Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr. 127 din 31 iulie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 127 din 31 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 699 din 4 august 2020
    Apariţia pandemiei COVID-19 a determinat implementarea unor măsuri fără precedent la nivel global care au generat efecte semnificative în plan economic. În acest context, la nivel guvernamental s-a constatat necesitatea de a adopta cu rapiditate măsuri de răspuns care să permită revenirea economiilor naţionale la nivelul de activitate necesar pentru menţinerea locurilor de muncă şi creşterea capacităţii de ieşire rapidă din criza economică.
    La nivelul Uniunii Europene, Comisia Europeană a reglementat un cadru temporar care să permită statelor membre să implementeze măsuri cu componentă de ajutor de stat prin care companiile aflate în dificultate să poată fi susţinute atunci când se confruntă cu efectele pandemiei, în special cu lipsa lichidităţilor şi a garanţiilor necesare pentru accesarea finanţărilor puse la dispoziţie de mediul financiar bancar.
    Guvernul României a implementat într-o primă fază programul IMM Invest destinat sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, iar pe măsură ce incertitudinea generată de criza sanitară se accentuează a fost identificată necesitatea extinderii măsurilor de suport către companiile mari şi sectorul IMM cu cifra de afaceri de peste 20 de milioane de lei în anul 2019, astfel încât impactul fondurilor statului să fie multiplicat de o manieră semnificativă în economia reală.
    Programul de finanţare şi garantare destinat companiilor mari şi IMM urilor cu cifra de afaceri de peste 20 de milioane de lei la nivelul anului 2019 este complementar IMM Invest şi va permite susţinerea prin intermediul noilor instrumente a aproximativ 600 de companii mari, cu o cifră de afaceri cumulată ce depăşeşte 580 de miliarde de lei şi care angajează aproape peste 1.700.000 de salariaţi. De asemenea, noile produse vor fi accesibile şi unui număr de aproape 6.700 IMM-uri medii şi mari, un segment important al economiei, ale căror nevoi pot depăşi în anumite situaţii limitele aferente programului IMM Invest, care cumulează o cifră de afaceri de peste 360 de miliarde de lei şi având un număr de angajaţi care depăşeşte 900.000 de persoane.
    Pentru combaterea efectelor negative care influenţează situaţia economică a companiilor mari şi a sectorului IMM cu cifra de afaceri de peste 20 de milioane de lei în anul 2019 şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    luând în considerare cele menţionate, se impune o acţiune decisivă şi urgentă pentru sprijinirea pe perioada în care se manifestă efectele COVID-19 a companiilor mari şi IMM-urilor mari, care realizează partea principală a PIB-ului României şi care acţionează ca vectori de angrenare a IMM-urilor în activităţi pentru redresarea economică a ţării.
    Având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri care să permită companiilor mari şi IMM-urilor mari exportatoare să-şi menţină prezenţa şi competitivitatea pe piaţa unică europeană şi pe pieţele internaţionale,
    având în vedere necesitatea extinderii la nivelul întregului mediu de afaceri a măsurilor de protecţie financiară şi asigurare a lichidităţii, în concordanţă cu Cadrul temporar al Uniunii Europene, prin măsuri de sprijin similare celor dezvoltate la nivelul altor state membre ale Uniunii Europene,
    având în vedere necesitatea remedierii urgente a unor disfuncţionalităţi ale pieţei în ceea ce priveşte finanţarea imediată şi în condiţii accesibile a companiilor şi IMM-urilor mari,
    pentru crearea unui cadru legislativ coerent prin care să se asigure continuitatea implementării măsurilor adoptate de Guvern pentru contracararea efectelor economice negative ale pandemiei, inclusiv prin instrumente financiare de tipul finanţărilor, garanţiilor şi asigurărilor derulate de EximBank, în vederea maximizării efectelor acestor măsuri la nivelul potenţialilor beneficiari,
    pentru parcurgerea fără întârziere a etapelor concrete, de implementare a măsurilor de sprijin cu componentă de ajutor de stat, şi susţinerea coerenţei demersului naţional în concordanţă cu acţiunile instituţiilor financiare naţionale cu rol de promovare din statele membre ale Uniunii Europene, este necesară asigurarea certitudinii juridice şi crearea temeiului legal pentru ca EximBank să poată direcţiona fondurile existente şi noile alocări bugetare pentru instrumentele financiare destinate companiilor afectate de pandemia COVID-19.
    Pentru a pune efectiv în practică măsurile de ajutor de stat destinate companiilor mari şi IMM-urilor cu cifră de afaceri de peste 20 milioane de lei în anul 2019 autorizate deja de Comisia Europeană, în cadrul termenului-limită de implementare până la data de 31 decembrie 2020, este necesară crearea cadrului funcţional şi operaţional de desfăşurare de către EximBank a acestei activităţi care au fost transpuse în cadrul ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.
    Pentru asigurarea certitudinii juridice privind separarea organizaţională şi funcţională a activităţii desfăşurate de EximBank în nume şi cont propriu de activitatea promoţională desfăşurată în numele şi în contul statului în vederea implementării măsurilor de sprijin şi de ajutor de stat autorizate în temeiul reglementărilor Uniunii Europene,
    în cazul neadoptării ordonanţei de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. vor exista consecinţe negative atât în ceea ce priveşte imposibilitatea implementării deciziei Comisiei Europene de autorizare a schemelor de ajutor de stat notificate de EximBank având ca beneficiari companii mari şi IMM-uri cu cifră de afaceri de peste 20 milioane de lei în anul 2019, inclusiv a celor care desfăşoară activităţi de export, precum şi în ceea ce priveşte blocarea accesului la finanţare a acestei categorii de operatori economici ca sursă de lichiditate necesară pentru continuarea activităţii şi participarea acestora ca forţă motrice la dezvoltarea şi relansarea economică a României.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în nume şi în cont propriu, realizând, în limita autorizaţiei acordate de către Banca Naţională a României, activităţi bancare destinate persoanelor fizice şi juridice.
(3) EXIMBANK - S.A. desfăşoară în numele şi în contul statului, în limita mandatului acordat de Guvernul României în baza prezentei legi activităţi de finanţare, garantare şi asigurare operaţiuni financiar-bancare şi asimilate pentru persoanele juridice rezidente sau nerezidente."

    2. La articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Pentru activitatea de asigurare desfăşurată în numele şi în contul statului, EXIMBANK - S.A. acţionează în calitate de instituţie de susţinere oficială a creditelor la export, Export Credit Agency - Agenţia pentru Credite la Export."

    3. La articolul 2, literele a)-d) se abrogă.
    4. La articolul 2, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) administrarea şi derularea în numele şi în contul statului a activităţilor şi instrumentelor financiare specifice, detaliate la art. 9 alin. (1), destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilităţilor de interes public, dezvoltarea regională, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, stimularea exporturilor româneşti, susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate precum şi orice alte obiective punctuale stabilite de Guvernul României;"

    5. La articolul 2, literele h)-l) se abrogă.
    6. La articolul 2, literele m^1) şi q) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "m^1) încheierea în numele şi în contul statului, de scrisori de intenţie şi alte documente şi asigurarea reprezentării la nivelul organismelor de supraveghere şi decizie ale entităţii prin care se derulează programele investiţionale ale Fondului de Investiţii al Iniţiativei celor Trei Mări, precum şi ale altor entităţi prin care se derulează programe investiţionale sau promoţionale, în conformitate cu mandatele speciale acordate de Guvernul României;
    (...)
q) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de lege."

    7. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administraţie numit de adunarea generală a acţionarilor, format din 7 membri, din care 4 administratori neexecutivi şi 3 administratori executivi, respectiv preşedintele executiv al băncii şi 2 vicepreşedinţi executivi. Preşedintele consiliului de administraţie este desemnat de către adunarea generală ordinară a acţionarilor dintre membrii neexecutivi."

    8. La articolul 5 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) aprobă, controlează şi monitorizează organizarea activităţii desfăşurate în mandat în numele şi în contul statului român, asigurând condiţiile de separare faţă de activitatea în nume şi cont propriu din punct de vedere organizaţional şi funcţional;"

    9. La articolul 5 alineatul (1), literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) aprobă normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfăşurare a activităţii în nume şi cont propriu;
e) aprobă nivelul dobânzilor, comisioanelor şi al altor tarife practicate de bancă în nume şi cont propriu."

    10. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) EXIMBANK - S.A. desfăşoară, în limita competenţelor aprobate de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi în conformitate cu obiectivele stabilite la art. 2, următoarele operaţiuni, în numele şi în contul statului:
    a) finanţări, cofinanţări, refinanţări;
    b) asigurări, reasigurări, coasigurări de credite la export, garanţii la export şi investiţii româneşti în străinătate, potrivit art. 1 alin. (4);
    c) garantarea creditelor;
    d) implementarea de măsuri de ajutor de stat şi/sau de minimis;
    e) avizează condiţiile financiare privind emiterea de garanţii de stat, precum şi acordarea de subîmprumuturi sub forma unor obligaţii de natura datoriei publice guvernamentale;
    f) emiterea de opinii la solicitarea unor furnizori de ajutor de stat, privind aspecte legate de stabilirea capacităţii de rambursare a companiei beneficiare, a clasei de risc a beneficiarului de ajutor de stat şi a dobânzii agregate pe componente dobândă de bază plus marjă. Costurile analizei realizate de EXIMBANK - S.A. se suportă de către beneficiarul de ajutor de stat.;
    g) alte operaţiuni prevăzute de lege.
    (2) Operaţiunile de garantare, asigurare şi reasigurare, desfăşurate în numele şi în contul statului în conformitate cu art. 1 alin. (4), se acordă, în limita a 85% din valoarea contractelor de export.
    (3) EXIMBANK - S.A. va asigura acces egal, nediscriminatoriu şi transparent la programele derulate în numele şi în contul statului tuturor instituţiilor financiare eligibile.
    (4) EXIMBANK - S.A. nu efectuează operaţiuni sau alte transferuri dinspre activitatea gestionată în numele şi în contul statului către activitatea comercială derulată în nume şi cont propriu, cu excepţia celor prevăzute la art. 12.
    (5) Normele care reglementează activităţile desfăşurate în numele şi în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii."

    11. La articolul 10, literele a)-e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) fondul pentru garanţii;
b) fondul pentru asigurări;
c) fondul destinat stimulării operaţiunilor de comerţ exterior, precum şi pentru finanţări;
d) fondul pentru implementarea de măsuri de ajutor de stat şi/sau de minimis;
e) alte fonduri care vor fi aprobate de Guvernul României, cu reglementarea destinaţiei acestora în limitele mandatului acordat EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului de către Guvernul României;"

    12. La articolul 11 alineatul (1), litera c) se abrogă.
    13. La articolul 11 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) sumele rambursate de persoana juridică finanţată;"

    14. La articolul 11 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) sumele recuperate de la persoana juridică finanţată/ garantată;"

    15. La articolul 11, alineatele (2), (2^3) şi (2^6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Sursa de alimentare a fondurilor prevăzută la alin. (1) lit. b) va fi dimensionată şi alocată anual de la bugetul de stat, cu respectarea politicii Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, atunci când este cazul, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor definite la art. 2, pentru activitatea în numele şi în contul statului.
    (...)
(2^3) Rambursarea finanţărilor se va face la termenele contractuale stabilite conform alin. (2^1) pe măsura ajungerii la scadenţă a plasamentelor Ministerului Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A., în ordinea cronologică a scadenţei acestora.
    (...)
(2^6) Responsabilitatea privind stabilirea valorii fondurilor puse la dispoziţie de EXIMBANK - S.A. conform alin. (2^1), calcularea dobânzii şi a sumelor deduse din plasamentele efectuate de EXIMBANK - S.A., conform alin. (2^1), precum şi raportarea utilizării acestor fonduri revine EXIMBANK - S.A., prin direcţiile de specialitate şi Consiliul de administraţie."

    16. La articolul 11, după alineatul (2^6) se introduce un nou alineat, alineatul (2^7), cu următorul cuprins:
    "(2^7) În situaţia în care sumele menţinute pe perioada determinată potrivit art. 12 alin. (2^1) se lichidează anticipat termenului stabilit prin convenţie, dobânda datorată pentru aceste fonduri este cea stabilită iniţial pentru menţinerea fondurilor pe perioada determinată."

    17. La articolul 11, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^2) Sumele aferente fondului prevăzut la art. 10 lit. d) se pun gradual la dispoziţia EXIMBANK - S.A. de către Ministerul Finanţelor Publice pe perioada de derulare a schemelor de ajutor de stat/de minimis. În cazul schemelor de ajutor, sumele se pun la dispoziţie, în perioada de aplicare a schemelor de ajutor de stat aprobate de către Comisia Europeană, pe baza documentelor justificative transmise periodic de EXIMBANK - S.A., iar în cazul schemelor de minimis, sumele se pun la dispoziţie în perioada de implementare a schemelor de minimis, pe baza documentelor justificative privind cuantumul plăţilor de dobânzi subvenţionate transmise lunar de EXIMBANK - S.A."

    18. La articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele şi în contul statului, conform normelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, astfel:
    a) fondul pentru garanţii prevăzut la art. 10 lit. a) pentru plata garanţiilor emise conform art. 9 alin. (1) lit. c);
    b) fondul pentru asigurări prevăzut la art. 10 lit. b) pentru plata despăgubirilor privind angajamentele asumate conform art. 9 alin. (1) lit. b), precum şi pentru acoperirea costurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile contractelor de asigurare şi ale procedurilor interne specifice;
    c) fondul pentru implementarea de măsuri de ajutor de stat şi/sau de minimis prevăzut la art. 10 lit. d), pentru plata operaţiunilor emise conform art. 9 alin. (1) lit. d)."

    19. La articolul 12, alineatele (2) şi (2^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 se face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 sunt puse la dispoziţia EXIMBANK - S.A. ca surse atrase. Fondurile ce se pun la dispoziţia EXIMBANK - S.A. se acordă din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, de la o poziţie distinctă de la titlul «Împrumuturi». Drepturile şi obligaţiile EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se vor stabili prin convenţie încheiată cu Ministerul Finanţelor Publice. Dobânda pentru utilizarea sumelor disponibile se va plăti de către EXIMBANK - S.A. lunar, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii curente pentru luna anterioară, în contul fiecărui fond utilizat. Nivelul dobânzii se determină pentru fondurile puse la dispoziţie pe perioadă nedeterminată ca medie între ratele de referinţă ROBID şi ROBOR la 3 luni, publicate de Banca Naţională a României în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare celei pentru care se calculează dobânda datorată, prin aplicarea ratei de dobândă la soldul zilnic al fondurilor, iar pentru cele menţinute pe perioade determinate rata de dobândă se stabileşte la momentul constituirii depozitului ca medie a ofertelor de dobândă pentru maturitatea respectivă primite de la primii 5 dealeri primari, aşa cum rezultă din clasamentul dealerilor primari la momentul respectiv, dar nu va depăşi media între ratele de referinţă BID şi ASK fixing pentru titlurile de stat cu maturitatea similară fondurilor menţinute pe perioadă determinată, publicate de Banca Naţională a României. Aceste sume, reprezentând dobânzi încasate, vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecărui fond. Fondurile menţinute pe perioade determinate constituite anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe urmează prevederile legale incidente la data constituirii acestora. Sumele disponibile la sfârşitul anului la aceste fonduri se reportează în anul următor şi se utilizează cu aceeaşi destinaţie.
(2^1) Sumele disponibile din fondurile prevăzute la art. 10 lit. a), b), c) şi d) rămân la dispoziţia EXIMBANK - S.A. pe perioadă nedeterminată, cu excepţia acelor sume la care se stabileşte prin convenţie, la solicitarea EXIMBANK - S.A. strict corelat cu riscul asociat garanţiilor şi produselor acordate, menţinerea pe perioade determinate de până la 5 ani inclusiv. Oportunitatea privind menţinerea pe perioadă determinată a fondurilor, momentul şi maturitatea aferentă revine Ministerului Finanţelor Publice şi EXIMBANK - S.A. Sumele din fondul prevăzut la art. 10 lit. f) urmează regimul definit prin actul normativ de aprobare sau de alocare a fondului."

    20. La articolul 12, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^2) Evidenţierea în bugetul general consolidat a operaţiunilor desfăşurate de EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului, atât în faza de programare, cât şi în execuţie, inclusiv termenele şi formularele care se raportează în acest scop de către EXIMBANK - S.A., se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice."

    21. La articolul 12, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru administrarea fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a)-d), respectiv pentru desfăşurarea operaţiunilor şi administrarea instrumentelor financiare prevăzute la art. 9 alin. (1) şi art. 14, EXIMBANK - S.A. percepe comisioane stabilite prin convenţie încheiată cu Ministerul Finanţelor Publice şi care se vor deconta pe seama acestor fonduri.
(4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) şi c), ca urmare a executării angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., respectiv a plăţii de garanţii şi a nerambursării creditelor acordate în contul statului, conform prezentei legi, se acoperă din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul de stat. Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări poate decide, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, realocarea de sume disponibile între fondurile prevăzute la art. 10 lit. a), b) şi c)."

    22. La articolul 12, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care în fondul prevăzut la art. 10 lit. d) nu mai există sume disponibile datorită executărilor de garanţii şi nerambursării creditelor acordate, pentru acoperirea situaţiilor de executare de garanţii ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice va suplimenta acest fond cu sumele necesare aferente acestor plăţi din veniturile din privatizare, până la alocarea acestor sume din bugetul de stat cu această destinaţie. Cu sumele alocate din bugetul de stat se reîntregesc veniturile din privatizare. La expirarea duratei de derulare a schemelor de ajutor de stat/scheme de minimis, sumele rămase disponibile în fondul prevăzut la art. 10 lit. d) se restituie la bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare."

    23. Articolul 13 se abrogă.
    24. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări are următoarele atribuţii:
    a) aprobă limita maximă de expunere ce poate fi angajată pe baza fondurilor prevăzute la art. 10;
    b) examinează şi aprobă/avizează operaţiunile de la art. 9 alin. (1);
    c) aprobă plafoanele valorice pe ţări stabilite de EXIMBANK - S.A., pe baza clasamentelor de risc de ţară elaborate de EXIMBANK - S.A."

    25. La articolul 14, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Acordarea de garanţii în numele şi în contul statului se realizează cu încadrarea în plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, stabilit potrivit prevederilor art. 26 alin. (2) şi (5) şi art. 29 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, precum şi cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) pct. 4 din acelaşi act normativ."

    26. La articolul 14, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Preşedintele Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări are drept de veto, în situaţia de paritate a voturilor, la aprobarea operaţiunilor acordate în numele şi în contul statului."

    27. La articolul 14, alineatul (5) se abrogă.
    28. Articolul 15 se abrogă.
    29. Articolul 16 se abrogă.
    30. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    EXIMBANK - S.A. poate realiza şi alte operaţiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2, şi poate implementa orice instrumente de stimulare a activităţilor din economia naţională stabilite de Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competenţele sale legale."

    31. La articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Măsurile de ajutor de stat/de minimis, prevăzute de prezenta lege, vor fi implementate cu respectarea prevederilor europene şi a procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat."

    32. În tot cuprinsul legii, denumirea „Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior“ se înlocuieşte cu denumirea „Comitetul Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări“.


    ART. II
    Activităţilor EXIMBANK prevăzute la art. 2 lit. a)-d) şi, respectiv, h)-l) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, li se aplică dispoziţiile legale în vigoare la data iniţierii lor.

    ART. III
    Ordinul ministrului finanţelor publice de aprobare a normelor metodologice prevăzute la art. I pct. 20 se va emite în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IV
    Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 iulie 2020.
    Nr. 127.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016