Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele decembrie 2003 Twitter Facebook

Acte altele decembrie 2003

Monitorul Oficial 941 din 29 Decembrie 2003 (M. Of. 941/2003)

CODUL DE PROCEDURA FISCALA din 24 decembrie 2003 ( Ordonanta nr. 92/2003 ) EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 29 decembrie 2003

În temeiul art. 108 alin. (3) din constituţie, republicatã, şi al art. 1 pct. ii.5 din legea nr. 559/2003 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe, guvernul româniei adoptã prezenta ordonanţã. titlul i dispoziţii generale cap. i domeniul de aplicare al codului de procedurã fiscalã art. 1 sfera de aplicare a codului de procedurã fiscalã (1) prezentul cod reglementeazã drepturile şi obligaţiile pãrţilor din raporturile juridice fiscale privind administrarea impozitelor şi taxelor datorate bugetului de ...

Monitorul Oficial 933 din 24 Decembrie 2003 (M. Of. 933/2003)

 NORME din 24 noiembrie 2003 de securitate radiologică privind dezafectarea instalaţiilor de minerit şi/sau de preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu - Criterii de eliberare de sub regimul de autorizare al Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare pentru utilizarea în alte scopuri a clădirilor, materialelor, instalaţiilor, haldelor şi terenurilor contaminate de activităţile de minerit şi/sau de preparare a minereurilor de uraniu şi/sau toriu EMITENT: COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 24 decembrie 2003

Cap. i consideraţii generale, scop, definiţiiart. 1 prezentele norme de securitate radiologică sunt emise de autoritate în baza prevederilor art. 5 alin. (1) din legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.art. 2 (1) scopul prezentelor norme este de a completa prevederile normelor fundamentale de securitate radiologică, aprobate prin ordinul preşedintelui comisiei naţionale pentru controlul activităţilor nucleare nr. 14/2000 şi publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 404 şi nr. 404 bis din 29 august 2000, cu cerinţele privind dezafectarea şi eliberarea pentru utilizarea în alte scopuri a clădirilor, materialelor, ...

Monitorul Oficial 929 din 23 Decembrie 2003 (M. Of. 929/2003)

CODUL ETIC din 9 decembrie 2003 al inspectorului de control fiscal EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 23 decembrie 2003

Cap. i dispoziţii generale codul etic al inspectorului de control fiscal stabileşte norme etice pentru inspectorii de control fiscal care îşi desfãşoarã activitatea în ministerul finanţelor publice şi în unitãţile sale subordonate şi formuleazã principiile fundamentale care trebuie respectate de cãtre toţi inspectorii de control fiscal în vederea creşterii încrederii în autoritatea fiscalã şi a prestigiului controlului fiscal. normele etice stabilite în prezentul cod pornesc de la rolul şi funcţiile inspectorului de control fiscal în administraţia fiscalã, precum şi de la individualizarea funcţiei inspectorului de control fiscal prin caracteristici care includ: ...

Monitorul Oficial 927 din 23 Decembrie 2003 (M. Of. 927/2003)

LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 (*actualizata*) privind Codul fiscal (actualizata pana la data de 25 septembrie 2011*) EMITENT: PARLAMENTUL ----------------     *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 25 septembrie 2011, cu modificarile si completarile aduse de: RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003; HOTARAREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; HOTARAREA nr. 977 din 25 iunie 2004; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004**); HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004; ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004; LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004; ORDINUL nr. 19 din 7 ianuarie 2005; RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005****); LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 28 aprilie 2005*****) respinsa de LEGEA nr. 226 din 11 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 45 din 1 iunie 2005******) respinsa de LEGEA nr. 227 din 11 iulie 2005; LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; ORDINUL nr. 1.016 din 18 iulie 2005; HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 203 din 22 decembrie 2005; RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 33 din 19 aprilie 2006; LEGEA nr. 317 din 14 iulie 2006; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTARAREA nr. 1.086 din 16 august 2006 abrogata de HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 21 decembrie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 28 martie 2007; HOTARAREA nr. 667 din 28 iunie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 19 decembrie 2007; ORDINUL nr. 2.463 din 21 decembrie 2007; LEGEA nr. 372 din 28 decembrie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 21 aprilie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 21 aprilie 2008; HOTARAREA nr. 664 din 24 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 24 iunie 2008; ORDINUL nr. 1.984 din 26 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 8 octombrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 24 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 200 din 4 decembrie 2008********); HOTARAREA nr. 1.697 din 17 decembrie 2008; ORDINUL nr. 3.687 din 17 decembrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 2009; ORDINUL nr. 614 din 31 martie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009; HOTARAREA nr. 960 din 20 august 2009; ORDINUL nr. 2.524 din 20 august 2009; HOTARAREA nr. 956 din 19 august 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 343 din 11 noiembrie 2009; LEGEA nr. 367 din 20 noiembrie 2009; HOTARAREA nr. 1.626 din 29 decembrie 2009; ORDINUL nr. 3.472 din 29 decembrie 2009; LEGEA nr. 22 din 2 martie 2010 abrogata de LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; LEGEA nr. 24 din 2 martie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 24 martie 2010; LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 26 iunie 2010; ORDINUL nr. 1.907 din 28 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 30 iunie 2010; LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 29 septembrie 2010; LEGEA nr. 188 din 14 octombrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010; HOTARAREA nr. 1.347 din 23 decembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 31 mai 2011; HOTARAREA nr. 642 din 22 iunie 2011; ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011*********).

Nota c.t.c.e. s.a. piatra-neamţ:**) potrivit art. iii din ordonanŢa de urgenŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicatã în monitorul oficial nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, prevederile prezentei ordonante de urgenţã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia art. i, pct. 1 si 3, care intrã în vigoare la data publicãrii acestei ordonanţe de urgenţã în monitorul oficial al romaniei, partea i.***) forma actualizatã a legii nr. 571/2003 pânã la data de 1 ianuarie 2005, include urmãtoarele acte normative cu data de aplicare 1 ianuarie 2005:- hotĂrÂrea nr. 783 din 19 mai 2004, publicatã în ...

CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) (Legea nr. 571/2003) (actualizat pana la data de 25 septembrie 2011*) EMITENT: PARLAMENTUL ----------------     *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 25 septembrie 2011, cu modificarile si completarile aduse de: RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003; HOTARAREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; HOTARAREA nr. 977 din 25 iunie 2004; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004**); HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004; ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004; LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004; ORDINUL nr. 19 din 7 ianuarie 2005; RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005****); LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 28 aprilie 2005*****) respinsa de LEGEA nr. 226 din 11 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 45 din 1 iunie 2005******) respinsa de LEGEA nr. 227 din 11 iulie 2005; LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; ORDINUL nr. 1.016 din 18 iulie 2005; HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 203 din 22 decembrie 2005; RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 33 din 19 aprilie 2006; LEGEA nr. 317 din 14 iulie 2006; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTARAREA nr. 1.086 din 16 august 2006 abrogata de HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 21 decembrie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 28 martie 2007; HOTARAREA nr. 667 din 28 iunie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 19 decembrie 2007; ORDINUL nr. 2.463 din 21 decembrie 2007; LEGEA nr. 372 din 28 decembrie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 21 aprilie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 21 aprilie 2008; HOTARAREA nr. 664 din 24 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 24 iunie 2008; ORDINUL nr. 1.984 din 26 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 8 octombrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 24 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 200 din 4 decembrie 2008********); HOTARAREA nr. 1.697 din 17 decembrie 2008; ORDINUL nr. 3.687 din 17 decembrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 2009; ORDINUL nr. 614 din 31 martie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009; HOTARAREA nr. 960 din 20 august 2009; ORDINUL nr. 2.524 din 20 august 2009; HOTARAREA nr. 956 din 19 august 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 343 din 11 noiembrie 2009; LEGEA nr. 367 din 20 noiembrie 2009; HOTARAREA nr. 1.626 din 29 decembrie 2009; ORDINUL nr. 3.472 din 29 decembrie 2009; LEGEA nr. 22 din 2 martie 2010 abrogata de LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; LEGEA nr. 24 din 2 martie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 24 martie 2010; LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 26 iunie 2010; ORDINUL nr. 1.907 din 28 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 30 iunie 2010; LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 29 septembrie 2010; LEGEA nr. 188 din 14 octombrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010; HOTARAREA nr. 1.347 din 23 decembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 31 mai 2011; HOTARAREA nr. 642 din 22 iunie 2011; ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011*********).

Nota c.t.c.e. s.a. piatra-neamţ:**) potrivit art. iii din ordonanŢa de urgenŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicatã în monitorul oficial nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, prevederile prezentei ordonante de urgenţã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia art. i, pct. 1 si 3, care intrã în vigoare la data publicãrii acestei ordonanţe de urgenţã în monitorul oficial al romaniei, partea i.***) forma actualizatã a legii nr. 571/2003 pânã la data de 1 ianuarie 2005, include urmãtoarele acte normative cu data de aplicare 1 ianuarie 2005:- hotĂrÂrea nr. 783 din 19 mai 2004, publicatã în ...

LEGE nr. 571 din 22 decembrie 2003 (*actualizata*) privind Codul fiscal (actualizata pana la data de 1 octombrie 2011*) EMITENT: PARLAMENTUL ----------------     *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 1 octombrie 2011, cu modificarile si completarile aduse de: RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003; HOTARAREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; HOTARAREA nr. 977 din 25 iunie 2004; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004**); HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004; ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004; LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004; ORDINUL nr. 19 din 7 ianuarie 2005; RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005****); LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 28 aprilie 2005*****) respinsa de LEGEA nr. 226 din 11 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 45 din 1 iunie 2005******) respinsa de LEGEA nr. 227 din 11 iulie 2005; LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; ORDINUL nr. 1.016 din 18 iulie 2005; HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 203 din 22 decembrie 2005; RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 33 din 19 aprilie 2006; LEGEA nr. 317 din 14 iulie 2006; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTARAREA nr. 1.086 din 16 august 2006 abrogata de HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 21 decembrie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 28 martie 2007; HOTARAREA nr. 667 din 28 iunie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 19 decembrie 2007; ORDINUL nr. 2.463 din 21 decembrie 2007; LEGEA nr. 372 din 28 decembrie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 21 aprilie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 21 aprilie 2008; HOTARAREA nr. 664 din 24 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 24 iunie 2008; ORDINUL nr. 1.984 din 26 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 8 octombrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 24 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 200 din 4 decembrie 2008********); HOTARAREA nr. 1.697 din 17 decembrie 2008; ORDINUL nr. 3.687 din 17 decembrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 2009; ORDINUL nr. 614 din 31 martie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009; HOTARAREA nr. 960 din 20 august 2009; ORDINUL nr. 2.524 din 20 august 2009; HOTARAREA nr. 956 din 19 august 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 343 din 11 noiembrie 2009; LEGEA nr. 367 din 20 noiembrie 2009; HOTARAREA nr. 1.626 din 29 decembrie 2009; ORDINUL nr. 3.472 din 29 decembrie 2009; LEGEA nr. 22 din 2 martie 2010 abrogata de LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; LEGEA nr. 24 din 2 martie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 24 martie 2010; LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 26 iunie 2010; ORDINUL nr. 1.907 din 28 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 30 iunie 2010 aprobata prin LEGEA nr. 88 din 6 iunie 2011; LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 29 septembrie 2010; LEGEA nr. 188 din 14 octombrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010; HOTARAREA nr. 1.347 din 23 decembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 31 mai 2011; HOTARAREA nr. 642 din 22 iunie 2011; ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011*********); LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011.

Nota c.t.c.e. s.a. piatra-neamţ:**) potrivit art. iii din ordonanŢa de urgenŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicatã în monitorul oficial nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, prevederile prezentei ordonante de urgenţã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia art. i, pct. 1 si 3, care intrã în vigoare la data publicãrii acestei ordonanţe de urgenţã în monitorul oficial al romaniei, partea i.***) forma actualizatã a legii nr. 571/2003 pânã la data de 1 ianuarie 2005, include urmãtoarele acte normative cu data de aplicare 1 ianuarie 2005:- hotĂrÂrea nr. 783 din 19 mai 2004, publicatã în ...

CODUL FISCAL din 22 decembrie 2003 (*actualizat*) (Legea nr. 571/2003) (actualizat pana la data de 1 octombrie 2011*) EMITENT: PARLAMENTUL ----------------     *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 1 octombrie 2011, cu modificarile si completarile aduse de: RECTIFICAREA nr. 571 din 22 decembrie 2003; HOTARAREA nr. 44 din 22 ianuarie 2004; LEGEA nr. 174 din 17 mai 2004; HOTARAREA nr. 977 din 25 iunie 2004; ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004; LEGEA nr. 507 din 17 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 123 din 24 noiembrie 2004**); HOTARAREA nr. 783 din 19 mai 2004; ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004; LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 138 din 29 decembrie 2004; ORDINUL nr. 19 din 7 ianuarie 2005; RECTIFICAREA nr. 19 din 7 ianuarie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 24 martie 2005****); LEGEA nr. 96 din 14 aprilie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 30 din 28 aprilie 2005*****) respinsa de LEGEA nr. 226 din 11 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 45 din 1 iunie 2005******) respinsa de LEGEA nr. 227 din 11 iulie 2005; LEGEA nr. 163 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 164 din 1 iunie 2005*******); LEGEA nr. 210 din 4 iulie 2005; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; ORDINUL nr. 1.016 din 18 iulie 2005; HOTARAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 203 din 22 decembrie 2005; RECTIFICAREA nr. 797 din 14 iulie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 21 din 16 martie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 33 din 19 aprilie 2006; LEGEA nr. 317 din 14 iulie 2006; LEGEA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTARAREA nr. 1.086 din 16 august 2006 abrogata de HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; RECTIFICAREA nr. 343 din 17 iulie 2006; HOTARAREA nr. 1.514 din 25 octombrie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 110 din 21 decembrie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 28 martie 2007; HOTARAREA nr. 667 din 28 iunie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 106 din 4 octombrie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 155 din 19 decembrie 2007; ORDINUL nr. 2.463 din 21 decembrie 2007; LEGEA nr. 372 din 28 decembrie 2007; ORDONANTA DE URGENTA nr. 51 din 21 aprilie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 50 din 21 aprilie 2008; HOTARAREA nr. 664 din 24 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 94 din 24 iunie 2008; ORDINUL nr. 1.984 din 26 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 127 din 8 octombrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 24 iunie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 200 din 4 decembrie 2008********); HOTARAREA nr. 1.697 din 17 decembrie 2008; ORDINUL nr. 3.687 din 17 decembrie 2008; ORDONANTA DE URGENTA nr. 29 din 25 martie 2009; ORDINUL nr. 614 din 31 martie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 34 din 11 aprilie 2009; RECTIFICAREA nr. 34 din 11 aprilie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 46 din 13 mai 2009; HOTARAREA nr. 960 din 20 august 2009; ORDINUL nr. 2.524 din 20 august 2009; HOTARAREA nr. 956 din 19 august 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 109 din 7 octombrie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009; LEGEA nr. 343 din 11 noiembrie 2009; LEGEA nr. 367 din 20 noiembrie 2009; HOTARAREA nr. 1.626 din 29 decembrie 2009; ORDINUL nr. 3.472 din 29 decembrie 2009; LEGEA nr. 22 din 2 martie 2010 abrogata de LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; LEGEA nr. 24 din 2 martie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 22 din 24 martie 2010; LEGEA nr. 76 din 6 mai 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 58 din 26 iunie 2010; ORDINUL nr. 1.907 din 28 iunie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 59 din 30 iunie 2010 aprobata prin LEGEA nr. 88 din 6 iunie 2011; LEGEA nr. 168 din 14 iulie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 82 din 8 septembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 87 din 29 septembrie 2010; LEGEA nr. 188 din 14 octombrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010; HOTARAREA nr. 1.347 din 23 decembrie 2010; ORDONANTA DE URGENTA nr. 49 din 31 mai 2011; HOTARAREA nr. 642 din 22 iunie 2011; ORDONANTA nr. 30 din 31 august 2011*********); LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011.

Nota c.t.c.e. s.a. piatra-neamţ:**) potrivit art. iii din ordonanŢa de urgenŢĂ nr. 123 din 24 noiembrie 2004, publicatã în monitorul oficial nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, prevederile prezentei ordonante de urgenţã intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu excepţia art. i, pct. 1 si 3, care intrã în vigoare la data publicãrii acestei ordonanţe de urgenţã în monitorul oficial al romaniei, partea i.***) forma actualizatã a legii nr. 571/2003 pânã la data de 1 ianuarie 2005, include urmãtoarele acte normative cu data de aplicare 1 ianuarie 2005:- hotĂrÂrea nr. 783 din 19 mai 2004, publicatã în ...

Monitorul Oficial 924 din 23 Decembrie 2003 (M. Of. 924/2003)

 NORME din 16 octombrie 2003 de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională EMITENT: Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 924 din 23 decembrie 2003

──────────aprobate prin ordinul nr. 173 din 16 octombrie 2003, publicat în monitorul oficial nr. 924 din 23 decembrie 2003.──────────cap. iscop şi definiţii1.1. scopart. 1(1) scopul prezentelor norme este de a stabili cerinţele specifice în radiologia de diagnostic şi în radiologia intervenţională.(2) prezentele norme detaliază şi completează cerinţele de securitate radiologică stabilite în normele fundamentale de securitate radiologică (nfsr), normele privind radioprotecţia persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiaţii ionizante şi celelalte norme prevăzute în anexa nr. 1.(3) aceste norme acoperă toate situaţiile de expuneri medicale, de expunere profesională, de expunere a populaţiei, inclusiv expunerile potenţiale.(4) prezentele norme stabilesc cerinţele de ...

Monitorul Oficial 920 din 22 Decembrie 2003 (M. Of. 920/2003)

CONTRACT-CADRU din 11 decembrie 2003 privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 920 din 22 decembrie 2003

Cap. i dispoziŢii generale art. 1 (1) furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicala primara, asistenţa medicalã ambulatorie de specialitate pentru specialitãţile clinice, paraclinice şi stomatologice, asistenta medicala spitaliceasca, asistenţa medicalã de recuperare, de îngrijiri medicale la domiciliu, de servicii medicale de urgenţã şi transport sanitar, de medicamente în tratamentul ambulatoriu, de dispozitive medicale destinate recuperãrii unor deficienţe organice sau fiziologice precum şi unitãţile de asistenţã medico-socialã - denumiţi în continuare furnizori şi casele de asigurãri de sãnãtate, aflaţi în relaţie contractualã, au obligaţia sã respecte prevederile contractului-cadru şi ale normelor. ...

Monitorul Oficial 916 din 20 Decembrie 2003 (M. Of. 916/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 30 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 916 din 20 decembrie 2003

Parlamentul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea parlamentului româniei nr. 18/2003 privind constituirea comisiei comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 467 din 30 iunie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) propunerile legislative privind legile electorale se iniţiază de către parlamentari, potrivit dispoziţiilor art. 74 alin. (1) din constituţie, republicată, şi se depun la comisie."2. articolul 4 va avea următorul cuprins:"art. 4comisia va elabora propunerile legislative privind legile electorale şi le va depune la biroul permanent al ...

Monitorul Oficial 910 din 19 Decembrie 2003 (M. Of. 910/2003)

METODA din 12 decembrie 2003 de prelevare a probelor de plante si produse vegetale in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea oficiala a nivelului de reziduuri de pesticide EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 19 decembrie 2003

Cap. i dispoziţii generale art. 1 (1) probele destinate analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide în şi pe plante şi produse vegetale se preleveazã în conformitate cu metodele descrise mai jos. (2) procedurile de prelevare permit obţinerea unei probe reprezentative dintr-un lot destinat analizei, pentru a verifica dacã sunt respectate nivelurile maxime de reziduuri (nma) de pesticide admise în actele normative în vigoare. art. 2 probele se preleveazã de cãtre inspectorii fitosanitari din cadrul unitãţilor fitosanitare judeţene, respectiv ...

Monitorul Oficial 912 din 19 Decembrie 2003 (M. Of. 912/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.507 din 18 decembrie 2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 169/2003 privind organizarea şi finanţarea programelor de sănătate în anul 2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 912 din 19 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 169/2003 privind organizarea şi finanţarea programelor de sănătate în anul 2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 117 din 24 februarie 2003, se modifică după cum urmează:1. alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) programele de sănătate ce se finanţează potrivit alin. (1) se detaliază pe subprograme, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui casei naţionale de asigurări de sănătate."2. alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:"art. 2(1) din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se asigură ...

Monitorul Oficial 329 din 17 Decembrie 2003 (M. Of. 329/2003)

CPV din 16 decembrie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2195/2002 al Parlamentului European si al Consiliului privind Vocabularul comun privind achizitiile publice (CPV)*) EMITENT: CONSILIUL UNIUNII EUROPENE PUBLICAT ÎN: 19> JURNALUL OFICIAL UE

------- *) traducere publicatã pe pagina autoritãţii naţionale pentru reglementarea şi monitorizarea achiziţiilor publice (www.anrmap.ro) (text cu relevanta pentru see) comisia comunitĂŢilor europene, având în vedere tratatul de instituire a comunitãţii europene, având în vedere regulamentul (ce) nr. 2195/2002 al parlamentului european şi al consiliului din 5 noiembrie 2002 privind vocabularul comun privind achiziţiile publice (cpv)*1), în special articolul 2,------- *1) jo l 340, 16.12.2002, p. 1. întrucât: (1) regulamentul (ce) nr. 2195/2002 a ...

Monitorul Oficial 898 din 16 Decembrie 2003 (M. Of. 898/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.460 din 11 decembrie 2003 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 433/2003 privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul comunitar de acţiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum şi plata contribuţiei financiare aferente participării în anul 2003 la acest program EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 898 din 16 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicdupă articolul 3 din hotărârea guvernului nr. 433/2003 privind aprobarea participării româniei în anul 2003 la programul comunitar de acţiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), precum şi plata contribuţiei financiare aferente participării în anul 2003 la acest program, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 271 din 18 aprilie 2003, se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:"art. 4plata în lei a restanţei privind contribuţia financiară a româniei pe anul 2003 la bugetul uniunii europene în vederea participării la programul prevăzut la art. 1, în valoare de 6.400 ...

Monitorul Oficial 897 din 15 Decembrie 2003 (M. Of. 897/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.426 din 4 decembrie 2003 pentru modificarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 730/2002 privind aprobarea Cartei Statutare a Reţelei Cinematografice Sud-Est Europene, semnată la Sofia la 4 iunie 2001, şi a plăţii contribuţiei financiare la acest organism EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 897 din 15 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicalineatul (1) al articolului 2 din hotărârea guvernului nr. 730/2002 privind aprobarea cartei statutare a reţelei cinematografice sud-est europene, semnată la sofia la 4 iunie 2001, şi a plăţii contribuţiei financiare la acest organism, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 572 din 2 august 2002, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2(1) se aprobă plata contribuţiei financiare anuale a româniei la reţeaua cinematografică a europei de sud-est, în sumă de 7.000 euro."prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul culturii şi cultelor,răzvan theodorescuministrul afacerilor externe,mircea geoanăp. ministrul finanţelor publice,gheorghe gherghina,secretar de statbucureşti, 4 ...

Monitorul Oficial 892 din 13 Decembrie 2003 (M. Of. 892/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.445 din 11 decembrie 2003 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru cheltuieli care se suportă din bugetele locale EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 13 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, al art. 30 alin. (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 19 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1(1) se aprobă suplimentarea pe judeţe a sumelor defalcate din impozitul pe venit cu suma de 160.895 milioane lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) se aprobă suplimentarea la judeţul ...

Monitorul Oficial 893 din 13 Decembrie 2003 (M. Of. 893/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.452 din 11 decembrie 2003 privind acordarea unor ajutoare de urgenţă EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 13 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 28 alin. (1) din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă acordarea unor ajutoare de urgenţă, în valoare totală de 1.630 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pe anul 2003, familiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru refacerea locuinţelor distruse de incendii, inundaţii, alunecări de teren, precum şi ca urmare a unor accidente.prim-ministruadrian nĂstase  contrasemnează:  ---------------ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,   elena dumitru  ministrul finanţelor ...

Monitorul Oficial 890 din 12 Decembrie 2003 (M. Of. 890/2003)

 NORME METODOLOGICE din 4 decembrie 2003 privind acordarea facilităţilor de transport pe calea ferată pentru elevii şi studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 12 decembrie 2003

──────────aprobate prin ordinul nr. 972 din 4 decembrie 2003 şi ordinul nr. 5.572 din 2 decembrie 2003, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 890 din 12 decembrie 2003.──────────art. 1elevii din învăţământul primar şi secundar, precum şi studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi, beneficiază de 50% reducere din tariful trenurilor de persoane, clasa a ii-a, în tot timpul anului calendaristic.art. 2(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, beneficiază şi de 24 de călătorii simple pe an calendaristic, cu reducere de 50% din ...

 NORME METODOLOGICE din 4 decembrie 2003 privind acordarea facilităţilor de transport cu metroul pentru elevii şi studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 12 decembrie 2003

──────────aprobate prin ordinele nr. 972 din 4 decembrie 2003 şi ordinul nr. 5.572 din 2 decembrie 2003, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 890 din 12 decembrie 2003.──────────art. 1(1) elevii din învăţământul primar şi secundar, precum şi studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi, beneficiază de abonamente lunare sub formă de cartele magnetice cu reducere 50%, denumite în continuare abonamente lunare, pentru călătoria cu metroul.(2) abonamentele lunare se eliberează de societatea comercială de transport cu metroul bucureşti "metrorex" - s.a., denumită în continuare "metrorex" - s.a.art. 2(1) abonamentele lunare se eliberează pentru ...

 NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2003 privind acordarea facilităţilor de transport pe calea ferată pentru elevii şi studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 12 decembrie 2003

──────────aprobate prin ordinele nr. 972 din 4 decembrie 2003 şi ordinul nr. 5.572 din 2 decembrie 2003, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 890 din 12 decembrie 2003.──────────art. 1elevii din învăţământul primar şi secundar, precum şi studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi, beneficiază de 50% reducere din tariful trenurilor de persoane, clasa a ii-a, în tot timpul anului calendaristic.art. 2(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, beneficiază şi de 24 de călătorii simple pe an calendaristic, cu reducere de 50% din ...

 NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2003 privind acordarea facilităţilor de transport cu metroul pentru elevii şi studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 12 decembrie 2003

──────────aprobate prin ordinele nr. 972 din 4 decembrie 2003 şi ordinul nr. 5.572 din 2 decembrie 2003, publicate în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 890 din 12 decembrie 2003.──────────art. 1(1) elevii din învăţământul primar şi secundar, precum şi studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi, beneficiază de abonamente lunare sub formă de cartele magnetice cu reducere 50%, denumite în continuare abonamente lunare, pentru călătoria cu metroul.(2) abonamentele lunare se eliberează de societatea comercială de transport cu metroul bucureşti "metrorex" - s.a., denumită în continuare "metrorex" - s.a.art. 2(1) abonamentele lunare se eliberează pentru ...

Monitorul Oficial 886 bis din 12 Decembrie 2003 (M. Of. 886 bis/2003)

 NORME PROPRII din 17 septembrie 2003 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti*) EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 12 decembrie 2003

____________*) aprobate prin ordinele 862, 546, 6.380, 21.833, m136, 2.935, 3.497, 865, publicat in monitorul oficial al romaniei partea i, nr. 886 din 12 decembrie 2003.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1512/2002, hotărârea guvernului nr. 1510/2002, hotărârea guvernului nr. 1511/2002 şi hotărârea guvernului nr. 1509/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice aprobate ...

 NORME PROPRII din 2 octombrie 2003 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti*) EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 12 decembrie 2003

____________*) aprobate prin ordinele 862, 546, 6.380, 21.833, m136, 2.935, 3.497, 865, publicat in monitorul oficial al romaniei partea i, nr. 886 din 12 decembrie 2003.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1512/2002, hotărârea guvernului nr. 1510/2002, hotărârea guvernului nr. 1511/2002 şi hotărârea guvernului nr. 1509/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice aprobate ...

 NORME PROPRII din 24 octombrie 2003 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti*) EMITENT: SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 12 decembrie 2003

____________*) aprobate prin ordinele 862, 546, 6.380, 21.833, m136, 2.935, 3.497, 865, publicat in monitorul oficial al romaniei partea i, nr. 886 din 12 decembrie 2003.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1512/2002, hotărârea guvernului nr. 1510/2002, hotărârea guvernului nr. 1511/2002 şi hotărârea guvernului nr. 1509/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice aprobate ...

 NORME PROPRII din 27 octombrie 2003 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti*) EMITENT: SERVICIUL DE INFORMAŢII EXTERNE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 12 decembrie 2003

____________*) aprobate prin ordinele 862, 546, 6.380, 21.833, m136, 2.935, 3.497, 865, publicat in monitorul oficial al romaniei partea i, nr. 886 din 12 decembrie 2003.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1512/2002, hotărârea guvernului nr. 1510/2002, hotărârea guvernului nr. 1511/2002 şi hotărârea guvernului nr. 1509/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice aprobate ...

 NORME PROPRII din 10 octombrie 2003 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti*) EMITENT: MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 12 decembrie 2003

____________*) aprobate prin ordinele 862, 546, 6.380, 21.833, m136, 2.935, 3.497, 865, publicat in monitorul oficial al romaniei partea i, nr. 886 din 12 decembrie 2003.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1512/2002, hotărârea guvernului nr. 1510/2002, hotărârea guvernului nr. 1511/2002 şi hotărârea guvernului nr. 1509/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice aprobate ...

 NORME PROPRII din 15 octombrie 2003 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti*) EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 12 decembrie 2003

____________*) aprobate prin ordinele 862, 546, 6.380, 21.833, m136, 2.935, 3.497, 865, publicat in monitorul oficial al romaniei partea i, nr. 886 din 12 decembrie 2003.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1512/2002, hotărârea guvernului nr. 1510/2002, hotărârea guvernului nr. 1511/2002 şi hotărârea guvernului nr. 1509/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice aprobate ...

 NORME PROPRII din 29 octombrie 2003 de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in sistemul asigurarilor sociale de sanatate, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale in reteaua sanitara a ministerelor si institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritatii judecatoresti*) EMITENT: SERVICIUL DE TELECOMUNICATII SPECIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 bis din 12 decembrie 2003

____________*) aprobate prin ordinele 862, 546, 6.380, 21.833, m136, 2.935, 3.497, 865, publicat in monitorul oficial al romaniei partea i, nr. 886 din 12 decembrie 2003.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1512/2002, hotărârea guvernului nr. 1510/2002, hotărârea guvernului nr. 1511/2002 şi hotărârea guvernului nr. 1509/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice aprobate ...

 NORME PROPRII din 31 octombrie 2003 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti*) EMITENT: SERVICIUL DE PROTECŢIE ŞI PAZĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 12 decembrie 2003

____________*) aprobate prin ordinele 862, 546, 6.380, 21.833, m136, 2.935, 3.497, 865, publicat in monitorul oficial al romaniei partea i, nr. 886 din 12 decembrie 2003.cap. i dispoziţii generaleart. 1 (1) prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a contractului-cadru aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1512/2002, hotărârea guvernului nr. 1510/2002, hotărârea guvernului nr. 1511/2002 şi hotărârea guvernului nr. 1509/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.(2) prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice aprobate ...

Monitorul Oficial 888 din 12 Decembrie 2003 (M. Of. 888/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.398 din 27 noiembrie 2003 privind reglementarea situaţiei juridice a unor bunuri EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 888 din 12 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, al art. 11 lit. m) din legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea guvernului româniei şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (2) şi al art. 12 alin. (1)-(3) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea unui imobil situat în municipiul piteşti, având datele de identificare prevăzute la pct. 1 din anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea regiei autonome "administraţia patrimoniului protocolului de stat" ...

Monitorul Oficial 883 din 11 Decembrie 2003 (M. Of. 883/2003)

ARANJAMENT ADMINISTRATIV din 30 mai 2003 pentru aplicarea Acordului dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 11 decembrie 2003

Aranjament administrativ pentru aplicarea acordului dintre românia şi republica turcia în domeniul securitãţii sociale, semnat la ankara la 6 iulie 1999 În conformitate cu prevederile art. 29 din acordul dintre românia şi republica turcia în domeniul securitãţii sociale, semnat la ankara la 6 ...

Monitorul Oficial 882 din 11 Decembrie 2003 (M. Of. 882/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.391 din 27 noiembrie 2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 664/2002 privind activitatea Asociaţiei de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale (A.D.I.R.I.) şi recunoaşterea sa ca fiind de utilitate publică EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 882 din 11 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 664/2002 privind activitatea asociaţiei de drept internaţional şi relaţii internaţionale (a.d.i.r.i.) şi recunoaşterea sa ca fiind de utilitate publică, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 486 din 8 iulie 2002, se modifică după cum urmează:1. alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"art. 3(1) În cadrul a.d.i.r.i. vor funcţiona 4 secţii de specialitate:a) drept internaţional public;b) relaţii internaţionale;c) istoria relaţiilor diplomatice româneşti;d) integrare europeană."2. anexa "structura personalului asociaţiei de drept internaţional şi relaţii internaţionale (a.d.i.r.i.)" se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:p. ministrul afacerilor ...

Monitorul Oficial 879 din 10 Decembrie 2003 (M. Of. 879/2003)

STATUTUL din 18 decembrie 2002 (*republicat*) Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 10 decembrie 2003

Cap. i denumirea, forma juridicã, sediul şi durata casei de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - s.a. art. 1 (1) denumirea societãţii este casa de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - s.a., prescurtat c.e.c. - s.a. (2) În toate documentele oficiale emise de casa de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - s.a. vor fi menţionate: a) denumirea - casa de economii şi consemnaţiuni c.e.c. - s.a. sau c.e.c. - s.a.; b) capitalul social; c) sediul central; d) codul unic ...

Monitorul Oficial 877 din 10 Decembrie 2003 (M. Of. 877/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.355 din 18 noiembrie 2003 privind transmiterea cu titlu gratuit a activelor cu caracter social Centrala Electrică de Termoficare pe lignit Târgu Jiu şi Magistrala de termoficare, cuprinsă între Centrala Electrică de Termoficare Târgu Jiu şi municipiul Târgu Jiu, din patrimoniul Societăţii Comerciale de Producere a Energiei Electrice şi Termice "Termoelectrica" - S.A., Filiala Societatea Comercială "Electrocentrale Rovinari" - S.A., în domeniul public al municipiului Târgu Jiu şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgu Jiu, judeţul Gorj EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 10 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, şi al art. 15 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă transmiterea cu titlu gratuit a activelor cu caracter social centrala electrică de termoficare pe lignit târgu jiu şi magistrala de termoficare, cuprinsă între centrala electrică de termoficare târgu jiu şi municipiul târgu jiu, din patrimoniul societăţii comerciale de producere a energiei electrice şi termice "termoelectrica" - s.a., filiala societatea comercială "electrocentrale rovinari" - s.a., în domeniul public al municipiului târgu jiu şi în administrarea consiliului local al municipiului ...

Monitorul Oficial 876 din 10 Decembrie 2003 (M. Of. 876/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.352 din 18 noiembrie 2003 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.108/2003 privind autorizarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului de a achiziţiona tehnică de calcul şi servicii prin intermediul unei finanţări tip leasing financiar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 876 din 10 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 1.108/2003 privind autorizarea ministerului educaţiei, cercetării şi tineretului de a achiziţiona tehnică de calcul şi servicii prin intermediul unei finanţări tip leasing financiar, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 684 din 29 septembrie 2003, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 2se autorizează ministerul educaţiei, cercetării şi tineretului să suplimenteze finanţarea proiectului în curs cu valoarea de 20 milioane dolari s.u.a., exclusiv taxele şi impozitele aferente, pentru o durată de 3 ani, în vederea achiziţionării în mod adiţional de tehnică de calcul ...

Monitorul Oficial 869 din 08 Decembrie 2003 (M. Of. 869/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.399 din 27 noiembrie 2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, şi echipamente agricole noi, cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 869 din 8 decembrie 2003

În temeiul art. 108 din constituţie, republicată, al art. 15 lit. a), b) şi c) şi al art. 32 din legea nr. 454/2003 privind condiţiile generale pentru acordarea sprijinului financiar în agricultură şi silvicultură, precum şi al pct. iii liniuţa a 5-a din anexa la aceeaşi lege,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicse aprobă programul privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 cp din, şi echipamente agricole noi, cu finanţare de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,ilie sârbuministrul economiei şi comerţului,dan ...

Monitorul Oficial 865 din 05 Decembrie 2003 (M. Of. 865/2003)

INSTRUMENT PENTRU AMENDARE din 5 februarie 2003 a Conventiei pentru infiintarea Biroului European al Radiocomunicatiilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 865 din 5 decembrie 2003

Pãrţile contractante ale convenţiei pentru înfiinţarea biroului european al radiocomunicaţiilor (ber) (haga, 1993), luând în considerare cã consiliul biroului european al radiocomunicaţiilor, la cea de-a 14-a reuniune care a avut loc la copenhaga între 8-9 aprilie 2002, a adoptat amendamentele la convenţia pentru înfiinţarea biroului european al radiocomunicaţiilor (ber) (haga, 1993), în conformitate cu prevederile relevante ale art. 20 din convenţia menţionatã, au convenit dupã cum urmeazã: art. 1 convenţia pentru înfiinţarea biroului european al radiocomunicaţiilor (ber) (haga, 1993), denumitã în continuare convenţia, este amendatã, iar versiunea astfel ...

Monitorul Oficial 858 din 03 Decembrie 2003 (M. Of. 858/2003)

 NORMĂ din 28 noiembrie 2003 privind aplicarea legii în domeniul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule şi autorizarea asigurătorilor care vor practica această asigurare în anul 2004 EMITENT: COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 3 decembrie 2003

În temeiul prevederilor art. 5, 53 şi 67 din legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în românia, astfel cum au fost modificate prin art. 45 alin. (4) din legea nr. 32/2000 privind societăţile de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 5 lit. l) şi art. 47 pct. 2 lit. k) din aceeaşi lege, comisia de supraveghere a asigurărilor adoptă următoarele norme, prin care se stabilesc nivelul primelor de asigurare şi termenele de plată a acestora, limitele despăgubirilor corelate cu nivelul primelor de asigurare, criteriile de aplicare a acestei asigurări, autorizarea asigurătorilor şi alte elemente ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016