Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 622 din 31 iulie 2020  privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa, scăderea din inventar a unei construcţii şi a unei părţi de teren din acesta, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi de teren din acesta, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 622 din 31 iulie 2020 privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa, scăderea din inventar a unei construcţii şi a unei părţi de teren din acesta, trecerea în domeniul privat al statului a unei părţi de teren din acesta, precum şi trecerea unor construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 723 din 11 august 2020
    Având în vedere prevederile art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 864 şi 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, art. 288 alin. (1) şi art. 361 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa, înregistrat la poziţia cu nr. MFP 101.277, potrivit datelor de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. MFP 101.277, restituit persoanei îndreptăţite, în condiţiile legii, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 3
    Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. MFP 101.277, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Se aprobă trecerea din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0565 Bistriţa în domeniul privat al statului a unei părţi din imobilul înregistrat la poziţia cu nr. MFP 101.277, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 5
    (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0565 Bistriţa, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 5.
    (2) Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la alin. (1) se va face în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării acestora, în condiţiile legii.

    ART. 6
    Ministerul Afacerilor Interne îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv va actualiza în mod corespunzător inventarul bunurilor din domeniul privat al statului.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 622.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a imobilului aflat în domeniul public al statului şi în administrarea
    Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa,
    a cărui valoare se actualizează, ca urmare a reevaluării

┌───────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │ │ │Persoana │ │
│Nr. │Codul │Denumirea │Adresa │juridică ce │Valoarea de │
│MFP │de │imobilului│imobilului │administrează│inventar │
│ │clasificaţie│ │ │imobilul │ │
│ │ │ │ │(CUI) │ │
├───────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │Ministerul │ │
│ │ │ │ │Afacerilor │ │
│ │ │ │Judeţul │Interne - │ │
│101.277│8.19.01 │45-119 │Bistriţa-Năsăud│Unitatea │1.574.068,99│
│ │ │ │ │Militară 0565│ │
│ │ │ │ │Bistriţa │ │
│ │ │ │ │CUI 9100828 │ │
└───────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────────────┴────────────┘    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi
    în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa,
    care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public,
    ca urmare a retrocedării acesteia persoanei îndreptăţite, în condiţiile legii

┌─────────┬────────────┬──────────┬───────────────┬──────────────┬──────────┬────────────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Documentul │Persoana │ │ │
│ │Codul │ │ │în baza căruia│juridică │Caracteristicile│Valoarea │
│Nr. │de │Denumirea │Adresa │imobilul │de la care│părţii de imobil│de │
│MFP │clasificaţie│imobilului│imobilului │a fost │se scade │care se scade │inventar │
│ │ │ │ │retrocedat │imobilul │din inventar │(lei) │
│ │ │ │ │ │(CUI) │ │ │
├─────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────────┼──────────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │Ministerul│ │ │
│ │ │ │ │Dispoziţia │Afacerilor│ │ │
│ │ │ │ │ministrului │Interne - │ │ │
│101.277 │ │ │Judeţul │administraţiei│Unitatea │Construcţia C1 │ │
│(parţial)│8.19.01 │45-119 │Bistriţa-Năsăud│şi internelor │Militară │Sc = 394 mp │267.053,15│
│ │ │ │ │nr. 736 │0565 │ │ │
│ │ │ │ │din 20.02.2009│Bistriţa │ │ │
│ │ │ │ │ │CUI │ │ │
│ │ │ │ │ │9100828 │ │ │
└─────────┴────────────┴──────────┴───────────────┴──────────────┴──────────┴────────────────┴──────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a părţii din imobilul aflat în domeniul public al statului şi
    în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa,
    care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
    pentru punerea în executare a hotărârii instanţei

┌─────────┬────────────┬──────────┬───────────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Persoana │Caracteristicile│ │Valoarea de│
│ │Codul │ │ │juridică │părţii │ │inventar │
│Nr. │de │Denumirea │Adresa │de la care│de imobil care │Baza legală │actualizată│
│MFP │clasificaţie│imobilului│imobilului │se scade │se scade │ │a părţii │
│ │ │ │ │imobilul │din inventar │ │de imobil │
│ │ │ │ │(CUI) │ │ │ │
├─────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ministerul│ │ │ │
│ │ │ │ │Afacerilor│ │Sentinţa │ │
│ │ │ │ │Interne - │Teren în │civilă │ │
│101.277 │ │ │Judeţul │Unitatea │suprafaţă │nr. 5.222/ │ │
│(parţial)│8.19.01 │45-119 │Bistriţa-Năsăud│Militară │de 200 mp │6.07.2015 │134.258 │
│ │ │ │ │0565 │C.F. nr. 73514 │a │ │
│ │ │ │ │Bistriţa │ │Judecătoriei│ │
│ │ │ │ │CUI │ │Bistriţa │ │
│ │ │ │ │9100828 │ │ │ │
└─────────┴────────────┴──────────┴───────────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘    ANEXA 4

    DATELE DE IDENTIFICARE
    a părţii de imobil care trece din domeniul public al statului şi
    din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565
    Bistriţa în domeniul privat al acestuia

┌─────────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Persoana │Caracteristicile│ │
│ │ │ │ │juridică │părţii de imobil│Valoarea de│
│Nr. │Codul │Denumirea │Adresa │care │care trece din │inventar │
│MFP │de │imobilului│imobilului │administrează│domeniul public │actualizată│
│ │clasificaţie│ │ │imobilul │al statului în │a │
│ │ │ │ │(CUI) │domeniul privat │imobilului │
│ │ │ │ │ │al acestuia │ │
├─────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │Ministerul │ │ │
│ │ │ │ │Afacerilor │Teren în │ │
│101.277 │ │ │Judeţul │Interne - │suprafaţă │ │
│(parţial)│8.19.01 │45-119 │Bistriţa-Năsăud│Unitatea │de 2.550 mp │983.300 │
│ │ │ │ │Militară 0565│C.F. nr. 73514 │ │
│ │ │ │ │Bistriţa │ │ │
│ │ │ │ │CUI 9100828 │ │ │
└─────────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────┴───────────┘    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    aferente construcţiilor care trec din domeniul public al statului şi
    din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0565 Bistriţa
    în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune,
    casării şi valorificării acestora

┌─────────┬────────────┬──────────┬───────────────┬─────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │Persoana │Caracteristicile│
│ │Codul │ │ │juridică │bunurilor │
│Nr. │de │Denumirea │Adresa │ce │care trec în │
│MFP │clasificaţie│imobilului│imobilului │administrează│domeniul privat │
│ │ │ │ │imobilul │al statului │
│ │ │ │ │(CUI) │ │
├─────────┼────────────┼──────────┼───────────────┼─────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │Construcţia C2 │
│ │ │ │ │ │Sc = 74 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │Ministerul │15.058,65 lei │
│ │ │ │ │Afacerilor │Construcţia C3 │
│101.277 │ │ │Judeţul │Interne - │Sc = 42 mp │
│(parţial)│8.19.01 │45-119 │Bistriţa-Năsăud│Unitatea │Valoarea de │
│ │ │ │ │Militară 0565│inventar = │
│ │ │ │ │Bistriţa │5.008,52 lei │
│ │ │ │ │CUI 9100828 │Construcţia C4 │
│ │ │ │ │ │Sc = 23,26 mp │
│ │ │ │ │ │Valoarea de │
│ │ │ │ │ │inventar = │
│ │ │ │ │ │10.787,10 lei │
└─────────┴────────────┴──────────┴───────────────┴─────────────┴────────────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016