Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele iulie 2003 Twitter Facebook

Acte altele iulie 2003

Monitorul Oficial 552 din 31 Iulie 2003 (M. Of. 552/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 870 din 17 iulie 2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.254/2002 privind garantarea unor credite externe şi/sau interne pentru Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, necesare pentru finanţarea Programului de reabilitare a staţiilor de cale ferată din oraşele reşedinţa de judeţ EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 552 din 31 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 27, art. 35 alin. (1) şi al art. 37 alin. (4) din legea datoriei publice nr. 81/1999,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 1.254/2002 privind garantarea unor credite externe şi/sau interne pentru ministerul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, necesare pentru finanţarea programului de reabilitare a statiilor de cale ferată din oraşele reşedinţa de judeţ, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 832 din 19 noiembrie 2002, se modifica după cum urmează:1. titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind garantarea unor credite externe şi/sau interne pentru ministerul transporturilor, construcţiilor şi turismului, necesare pentru finanţarea ...

Monitorul Oficial 542 din 29 Iulie 2003 (M. Of. 542/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 859 din 17 iulie 2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 29 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 7 din legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele de aplicare a legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, prevăzute în anexa nr. 1.art. 2se aprobă regulamentul de funcţionare a comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul culturii şi cultelor,razvan theodorescuministrul educaţiei, cercetăriişi tineretului,alexandru athanasiuministrul pentru coordonareasecretariatului general al guvernului,petru Şerban mihailescuministrul finanţelor publice,mihai nicolae tanasescubucureşti, 17 iulie 2003.nr. 859.anexa 1 norme anexa 2 regulamentul

 NORME din 17 iulie 2003 de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 542 din 29 iulie 2003

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 859 din 17 iulie 2003, publicată în monitorul oficial nr. 542 din 29 iulie 2003.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) potrivit prevederilor legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare, denumita în continuare lege, indemnizaţia de merit se acordă personalitatilor române de prestigiu, pentru realizari deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului.(2) indemnizaţia de merit se acordă persoanelor nominalizate de comisia naţionala pentru acordarea indemnizaţiei de merit, denumita în continuare comisia naţionala, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizaţiei de merit prevăzute în prezentele norme de aplicare a legii.art. ...

Monitorul Oficial 95 din 28 Iulie 2003 (M. Of. 95/2003)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 2.919 din 13 iunie 2003 la nivelul ramurii industriei materialelor de construcţii pe anul 2003 EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 9 din 28 iulie 2003

Înregistrat la ministerul muncii şi protecţiei sociale cu nr. 2919/11/13.06.2003În temeiul art. 1, alin. 2 din legea nr. 130/1996, al prevederilor legii nr. 356/2001 şi al legii nr. 54/2003 părţile contractante sunt:a. angajatorii, prin federaţia patronală din industria materialelor de construcţii patromat care îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate prevăzute de legea nr. 130/1996 la art. 16, prin reprezentanţii stabiliţi prin decizia nr. 1/2003, sunt persoane juridice înmatriculate sau persoane fizice autorizate, potrivit legii, care administrează şi utilizează capitalul, indiferent de natura acestuia, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, şi care angajează muncă salariatăb. salariaţii, prin federaţia generală a ...

Monitorul Oficial 534 din 24 Iulie 2003 (M. Of. 534/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 833 din 10 iulie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valuta şi celelalte drepturi în valuta şi în lei ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 534 din 24 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanenta în străinătate, republicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. articolul 2 va avea următorul cuprins:"art. 2pe lângă drepturile prevăzute la art. 1, unităţile trimitatoare suporta costul transportului în trafic internaţional, cheltuielile de chirie, întreţinere şi dotare ale locuinţei din străinătate, indemnizaţia pentru concediul de odihnă, costul ...

Monitorul Oficial 527 bis din 22 Iulie 2003 (M. Of. 527 bis/2003)

 ANEXĂ din 1 iulie 2003 al soiurilor de plante de cultura din România pentru anul 2003*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 527 bis din 22 iulie 2003

──────────*) aprobată prin ordinul nr. 427 din 1 iulie 2003, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 527 din 22 iulie 2003──────────  catalogul oficialnotĂcatalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din românia pentru anul 2003 cuprinde soiurile pentru cultură în românia în anul 2003.În catalogul oficial sunt înscrise soiurile verificate în reţeaua i.s.t.i.s., înregistrate în registrul soiurilor, indicându-se denumirea soiului, menţinătorul soiului, anul înregistrării, anul reînscrierii sau al radierii şi alte menţiuni specifice.soiurile aparţinând tuturor speciilor au fost testate din punct de vedere al distinctivităţii, uniformităţii şi stabilităţii, iar soiurile din speciile de culturi de câmp şi din ...

Monitorul Oficial 75 din 21 Iulie 2003 (M. Of. 75/2003)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 3.113 din 26 iunie 2003 la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului pe anul 2003 EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, Partea V nr. 7 din 21 iulie 2003

înregistrat la ministerul muncii şi solidarităţii sociale cu nr. 3113/13/26.06.2003În temeiul drepturilor garantate de art. 38, alin. 5, din constituţia româniei, al prevederilor legii nr. 130/1996 (republicate), privind contractul colectiv de muncă, s-a încheiat prezentul contract colectiv de muncă unic la nivelul ramurii agriculturii, pisciculturii şi pescuitului pe anul 2003, între:1. patronii reprezentaţi dea) federaţia patronatelor agricole din românia,şi2. salariaţii reprezentaţi de organizaţiile sindicalea) centrala sindicatelor lucrătorilor din agricultură şi alimentaţie ceres,b) federaţia sindicală a veterinarilor din românia,c) federaţia sindicală agrofrĂŢia,d) federaţia sindicală din Îmbunătăţiri funciare şi construcţii agricole,e) federaţia sindicală agrostar.cap. idispoziţii generaleart. 1părţile contractante recunosc şi acceptă pe ...

Monitorul Oficial 518 din 17 Iulie 2003 (M. Of. 518/2003)

SISTEMUL din 2 iulie 2003 de raportare contabila la 30 iunie 2003 a agentilor economici EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 518 din 17 iulie 2003

Cap. i a. norme metodologice privind intocmirea, verificarea si centralizarea raportarilor contabile ale agentilor economici la 30 iunie 2003 1. generalitati agentii economici, indiferent de forma de organizare, tipul de proprietate si de reglementarile contabile aplicate, inclusiv persoanele juridice aflate in curs de lichidare, pana la terminarea lichidarii, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile la 30 iunie 2003 la unitatile teritoriale ale ministerului finantelor publice. agentii economici pot depune raportarile contabile la 30 iunie 2003 la registratura unitatilor teritoriale ale ministerului finantelor publice sau la ...

Monitorul Oficial 516 din 17 Iulie 2003 (M. Of. 516/2003)

 NORME METODOLOGICE din 9 iunie 2003 de evaluare pentru acreditarea furnizorilor de îngrijiri la domiciliu EMITENT: Ministerul Sănătăţii şi Familiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 516 din 17 iulie 2003

──────────aprobate prin ordinul nr. 559 din 9 iunie 2003, publicat în monitorul oficial nr. 516 din 17 iulie 2003.──────────cap. ietapele procesului de acreditareart. 1acreditarea furnizorului de îngrijiri la domiciliu se face de către subcomisia naţionala de acreditare a furnizorilor de Îngrijiri la domiciliu, denumita în continuare scnafid, pentru fiecare punct de lucru*1).*1) prin punct de lucru se înţelege locul unde se asigura respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 lit. e), f) şi g) din normele privind organizarea şi funcţionarea ingrijirilor la domiciliu, precum şi autorizarea persoanelor juridice şi fizice care acorda aceste servicii, aprobate prin ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. ...

Monitorul Oficial 512 din 16 Iulie 2003 (M. Of. 512/2003)

 LISTA din 16 iulie 2003 cuprinzând autorizaţiile, în vigoare la data de 1 iulie 2003, eliberate de Ministerul Finanţelor Publice agenţilor economici producători interni şi importatori de alcool etilic rafinat, distilate, băuturi alcoolice distilate şi produse intermediare, în conformitate cu prevederile art. 46 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 16 iulie 2003

 lista agenţilor economici producători interni şiimportatori de alcool etilic rafinat─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── nr. numărul şi data denumire agent economic crt. autorizaţiei (societate comercială)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  i. alcool. etilic rafinat   1 25150231/01.04.2003 agronad prodimpex 2ooo s.r.l. - ilfov   2 35860341/01.07.2003 alco zim s.a. - teleorman   3 392/01.11.2002 ...

Monitorul Oficial 506 din 14 Iulie 2003 (M. Of. 506/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 772 din 3 iulie 2003 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a Băncii Comerciale Române - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 506 din 14 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 8 alin. (1) din legea nr. 83/1997 pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 28/2003 privind vânzarea unor pachete de acţiuni ale băncii comerciale române - s.a.,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia de privatizare a băncii comerciale române - s.a., elaborata de comisia de privatizare numita prin hotărârea guvernului nr. 326/2001, cu modificările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2punerea în aplicare a strategiei de privatizare a băncii ...

Monitorul Oficial 504 din 11 Iulie 2003 (M. Of. 504/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 801 din 3 iulie 2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli şi asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii pentru achiziţionarea de instalaţii de irigat noi, din producţia internă, cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 504 din 11 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 9 din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 166/2002,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicse aprobă programul privind sprijinirea producătorilor agricoli şi asociaţiilor utilizatorilor de apa pentru irigaţii pentru achiziţionarea de instalaţii de irigat noi, din producţia interna, cu finanţare de la bugetul de stat, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,ilie sarbuministrul finanţelor publice,mihai nicolae tanasescubucureşti, 3 iulie 2003.nr. 801.anexa 1 program

Monitorul Oficial 484 din 07 Iulie 2003 (M. Of. 484/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 726 din 28 iunie 2003 privind completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 782/2002 pentru modificarea capitalului social al Societăţii Comerciale "Moreni Parc Industrial" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 484 din 7 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 782/2002 pentru modificarea capitalului social al societăţii comerciale "moreni parc industrial" - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 557 din 30 iulie 2002, se completează cu un nou alineat, alineatul (3), având următorul cuprins:"(3) data constituirii definitive a parcului industrial moreni este data transferului de active prevăzut la alin. (2)."prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul economieişi comerţului,dan ioan popescuministrul finanţelor publice,mihai nicolae tanasescubucureşti, 28 iunie 2003.nr. 726.

Monitorul Oficial 475 din 03 Iulie 2003 (M. Of. 475/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 719 din 25 iunie 2003 privind acordarea unor ajutoare financiare EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 475 din 3 iulie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 5 alin. (1) lit. e) şi alin. (2) din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea fondului naţional de solidaritate, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicse aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 2.527 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul ministerului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pe anul 2003, familiilor şi persoanelor singure din judeţele alba, argeş, bacău, bihor, brăila, braşov, botoşani, caraş-severin, călăraşi, dâmboviţa, galaţi, giurgiu, gorj, hunedoara, iaşi, ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016