Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 29 iulie 2020  privind organizarea şi desfăşurarea montei naturale autorizate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE din 29 iulie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea montei naturale autorizate

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 694 din 3 august 2020
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 180 din 29 iulie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 694 din 3 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    În sensul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) Autoritatea competentă a statului în zootehnie - Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ (ANZ), recunoscută de Uniunea Europeană pentru transpunerea şi implementarea legislaţiei europene privind domeniul său de activitate, autoritate cu reprezentare la nivel naţional prin structurile sale teritoriale;
    b) montă naturală autorizată - împerecherea masculului autorizat cu femele în condiţii fiziologice naturale;
    c) puncte de montă - unităţi zootehnice autorizate care funcţionează la adresa crescătorilor de reproducători, acolo unde numărul femelelor de reproducţie nu justifică funcţionarea staţiunilor de montă;
    d) reproducător autorizat pentru montă naturală - reproducător exploatat în punctul de montă, autorizat de autoritatea competentă a statului in zootehnie.


    ART. 2
    (1) Activitatea de reproducţie prin sistemul de montă naturală autorizată se organizează şi desfăşoară la un punct de montă înregistrat sanitar-veterinar şi autorizat zootehnic, potrivit legii.
    (2) Punctul de montă prevăzut la alin. (1) asigură reproducţia efectivelor la speciile bovine, ovine, caprine, porcine din rasele autohtone în pericol de abandon şi cabaline sau, după caz, a haremului cu reproducători autorizaţi.

    ART. 3
    Pentru fiecare reproducător mascul, în funcţie de specie şi de vârstă, se repartizează anual un număr de femele, astfel:
    a) pentru un taur/turmac 50-70 de vaci/bivoliţe;
    b) pentru un vier din rasele autohtone în pericol de abandon 20-30 de scroafe;
    c) pentru un berbec/ţap 30-35 de oi/capre;
    d) pentru un armăsar 25-30 de iepe.


    ART. 4
    (1) Monta naturală autorizată se realizează cu reproducători proprietate a crescătorilor şi/sau a asociaţiilor de crescători, autorizaţi potrivit legii.
    (2) Pentru armăsarii de montă naturală autorizată, punctele de montă se pot organiza şi în cadrul depozitelor de armăsari, al ocoalelor silvice, sedii de district şi cantoane silvice.
    (3) Deţinătorii/Proprietarii de reproducători autorizaţi beneficiază de prioritate la repartizarea unor suprafeţe de teren necesare producerii furajelor pentru reproducători, în condiţiile art. 16 din Legea zootehniei nr. 32/2019.
    (4) Suprafaţa necesară producerii furajelor pentru un reproducător, în funcţie de specie, este următoarea:
    a) pentru un taur sau armăsar 1,0 ha;
    b) pentru un berbec sau ţap 0,15 ha;
    c) pentru un vier din rasele autohtone în pericol de abandon 0,25 ha.

    (5) Deţinătorii/Proprietarii de reproducători autorizaţi din punctele de montă au următoarele atribuţii:
    a) să îngrijească şi să furajeze reproducătorii autorizaţi pe bază de raţii care să asigure necesarul biologic al acestora;
    b) să execute îngrijirea corporală a reproducătorilor, iar periodic spălarea corporală şi curăţarea ongloanelor;
    c) să asigure, în funcţie de caz, mişcarea reproducătorilor;
    d) să folosească reproducătorii la montă conform programului;
    e) să ţină la zi evidenţele de reproducţie;
    f) să înregistreze zilnic montele efectuate de fiecare reproducător în registrul pentru montă şi produşi, în conformitate cu anexele nr. 5 şi 6 păstrând în bune condiţii registrele de evidenţă;
    g) să elibereze proprietarilor de animale adeverinţe de montă pentru fiecare femelă montată, sau, după caz, în conformitate cu anexele nr. 7, 8 şi 9;
    h) să respecte realizarea planului de montă pentru fiecare reproducător şi să sesizeze medicului veterinar orice suspiciune de boală la femelele prezentate la montă;
    i) să vegheze asupra stării de sănătate a reproducătorilor şi să anunţe imediat medicul veterinar în caz de rănire sau suspiciune de boală;
    j) să supună reproducătorii autorizaţi la operaţiuni sanitare veterinare (recoltări de probe, vaccinări, tratamente), stabilite de medicii veterinari concesionari;
    k) să solicite proprietarilor femelelor montate în punctul de montă prezentarea declaraţiilor de fătare, în conformitate cu anexele nr. 7-9.


    ART. 5
    Oficiile judeţene de zootehnie, direcţiile sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, societăţile de ameliorare recunoscute, pe specii, asociaţiile de crescători pe specii, autorizate ca părţi terţe, pot organiza activităţi de montă naturală autorizată.

    ART. 6
    Societăţile de ameliorare recunoscute, pe specii, asociaţiile de crescători pe specii, autorizate ca părţi terţe, vor determina deţinătorii de animale să declare efectivele de femele din speciile bovine, porcine din rasele autohtone în pericol de abandon, ovine, caprine şi cabaline, pentru care se solicită efectuarea montei naturale, în vederea stabilirii necesarului de reproducători.

    ART. 7
    Oficiile judeţene de zootehnie vor ţine evidenţa nominală a tuturor reproducătorilor din punctele de montă.

    CAP. II
    Achiziţionarea, reformarea şi autorizarea reproducătorilor
    ART. 8
    Oficiile judeţene de zootehnie întocmesc la începutul fiecărui an necesarul de reproducători pentru montă naturală, iar societăţile de ameliorare recunoscute, pe specii, asociaţiile de crescători pe specii, autorizate ca părţi terţe, asigură, după caz, reproducătorii necesari pentru montă naturală.

    ART. 9
    (1) Pentru montă naturală se acceptă reproducători de rasă pură identificaţi în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul sănătăţii animalelor privind identificarea şi înregistrarea animalelor, care au vârsta optimă pentru introducerea şi utilizarea la montă, sunt în stare perfectă de sănătate, îndeplinesc condiţiile sanitar-veterinare, condiţiile pentru aptitudinea de reproducător şi comportamentul sexual, condiţiile minime privind capacitatea de fertilizare a materialului seminal şi condiţiile minime privind performanţele.
    (2) Reproducătorii masculi, indiferent de specie, utilizaţi la montă naturală, sunt autorizaţi de către autoritatea competentă a statului în zootehnie dacă îndeplinesc performanţele minime stabilite prin programele de ameliorare şi cerinţele sanitar-veterinare în vigoare.
    (3) Pentru reproducătorii care nu îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus şi care activează la reproducţia femelelor cuprinse în lucrările de ameliorare, autorizarea se face conform derogărilor prevăzute de societăţile/exploataţiile de ameliorare în programele de ameliorare rasiale.
    (4) Condiţiile pentru aptitudinea de reproducător şi comportamentul sexual şi condiţiile minime privind capacitatea de fertilizare a materialului seminal sunt prevăzute în anexele nr. 11 şi 12.
    (5) Toţi berbecii şi ţapii prezentaţi pentru autorizare trebuie să deţină testul de genotipare pentru rezistenţa la scrapie, conform protocolului de colaborare încheiat între Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi ANZ.
    (6) Reproducătorii care participă la programele de ameliorare aprobate, indiferent de specie, trebuie să fie identificaţi prin analiza grupei sanguine (verificarea filiaţiei), în procent de 3%, din efectivul de masculi existent în exploataţie, dar nu mai puţin de 1 cap. În exploataţiile în care rezultatele testării depăşesc 20% neconformităţi, ANZ dispune verificarea întregului efectiv.

    ART. 10
    (1) Reproducătorii care activează la reproducţia femelelor care nu sunt cuprinse în lucrările de ameliorare vor fi autorizaţi conform derogărilor elaborate de ANZ la recomandarea Consiliului tehnico-ştiinţific.
    (2) Berbecii şi ţapii prezentaţi pentru autorizare conform alin. (1) trebuie să deţină testul de genotipare pentru rezistenţa la scrapie.

    ART. 11
    (1) Oficiile judeţene de zootehnie organizează anual bonitarea şi clasarea reproducătorilor din punctele de montă, în vederea autorizării acestora. Cu acest prilej se fac propuneri de reformă a celor inapţi pentru montă, precum şi planurile de rotire a reproducătorilor. Bonitarea şi clasarea reproducătorilor se fac de către o comisie de clasare formată, după caz, din:
    a) 2 reprezentanţi din cadrul oficiului judeţean de zootehnie;
    b) în funcţie de caz, medicul veterinar oficial, reprezentantul societăţii/exploataţiei de ameliorare recunoscute şi/sau al asociaţiei de crescători autorizate ca parte terţă a societăţilor de ameliorare.

    (2) Persoanele menţionate la alin. (1) lit. a) sunt desemnate prin decizie a directorului general al autorităţii competente.
    (3) Autoritatea competentă se asigură că personalul propriu care face parte din comisia de bonitare şi clasare nu se află în niciun conflict de interese în ceea ce priveşte desfăşurarea acestor activităţi.
    (4) Autoritatea competentă are stabilite măsuri tehnice şi procedurale, pentru a proteja şi pentru a asigura confidenţialitatea şi integritatea datelor cu caracter personal prelucrate, prevenirea utilizării sau accesul neautorizat, precum şi prevenirea încălcării securităţii datelor cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (5) Pentru cabalinele din hergheliile de stat sau private, clasarea, promovarea la reproducţie şi reforma acestora se fac de către Comisia Naţională de Clasare şi Evaluare a Cabalinelor de Rasă, conform legii.
    (6) Bonitarea şi clasarea reproducătorilor se fac conform instrucţiunilor şi fişelor de bonitare, care vor fi elaborate în termen de 5 zile de la publicarea prezentelor norme tehnice aprobate prin decizie a directorului general.

    CAP. III
    Funcţionarea şi controlul activităţii punctelor de montă
    ART. 12
    Punctele de montă organizate pentru desfăşurarea montei naturale autorizate funcţionează în baza autorizaţiei anuale eliberate de către oficiile judeţene de zootehnie. Modelul de autorizaţie tehnică de funcţionare este prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 13
    (1) Pentru reproducătorii din punctele de montă oficiile judeţene de zootehnie vor elibera autorizaţii pentru montă, conform anexei nr. 2.1, pentru tauri şi armăsari, şi conform anexei nr. 2.2, pentru vieri din rasele autohtone în pericol de abandon, berbeci şi ţapi.
    (2) Autorizaţiile pentru montă eliberate de oficiile judeţene de zootehnie vor avea aplicată, după caz, într-un loc vizibil, ştampila cu următoarea sintagmă: „interzisă utilizarea la reproducţia femelelor din programele de ameliorare aprobate“.
    (3) Autorizaţiile pentru montă vor fi păstrate la punctele de montă.
    (4) Toţi reproducătorii din cadrul punctelor de montă sunt supuşi controlului sanitar-veterinar, conform prevederilor Programului strategic.

    ART. 14
    (1) Reproducătorii masculi din punctele de montă sunt controlaţi periodic din punctul de vedere al capacităţii de fertilizare a materialului seminal, astfel:
    a) taurii - primăvara, în luna aprilie, sau toamna, în luna octombrie, şi atunci când situaţia fecundităţii este necorespunzătoare;
    b) berbecii/ţapii - cu o lună înainte de începerea campaniei de montă;
    c) vierii din rasele autohtone în pericol de abandon - trimestrial şi atunci când situaţia reproducţiei o impune;
    d) armăsarii - cu 15 zile înainte de începerea campaniei de montă.

    (2) În termen de 6 luni de la publicarea prezentelor norme tehnice se vor face demersurile necesare pentru achiziţionarea materialelor, în vederea determinării capacităţii de fertilizare a materialului seminal.
    (3) Deţinătorii reproducătorilor din punctele de montă solicită oficiilor judeţene de zootehnie efectuarea evaluării capacităţii de fertilizare a materialului seminal brut provenit de la aceştia.
    (4) Personalul din cadrul oficiilor judeţene de zootehnie care efectuează evaluarea capacităţii de fertilizare a materialului seminal brut provenit de la reproducători este desemnat prin decizie a directorului general al autorităţii competente.
    (5) Deţinătorii reproducătorilor din punctele de montă organizate în cadrul depozitelor de armăsari au obligaţia să efectueze recoltarea materialului seminal brut în conformitate cu normele tehnice în vigoare.
    (6) Rezultatele evaluării capacităţii de fertilizare a materialului seminal sunt înscrise în buletinele de analiză a materialului seminal brut, prevăzute în anexele nr. 3 şi 4.
    (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul fertilităţii reproducătorilor dovedite prin intermediul documentaţiei privind descendenţii acestora, nu este necesară evaluarea capacităţii de fertilizare a materialului seminal.
    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) şi (5), deţinătorii reproducătorilor care nu solicită oficiilor judeţene de zootehnie sau care nu efectuează recoltarea materialului seminal, în vederea evaluării capacităţii de fertilizare a materialului seminal brut provenit de la aceştia, vor completa o declaraţie pe propria răspundere în acest sens.

    ART. 15
    (1) Monta femelelor din speciile bovine, ovine, caprine, porcine din rasele autohtone în pericol de abandon şi cabaline se execută pe baza unui plan de montă stabilit pentru fiecare reproducător.
    (2) Programul de montă pentru toate speciile de animale se întocmeşte până la finele lunii ianuarie de către oficiile judeţene de zootehnie, după caz, în colaborare cu societăţile de ameliorare recunoscute, asociaţiile de crescători autorizate ca părţi terţe.

    ART. 16
    (1) Activitatea reproducătorilor din timpul vieţii se înregistrează în registrele pentru montă şi produşi, al căror model este prezentat în anexele nr. 5 şi 6.
    (2) Se interzice înscrierea în registru a doi sau mai mulţi reproducători din specii diferite.
    (3) Proprietarii reproducătorilor din punctele de montă au obligaţia să completeze zilnic activitatea fiecărui reproducător în registrul pentru montă şi produşi.

    ART. 17
    (1) Proprietarii reproducătorilor din punctele de montă au obligaţia să elibereze adeverinţa de montă, în dublu exemplar, imediat după executarea montei fiecărei femele.
    (2) Pentru iepe, vaci, bivoliţe si scroafe din rasele autohtone în pericol de abandon se utilizează un carnet separat de adeverinţe de montă. Modelul adeverinţelor de montă este prevăzut în anexele nr. 7 şi 8.
    (3) Pentru vacile din rasele specializate pentru carne se utilizează adeverinţa de montă potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.
    (4) Originalul adeverinţei se eliberează proprietarului femelei montate, iar copia adeverinţei rămâne în documentaţia punctului de montă.
    (5) În cazul în care femela repetă monta, aceasta va fi evidenţiată în aceeaşi adeverinţă, în ambele exemplare.
    (6) În cazul pierderii adeverinţei originale, un duplicat va fi emis de către entitatea unde a fost montată femela, pe baza copiei păstrate în documentaţia punctului de montă.
    (7) Punctele de montă pentru bovine şi cabaline vor păstra copia adeverinţei de montă pentru o perioadă de 5 ani de la data la care a avut loc monta.
    (8) Punctele de montă pentru porcine din rasele autohtone în pericol de abandon, ovine şi caprine vor păstra copia adeverinţei de montă pentru o perioadă de 1 an de la data la care a avut loc monta.

    ART. 18
    Regimul de utilizare a reproducătorilor se face conform instrucţiunilor cuprinse în anexa nr. 10.

    ART. 19
    Reprezentanţii instituţiilor abilitate să efectueze controlul punctelor de montă vor menţiona în caietul de îndrumare şi control toate constatările şi recomandările cu privire la activitatea reproducătorului, starea lui zootehnică şi sanitară veterinară, acordându-se termene de remediere pentru deficienţele constatate. Nerespectarea acestora poate atrage sancţiuni până la suspendarea sau, după caz, retragerea autorizaţiei de folosire a reproducătorilor la montă.

    ART. 20
    Lunar, până în data de 10, punctele de montă vor transmite la oficiile judeţene de zootehnie tabele nominale cu femelele montate şi produşii obţinuţi, pentru luna anterioară, în vederea constituirii bazei de date pentru ameliorare şi reproducţie în zootehnie.

    ART. 21
    Utilizarea la montă a reproducătorilor neautorizaţi şi nerespectarea normelor şi instrucţiunilor tehnice se sancţionează conform Legii zootehniei nr. 32/2019.

    ART. 22
    Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice.

    ANEXA 1

    la normele tehnice
    Oficiul Judeţean de Zootehnie .................................
    AUTORIZAŢIE ZOOTEHNICĂ DE FUNCŢIONARE
    Nr. ..... din ............
    În temeiul Deciziei directorului general al Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“ nr. ........ din ........., în conformitate cu prevederile Legii zootehniei nr. 32/2019, Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu“, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 344/2019 privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfăşurarea activităţii Inspecţiei de stat în zootehnie, modelului legitimaţiei, al ştampilei şi al procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la normele zootehnice, în baza Raportului de evaluare nr. ............. din .............., dispune:
    Autorizarea zootehnică a punctului de montă din localitatea ......................, str. .......................... nr. ......., judeţul ................., având ca scop:
    Organizarea şi executarea reproducţiei prin montă naturală autorizată la specia ..............................
    Orice încălcare sau abatere de la condiţiile şi reglementările care au stat la baza emiterii prezentei autorizări atrage, pe lângă sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare, şi retragerea autorizaţiei de funcţionare.
    Prezenta autorizaţie este valabilă până la ................ .
    Coordonatorul oficiului judeţean de zootehnie,
    ........................................................................

    ANEXA 2.1

    la normele tehnice
    Oficiul Judeţean de Zootehnie ....................................
    AUTORIZAŢIE PENTRU MONTĂ
    Nr. ..... din ..........
    În baza lucrărilor de bonitare, clasare, expertiză sanitar-veterinară şi evaluare a capacităţii de fertilizare a materialului seminal, taurul (armăsarul), numele ................ nr. matricol/microcip/dangale ..............., data naşterii ................., proprietatea ....................., se autorizează pentru a fi utilizat la montă, de la .............. până la ............. în punctul de montă ............................
    Deţinătorul reproducătorului este obligat să comunice oficiului judeţean de zootehnie orice modificare survenită (vânzare, transfer, mortalitate), în termen de 10 zile de la data când a avut loc evenimentul.
    Orice încălcare sau abatere de la reglementările stabilite atrage sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Coordonatorul oficiului judeţean de zootehnie,
    ........................................................................

    ANEXA 2.2

    la normele tehnice
    Oficiul Judeţean de Zootehnie .................................
    AUTORIZAŢIE PENTRU MONTĂ
    Nr. ....... din ................
    În baza lucrărilor de bonitare, clasare, expertiză sanitar-veterinară şi evaluare a capacităţii de fertilizare a materialului seminal, se autorizează berbecii/ţapii, vierii din rasele autohtone în pericol de abandon proprietatea ............., pentru a fi utilizaţi la montă de la ................ până la ............ în punctul de montă .................

┌────┬──────────┬────────┬────┬────────┐
│ │Numele │ │ │ │
│Nr. │berbecilor│Nr. │Rasa│Data │
│crt.│/ţapilor/ │matricol│ │naşterii│
│ │vierilor │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┴────┴────────┘


    Deţinătorul reproducătorilor este obligat să comunice oficiului judeţean de zootehnie orice modificare survenită în efectivul autorizat (vânzare, transfer, mortalitate), în termen de 10 zile de la data când a avut loc evenimentul.
    Orice încălcare sau abatere de la reglementările stabilite atrage sancţiunile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    Coordonatorul oficiului judeţean de zootehnie,
    ........................................................................

    ANEXA 3

    la normele tehnice
    Oficiul Judeţean de Zootehnie .................................
    BULETIN DE ANALIZĂ
    a materialului seminal brut de ............ (taur, bivol, berbec, ţap)

┌────┬────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Reproducătorul │ │Parametrii cantitativi şi calitativi ai materialului seminal │
│Nr. │ ├──────┬────────┬────┬──────┤Comportamentul├───────┬───────┬───┬────────────┬──┬─────────────┬─────────────┤
│crt.│Proprietarul│ │Nr. │ │ │sexual │Volumul│ │ │ │ │Spermatozoizi│Spermatozoizi│
│ │ │Numele│matricol│Rasa│Vârsta│ │(ml) │Desimea│M_1│Concentraţia│pH│cu anomalii │imaturi │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(%) │(%) │
├────┼────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────────┼───────┼───────┼───┼────────────┼──┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────────┼───────┼───────┼───┼────────────┼──┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────┴────────┴────┴──────┴──────────────┴───────┴───────┴───┴────────────┴──┴─────────────┴─────────────┘


    Numele şi prenumele ……………………….…
    Semnătura ………………............

    ANEXA 4

    la normele tehnice
    Oficiul Judeţean de Zootehnie .................................
    BULETIN DE ANALIZĂ
    a materialului seminal brut de .............. (armăsar, vier din rasele autohtone, în pericol de abandon)

┌────┬────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Reproducătorul │ │Parametrii cantitativi şi calitativi ai materialului seminal │
│ │ ├──────┬────────┬────┬──────┤ ├───────┬───────┬────────────┬───┬─────────────┬─────────────┬───────────┬──┤
│ │ │ │Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │Proprietarul│ │matricol│ │ │Comportamentul│ │ │ │ │Spermatozoizi│ │ │ │
│crt.│ │Numele│/ │Rasa│Vârsta│sexual │Volumul│Desimea│Concentraţia│M_1│cu anomalii │Spermatozoizi│Aglutinarea│pH│
│ │ │ │microcip│ │ │ │(ml) │ │ │ │(%) │imaturi (%) │(%) │ │
│ │ │ │/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │dangale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────────┼───────┼───────┼────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼────────┼────┼──────┼──────────────┼───────┼───────┼────────────┼───┼─────────────┼─────────────┼───────────┼──┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────┴────────┴────┴──────┴──────────────┴───────┴───────┴────────────┴───┴─────────────┴─────────────┴───────────┴──┘


    Numele şi prenumele .....................
    Semnătura ........................

    ANEXA 5

    la normele tehnice
    REGISTRUL
    pentru montă şi produşi

┌────┬──────────────┬──────┬────────┬────────┬────┬───────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────────┬────────────────────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │Starea femelei │ │ │Rezultatul│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │la întocmirea catagrafiei │ │Înregistrarea montelor │stării de │ │Rezultatul montei │ │ │
│ │ │Adresa│Nume, │ │ │ │ │ │gestaţie │Sterilitatea, │ │Data şi │ │
│Nr. │Numele │(sat, │nr. │Anul │ ├───────┬────────┬──────────┬───────┤Luna ├────────┬─────────┬──────┬───────┬───┬─────┬─────┬──────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┼─┬──┬─────┤tratamentul ├───────┬──────────┬─────────┤cauza │ │
│crt.│proprietarului│nr. │matricol│naşterii│Rasa│ │Gestantă│ │ │programată│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aplicat, │ │ │ │ieşirii │Observaţii│
│ │ │casă) │femelă │ │ │Data │luna, │ │Data │la montă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rezultatul şi │Data │Sexul │Data │din │ │
│ │ │ │ │ │ │ultimei│luna │Negestantă│ultimei│ │Ianuarie│Februarie│Martie│Aprilie│Mai│Iunie│Iulie│August│Septembrie│Octombrie│Noiembrie│Decembrie│I│II│III │data │fătării│produsului│avortului│efectiv │ │
│ │ │ │ │ │ │fătări │când va │ │monte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │făta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────────┼───────┼──────────┼────────┼─────────┼──────┼───────┼───┼─────┼─────┼──────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─┼──┼─────┼──────────────┼───────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────┴────────┴────────┴────┴───────┴────────┴──────────┴───────┴──────────┴────────┴─────────┴──────┴───────┴───┴─────┴─────┴──────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─┴──┴─────┴──────────────┴───────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┘    ANEXA 6

    la normele tehnice
    REGISTRUL
    de montă în harem
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 6 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 7

    la normele tehnice
    Judeţul ..................................
    Punctul de montă ................
    ADEVERINŢĂ DE MONTĂ
    Nr. ................. data ..................
    Iapa, vaca, bivoliţa, scroafa*, nr. matricol/microcip/dangale ............................., rasa .................., vârsta ........... , proprietatea ........................................, din comuna .................... , satul ................................, a fost montată cu armăsarul, taurul, bivolul, vierul* nr. matricol/microcip/dangale ..........................., rasa ................
    Data montei:
    I ..........................
    II .........................
    III ........................

    Numele, prenumele, semnătura deţinătorului reproducătorului.
    * Scroafă/vier din rasele autohtone în pericol de abandon.
    DECLARAŢIE DE FĂTARE
    Subsemnatul, ................................., din comuna .......................... , satul ......................., declar că iapa, vaca, bivoliţa, scroafa* a fătat la data ................... mânz, viţel, malac, purcei ...............cap., sexul ...........
    Semnătura proprietarului
    Data declarării ...............................
    Înregistrat în registrul pentru montă şi produşi la nr. ..............
    Numele, prenumele, semnătura deţinătorului reproducătorului
    * Scroafă din rasele autohtone în pericol de abandon.

    ANEXA 8

    la normele tehnice
    Judeţul ..................................
    Punctul de montă ................
    ADEVERINŢĂ DE MONTĂ
    Deţinător ...........................................
    Cod exploataţie ..................................
    Date de identificare berbec/ţap: nr. matricol ..........................................
    rasa ......................
    vârsta ...................
    Data introducerii berbecului/ţapului în turmă .........................................
    Data scoaterii berbecului/ţapului din turmă ...........................................

┌────┬───────────┬───────┬───────┬─────┐
│Nr. │Nr. │Data │Număr │ │
│crt.│matricol │fătării│produşi│Sexul│
│ │femele │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────┼───────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴───────┴───────┴─────┘


    Subsemnatul ................................., din comuna .......................... , satul ......................., declar că datele înscrise în tabel sunt conforme cu realitatea.
    Numele, prenumele, semnătura deţinătorului

    ANEXA 9

    la normele tehnice
    Judeţul ..................................
    Punctul de montă ................
    ADEVERINŢĂ DE MONTĂ
    Deţinător ...........................................
    Cod exploataţie ..................................
    Date de identificare taur: nr. matricol .............................................
    rasa ......................
    vârsta ...................
    Data introducerii taurului în harem ..........................................
    Data scoaterii taurului din harem .............................................

┌────┬────────┬───────┬──────────┬────────┐
│Nr. │Nr. │Data │Sexul │Număr │
│crt.│matricol│fătării│produsului│matricol│
│ │femele │ │ │produs │
├────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────┴──────────┴────────┘


    Subsemnatul, ................................., din comuna .......................... , satul ......................., declar că datele înscrise în tabel sunt conforme cu realitatea.
    Numele, prenumele, semnătura deţinătorului

    ANEXA 10

    la normele tehnice
    Instrucţiuni privind utilizarea reproducătorilor la montă

    Tauri
    Taurii se folosesc la montă începând cu vârsta de 16-18 luni, în funcţie de rasă şi dezvoltarea corporală, iar bivolii de la 18 -24 de luni. Un taur tânăr, în primul an de folosire, poate monta 30-40 de femele, iar în al doilea an norma poate fi mărită la 60-70 de femele.
    În mod obligatoriu un taur adult execută o singură montă pe zi. Când numărul de vaci în călduri este mai mare, se poate admite ca taurul să monteze două vaci pe zi la interval de 8-10 ore. În acest caz se va acorda un repaus de 1-2 zile pe săptămână.
    Pentru a preîntâmpina difuzarea unor boli transmisibile prin montă, la constatarea unor semne de boală la vacile prezentate proprietarul taurului nu va admite efectuarea montei şi va anunţa tehnicianul sau medicul veterinar de circumscripţie.
    În cazul în care vaca repetă căldurile mai mult de 3 ori, va fi dirijată la dispensarul veterinar pentru examinare şi tratament medical şi va fi admisă din nou la montă numai cu avizul medicului veterinar.
    Odată pe săptămână se vor face spălarea picioarelor şi a cozii cu apă caldă şi săpun, precum şi ungerea ongloanelor. În timpul verii taurii vor fi spălaţi pe tot corpul cel puţin de două ori.
    Lunar se face verificarea ongloanelor şi se procedează la curăţarea lor ori de câte ori este necesar. Curăţarea ongloanelor se va executa cu taurul contenţionat, de către personal calificat.

    Berbeci/Ţapi
    Folosirea berbecilor la montă se face în raport cu vârsta şi rasa, astfel:
    - pentru rasele tip Merinos, începând cu 15-16 luni;
    – pentru celelalte rase, începând cu 18 luni.

    Cu aproximativ 1 1/2-2 luni înainte de începerea montei berbecilor li se adaugă în raţie un supliment de concentrate. În ziua când se stabileşte începerea montei la ovine, berbecii se repartizează pe turme, calculându-se un berbec adult pentru 30-35 de oi sau un berbec mior pentru 20-25 de oi. Ei vor fi ţinuţi în turme circa 45-50 de zile, după care se preiau în punctele de montă.
    În perioadele de inactivitate berbecii vor fi supravegheaţi pentru depistarea eventualelor boli, în special pentru a se evita necrobaciloza şi scabia.
    În acest scop se vor executa curăţarea unghiilor şi îmbăierile, conform indicaţiilor sanitare veterinare.
    Vieri din rasele autohtone în pericol de abandon
    Vierii se admit la montă începând cu vârsta de 8-9 luni.
    Efectuarea montei se face într-o boxă separată, situată într-un loc liniştit, curat, ferit de circulaţia oamenilor şi de zgomot.
    Pentru vierii tineri, până la 1-1 1/2 ani, se pot repartiza 12-20 de femele, iar cei care au depăşit 1 1/2 ani, până la 40 de femele. Vierii tineri execută o montă pe zi, după care se acordă o zi de repaus. Vierii adulţi pot fi folosiţi 3 zile consecutiv, după care se acordă o zi de repaus.

    Armăsari
    Armăsarii din depozitele statului sunt repartizaţi la punctele de montă, conform solicitării crescătorilor, cu viza oficiilor judeţene de zootehnie.
    Nu se admit la montă armăsari sub vârsta de 4 ani.
    Folosirea la montă:
    - iapa adusă pentru montă va avea certificatul sanitar-veterinar în care să se ateste că este sănătoasă;
    – se procedează la „încercarea“ iepei sau verificarea dacă aceasta este în călduri. Această încercare se va face în mod obligatoriu la „bara de încercare“ pentru a feri armăsarul de eventualele lovituri sau răniri, în cazul în care iapa nu este în călduri. Dacă este în călduri se trece la contenţionarea acesteia pentru montă şi bandajarea cozii cu o faşă de tifon;
    – după executarea montei organele genitale vor fi spălate în mod obligatoriu cu o soluţie dezinfectantă, după care armăsarul va fi plimbat 10-15 minute şi apoi dus în grajd unde va fi buşumat.

    În mod obişnuit armăsarul va face o singură montă pe zi. În cazul în care solicitările sunt mai mari, el poate face două monte pe zi, caz în care se acordă două zile repaus pe săptămână.
    Pentru a se realiza un procent de gestaţie cât mai bun se recomandă ca în aceeaşi perioadă de călduri monta să se repete la interval de 48 de ore pe toată perioada cât durează căldurile.
    La 21 de zile de la ultima montă se face reverificarea iepei la bara de încercare. Refuzul armăsarului este primul semn de gestaţie probabilă. Încercarea se recomandă a se face şi peste alte 21 de zile pentru a mări siguranţa.
    În cazul în care căldurile se repetă mai mult de 3 ori se va consulta medicul veterinar.

    ANEXA 11

    la normele tehnice
    Condiţii pentru aptitudinea de reproducător şi comportamentul sexual

┌──────────────┬───────────────────────────────┐
│ │Specia reproducătorului │
│Specificare ├────┬─────┬──────┬─────┬───────┤
│ │Taur│Bivol│Berbec│Vier*│Armăsar│
│ │ │ │/ţap │ │ │
├──────────────┼────┴─────┴──────┴─────┴───────┤
│ │Stare bună de întreţinere, │
│ │dimorfism sexual pronunţat, │
│Aptitudini de │vigoare sexuală normală, │
│reproducător │vioiciune, dorinţă de │
│ │împreunare, executarea cu │
│ │uşurinţă a montei │
├──────────────┼────┬─────┬──────┬─────┬───────┤
│Comportamentul│6-8 │6-8 │8-10 │8-10 │8-10 │
│sexual (note) │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼───────┤
│- libidou │3-4 │3-4 │4-5 │4-5 │4-5 │
├──────────────┼────┼─────┼──────┼─────┼───────┤
│- reflexe │3-4 │3-4 │4-5 │4-5 │4-5 │
│sexuale │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────┴─────┴──────┴─────┴───────┘


    * Vier din rasele autohtone în pericol de abandon.

    ANEXA 12

    la normele tehnice
    Condiţii minime privind capacitatea de fertilizare a materialului seminal

    Tauri/Bivoli
    – volumul ejaculatului la adulţi: 3 ml taur, 2 ml bivol;
    – volumul ejaculatului la tăuraşi: 2 ml taur, 1,5 ml bivol;
    – culoarea materialului seminal: alb crem uşor gălbui;
    – aspect opac fără impurităţi, sânge, urină, corpuri străine etc.;
    – energia valurilor V.E.: (valuri energice);
    – desimea M (medie);
    – mobilitatea spermatozoizilor ≥ 0,70;
    – concentraţia în spermatozoizi ≥ 600 x 10^6 spermatozoizi/ ml la taur; ≥ 500 x 10^6 spermatozoizi/ ml la bivol;
    – spermatozoizi vii 80%;
    – spermatozoizi cu anomalii maximum 18% pentru rasele de lapte şi rasele mixte;
    – spermatozoizi cu anomalii maximum 25% pentru rasele de carne;
    – spermatozoizi imaturi maximum 2%;
    – pH 6,6 (6,5- 6,8).

    Berbeci/Ţapi
    – volumul ejaculatului 0,5 ml;
    – culoarea materialului seminal alb - lăptos cu nuanţă gălbuie;
    – aspect opac fără impurităţi, sânge, urină, corpuri străine etc.;
    – energia valurilor V.F.E.: (valuri foarte energice);
    – desimea D (deasă) şi M (medie);
    – mobilitatea spermatozoizilor ≥0,70%;
    – concentraţia în spermatozoizi 1,0 miliarde/ml;
    – spermatozoizi vii 75%;
    – spermatozoizi cu anomalii maximum 14%;
    – spermatozoizi imaturi maximum 2%;
    – pH 6,7 (6,6-6,9).

    Vieri din rasele autohtone în pericol de abandon
    – volumul ejaculatului 80 ml;
    – culoarea materialului seminal alb - lăptos cu nuanţă gălbuie;
    – aspect opac fără impurităţi, sânge, urină, corpuri străine etc.;
    – energia valurilor V.S.: (valuri slabe);
    – desimea R (rară);
    – mobilitatea spermatozoizilor ≥ 0,70%;
    – concentraţia în spermatozoizi > 100 milioane/ml;
    – spermatozoizi vii 75%;
    – spermatozoizi cu anomalii maximum 30%;
    – spermatozoizi imaturi maximum 10%;
    – spermatozoizi aglutinaţi maximum 30%;
    – pH 7,6 (7,3-7,9).

    Armăsari
    – volumul ejaculatului 50 ml;
    – culoarea materialului seminal alb-cenuşiu;
    – aspect opac fără impurităţi, sânge, urină, corpuri străine etc.;
    – energia valurilor V.S.: (valuri slabe);
    – desimea R (rară);
    – mobilitatea spermatozoizilor ≥ 0,70%;
    – concentraţia în spermatozoizi > 100 milioane/ml;
    – spermatozoizi vii 75%;
    – spermatozoizi cu anomalii maximum 20%;
    – spermatozoizi imaturi maximum 10%;
    – spermatozoizi aglutinaţi maximum 20%;
    – pH 7,5 (7,2-7,8).
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016