Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME TEHNICE din 12 iunie 2003  privind determinarea şi aplicarea scăzămintelor şi perisabilităţilor pentru seminţele de consum depozitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME TEHNICE din 12 iunie 2003 privind determinarea şi aplicarea scăzămintelor şi perisabilităţilor pentru seminţele de consum depozitate

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 23 iunie 2003

    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    1.1. Prezentele norme tehnice reglementează o metodologie unitară de determinare a scăderilor în greutate, ca fenomene inerente ce au loc în timpul păstrării seminţelor de consum.
    1.2. În sensul prezentelor norme tehnice, termenii şi expresiile menţionate mai jos sunt definite astfel:
    a) scăzăminte - scăderi în greutate ale seminţelor de consum, ca urmare a reducerii umidităţii şi conţinutului de impurităţi şi/sau corpuri străine;
    b) perisabilităţi - scăderi în greutate ale seminţelor de consum, rezultate în urma depozitarii, manipulării, transportului, precum şi a proceselor de respiraţie a acestora;
    c) condiţionare - totalitatea operaţiunilor tehnologice ce se executa în vederea aducerii seminţelor de consum la calitatea corespunzătoare scopului destinat;
    e) partida - cantitatea de seminţe de consum, din acelaşi produs, cu proprietăţi calitative asemănătoare, depozitată în acelaşi spaţiu de depozitare - magazie, siloz şi altele asemenea;
    f) gestiune - totalitatea partizilor lăsate în răspundere materială unei persoane sau mai multor persoane, când gestiunea este colectivă;
    g) perioada de gestiune - perioada cuprinsă între:
    1. data intrării în gestiune a primei partide şi data ieşirii ultimei partide rămase în gestiune sau data inventarierii prin cântărire;
    2. două inventarieri, efectuate prin cântărire.
    1.3. Perioada de gestiune se încheie exclusiv prin cântărire efectivă şi emiterea unui act de justificare a gestiunii prin care se acordă scăderile în greutate, conform prezentelor norme tehnice, ajustându-se corespunzător stocul scriptic.
    1.3.1. Prin inventarierea seminţelor de consum efectuată prin calcul volumetric, în temeiul prevederilor pct. 14 din Normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 2.388/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995, se confirmă sau se infirmă existenţa stocului scriptic, fără a se încheia perioada de gestiune şi, implicit, fără a se opera în stocul scriptic existent. În acest caz scăzămintele şi perisabilităţile se acordă la sfârşitul perioadei de gestiune, pentru toată durata acesteia.
    1.4. În activitatea specifică depozitării seminţelor de consum se produc scăderi în greutate inerente, din următoarele cauze:
    - reducerea conţinutului de impurităţi şi/sau corpuri străine;
    - reducerea umidităţii;
    - depozitare;
    - manipulare;
    - transport;
    - respiraţie.
    1.4.1. Cauzele care produc scăderile în greutate la seminţele de consum se împart, după modul de determinare, în scăzăminte şi perisabilităţi.
    1.4.1.1. Scăzămintele se referă la cantităţile de seminţe de consum care au înregistrat îmbunătăţiri de calitate, prin reducerea umidităţii şi a conţinutului de impurităţi şi/sau corpuri străine în perioada de gestiune şi se determină prin calcul, aplicându-se formula de calcul specifică.
    Scăzămintele se calculează în baza documentelor care atesta oficial atât umiditatea şi conţinutul de impurităţi şi/sau corpuri străine la intrarea şi la ieşirea seminţelor de consum în/din gestiune, cât şi cantitatea şi componenţa gozurilor rezultate în urma condiţionărilor efectuate în perioada de gestiune.
    1.4.1.2. Perisabilităţile reprezintă scăderile în greutate ce se produc în perioada de gestiune a seminţelor de consum, prin depozitarea, manipularea, transportul şi respiraţia acestora, şi se determină conform prezentelor norme tehnice.
    Normele de perisabilitate cuprinse în tabelele nr. 1 şi 2 sunt maxime şi se aplică pentru scăderile în greutate efective, constatate în condiţiile respectării tehnologiilor şi a altor reglementări cu privire la recepţia, condiţionarea, depozitarea, păstrarea şi valorificarea seminţelor de consum, precum şi a standardelor în vigoare.
    Normele de perisabilitate nu se aplică în condiţiile când sunt semnalate degradări calitative sau sustrageri din gestiune.
    1.5. Scăzămintele şi perisabilităţile determinate se aplica la diferenţa rezultată între cantitatea intrata şi cantitatea ieşită în/din perioada de gestiune, la încheierea acesteia prin lichidare, sau în cazul inventarierii prin cântărire, la diferenţa rezultată între cantitatea intrată şi suma cantităţilor ieşite şi stocul existent.
    1.5.1. Scăzămintele şi perisabilităţile se aplică până la nivelul cantităţii de justificat, începând cu reducerea procentului de impurităţi şi/sau corpuri străine, a procentului de umiditate şi continuând, dacă este cazul, cu perisabilităţile, fără a se depăşi normele maxime stabilite de prezentele norme tehnice, în următoarea ordine: depozitare, manipulare, transport şi respiraţie.

    CAP. 2
    Determinarea scăderilor în greutate ce se produc în timpul păstrării seminţelor de consum

    2.1. Determinarea scăzămintelor
    2.1.1. Reducerea conţinutului de impurităţi şi/sau corpuri străine
    Scăderile în greutate la seminţele de consum, din care s-a diminuat prin curăţare conţinutul de impurităţi şi/sau corpuri străine, se calculează aplicându-se formula:

          G (a - b)
    SG = ----------,
           100 - b


    în care:
    SG = scăderea în greutate, exprimată în kg;
    G = greutatea produsului la intrarea în gestiune;
    a = conţinutul de impurităţi şi/sau corpuri străine al produsului la intrarea în gestiune;
    b = conţinutul de impurităţi şi/sau corpuri străine al produsului la un moment dat (lichidare, inventariere).
    Dacă într-o gestiune au avut loc intrări şi/sau ieşiri succesive cu diferite valori de impurităţi şi/sau corpuri străine, se va calcula media ponderată a acestora la cantităţile intrate şi separat la cele ieşite, valoarea exprimându-se cu doua zecimale.
    2.1.2. Reducerea umidităţii
    Scăderea în greutate prin reducerea umidităţii seminţelor de consum gestionate se calculează prin aceeaşi formula:

          G(a - b)
    SG = --------- ,
          100 - b


    în care:
    SG = scăderea în greutate, exprimată în kg;
    G = greutatea produsului la intrarea în gestiune;
    a = umiditatea produsului la intrarea în gestiune;
    b = umiditatea produsului la un moment dat (lichidare, inventariere).
    În cazul în care într-o gestiune au avut loc intrări şi/sau ieşiri succesive cu diferite valori de umiditate, se va calcula media ponderată a umidităţii la intrări şi separat la ieşiri. Valoarea mediei ponderate se va exprima cu doua zecimale.
    2.2. Determinarea perisabilităţilor
    2.2.1. Depozitare
    Scăderile în greutate ce au loc prin perisabilităţi în timpul depozitarii se determină prin raportarea normei procentuale maxime admise, conform prevederilor din tabelul nr. 1, la cantitatea ce reprezintă stocul mediu şi la durata depozitarii.
    Durata depozitarii este egala cu numărul de zile socotite de la intrarea în gestiune şi până la încheierea perioadei de gestiune, prin lichidare sau inventariere prin cântărire, sau dintre doua inventarieri efectuate prin cântărire, din care la prima s-au operat ajustări de stoc aplicându-se scăderile de greutate legale.
    Stocul mediu se determină prin însumarea soldurilor zilnice şi raportarea acestora la numărul de zile din durata depozitarii.
    Exemplul 1. - Din cantitatea de 100.000 kg grâu, depozitată în siloz, se livrează 60.000 kg în a 30-a zi după depozitare. După 20 de zile se livrează şi restul de 40.000 kg.
    Durata de depozitare fiind de 50 de zile, stocul mediu se determină astfel:

    100.000 kg x 30 = 3.000.000 kg
     40.000 kg x 20 = 800.000 kg
    ------------------------------
           Total = 3.800.000 kg

          3.800.000
    SM = ----------- = 76.000 kg,
             50


    în care:
    SM = stoc mediu.
    Exemplul 2. - Prima cantitate intrata în gestiune este de 40.000 kg, iar peste 20 de zile mai intra 80.000 kg.
    Peste 40 de zile de la prima intrare se livrează 50.000 kg, iar peste încă 10 zile se livrează şi cantitatea de 70.000 kg rămasă în depozit, lichidându-se gestiunea.
    Durata perioadei de gestiune fiind de 50 de zile, rezulta următorul stoc mediu de depozitare:

     40.000 kg x 20 = 800.000 kg
    120.000 kg x 20 = 2.400.000 kg
     70.000 kg x 10 = 700.000 kg
    ------------------------------
          Total = 3.900.000 kg

          3.900.000
    SM = ----------- = 78.000 kg
             50


    Scăderea în greutate a seminţelor de consum, pe durata depozitarii, se determină aplicându-se formula:

               d x n
    SG = SM x -------- ,
                100


    în care:
    SG = scăderea procentuală în greutate;
    SM = stocul mediu;
    d = durata de depozitare exprimată în luni;
    n = norma de perisabilitate - tabelul nr. 1.
    Numărul de luni se determină prin împărţirea numărului de zile din durata de depozitare la 30. Rezultatul se exprimă în cifre întregi prin rotunjirea fracţiunilor mai mici sau mai mari de 0,5.
    În cazul în care norma de perisabilitate este dată pe timp nelimitat, aceasta se aplică nefracţionat, pe toată durata depozitării.
    2.2.2. Scăderea în greutate prin manipularea seminţelor de consum - tabelul nr. 1 - se determină raportându-se norma de perisabilitate aprobată la cantitatea efectiv manipulată în perioada de gestiune, mecanic şi/sau manual, dovedită prin documente pentru fiecare operaţiune de încărcare/descărcare pentru transport, condiţionare, răcire, combatere chimica a dăunătorilor şi altele.
    2.2.3. Scăderea în greutate prin transportul produselor - tabelul nr. 1 - se determină raportându-se norma de perisabilitate la cantitatea efectiv transportată în cadrul aceleiaşi gestiuni, în incinta sau în afară depozitului, cu mijloace de transport auto sau pe calea ferată, dacă exista dovada efectuării acestei operaţiuni.
    2.2.4. Respiraţie - tabelul nr. 2
    Scăderile în greutate ca urmare a procesului de respiraţie se exprima în grame la 1.000 kg seminţe de consum şi se aplica numai dacă umiditatea şi temperatura produselor depozitate corespund valorilor din tabel. Aceste pierderi se determină pentru fiecare luna de păstrare, luându-se în considerare valorile medii de umiditate şi temperatura înscrise în registrul de urmărire a calităţii produselor.
    Dacă durata depozitarii este mai mica de 30 de zile, norma de perisabilitate se determină prin formula:

         n
    N = --- z,
         30


    în care:
    N = norma de perisabilitate maxima ce se aplică pe durata depozitării;
    n = norma de perisabilitate maxima aprobată - tabelul nr. 2;
    z = durata depozitarii, exprimată în zile.
    În situaţia în care temperatura medie a produsului se situează între valorile înscrise în tabel, norma de perisabilitate se determină prin interpolare.
    Scăderea în greutate ca urmare a procesului de respiraţie a seminţelor se determină prin formula:

           G x N
    SGR = ------- ,
           1.000


    în care:
    SGR = scăderea în greutate prin respiraţie, exprimată în kg;
    G = greutatea stocului de seminţe, exprimată în tone;
    N = suma normelor maxime de perisabilitate determinate lunar pe toată perioada de depozitare, exprimată în grame.


    Tabelul nr. 1

               Perisabilităţi la manipulare, depozitare şi transport

┌────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────┬──┬─────────┐
│Nr. │ │ Condiţii de aplicare │ │Norma de │
│crt.│ Denumirea produsului │ a perisabilităţilor │UM│perisabi-│
│ │ │ │ │litate │
│ │ │ │ │maximă │
│ │ │ │ │ % │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┤
│ 1.│Grâu, secară, triticale │Depozitare până la 6 luni: │ │ │
│ │ │- în silozuri │kg│ 0,050 │
│ │ │- în magazii │kg│ 0,070 │
│ │ │Pentru fiecare lună de depozitare │ │ │
│ │ │peste 6 luni: │ │ │
│ │ │- în silozuri │kg│ 0,010 │
│ │ │- în magazii │kg│ 0,011 │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┤
│ 2.│Orz, orzoaică, ovăz, │Depozitare până la 6 luni: │ │ │
│ │orez nedecorticat │- în silozuri │kg│ 0,050 │
│ │ │- în magazii │kg│ 0,080 │
│ │ │Pentru fiecare lună de depozitare │ │ │
│ │ │peste 6 luni: │ │ │
│ │ │- în silozuri │kg│ 0,007 │
│ │ │- în magazii │kg│ 0,013 │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┤
│ 3.│Porumb boabe │Depozitare până la 6 luni: │ │ │
│ │ │- în silozuri │kg│ 0,080 │
│ │ │- în magazii │kg│ 0,100 │
│ │ │Pentru fiecare lună de depozitare │ │ │
│ │ │peste 6 luni: │ │ │
│ │ │- în silozuri │kg│ 0,012 │
│ │ │- în magazii │kg│ 0,015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┤
│ 4.│Porumb ştiuleţi │Depozitare până la 6 luni │kg│ 0,600 │
│ │ │Pentru fiecare lună de depozitare │ │ │
│ │ │peste 6 luni │kg│ 0,060 │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┤
│ 5.│Floarea-soarelui │Depozitare până la 6 luni: │ │ │
│ │ │- în silozuri │kg│ 0,080 │
│ │ │- în magazii │kg│ 0,100 │
│ │ │Pentru fiecare lună de depozitare │ │ │
│ │ │peste 6 luni: │ │ │
│ │ │- în silozuri │kg│ 0,010 │
│ │ │- în magazii │kg│ 0,011 │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┤
│ 6.│Mazăre, fasole, soia │Depozitare până la 6 luni: │kg│ 0,120 │
│ │ │Peste 6 luni (lunar): │kg│ 0,010 │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┤
│ 7.│Alte seminţe de cereale,│Depozitare până la 6 luni: │kg│ 0,120 │
│ │leguminoase, oleaginoase│Peste 6 luni (lunar): │kg│ 0,012 │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┤
│ 8.│Seminţe de cereale, │Pentru fiecare operaţiune de │ │ │
│ │leguminoase, oleaginoase│manipulare, efectuată manual │ │ │
│ │şi subprodusele lor │sau mecanizat (încărcare, │ │ │
│ │ │descărcare, condiţionare etc.): │kg│ 0,010 │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┤
│ 9.│Seminţe de cereale, │Pentru fiecare cantitate │ │ │
│ │leguminoase şi │transportată cu mijloace auto │ │ │
│ │subprodusele lor │sau C.F. în cadrul aceleiaşi │ │ │
│ │ │gestiuni: │kg│ 0,015 │
├────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼─────────┤
│ 10.│Seminţe de oleaginoase │Pentru fiecare cantitate │ │ │
│ │şi subprodusele lor │transportată cu mijloace auto │ │ │
│ │ │sau C.F. în cadrul aceleiaşi │ │ │
│ │ │gestiuni: │kg│ 0,025 │
└────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────┴──┴─────────┘


    Tabelul nr. 2

         Perisabilităţi datorate proceselor de respiraţie la seminţele
            de consum, păstrate cu umiditate şi temperatura ridicată
                 (exprimate în grame la 1000 kg produs pentru
                       fiecare 30 de zile de păstrare)

┌────┬────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬─────────┐
│Nr. │ │ │ Norma de│
│crt.│ Denumirea produsului │ Condiţii de aplicare a │perisabi-│
│ │ │ perisabilităţilor │litate │
│ │ │ │maximă │
│ │ │ │ (g/ │
│ │ │ │ 1000 kg)│
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 1.│Grâu, secară, triticale │Pentru cantităţile cu umiditate 15%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 135 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 298 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 501 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 17%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 201 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 409 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 775 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 19%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 351 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 534 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 1271 │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 2.│Orz, orzoaică │Pentru cantităţile cu umiditate 15%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 166 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 398 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 790 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 17%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 295 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 596 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 1148 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 19%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 532 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 839 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 1586 │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 3.│Orez nedecorticat │Pentru cantităţile cu umiditate 15%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 744 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 1141 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 1832 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 17%: │ * │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 964 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 1720 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 2651 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 20%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 1746 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 2720 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 4143 │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 4.│Porumb boabe │Pentru cantităţile cu umiditate 16%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 1399 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 2489 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 3535 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 20%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 2915 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 4812 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 6803 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 24%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 5464 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 8218 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 10682 │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 5. │Porumb ştiuleţi │Pentru cantităţile cu umiditate 18%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 4173 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 6545 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 9450 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 23%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 5276 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 8255 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 11528 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 28%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 7086 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 10369 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 14479 │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 6. │Fasole │Pentru cantităţile cu umiditate 15%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 164 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 271 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 437 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 17%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 207 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 326 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 686 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 20%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 379 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 799 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 1608 │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 7. │Mazăre │Pentru cantităţile cu umiditate 15%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 70 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 192 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 442 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 17%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 164 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 422 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 983 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 20%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 370 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 983 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 1627 │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 8. │Soia │Pentru cantităţile cu umiditate 10%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 45 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 137 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 279 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 13%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 74 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 261 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 490 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 16%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 222 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 534 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 1084 │
├────┼────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 9. │Floarea-soarelui │Pentru cantităţile cu umiditate 8%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 104 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 220 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 413 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 10%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 261 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 518 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 1378 │
│ │ │Pentru cantităţile cu umiditate 13%: │ │
│ │ │- la temperatura de 15° C │ 964 │
│ │ │- la temperatura de 25° C │ 2260 │
│ │ │- la temperatura de 35° C │ 3355 │
└────┴────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴─────────┘


    Nota:
    -----
    În normele de perisabilitate nu sunt incluse scăzămintele urmare reducerii corpurilor străine şi umidităţii, care se stabilesc pe baza analizelor de laborator.

                                   -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016