Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 621 din 31 iulie 2020  privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi dintr-un imobil şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 621 din 31 iulie 2020 privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi dintr-un imobil şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Bistriţa" al Judeţului Bistriţa-Năsăud, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 723 din 11 august 2020
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864, 867 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 288 şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia MFP nr. 101862, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa“ al Judeţului Bistriţa-Năsăud, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia MFP nr. 101862, aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa“ al Judeţului Bistriţa-Năsăud, ca urmare a restituirii acesteia către persoanele îndreptăţite, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării imobilului înregistrat la poziţia MFP nr. 101862, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Se aprobă actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare, pentru unele părţi din imobilul cu nr. MFP 101862, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 5
    Predarea-preluarea părţilor de imobil transmise potrivit art. 4 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 6
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 621.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa“
    al judeţului Bistriţa-Năsăud, care se trece din domeniul public al statului
    în domeniul privat al statului, ca urmare a restituirii acesteia persoanelor îndreptăţite

┌─────────┬────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │Caracteristicile│Documentele în │ │
│ │ │ │ │ │părţii de imobil│baza cărora │ │
│ │ │ │ │Persoana │care se trece │partea de │Valoarea │
│Nr. │Codul │Denumirea │Adresa │juridică de la │din domeniul │imobil se trece│de │
│M.F.P. │de │imobilului│imobilului │care se scade │public al │din domeniul │inventar │
│ │clasificaţie│ │ │partea de │statului în │public al │(lei) │
│ │ │ │ │imobil │domeniul privat │statului în │ │
│ │ │ │ │ │al statului │domeniul privat│ │
│ │ │ │ │ │ │al statului │ │
├─────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │Ministerul │ │Hotărârea nr. │ │
│ │ │ │ │Afacerilor │ │83 din │ │
│ │ │ │Municipiul │Interne - │ │25.05.2009 a │ │
│ │ │ │Bistriţa, │Inspectoratul │ │Comisiei │ │
│101862 │ │48-200 │str. Dinu │pentru Situaţii│Teren │judeţene pentru│143.663,52│
│(parţial)│8.19.01 │(parţial) │Lipatti, │de Urgenţă │S = 5.408 mp │stabilirea │lei │
│ │ │ │judeţul │„Bistriţa“ │ │dreptului de │ │
│ │ │ │Bistriţa-Năsăud│al judeţului │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud│ │privată asupra │ │
│ │ │ │ │CUI 4347496 │ │terenurilor │ │
│ │ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud│ │
└─────────┴────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────────┴──────────┘


    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă
    „Bistriţa“ al judeţului Bistriţa-Năsăud, care se scade din inventarul centralizat
    al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acesteia persoanelor îndreptăţite

┌─────────┬────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │Persoana │ │Documentele în │ │
│ │Codul │ │ │juridică │Caracteristicile│baza cărora │Valoarea │
│Nr. │de │Denumirea │Adresa │de la care se │părţii de imobil│partea │de │
│M.F.P. │clasificaţie│imobilului│imobilului │scade partea de│care se scade │de imobil se │inventar │
│ │ │ │ │imobil │din inventar │scade din │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │inventar │ │
├─────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Hotărârile nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │50 din 1.07.1993│ │
│ │ │ │ │ │ │şi nr. 50 din │ │
│ │ │ │ │ │ │1.03.1998 ale │ │
│ │ │ │ │ │ │Comisiei │ │
│ │ │ │ │ │ │judeţene pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │stabilirea │ │
│ │ │ │ │ │ │dreptului de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │privată asupra │ │
│ │ │ │ │ │ │terenurilor │ │
│ │ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │8.779/15.04.1999│ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. 785/│ │
│ │ │ │ │ │ │19.03.1999; │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │6.818/30.07.1993│ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. 127/│ │
│ │ │ │ │ │ │14.07.1993; │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │6.914/26.11.1993│ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. 218/│ │
│ │ │ │ │ │ │8.11.1993; │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │8.560/21.07.1995│ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │Teren │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │S = 27.700 mp │posesie nr. 531/│ │
│ │ │ │ │ │ │15.06.1995; │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │6.867/8.10.1993 │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. 171/│ │
│ │ │ │ │ │ │26.07.1993; │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │13.142/ │ │
│ │ │ │ │ │ │29.04.2002 şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │1.105/3.04.2002;│ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │8.948/2.04.2001 │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. 974/│ │
│ │ │ │ │ │ │5.12.2000; │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │13.283/ │ │
│ │ │ │ │ │ │10.12.2002 şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │1.220/ │ │
│ │ │ │ │ │ │29.08.2002; │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │8.792/22.07.1999│ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. 788/│ │
│ │ │ │ │ │ │8.07.1999 │ │
│ │ │ │ │ ├────────────────┼────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Decizia civilă │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 225/R/2006 │ │
│ │ │ │ │ │ │din 13.07.2006 a│ │
│ │ │ │ │ │ │Tribunalului │ │
│ │ │ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud,│ │
│ │ │ │ │ │ │Secţia civilă, │ │
│ │ │ │ │ │ │pronunţată în │ │
│ │ │ │ │ │ │Dosarul nr. 645/│ │
│ │ │ │ │ │Teren │112/2006 │ │
│ │ │ │ │ │S = 21.000 mp │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │570.578 din data│ │
│ │ │ │ │ │ │de 12.10.2007 │ │
│ │ │ │ │ │ │şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │1.660 din data │ │
│ │ │ │ │ │ │de 10.05.2007 │ │
│ │ │ │ │ ├────────────────┼────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ │Hotărârea nr. 83│ │
│ │ │ │ │ │ │din 25.05.2009 a│ │
│ │ │ │ │ │ │Comisiei │ │
│ │ │ │ │Ministerul │ │judeţene pentru │ │
│ │ │ │ │Afacerilor │ │stabilirea │ │
│ │ │ │Municipiul │Interne - │ │dreptului de │ │
│ │ │ │Bistriţa, │Inspectoratul │ │proprietate │ │
│101862 │8.19.01 │48-200 │str. Dinu │pentru Situaţii│ │privată asupra │Total: │
│(parţial)│ │(parţial) │Lipatti, │de Urgenţă │ │terenurilor │3.320.178│
│ │ │ │judeţul │„Bistriţa“ al │ │Bistriţa-Năsăud │ │
│ │ │ │Bistriţa-Năsăud│judeţului │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud│ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │CUI 4347496 │ │573.594/ │ │
│ │ │ │ │ │ │21.01.2010 şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │1.885/ │ │
│ │ │ │ │ │ │15.12.2009; │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │573.181/ │ │
│ │ │ │ │ │ │21.09.2009 şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │1.873/ │ │
│ │ │ │ │ │ │13.08.2009; │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │Teren │573.246/ │ │
│ │ │ │ │ │S = 76.300 mp │18.01.2012 şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │1.913/8.12.2011;│ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │573.245/ │ │
│ │ │ │ │ │ │25.09.2009 şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │1.874/ │ │
│ │ │ │ │ │ │13.08.2009; │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │573.183/ │ │
│ │ │ │ │ │ │21.09.2009 şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │1.878/ │ │
│ │ │ │ │ │ │13.08.2009; │ │
│ │ │ │ │ │ │Titlul de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │573.182/ │ │
│ │ │ │ │ │ │21.09.2009 şi │ │
│ │ │ │ │ │ │Procesul-verbal │ │
│ │ │ │ │ │ │de punere în │ │
│ │ │ │ │ │ │posesie nr. │ │
│ │ │ │ │ │ │1.872/13.08.2009│ │
│ │ │ │ │ ├────────────────┴────────────────┤ │
│ │ │ │ │ │Suprafaţă totală = 125.000 mp │ │
│ │ │ │ │ │Extrasele CF aferente imobilelor │ │
│ │ │ │ │ │vizate: 69109, 69110, 69111, │ │
│ │ │ │ │ │69112, 69113, 69114, 69115, │ │
│ │ │ │ │ │69116, 75573, 69117, 69118, │ │
│ │ │ │ │ │69119, 74105, 69122, 69123, │ │
│ │ │ │ │ │69124, 69125, 69126, 69127, │ │
│ │ │ │ │ │69128, 69129, 69130, 69131, │ │
│ │ │ │ │ │69134, 69135, 69136, 69137, │ │
│ │ │ │ │ │69138, 69139, 69140, 69141, │ │
│ │ │ │ │ │69142, 69143, 69144, 69145, │ │
│ │ │ │ │ │79345, 79346, 79347, 85113, │ │
│ │ │ │ │ │85114, 79349, 79350, 79351, │ │
│ │ │ │ │ │79352, 58397, 79429, 81415, │ │
│ │ │ │ │ │81416, 58399, 80478, 80479, │ │
│ │ │ │ │ │58401, 58402, 58403, 58396, │ │
│ │ │ │ │ │73843, 79416, 79417, 85151, │ │
│ │ │ │ │ │79425, 79426, 84789, 79414, │ │
│ │ │ │ │ │79415, 79421, 79422, 84921, │ │
│ │ │ │ │ │79381, 79382, 79423, 79424, │ │
│ │ │ │ │ │79420, 79419, 79084, 73487, │ │
│ │ │ │ │ │73499, 73538, 73539, 73498, │ │
│ │ │ │ │ │73486, 59447, 73571, 74573, │ │
│ │ │ │ │ │59454, 73572, 73567, 73556, │ │
│ │ │ │ │ │74574, 74575, 73566, 73555, │ │
│ │ │ │ │ │73569, 59450, 73564, 73565, │ │
│ │ │ │ │ │73570, 79401, 79402, 79403, │ │
│ │ │ │ │ │79404, 79405, 79406, 79407, │ │
│ │ │ │ │ │79411, 79408, 79409, 79410, │ │
│ │ │ │ │ │74577, 79058, 79059, 75714, │ │
│ │ │ │ │ │75715, 75716, 75717, 78120, │ │
│ │ │ │ │ │78121, 78122, 81514, 81515, │ │
│ │ │ │ │ │81516, 81517, 75720, 75721, │ │
│ │ │ │ │ │75722, 75723, 81896, 81897, │ │
│ │ │ │ │ │75725, 75726, 75567, 80212, │ │
│ │ │ │ │ │80213, 78707, 78708, 78709, │ │
│ │ │ │ │ │81186, 81185, 78822, 78821, │ │
│ │ │ │ │ │78820, 83728, 79569, 75571, │ │
│ │ │ │ │ │81687, 76689, 76690, 81671, │ │
│ │ │ │ │ │81672, 81673, 83545, 83546, │ │
│ │ │ │ │ │81669, 77186, 77187, 77188, │ │
│ │ │ │ │ │85095, 85096, 84616, 84617, │ │
│ │ │ │ │ │84618, 84619, 84620, 80090, │ │
│ │ │ │ │ │80091, 80092, 80093, 80094, │ │
│ │ │ │ │ │80095, 80096, 80097, 80098, │ │
│ │ │ │ │ │80099, 80100, 80101, 80102, │ │
│ │ │ │ │ │80103, 80104, 80105, 80108, │ │
│ │ │ │ │ │81567, 71134, 79561, 79562, │ │
│ │ │ │ │ │75572, 73099, 73100, 73101, │ │
│ │ │ │ │ │84521, 84520, 58382, 51972, │ │
│ │ │ │ │ │55867, 66104, 66106, 75607, │ │
│ │ │ │ │ │61340, 76568, 77056, 77057, │ │
│ │ │ │ │ │77078, 77079, 76571, 76572, │ │
│ │ │ │ │ │81485, 84440, 85065, 85064, │ │
│ │ │ │ │ │83583, 64492, 84000, 84001, │ │
│ │ │ │ │ │70200, 53753, 66101, 75492, │ │
│ │ │ │ │ │75493, 75494, 75495, 75496, │ │
│ │ │ │ │ │75497, 75498, 75499, 55233, │ │
│ │ │ │ │ │70138, 50208, 64228, 50163, 50561│ │
└─────────┴────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┴─────────────────────────────────┴─────────┘


    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa“ al judeţului Bistriţa-Năsăud,
    a cărui valoare de inventar se actualizează, ca urmare a reevaluării

┌──────┬────────────┬──────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬────────────┐
│ │Codul │ │ │Persoana │Caracteristicile│Valoarea │
│Nr. │de │Denumirea │Adresa │juridică care │tehnice │actualizată │
│M.F.P.│clasificaţie│imobilului│imobilului │administrează │ale imobilului │a imobilului│
│ │ │ │ │imobilul │ │(lei) │
├──────┼────────────┼──────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │Lot 1 │ │
│ │ │ │ │ │Teren - 20.863 │ │
│ │ │ │ │ │mp; │ │
│ │ │ │ │Ministerul │construcţie - │ │
│ │ │ │ │Afacerilor │416 mp; │ │
│ │ │ │ │Interne - │CF 80546 │2.211.896,56│
│ │ │ │ │Inspectoratul │Lot 2 │265.050,16 │
│ │ │ │Judeţul │pentru Situaţii│Teren - 2.500 │173.554,84 │
│101862│8.19.01 │48-200 │Bistriţa-Năsăud│de Urgenţă │mp; │ │
│ │ │ │ │„Bistriţa“ │CF 80547 │ │
│ │ │ │ │al judeţului │Lot 3 │ │
│ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud│Teren - 1.637 │ │
│ │ │ │ │CUI 4347496 │mp; │ │
│ │ │ │ │ │CF 75605 │ │
│ │ │ │ │ ├────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │Total: │
│ │ │ │ │ │ │2.650.501,56│
└──────┴────────────┴──────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┴────────────┘


    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -
    Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bistriţa“ al judeţului Bistriţa-Năsăud,
    pentru care se actualizează inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
    ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru unele părţi din acesta, în condiţiile legii

┌─────────┬────────────┬─────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┬───────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Număr │
│ │ │ │ │Unitatea de │Unitatea de │Caracteristicile│ │ │M.F.P. │
│ │ │ │ │administrare de│administrare │tehnice │Valoarea │Denumirea │pentru │
│Nr. │Codul de │Denumirea│Adresa │la care s-au │la care s-au │ale părţilor de │de inventar│imobilului│partea de │
│M.F.P. │clasificaţie│ │imobilului │transmis │transmis │imobil │actualizată│după │imobil care │
│ │ │ │ │părţile de │părţile │care se │(lei) │transfer │îşi schimbă │
│ │ │ │ │imobil │de imobil │transferă │ │ │unitatea de │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │administrare│
├─────────┼────────────┼─────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┼───────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Ministerul │ │Lot 2 │ │ │ │
│ │ │ │ │Afacerilor │Ministerului │Teren - 2.500 │ │ │ │
│ │ │ │ │Interne - │Afacerilor │mp; │ │ │ │
│ │ │ │ │Inspectoratul │Interne - │CF 80547 │265.050,16 │ │ │
│101862 │ │48-200 │Judeţul │pentru Situaţii│Inspectoratul │Lot 3 │173.554,84 │ │Se va │
│(parţial)│8.19.01 │(parţial)│Bistriţa-Năsăud│de Urgenţă │de Poliţie │Teren - 1.637 │ │06-61 │atribui nr. │
│ │ │ │ │„Bistriţa“ al │Judeţean │mp; │ │ │MFP. │
│ │ │ │ │judeţului │Bistriţa-Năsăud│CF 75605 │ │ │ │
│ │ │ │ │Bistriţa-Năsăud│CUI 4347712 ├────────────────┼───────────┤ │ │
│ │ │ │ │CUI 4347496 │ │Total suprafaţă:│438.605 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │S = 4.137 mp │ │ │ │
└─────────┴────────────┴─────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┴───────────┴──────────┴────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016