Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME din 17 iulie 2003  de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME din 17 iulie 2003 de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 542 din 29 iulie 2003
──────────
    Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 859 din 17 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 542 din 29 iulie 2003.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Potrivit prevederilor Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit, cu modificările ulterioare, denumita în continuare lege, indemnizaţia de merit se acordă personalitatilor române de prestigiu, pentru realizari deosebite şi pentru recompensarea unei activităţi de notorietate în domeniul culturii, ştiinţei şi sportului.
    (2) Indemnizaţia de merit se acordă persoanelor nominalizate de Comisia naţionala pentru acordarea indemnizaţiei de merit, denumita în continuare Comisia naţionala, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizaţiei de merit prevăzute în prezentele norme de aplicare a legii.

    ART. 2
    Persoanele nominalizate de Comisia naţionala au dreptul la plata indemnizaţiei de merit începând cu luna următoare celei în care beneficiarul a fost nominalizat de aceasta comisie.

    ART. 3
    (1) Academia Română, Ministerul Culturii şi Cultelor, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi Agenţia Naţionala pentru Sport vor prevedea în bugetele proprii fondurile de la bugetul de stat destinate acordării indemnizaţiilor de merit.
    (2) Plata indemnizaţiei de merit se face lunar prin casieriile instituţiilor prevăzute la alin. (1).
    (3) În cazul uniunilor de creaţie prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege, fondurile vor fi distribuite beneficiarilor de către Ministerul Culturii şi Cultelor, prin uniunile de creaţie respective.

    ART. 4
    (1) Indemnizaţia de merit se acordă, de regula, pe viaţa.
    (2) Comisia naţionala poate revoca hotărârea de nominalizare pentru acordarea indemnizaţiei de merit în cazuri temeinic motivate.

    ART. 5
    (1) Comisia naţionala stabileşte numărul de indemnizaţii de merit care se acordă pentru fiecare dintre domeniile prevăzute la art. 1 din lege.
    (2) Comisia naţionala propune numărul de indemnizaţii de merit care se acordă anual în vederea stabilirii acestora prin legea bugetului de stat, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din lege.

    ART. 6
    (1) În vederea acordării indemnizaţiei de merit, potentialii beneficiari vor depune la registratura instituţiilor prevăzute la art. 3 din lege următoarele documente:
    a) curriculum vitae;
    b) documentele care atesta îndeplinirea criteriilor de atribuire a indemnizaţiei de merit;
    c) recomandarea instituţiilor prevăzute la art. 3 şi/sau a uniunilor de creaţie prevăzute la art. 4 alin. (1) din lege.

    (2) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse până la data de 1 mai a fiecărui an, iar în anul 2003, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.

    ART. 7
    (1) Documentele privind acordarea indemnizaţiei de merit se transmit subcomisiilor de specialitate ale Comisiei naţionale.
    (2) Subcomisiile de specialitate ale Comisiei naţionale analizează documentele depuse şi verifica îndeplinirea criteriilor prevăzute de prezentele norme.
    (3) Dacă se constată că sunt îndeplinite criteriile prevăzute de prezentele norme, documentele se înaintează instituţiilor prevăzute la art. 3 din lege.
    (4) După primirea documentelor de la subcomisiile de specialitate, instituţiile prevăzute la art. 3 din lege înaintează propunerile Comisiei naţionale, care decide.

    ART. 8
    (1) Indemnizaţia de merit se poate acorda persoanelor care au împlinit vârsta de 60 de ani.
    (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) persoanele care beneficiază de pensie de invaliditate.

    CAP. II
    Criterii de atribuire a indemnizaţiei de merit pentru domeniul ştiinţei
    ART. 9
    Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul ştiinţei sunt următoarele:
    a) să aibă o opera recunoscută de comunitatea ştiinţifică naţionala şi internationala;
    b) sa fi obţinut premii în domeniul sau de specialitate (premiul Academiei Române sau alte premii acordate de instituţii ştiinţifice recunoscute);
    c) să fie creator de şcoala (recunoscut ca atare), initiator şi conducător de proiecte de interes naţional;
    d) sa fi colaborat la proiecte din cadrul Uniunii Europene sau iniţiate de alte organisme internaţionale.


    CAP. III
    Criterii de atribuire a indemnizaţiei de merit pentru domeniul culturii
    A. Domeniul creatiei muzicale
    ART. 10
    Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul creatiei muzicale sunt următoarele:
    a) compozitii muzicale prestigioase în genurile: opera, balet, opereta; muzica simfonica (simfonii, concerte); muzica de camera (cvartete, sonate, lieduri); muzica corala; muzica uşoară şi jazz;
    b) creatii muzicologice de anvergura cu profil: bizantinologic, istoriografic, analiza creaţie, eseistica, lexicografie, folcloristica, cronica muzicala;
    c) premii naţionale şi internaţionale;
    d) distincţii, medalii, decoraţii, titluri;
    e) prezente internaţionale;
    f) participari la concursuri, jurii, festivaluri;
    g) vechime în domeniul creatiei;
    h) discografie;
    i) lucrări tipărite;
    j) valoare public recunoscută.    B. Domeniul creatiei interpretative
    ART. 11
    Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul creatiei interpretative sunt următoarele:
    a) prezenta prestigioasa pe podiumul de concert şi scena lirica;
    b) repertoriu - titluri, roluri;
    c) premiere - prime auditii;
    d) turnee în ţara şi în străinătate;
    e) premii, titluri, distincţii, decoraţii;
    f) vechime artistică;
    g) discografie;
    h) valoare public recunoscută.    C. Domeniul cinematografiei
    ART. 12
    Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul cinematografiei sunt următoarele:
    a) numărul filmelor realizate din diferite genuri cinematografice;
    b) vechimea neîntreruptă în activitatea cinematografica;
    c) premii obţinute la concursuri şi festivaluri cinematografice interne;
    d) premii obţinute la concursuri şi festivaluri cinematografice internaţionale;
    e) distincţii naţionale şi internaţionale;
    f) activitate publicistica şi titluri ştiinţifice în domeniul de specialitate.    D. Domeniul literar
    ART. 13
    Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul literar sunt următoarele:
    a) o opera literară de valoare public recunoscută;
    b) premii ale Academiei Române şi ale Uniunii Scriitorilor din România;
    c) premii internaţionale;
    d) traduceri în străinătate.    E. Domeniul arhitecturii
    ART. 14
    Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul arhitecturii sunt următoarele:
    a) merite deosebite confirmate prin: concursuri publice interne şi internaţionale; premii ale Uniunii Arhitectilor din România;
    b) merite deosebite în domeniul conservării patrimoniului naţional construit;
    c) merite deosebite în creaţia de arhitectura şi urbanism, confirmate de organizaţiile profesionale locale.    F. Domeniul artei plastice
    ART. 15
    Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul artei plastice sunt următoarele:
    a) sa fi obţinut premii acordate de Uniunea Artiştilor Plastici sau de alte instituţii naţionale abilitate (Academia Română, Ministerul Culturii şi Cultelor, fundaţii sau asociaţii naţionale recunoscute);
    b) sa fi obţinut premii internaţionale la concursuri recunoscute (bienale, trienale) sau academii internaţionale;
    c) sa fi obţinut medalii, titluri naţionale şi internaţionale;
    d) să aibă o activitate expozitionala recunoscută de critica de specialitate din ţara şi din străinătate;
    e) sa fi publicat materiale de specialitate (critica de arta, articole în reviste de specialitate).    G. Domeniul teatrului
    ART. 16
    Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit în domeniul teatral sunt următoarele:
    a) valoare artistică recunoscută public;
    b) vechime în activitatea teatrala şi cinematografica;
    c) premii obţinute în concursuri şi festivaluri teatrale şi cinematografice;
    d) distincţii naţionale şi internaţionale.    CAP. IV
    Criterii de atribuire a indemnizaţiei de merit pentru domeniul sportului
    ART. 17
    (1) În domeniul sportului indemnizaţia de merit se acordă persoanelor care au obţinut rezultate deosebite sau au contribuit nemijlocit la obţinerea acestora şi care fac parte din următoarele categorii:
    a) sportivi;
    b) antrenori;
    c) cadre medicale şi cercetători;
    d) arbitri;
    e) alte personalităţi care au participat la acţiuni externe deosebite de promovare a imaginii României.

    (2) Documentele necesare nominalizarii, ce urmează a fi transmise subcomisiei de specialitate a Comisiei naţionale, se depun la Agenţia Naţionala pentru Sport de către: federaţiile sportive naţionale, cluburi, direcţiile pentru sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, complexurile sportive naţionale, Institutul Naţional de Cercetare pentru Sport, Institutul Naţional de Medicina Sportiva Bucureşti, precum şi de persoanele care se considera îndreptăţite sa beneficieze de indemnizaţie.

    ART. 18
    Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit sunt următoarele:
    A. în cazul sportivilor:
    a) sa nu beneficieze de renta viageră potrivit prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; nu se poate renunţa la renta în favoarea indemnizaţiei de merit;
    b) să se fi retras din activitatea sportiva;
    c) sa fi obţinut cel puţin 4 medalii la campionatele europene, campionatele mondiale de seniori sau cel puţin 2 medalii la jocurile olimpice, la sporturile individuale, sau cel puţin o medalie, pentru sporturile de echipa, la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;
    d) să se afle într-o stare precara de sănătate sau să aibă o invaliditate permanenta, certificată potrivit legii. În situaţia unei stări de invaliditate permanenta dobandita în timpul activităţii sportive, certificată legal, să aibă cel puţin o medalie la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;

    B. în cazul antrenorilor, sa îndeplinească una dintre condiţiile prevăzute la lit. a)-d) şi condiţia prevăzută la lit. e):
    a) sa fi pregătit nemijlocit loturile naţionale sau olimpice în calitate de antrenor, cucerind cu sportivii pe care i-au pregătit un număr de cel puţin 5 medalii de aur la campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, dintre care cel puţin 2 medalii de aur la jocurile olimpice, pentru sporturile individuale, iar pentru jocurile sportive, un total de cel puţin 2 medalii de aur la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, cupe europene de seniori sau cupe mondiale de seniori, jocuri olimpice;
    b) sa fi fost componenţi ai colectivelor tehnice ale loturilor naţionale şi olimpice de seniori sau sa fi pregătit nemijlocit, pe o perioadă de minimum 10 ani, cucerind cu sportivii pe care i-au pregătit cel puţin 8 medalii la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru sporturile individuale, ori un număr de 2 medalii la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru jocurile sportive;
    c) sa fi desfăşurat o activitate de antrenor de cel puţin 20 de ani în structuri sportive sau la loturile naţionale şi sa fi pregătit nemijlocit ori sa fi selecţionat, pregătit şi promovat la loturile naţionale şi olimpice un număr de cel puţin 15 sportivi care au fost medaliati la jocurile olimpice, campionate europene şi campionate mondiale de seniori, pentru sporturile individuale, sau cel puţin 5 sportivi pentru jocuri sportive, medaliati la aceleaşi competitii, plus cupe mondiale şi cupe europene de seniori;
    d) după vârsta de 60 de ani, celor care au avut o activitate îndelungată ca antrenor, au contribuit la obţinerea unor rezultate de prestigiu de către sportivi şi au determinat dezvoltarea ramurii de sport respective prin rezultate, cercetări, lucrări, funcţii de conducere etc.;
    e) sa fi împlinit vârsta de 60 de ani sau să fie pensionaţi în urma dobândirii unei invaliditati permanente;

    C. în cazul cadrelor medicale şi al cercetatorilor, după vârsta de pensionare, celor care au activat în colectivele tehnice ale loturilor naţionale şi olimpice o perioadă de cel puţin 20 de ani, perioada în care sportivii pe care i-au asistat au cucerit cel puţin 15 medalii la jocurile olimpice, campionate europene şi campionate mondiale de seniori sau cel puţin 3 medalii la jocurile olimpice, campionate europene şi campionate mondiale, cupe europene, cupe mondiale de seniori, pentru jocurile sportive;
    D. în cazul arbitrilor:
    a) sa fi împlinit vârsta legală de pensionare;
    b) sa fi activat cel puţin 20 de ani în domeniu şi sa fi arbitrat cel puţin la o editie a jocurilor olimpice şi a campionatelor mondiale sau europene ori la 2 editii ale cupelor mondiale sau europene, în turneele finale ale acestora;

    E. în cazul altor personalităţi care au participat la acţiuni externe deosebite de promovare a imaginii României şi de dezvoltare a sportului românesc în lume.


    ART. 19
    În cazul în care numărul persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme este mai mare decât numărul de indemnizaţii alocate sportului, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului va inainta Comisiei naţionale lista cu ordinea atribuirii acestora, în urma analizei făcute de subcomisia de specialitate, care va fi aprobată prin ordin al ministrului de resort.


    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016