ │ │
│contul tehnic al asigurării de│ │ │ │
│viaţă │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Cheltuieli cu plasamentele │15 │ │ │
│TOTAL (rd. 16+17+18) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) cheltuieli de gestionare a │ │ │ │
│plasamentelor, inclusiv │16 │ │ │
│cheltuielile cu dobânzile │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) cheltuieli privind │ │ │ │
│constituirea ajustărilor de │17 │ │ │
│valoare pentru plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) pierderi provenind din │18 │ │ │
│realizarea plasamentelor │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Minus valori nerealizate │19 │ │ │
│din plasamente │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Cota din venitul net al │ │ │ │
│plasamentelor transferată în │20 │ │ │
│contul tehnic al asigurărilor │ │ │ │
│generale │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Alte venituri netehnice │21 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Alte cheltuieli netehnice,│ │ │ │
│inclusiv provizioanele şi │22 │ │ │
│ajustările de valoare │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Venituri din activitatea │ │ │ │
│de administrare de fonduri de │23 │ │ │
│pensii facultative* │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Cheltuieli din activitatea│ │ │ │
│de administrare de fonduri de │24 │ │ │
│pensii facultative* │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. Profit din activitatea de │ │ │ │
│administrare de fonduri de │25 │ │ │
│pensii facultative* (rd. │ │ │ │
│23-24) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│14. Pierdere din activitatea │ │ │ │
│de administrare de fonduri de │26 │ │ │
│pensii facultative* (rd. │ │ │ │
│24-23) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│15. Rezultatul curent │ │ │ │
│Profit (rd. 01 │27 │ │ │
│-02+03-04+12+13+14-15-19-20+21│ │ │ │
│-22 -25-26) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 02-01 │ │ │ │
│+04-03-12-13-14+15+19+20-21 │28 │ │ │
│+22+26-25) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16. Alte venituri │29 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│17. Alte cheltuieli │30 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│18. Rezultatul extraordinar │31 │ │ │
│Profit (rd. 29-30) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 30-29) │32 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│19. Venituri totale │33 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│20. Cheltuieli totale │34 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│21. Rezultatul brut │ │ │ │
│Profit (rd. 33-34); (rd. │35 │ │ │
│27+31); │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 34-33); (rd. │36 │ │ │
│28+32) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│22. Impozit pe profit │37 │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│23. Alte impozite (care nu │ │ │ │
│figurează la poziţiile │38 │ │ │
│precedente) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│24. Rezultatul net al │ │ │ │
│perioadei de raportare │39 │ │ │
│Profit (rd. 35-37-38) (F04.39=│ │ │ │
│F01.96) │ │ │ │
├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 36+37+38); (rd. │40 │ │ │
│37+38-35) (F04.40=F01.97) │ │ │ │
└──────────────────────────────┴───┴──────────┴───────┘


┌───────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele│Numele şi prenumele .......................... │
│.................. │ │
├───────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Calitatea │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura ............................. │
│...................├────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional │
│ │............................................................│
└───────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘    20. Formularul Date informative pentru asigurători şi reasiguratori este următorul:

                                    DATE INFORMATIVE
                                  la data de 30 iunie

┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────┬┐
│05 │ │- lei - ││
├────────────────────────────────────────────┬───┼─────────────────┼───────────┼┤
│ │ │Nr. unităţi │Sume - lei ││
│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│ │- ││
│ │rd.├─────────────────┼───────────┼┤
│ │ │1 │2 ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Societăţi care au înregistrat profit │01 │ │ ││
│(F05.01.2=F01.96.2) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Societăţi care au înregistrat pierdere │02 │ │ ││
│(F05.02.2=F01.97.2) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┬───────────┴───────────┼┤
│ │ │ │din care: ││
│ │ │Total├───────────┬───────────┼┤
│II. Date privind plăţile restante │Nr.│col. │Pentru │Pentru ││
│ │rd.│2+3 │activitatea│activitatea││
│ │ │ │curentă │de ││
│ │ │ │ │investiţii ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│A │B │1 │2 │3 ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│Plăţi restante - total (rd. 04+08+12+18 la │03 │ │ │ ││
│20+22) din care: │ │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│Obligaţii restante provenite din operaţiuni │ │ │ │ ││
│de asigurare directă (din ct. 402+404+405 │04 │ │ │X ││
│SC) │ │ │ │ ││
│Total (rd. 05+06+07), din care: │ │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│-peste 30 zile │05 │ │ │X ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│-peste 90 zile │06 │ │ │X ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│-peste 1 an │07 │ │ │X ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│Obligaţii restante provenite din operaţiuni │ │ │ │ ││
│de reasigurare (din ct. 411+412 SC) │08 │ │ │X ││
│Total (rd. 09+10+11), din care: │ │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│-peste 30 zile │09 │ │ │X ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│-peste 90 zile │10 │ │ │X ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│-peste 1 an │11 │ │ │X ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul │ │ │ │ ││
│asigurărilor sociale -total (din rd. 13 la │12 │ │ │ ││
│17) din care: │ │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│- Contribuţii pentru asigurări sociale de │ │ │ │ ││
│stat datorate de angajatori, salariaţi şi │13 │ │ │ ││
│alte persoane asimilate (din ct. │ │ │ │ ││
│4311+4312+43151+43161) │ │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│- Contribuţii pentru fondul asigurărilor │ │ │ │ ││
│sociale de sănătate (din ct. │14 │ │ │ ││
│4313+4314+43152+43162) │ │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│- Contribuţia pentru pensia suplimentară │15 │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│- Contribuţii pentru bugetul asigurărilor │16 │ │ │ ││
│pentru şomaj (din ct. 4371 +4372+4373+4374) │ │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│- Alte datorii sociale (din ct. 4381+4383) │17 │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele │ │ │ │ ││
│fondurilor speciale şi alte fonduri (din ct.│18 │ │ │ ││
│443+447) │ │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │ │ │ │ ││
│(din ct. 16+164 +167 │19 │ │ │ ││
│+168+269+279+421+423+426+ 427 +4281 │ │ │ │ ││
│+451+457+4582+462+4283) │ │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la │ │ │ │ ││
│termenul stabilit la bugetul de stat, din │20 │ │ │ ││
│care: (din ct. │ │ │ │ ││
│436+441+442+444+446+448) │ │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│-contribuţia asiguratorie pentru muncă │21 │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼───────────┼┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul │ │ │ │ ││
│stabilit la bugetele locale (din ct. │22 │ │ │ ││
│441+442+444 +446+448) │ │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┴───────────┼───────────┼┤
│III. Număr mediu de salariaţi │Nr.│30 iunie an │30 iunie an││
│ │rd.│precedent │curent ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│A │B │1 │2 ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Număr mediu de salariaţi │23 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la │ │ │ ││
│sfârşitul perioadei, respectiv la data de 30│24 │ │ ││
│iunie │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┴───────────┼┤
│IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de│Nr.│Sume ││
│raportare, subvenţii încasate şi creanţe │rd.│- lei- ││
│restante │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│A │B │1 ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│Chirii plătite în cursul perioadei de │25 │ ││
│raportare pentru terenuri*1) │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│Venituri brute din servicii plătite către │26 │ ││
│persoane nerezidente, din care: │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │27 │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│Venituri brute din servicii plătite către │ │ ││
│persoane nerezidente din statele membre ale │28 │ ││
│Uniunii Europene, din care: │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │29 │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │30 │ ││
│raportare, din care: │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei de │31 │ ││
│raportare aferente activelor │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din care: │32 │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│- subvenţii pt. stimularea ocupării forţei │33 │ ││
│de muncă*) │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate │ │ ││
│la termenele prevăzute în contractele │34 │ ││
│comerciale şi/sau în actele normative în │ │ ││
│vigoare, din care: │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│- creanţe restante de la entităţi din │35 │ ││
│sectorul majoritar integral de stat │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│- creanţe restante de la entităţi din │36 │ ││
│sectorul privat │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│V. Tichete acordate salariaţilor │Nr.│Sume ││
│ │rd.│- lei- ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────────────────┼┤
│Contravaloarea tichetelor acordate │ │ ││
│salariaţilor │37 │ ││
│(ct. 645) │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┬───────────┼┤
│VI. Alte informaţii │Nr.│30 iunie an │30 iunie an││
│ │rd.│precedent │curent ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări │38 │ │ ││
│necorporale (ct. 524), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- avansuri acordate entităţilor neafiliate │ │ │ ││
│nerezidente pentru imobilizări necorporale │39 │ │ ││
│(din ct. 524) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│avansuri acordate entităţilor afiliate │ │ │ ││
│nerezidente pentru imobilizări necorporale │40 │ │ ││
│(din ct. 524) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări │41 │ │ ││
│corporale (ct. 522), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- avansuri acordate entităţilor neafiliate │ │ │ ││
│nerezidente pentru imobilizări corporale │42 │ │ ││
│(din ct. 522) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- avansuri acordate entităţilor afiliate │ │ │ ││
│nerezidente pentru imobilizări corporale │43 │ │ ││
│(din ct. 522) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Imobilizări financiare, în sume brute (rd. │44 │ │ ││
│45 + 54), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, │ │ │ ││
│interese de participare, alte titluri │45 │ │ ││
│imobilizate şi obligaţiuni în sume brute ct.│ │ │ ││
│261+263+265) (rd. 46 la 51+53), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │46 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │47 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │48 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │49 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │50 │ │ ││
│colectiv emise de rezidenţi │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- acţiuni şi părţi sociale emise de │51 │ │ ││
│nerezidenţi, din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│-deţineri de cel puţin 10% │52 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │53 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55 +│54 │ │ ││
│56), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în│ │ │ ││
│lei a căror decontare se face în funcţie de │55 │ │ ││
│cursul unei valute (din ct. 267) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- creanţe imobilizate în valută (din ct. │56 │ │ ││
│267) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate │ │ │ ││
│furnizorilor şi alte conturi asimilate, în │57 │ │ ││
│sume brute (ct. 461), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- creanţe comerciale în relaţia cu │ │ │ ││
│entităţile neafiliate nerezidente, avansuri │ │ │ ││
│acordate furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi│58 │ │ ││
│şi alte conturi asimilate, în sume brute în │ │ │ ││
│relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi (din ct. │ │ │ ││
│461) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- creanţe comerciale în relaţia cu │ │ │ ││
│entităţile afiliate nerezidente, avansuri │ │ │ ││
│acordate furnizorilor afiliaţi nerezidenţi │59 │ │ ││
│şi alte conturi asimilate, în sume brute în │ │ │ ││
│relaţie cu afiliaţii nerezidenţi (din ct. │ │ │ ││
│461) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţe provenite din operaţiuni de │ │ │ ││
│asigurare directă, Total (rd. 61 +67 + 73), │60 │ │ ││
│din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Asiguraţi - total (rd. 62 +66), (ct. 401), │61 │ │ ││
│din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţe de la asiguraţi aflate în termenul │ │ │ ││
│de scadenţă stabilit în contractele de │62 │ │ ││
│asigurare/poliţe din ct. 401 (de la rd. 63 │ │ │ ││
│la 65) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- până în 30 zile │63 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- între 31 şi 90 zile │64 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- peste 90 zile │65 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţe de la asiguraţi care au depăşit │ │ │ ││
│termenul de scadenţă (inclusiv termenul de │66 │ │ ││
│păsuire) stabilit în contractele de │ │ │ ││
│asigurare/poliţe (din ct. 401 SD) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Intermediari în asigurări - total (rd. │ │ │ ││
│68+72) │67 │ │ ││
│(ct. 404 SD) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Intermediari în asigurări privind primele de│ │ │ ││
│asigurare intermediate aflate în termenul de│68 │ │ ││
│scadenţă stabilit în contractele de mandat │ │ │ ││
│(rd. 69 la rd. 71) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- până în 30 zile │69 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- între 31 şi 90 zile │70 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- peste 90 zile │71 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţe neîncasate de la intermediarii în │ │ │ ││
│asigurări la termenul de scadenţă stabilit │72 │ │ ││
│(din ct. 404) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Alte creanţe provenite din operaţiuni de │ │ │ ││
│asigurare directă - total (rd. 74 la 77) │73 │ │ ││
│(ct. 405 SD) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- până în 30 zile │74 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- între 31 şi 90 zile │75 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- peste 90 zile │76 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- creanţe neîncasate la termenul de scadenţă│77 │ │ ││
│stabilit (din ct. 405) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţe provenite din operaţiuni de │78 │ │ ││
│reasigurare (rd. 79 la 82) (ct. 411+412 SD) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- până în 30 zile │79 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- între 31 şi 90 zile │80 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- peste 90 zile │81 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- creanţe neîncasate de la reasiguratori la │ │ │ ││
│termenul de scadenţă stabilit (din ct. 411 │82 │ │ ││
│şi 412 SD) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi conturi│83 │ │ ││
│asimilate (ct. 425 +4282+4284) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││
│sociale şi bugetul statului (din ct. 431 + │ │ │ ││
│436+ 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + │84 │ │ ││
│445 + 446 + 447 + 4482+4384+4484), (rd. 85 │ │ │ ││
│la 89) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- creanţe în legătură cu bugetul │85 │ │ ││
│asigurărilor sociale (ct. 431+437+4382+4384)│ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- creanţe fiscale în legătură cu bugetul │86 │ │ ││
│statului (ct. 436+441+4424+4428+444+446) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- subvenţii de încasat (ct. 445) │87 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │88 │ │ ││
│asimilate (ct. 447) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- alte creanţe în legătură cu bugetul │89 │ │ ││
│statului (ct. 4482+4484) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu │90 │ │ ││
│entităţile afiliate (ct. 451), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│-creanţe cu entităţi afiliate nerezidente │91 │ │ ││
│(din ct. 451), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│-creanţe comerciale cu entităţi afiliate │92 │ │ ││
│nerezidente (din ct. 451) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││
│sociale şi bugetul statului neîncasate la │ │ │ ││
│termenul stabilit (din ct. 431 + 436 + 437 +│93 │ │ ││
│4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 +│ │ │ ││
│447 + 4482+4384+4484) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Alte creanţe (ct. 451+452 +456 + 4581 +461 +│94 │ │ ││
│471 + 475), (rd. 95 la 97): │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- decontări privind interesele de │ │ │ ││
│participare, decontări cu acţionarii/ │ │ │ ││
│asociaţii privind capitalul, decontări din │95 │ │ ││
│operaţiuni în participaţie (ct. 451 │ │ │ ││
│+452+456+4581) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- alte creanţe în legătură cu persoanele │ │ │ ││
│fizice şi persoanele juridice, altele decât │ │ │ ││
│creanţele în legătură cu instituţiile │96 │ │ ││
│publice (instituţiile statului), (din ct. │ │ │ ││
│461+471+475) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- sumele preluate din ct. 552 "Avansuri de │ │ │ ││
│trezorerie" reprezentând avansurile de │ │ │ ││
│trezorerie, acordate potrivit legii şi │97 │ │ ││
│nedecontate până la data de raportare (din │ │ │ ││
│ct. 461) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Dobânzi de încasat (ct. 54512+54522+54532), │98 │ │ ││
│din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- de la nerezidenţi │99 │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Valoarea împrumuturilor acordate │100│ │ ││
│operatorilor economici**) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute │ │ │ ││
│(ct. 271 + 272 + 273 + 274+278+din ct.473*2)│101│ │ ││
│-din ct.474*2)) (rd. 102 la 108): │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │102│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │103│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │104│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │105│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │106│ │ ││
│colectiv rezidente │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- acţiuni emise de nerezidenţi │107│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │108│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Alte valori de încasat (ct. 548) │109│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Casa în lei şi în valută (rd. 111 + 112) │110│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│-în lei (ct. 54711+54721+54731) │111│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- în valută (ct. 54714+54724+54734) │112│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în valută│113│ │ ││
│(rd. 114+ 116) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- în lei (ct. 54411+54421+54431), din care: │114│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- conturi curente în lei deschise la bănci │115│ │ ││
│nerezidente │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- în valută (ct. 54414+54424+54434), din │116│ │ ││
│care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- conturi curente în valută deschise la │117│ │ ││
│bănci nerezidente │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Alte conturi curente la bănci şi acreditive │118│ │ ││
│(rd. 119+120) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi │ │ │ ││
│alte valori de încasat, în lei │119│ │ ││
│(ct.543+54415+54425+54435+55111+55121+55131)│ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în│ │ │ ││
│valută (ct. │120│ │ ││
│54415+54425+54435+55112+55122+55132) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Datorii (rd. 122+125+128+129+132+134+ │121│ │ ││
│135+136+139 +140+145+149+152+158) din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Credite bancare externe pe termen scurt │ │ │ ││
│(credite primite de la instituţii financiare│ │ │ ││
│pentru care durata contractului de credit │122│ │ ││
│este mai mică de 1 an) (din ct 5461 + │ │ │ ││
│5462+5463) (rd. 123 + 124) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- în lei │123│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- în valută │124│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Credite bancare externe pe termen lung │ │ │ ││
│(credite primite de la instituţii financiare│ │ │ ││
│pentru care durata contractului dc credit │125│ │ ││
│este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. │ │ │ ││
│1621 + 1622+1623) (rd. 126+127) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- în lei │126│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- în valută │127│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Credite de la trezoreria statului şi │ │ │ ││
│dobânzile aferente (ct. 16216+ │128│ │ ││
│16226+16236+din ct. 168) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. │ │ │ ││
│163 +ct. 164 +ct. 165 +ct 167 +din ct. 168) │129│ │ ││
│(rd. 130+ 131) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- în lei şi exprimate în lei, a căror │ │ │ ││
│decontare se face în funcţie de cursul unei │130│ │ ││
│valute │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- în valută │131│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. │132│ │ ││
│167), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│-valoarea concesiunilor primite (din ct. │133│ │ ││
│167) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Datorii provenite din operaţiuni de │134│ │ ││
│asigurare directă (ct. 402+404+405) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Datorii provenite din operaţiuni de │135│ │ ││
│reasigurare (ct. 411+412) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Datorii comerciale, avansuri primite de la │ │ │ ││
│clienţi şi alte conturi asimilate, în sume │136│ │ ││
│brute (din ct.462), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- datorii comerciale în relaţia cu │ │ │ ││
│entităţile neafiliate nerezidente, avansuri │ │ │ ││
│primite de la clienţi neafiliaţi nerezidenţi│137│ │ ││
│şi alte conturi asimilate, în sume brute în │ │ │ ││
│relaţie cu neafiliaţii nerezidenţi │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- datorii comerciale în relaţia cu │ │ │ ││
│entităţile afiliate nerezidente, avansuri │ │ │ ││
│primite de la clienţi afiliaţi nerezidenţi │138│ │ ││
│şi alte conturi asimilate, în sume brute în │ │ │ ││
│relaţie cu afiliaţii nerezidenţi │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Datorii în legătură cu personalul şi conturi│ │ │ ││
│asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 426 + 427 +│139│ │ ││
│4181+4283) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor │ │ │ ││
│sociale şi bugetul statului (ct. 431 +436+ │140│ │ ││
│437 + 4381+4383+441 +4423 + 4428 + 444 + 446│ │ │ ││
│+ 447 + 4481 +4483), rd. (141 la 144) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- datorii în legătură cu bugetul │141│ │ ││
│asigurărilor sociale (ct. 431+437+4381+4383)│ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- datorii fiscale în legătură cu bugetul │142│ │ ││
│statului (ct. 436+441 +4423+ 4428+444+446) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte │143│ │ ││
│asimilate (ct. 447) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- alte datorii în legătură cu bugetul │144│ │ ││
│statului (ct. 4481+4483) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Datoriile entităţii în relaţiile cu │145│ │ ││
│entităţile afiliate (ct. 451), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│-datorii cu entităţi afiliate nerezidente │146│ │ ││
│(din ct. 451), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- cu scadenţa iniţială mai mare de un an │147│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- datorii comerciale cu entităţile afiliate │ │ │ ││
│nerezidente indiferent de scadenţă (din ct. │148│ │ ││
│451) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. │149│ │ ││
│455) (rd. 150+151) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│-sume datorate acţionarilor/asociaţilor │150│ │ ││
│persoane fizice │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│-sume datorate acţionarilor/asociaţilor │151│ │ ││
│persoane juridice │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Alte datorii (ct. 429+ 451 + 452 + 455 + 457│ │ │ ││
│+ 4582 + 462 + 474+475+476 +249+269+279+549)│152│ │ ││
│(rd. 153 la 157) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- decontări privind interesele de │ │ │ ││
│participare, decontări cu acţionarii/ │ │ │ ││
│asociaţii privind capitalul, decontări din │153│ │ ││
│operaţiuni în participaţie │ │ │ ││
│(451+452+455+457+4582) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- alte datorii în legătură cu persoanele │ │ │ ││
│fizice şi persoanele juridice, altele decât │ │ │ ││
│datoriile în legătură cu instituţiile │154│ │ ││
│publice (instituţiile statului) (din ct. │ │ │ ││
│429+462+474+-475)*3) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- subvenţii nereluate la venituri (din ct. │155│ │ ││
│476) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări │ │ │ ││
│financiare şi investiţii pe termen scurt │156│ │ ││
│(ct. 249+269+279+549) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│-venituri în avans aferente activelor │ │ │ ││
│primite prin transfer de la clienţi (sume │157│ │ ││
│din ct. 474) │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Dobânzi de plătit (ct. 54511+54521+54531), │158│ │ ││
│din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- către nerezidenţi │159│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Valoarea împrumuturilor primite de la │160│ │ ││
│operatorii economici**) sume din ct. 167 │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Capital subscris vărsat (ct. │161│ │ ││
│10112+10122+10132), din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- acţiuni cotate*4) │162│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- acţiuni necotate*5) │163│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- părţi sociale │164│X │X ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- capital subscris vărsat de nerezidenţi │165│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Brevete şi licenţe (din ct. 505) │166│ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┴┤
│VII. Informaţii privind cheltuielile cu │Nr.│30 iunie an │30 iunie an │
│colaboratorii │rd.│precedent │curent │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Cheltuieli cu colaboratorii (ct. │167│ │ │
│65611+65621+65631) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│Cheltuieli privind comisioanele şi │168│ │ │
│onorariile (ct. 65612+65622+65632) │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│ │ │30 iunie an │30 iunie an │
│ │ │precedent │curent │
│VIII. Capital social vărsat │Nr.├─────┬───────────┼─────────┬──┤
│ │rd.│Suma │ │Suma │ │
│ │ │- lei│% │- lei - │% │
│ │ │- │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│Capital social vărsat (ct. 1012)*6) │169│ │X │ │X │
│(rd. 170+173+177+178+179+180) din care: │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│- deţinut de instituţii publice ( rd. │170│ │ │ │ │
│171+172), din care: │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│- deţinut de instituţii publice din │171│ │ │ │ │
│subordonare centrală │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│- deţinut de instituţii publice din │172│ │ │ │ │
│subordonare locală │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│- deţinut de societăţile cu capital de stat,│173│ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│- cu capital integral de stat │174│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│- cu capital majoritar de stat │175│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│- cu capital minoritar de stat │176│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│- deţinut de regii autonome │177│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│- deţinut de societăţile cu capital privat │178│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│- deţinut dc persoane fizice │179│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼───────────┼─────────┼──┤
│- deţinut de alte entităţi │180│ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────┴───────────┼─────────┴──┤
│IX. Dividende distribuite acţionarilor din │Nr.│30 iunie an │30 iunie an │
│profitul reportat │rd.│precedent │curent │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼────────────┤
│- Dividende distribuite acţionarilor în │181│ │ │
│perioada de raportare din profitul reportat │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┴────────────┤
│A │B │an curent │
├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│X. Repartizări trimestriale de dividende │Nr.│Sume │
│potrivit Legii nr. 163/2018*7) │rd.│- lei - │
├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│- dividendele trimestriale repartizate │182│ │
├────────────────────────────────────────────┼───┼──────────────────────────────┤
│XI. Creanţe preluate prin cesionare de la │Nr.│Sume │
│persoane juridice***) │rd.│- lei - │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┬────────────┤
│A │B │30 iunie an │30 iunie an │
│ │ │precedent │curent │
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┬┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ ││
│persoane juridice la (valoarea nominală), │183│ │ ││
│din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la │184│ │ ││
│persoane juridice afiliate │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│Creanţe preluate prin cesionare de la │ │ │ ││
│persoane juridice la (cost de achiziţie), │185│ │ ││
│din care: │ │ │ ││
├────────────────────────────────────────────┼───┼─────────────────┼───────────┼┤
│- creanţe preluate prin cesionare de la │186│ │ ││
│persoane juridice afiliate │ │ │ ││
└────────────────────────────────────────────┴───┴─────────────────┴───────────┴┘

        *) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator)
    - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârsta de peste 45 ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

        **) În categoria operatorilor economici nu se cuprind entităţile reglementate şi supravegheate de Banca Naţională a României, respectiv A.S.F., societăţile reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.
        ***) Pentru creanţele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât şi costul lor de achiziţie.
        Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) şi d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
        *1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, păşuni, fâneţe etc.) şi aferente spaţiilor comerciale (terase etc.) aparţinând proprietarilor privaţi sau unor unităţi ale administraţiei publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.).
        *2) analitic distinct aferent evaluării conform pct. 121^1 şi 121^2 din reglementările contabile menţionate la pct. (1) lit. a) din prezenta anexă
        *3) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 476.
        *4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.
        *5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.
        *6) La secţiunea "VIII Capital social vărsat" la rd. 170 la 180 în col. 2 şi col. 4 entităţile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deţinut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 169.
        *7) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr. 82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990, precum şi modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei.


┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT*1), │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Numele şi │Numele şi prenumele .............. │
│prenumele.............. │ │
├────────────────────────────┼───────────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura .............. │
│............................├───────────────────────────────────┤
│ │Calitatea*2).......................│
└────────────────────────────┴───────────────────────────────────┘

        *1) Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
        *2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel: director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.

    21. Situaţii prezentate de asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative
    1. SITUAŢIA ACTIVELOR, PASIVELOR ŞI CAPITALURILOR PROPRII la data de 30 iunie .....

┌───────────────────────────┬───┬────────┬─────┐
│ │ │ │- lei│
│ │ │ │- │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│ │Nr.│Sold la │Sold │
│Denumire indicator │rd.│01 │la 30│
│ │ │ianuarie│iunie│
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│A │B │1 │2 │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│A. ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE*│ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. Cheltuieli de │01 │ │ │
│constituire │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│2. Cheltuieli de dezvoltare│02 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│3. Concesiuni, brevete, │ │ │ │
│licenţe, mărci comerciale, │ │ │ │
│drepturi şi valori similare│03 │ │ │
│şi alte imobilizări │ │ │ │
│necorporale la valoarea │ │ │ │
│rămasă │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│4. Fondul comercial │04 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│5. Avansuri pentru │05 │ │ │
│imobilizări necorporale │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI │06 │ │ │
│NECORPORALE (rd.01 la 05) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. Terenuri şi │07 │ │ │
│construcţii** │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│2. Instalaţii tehnice şi │08 │ │ │
│maşini │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│3. Alte instalaţii, utilaje│09 │ │ │
│şi mobilier │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│4. Avansuri şi imobilizări │ │ │ │
│corporale în curs de │10 │ │ │
│execuţie │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE│11 │ │ │
│(rd. 07 la 10) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE│ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. Acţiuni deţinute la │12 │ │ │
│entităţi afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│2. Împrumuturi acordate │13 │ │ │
│entităţilor afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│3. Interese de participare │14 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│4. Împrumuturi acordate │ │ │ │
│entităţilor de care │15 │ │ │
│entitatea este legată prin │ │ │ │
│interese de participare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│5. Plasamente de natura │ │ │ │
│terenurilor şi │16 │ │ │
│construcţiilor***) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│6. Investiţii deţinute ca │17 │ │ │
│imobilizări │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│7. Alte împrumuturi │18 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL IMOBILIZĂRI │19 │ │ │
│FINANCIARE (rd. 12 la 18) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE │20 │ │ │
│(rd. 06+11+19) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│B. ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│I. STOCURI │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. Materiale consumabile şi│21 │ │ │
│alte stocuri │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│2. Avansuri pentru │22 │ │ │
│cumpărări de stocuri │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL STOCURI (rd. 21+22) │23 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│II. CREANŢE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. Creanţe comerciale │24 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│2. Sume de încasat de la │25 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│3. Sume de încasat din │26 │ │ │
│interese de participare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│4. Alte creanţe │27 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│5. Creanţe privind │ │ │ │
│capitalul subscris şi │28 │ │ │
│nevărsat │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│6. Creanţe reprezentând │ │ │ │
│dividende repartizate în │28a│ │ │
│cursul exerciţiului │ │ │ │
│financiar │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL CREANŢE (rd. 24 la │29 │ │ │
│28+28a) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│III. INVESTIŢII FINANCIARE │ │ │ │
│PE TERMEN SCURT │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. Acţiuni deţinute la │30 │ │ │
│entităţile afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│2. Alte investiţii │31 │ │ │
│financiare pe termen scurt │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL INVESTIŢII FINANCIARE│32 │ │ │
│PE TERMEN SCURT (rd. 30+31)│ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│IV. CASA ŞI CONTURI LA B │33 │ │ │
│ĂNCI │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL ACTIVE CIRCULANTE │34 │ │ │
│(rd. 23+29+32+33) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│C. CHELTUIELI ÎN AVANS │35 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│D. DATORII CE TREBUIE │ │ │ │
│PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. Împrumuturi din emisiuni│36 │ │ │
│de obligaţiuni │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│2. Sume datorate │37 │ │ │
│instituţiilor de credit │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│3. Avansuri încasate în │38 │ │ │
│contul clienţilor │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│4. Datorii comerciale │39 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│5. Efecte de comerţ de │40 │ │ │
│plătit │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│6. Sume datorate │41 │ │ │
│entităţilor afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│7. Sume datorate privind │ │ │ │
│entităţile asociate şi │42 │ │ │
│entităţile controlate în │ │ │ │
│comun │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│8. Alte datorii, inclusiv │ │ │ │
│datorii fiscale şi alte │43 │ │ │
│datorii pentru asigurările │ │ │ │
│sociale │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL DATORII CE TREBUIE │ │ │ │
│PLĂTITE PÂNĂ ÎNTR-UN AN │44 │ │ │
│(rd. 36 la 43) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, │ │ │ │
│RESPECTIV DATORII CURENTE │45 │ │ │
│NETE (rd. 34+35-44-61) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│F. TOTAL ACTIVE MINUS │ │ │ │
│DATORII CURENTE (rd. │46 │ │ │
│20+45-60) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│G. DATORII CE TREBUIE │ │ │ │
│PLĂTITE │ │ │ │
│ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE│ │ │ │
│UN AN │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. Împrumuturi din emisiuni│47 │ │ │
│de obligaţiuni │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│2. Sume datorate │48 │ │ │
│instituţiilor de credit │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│3. Avansuri încasate în │49 │ │ │
│contul clienţilor │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│4. Datorii comerciale │50 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│5. Efecte de comerţ de │51 │ │ │
│plătit │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│6. Sume datorate │52 │ │ │
│entităţilor afiliate │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│7. Sume datorate privind │ │ │ │
│entităţile asociate şi │53 │ │ │
│entităţile controlate în │ │ │ │
│comun │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│8. Alte datorii, inclusiv │ │ │ │
│datorii fiscale şi datorii │54 │ │ │
│pentru asigurările sociale │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL DATORII CE TREBUIE │ │ │ │
│PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI│55 │ │ │
│MARE DE UN AN (rd. 47 la │ │ │ │
│54) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│H. PROVIZIOANE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. Provizioane pentru │ │ │ │
│pensii şi alte obligaţii │56 │ │ │
│similare │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│2. Provizioane pentru │57 │ │ │
│impozite │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│3. Alte provizioane │58 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL PROVIZIOANE (rd. 56 │59 │ │ │
│la 58) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│I. VENITURI ÎN AVANS │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. Subvenţii pentru │60 │ │ │
│investiţii │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│2. Venituri înregistrate în│61 │ │ │
│avans │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL VENITURI ÎN AVANS │62 │ │ │
│(rd. 60+61) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│J. CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. CAPITAL, din care: │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│- Capital subscris vărsat │63 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│- Capital subscris nevărsat│64 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL CAPITAL (rd . 63+64) │65 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│II. PRIME DE CAPITAL │60 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│III. REZERVE DIN REEVALUARE│ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│Sold C │67 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│IV. REZERVE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│1. Rezerve legale │68 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│2. Rezerve statutare sau │69 │ │ │
│contractuale │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│3. Alte rezerve │70 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL REZERVE (rd. 68 la │71 │ │ │
│70) │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│Acţiuni proprii │72 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│V. PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│REPORTATĂ │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│Sold C │73 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│Sold D │74 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│VI. PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE │ │ │ │
│RAPORTARE │ │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│Sold C │75 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│Sold D │76 │ │ │
├───────────────────────────┼───┼────────┼─────┤
│TOTAL CAPITALURI PROPRII │ │ │ │
│(rd. │77 │ │ │
│65+66+67+71-72+73-74+75-76)│ │ │ │
│(20+34+35-44-55-59-62) │ │ │ │
└───────────────────────────┴───┴────────┴─────┘

        * Imobilizările corporale şi necorporale se înregistrează la valorile nete.
        ** Nu se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.
        *** Se completează de către asigurătorii care administrează fonduri de pensii facultative.

┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele .................... │
│............................│ │
├────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤
│ │Calitatea │
│ ├──────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura ................................│
│...................... ├──────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul │
│ │profesional │
│ │..........................................│
└────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘


    2. SITUAŢIA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie .....

┌──────────────────┬───┬──────────────────┐
│ │ │- lei - │
├──────────────────┼───┼──────────────────┤
│ │Nr │Realizări aferente│
│Denumire indicator│rd.│perioadei de │
│ │ │raportare │
├──────────────────┼───┼──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │B │1 │2 │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. Venituri din │ │ │ │
│exploatare │ │ │ │
│aferente │ │ │ │
│activităţii de │01 │ │ │
│administrare a │ │ │ │
│fondurilor de │ │ │ │
│pensii │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. Alte venituri │02 │ │ │
│din exploatare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE - TOTAL│03 │ │ │
│(rd. 01+02) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│I. CHELTUIELI │ │ │ │
│MATERIALE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. Cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele şi │ │ │ │
│alte cheltuieli │04 │ │ │
│externe (rd. 05 la│ │ │ │
│07) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli cu │ │ │ │
│materialele │05 │ │ │
│consumabile │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Alte cheltuieli│06 │ │ │
│cu materialele │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Alte cheltuieli│ │ │ │
│externe (cu │07 │ │ │
│energia şi apa) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│4. Cheltuieli cu │ │ │ │
│personalul (rd. │08 │ │ │
│09+10) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Salarii │09 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli cu │ │ │ │
│asigurările şi │10 │ │ │
│protecţia socială │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│5. Ajustări │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Ajustări de │ │ │ │
│valoare privind │ │ │ │
│imobilizările │11 │ │ │
│corporale şi │ │ │ │
│necorporale (rd. │ │ │ │
│12-13) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a. 1) Cheltuieli │12 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a.2) Venituri │13 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Ajustări de │ │ │ │
│valoare privind │ │ │ │
│activele │14 │ │ │
│circulante │ │ │ │
│(rd. 15-16) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b.1) Cheltuieli │15 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b.2) Venituri │16 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. Alte cheltuieli│ │ │ │
│de exploatare (rd.│17 │ │ │
│18 la 20) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │ │ │ │
│privind │18 │ │ │
│prestaţiile │ │ │ │
│externe │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Cheltuieli cu │ │ │ │
│alte impozite, │19 │ │ │
│taxe şi vărsăminte│ │ │ │
│asimilate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│c) Cheltuieli cu │ │ │ │
│despăgubiri, │20 │ │ │
│donaţii şi │ │ │ │
│activele cedate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. Ajustări │ │ │ │
│privind │21 │ │ │
│provizioanele (rd.│ │ │ │
│22-23) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│a) Cheltuieli │22 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│b) Venituri │23 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE │ │ │ │
│EXPLOATARE – │24 │ │ │
│TOTAL (rd. │ │ │ │
│04+08+11+14+17+21)│ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA DE │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 03-24)│25 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │26 │ │ │
│24-03) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│8. Venituri din │ │ │ │
│interese de │27 │ │ │
│participare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │28 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│9. Venituri din │ │ │ │
│alte investiţii │ │ │ │
│(plasamente) şi │ │ │ │
│împrumuturi care │29 │ │ │
│fac parte din │ │ │ │
│activele │ │ │ │
│imobilizate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │30 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│10. Venituri din │ │ │ │
│dobânzi şi alte │31 │ │ │
│venituri similare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│veniturile │ │ │ │
│obţinute de la │32 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. Alte venituri │33 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI │ │ │ │
│FINANCIARE -TOTAL │34 │ │ │
│(rd. 27+29+31+33) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│12. Ajustarea │ │ │ │
│valorii │ │ │ │
│imobilizărilor │ │ │ │
│financiare şi a │ │ │ │
│investiţiilor │35 │ │ │
│financiare │ │ │ │
│(plasamentelor) │ │ │ │
│deţinute ca active│ │ │ │
│circulante (rd. │ │ │ │
│36-37) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Cheltuieli │36 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Venituri │37 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│13. a) Cheltuieli │ │ │ │
│privind dobânzile │38 │ │ │
│şi alte cheltuieli│ │ │ │
│similare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│- din care, │ │ │ │
│cheltuieli în │ │ │ │
│relaţia cu │39 │ │ │
│entităţile │ │ │ │
│afiliate │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│14. Alte │ │ │ │
│cheltuieli │40 │ │ │
│financiare │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI │ │ │ │
│FINANCIARE - TOTAL│41 │ │ │
│(rd.35+38+40) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA │ │ │ │
│FINANCIARĂ │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 34-41)│42 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │43 │ │ │
│41-34) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │ │ │ │
│CURENTĂ │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. │44 │ │ │
│03+34-24-41) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │45 │ │ │
│24+41-03-34) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│15.ALTE VENITURI │46 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│16.ALTE CHELTUIELI│47 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│17. PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA DIN │ │ │ │
│ACTIVITATEA │ │ │ │
│EXTRAORDINARĂ │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 46-47)│48 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. │49 │ │ │
│47-46) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI TOTALE │50 │ │ │
│(rd. 03+34+46) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI TOTALE │51 │ │ │
│(rd. 24+41+47) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU │ │ │ │
│PIERDEREA BRUT(Ă) │ │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Profit (rd. 50-51)│52 │ │ │
├──────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│Pierdere (rd. 51 │53 │ │ │
│-50) │ │ │ │
└──────────────────┴───┴──────────┴───────┘

        *1) Raportările contabile sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.
        *2) Rândul corespunzător calităţii persoanei care a întocmit situaţiile financiare se completează astfel: director economic, contabil-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie, potrivit legii.

┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┬┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT*1) ││
│Numele şi prenumele │Numele şi prenumele ││
│............................│............................... ││
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┴┤
│ │Calitatea*2) │
│ ├─────────────────────────────────────────────┤
│Semnătura │Semnătura ............................ │
│.......................... ├─────────────────────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în organismul profesional│
│ │.............................................│
└────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘    SECŢIUNEA a 2-a
    Companii de brokeraj
    22. Formularul de bilanţ pentru companiile de brokeraj este următorul:

                                    BILANŢ
                            la data de 30 iunie .....

┌───────────────────┬──────────────────┐
│Judeţul │Forma de │
│________________ |_│proprietate │
│|_| │_________|_|_| │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Persoana juridică │Activitatea │
│________________ │preponderentă │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Adresa: localitatea│(denumire clasă │
│_______________, │CAEN) ___________ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│sectorul ________, │ │
│str.________ │ │
│nr.____ │ │
├───────────────────┼──────────────────┤
│bl. ______, sc. │Cod clasă CAEN │
│____, ap. ______ │_________|_|_|_|_|│
├───────────────────┼──────────────────┤
│Telefon ________, │Cod unic de │
│fax _________ │înregistrare │
├───────────────────┼──────────────────┤
│Număr din registrul│_________________|│
│comerţului ________│_|_|_|_|_|_|_|_|_|│
└───────────────────┴──────────────────┘


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬┐
│01 - lei - ││
├──┬───────────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────────┼┤
│ │ │ │Sold an curent││
│ │ │Nr │la: ││
│ │Denumirea elementului │rd.├────────┬─────┼┤
│ │ │ │01 │30 ││
│ │ │ │ianuarie│iunie││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │A │B │1 │2 ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│A.│ACTIVE IMOBILIZATE │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Cheltuieli de constituire (ct. 201- 2801) │01 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203-2803-2903) │02 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │3. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, │ │ │ ││
│ │drepturi şi active similare şi alte imobilizări │03 │ │ ││
│ │necorporale (ct. 205+208-2805-2808-2905-2908) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │4. Fondul comercial (ct.2071-2807) │04 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │5.Avansuri pentru imobilizări necorporale (ct. 4094) │05 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │TOTAL (rd. 01 la 05) │06 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │II. IMOBILIZĂRI CORPORALE │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Terenuri şi construcţii (ct. 211+212+215-2811-2812- │07 │ │ ││
│ │2815-2911-2912-2915) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2. Instalaţii tehnice şi maşini (ct. 213-2813-2913) │08 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │3 Alte instalaţii, utilaje şi mobilier (ct. │09 │ │ ││
│ │214-2814-2914) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs (ct. │10 │ │ ││
│ │231+235+4093-2931-2935) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │TOTAL (rd. 07 la 10) │11 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Acţiuni deţinute la entităti afiliate (ct. 261-2961)│12 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate (ct. │13 │ │ ││
│ │2671+2672- 2964) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │3. Acţiuni deţinute la entităţile asociate şi │14 │ │ ││
│ │entităţile controlate în comun (ct. 262+263-2962) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │4. Împrumuturi acordate entităţilor asociate şi │15 │ │ ││
│ │entităţilor controlate în comun (ct. 2673+2674-2965) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │5. Investiţii deţinute ca imobilizări (ct. 265-2963) │16 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │6. Alte împrumuturi şi obligaţiuni │17 │ │ ││
│ │(ct. 2675+2676+2677+2678+2679-2966-2968) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │TOTAL (rd. 12 1a 17) │18 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18) │19 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│B.│ACTIVE CIRCULANTE │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │I. STOCURI │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Materiale consumabile şi alte active circulante de │20 │ │ ││
│ │natura stocurilor (ct. 302+303-392) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (din ct. 4091) │21 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │TOTAL (rd. 20+21 ) │22 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │II. CREANŢE │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Creanţe legate de activitatea de distribuţie │23 │ │ ││
│ │(ct. 411+412+413+414-4911-4912-4913-4914) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2.Creanţe legate activitatea de creare de produse de │23a│ │ ││
│ │asigurare în asociere cu asigurătorii (ct. 415-4915) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │3. Sume dc încasat de la entităţile afiliate (ct. 451* │24 │ │ ││
│ │-495) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │4.Sume de încasat de la entităţile asociate şi │25 │ │ ││
│ │controlate în comun (ct. 453*-495) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │5. Alte creanţe │ │ │ ││
│ │(ct.4092+418+425+4282+431*+436*+437*+4382+441*+4424+din│26 │ │ ││
│ │ct.4428*+443*+444*+445+446*-447*+4482+4581+461+464+ │ │ │ ││
│ │473*-496+5182) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │6. Creanţe privind capitalul subscris şi nevărsat (ct. │27 │ │ ││
│ │456- 495) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │7. Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul│27a│ │ ││
│ │exerciţiului financiar (ct.465) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │TOTAL (rd. 23+23a la 27+27a) │28 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (ct. │29 │ │ ││
│ │501-591) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2. Alte investiţii pe termen scurt (ct. │30 │ │ ││
│ │505+506+508-595- 596-598+5112+5113) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │TOTAL (rd. 29 la 30) │31 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI │32 │ │ ││
│ │(ct. 5111+512+531 +532+541 +542) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 22+28+31+32) │33 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│C.│CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) │34 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│D.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE│ │ │ ││
│ │PÂNĂ LA UN AN │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni │ │ │ ││
│ │prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de │35 │ │ ││
│ │obligaţiuni convertibile (ct. 161+1681 -169) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2. Sume datorate instituţiilor de credit (ct. │36 │ │ ││
│ │1621 +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │3. Datorii legate de activitatea de distribuţie (ct. │37 │ │ ││
│ │401) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │4. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 │38 │ │ ││
│ │+1685+2691+451**) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │5. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor │39 │ │ ││
│ │controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453**) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi │ │ │ ││
│ │datoriile privind asigurările sociale │ │ │ ││
│ │(ct. 1623+1626+167+1687+2695+408+419+421+422 │ │ │ ││
│ │+423+424+425+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+ │40 │ │ ││
│ │441**+4423+4428**+443**+444**+446**+447**+4481+ │ │ │ ││
│ │455+456**+457+4582+462+463+473**+475+509+5181+ │ │ │ ││
│ │5194+5195+5196+5197) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │TOTAL (rd. 35 la 40) │41 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│E.│ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. │42 │ │ ││
│ │33+34-41-56) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│F.│TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+42-55) │43 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│G.│DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ │ │ │ ││
│ │MAI MARE DE UN AN │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni, │ │ │ ││
│ │prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de │44 │ │ ││
│ │obligaţiuni convertibile (ct. 161+1681-169) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2. Sume datorate instituţiilor de credit │45 │ │ ││
│ │(ct. 1621 +1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │3. Datorii legate de activitatea de distribuţie (ct. │46 │ │ ││
│ │401) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │4. Sume datorate entităţilor afiliate (ct. 1661 + │47 │ │ ││
│ │1685+2691+451**) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │5. Sume datorate entităţilor asociate şi entităţilor │48 │ │ ││
│ │controlate în comun (ct. 1663+1686+2692+2693+453**) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │6. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi │ │ │ ││
│ │datoriile privind asigurările sociale │ │ │ ││
│ │(ct. 1623+1626+167+1687+2695+408+419+421**+422+423+ │ │ │ ││
│ │424+425+426+427+4281+431**+436**+437**+4381+ │49 │ │ ││
│ │441+4423+4428* *+443* *+444* *+446* *+447* *+4481+ │ │ │ ││
│ │455+456**+457+4582+462+r473**+475+509+5181 +5194+ │ │ │ ││
│ │5195+5196+5197) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │TOTAL (rd. 44 la 49) │50 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│H │PROVIZIOANE │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (ct.│51 │ │ ││
│ │1515) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516) │52 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │3. Alte provizioane │53 │ │ ││
│ │(ct. 1511 + 1512+1513+1514+1517+1518) │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │TOTAL (rd. 51 la 53) │54 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│I.│VENITURI ÎN AVANS │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Subvenţii (ct. 445) │55 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) │56 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │Fondul comercial negativ (ct. 2075) │57 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │TOTAL (rd. 55+56+57) │58 │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│J.│CAPITAL ŞI REZERVE │ │ │ ││
├──┼───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │I. CAPITAL (rd. 60+61+62+63) │59 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Capital subscris vărsat (ct. 1012) │60 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011) │61 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │Elemente similare capitalului social (ct. 102) │62 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │Alte elemente de capital propriu (ct. 103) │63 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104) │64 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105) │65 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │IV. REZERVE (rd. 67+68+69 ) │66 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │1. Rezerve legale (ct. 1061) │67 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063) │68 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │3. Alte rezerve (ct. 1068) │69 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │Acţiuni proprii (ct. 109) │70 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii│71 │ │ ││
│ │(ct. 141) │ │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii │72 │ │ ││
│ │(ct. 149) │ │ │ ││
│ ├──────────────────────────────────────────────────┬────┼───┼────────┼─────┴┤
│ │ │Sold│73 │ │ │
│ │ │C │ │ │ │
│ │V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă) (ct. 117) ├────┼───┼────────┼──────┤
│ │ │Sold│74 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┼────┼───┼────────┼──────┤
│ │ │Sold│75 │ │ │
│ │VI. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRŞITUL PERIOADEI │C │ │ │ │
│ │DE RAPORTARE (ct. 121) ├────┼───┼────────┼──────┤
│ │ │Sold│76 │ │ │
│ │ │D │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────────────────┴────┼───┼────────┼─────┬┤
│ │Repartizarea profitului (ct. 129) │77 │ │ ││
│ ├───────────────────────────────────────────────────────┼───┼────────┼─────┼┤
│ │CAPITALURI PROPRII - TOTAL │ │ │ ││
│ │(rd. 59+64+65+66-70+71-72+73-74+75-76-77) │78 │ │ ││
│ │(rd.78=rd.43-50-54) │ │ │ ││
└──┴───────────────────────────────────────────────────────┴───┴────────┴─────┴┘

        *) Soldurile debitoare ale conturilor respective
        **) Solduri creditoare ale conturilor respective

┌──────────────────────┬──────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├──────────────────────┼──────────────────┤
│Numele şi prenumele │Numele şi │
│_____________ │prenumele │
│ │______________ │
├──────────────────────┼──────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│______________________│ │
├──────────────────────┼──────────────────┤
│ │Semnătura │
│ │_________________ │
├──────────────────────┼──────────────────┤
│ │Nr. de │
│ │înregistrare în │
│ │organismul │
│ │profesional │
│ │__________________│
└──────────────────────┴──────────────────┘


    23. Formularul Contul de profit şi pierdere pentru companiile de brokeraj este următorul:

                       CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
                        la data de 30 iunie ......

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│02 - lei - │
├───────────────────────────────────┬───┬──────────────────┤
│ │ │Realizări aferente│
│ │Nr.│perioadei de │
│Denumirea indicatorilor │rd.│raportare │
│ │ ├──────────┬───────┤
│ │ │precedentă│curentă│
├────┬──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│A │ │B │1 │2 │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1. │Cifra de afaceri netă │01 │ │ │
│ │(rd.02+09+10-11+12) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1.1.│Venituri din activitatea de │02 │ │ │
│ │distribuţie (rd. 03+08) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) venituri din distribuţia de│ │ │ │
│ │contracte de asigurare şi │03 │ │ │
│ │reasigurare (ct.7071), (rd. │ │ │ │
│ │04+05+06+07) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a.1) oferirea de consultanţă │ │ │ │
│ │şi propunerea de contracte de │04 │ │ │
│ │asigurare şi/sau reasigurare │ │ │ │
│ │(ct. 70711) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a.2) desfăşurarea de acţiuni │ │ │ │
│ │premergătoare în vederea │ │ │ │
│ │încheierii contractelor, │ │ │ │
│ │negocierea cu societăţile de │05 │ │ │
│ │asigurare şi/sau reasigurare │ │ │ │
│ │în vederea încheierii │ │ │ │
│ │contractelor (ct. 70712) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a.3) acordarea de asistenţă │ │ │ │
│ │pentru gestionarea şi │ │ │ │
│ │derularea contractelor │06 │ │ │
│ │inclusiv în cazul unei │ │ │ │
│ │solicitări de despăgubiri (ct.│ │ │ │
│ │70713) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a.4) alte activităţi în │ │ │ │
│ │legătură cu activitatea de │07 │ │ │
│ │distribuţie (ct. 70718) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) venituri din activitatea de│ │ │ │
│ │distribuţie a produselor de │ │ │ │
│ │pensii, a produselor de │ │ │ │
│ │investiţii şi a produselor │ │ │ │
│ │create de instituţiile de │ │ │ │
│ │credit, instituţiile │08 │ │ │
│ │financiare nebancare, │ │ │ │
│ │instituţiile de plată şi │ │ │ │
│ │instituţiile emitente de │ │ │ │
│ │monedă electronică (ct. │ │ │ │
│ │7072+7073+7074) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din crearea de │ │ │ │
│1.2.│produse de asigurare în │09 │ │ │
│ │asociere cu asigurătorii (ct. │ │ │ │
│ │705) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din organizarea de │ │ │ │
│1.3.│cursuri de pregătire │10 │ │ │
│ │profesională în asigurări şi │ │ │ │
│ │reasigurări (ct.704 ) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│1.4.│Reduceri comerciale acordate │11 │ │ │
│ │(ct.709) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din redevenţe, │ │ │ │
│1.5.│locaţii de gestiune şi chirii │12 │ │ │
│ │(ct.706) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│2. │Venituri din producţia de │13 │ │ │
│ │imobilizări (ct.721+722+725) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│3. │Venituri din subvenţii de │14 │ │ │
│ │exploatare (ct. 741) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte venituri din exploatare │15 │ │ │
│ │(ct.758 +7815) │ │ │ │
│4. ├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, venituri din │ │ │ │
│ │fondul comercial negativ │16 │ │ │
│ │(ct.7815) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din reevaluarea │ │ │ │
│5. │imobilizărilor corporale │17 │ │ │
│ │(ct.755) │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL │18 │ │ │
│(rd. 01+13+14+15+17) │ │ │ │
├────┬──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli privind │ │ │ │
│ │serviciile prestate de terţi │ │ │ │
│ │(ct. │19 │ │ │
│ │605+611+612+613+614+615+621 │ │ │ │
│ │+622 +623+624+625+626+627+628)│ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│6. │- din care, cheltuieli cu │20 │ │ │
│ │colaboratorii (ct. 621) │ │ │ │
│ ├──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Cheltuieli cu materialele │ │ │ │
│ │consumabile şi materialele de │21 │ │ │
│ │natura obiectelor de inventar │ │ │ │
│ │(ct. 602+603) │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│7. │Reduceri comerciale primite │22 │ │ │
│ │(ct. 609) │ │ │ │
├────┴┬─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu alte impozite, │ │ │ │
│ │taxe şi vărsăminte asimilate │23 │ │ │
│8. │(ct. 633+635+6586) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, taxa de │24 │ │ │
│ │funcţionare (ct. 6331) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli cu personalul (rd.│25 │ │ │
│ │26+27) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Salarii şi indemnizaţii │26 │ │ │
│9. │(ct. 641+642+643+644) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Cheltuieli cu asigurările │ │ │ │
│ │sociale şi protecţia socială │27 │ │ │
│ │(ct. 645+646) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli privind sumele │ │ │ │
│10. │datorate asistenţilor şi │28 │ │ │
│ │asistenţilor auxiliari (ct. │ │ │ │
│ │656) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. │Alte cheltuieli de exploatare│29 │ │ │
│ │(rd. 30 la 34) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. │Cheltuieli cu protecţia │ │ │ │
│1 │mediului înconjurător (ct. │30 │ │ │
│ │652) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. │Cheltuieli cu reevaluarea │ │ │ │
│2 │imobilizărilor corporale (ct.│31 │ │ │
│ │655) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli privind │ │ │ │
│11. │calamităţile şi alte │32 │ │ │
│3 │evenimente similare (ct. │ │ │ │
│ │6587) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. │Cheltuieli cu despăgubiri, │ │ │ │
│4 │donaţii şi activele cedate │33 │ │ │
│ │(ct. 6581+6582+6583+6584) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│11. │Alte cheltuieli de exploatare│34 │ │ │
│5 │(ct.6588) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări de valoare privind │ │ │ │
│ │imobilizările corporale şi │35 │ │ │
│ │imobilizările necorporale │ │ │ │
│ │(rd. 36-37) │ │ │ │
│12 ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli (ct. │36 │ │ │
│ │6811+6813+6817) │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Venituri (ct. 7813+7815) │37 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări de valoare privind │ │ │ │
│ │activele circulante (rd. │38 │ │ │
│ │39-40) │ │ │ │
│13 ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli (ct. 654+6814) │39 │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Venituri (ct. 754+7814) │40 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări privind │ │ │ │
│14 │provizioanele │41 │ │ │
│ │(rd. 42-43) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli (ct. 6812) │42 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Venituri (ct. 7812) │43 │ │ │
├─────┴─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL │ │ │ │
│(rd. 19+21 │44 │ │ │
│-22+23+25+28+29+35+38+41) │ │ │ │
├───────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│PROFITUL SAU PIERDEREA DIN │ │ │ │
│EXPLOATARE │ │ │ │
├─────┬─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Profit (rd. 18-44) │45 │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. 44-18) │46 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din interese de │ │ │ │
│ │participare │47 │ │ │
│ │(ct. 7611+7612+7613) │ │ │ │
│15. ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la entităţi │48 │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Venituri din dobânzi (ct. │49 │ │ │
│ │766) │ │ │ │
│16. ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, veniturile │ │ │ │
│ │obţinute de la entităţile │50 │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte venituri financiare │51 │ │ │
│ │(ct.7615+762+764+765+767+768)│ │ │ │
│17. ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, venituri din alte│ │ │ │
│ │imobilizări financiare (ct. │52 │ │ │
│ │7615) │ │ │ │
├─────┴─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENITURI FINANCIARE - TOTAL │53 │ │ │
│(rd. 47+49+51) │ │ │ │
├─────┬─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Ajustări de valoare privind │ │ │ │
│ │imobilizările financiare (rd.│54 │ │ │
│ │55-56) │ │ │ │
│18. ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │a) Cheltuieli (ct. 686) │55 │ │ │
│ ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │b) Venituri (ct. 786) │56 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Cheltuieli privind dobânzile │57 │ │ │
│ │(ct. 666) │ │ │ │
│19. ├─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │- din care, cheltuielile în │ │ │ │
│ │relaţia cu entităţile │58 │ │ │
│ │afiliate │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│20. │Alte cheltuieli financiare │59 │ │ │
│ │(ct. 663+664+665+667+668) │ │ │ │
├─────┴─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL │60 │ │ │
│(rd. 54+57+59) │ │ │ │
├─────┬─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA │ │ │ │
│ │FINANCIAR(Ă): │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Profit (rd. 53-60) │61 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. 60-53) │62 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT│ │ │ │
│ │(Ă) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Profit (rd. 18+53-44-60) │63 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. 44+60-18-53) │64 │ │ │
├─────┴─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│VENIITURI TOTALE (rd. 18+53) │65 │ │ │
├───────────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│CHELTUIELI TOTALE (rd. 44+60) │66 │ │ │
├─────┬─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│21. │PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT │ │ │ │
│ │(Ă) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Profit (rd. 65-66) │67 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. 66-65) │68 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│22. │Impozitul pe profit (ct. 691)│69 │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Alte impozite neprezentate la│ │ │ │
│23. │elementele de mai sus (ct. │70 │ │ │
│ │698) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│24. │PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă)│ │ │ │
│ │A PERIOADEI DE RAPORTARE: │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Profit (rd. 65-66-69-70) │71 │ │ │
│ │(F02.71 =F01.75) │ │ │ │
├─────┼─────────────────────────────┼───┼──────────┼───────┤
│ │Pierdere (rd. 66-65+69+70) │72 │ │ │
│ │(F02.72=F01.76) │ │ │ │
└─────┴─────────────────────────────┴───┴──────────┴───────┘


┌───────────────┬─────────────────────────────┐
│ADMINISTRATOR, │ÎNTOCMIT, │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│Numele şi │Numele şi prenumele │
│prenumele │______________ │
│_____________ │ │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│Semnătura │Calitatea │
│_______________│ │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Semnătura __________________ │
├───────────────┼─────────────────────────────┤
│ │Nr. de înregistrare în │
│ │organismul profesional │
│ │_____________________________│
└───────────────┴─────────────────────────────┘


    24. Formularul Date informative pentru companiile de brokeraj este următorul:

                                DATE INFORMATIVE
                              la data de 30 iunie ....

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬┐
│03 - lei - ││
├───────────────────────────────────────────────────┬───┬──────────┬────────────────┼┤
│I. Date privind rezultatul înregistrat │Nr.│Nr. │Sume ││
│ │ │unităţi │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│ │rd.│1 │2 ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Unităţi care au înregistrat profit (F03.01.2= │01 │ │ ││
│F01.75.2) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Unităţi care au înregistrat pierdere (F03.01.2= │02 │ │ ││
│F01.76.2) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┬────┴────────────────┼┤
│ │ │ │din care: ││
│ │ │Total├──────────┬──────────┼┤
│II. Date privind plăţile restante │Nr.│col. │Pentru │Pentru ││
│ │rd.│2+3 │activitate│activitate││
│ │ │ │curentă │de ││
│ │ │ │ │investiţii││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│A │B │1 │2 │3 ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│Plăţi restante - total (F01.(41 +50).2>=F03.03.1) │03 │ │ │ ││
│(rd. 04+08+12+18 la 20+22), din care: │ │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│Furnizori restanţi - total (rd. 05 la 07), din │04 │ │ │ ││
│care: │ │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│- peste 30 de zile │05 │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│- peste 90 de zile │06 │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│- peste 1 an │07 │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│Obligaţii restante provenite din activitatea de │ │ │ │ ││
│distribuţie │08 │ │ │ ││
│(ct.401) │ │ │ │ ││
│Total (rd. 9+10+11), din care: │ │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│- până în 30 zile │09 │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│- între 31 şi 90 zile │10 │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│- peste 90 zile │11 │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor │ │ │ │ ││
│sociale │12 │ │ │ ││
│- total (rd. 13 la 17), din care: │ │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│- contribuţii pentru asigurări sociale de stat │ │ │ │ ││
│datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane │13 │ │ │ ││
│asimilate │ │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de│14 │ │ │ ││
│sănătate │ │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│- contribuţia pentru pensie suplimentară │15 │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru │16 │ │ │ ││
│şomaj │ │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│- alte datorii sociale │17 │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor │18 │ │ │ ││
│speciale şi alte fonduri │ │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│Obligaţii restante faţă de alţi creditori │19 │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│Impozite, taxe şi contribuţii neplătite la termenul│20 │ │ │ ││
│stabilit la bugetul de stat, din care: │ │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│contribuţia asiguratorie pentru muncă │21 │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┼──────────┼──────────┼┤
│Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la │22 │ │ │ ││
│bugetele locale │ │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼─────┴────┬─────┴──────────┼┤
│ │Nr.│30 iunie │30 iunie an ││
│III. Număr mediu de salariaţi │rd.│an │curent ││
│ │ │precedent │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│A │B │1 │2 ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Număr mediu de salariaţi │23 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul│24 │ │ ││
│perioadei, respectiv la data de 30 iunie │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┴────────────────┼┤
│IV. Redevenţe plătite în cursul perioadei de │Nr.│Sume - lei - ││
│raportare, subvenţii încasate şi creanţe restante │rd.│ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│A │B │1 ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│Chirii plătite în cursul perioadei de raportare │25 │ ││
│pentru terenuri*) │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│Venituri brute din servicii plătite către persoane │26 │ ││
│nerezidente, din care: │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │27 │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│Venituri brute din servicii plătite către persoane │ │ ││
│nerezidente din statele membre ale Uniunii │28 │ ││
│Europene, din care: │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│- impozitul datorat la bugetul de stat │29 │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│Subvenţii încasate în cursul perioadei de │30 │ ││
│raportare, din care: │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│- subvenţii încasate în cursul perioadei de │31 │ ││
│raportare aferente activelor │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│- subvenţii aferente veniturilor, din care │32 │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│- subvenţii pt. stimularea ocupării forţei de │33 │ ││
│muncă**) │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│Creanţe restante, care nu au fost încasate la │ │ ││
│termenele prevăzute în contractele comerciale şi/ │34 │ ││
│sau în actele normative în vigoare, din care: │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │35 │ ││
│majoritar sau integral de stat │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│- creanţe restante de la entităţi din sectorul │36 │ ││
│privat │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│V. Tichete acordate salariaţilor │Nr.│Sume iei ││
│ │rd.│ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼───────────────────────────┼┤
│Contravaloarea tichetelor acordate salariaţilor │37 │ ││
│(ct. 642) │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┬────────────────┼┤
│ │Nr.│30 iunie │30 iunie an ││
│VI. Alte informaţii │rd.│an │curent ││
│ │ │precedent │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale │38 │ │ ││
│(ct. 4094), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│-avansuri acordate entităţilor neafiliate │ │ │ ││
│nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct.│39 │ │ ││
│4094) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│-avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente│40 │ │ ││
│pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct.│41 │ │ ││
│4093), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│-avansuri acordate entităţilor neafiliate │ │ │ ││
│nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. │42 │ │ ││
│4093) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│-avansuri acordate entităţilor afiliate nerezidente│43 │ │ ││
│pentru imobilizări corporale (din ct. 4093) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 45 + │44 │ │ ││
│54), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese │ │ │ ││
│de participare, alte titluri imobilizate şi │45 │ │ ││
│obligaţiuni, în sume brute (rd. 46 la 51+53), din │ │ │ ││
│care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │46 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │47 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │48 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │49 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │50 │ │ ││
│colectiv emise de rezidenţi │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- acţiuni şi părţi sociale emise de ncrezidenţi, │51 │ │ ││
│din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- deţineri de cel puţin 10% │52 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │53 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 55 + 56), │54 │ │ ││
│din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei a │ │ │ ││
│căror decontare se face în funcţie de cursul unei │55 │ │ ││
│valute (din ct. 267) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267) │56 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor │ │ │ ││
│şi alte conturi asimilate, în sume brute │57 │ │ ││
│(4091+4092+418) din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile │ │ │ ││
│neafiliate nerezidente, avansuri acordate │ │ │ ││
│furnizorilor neafiliaţi nerezidenţi şi alte conturi│58 │ │ ││
│asimilate, în sume brute în relaţia cu neafiliaţii │ │ │ ││
│nerezidenţi (din ct. 4091+din ct. 4092 + din ct. │ │ │ ││
│418) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- creanţe comerciale în relaţia cu entităţile │ │ │ ││
│afiliate nerezidente, avansuri acordate │ │ │ ││
│furnizorilor externi afiliaţi nerezidenţi şi alte │59 │ │ ││
│conturi asimilate, în sume brute în relaţia cu │ │ │ ││
│afiliaţii nerezidenţi (din ct. 4091+din ct. 4092 + │ │ │ ││
│din ct. 418) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Creanţe legale de activitatea de distribuţie şi de │ │ │ ││
│creare de produse de asigurare în asociere cu │60 │ │ ││
│asigurătorii (ct. │ │ │ ││
│411+412+413+414+415), (rd. 61 la 64), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- până în 30 zile │61 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- între 31 şi 90 zile │62 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- peste 90 zile │63 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│-creanţe neîncasate la termenul stabilit sume (din │64 │ │ ││
│ct. 411+412+413+414+415) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Creanţe în legătură cu personalul şi conturi │65 │ │ ││
│asimilate (ct. 425 +4282) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale│ │ │ ││
│şi bugetul statului (din ct. 431 +436+437 + 4382 + │66 │ │ ││
│441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), │ │ │ ││
│(rd. 67 la 71), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor │67 │ │ ││
│sociale (din ct. 431+437+4382) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului │68 │ │ ││
│(din ct. 436+441+4424+4428+444+446) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- subvenţii de încasat (din ct. 445) │69 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate │70 │ │ ││
│(din ct. 447) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (din│71 │ │ ││
│ct. 4482) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile │72 │ │ ││
│afiliate (ct. 451), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│-creanţe cu entităţi afiliate nerezidente (din ct. │73 │ │ ││
│451), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│-creanţe comerciale cu entităţi afiliate │74 │ │ ││
│nerezidente (din ct. 451) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale│ │ │ ││
│şi bugetul │ │ │ ││
│statului neîncasate la termenul stabilit │75 │ │ ││
│(din ct. 431 +436+ 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 +│ │ │ ││
│444 + 445 + 446 + 447 + 4482) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Alte creanţe (din ct. 453 +455+456 + 4582 + 461 + │76 │ │ ││
│471 + 473), (rd. 77 la 79) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- decontări privind interesele de participare, │ │ │ ││
│decontări cu acţionarii/asociaţii privind │77 │ │ ││
│capitalul, decontări din operaţiuni în participaţie│ │ │ ││
│(din ct. 453+455+456+4582) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi │ │ │ ││
│persoanele juridice, altele decât creanţele în │78 │ │ ││
│legătură cu instituţiile publice (instituţiile │ │ │ ││
│statului), (din ct. 461 +471 + 473) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- sumele preluate din ct. 542 "Avansuri de │ │ │ ││
│trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, │79 │ │ ││
│acordate potrivit legii şi nedecontate până la data│ │ │ ││
│de raportare (din ct. 461) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care: │80 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- de la nerezidenţi │81 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor │82 │ │ ││
│economici***) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 │83 │ │ ││
│+ 505 + 506 + 508) (rd. 84 la 90), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- acţiuni cotate emise de rezidenţi │84 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- acţiuni necotate emise de rezidenţi │85 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- părţi sociale emise de rezidenţi │86 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- obligaţiuni emise de rezidenţi │87 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- acţiuni emise de organismele de plasament │88 │ │ ││
│colectiv rezidente │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- acţiuni emise de nerezidenţi │89 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- obligaţiuni emise de nerezidenţi │90 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Alte valori de încasat (ct. 511) │91 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Casa în lei şi în valută (rd. 93 + 94) │92 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- în lei (ct. 5311) │93 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- în valută (ct. 5314) │94 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. │95 │ │ ││
│96 + 98): │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- în lei (ct. 5121), din care: │96 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- conturi curente în lei deschise la bănci │97 │ │ ││
│nerezidente │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- în valută (ct. 5124), din care: │98 │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- conturi curente în valută deschise la bănci │99 │ │ ││
│nerezidente │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. │100│ │ ││
│101 +102) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- sume în curs de decontare, acreditive şi alte │101│ │ ││
│valori de încasat, în lei (din ct. 5125+532+5411) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- sume în curs de decontare şi acreditive în valută│102│ │ ││
│(din ct. 5125+5414) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Datorii (rd. 104+107+110+111 + 114+116+120+123+124+│103│ │ ││
│129+133+136+141), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Credite bancare externe pe termen scurt (credite │ │ │ ││
│primite de la instituţii financiare pentru care │104│ │ ││
│durata contractului de credit este mai mică de 1 │ │ │ ││
│an) (ct. 5194 + 5195) (rd. 105 + 106), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- în lei │105│ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- în valută │106│ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Credite bancare externe pe termen lung (credite │ │ │ ││
│primite de la instituţii financiare pentru care │ │ │ ││
│durata contractului de credit este mai mare sau │107│ │ ││
│egală cu 1 an) (din ct. 1623 + 1624 + 1625) (rd. │ │ │ ││
│108 + 109), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- în lei │108│ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- în valută │109│ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Credite de la trezoreria statului şi dobânzile │110│ │ ││
│aferente (din ct. 1626+ 1682) │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 167 + │111│ │ ││
│1685 + 1686 + 1687) (rd. 112+ 113), din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se │112│ │ ││
│face în funcţie de cursul unei valute │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│- în valută │113│ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Alte împrumuturi şi datorii asimilate (ct. 167), │114│ │ ││
│din care: │ │ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│-valoarea concesiunilor primite (din ct. 167) │115│ │ ││
├───────────────────────────────────────────────────┼───┼──────────┼────────────────┼┤
│Datorii legate de activitatea de distribuţie (din │ │ │ ││
│ct. 401), (rd. │116│ │ ││
│117 la 119), din care: │ │ │ ││
├──────────────────────────────