Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele mai 2003 Twitter Facebook

Acte altele mai 2003

Monitorul Oficial 362 bis din 28 Mai 2003 (M. Of. 362 bis/2003)

 NORMĂ*) din 15 aprilie 2003 privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreturilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale EMITENT: MINISTERUL SANATATII PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 bis din 28 mai 2003

---------*) aprobata de ordinul nr. 358 din 15.04.2003, publicat în monitorul oficial nr. 362 din 28 mai 2003.art. 1(1) prezentele norme se aplica ansamblului de activităţi privind producerea, importul, controlul şi examenul calitativ, individualizarea, desfacerea şi utilizarea nutreţurilor combinate, aditivilor şi preparatelor furajere de tipul nutreţurilor combinate medicamentate, premixurilor, concentratelor proteino-vitamino-minerale, probioticelor, suplimentelor furajere destinate alimentaţiei animalelor din toate speciile.(2) sunt abilitate să desfăşoare activităţi economice în domeniul producerii, comercializării şi utilizării nutreţurilor menţionate la alin. (1), persoanele fizice sau juridice şi asociaţii agricole care deţin unităţi autorizate, numite unităţi producătoare de nutreţuri combinate.(3) Înfiinţarea unităţilor producătoare de nutreţuri combinate ...

 NORMĂ*) din 31 martie 2003 privind parametrii de calitate şi salubritate pentru producerea, importul, controlul calităţii, comercializarea şi utilizarea nutreţurilor concentrate simple, combinate, aditivilor furajeri, premixurilor, substanţelor energetice, substanţelor minerale şi a nutreţurilor speciale EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 362 bis din 28 mai 2003

---------*) aprobata de ordinul nr. 249/31.03.2003, publicat în monitorul oficial nr. 362 din 28 mai 2003.art. 1(1) prezentele norme se aplica ansamblului de activităţi privind producerea, importul, controlul şi examenul calitativ, individualizarea, desfacerea şi utilizarea nutreţurilor combinate, aditivilor şi preparatelor furajere de tipul nutreţurilor combinate medicamentate, premixurilor, concentratelor proteino-vitamino-minerale, probioticelor, suplimentelor furajere destinate alimentaţiei animalelor din toate speciile.(2) sunt abilitate să desfăşoare activităţi economice în domeniul producerii, comercializării şi utilizării nutreţurilor menţionate la alin. (1), persoanele fizice sau juridice şi asociaţii agricole care deţin unităţi autorizate, numite unităţi producătoare de nutreţuri combinate.(3) Înfiinţarea unităţilor producătoare de nutreţuri combinate se face ...

Monitorul Oficial 360 din 27 Mai 2003 (M. Of. 360/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 549 din 17 mai 2003 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/1995 privind organizarea şi funcţionarea Regiei Autonome "Rasirom" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 360 din 27 mai 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 60/1995 privind organizarea şi funcţionarea regiei autonome "rasirom", publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 40 din 24 februarie 1995, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:1. la articolul 3 alineatul 1, după litera k) se introduce o noua litera, litera l), cu următorul cuprins:"l) manipularea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor radiologice."2. la articolul 3 din anexa nr. 1, după litera t) se introduce o noua litera, litera t), cu următorul cuprins:"ţ) manipularea, întreţinerea şi exploatarea instalaţiilor radiologice."prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:directorul serviciului roman de informaţii,alexandru radu timofteministrul sănătăţii şi familiei,daniela ...

Monitorul Oficial 352 din 22 Mai 2003 (M. Of. 352/2003)

 LISTA din 22 mai 2003 depozitelor speciale (completare) EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 mai 2003

Lista depozitelor speciale (completare)┌─┬──────────────────┬────────┬───────┬──────┬──────────────────────────────┐│n│denumire societate│cod unic│număr │număr │ ││r│comercială │de inre-│de auto│aviz │ ││ │autorizata │gistrare│rizare │pentru│ ...

Monitorul Oficial 346 din 21 Mai 2003 (M. Of. 346/2003)

 INSTRUCŢIUNI din 22 aprilie 2003 de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţa în exploatare a barajelor - NTLH - 040 EMITENT: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 21 mai 2003

Cap. iprevederi generaleart. 1(1) se supun prevederilor prezentelor instrucţiuni barajele aflate în toate etapele de realizare şi de exploatare: proiectare, execuţie, exploatare în perioada de execuţie, exploatare curenta, postutilizare, conservare sau abandonare, încadrate în categorii de importanţa conform metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţa a barajelor - ntlh-021, aprobată prin ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 115/288/2002, denumite în continuare baraje.(2) potrivit ordonanţei de urgenta a guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 466/2001, prin baraj se înţelege orice lucrare hidrotehnica având o structura existenta ...

Monitorul Oficial 340 din 20 Mai 2003 (M. Of. 340/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 518 din 8 mai 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 340 din 20 mai 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 8 mai 2003.nr. 518.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul ...

Monitorul Oficial 342 din 20 Mai 2003 (M. Of. 342/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 517 din 8 mai 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 342 din 20 mai 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 8 mai 2003.nr. 517.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul ...

Monitorul Oficial 65 din 20 Mai 2003 (M. Of. 65/2003)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ UNIC nr. 2.212 din 14 aprilie 2003 la nivelul ramurii construcţiilor de maşini pe anii 2001-2004 EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, Partea V nr. 6 din 20 mai 2003

înregistrat la ministerul muncii şi solidarităţii sociale cu nr. 2212/14 aprilie 2003părţile contractanteÎn temeiul legii nr. 130/1996, republicată, se încheie prezentul contract colectiv de muncă unic aplicabil în unităţi cu activitate preponderentă în producţia de construcţii metalice, produse din metal, maşini, echipamente şi mijloace de transport, indiferent de natura capitalului şi de forma de organizare, între federaţiile sindicale şi patronat.1. salariaţii/angajaţii sunt reprezentaţi în conformitate cu art. 41 şi 42 din legea nr. 54/2003 şi cu art. 17 alin. b) din legea nr. 130/1996, republicată, prin:1. federaţia sindicatelor din construcţii de maşini f.s.c.m. (cnsrl-frĂŢia);2. federaţia u metal (alfa);3. cartel metal ...

Monitorul Oficial 339 din 19 Mai 2003 (M. Of. 339/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 519 din 8 mai 2003 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 339 din 19 mai 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acorda cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 8 mai 2003.nr. 519.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat redobândirea cetăţeniei române în temeiul art. 10 alin. 1 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu ...

Monitorul Oficial 332 din 16 Mai 2003 (M. Of. 332/2003)

 LISTA din 16 mai 2003 agenţilor economici comercianţi angro de uleiuri minerale EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 mai 2003

   lista agenţilor economici comercianţi angro de uleiuri minerale┌───┬─────────────────────────────────────┬─────────────────┬───────────────┐│nr.│ │ │ cod unic ││crt│ denumire societate │ judeŢ ...

Monitorul Oficial 331 bis din 15 Mai 2003 (M. Of. 331 bis/2003)

 PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 14 martie 2003 privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor*) EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 331 bis din 15 mai 2003

----------*) prescripţia tehnică a fost aprobată prin ordinul nr. 146/2003, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 331 din 15 mai 2003. inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor  sub presiune şi instalaţiilor de ridicat -iscir- - reglementare tehnicĂ naŢionalĂ - prescripŢie tehnicĂ  pt r3-2003  cerinŢe tehniceprivind montarea, punerea În funcŢiune, utilizarea,repararea Şi verificarea tehnicĂ a stivuitoarelorcolecŢia inspecŢiei de stat pentru controlul cazanelor,   recipientelor sub presiune Şi instalaŢiilor de ridicat -iscir-   - ediŢie oficialĂ -───────────────────────────────────────────────────────────────────nr. referinţă: pt r 3- 2003 ediţia 1───────────────────────────────────────────────────────────────────scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru ...

Monitorul Oficial 327 din 14 Mai 2003 (M. Of. 327/2003)

 NORME TEHNICE din 25 aprilie 2003 privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor EMITENT: MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 14 mai 2003

Cap. 1controlul medical şi asistenta medicală a sportivilora. controlul medical preventivart. 1(1) controlul medical al sportivilor legitimati se efectuează semestrial, în conformitate cu baremul examinărilor medicale prevăzut în anexa nr. 1, în cabinetele de medicina sportiva din cadrul ambulatoriilor de specialitate judeţene, din policlinica pentru sportivi a municipiului bucureşti şi din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi, singurele unităţi sanitare abilitate sa acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente şi la competiţiile sportive oficiale.(2) medicii angajaţi ai cluburilor sportive sau ai asociaţiilor sportive pot efectua controlul medical al sportivilor fără a avea dreptul legal de a elibera aviz medico-sportiv pentru ...

 NORME TEHNICE din 25 aprilie 2003 privind controlul medical al sportivilor, asistenţa medico-sportivă în complexurile sportive naţionale, precum şi în cantonamentele loturilor naţionale şi olimpice şi asistenţa medicală la bazele sportive în timpul desfăşurării antrenamentelor şi competiţiilor EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 din 14 mai 2003

Cap. 1controlul medical şi asistenta medicală a sportivilora. controlul medical preventivart. 1(1) controlul medical al sportivilor legitimati se efectuează semestrial, în conformitate cu baremul examinărilor medicale prevăzut în anexa nr. 1, în cabinetele de medicina sportiva din cadrul ambulatoriilor de specialitate judeţene, din policlinica pentru sportivi a municipiului bucureşti şi din ambulatoriile de specialitate pentru sportivi, singurele unităţi sanitare abilitate sa acorde avizul medico-sportiv necesar pentru participarea la antrenamente şi la competiţiile sportive oficiale.(2) medicii angajaţi ai cluburilor sportive sau ai asociaţiilor sportive pot efectua controlul medical al sportivilor fără a avea dreptul legal de a elibera aviz medico-sportiv pentru ...

Monitorul Oficial 327 bis din 14 Mai 2003 (M. Of. 327 bis/2003)

 ANEXE din 19 decembrie 2002 privind controlul bacteriei Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 327 bis din 14 mai 2003

--------*) fac parte din ordinul nr. 632 din 19.12.2002 publicat în monitorul oficial, partea i nr. 327 din 14 mai 2003.anexa i secŢiunea ilista plantelor - gazda ale bacteriei ralstonia solanacearum (smith) yabuuchi et al. prevăzute la art. 1plante (inclusiv tuberculi), altele decât seminţele propriu-zise de solanum tuberosum l. (cartof).plante, altele decât fructele şi seminţele de lycopersicon lycopersicum (l.) karsten ex farw. (tomate).secŢiunea iiinspecţii1. inspecţiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din ordin, se bazează pe biologia organismului şi pe sistemele de producţie proprii:(i) în cazul cartofului:- în perioade corespunzătoare, inspecţia vizuala a culturii şi/sau prelevarea de probe ...

Monitorul Oficial 325 din 14 Mai 2003 (M. Of. 325/2003)

 NORME METODOLOGICE din 8 aprilie 2003 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic, administrat de Centrul Naţional al Cinematografiei EMITENT: CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 14 mai 2003

Cap. 1dispoziţii generaleart. 1În temeiul prevederilor art. 2 şi ale art. 29 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 491/2002, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, la cererea temeinic justificată a debitorilor persoane fizice sau juridice, precum şi asociaţii fără personalitate juridică, centrul naţional al cinematografiei acordă înlesniri la plată:a) obligaţiilor la fondul cinematografic, restante la data de 31 decembrie 2001 şi neachitate la data depunerii cererii:1. contribuţia de 1,5% din ...

Monitorul Oficial 324 din 14 Mai 2003 (M. Of. 324/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 498 din 18 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 324 din 14 mai 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 51^1 din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare unitară a legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefectii, preşedinţii consiliilor judeţene, primării, precum şi entitatile implicate în restituirea în natura sau acordarea ...

Monitorul Oficial 55 din 08 Mai 2003 (M. Of. 55/2003)

 CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ nr. 2.091 din 16 aprilie 2003 la nivel de grupuri de angajatori, societăţi comerciale, staţiuni de cercetare şi producţie, unităţi bugetare, din domeniul agriculturii, alimentaţiei şi tutunului, pentru anul 2003 EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITĂŢII SOCIALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL, Partea V nr. 5 din 8 mai 2003

încheiat conform prevederilor legii nr. 130/1996 şi înregistrat la ministerul muncii şi solidarităţii sociale cu nr. 2091/16.04.2003cap. i dispoziţii generaleart. 1 părţile contractante recunosc şi acceptă pe deplin că sunt egale şi libere în negocierea contractului colectiv de muncă pentru anul 2003 la nivel de grupuri de angajatori, societăţi comerciale, staţiuni de cercetare şi producţie, unităţi bugetare, din domeniul agriculturii, alimentaţiei şi tutunului, conform cod caen: 01, 05, 15, 16, 55, 66, 67, 73, 75, 41, 90, 924, 502, 71, 74, 91, 93, 95, 99.art. 2 (1) prevederile prezentului contract colectiv de muncă se aplică la grupuri de angajatori, prevăzute ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016