Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 603 din 31 iulie 2020  privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 603 din 31 iulie 2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 702 din 5 august 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    CAP. I
    Organizarea şi conducerea Corpului de control al prim-ministrului
    ART. 1
    (1) Corpul de control al prim-ministrului este organizat şi funcţionează ca structură în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, fără personalitate juridică, în subordinea prim-ministrului.
    (2) În îndeplinirea activităţii de control administrativ, reprezentanţii Corpului de control al prim-ministrului îşi exercită atribuţiile cu obiectivitate, imparţialitate şi profesionalism.

    ART. 2
    (1) Corpul de control al prim-ministrului este condus de un secretar de stat, şef al Corpului de control al prim-ministrului, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, care are următoarele atribuţii principale:
    a) exercită funcţia de conducere a activităţii Corpului de control al prim-ministrului;
    b) exercită funcţia de reprezentare a Corpului de control al prim-ministrului;
    c) iniţiază acţiuni de control sau de documentare, precum şi activităţi de monitorizare şi aprobă notele de constatare, rapoartele de control, notele de informare şi notele de monitorizare întocmite de către personalul Corpului de control al prim-ministrului;
    d) încheie protocoale, acorduri sau alte asemenea instrumente de cooperare, în vederea îndeplinirii obiectului de activitate al structurii;
    e) aprobă procedurile operaţionale aplicabile la nivelul Corpului de control al prim-ministrului şi asigură implementarea unor cerinţe de management privind stabilirea obiectivelor de management, indicatorii de performanţă, managementul riscurilor şi continuarea activităţii;
    f) aprobă raportul anual de activitate a Corpului de control al prim-ministrului şi asigură publicarea acestuia potrivit art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia;
    g) coordonează procesul de evaluare şi promovare a personalului Corpului de control al prim-ministrului.

    (2) Şeful Corpului de control al prim-ministrului poate delega atribuţia de reprezentare, precum şi alte atribuţii ori competenţe ce decurg din această calitate altor persoane din conducerea structurii, inclusiv pentru perioada absenţei sale.

    ART. 3
    (1) Numărul maxim de posturi al Corpului de control al prim-ministrului este de 77, exclusiv demnitarul, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de lucru al Guvernului.
    (2) Statul de funcţii al structurii se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului, la propunerea şefului Corpului de control al prim-ministrului.
    (3) Structura organizatorică a Corpului de control al prim-ministrului este prevăzută în anexa nr. 1.
    (4) Prin ordin al secretarului de stat, şeful Corpului de control al prim-ministrului, pot fi înfiinţate servicii şi birouri.

    ART. 4
    (1) Atribuţiile compartimentelor funcţionale din cadrul Corpului de control al prim-ministrului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, în conformitate cu structura organizatorică aprobată.
    (2) Responsabilităţile şi atribuţiile individuale ale personalului Corpului de control al prim-ministrului se stabilesc prin fişa postului, care se întocmeşte pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare şi se aprobă de către şeful Corpului de control al prim-ministrului.
    (3) Salarizarea personalului Corpului de control al prim-ministrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului plătit din fonduri publice.

    CAP. II
    Funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului
    SECŢIUNEA 1
    Atribuţii principale
    ART. 5
    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020, Corpul de control al prim-ministrului exercită următoarele funcţii:
    a) funcţia de control;
    b) funcţia de prevenţie;
    c) funcţia de coordonare metodologică.


    ART. 6
    (1) În exercitarea funcţiei de control, Corpul de control al prim-ministrului îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020 şi efectuează activităţi de control administrativ, respectiv acţiuni de control şi acţiuni de documentare.
    (2) Acţiunile de control şi acţiunile de documentare se iniţiază prin ordin de control emis de şeful Corpului de control al prim-ministrului, în conformitate cu dispoziţiile art. 9 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020.
    (3) Personalul Corpului de control al prim-ministrului efectuează acţiuni de control şi de documentare în baza legitimaţiei de serviciu şi a ordinului de control.
    (4) Echipele de control sunt alcătuite din cel puţin 2 reprezentanţi ai Corpului de control al prim-ministrului numiţi prin ordin, cu respectarea prevederilor legale privitoare la conflictul de interese ori incompatibilităţi.
    (5) Planul anual de control elaborat la nivelul Corpului de control al prim-ministrului, în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020, poate fi actualizat în cursul anului, cu aprobarea prim-ministrului.

    ART. 7
    La elaborarea planului anual de control se au în vedere, în principal:
    a) prioritizarea activităţilor de control administrativ, prin creşterea ponderii acestora în domeniile expuse la corupţie;
    b) neregulile sau abaterile de la legalitate şi regularitate identificate anterior în cadrul activităţilor de control administrativ desfăşurate de către Corpul de control al prim-ministrului;
    c) neregulile sau abaterile identificate din activităţile întreprinse de structurile de control ale ministerelor şi autorităţilor din cadrul administraţiei publice centrale;
    d) solicitările prim-ministrului sau ale autorităţilor publice centrale;
    e) informaţiile publice cu privire la disfuncţionalităţi în activitatea unor entităţi publice.


    ART. 8
    (1) Ordinul de control cuprinde, în principal: obiectivele acţiunii de control sau acţiunii de documentare, perioada supusă controlului, respectiv acţiunii de documentare, echipa de control, perioada desfăşurării acţiunii, persoana desemnată dintre membri echipei să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020.
    (2) Obiectivele acţiunii de control şi acţiunii de documentare vizează, în principal, verificarea modului de îndeplinire a dispoziţiilor legale şi a normelor interne cu privire la organizarea şi funcţionarea entităţii publice controlate, precum şi verificarea modului de utilizare a resurselor financiare şi materiale aflate la dispoziţia acesteia.
    (3) Obiectivele acţiunii de control şi acţiunii de documentare desfăşurate la autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile publice subordonate acestora vizează verificarea respectării prevederilor legale aplicabile derulării proiectelor şi obiectivelor de investiţii finanţate din sume alocate de la bugetul de stat, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020.
    (4) Ordinul de control se comunică entităţii publice controlate cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea verificărilor.
    (5) Derularea şi modalitatea propriu-zisă de efectuare a verificărilor, precum şi responsabilităţile echipei de control se detaliază în procedura de control, care face parte din manualul de proceduri operaţionale aplicabil structurii.

    ART. 9
    (1) Nota de constatare prevăzută la art. 2 lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020 se întocmeşte la finalizarea etapei de verificare şi se transmite entităţii publice controlate, care poate formula un punct de vedere cu privire la constatările rezultate, într-un termen rezonabil, stabilit de reprezentanţii Corpului de control al prim-ministrului în funcţie de natura şi obiectul acţiunii de control sau de documentare, precum şi de complexitatea elementelor necesar a fi verificate.
    (2) Punctul de vedere formulat se analizează de către echipa de control în cuprinsul raportului de control şi în nota de informare.

    ART. 10
    (1) Din conţinutul notei de informare şi al raportului de control prevăzute la art. 2 lit. g) şi k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020 se desprind rezultatele acţiunii de control, respectiv ale acţiunii de documentare, care se publică pe pagina de internet proprie, cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor legale în domeniul protejării datelor cu caracter personal.
    (2) În cazul în care persoanele împuternicite de către şeful Corpului de control al prim-ministrului constată nerespectarea de către entităţile publice controlate a prevederilor art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020, se aplică prevederile art. 15 din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.
    (3) Modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi de aplicare a sancţiunilor prevăzute la art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020 este prevăzut în anexa nr. 2.

    ART. 11
    (1) În scopul realizării funcţiei de prevenţie, Corpul de control al prim-ministrului desfăşoară activităţi de:
    a) monitorizare;
    b) sprijin şi îndrumare a entităţilor publice controlate.

    (2) Monitorizarea constă în supravegherea şi analiza activităţii desfăşurate în cadrul entităţilor publice prevăzute la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020, prin colectarea de date şi informaţii ce privesc aspecte relevante aferente unuia sau unor proiecte ori programe derulate la nivelul acestora, pe domenii de interes, în scopul identificării vulnerabilităţilor şi a riscurilor asociate acestora şi pentru a preîntâmpina producerea unor nereguli sau abateri de la legalitate ori regularitate în activitate şi asigurarea bunei funcţionări a entităţilor publice controlate.
    (3) Activitatea de monitorizare se iniţiază prin ordin emis de şeful Corpului de control al prim-ministrului, din dispoziţia sau cu aprobarea prim-ministrului.
    (4) Personalul Corpului de control al prim-ministrului efectuează activităţi de monitorizare în baza legitimaţiei de serviciu şi a ordinului de monitorizare.
    (5) Ordinul de monitorizare cuprinde, în principal: denumirea proiectului sau programului derulat de entitatea publică, persoana sau persoanele desemnată/desemnate să efectueze monitorizarea, perioada supusă monitorizării şi obiectivele activităţii de monitorizare.
    (6) Persoanele desemnate să efectueze activităţi de monitorizare pot solicita puncte de vedere sau informaţii de la autorităţile competente în diverse domenii de specialitate, în legătură cu proiectele şi cu programele derulate, supuse monitorizării.
    (7) Entităţile publice monitorizate au obligaţia de a pune la dispoziţia Corpului de control al prim-ministrului datele şi informaţiile solicitate şi să informeze Corpul de control al prim-ministrului ori de câte ori apar disfuncţionalităţi sau întârzieri în implementarea programelor ori proiectelor monitorizate.
    (8) În sensul prevederilor alin. (1) lit. b), acordarea de sprijin şi îndrumare entităţilor publice controlate, pe timpul desfăşurării activităţii de control ori la finalizarea acesteia, se realizează pentru identificarea nevoilor ori a necesităţii de adoptare a măsurilor eficiente şi evitarea disfuncţionalităţilor la nivelul entităţilor publice controlate. Pentru îndeplinirea acestei atribuţii, Corpul de control al prim-ministrului poate formula recomandări şi puncte de vedere, pe care entitatea publică controlată le va analiza şi va putea dispune măsuri în acest sens.

    ART. 12
    (1) Rezultatele obţinute ca urmare a activităţii prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a) se consemnează în nota de monitorizare prevăzută la art. 2 lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020, elaborată de către persoanele desemnate din cadrul Corpului de control al prim-ministrului, cu consultarea conducătorilor entităţilor publice supuse monitorizării.
    (2) Nota de monitorizare se aprobă de către prim-ministru.
    (3) Ca urmare a activităţii de monitorizare, şeful Corpului de control al prim-ministrului poate dispune efectuarea unor activităţi de control administrativ sau transmiterea notei de monitorizare, spre valorificare sau informare, autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniu.

    ART. 13
    (1) În exercitarea funcţiei de coordonare metodologică, Corpul de control al prim-ministrului acordă consiliere şi asigură coordonarea activităţilor structurilor de control din cadrul ministerelor şi autorităţilor din administraţia publică centrală, în ceea ce priveşte implementarea instrumentelor specifice controlului administrativ, cu respectarea independenţei operaţionale a acestora.
    (2) În sensul prevederilor alin. (1), în vederea reglementării unitare a funcţiei de control la nivelul administraţiei publice centrale, Corpul de control al prim-ministrului, în colaborare cu structurile de control din cadrul ministerelor şi autorităţilor din administraţia publică centrală, participă la elaborarea politicilor publice şi a strategiei în domeniul controlului administrativ, a procedurilor, instrucţiunilor şi ghidurilor de bune practici în acest domeniu.
    (3) Corpul de control al prim-ministrului poate dezvolta, în colaborare cu structurile de control din cadrul ministerelor şi autorităţilor din administraţia publică centrală, baze de date privind acţiunile de control realizate, în vederea gestionării în comun a acestora.
    (4) La nivelul fiecărei structuri de control din cadrul ministerelor şi din administraţia publică centrală, la solicitarea Corpului de control al prim-ministrului, vor fi întocmite situaţii privind acţiunile de control finalizate, neregulile constatate şi măsurile dispuse, precum şi acţiunile de control în derulare şi stadiul acestora. Acestea vor fi centralizate şi analizate la nivelul Corpului de control al prim-ministrului, pentru informarea prim-ministrului şi pentru definirea politicilor publice şi a strategiilor în domeniul controlului administrativ.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Alte atribuţii
    ART. 14
    Corpul de control al prim-ministrului exercită şi următoarele atribuţii:
    a) colaborează cu ministerele şi autorităţile administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu alte instituţii publice şi/sau persoane juridice de drept public sau privat din România sau străinătate, în domeniul de competenţă al acestora;
    b) derulează şi implementează proiecte finanţate din fonduri structurale ori din alte astfel de surse de finanţare, în domeniul său de competenţă, prin intermediul Secretariatului General al Guvernului, în calitate de solicitant, sau în parteneriat cu alte entităţi publice;
    c) gestionează informaţii clasificate secrete de stat sau secrete de serviciu, cu respectarea prevederilor legale în domeniu;
    d) gestionează fondul arhivistic propriu, prin inventarierea documentelor create şi deţinute la nivelul structurii, evidenţa, selecţionarea şi păstrarea acestora în depozitul de arhivă organizat la nivelul Corpului de control al prim-ministrului, până la împlinirea termenelor de păstrare stabilite în nomenclatorul arhivistic ori până la preluarea acestora de către Arhivele Naţionale, în condiţiile şi la termenele prevăzute de Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale, republicată;
    e) participă la platforme de cooperare, proiecte sau programe specifice domeniului de activitate;
    f) desfăşoară activităţi de informare şi promovare a instrumentelor specifice controlului administrativ, potrivit legii.


    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 15
    (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului de control al prim-ministrului se aprobă prin ordin emis de şeful Corpului de control al prim-ministrului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
    (2) Manualul de proceduri operaţionale aplicabil structurii se aprobă prin ordin emis de şeful Corpului de control al prim-ministrului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Corpului de control al prim-ministrului.

    ART. 16
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Şeful Corpului de control al prim-ministrului,
                    Daniel Dragoş Tănăsoiu
                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Augustin-Cătălin Iapă,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 603.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
    a Corpului de control al prim-ministrului
    Numărul maxim de posturi: 77, exclusiv demnitarul
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    Procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii
    (model-cadru)
    Date de identificare a Corpului de control al prim-ministrului
    PROCES-VERBAL
    de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii
    Data şi locul încheierii
    Subsemnatul/...................., având funcţia de …..…….. la Corpul de control al prim-ministrului, în baza Legitimaţiei de serviciu nr. ................. şi a Ordinului de control nr. .................., în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020 privind organizarea şi funcţionarea Corpului de control al prim-ministrului, precum şi pentru instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii acestuia şi ale Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului, ca urmare a acţiunii de control/documentare .....(obiectul controlului, pe scurt)........ efectuate în perioada ................. la ..........(denumirea entităţii verificate, CUI)......... din ....................., cu sediul în……...(localitatea şi adresa completă)…….., în ziua ...... luna ........ anul ......., ora ...........,
    am constatat următoarele:
    I. La data(ele), ora(ele) şi locul(rile) de mai jos au fost săvârşite următoarele fapte:
    A. A.1 nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia reprezentanţilor Corpului de control al prim-ministrului datele, informaţiile şi înscrisurile solicitate;
    A.2 nerespectarea obligaţiei de a preda reprezentanţilor Corpului de control al prim-ministrului copii certificate pentru conformitate cu originalul, la termenele şi în structura solicitată;

    B. nerespectarea obligaţiei de a permite reprezentanţilor Corpului de control al prim-ministrului accesul în sedii, pe terenuri sau alte spaţii şi/sau în mijloacele de transport deţinute ori folosite de către acestea pentru desfăşurarea activităţii;
    C. nerespectarea obligaţiei de a sprijini activitatea reprezentanţilor Corpului de control al prim-ministrului în cazul efectuării activităţilor de control la sediile acestora, prin asigurarea unor spaţii de lucru adecvate, solicitări formulate de către reprezentanţii Corpului de control al prim-ministrului, conform art. 12 alin. (1) lit. a) ori lit. b) ori lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020 [se va indica litera din art. 12 alin. (1) corespunzătoare obligaţiei încălcate].

    II. Faptele de mai sus constituie contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. a) ori lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020 [se va indica litera din art. 15 alin. (1) aplicabilă].

    III. De săvârşirea acestor fapte se face vinovat contravenientul:
    .........(numele şi prenumele persoanei fizice)......., CNP ................., domiciliat/domiciliată în localitatea .........................., bd./str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ..........., legitimat/legitimată cu BI/CI/paşaport seria ........ nr. ....., emis/emisă de ........................ la data de .............., având funcţia de .................. la .......(entitatea condusă)....... .

    IV. Contravenţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. a) ori lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020 [se va indica litera din art. 15 alin. (1) aplicabilă] se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 4.500 lei, respectiv de la 4.500 lei la 5.000 lei, potrivit aceloraşi prevederi, stabilindu-se cuantumul amenzii pentru fapta de la pct. I în sumă de ................ (........................) lei.
    V. Alte menţiuni:
    Contravenientul nu a formulat obiecţii./Contravenientul a formulat următoarele obiecţii:
    .....................................................................

    Amenda se va achita în contul nr. ..........................., deschis la Trezoreria Finanţelor Publice ..........., iar o copie a documentului doveditor al plăţii se va depune de contravenient sau se va transmite prin poştă, recomandat, la sediul Corpului de control al prim-ministrului din ............................................. .
    Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2020.
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.
    Plângerea se va depune la Judecătoria ………..… .

    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 3 exemplare, din care exemplarul 2 s-a înmânat contravenientului, astăzi, ..............., sau se va comunica acestuia în cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.
    NOTĂ:
    În cazul în care, la unele rubrici, spaţiul alocat este insuficient, se continuă scrierea separat în 3 exemplare semnate de toate părţile, aceasta constituind anexa, parte integrantă a prezentului proces-verbal de constatare a contravenţiei.
    În cazul în care contravenientul refuză semnarea procesului-verbal de constatare a contravenţiilor sau nu poate să semneze, agentul constatator va face menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel puţin un martor. În acest caz, procesul-verbal va cuprinde şi datele personale din actul de identitate al martorului şi semnătura.
    Motivele pentru care procesul-verbal a fost încheiat în lipsă de martor(i)

    (Persoana împuternicită)
    Semnătura
    ................................................
         (numele, prenumele şi funcţia)
    .......................
    Contravenient,
    ........................
    Semnătura
    ..................................................
         (numele, prenumele şi funcţia)
    Martor(i),
    ........................
    Semnătura
    ...........................................................................
        (datele personale din actul de identitate al martorului)
    NOTĂ:
    Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului „Proces-verbal de constatare a contravenţiei“ se stabilesc prin ordin al şefului Corpului de control al prim-ministrului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016