Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2003  pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 2 iunie 2003 pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale"

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 425 din 17 iunie 2003
──────────
    Aprobate prin ORDINUL nr. 814 din 2 iunie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 425 din 17 iunie 2003.
──────────
    ART. 1
    Generalitati şi definiţii
    În sensul prezentelor norme metodologice, se înţelege prin:
    a) Programul SAPARD - Programul special de preaderare pentru agricultura şi dezvoltare rurală;
    b) Planul naţional pentru agricultura şi dezvoltare rurală, denumit în continuare PNADR - programul aprobat de Comisia Europeană în baza căruia se implementeaza Programul SAPARD în România. Planul conţine mai multe măsuri, printre care şi Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale";
    c) măsura - domeniul în care sunt clasificate tipurile de proiecte ce vor fi cofinantate. Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" are ca submasuri: drumuri în zonele rurale, alimentari cu apa în sistem centralizat în zonele rurale, canalizare în sistem centralizat în zonele rurale;
    d) beneficiari finali - pentru Măsura 2.1 sunt consiliile locale comunale şi/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale, care preiau responsabilitatea realizării unui proiect şi a exploatării ulterioare;
    e) proiect - orice operaţiune de investiţie întreprinsă de beneficiarul final în cadrul Programului SAPARD;
    f) Agenţia SAPARD - organismul stabilit de România care să îndeplinească funcţia de implementare şi de plată în cadrul Programului SAPARD;
    g) birourile regionale de implementare a Programului SAPARD - BRIPS - structuri fără personalitate juridică ale Agenţiei SAPARD, amplasate potrivit regiunilor de dezvoltare constituite în temeiul Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regionala în România;
    h) Serviciul tehnic delegat - organismul delegat în conformitate cu art. 14 pct. 2.3.1-2.3.8 din secţiunea A a anexei la Acordul multianual de finanţare, ratificat prin Legea nr. 316/2001. Prin Acordul-cadru nr. 2/2001, încheiat între Agenţia SAPARD şi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, s-a stabilit ca pentru Măsura 2.1 Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are ca atribuţie efectuarea primei verificări tehnice şi financiare a cererilor de finanţare şi a cererilor de plată. În vederea realizării activităţilor din cadrul atribuţiilor delegate conform Acordului-cadru nr. 2/2001, prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 1.043/2001 s-au înfiinţat Serviciul SAPARD şi 8 birouri regionale amplasate în aceleaşi localităţi cu BRIPS;
    i) cererea de finanţare - solicitarea scrisă pe care potenţialul beneficiar o înaintează la BRIPS pentru obţinerea finanţării nerambursabile; din componenta acesteia fac parte integrantă studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţie şi documentele justificative necesare analizei proiectului;
    j) studiul de fezabilitate - documentaţia care cuprinde caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai investiţiei, prin care se asigura utilizarea raţională şi eficienta a cheltuielilor de capital şi a cheltuielilor materiale pentru satisfacerea cerinţelor economice şi sociale în domeniul respectiv.


    ART. 2
    Mod de decontare
    (1) Fondurile alocate din fondul de rezerva bugetară sunt prevăzute distinct în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pe anul 2003 cu destinaţia "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD, Măsura 2.1 - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale".
    (2) Se admit spre decontare cheltuieli aferente elaborării studiilor de fezabilitate, precum şi actualizării, conform cerinţelor Programului SAPARD, a unor studii de fezabilitate predate la Agenţia SAPARD în sesiunile august, septembrie, octombrie şi noiembrie 2002, pentru următoarele tipuri de proiecte:
    a) drumuri în zonele rurale: construirea de drumuri de interes local noi şi modernizarea drumurilor de interes local existente;
    b) alimentare cu apa în sistem centralizat în zonele rurale: construirea unor lucrări noi de alimentare cu apa, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente;
    c) canalizari în sistem centralizat în zonele rurale: construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente.

    (3) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va deconta, în limita fondurilor alocate, cheltuielile efectuate pentru întocmirea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD. Indiferent de valoarea contractului de proiectare, suma acceptată la decontare de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va fi:
    1. pentru submasura "Drumuri în zonele rurale":
    a) 7% x 3,4% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de complexitate normală - modernizare drumuri în zonele de campie;
    b) 8% x 3,4% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de complexitate mare - modernizare drumuri cu diferenţe mari de nivel în profil longitudinal, specifice zonelor de munte;
    c) 10% x 3,4% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de complexitate foarte mare - modernizare drumuri care conţin şi una dintre următoarele lucrări: poduri, pasaje, ziduri de sprijin, apărări de maluri;

    2. pentru submasura "Alimentari cu apa în sistem centralizat în zonele rurale":
    a) 8% x 4,5% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de alimentare cu apa de complexitate normală - modernizare instalaţii existente sau lucrări noi la care captarea se face din surse existente sau care conţin numai extinderea reţelei de distribuţie;
    b) 10% x 4,5% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de alimentare cu apa de complexitate mare - investiţii noi care cuprind captare, aductiune, statie de tratare, dacă este necesară, inmagazinare şi distribuţie;

    3. pentru submasura "Canalizari în sistem centralizat în zonele rurale":
    a) 8% x 4,5% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de canalizare de complexitate normală - investiţii noi sau modernizări care cuprind numai extinderea sau refacerea reţelei de canale colectoare;
    b) 10% x 4,5% din valoarea în lei a lucrărilor ce se proiectează - cota pentru proiecte de canalizare de complexitate mare - investiţii noi sau modernizări care cuprind statie de epurare şi canale colectoare.


    (4) În aceste sume se cuprind cheltuieli pentru elaborarea studiului de fezabilitate, precum şi pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie, impuse prin certificatul de urbanism. Nu se decontează cheltuielile pentru plata efectivă a avizelor, acordurilor sau autorizaţiilor.
    (5) În aceste sume nu sunt cuprinse cheltuielile pentru studii de teren geotehnice, topografice, hidrologice, hidrogeologice.
    (6) Proiectele vor fi analizate de către experţii SAPARD din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, iar suma ce se va deconta va fi în funcţie de complexitatea proiectului.
    (7) În valoarea lucrărilor ce se proiectează se cuprind capitolele 1.2 + 1.3 + 2 + 4 din devizul general.
    (8) Pentru un studiu de fezabilitate elaborat anterior şi decontat de către consiliul local din alte fonduri, actualizat în anul 2002 conform cerinţelor SAPARD, inclusiv actualizarea documentaţiei pentru avize, cota de proiectare se reduce cu 50% faţă de cota pentru un studiu de fezabilitate nou.
    (9) Diferenţele valorice dintre sumele decontate de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi cele din contractul de proiectare pot fi suportate de către consiliul local.
    (10) Solicitarile transmise la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei de către consiliile locale comunale şi/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale, pentru decontarea studiilor de fezabilitate în baza Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 73/2002 şi nedecontate din lipsa de fonduri în anul 2002, vor fi reanalizate şi vor fi supuse aprobării ordonatorului principal de credite al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru a fi decontate conform prezentelor norme metodologice.
    (11) Consiliile locale comunale şi/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale, care au depus proiecte SAPARD în anul 2002, vor depune la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei numai documentele pentru decontare, până la data de 30 septembrie 2003 cel târziu. Modelul cererii-tip pentru solicitare de fonduri este prezentat în anexa nr. 1.
    (12) Decontul se va întocmi conform anexei nr. 2 şi va fi însoţit de documentele justificative menţionate în anexa nr. 3.
    (13) Transmiterea documentelor la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pentru decontare se va face până la data de 31 octombrie 2003. Decontările se vor efectua în limita fondurilor disponibile.

    ART. 3
    Alocarea fondurilor
    (1) În bugetul de stat pe anul 2003, fondurile necesare decontării cheltuielilor de proiectare efectuate cu întocmirea studiilor de fezabilitate aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale" se prevăd distinct la capitolul 63.01 "Serviciul Dezvoltare Publică şi Locuinţe" la titlul "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD, Măsura 2.1 - Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale".
    (2) Pe baza centralizarii cererilor-tip şi a deconturilor depuse de consiliile locale comunale şi/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale, în limita sumelor aprobate prin legea bugetului de stat cu aceasta destinaţie, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Direcţia generală economică, solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare.
    (3) Sumele vor fi virate consiliilor locale comunale şi/sau asocierilor cu statut juridic între consiliile locale comunale, ca potenţiali beneficiari ai Programului SAPARD, în conturi special deschise cu aceasta destinaţie la trezoreriile statului la care consiliile locale comunale şi/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale îşi au deschise conturile. Denumirea contului va fi "Venituri din fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea proiectării studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - Măsura 2.1". Aceste venituri se vor evidenţia în bugetele consiliilor locale la un capitol ce se va denumi "Venituri cu destinaţie specială", subcapitolul "Venituri pentru finanţarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD - Măsura 2.1".
    (4) Consiliile locale comunale şi/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale au obligaţia de a inregistra în contabilitatea proprie operaţiunile legate de primirea şi utilizarea fondurilor primite de la bugetul de stat. Primirea şi utilizarea acestor fonduri se reflecta în execuţia bugetară a consiliului local comunal beneficiar.

    ART. 4
    Atribuţiile Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei
    Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei are următoarele atribuţii:
    1. Prin Serviciul SAPARD se analizează cererile-tip pentru solicitare de fonduri împreună cu documentele justificative anexate. Studiile de fezabilitate vor fi clasificate după complexitatea lor de către experţii responsabili de regiune care au verificat proiectul SAPARD.
    2. Prin Serviciul SAPARD se analizează contractele de proiectare şi, după caz, anexele conţinând tarifarea proiectării împreună cu listele conţinând clasificarea proiectelor după complexitate, întocmite de către experţii responsabili de regiune.
    3. Prin Serviciul SAPARD se întocmesc listele privind fondurile solicitate pentru decontarea cheltuielilor cu proiectarea studiilor de fezabilitate. Listele conţinând valoarea propusă pentru decontare se supun spre aprobare ordonatorului principal de credite.
    4. Prin Direcţia generală economică se solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite.
    5. Prin Direcţia generală economică se efectuează plăţile către consiliile locale comunale şi/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale beneficiare, în limita sumelor aprobate şi pe baza documentelor justificative depuse de acestea, în contul nr. 21370205, la care se adauga codul fiscal al consiliului local beneficiar, deschis la trezoreria la care este arondat beneficiarul.

    ART. 5
    Atribuţiile consiliilor locale comunale şi/sau asocierilor cu statut juridic între consiliile locale comunale
    Consiliile locale comunale şi/sau asocierile cu statut juridic între consiliile locale comunale au următoarele atribuţii:
    1. Urmăresc ca devizul general al obiectivului să fie întocmit în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 376/1994, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2002 privind aprobarea Structurii devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de investiţii.
    2. Solicita decontarea cu respectarea modelelor prezentate în anexele nr. 1, 2 şi 3.
    3. Răspund, în condiţiile legii, de contractarea, utilizarea şi decontarea sumelor primite pentru realizarea proiectării studiului de fezabilitate.

    ART. 6
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1

    la normele metodologice
    CONSILIUL LOCAL COMUNAL .............
    Nr. ..... din ....... 2003
    - model -
    CERERE - TIP
    pentru solicitare de fonduri
    Către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
    Locuinţei Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1
    Consiliul Local Comunal ............................, cu sediul în comuna ....................., judeţul ....................., regiunea ........................, cont virament nr. 21370205 + cod fiscal, deschis la Trezoreria ..................................., în calitate de beneficiar al fondurilor alocate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru întocmirea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale", pe anul 2003 solicita decontarea cheltuielilor efectuate cu elaborarea proiectării studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie*): ...................................................................., în suma de ................. lei.
    Suma de ................................ lei va fi virata în contul consiliului local comunal nr. 21370205 + cod fiscal, deschis la Trezoreria .................................., cu aceasta destinaţie. Consiliul local comunal se obliga sa gestioneze suma potrivit normelor legale în vigoare şi sa înregistreze în contabilitatea proprie primirea şi utilizarea sumei.
    Declaram pe propria răspundere ca serviciul de proiectare a studiului de fezabilitate pentru care se solicita decontarea a fost achiziţionat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2002. Anexăm documentele justificative solicitate potrivit anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 73/2002 pentru asigurarea fondurilor necesare elaborării proiectelor aferente Programului SAPARD, Măsura 2.1 "Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii rurale", aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 955/2002, cu modificările ulterioare.
    CONSILIUL LOCAL COMUNAL ............
    Primar,
    Semnatura
    Ştampila cu sigiliul consiliului local
    (în original)
    Serviciul contabilitate
    Contabil-şef,
    Semnatura
    (în original)
    NOTĂ
    *) Obiectiv de investiţie poate fi:
    1. construirea de drumuri de interes local noi şi modernizarea drumurilor de interes local existente;
    2. construirea unor lucrări noi de alimentare cu apa, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente;
    3. construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente.

    Toate obiectivele vor fi amplasate în zona rurală.

    ANEXA 2

    la normele metodologice
    CONSILIUL LOCAL COMUNAL ................
    Judeţul ......................
    Nr. ........../2003
    - model -
    DECONT
    privind cheltuielile efectuate de consiliul local comunal cu elaborarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie*)............ din fondurile alocate prin Legea nr. 177/2003
                                                                       - lei -

┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┬────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │Valoarea maxima│Valoarea │Valoarea │Nr. │Valoarea │Observaţii│
│crt.│aprobată de │prevăzută │solicitată│facturii│facturii │ │
│ │către │în │pentru │/ │ │ │
│ │Ministerul │contractul│decontare │ │ │ │
│ │Lucrărilor │de proiec-│ │data │ │ │
│ │Publice, │tare │ │ │ │ │
│ │Transporturilor│ │ │ │ │ │
│ │şi Locuinţei │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────────┼──────────┼────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴──────────┴──────────┴────────┼─────────┴──────────┤
│ Total valoare solicitată pentru │........ │
│decontare: │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘


    Primar,
    Numele şi prenumele Semnatura şi ştampila CFP
    Semnatura (în original)
    Ştampila cu sigiliul consiliului local
    (în original)
    Director economic,
    Numele şi prenumele
    Semnatura
    (în original)
──────────
*) Obiectiv de investiţie poate fi:──────────
    1. construirea de drumuri de interes local noi şi modernizarea drumurilor de interes local existente;
    2. construirea unor lucrări noi de alimentare cu apa, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente;
    3. construirea unor lucrări noi de canalizare, extinderea şi/sau modernizarea lucrărilor existente.
    Toate obiectivele vor fi amplasate în zona rurală.

    ANEXA 3

    la normele metodologice
    LISTA
    documentelor solicitate de Ministerul Lucrărilor Publice,
    Transporturilor şi Locuinţei pentru decontare
    - Cerere-tip pentru solicitare de fonduri, conform anexei nr. 1 la normele metodologice
    – Decont privind cheltuielile efectuate cu elaborarea studiului de fezabilitate, conform anexei nr. 2 la normele metodologice
    – Copie de pe procesul-verbal de predare a documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate, încheiat între consiliul local comunal şi proiectant, semnată şi stampilata pentru conformitate cu originalul de către primar
    – Copie de pe contractul de proiectare, semnată şi stampilata pentru conformitate cu originalul de către primar; contractul va conţine, după caz, o anexa cu tarifarea serviciului de proiectare a studiului de fezabilitate
    – Copie de pe facturile emise de proiectant, însuşite de consiliul local comunal prin semnăturile autorizate. Copia va fi semnată şi stampilata pentru conformitate cu originalul de către primar şi va avea viza "Control financiar preventiv".

    Toate copiile vor avea semnăturile de conformitate şi stampilele în original.
    NOTĂ:
    Decontarea se va face numai pentru proiectele declarate eligibile de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei. Copia documentului E 5.3 "Raport de evaluare al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei" se va ataşa de către Serviciul SAPARD din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei la dosarul depus de beneficiar.

    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016