Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iunie 2003 Twitter Facebook

Acte altele iunie 2003

Monitorul Oficial 465 din 30 Iunie 2003 (M. Of. 465/2003)

ACT ADITIONAL nr. 1 din 5 mai 2003 la Acordul-cadru de imprumut din data de 29 iulie 1999 referitor la F/P 1310 (1998) - Spitalul Psihiatric Gura Ocnitei - Romania EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 30 iunie 2003

F/p 1310 (1998) banca de dezvoltare a consiliului europei între banca de dezvoltare a consiliului europei (denumita în continuare bdce) şi românia, reprezentatã de ministerul finanţelor publice (denumita în continuare Împrumutatul) având în vedere cererea guvernului româniei din 2 decembrie 2002, costul total şi data finalizarii proiectului au fost modificate. prezentul amendament la acordul-cadru de împrumut din data de 29 iulie 1999 modifica urmãtoarele articole şi anexe dupã cum urmeazã: 1. anexa nr. 1 "sinteza proiectului <<acord de împrumut individual>>" va fi înlocuitã cu anexa ...

Monitorul Oficial 464 din 29 Iunie 2003 (M. Of. 464/2003)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 28 iunie 2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înfiinţarea, organizarea, reorganizarea sau funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi a unor instituţii publice EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 464 din 29 iunie 2003

Având în vedere hotărârea parlamentului nr. 16/2003 privind modificarea structurii şi componentei guvernului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 436 din 19 iunie 2003,în temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.art. 1(1) primul-ministru are în coordonare:a) autoritatea naţionala de reglementare în comunicaţii, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea guvernului, finanţată integral din venituri proprii;b) autoritatea naţionala de reglementare în domeniul serviciilor de gospodărie comunală, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii;c) autoritatea naţionala de reglementare în domeniul energiei, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral ...

Monitorul Oficial 462 din 28 Iunie 2003 (M. Of. 462/2003)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 55 din 25 iunie 2003 pentru modificarea art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurata de Banca Română de Comerţ Exterior Bancorex - S.A. până la data radierii acesteia din registrul comerţului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 462 din 28 iunie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.art. iarticolul 1 din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 131/2000 pentru reglementarea situaţiei patrimoniale a băncii comerciale române - s.a. în litigiile izvorâte din activitatea desfăşurată de banca română de comerţ exterior - bancorex - s.a. până la data radierii acesteia din registrul comerţului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 313 din 6 iulie 2000, aprobată cu modificări prin legea nr. 177/2001, se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. 1sumele care fac obiectul litigiilor în care este parte banca comercială română - s.a., litigii izvorâte ...

Monitorul Oficial 459 din 27 Iunie 2003 (M. Of. 459/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 706 din 20 iunie 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 459 din 27 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiup. ministrul afacerilor externe,cristian diaconescu,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,ioan rusbucureşti, 20 iunie 2003.nr. 706.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat renunţarea lacetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei românenr. 21/1991, republicată ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în ...

Monitorul Oficial 459 bis din 27 Iunie 2003 (M. Of. 459 bis/2003)

 PRESCRIPTII din 19 iunie 2003 PT A 2-2003, ediţia 1, "Cerinţe tehnice privind proiectarea, construirea, omologarea, instalarea, utilizarea şi verificarea tehnică periodică a aparatelor consumatoare de combustibili solizi cu putere termică mai mică de 50 kW"*) EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 bis din 27 iunie 2003

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 367 din 19 iunie 2003, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 459 din 27 iunie 2003.──────────inspecţia de stat pentru controlul cazanelor,recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat- iscir -  - reglementare tehnicĂ naŢionalĂ -   prescripŢie tehnicĂ pt a 2-2003 cerinŢe tehnice  privind proiectarea, construirea, omologarea,   instalarea, utilizarea Şi verificarea tehnicĂ periodicĂ   a aparatelor consumatoare de combustibili solizi  cu putere termicĂ mai micĂ de 50 kwcolecŢia inspecŢiei de stat pentru controlul cazanelor,recipientelor sub presiune Şi instalaŢiilor de ridicat- iscir -   - ediŢie oficialĂ - ediţia 1scopul principal al prescripţiilor tehnice este asigurarea securităţii persoanelor, mediului înconjurător şi proprietăţii (de stat sau private).prevederile ...

Monitorul Oficial 456 din 26 Iunie 2003 (M. Of. 456/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 710 din 20 iunie 2003 pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 571/2003 privind contractarea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, denominate în euro EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 456 din 26 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 571/2003 privind contractarea unui împrumut extern sub forma unei emisiuni de obligaţiuni pe pieţele externe de capital, denominate în euro, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 370 din 30 mai 2003, se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. 1guvernul, prin ministerul finanţelor publice, contractează un împrumut prin lansarea unei emisiuni de obligaţiuni denominate în euro pe pieţele externe de capital, în limita sumei de 700 milioane euro, cu scadenţa la 7 ani. lansarea emisiunii se face cu discont faţă de valoarea nominală şi ...

Monitorul Oficial 444 din 23 Iunie 2003 (M. Of. 444/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 684 din 12 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitării seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 82/2003 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 23 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicnormele metodologice de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii seminţelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea şi constituirea fondului de garantare pentru certificatele de depozit şi pentru stabilirea contravenţiilor şi a modului de sancţionare a acestora, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 82/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 106 din 19 februarie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. alineatul (4) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(4) Între sesiunile comisiei, desfăşurarea activităţii este asigurată de ...

 NORME TEHNICE din 12 iunie 2003 privind determinarea şi aplicarea scăzămintelor şi perisabilităţilor pentru seminţele de consum depozitate EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 23 iunie 2003

Cap. 1dispoziţii generale1.1. prezentele norme tehnice reglementează o metodologie unitară de determinare a scăderilor în greutate, ca fenomene inerente ce au loc în timpul păstrării seminţelor de consum.1.2. În sensul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile menţionate mai jos sunt definite astfel:a) scăzăminte - scăderi în greutate ale seminţelor de consum, ca urmare a reducerii umidităţii şi conţinutului de impurităţi şi/sau corpuri străine;b) perisabilităţi - scăderi în greutate ale seminţelor de consum, rezultate în urma depozitarii, manipulării, transportului, precum şi a proceselor de respiraţie a acestora;c) condiţionare - totalitatea operaţiunilor tehnologice ce se executa în vederea aducerii seminţelor de consum ...

Monitorul Oficial 434 din 19 Iunie 2003 (M. Of. 434/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 665 din 5 iunie 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 434 din 19 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,cristina iulia tarcea,secretar de statministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 5 iunie 2003.nr. 665.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative ...

Monitorul Oficial 435 din 19 Iunie 2003 (M. Of. 435/2003)

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003 privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.art. i(1) În anul 2003, din bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la capitolul "servicii medicale şi medicamente", se pot efectua angajamente legale până la nivelul prevederilor bugetare aprobate.(2) din creditele bugetare aprobate în anul 2003, la capitolul "servicii medicale şi medicamente", se pot plăti şi cheltuielile angajate şi neachitate până la data de 31 decembrie 2002, pe baza de acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale şi medicamente pe anul 2003.(3) prevederile alin. (2) se aplica şi furnizorilor de servicii ...

 HOTĂRÂRE nr. 681 din 12 iunie 2003 pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 55/2002 pentru instituirea măsurii de salvgardare în cadrul Sistemului global de preferinţe comerciale între ţările în curs de dezvoltare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 435 din 19 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. ialineatul (2) al articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 55/2002 pentru instituirea măsurii de salvgardare în cadrul sistemului global de preferinţe comerciale între ţările în curs de dezvoltare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 71 din 31 ianuarie 2002, se modifica şi va avea următorul cuprins:"(2) pe perioada aplicării măsurii de salvgardare, taxa vamală este de 45%."art. iiprezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2003.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul agriculturii,alimentaţiei şi pădurilor,ilie sarbudepartamentul de comerţ exterioreugen dijmarescu,secretar de statministrul finanţelor publice,mihai nicolae tanasescubucureşti, 12 iunie 2003.nr. 681.-------------

Monitorul Oficial 425 din 17 Iunie 2003 (M. Of. 425/2003)

 NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2003 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 425 din 17 iunie 2003

──────────aprobate prin ordinul nr. 814 din 2 iunie 2003, publicat în monitorul oficial nr. 425 din 17 iunie 2003.──────────art. 1generalitati şi definiţiiÎn sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege prin:a) programul sapard - programul special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală;b) planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală, denumit în continuare pnadr - programul aprobat de comisia europeană în baza căruia se implementeaza programul sapard în românia. planul conţine mai multe măsuri, printre care şi măsura 2.1 "dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale";c) măsura - domeniul în care sunt clasificate tipurile de proiecte ce vor fi cofinantate. măsura 2.1 "dezvoltarea şi ...

Monitorul Oficial 421 din 16 Iunie 2003 (M. Of. 421/2003)

 INSTRUCŢIUNI TEHNICE din 12 iunie 2003 pentru aplicarea Ordinului ministrului industriei şi resurselor şi al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale noi din producţia internă EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 421 din 16 iunie 2003

──────────aprobate prin ordinul nr. 75 din 12 iunie 2003, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 421 din 16 iunie 2003.──────────art. 1potrivit ordinului ministrului industriei şi resurselor şi al preşedintelui agenţiei naţionale pentru resurse minerale nr. 49/14/2003 privind valorificarea cantităţilor de gaze naturale noi din producţia internă, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 122 din 26 februarie 2003, se pot considera astfel de cantităţi gazele naturale libere, provenite din zăcămintele noi sau prin reabilitarea câmpurilor de extracţie, definite după cum urmează:a. cantităţi provenite din zăcăminte noi:1. extracţii realizate din resurse geologice care intră în exploatare, inclusiv ...

Monitorul Oficial 422 din 16 Iunie 2003 (M. Of. 422/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 648 din 5 iunie 2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 827/2001 privind transferul fără plata al obiectului Corp cazare din obiectivul de investiţii Grup sali învăţământ cazare de la Centrul de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanţa la Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C. Constanţa EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 422 din 16 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 827/2001 privind transferul fără plata al obiectului corp cazare din obiectivul de investiţii grup sali învăţământ cazare de la centrul de perfecţionare a personalului din marina civilă şi calificare personal pentru exploatare portuara constanta la inspectoratul navigaţiei civile - i.n.c. constanta, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 549 din 3 septembrie 2001, se modifica după cum urmează:1. În titlu şi în tot cuprinsul hotărârii guvernului nr. 827/2001, sintagma inspectoratul navigaţiei civile - i.n.c. constanta se înlocuieşte cu sintagma autoritatea navala română.2. alineatul (1) al articolului 1 va ...

Monitorul Oficial 418 din 16 Iunie 2003 (M. Of. 418/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 637 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 418 din 16 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 19 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1se aprobă regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2regulamentele de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare se întocmesc pe baza regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare, prevăzut la art. 1, şi se aproba prin hotărâre a guvernului.art. 3În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, regulamentele de organizare şi funcţionare a ...

Monitorul Oficial 415 din 13 Iunie 2003 (M. Of. 415/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 615 din 29 mai 2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în administraţia publica - anul 2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 415 din 13 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 19 alin. (2) din legea nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere art. 5 şi 6 din ordonanţa guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea institutului naţional de administraţie, aprobată cu modificări prin legea nr. 106/2002,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicse aprobă regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de admitere la programele de formare specializată în administraţia publică - anul 2003, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul administraţiei publice,octav cozmancabucureşti, 29 mai 2003.nr. 615.anexa 1 regulament

Monitorul Oficial 409 din 11 Iunie 2003 (M. Of. 409/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 647 din 5 iunie 2003 privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Serviciului Român de Informaţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 11 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 10 alin. (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum şi al art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin legea nr. 246/2001,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1se aproba trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea serviciului român de informaţii, amplasate în incinta imobilului situat în comuna baloteşti, judeţul ...

Monitorul Oficial 399 din 09 Iunie 2003 (M. Of. 399/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 642 din 5 iunie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 551/2003 privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului pe anul 2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 399 din 9 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice şi al art. 19 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 551/2003 privind suplimentarea bugetului secretariatului general al guvernului din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia guvernului pe anul 2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 358 din 26 mai 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 1,4 miliarde lei pentru ...

Monitorul Oficial 394 din 06 Iunie 2003 (M. Of. 394/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 616 din 29 mai 2003 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 6 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, precum şi al art. 10 şi 11 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, persoane care au avut această cetăţenie şi care solicită redobândirea ei cu stabilirea domiciliului în ţară.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanap. ministrul de interne,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 29 mai 2003.nr. 616.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat redobandirea cetatenieiromâne în temeiul art. 10 alin. 1 din legea cetateniei românenr. 21/1991, republicată, cu modificările şi ...

 HOTĂRÂRE nr. 622 din 29 mai 2003 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 6 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 10 şi 11 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei cu stabilirea domiciliului în ţară.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanap. ministrul de interne,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 29 mai 2003.nr. 622.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobatredobandirea cetateniei române conform art. 10 din legea cetatenieiromâne nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de ...

 HOTĂRÂRE nr. 623 din 29 mai 2003 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 394 din 6 iunie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, precum şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, persoane care au avut această cetăţenie şi care solicită redobândirea ei cu stabilirea domiciliului în ţară.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanap. ministrul de interne,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 29 mai 2003.nr. 623.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat redobandirea cetateniei româneîn temeiul art. 10 din legea cetateniei românenr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din ...

Monitorul Oficial 383 bis din 03 Iunie 2003 (M. Of. 383 bis/2003)

 PROCEDURI din 14 aprilie 2003 de implementare, monitorizare şi evaluare a subprogramului "Dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii"*) EMITENT: REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 383 bis din 3 iunie 2003

──────────*) aprobate prin ordinul nr. 101 din 14 aprilie 2003 publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 383 din 03 iunie 2003──────────1. importanŢa subprogramuluipotrivit prevederilor programului de guvernare, pentru promovarea şi coordonarea politicilor de dezvoltare pe ansamblul ţării, pe regiuni şi zone de dezvoltare, ministerul dezvoltării şi prognozei elaborează programe multianuale de sprijin financiar al dezvoltării economice şi sociale ale regiunilor.pentru atragerea de investiţii private în oraşele care nu se regăsesc în zonele de restructurare industrială, prevăzute în hg nr. 399/2001 sau în zonele declarate defavorizate, a fost elaborat subprogramul "dezvoltarea oraşelor prin stimularea activităţilor întreprinderilor mici şi mijlocii".concepţia acestuia ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016