Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   INSTRUCŢIUNI din 22 aprilie 2003  de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţa în exploatare a barajelor - NTLH - 040    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 INSTRUCŢIUNI din 22 aprilie 2003 de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţa în exploatare a barajelor - NTLH - 040

EMITENT: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 346 din 21 mai 2003
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Se supun prevederilor prezentelor instrucţiuni barajele aflate în toate etapele de realizare şi de exploatare: proiectare, execuţie, exploatare în perioada de execuţie, exploatare curenta, postutilizare, conservare sau abandonare, încadrate în categorii de importanţa conform Metodologiei privind stabilirea categoriilor de importanţa a barajelor - NTLH-021, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 115/288/2002, denumite în continuare baraje.
    (2) Potrivit Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2001, prin baraj se înţelege orice lucrare hidrotehnica având o structura existenta sau propusă, care este capabilă să asigure acumularea, permanenta ori nepermanenta, de apa, de deşeuri industriale lichide sau solide depuse subacvatic (din industria chimica, industria energetica şi din iazurile de decantare din industria miniera), precum şi lucrările hidrotehnice speciale, a căror rupere poate produce pierderea necontrolata a conţinutului acumulat, cu efecte negative deosebit de importante asupra mediului social, economic şi/sau natural.

    ART. 2
    (1) Conform Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranţa a barajelor - NTLH-032, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 118/2002, pentru barajele aflate în exploatare sau în faza provizorie de punere în exploatare deţinătorul sau administratorul acestora, precum şi beneficiarii sau titularii de investiţie pentru barajele noi sunt obligaţi să obţină de la Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului sau de la unităţile abilitate de minister autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă.
    (2) Pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente, beneficiarul sau titularul de investiţie, în faza de proiectare, este obligat să obţină acordul de funcţionare în condiţii de siguranţă.
    (3) Pentru barajele încadrate în categoriile de importanţa A şi B competentele de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă revin Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, iar pentru barajele încadrate în categoriile de importanţa C şi D competentele revin Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi direcţiilor de ape bazinale aflate în structura sa, conform prevederilor prezentelor instrucţiuni, unităţi denumite în continuare autorităţi competente.

    ART. 3
    (1) Autorizaţia/acordul de funcţionare în condiţii de siguranţă se obţine pe baza documentaţiei de evaluare a siguranţei barajului respectiv, semnată de un expert certificat/avizat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, a avizului asupra acestei documentaţii şi, după caz, a proiectului de urmărire a comportării în timp a barajului, conform prevederilor Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranţa a barajelor - NTLH - 032, iar eliberarea autorizaţiei/acordului de funcţionare în condiţii de siguranţă se efectuează după achitarea tarifelor stabilite în condiţiile prevăzute de lege şi aprobate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.
    (2) Documentaţiile de evaluare a siguranţei barajelor reprezintă concluzia expertizei tehnice cu caracter special privind starea de exploatare în condiţii de siguranţă a barajelor, expertiza pe care, în conformitate cu prevederile art. 64 alin. (2) şi ale art. 68 din Legea apelor nr. 107/1996, deţinătorii de baraje, cu orice titlu, au obligaţia sa o efectueze la termenele stabilite prin lege, indiferent de mărimea barajului sau de folosintele acestuia.
    (3) În conformitate cu prevederile Legii nr. 466/2001, evaluarea siguranţei barajelor se realizează de experţi tehnici atestaţi de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii şi ale actelor normative emise în aplicarea acestei legi, şi certificati/avizaţi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor, denumiţi în continuare experţi.
    (4) Experţii care efectuează evaluarea siguranţei barajelor sunt certificati, respectiv avizaţi, în conformitate cu Regulamentul privind organizarea şi certificarea corpului de experţi pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţa A şi B - NTLH-014 şi cu Procedura de avizare a specialiştilor pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor încadrate în categoriile de importanţa C şi D - NTLH-015, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 114/2002.

    ART. 4
    (1) Documentaţiile de evaluare a siguranţei barajelor se efectuează de către experţi, în conformitate cu Metodologia privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi lacurilor de acumulare - NTLH-022 sau cu Metodologia privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a barajelor şi digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale - NTLH-023, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 116/289/2002 sau, după caz, în conformitate cu normele specifice pentru lucrările care nu se încadrează în metodologiile specificate mai sus, denumite în continuare metodologii specifice.
    (2) Avizarea documentaţiilor se efectuează de către comisii de avizare constituite în conformitate cu prevederile prezentelor instrucţiuni, denumite astfel în continuare.
    (3) În funcţie de concluziile analizei, comisia de avizare poate emite avizul privind documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajului, pentru barajele existente, respectiv avizul privind proiectul barajului, pentru barajele noi, precum şi avizul pentru celelalte documentaţii prevăzute la art. 2 alin. (3), denumit în continuare aviz. Avizul este semnat de preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei de avizare a documentaţiei pentru barajul respectiv. Comisia de avizare poate solicita completări la documentaţie şi reprogrameaza avizarea acesteia sau o poate respinge fără a fi emis un aviz asupra acesteia.
    (4) În cazul unei documentaţii în care expertul propune măsuri şi lucrări de punere în siguranţa a barajului, comisia de avizare avizează documentaţia, iar autoritatea competentă comunică deţinătorului barajului concluziile din procesul-verbal al şedinţei.
    (5) După realizarea măsurilor şi lucrărilor stabilite în şedinţa comisiei de avizare expertul întocmeşte un raport de conformare, prin care confirma execuţia acestora, iar comisia de avizare reanalizeaza documentaţia în vederea emiterii avizului. Raportul de conformare face parte integrantă din noua documentaţie ce va fi analizata în cadrul comisiei de avizare.
    (6) a) În cazul unei documentaţii întocmite cu mai mult de un an înainte de data transmiterii acesteia pentru avizare la autoritatea competentă, deţinătorul barajului va comanda expertului care a întocmit documentaţia elaborarea unui raport de conformare. Raportul se va întocmi ca urmare a unei inspecţii în teren a barajului şi va confirma sau va infirma starea tehnica actuala şi de siguranţă în exploatare a barajului.
    b) În cazul confirmării concluziilor din documentaţia iniţială raportul de conformare va face parte integrantă din documentaţia ce va fi transmisă pentru avizare la autoritatea competentă. În cazul în care expertul constata ca s-au produs evenimente recente de natura sa modifice starea de siguranţă în funcţionare a barajului, deţinătorul barajului va realiza măsuri şi lucrări de punere în siguranţa a barajului propuse de expert, urmând apoi procedura prevăzută la alin. (5).

    (7) În cazul în care s-au produs evenimente recente de natura sa modifice starea de siguranţă în funcţionare a barajului, indiferent de data la care s-a întocmit documentaţia de evaluare a siguranţei barajului supus avizării, raportul de conformare este obligatoriu sau deţinătorul barajului va efectua o contraexpertiza, conform prevederilor legale.
    (8) Avizul este obligatoriu pentru ca autorităţile competente sa emita autorizaţia/acordul de funcţionare în siguranţa a barajului sau, după caz, sa ia decizia ce se impune, conform legii.
    (9) Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă se emite pe o perioadă determinata, de maximum 7 ani pentru barajele din categoria de importanţa A şi B şi de maximum 10 ani pentru celelalte baraje, durata fiind stabilită prin autorizaţie de autoritatea emitenta, şi se reînnoieşte la expirare sau în cazul producerii unor accidente ori incidente în exploatare. Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă certifica îndeplinirea exigenţelor de performanţă în perioada de exploatare şi este obligatorie pentru obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor şi de protecţia mediului pentru baraje.
    (10) Acordul de funcţionare în condiţii de siguranţă se referă la încadrarea în categoria de importanţa a barajului conform legii, la adaptarea soluţiilor de proiectare la condiţiile de amplasament şi la respectarea normelor şi reglementărilor legale, precum şi a experienţei în domeniu. Acordul de funcţionare în condiţii de siguranţă îşi menţine valabilitatea pe toată durata execuţiei lucrărilor, cu condiţia respectării prevederilor cuprinse în acesta, iar dacă o perioadă de 2 ani de la data emiterii execuţia nu a început, acordul îşi pierde valabilitatea. Acordul de funcţionare în condiţii de siguranţă poate fi reînnoit numai dacă se respecta integral prevederile documentaţiei pentru care s-a emis acordul iniţial. Acordul de funcţionare în siguranţa este obligatoriu pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie.

    ART. 5
    (1) Coordonarea, îndrumarea şi urmărirea activităţii de evaluare a siguranţei barajelor existente, în construcţie şi noi, sunt realizate de Comisia Naţionala pentru Siguranţa Barajelor şi a Altor Lucrări Hidrotehnice, denumita în continuare CONSIB, care funcţionează ca organism cu caracter consultativ pe lângă Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. CONSIB este constituită din reprezentanţi ai ministerelor, regiilor autonome, societăţilor comerciale de profil şi ai instituţiilor publice interesate şi este condusă de un preşedinte care este ministrul apelor şi protecţiei mediului.
    (2) Pentru rezolvarea problemelor curente şi luarea deciziilor operative între şedinţe CONSIB desemnează un birou operativ, denumit în continuare B.O.-CONSIB, compus din 9 membri şi condus de un preşedinte executiv, care este secretarul de stat pentru ape din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului.
    (3) CONSIB sau B.O.-CONSIB dispune expertizarea barajelor evidentiate cu risc crescut de avariere şi dispune, dacă este cazul, efectuarea de contraexpertize, ca urmare a contestaţiilor formulate de beneficiar sau de autorităţile abilitate cu controlul siguranţei construcţiilor. Aceste documentaţii se analizează în cadrul comisiilor de avizare în regim de urgenta.

    CAP. II
    Organizarea şi competentele comisiilor de avizare
    ART. 6
    Avizarea documentaţiilor de evaluare a siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanţa A şi B se realizează în cadrul comisiei centrale de avizare, organizată de către Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, iar avizarea documentaţiilor de evaluare a siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanţa C şi D se realizează în cadrul comisiilor teritoriale de avizare, organizate de către Administraţia Naţionala "Apele Române", denumite în continuare comisii de avizare.

    ART. 7
    (1) Comisiile de avizare sunt formate din 21-24 de membri şi membri supleanţi şi au următoarea structura organizatorică:
    - un preşedinte;
    – un vicepreşedinte;
    – 13-15 membri;
    – 5-7 membri supleanţi;
    – un secretar din cadrul unui secretariat format din 4-7 membri, dintre care un şef secretariat (pentru fiecare avizare a unei documentaţii, dintre aceştia va fi numit un secretar care devine membru al comisiei de avizare).

    (2) Componenta nominală a comisiilor de avizare şi structura organizatorică a acestora se propun de către Direcţia sinteze, cadastru şi resurse din cadrul Direcţiei generale de gospodărire a apelor din Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi de către Administraţia Naţionala "Apele Române".
    (3) Componenta nominală a comisiilor de avizare se vizează de secretarul de stat pentru ape, se analizează în cadrul B.O. - CONSIB şi se aproba prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului pe baza avizului consultativ al B.O.-CONSIB şi a referatului secretarului de stat pentru ape.

    ART. 8
    (1) Comisia centrala de avizare, denumit în continuare comisia centrala, este formată din membrii B.O.-CONSIB şi din alţi specialişti din cadrul corpurilor de experţi certificati de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului pentru evaluarea siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanţa A şi B.
    (2) Comisia centrala coopteaza ca membri supleanţi specialişti din domeniile:
    a) barajelor, digurilor şi cuvetelor lacurilor de acumulare, inclusiv ale construcţiilor şi instalaţiilor-anexa aferente acestora;
    b) digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale;
    c) lucrărilor hidrotehnice speciale.

    (3) Comisia de avizare a unei documentaţii este formată din preşedinte, vicepreşedinte, membrii prevăzuţi la alin. (1) şi secretar şi se completează cu membrii supleanţi prevăzuţi la alin. (2), pe specificul barajului analizat în cadrul comisiei de avizare.
    (4) Secretariatul comisiei centrale este asigurat de personalul de specialitate numit din cadrul Direcţiei sinteze, cadastru şi resurse din Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului. Pentru o documentaţie supusă avizării, aceasta direcţie va numi un secretar din rândul membrilor secretariatului.

    ART. 9
    (1) Administraţia Naţionala "Apele Române" efectuează avizarea documentaţiilor de evaluare a siguranţei barajelor în cadrul a 4 comisii teritoriale de avizare, denumite în continuare comisii teritoriale, organizate în următoarea arondare bazinala:
    I. Comisia teritorială pentru zona Transilvania, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, aferentă barajelor de pe raza administrativă a Direcţiei Apelor Somes - Tisa, Direcţia Apelor Crisuri, Direcţiei Apelor Mures şi Direcţiei Apelor Banat;
    II. Comisia teritorială pentru zona de vest a Munteniei, cu sediul în municipiul Pitesti, aferentă barajelor de pe raza administrativă a Direcţiei Apelor Jiu, Direcţiei Apelor Olt şi Direcţiei Apelor Arges - Vedea;
    III. Comisia teritorială pentru zona de est a Munteniei, cu sediul în municipiul Buzau, aferentă barajelor de pe raza administrativă a Direcţiei Apelor Ialomita - Buzau şi Direcţiei Apelor Dobrogea - Litoral;
    IV. Comisia teritorială pentru zona Moldova, cu sediul în municipiul Iaşi, aferentă lucrărilor de pe raza administrativă a Direcţiei Apelor Siret şi Direcţiei Apelor Prut - Barlad şi Exploatarea complexa Stanca - Costesti.
    (2) Sediile secretariatelor comisiilor teritoriale sunt la sediile celor patru direcţii de ape ale Administraţiei Naţionale "Apele Române", precizate la alin. (1).

    ART. 10
    (1) Membrii comisiilor teritoriale sunt specialişti din cadrul următoarelor structuri:
    a) B.O - CONSIB;
    b) CONSIB;
    c) Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului;
    d) Administraţia Naţionala "Apele Române", inclusiv din cadrul direcţiilor de ape bazinale aflate în structura sa;
    e) corpurile de experţi certificati/avizaţi de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului pentru evaluarea siguranţei barajelor;
    f) membri ai inspectoratelor judeţene în construcţii, ai autorităţilor publice locale, ai unităţilor deţinătoare de baraje, de proiectare şi construcţii, după caz, din judeţul unde este amplasat barajul.

    (2) Comisiile teritoriale coopteaza ca membri supleanţi specialişti din domeniile:
    a) barajelor, digurilor şi cuvetelor lacurilor de acumulare, inclusiv ale construcţiilor şi instalaţiilor-anexa aferente acestora;
    b) digurilor care realizează depozite de deşeuri industriale;
    c) lucrărilor hidrotehnice speciale.

    (3) Comisia de avizare a unei documentaţii este formată din preşedinte, vicepreşedinte, membrii prevăzuţi la alin. (1) şi secretar şi se completează cu membrii supleanţi prevăzuţi la alin. (2), pe specificul barajului analizat în cadrul comisiei de avizare.
    (4) Secretariatul comisiilor teritoriale este asigurat de personal de specialitate numit din cadrul tuturor direcţiilor de ape bazinale arondate la o comisie teritorială şi este asigurat, pentru o documentaţie supusă avizării, de către o persoană dintre aceştia, numita de conducerea direcţiei.

    ART. 11
    La şedinţele de avizare ale comisiilor de avizare participa în calitate de invitaţi:
    - delegatul deţinătorului barajului, cu competente pentru participarea la avizare;
    – expertul certificat care a elaborat documentaţia de evaluare a barajului;
    – raportorul care a întocmit referatul de conformitate;
    – alţi specialişti în domeniu, nominalizaţi de secretariat.


    ART. 12
    (1) Comisiile de avizare sunt constituite statutar prin prezenta obligatorie a preşedintelui sau a vicepreşedintelui şi a cel puţin jumătate din numărul total al membrilor, inclusiv al membrilor supleanţi cooptati pentru avizarea unei documentaţii, iar deciziile sunt luate cu cel puţin două treimi din numărul voturilor celor prezenţi.
    (2) În cazul în care un membru al comisiei de avizare convocat nu poate participa la şedinţa de avizare, poate delega o altă persoană. În cazul în care nu se deleagă o altă persoană, secretariatul va completa componenta nominală a comisiei de avizare cu unul dintre membrii supleanţi, pentru a se putea crea cadrul statutar al şedinţei de avizare. Nominalizarea membrilor supleanţi se poate face şi telefonic.
    (3) Componenta nominală a comisiilor de avizare se va actualiza periodic prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, dar nu mai devreme de 2 ani de la prima nominalizare şi numai în cazul în care se schimba cel puţin jumătate din membrii comisiilor.

    CAP. III
    Procedura de avizare
    ART. 13
    (1) Cererea de avizare, conţinând şi datele de identificare a barajului (conform prevederilor modelului de aviz prevăzut în anexa nr. 2) şi documentaţia completa de evaluare a siguranţei barajului, în doua exemplare, sunt înaintate de deţinător la următoarele autorităţi competente:
    a) Direcţia sinteze, cadastru şi resurse din cadrul Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului, pentru barajele încadrate în categoriile de importanţa A şi B;
    b) direcţia de ape bazinale a Administraţiei Naţionale "Apele Române" pe teritoriul căreia se afla amplasat barajul, pentru barajele încadrate în categoriile de importanţa C şi D.

    (2) Prin documentaţie completa de evaluare a siguranţei barajului se înţelege:
    a) documentaţie care să cuprindă etapele de evaluare a siguranţei barajului în conformitate cu prevederile metodologiilor specifice şi sa conţină concluzia expertului certificat/avizat de minister privind cele trei situaţii posibile în care se afla barajul: poate continua să fie exploatat în condiţii normale, poate continua să fie exploatat în condiţii de restrictii sau exploatarea trebuie oprită;
    b) fişa de evidenta a barajului, actualizată la momentul în care se solicita avizarea.

    (3) În cazul în care se propune oprirea exploatării, expertul trebuie să recomande şi procedura de urmat, respectiv sistarea temporară a exploatării până la realizarea lucrărilor de punere în siguranţa a barajului sau propunerea de trecere în conservare, postutilizare ori abandonare a acestuia.

    ART. 14
    (1) Pentru ca documentaţia de evaluare a siguranţei unui baraj să poată fi analizata în cadrul comisiei de avizare, autoritatea competentă va analiza documentaţia respectiva şi va întocmi un referat de avizare. În referat se vor prezenta sintetic datele tehnice ale barajului şi concluziile expertului, se va constata ca documentaţia este completa şi se va propune data la care să fie convocată comisia de avizare sau, după caz, se va constata ca documentaţia este incompleta şi se vor consemna elementele lipsa.
    (2) În cazul unei documentaţii incomplete, în termen de 10 zile de la data înregistrării cererii şi a primirii documentaţiei transmise de deţinătorul barajului respectiv, autoritatea competentă îi va comunică acestuia în scris elementele necesare pentru supunerea documentaţiei la avizare.
    (3) În cazul în care din documentaţia şi din concluziile expertului care a efectuat evaluarea siguranţei barajului rezultă ca barajul respectiv prezintă risc iminent de cedare sau are probleme grave privind siguranţa în exploatare, autoritatea competentă va informa imediat deţinătorul şi autorităţile tutelare de resort şi va propune convocarea de urgenta a unei şedinţe largite a B.O.- CONSIB în vederea analizarii situaţiei şi stabilirii măsurilor care se impun.

    ART. 15
    În cazul documentaţiei complete de evaluare a siguranţei barajelor încadrate în categoriile de importanţa C şi D, aceasta împreună cu referatul de avizare se înaintează la comisia teritorială la care este arondata direcţia de ape bazinale respectiva. Comisia teritorială va programa avizarea documentaţiei şi va anunta în scris deţinătorul barajului.

    ART. 16
    (1) Pentru a constata conformitatea întocmirii documentaţiilor în baza prevederilor metodologiilor specifice, autoritatea competentă va numi un raportor care va analiza documentaţia de evaluare a siguranţei barajului respectiv şi va întocmi un referat de conformitate.
    (2) În referat raportorul va face o prezentare generală a conţinutului documentaţiei şi va prezenta opinia sa pentru una dintre situaţiile:
    a) documentaţia şi concluziile expertului sunt suficiente pentru a fi analizate în cadrul comisiei de avizare;
    b) concluziile asupra siguranţei în exploatare a barajului respectiv sunt diferite de cele ale expertului;
    c) documentaţia şi concluziile expertului nu sunt suficiente pentru analiza în cadrul comisiei de avizare a stării de siguranţă în exploatare a barajului respectiv, propunand completarea sau respingerea documentaţiei sau, după caz, măsurile ce se impun pentru rezolvarea situaţiei constatate.

    (3) Raportorii vor fi propuşi de autorităţile competente din rândul membrilor corpurilor de experţi certificati de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, pentru barajele din competenţa comisiei centrale, şi din rândul membrilor corpurilor de experţi certificati/avizaţi de minister, pentru barajele din competenţa comisiilor teritoriale.
    (4) Raportorii vor fi propuşi astfel încât să fie antrenati în mod echitabil toţi membrii corpurilor de experţi certificati/avizaţi de minister, iar un raportor sa nu efectueze referate de conformitate la mai mult de o treime din numărul documentaţiilor analizate în timpul unui an. Stabilirea raportorilor se poate face cu consultarea B.O - CONSIB sau a corpurilor de experţi.
    (5) Autoritatea competenţa transmite raportorului un exemplar din documentaţia de evaluare şi o copie a referatului de avizare în vederea întocmirii referatului de conformitate. Documentaţia se restituie autorităţii competente o dată cu referatul întocmit de raportor.
    (6) Raportorii prezintă referatele la şedinţele de avizare a documentaţiilor respective şi participa la analiza şi luarea deciziei finale a comisiei de avizare.
    (7) Stabilirea datei unei şedinţe de avizare se efectuează de autoritatea competentă cu 14 zile înainte, iar convocarea membrilor se face prin grija secretarului comisiei.
    (8) Documentaţia aflată la sediul secretariatului comisiei de avizare poate fi consultata de către membrii comisiei de avizare imediat după convocarea la şedinţa de analiza. De asemenea, aceştia pot solicita transmiterea prin fax sau e-mail a referatului de avizare.
    (9) În funcţie de concluziile referatului de conformitate şi analizei documentaţiei, comisia de avizare hotărăşte emiterea avizului cu una dintre recomandările de mai jos:
    a) emiterea autorizaţiei/acordului de funcţionare în siguranţa a barajului;
    b) emiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de restrictii privind siguranţa barajului;
    c) acceptarea documentaţiei de evaluare şi declanşarea procedurii de conservare, postutilizare sau abandonare a barajului.

    (10) În funcţie de concluziile referatului de conformitate şi analizei documentaţiei, comisia de avizare poate solicita completări şi reprograma avizarea documentaţiei.
    (11) Modelul de aviz definit la art. 4 alin. (5) este prevăzut în anexa nr. 2.
    (12) Avizul se emite în doua exemplare, egal valabile, dintre care unul se transmite deţinătorului barajului (exemplarul 1) şi al doilea exemplar rămâne la autoritatea emitenta (exemplarul 2). În cazul aplicării procedurii de emitere a acordului, avizul se emite într-un singur exemplar şi nu se transmite deţinătorului barajului. Avizul se emite în maximum o săptămâna de la data ţinerii şedinţei.
    (13) În termen de 10 zile de la data primirii cererii de autorizare sau a cererii pentru emiterea acordului de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajului, împreună cu documentele prevăzute la art. 22 alin. (2) din NTLH-032, autoritatea competentă va emite Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajului sau Acordul de funcţionare în condiţii de siguranţă pentru proiectul barajului.
    (14) Autorizaţia/acordul de funcţionare în condiţii de siguranţă se emite în doua exemplare, egal valabile, dintre care un exemplar se transmite deţinătorului barajului (exemplarul 1) şi al doilea rămâne la autoritatea emitenta (exemplarul 2). Autorizaţia/acordul de funcţionare în condiţii de siguranţă se eliberează deţinătorului în baza documentului de achitare a tarifului aprobat.
    (15) Modelul de autorizaţie/acord de funcţionare în condiţii de siguranţă este prevăzut în anexa nr. 3.
    (16) După terminarea procedurii de avizare şi emiterea autorizaţiei sau acordului de funcţionare în condiţii de siguranţă, un exemplar din documentaţia de evaluare, stampilat pentru neschimbare, se restituie deţinătorului. Ştampila va purta denumirea autorităţii competente, denumirea comisiei de avizare, sintagma "AVIZAT" şi data avizării.
    (17) În cazul pierderii sau distrugerii avizului, autorizaţiei sau acordului de funcţionare în condiţii de siguranţă, deţinătorul barajului poate solicita o copie autentificată la autoritatea emitenta.

    ART. 17
    (1) Exemplarul din documentaţie care rămâne la autoritatea competentă, împreună cu avizul autorităţii competente, autorizaţia/acordul de funcţionare în condiţii de siguranţă emisă/emis de aceasta, precum şi fişa de evidenta a barajului, alte documente ulterioare privind siguranţa în exploatare a barajului respectiv se arhiveaza într-un dosar de obiectiv. Dosarul se păstrează la autoritatea emitenta, are regim de "secret de serviciu" şi are termen de păstrare pe toată durata de existenta a barajului.
    (2) Dosarele de obiectiv care conţin informaţii secrete se predau la Biroul documente secrete al autorităţii competente, conform prevederilor legale.

    ART. 18
    (1) Ordinea de zi, locul şi frecventa şedinţelor comisiilor de avizare sunt stabilite din iniţiativa proprie a fiecărei comisii de avizare, în funcţie de documentaţiile primite pentru avizare sau de termenele stabilite prin programele anuale de eşalonare a obţinerii autorizaţiilor/acordurilor de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajelor, aprobate prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului.
    (2) O documentaţie completa trebuie supusă analizei în cadrul comisiei de avizare, în maximum 60 de zile de la înregistrarea acesteia la autoritatea competentă, sau se propune avizarea în regim de urgenta, dacă starea de siguranţă a barajului constatată din documentaţie impune acest lucru.
    (3) În cazul în care, la propunerea deţinătorului barajului ce urmează a fi analizat, şedinţa de avizare se desfăşoară în alt loc decât sediul comisiei de avizare respective, cheltuielile de transport, cazare şi masa ale membrilor comisiei de avizare sunt asigurate de deţinătorul barajului.

    CAP. IV
    Atribuţiile comisiilor de avizare
    ART. 19
    Comisiile de avizare au următoarele atribuţii:
    1. Analizează şi verifica respectarea, în cadrul documentaţiei de evaluare a siguranţei barajelor, a tratarii tuturor punctelor stabilite în conţinutul metodologiilor de evaluare, în conformitate cu prevederile metodologiilor specifice.
    2. Emit avize pentru documentaţiile de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor care pot primi acordul/autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă, propunand şi perioada pentru care poate fi valabilă autorizaţia (acordul).
    3. Emit avize pentru documentaţiile tehnico-economice de conservare, postutilizare sau abandonare a barajelor, indiferent de deţinător/administrator.
    4. Accepta documentaţiile de evaluare a stării de siguranţă în exploatare pentru barajele care nu îndeplinesc condiţiile de emitere a autorizaţiei sau acordului de funcţionare în condiţii de siguranţă, stabilind condiţiile suplimentare pentru reanalizarea documentaţiei în cadrul altei şedinţe de avizare.
    5. Propun reesalonarea avizarilor pentru documentaţiile incomplete, cu precizarea datelor suplimentare necesare şi a termenului stabilit pentru obţinerea autorizaţiei/acordului de funcţionare în condiţii de siguranţă.
    6. Recomanda trecerea barajului în procedura de conservare, postutilizare sau abandonare, cu propunerea perioadei de realizare a acesteia.
    7. Constata încadrarea în termenele stabilite prin ordin al ministrului privitor la programul anual de eşalonare a obţinerii autorizaţiei de funcţionare în siguranţa a barajului.
    8. Verifica dacă expertul care a elaborat documentaţia de evaluare a siguranţei barajului nu intră în contradictie cu prevederile legale privind apartenenţa sa la colectivul de elaborare a proiectului, la execuţia sau asigurarea exploatării barajului respectiv.
    9. Validează încadrarea barajului în categoria de importanţa stabilită de proiectant pentru lucrările noi sau în curs de execuţie.
    10. Pot contesta încadrarea barajelor existente în categoria de importanţa stabilită de comisiile de urmărire a comportării în timp ale deţinătorilor de baraje şi pot propune schimbarea categoriei de importanţa, respectiv a indicelui de risc asociat respectivului baraj, cu prezentarea motivelor întemeiate care au condus la aceasta decizie.
    11. Solicita, după caz, de la comisiile de urmărire a comportării în timp ale deţinătorilor de baraje la nivel central şi teritorial, date suplimentare pentru asigurarea conformarii cu datele tehnice deţinute de acestea şi utilizate în documentaţiile de evaluare a stării de funcţionare în siguranţa a barajelor supuse avizării.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 20
    Contestaţiile deţinătorilor de baraje asupra deciziilor comisiilor de avizare vor fi adresate preşedintelui executiv al B.O. - CONSIB, pentru documentaţiile aferente barajelor încadrate în categoriile de importanţa A şi B, şi, respectiv, preşedintelui CON-SIB pentru documentaţiile aferente barajelor încadrate în categoriile de importanţa C şi D. Deciziile dispuse de aceştia sunt definitive.

    ART. 21
    (1) Membrii comisiilor de avizare beneficiază de o indemnizaţie de şedinţa al carei cuantum va fi stabilit prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului, potrivit art. 20 din Legea nr. 40/1991 cu privire la salarizarea Preşedintelui şi Guvernului României, precum şi a personalului Presedintiei, Guvernului şi al celorlalte organe ale puterii executive, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în raport cu timpul lucrat în afară programului normal de lucru.
    (2) Nivelul tarifelor pentru analiza documentaţiilor în vederea eliberării avizului, precum şi bugetul de venituri şi cheltuieli al comisiei de avizare se stabilesc prin ordin al ministrului apelor şi protecţiei mediului. Tarifele se actualizează anual pe baza indicelui de inflaţie comunicat de Institutul Naţional de Statistica.

    ART. 22
    Membrii comisiilor de avizare sunt obligaţi să respecte secretul profesional asupra informaţiilor cuprinse în documentaţiile de evaluare a stării de funcţionare în siguranţa a barajelor, în cazurile speciale prevăzute de legislaţia în vigoare.

    ANEXA 2

    (Model de aviz, conform
    prevederilor NTLH - 040)
    MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA "APELE ROMÂNE"
    Comisia centrala (teritorială...) de avizare a documentaţiilor
    de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor
    AVIZ
    privind documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în
    exploatare a barajului .................... (faza de proiectare
    baraj nou sau, după caz, faza de proiectare intervenţii
    constructive la barajul existent), amplasat pe
    raul ............, pe teritoriul
    localităţii ......., judeţul ....................
    nr. .......... din ....................
    În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466/2001 (art. 6, pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente), ale Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranţa a barajelor - NTLH-032, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 118/2002, şi ale Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH-040, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003,
    în urma solicitării ...(unitatea deţinătoare sau administratorul barajului)...., înregistrată la ...(autoritatea competentă: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului sau Administraţia Naţionala "Apele Române" - Direcţia Apelor......)..... cu nr. ........../..........,
    Comisia centrala (teritorială ..........) de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003, a avizat în şedinţa din data de .................... starea de siguranţă în exploatare a barajului ...(faza de proiectare baraj nou sau, după caz, faza de proiectare intervenţii constructive la barajul existent)...., având următoarele date de identificare şi caracteristici:
    1. denumire: ................................................
    2. amplasament (raul, bazinul hidrografic, codul cadastral, localitatea proxima, judeţul): ..................................
    3. deţinător/administrator/proprietar: ......................
    4. regimul juridic (în administrare/concesiune/proprietate, nr. de inventar Ministerul Finanţelor Publice, nr. hotărârii Guvernului, actul de proprietate, alte documente juridice): ..........................
    5. date privind proiectarea, execuţia şi exploatarea, conform fisei de evidenta a barajului, actualizată: ..............................
    6. categoria de importanţa validată de B.O - CONSIB: ............
    7. concluziile expertului certificat/avizat privind siguranţa în exploatare a barajului: .............................................
    Documentaţia "Evaluarea finala (preliminară) a stării de siguranţă în exploatare a barajului ...............", după caz, Proiectul ............, a fost întocmită de expertul .................., certificat/avizat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului cu Certificatul de expert/Avizul nr. ......../........, face obiectul Contractului nr. ...../..., încheiat de ...(deţinătorul barajului sau, după caz, beneficiarul sau titularul de investiţie) ...... cu ...(numele expertului sau unitatea care a întocmit documentaţia)..., şi este compusa, de la caz la caz, din ..........(nr. volume)....., conform prevederilor NTLH-022 (NTLH-023), după caz, normativul ...................., şi cuprinde:
    1. ..........................................................;
    2. ......................................................... .
    Documentaţia .................... este prezentată în anexa nr. 1.
    Referatul de conformitate asupra documentaţiei sus-menţionate a fost întocmit de domnul ...................., expert .................... certificat/avizat de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului cu Certificatul/Avizul nr. ...../....., este înregistrat la ...(autoritatea competentă).... cu nr. .......... din .................... şi este prezentat în anexa nr. 2.
    Având în vedere documentaţia prezentată, referatul de conformitate şi concluziile desprinse în urma discuţiilor purtate în şedinţa de avizare, consemnate în Procesul-verbal nr. ........../.........., prezentat în anexa nr. 3, comisia de avizare emite următorul
    AVIZ
    privind documentaţia de evaluare a stării de siguranţă
    în exploatare a barajului ....................
    cu recomandarea (de la caz la caz):
    1. emiterii autorizaţiei/acordului de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajului (faza de proiectare baraj nou sau, după caz, faza de proiectare intervenţii constructive la barajul existent), pentru o perioadă de .......... ani;
    2. emiterii autorizaţiei de funcţionare în condiţii de restrictii privind siguranţa în exploatare a barajului, pentru o perioadă de .......... ani;
    3. acceptării documentaţiei de evaluare a siguranţei barajului şi declanşării procedurii de trecere în conservare, postutilizare sau abandonare a barajului.
    Avizul este valabil până la data de .....................
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul aviz.
    Un exemplar din documentaţia de evaluare a siguranţei barajului, cu semnatura, data şi parafa autorităţii competente şi a comisiei de avizare, pentru neschimbare, se transmite deţinătorului barajului.
    Al doilea exemplar din documentaţie, împreună cu o copie a avizului (exemplarul 2), se păstrează la ...(autoritatea competentă)..... şi se constituie în dosar de obiectiv, conform prevederilor NTLH-040.
    Secretar de stat pentru ape,
    (Director,)
    Preşedintele comisiei de avizare,
    ...................................
    (semnatura şi parafa autorităţii competente)
    Vicepreşedinte, Secretar,
    Avizul a fost emis în doua exemplare, egal valabile (într-un exemplar, pentru acord).
    Ex. nr. 1 din 2
    (Ex. nr. 2 din 2)

    ANEXA 3

    [Model de autorizaţie (acord),
    conform prevederilor NTLH - 040]
    MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
    ADMINISTRAŢIA NAŢIONALA "APELE ROMÂNE"
    Direcţia Apelor ........................
    AUTORIZAŢIE (ACORD)
    de funcţionare în siguranţa a barajului ....................
    (faza de proiectare pentru baraj nou sau, după caz, faza de
    proiectare pentru intervenţii constructive la barajul existent),
    amplasat pe raul .............., pe teritoriul
    localităţii .................., judeţul .............
    nr. .................... din ....................
    În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 244/2000 privind siguranţa barajelor, aprobată şi modificată prin Legea nr. 466/2001 (art. 6, pentru barajele noi sau în cazul interventiilor constructive care modifica parametrii de baza ai barajelor existente), ale Procedurii de emitere a acordului şi autorizaţiei de funcţionare în siguranţa a barajelor - NTLH-032, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 118/2002, şi ale Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor - NTLH-040, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 105/2003,
    în urma solicitării ......(unitatea deţinătoare sau administratorul barajului)....., înregistrată la ... (autoritatea competentă: Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului sau Administraţia Naţionala "Apele Române" - Direcţia Apelor ....) ....... cu nr. ......./........,
    în baza Avizului nr. ......../............., emis de Comisia centrala (teritorială..........) de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a barajelor pentru barajul ........., amplasat pe raul ..................., pe teritoriul localităţii ............, judeţul ................, prevăzut în anexa nr. 1,
    Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului (Administraţia Naţionala "Apele Române" - Direcţia Apelor ..............) emite
    AUTORIZAŢIA (ACORDUL)
    De la caz la caz se va înscrie:
    1. de funcţionare în siguranţa a barajului ...................., de pe raul ...................., pentru o perioadă de .......... ani, respectiv până la data de .................... ;
    2. de funcţionare în condiţii de restrictii privind siguranţa în exploatare a barajului ............, de pe raul ............., pentru o perioadă de .......... ani, respectiv până la data de ............... ;
    3. de funcţionare în condiţii de siguranţă a barajului ............., faza de proiectare pentru baraj nou sau, după caz, faza de proiectare pentru intervenţii constructive la barajul existent).
    Secretar de stat pentru ape,
    (Director,)
    ............................
    (semnatura şi parafa autorităţii competente)
    Autorizaţia (Acordul) a fost emisă/emis în doua exemplare, egal valabile.
    Ex. nr. 1 din 2
    (Ex. nr. 2 din 2)
    ---------------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016