Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 652 din 7 august 2020  privind înscrierea unui imobil situat în judeţul Cluj în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 652 din 7 august 2020 privind înscrierea unui imobil situat în judeţul Cluj în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 735 din 13 august 2020
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 288 alin. (1), art. 293 alin. (5) şi art. 299 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. 1
    (1) Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a imobilului situat în judeţul Cluj, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 96/2020, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 103/2020 şi declararea acestuia ca bun de interes public naţional.
    (2) Imobilul prevăzut la alin. (1) se utilizează de Ministerul Apărării Naţionale pentru desfăşurarea activităţilor specifice domeniului apărării naţionale.

    ART. 2
    (1) Se aprobă modificarea valorii de inventar a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la nr. M.F.P. 106662, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, ca urmare a comasării acestuia cu imobilul prevăzut la art. 1.
    (2) Se aprobă modificarea adresei poştale a imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în concordanţă cu datele din cartea funciară.

    ART. 3
    Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Judeţul Cluj, prin structurile specializate din subordine, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

    ART. 4
    Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul apărării naţionale,
                    Tiberiu Bărbuleţiu,
                    secretar general adjunct
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 7 august 2020.
    Nr. 652.
    ANEXA 1

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului situat în judeţul Cluj, care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
    şi se dă în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a transmiterii acestuia
    în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 96/2020, modificată prin Hotărârea nr. 103/2020

┌───┬───────────┬─────────┬────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Actul │ │
│ │ │ │ │ │ │normativ în│ │
│ │ │ │ │Elementele-cadru│ │baza căruia│Persoana │
│ │ │Denumirea│ │de descriere │Valoarea │bunul │juridică ce │
│Nr.│Codul de │bunului │Adresa │tehnică ce │de │imobil a │preia │
│MFP│clasificare│imobil │ │compun bunul/ │inventar │fost │imobilul în │
│ │ │ │ │carte funciară/ │(lei) │transmis în│administrare/│
│ │ │ │ │nr. cadastral │ │domeniul │CUI │
│ │ │ │ │ │ │public al │ │
│ │ │ │ │ │ │statului │ │
├───┼───────────┼─────────┼────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │Judeţul │ │ │Hotărârea │ │
│ │ │ │Cluj, │ │ │Consiliului│Statul român,│
│ │ │ │comuna │Drum judeţean │ │Judeţean │domeniul │
│ │ │ │Luna, │150 A - parţial │ │Cluj │public, în │
│ │ │ │Drum │- Teren │ │nr. 96/ │administrarea│
│*) │8.19.01 │Imobil │Judeţean│- Suprafaţa - │466.492,26│2020, │Ministerului │
│ │ │ │150 A Km│32.629 mp │ │modificată │Apărării │
│ │ │ │0 + │C.F. 56597 │ │prin │Naţionale CUI│
│ │ │ │688-km 2│Nr. cad. 56597 │ │Hotărârea │- 4183229 │
│ │ │ │+ 658 │ │ │nr. 103/ │ │
│ │ │ │ │ │ │2020 │ │
└───┴───────────┴─────────┴────────┴────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘


    *) Nr. MFP se acordă de Ministerul Finanţelor Publice odată cu înscrierea imobilului în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale.

    ANEXA 2

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
    la care se modifică valoarea de inventar, ca urmare a comasării cu imobilul situat în judeţul Cluj,
    transmis în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 96/2020,
    modificată prin Hotărârea nr. 103/2020 şi în concordanţă cu datele din cartea funciară

┌────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────────┬──────────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Elementele-cadru│ │Persoana │
│Nr. │Nr. │Codul de │Denumirea│ │de descriere │Valoarea de │juridică ce │
│crt.│MFP │clasificaţie│bunului │Adresa │tehnică/ Cartea │inventar a bunului│deţine │
│ │ │ │imobil │ │funciară/Nr. │imobil (lei) │imobilul în │
│ │ │ │ │ │cadastral │ │administrare │
├────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Judeţul │ │ │Statul român,│
│ │ │ │ │Cluj, comuna│ │ │în │
│ │ │ │ │Luna, Drum │Teren*) │ │administrarea│
│1 │ │8.19.01 │Imobil │Judeţean 150│C.F. 56597 │466.492,26 │Ministerului │
│ │ │ │ │A Km 0 + │Nr. cad. 56597 │ │Apărării │
│ │ │ │ │688-km 2 + │ │ │Naţionale CUI│
│ │ │ │ │658 │ │ │- 4183229 │
├────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Construcţii şi │ │ │
│ │ │ │ │ │teren*) │ │ │
│ │ │ │ │ │C.F. 50324, Nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │cad. 50324 │ │ │
│ │ │ │ │ │C.F. 50141, Nr. │ │ │
│ │ │ │ │Judeţul │cad. 50141 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │Cluj, │50322, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │municipiul │50322 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │Câmpia │51298, Nr. cad. │ │Statul român,│
│ │ │ │ │Turzii, Str.│51298 C.F. │ │în │
│ │ │ │ │Aerodromului│50323, Nr. cad. │ │administrarea│
│2 │106662│8.19.01 │Imobil │nr. 1, │50323 C.F. │398.887.199**) │Ministerului │
│ │ │ │1833 │comunele │51827, Nr. cad. │ │Apărării │
│ │ │ │ │Luna şi │51827 C.F. │ │Naţionale CUI│
│ │ │ │ │Călăraşi, │50421, Nr. cad. │ │- 4183229 │
│ │ │ │ │judeţul │50421 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │Alba, comuna│70893, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │Lunca │70893 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │Mureşului │70459, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │ │70459 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │ │56587, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │ │56587 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │ │56586, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │ │56586 │ │ │
├────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │Construcţii şi │ │ │
│ │ │ │ │ │teren*) │ │ │
│ │ │ │ │ │C.F. 50324, Nr. │ │ │
│ │ │ │ │ │cad. 50324 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │ │50141, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │ │50141 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │Judeţul │50322, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │Cluj, │50322 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │municipiul │51298, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │Câmpia │51298 C.F. │ │Statul român,│
│ │ │ │ │Turzii, Str.│50323, Nr. cad. │ │în │
│ │ │ │ │Aerodromului│50323 C.F. │ │administrarea│
│3 │106662│8.19.01 │Imobil │nr. 1, │51827, Nr. cad. │399.353.691,26***)│Ministerului │
│ │ │ │1833 │comunele │51827 C.F. │ │Apărării │
│ │ │ │ │Luna şi │50421, Nr. cad. │ │Naţionale CUI│
│ │ │ │ │Călăraşi, │50421 C.F. │ │- 4183229 │
│ │ │ │ │judeţul │70893, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │Alba, comuna│70893 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │Lunca │70459, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │Mureşului │70459 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │ │56587, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │ │56587 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │ │56586, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │ │56586 C.F. │ │ │
│ │ │ │ │ │56597, Nr. cad. │ │ │
│ │ │ │ │ │56597 │ │ │
└────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────────┴──────────────────┴─────────────┘


    *) Conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.718/2011 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, instituţiile a căror activitate este organizată în baza unor legi speciale şi care au bunuri cu date de identificare clasificate completează anexele la hotărârile Guvernului numai cu acele date care nu sunt clasificate.
    **) Valoarea de inventar a imobilului 1833, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, înregistrată în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
    ***) Valoarea de inventar modificată a imobilului 1833, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ca urmare a comasării cu imobilul de la nr. crt. 1, transmis în domeniul public al statului.

    ANEXA 3

    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale imobilului 1833 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale,
    la care se modifică adresa poştală, în concordanţă cu datele din cartea funciară

┌────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │Adresa │ │ │
│ │ │ │ │Adresa din │modificată │ │ │
│ │ │ │ │inventarul │care se │ │Persoana │
│ │ │ │Denumirea│centralizat │înscrie în │Carte │juridică ce │
│Nr. │Nr. │Codul de │bunului │al bunurilor│inventarul │funciară,│deţine │
│crt.│MFP │clasificaţie│imobil │din domeniul│centralizat │nr. │imobilul în │
│ │ │ │ │public al │al bunurilor│cadastral│administrare │
│ │ │ │ │statului │din domeniul│ │ │
│ │ │ │ │ │public al │ │ │
│ │ │ │ │ │statului │ │ │
├────┼──────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │C.F. │ │
│ │ │ │ │ │ │50324, │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. cad. │ │
│ │ │ │ │ │ │50324 │ │
│ │ │ │ │ │ │C.F. │ │
│ │ │ │ │ │ │50141, │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. cad. │ │
│ │ │ │ │ │ │50141 │ │
│ │ │ │ │ │ │C.F. │ │
│ │ │ │ │ │ │50322, │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. cad. │ │
│ │ │ │ │ │ │50322 │ │
│ │ │ │ │ │ │C.F. │ │
│ │ │ │ │ │ │51298, │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. cad. │ │
│ │ │ │ │ │ │51298 │ │
│ │ │ │ │ │ │C.F. │ │
│ │ │ │ │ │Judeţul │50323, │ │
│ │ │ │ │ │Cluj, │Nr. cad. │ │
│ │ │ │ │Judeţul │municipiul │50323 │ │
│ │ │ │ │Cluj, │Câmpia │C.F. │Statul român,│
│ │ │ │ │municipiul │Turzii, Str.│51827, │în │
│ │ │ │ │Câmpia │Aerodromului│Nr. cad. │administrarea│
│1 │106662│8.19.01 │Imobil │Turzii, Str.│nr. 1, │51827 │Ministerului │
│ │ │ │1833 │Aerodromului│comunele │C.F. │Apărării │
│ │ │ │ │nr. 1, │Luna şi │50421, │Naţionale CUI│
│ │ │ │ │comunele │Călăraşi, │Nr. cad. │- 4183229 │
│ │ │ │ │Luna şi │judeţul │50421 │ │
│ │ │ │ │Călăraşi │Alba, comuna│C.F. │ │
│ │ │ │ │ │Lunca │70893, │ │
│ │ │ │ │ │Mureşului │Nr. cad. │ │
│ │ │ │ │ │ │70893 │ │
│ │ │ │ │ │ │C.F. │ │
│ │ │ │ │ │ │70459, │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. cad. │ │
│ │ │ │ │ │ │70459 │ │
│ │ │ │ │ │ │C.F. │ │
│ │ │ │ │ │ │56587, │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. cad. │ │
│ │ │ │ │ │ │56587 │ │
│ │ │ │ │ │ │C.F. │ │
│ │ │ │ │ │ │56586, │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. cad. │ │
│ │ │ │ │ │ │56586 │ │
│ │ │ │ │ │ │C.F. │ │
│ │ │ │ │ │ │56597, │ │
│ │ │ │ │ │ │Nr. cad. │ │
│ │ │ │ │ │ │56597 │ │
└────┴──────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016