Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 651 din 7 august 2020  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 651 din 7 august 2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 august 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 811/2010 privind controlul statului portului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 1 septembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, după punctul 14 se introducdouă noi puncte, punctele 14^1 şi 14^2, cu următorul cuprins:
    "14^1. navă de pasageri de mare viteză - navă de mare viteză aşa cum este definită în Convenţia SOLAS 1974, cap. X, Regula I, care transportă mai mult de 12 pasageri;
14^2. navă de pasageri de tip Ro-Ro - navă de pasageri cu facilităţi pentru îmbarcarea şi debarcarea vehiculelor rutiere sau feroviare pe propriile roţi şi care transportă mai mult de 12 pasageri."

    2. La articolul 2, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 21^1, cu următorul cuprins:
    "21^1. serviciu regulat - o serie de curse ale navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi ale navelor de pasageri de mare viteză organizate astfel încât să deservească traficul între aceleaşi două sau mai multe porturi sau o serie de curse de la şi către acelaşi port fără escale intermediare, fie după un orar publicat, fie prin efectuarea unor curse cu o astfel de regularitate ori frecvenţă încât să constituie o serie sistematică ce poate fi recunoscută ca atare;"

    3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Prezenta hotărâre se aplică tuturor navelor şi echipajelor acestora care fac escală într-un port sau într-o zonă de ancoraj din România pentru a efectua o interfaţă navă/port. Prezenta hotărâre se aplică, de asemenea, inspecţiilor navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi navelor de pasageri de mare viteză efectuate în afara portului sau departe de o zonă de ancoraj, în cursul unui serviciu regulat în conformitate cu art. 14^1. În cazul în care se efectuează o inspecţie a unei nave aflate în apele naţionale navigabile ale României, altele decât într-un port, aceasta va fi considerată o inspecţie în sensul prezentei hotărâri. Niciuna dintre dispoziţiile prezentului articol nu trebuie să afecteze drepturile de intervenţie ale României, care decurg din prevederile convenţiilor relevante."

    4. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) ANR se asigură că navele selectate pentru inspecţie în conformitate cu art. 12 sau 14^1 fac obiectul unei inspecţii iniţiale sau al unei inspecţii mai detaliate."

    5. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 14^1
    Inspectarea navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi a navelor de pasageri de mare viteză care efectuează servicii regulate
    (1) Navele de pasageri de tip Ro-Ro şi navele de pasageri de mare viteză care desfăşoară servicii regulate sunt eligibile pentru inspecţii în conformitate cu calendarul şi cu alte cerinţe stabilite în anexa nr. 15.
    (2) Atunci când planifică o inspecţie a unei nave de pasageri de tip Ro-Ro sau a unei nave de pasageri de mare viteză, ANR acordă atenţia cuvenită programului de operare şi de întreţinere al navei.
    (3) În cazul în care o navă de pasageri de tip Ro-Ro sau o navă de pasageri de mare viteză a făcut obiectul unei inspecţii în conformitate cu anexa nr. 15, această inspecţie se înregistrează în baza de date privind inspecţiile şi se ia în considerare în vederea aplicării prevederilor art. 10-12 şi în scopul calculării gradului de îndeplinire a angajamentului pentru un număr de inspecţii asumat de România. Inspecţia este inclusă în numărul total de inspecţii anuale efectuate de către ANR, astfel cum este potrivit art. 5.
    (4) Prevederile art. 9 alin. (1), art. 11 lit. a) şi art. 14 nu se aplică navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi navelor de pasageri de mare viteză care desfăşoară servicii regulate, inspectate.
    (5) ANR se asigură că navele de pasageri de tip Ro-Ro sau navele de pasageri de mare viteză care fac obiectul unei inspecţii suplimentare, în conformitate cu art. 11 lit. b), sunt selectate pentru inspecţie în conformitate cu anexa nr. 1 partea a II-a pct. 3A lit. c) şi pct. 3B lit. c). Inspecţiile efectuate în temeiul prezentului alineat nu afectează intervalul de inspecţie prevăzut la pct. 2 din anexa nr. 15.
    (6) Inspectorul PSC poate fi de acord ca, în cursul inspecţiei unei nave de pasageri de tip Ro-Ro sau a unei nave de pasageri de mare viteză, să fie însoţit de un inspector al statului portului din alt stat membru, în calitate de observator. În cazul în care nava arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene în cauză, inspectorul PSC, la solicitarea acestui stat membru, invită un reprezentant al statului de pavilion să fie prezent la inspecţie, în calitate de observator."

    6. La articolul 15, alineatul (3) se abrogă.
    7. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) ANR refuză accesul în porturile şi în zonele sale de ancoraj oricărei nave care:
    a) arborează pavilionul unui stat care, din cauza ratei sale de reţineri, figurează pe lista neagră a Paris MOU pe baza informaţiilor înregistrate în baza de date privind inspecţiile, publicată anual de Comisia Europeană şi care a fost reţinută de mai mult de două ori în cursul ultimelor 36 de luni într-un port sau într-o zonă de ancoraj a unui stat membru sau a unui stat semnatar al Paris MOU, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 21 alin. (6) sau
    b) arborează pavilionul unui stat care, din cauza ratei sale de reţineri, figurează pe lista gri a Paris MOU pe baza informaţiilor înregistrate în baza de date privind inspecţiile, publicată anual de Comisia Europeană şi care a fost reţinută de mai mult de două ori în cursul ultimelor 24 de luni într-un port sau într-o zonă de ancoraj a unui stat membru sau a unui stat semnatar al Paris MOU;
    c) în situaţia prevăzută la lit. b) refuzul accesului este aplicabil de îndată ce nava a părăsit portul sau zona de ancoraj în care aceasta a făcut obiectul celei de-a treia reţineri şi în care s-a emis ordinul de refuz al accesului."

    8. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    Anexe
    Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

    9. După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


    ART. II
    (1) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor comunică textul prezentei hotărâri Comisiei Europene.
    (2) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor comunică textele principalelor dispoziţii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre Comisiei Europene.

    Prezenta hotărâre transpune art. 14 din Directiva 2017/2110 a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 noiembrie 2017 privind un sistem de inspecţii pentru operarea în condiţii de siguranţă a navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi a ambarcaţiunilor de pasageri de mare viteză care desfăşoară servicii regulate şi de modificare a Directivei 2009/16/CE şi de abrogare a Directivei 1999/35/CE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 315 din 30 noiembrie 2017.


                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 7 august 2020.
    Nr. 651.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 811/2010)
    Inspectarea navelor de pasageri de tip Ro-Ro şi a navelor de pasageri de mare viteză care efectuează servicii regulate
    1.1. Înainte de începerea operării unei nave de pasageri de tip Ro-Ro sau a unei nave de pasageri de mare viteză care desfăşoară servicii regulate, Autoritatea Navală Română (ANR) efectuează o inspecţie, în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 926/2020 privind inspecţiile obligatorii la navele de pasageri de tip Ro-Ro, precum şi la navele de pasageri de mare viteză care operează în serviciu regulat, ca să se asigure că nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză respectivă îndeplineşte cerinţele necesare pentru operarea în siguranţă a unui serviciu regulat.
    1.2. Dacă o navă de pasageri de tip Ro-Ro sau o navă de pasageri de mare viteză urmează să fie angajată într-un serviciu regulat, ANR poate să ţină seama de inspecţiile efectuate în cursul ultimelor opt luni de un alt stat membru în ceea ce priveşte nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză în cauză pentru operarea unui alt serviciu regulat reglementat prin Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 926/2020, cu condiţia ca ANR să fie convinsă în fiecare caz că inspecţiile anterioare respective sunt relevante pentru noile condiţii operaţionale, iar în timpul acestor inspecţii au fost îndeplinite cerinţele necesare pentru operarea în condiţii de siguranţă a unui serviciu regulat. Inspecţiile prevăzute la pct. 1.1 nu trebuie efectuate înainte ca nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză să înceapă să opereze în cadrul noului serviciu regulat.
    1.3. În cazurile în care, ca urmare a unor circumstanţe neprevăzute, apare o nevoie urgentă de introducere rapidă a unei nave de pasageri de tip Ro-Ro sau a unei nave de pasageri de mare viteză înlocuitoare, pentru a asigura continuitatea serviciului, iar prevederile pct. 1.2 nu sunt aplicabile, ANR poate permite navei în cauză să înceapă operarea, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) în urma unei inspecţii vizuale şi a verificării documentelor nu apar suspiciuni cu privire la faptul că nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză în cauză nu îndeplineşte cerinţele necesare pentru operarea în condiţii de siguranţă; şi
    b) ANR finalizează în termen de o lună inspecţia iniţială prevăzută la art. 3 alin. (1) din Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 926/2020.

    2. O dată pe an, după minimum patru luni şi maximum opt luni de la data inspecţiei anterioare, ANR efectuează:
    a) o inspecţie care să vizeze inclusiv cerinţele prevăzute în anexa nr. 7 la hotărâre şi în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 926/2020, după caz; şi
    b) o inspecţie în cursul unui serviciu regulat. Această inspecţie vizează elementele prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 926/2020 şi ceea ce, în aprecierea profesională a inspectorului, constituie un număr suficient de elemente dintre cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 926/2020, pentru a asigura faptul că nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză continuă să îndeplinească toate cerinţele necesare pentru operarea în condiţii de siguranţă.

    3. În cazul în care o navă de pasageri de tip Ro-Ro sau o navă de pasageri de mare viteză nu a făcut obiectul unei inspecţii în conformitate cu pct. 2, nava de pasageri de tip Ro-Ro sau nava de pasageri de mare viteză se consideră a fi navă de prioritate I.
    4. O inspecţie în conformitate cu pct. 1.1 se consideră a fi o inspecţie în sensul pct. 2 lit. a).
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016