Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 8 aprilie 2003  privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic, administrat de Centrul Naţional al Cinematografiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 8 aprilie 2003 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic, administrat de Centrul Naţional al Cinematografiei

EMITENT: CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 14 mai 2003


    CAP. 1
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    În temeiul prevederilor art. 2 şi ale art. 29 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 491/2002, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, la cererea temeinic justificată a debitorilor persoane fizice sau juridice, precum şi asociaţii fără personalitate juridică, Centrul Naţional al Cinematografiei acordă înlesniri la plată:
    a) obligaţiilor la Fondul cinematografic, restante la data de 31 decembrie 2001 şi neachitate la data depunerii cererii:
    1. contribuţia de 1,5% din preţul de vânzare cu ridicată al casetelor video înregistrate;
    2. contribuţia de 3% din preţul minutelor de publicitate vândute de televiziuni;
    3. contribuţia de 8% din încasările provenite din difuzarea filmelor pe orice fel de suport, în cinematografie şi în alte spaţii destinate vizionării cu public;
    4. sumele provenite din închirierea imobilelor sau a altor bunuri aflate în administrarea Centrului Naţional al Cinematografiei.
    5. contribuţia de 2% aplicată asupra veniturilor realizate lunar de agenţii economici, prin încasarea taxelor de abonament plătite pentru recepţia prin cablu a emisiunilor de televiziune;
    b) dobânzilor şi penalităţilor de întârziere aferente acestora, calculate şi datorate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.
    ART. 2
    (1) Nu se acordă înlesniri la plată sumelor reprezentând obligaţii restante la Fondul cinematografic, stabilite în acte de constatare, în cazul faptelor ce constituie infracţiuni de evaziune fiscală, dacă instanţele judecătoreşti au pronunţat hotărâri definitive şi irevocabile în legătură cu aceste fapte.
    (2) Nu beneficiază de înlesniri la plată sumelor reprezentând obligaţii restante la Fondul cinematografic debitorii care, în urma analizei criteriilor de performanţă economico-financiară şi de disciplină fiscală, obţin un punctaj final egal sau mai mic de 14 puncte, precum şi debitorii al căror principal obiect de activitate îl reprezintă organizarea jocurilor de noroc, aşa cum este reflectat în ultimul bilanţ contabil anual.
    ART. 3
    Înlesnirile la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic se acordă de către Centrul Naţional al Cinematografiei, care administrează acest fond în condiţiile stabilite de prezentele norme metodologice şi pe baza criteriilor de performanţă economico-financiară şi de disciplină fiscală, prevăzute de ordonanţa de urgenţă, precum şi a punctajului obţinut de debitor în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă.
    ART. 4
    (1) În urma analizei criteriilor de performanta economico-financiară şi de disciplina fiscală, obligaţiile restante la Fondul cinematografic, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere, vor fi eşalonate la plată după cum urmează:
    (2) Dacă debitorul obţine între 15 şi 28 de puncte vor fi eşalonate la plata obligaţiile, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere.
    (3) Dacă debitorul obţine între 29 şi 63 de puncte, el beneficiază de următoarele înlesniri:
    a) eşalonarea la plată a obligaţiilor datorate şi neachitate, cu excepţia dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere;
    b) amânarea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere până la ultimul termen de plată din eşalonarea acordată potrivit lit. a);
    c) reducerea cu 50% a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere în situaţia în care au fost respectate termenele de plată din eşalonare şi condiţiile în care aceasta a fost acordată.
    (4) În cazul în care debitorul obţine între 64 şi 110 puncte, el beneficiază de următoarele înlesniri:
    a) eşalonarea la plată a obligaţiilor datorate şi neachitate, cu excepţia dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere;
    b) amânarea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere până la ultimul termen de plată din eşalonarea acordată potrivit lit. a);
    c) reducerea cu 75% a dobânzilor şi a penalităţilor în situaţia în care au fost respectate termenele de plată din eşalonare şi condiţiile în care aceasta a fost acordată.
    (5) Dacă debitorul obţine peste 110 puncte, el beneficiază de următoarele înlesniri:
    a) eşalonarea la plată a obligaţiilor datorate şi neachitate, a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere;
    b) amânarea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere până la ultimul termen de plată din eşalonarea acordată potrivit lit. a);
    c) scutirea de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere în situaţia în care au fost respectate termenele de plată din eşalonare şi condiţiile în care aceasta a fost acordată.
    (6) În cazul în care debitorii care, la data depunerii cererilor de acordare a înlesnirilor la plată, au toate obligaţiile achitate la Fondul cinematografic, inclusiv ale anului curent, cu excepţia dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor datorate până la data de 31 decembrie 2001:
    a) obţin peste 63 de puncte, aceştia vor beneficia de scutirea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor datorate până la data de 31 decembrie 2001, calculate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă;
    b) obţin între 29 şi 63 de puncte, aceştia vor beneficia de reducerea cu 50% a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor datorate la Fondul cinematografic până la data de 31 decembrie 2001, calculate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă.
    (7) Prevederile alin. (5) se aplică şi debitorilor în cazul în care au în derulare înlesniri la plată care au ca obiect numai dobânzile şi penalităţile de întârziere, scutirea acordându-se pentru suma rămasă de plată la data încheierii convenţiei.
    (8) Debitorii care au în derulare înlesniri la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic şi la care, după data acordării înlesnirii, se constata diferenţe de sume, cu dobânzi şi penalităţi de întârziere aferente, vor achită aceste diferenţe în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (9) Pentru dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2001, datorate şi neachitate după data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, la cererea debitorilor, se vor acorda eşalonări la plată.
    ART. 5
    În situaţia în care debitorii achită, după data depunerii cererii şi până la data aprobării acesteia, 30% din totalul obligaţiilor restante la data de 31 decembrie 2001, cu excepţia dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere, aceştia vor beneficia de eşalonarea la plată a diferenţei de 70% din obligaţia la Fondul cinematografic şi de scutirea de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere aferente acestora, calculate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă. Pentru debitorii care solicita înlesniri la plată, inclusiv pentru sucursalele şi punctele de lucru stabile înregistrate ca plătitoare de contribuţie la Fondul cinematografic, suma reprezentând 30% din totalul obligaţiilor restante, ce trebuie achitată până la data aprobării cererii, se referă la obligaţiile de plată aferente fiecărei unităţi plătitoare.
    ART. 6
    Debitorii care au în derulare eşalonări la plată pentru obligaţii restante la Fondul cinematografic, precum şi pentru dobânzi şi penalităţi de întârziere, acordate în baza reglementărilor legale anterioare, şi care au achitat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă debitele rămase de plată din eşalonare, precum şi dobânzile stabilite conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, dobânzi recalculate până la data achitării debitelor, beneficiază de scutirea de plată a dobânzilor şi a penalităţilor rămase de plată din eşalonare, cu condiţia să facă dovada că la data depunerii cererii de acordare a înlesnirilor la plată nu mai au alte obligaţii, neachitate la termenele legale de plată la Fondul cinematografic.
    ART. 7
    (1) Numărul de luni de eşalonare la plată a obligaţiilor restante la Fondul cinematografic, care include şi perioada de graţie, se determina în funcţie de raportul procentual dintre totalul obligaţiilor şi cifra de afaceri a debitorului, astfel:

    - până la 5% - până la 12 luni;
    - între 5% şi 15% - până la 24 de luni;
    - între 15% şi 30% - până la 36 de luni;
    - între 30% şi 50% - până la 48 de luni;
    - peste 50% - până la 60 de luni.


    (2) Pentru persoanele fizice autorizate calculul numărului de rate se face pe baza raportului procentual dintre obligaţiile datorate şi veniturile brute realizate în anul precedent.
    (3) Eşalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani (60 de luni) care poate începe cu un termen de graţie de până la 6 luni, cuprins în perioada de eşalonare, iar amânarea la plată se acordă până cel târziu la data de 29 decembrie a anului fiscal în curs.
    (4) În situaţia în care debitorul optează pentru o perioada de eşalonare mai mica decât perioada rezultată pe baza punctajului sau cu o perioada de graţie mai mică de 6 luni ori nu se solicită perioada de graţie, convenţia şi graficul se stabilesc în funcţie de solicitarea debitorului.
    (5) Un debitor nu poate beneficia concomitent de eşalonare şi de amânare la plată pentru aceeaşi obligaţie restantă la Fondul cinematografic.
    (6) Pentru obligaţiile restante la Fondul cinematografic, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere de orice fel, datorate şi neachitate la termenele legale de plată de către debitori, alţii decât persoane fizice, după data de 1 ianuarie 2002, se acordă numai eşalonare sau amânare la plată, respectiv înlesnirile prevăzute la alin. (3), după caz.
    (7) Dobânzile şi penalităţile de întârziere amânate la plată se reflectă în contabilitatea debitorilor într-un cont de ordine şi evidenţă în afară bilanţului, conform Monografiei contabile prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanţelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 din 14 mai 2002, cu modificările ulterioare.
    (8) Diferenţele de dobânzi şi penalităţi de întârziere, rămase de plată în sarcina debitorilor după acordarea reducerilor prevăzute de prezentele norme metodologice, se datorează începând cu ziua lucrătoare imediat următoare celei în care s-a achitat ultima rata de eşalonare şi se considera obligaţie cu termen de plată în anul curent.
    (9) Înlesnirile la plată pot fi solicitate şi acordate atât înaintea începerii executării silite, cât şi în timpul efectuării acesteia.

    CAP. 2
    Competentele şi procedura de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic

    ART. 8
    Organele competente să acorde înlesniri la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic sunt următoarele:
    a) Comisia constituită în acest scop prin ordin al preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei soluţionează cererile de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic ale debitorilor persoane fizice sau juridice, precum şi asociaţii fără personalitate juridică.
    b) Direcţia buget-finanţe din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei acorda înlesniri la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic ale debitorilor persoane juridice, care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă pe baza referatului motivat întocmit de comisia prevăzută la lit. a).
    ART. 9
    (1) Înlesnirile la plată se acordă numai pe baza cererilor motivate ale persoanelor fizice sau juridice, precum şi asociaţii fără personalitate juridică, respectiv a administratorului, cu încuviinţarea judecătorului-sindic, însoţite în mod obligatoriu de documente justificative care se depun la Centrul Naţional al Cinematografiei.
    (2) Cererea de acordare a înlesnirilor la plată, întocmită de debitor sau, după caz, de administrator cu încuviinţarea judecătorului-sindic, trebuie să cuprindă:
    a) elemente de identificare a debitorului, respectiv denumirea/numele acestuia sau a/al reprezentantului fiscal, sediul/domiciliul, anul înfiinţării, codul fiscal/codul numeric personal/codul de identificare fiscală, numele şi calitatea celor care reprezintă debitorul în relaţiile cu terţii, numerele de telefon şi fax ale acestora, felul înlesnirilor solicitate, numărul de luni pentru care se solicita eşalonarea, din care perioada de graţie sau perioada de amânare, după caz, suma totală pentru care se solicita înlesniri la plată defalcate pe ani calendaristici şi, separat, dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, numărul contului/conturilor de disponibilităţi şi unitatea/unităţile bancară/bancare la care este/sunt deschis/deschise;
    b) în cazul în care debitorii persoane juridice au sucursale sau puncte de lucru stabile, ale căror obligaţii restante la Fondul cinematografic fac obiectul cererilor de înlesniri la plată depuse de debitori persoane juridice, acestea se defalchează pe fiecare unitate plătitoare, pe tipuri de obligaţii şi pe ani calendaristici;
    c) cauzele care au condus la neachitarea obligaţiilor la Fondul cinematografic;
    d) o succintă prezentare a măsurilor cuprinse în programul de restructurare, respectiv de redresare financiară a debitorilor, persoane juridice, în legătura cu stingerea obligaţiilor restante la Fondul cinematografic.
    e) menţiuni referitoare, dacă este cazul, la înlesnirile la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic, acordate anterior (numărul şi data adresei de comunicare a înlesnirii la plată, sumele pentru care s-au acordat înlesniri la plată, pe tipuri de obligaţii, precum şi modul cum au fost respectate acestea);
    f) alte elemente în susţinerea cererii de acordare a înlesnirilor la plată.
    (3) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată ale debitorilor persoane juridice trebuie să fie însoţite de următoarele documente:
    a) copie de pe ultimul bilanţ contabil anual depus la organul fiscal şi teritorial;
    b) situaţia privind creditele curente şi creditele scadente;
    c) situaţia privind soldurile conturilor de disponibilităţi în lei şi în valută şi depozitele bancare, inclusiv pe unităţi plătitoare, la data scadenţei obligaţiilor restante la Fondul cinematografic, pentru care se solicita înlesnire la plată. Situaţia va cuprinde cuantumul obligaţiilor bugetare la data scadentei acestora în comparaţie cu soldul disponibilităţilor în lei şi în valuta, precum şi cu diferenţele neutilizate din limitele de creditare şi depozitele bancare, la aceeaşi data;
    d) copie de pe ultima balanţa de verificare;
    e) certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerţului, care trebuie să cuprindă menţiunile la zi cu privire la structura acţionariatului/asociaţilor, la mobilitatea sediului şi/sau a acţionariatului/asociaţilor, inclusiv cele referitoare la declanşarea procedurii de reorganizare sau faliment, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) copie de pe codul fiscal, codul unic de înregistrare fiscală a debitorului persoana juridică, precum şi ale tuturor sucursalelor şi punctelor de lucru înregistrate ca plătitoare de taxe la Centrul Naţional al Cinematografiei;
    g) copie de pe programul de restructurare sau de pe programul de redresare financiară, însoţită de extrasul din procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor, respectiv a asociaţilor, în care s-a discutat şi s-a aprobat programul de restructurare sau de redresare financiară. Pentru debitorii persoane juridice, care au ca acţionar majoritar statul român, programul de restructurare sau programul de redresare financiară trebuie însuşit, după caz, de ministerul de resort sau de instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, care au în administrare unitatea economică respectiva;
    h) situaţia privind creanţele de încasat de la clienţi şi/sau debitori, conform evidentelor contabile, vechimea acestora, măsurile de urmărire întreprinse, numărul de cazuri aflate la instanţele de judecata şi sumele datorate, stadiul acestor cazuri, precum şi situaţia privind clienţii neîncasaţi pentru care s-a prescris dreptul de recuperare a creanţelor, cu exemplificarea principalilor clienţi şi/sau debitori;
    i) situaţia clienţilor neîncasaţi cu care societatea are legături de capital direct sau prin asociatul/acţionarul principal;
    j) situaţia privind avansurile acordate furnizorilor, cu exemplificarea principalilor furnizori, din care situaţia furnizorilor şi valoarea avansurilor acordate acestora, pentru care societatea are legături de capital direct sau prin asociatul principal;
    k) declaraţia debitorului privind cota de participare a acestuia la capitalul social al altor societăţi comerciale, societăţi sau companii naţionale, după caz, precum şi suma investită;
    l) copie de pe ultimul act de control întocmit de organele competente ale Centrului Naţional al Cinematografiei;
    m) situaţia privind încadrarea în criteriile de performanta economico-financiară şi de disciplina fiscală, ce se analizează la acordarea înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic, în vederea justificării tipului de înlesnire solicitată;
    n) situaţia privind totalul obligaţiilor restante înregistrate în ultima balanţa de verificare întocmită conform prevederilor legale, reprezentând obligaţii către toate bugetele, credite scadente (mai puţin limitele de creditare pentru contul curent) şi soldul furnizorilor neachitaţi la termenele contractuale;
    o) orice alte documente considerate utile pentru soluţionarea cererii, pe baza cărora să se poată calcula/verifica punctajul rezultat din încadrarea în criteriile prevăzute în anexa la ordonanţa de urgenţă.
    (4) Documentele prevăzute la alin. (3) lit. i), j), k), l), m) şi o) se întocmesc de către debitori şi se semnează, pe propria răspundere, de reprezentanţii legali ai acestora.
    (5) În cazul în care prin control ulterior se constata erori în documentele şi/sau declaraţiile prevăzute la alin. (4), care determina modificarea punctajului pe baza căruia s-a acordat înlesnirea, se procedează la stabilirea unui nou punctaj şi la modificarea înlesnirii în mod corespunzător.
    (6) Pentru obţinerea înlesnirilor la plată prevăzute la art. 28 din ordonanţa de urgenţă, debitorii persoane juridice depun cereri, inclusiv pentru înlesnirile la plată acordate sucursalelor şi/sau punctelor de lucru, însoţite numai de copiile de pe documentele care atesta efectuarea plăţii, iar soluţionarea cererii se face în conformitate cu competentele stabilite la art. 8 din prezentele norme metodologice.
    (7) În situaţia în care debitorii consideră că se încadrează în prevederile art. 9 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă, documentaţia acestora trebuie să cuprindă, după caz, şi următoarele:
    a) memoriul motivat din care să rezulte că debitorii au o importanta economico-socială zonala sau naţională semnificativă şi se încadrează în aceasta categorie;
    b) procesele-verbale de constatare a pierderilor suferite în urma calamităţilor naturale, în copie, întocmite de comisiile constituite în acest scop, în conformitate cu prevederile legale, până la data depunerii de către debitor a cererii de acordare a înlesnirilor la plată.
    (8) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată, depuse de către debitori persoane fizice care desfăşoară activităţi independente sau de asociaţii fără personalitate juridică, pentru obligaţii datorate Fondului cinematografic, altele decât cele datorate în nume propriu, trebuie să fie însoţite de următoarele documente:
    a) copie de pe autorizaţia de funcţionare sau de pe actul constitutiv, după caz;
    b) declaraţie privind venitul încasat înregistrat în ultimul an fiscal;
    c) copie de pe ultimul act de control întocmit de organele competente ale Centrului Naţional al Cinematografiei;
    d) alte documente în susţinerea cererii de acordare a înlesnirilor la plată.
    (9) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată, depuse de debitori persoane fizice, alţii decât cei prevăzuţi la alin. (8), trebuie să fie însoţite de următoarele documente:
    a) acte prin care se dovedesc veniturile debitorului şi ale membrilor familiei sale;
    b) declaraţie privind copiii, soţul/soţia aflaţi în întreţinere şi copie de pe certificatele de naştere şi de stare civilă, după caz;
    c) copie de pe documentele care atesta eventuala stare de incapacitate de muncă;
    d) declaraţie pe propria răspundere a debitorului, cuprinzând şi veniturile, altele decât cele pentru care a depus acte doveditoare;
    e) alte acte în susţinerea cererii.
    (10) Persoanele fizice române fără domiciliu în România şi persoanele fizice străine, care au obligaţii restante la Fondul cinematografic, pot beneficia de înlesniri la plata acestora numai dacă acestea desemnează un reprezentant fiscal rezident în România, împuternicit să îndeplinească obligaţiile acestora faţă de bugetul de stat şi Fondul cinematografic potrivit reglementărilor legale în vigoare. Împuternicitul va prezenta la Centrul Naţional al Cinematografiei un angajament de plată la nivelul sumelor pentru care persoanele fizice române fără domiciliu în România şi persoanele fizice străine, pe care le reprezintă, solicita înlesniri la plată, încheiat în forma autentică.

    CAP. 3
    Etapele de analiza şi modul de soluţionare a solicitărilor de înlesniri la plată

    ART. 10
    (1) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată se înregistrează într-un registru special pentru debitori - persoane juridice şi, separat, într-un registru special pentru debitori - persoane fizice şi asociaţii fără personalitate juridică.
    (2) Verificarea obligaţiilor restante la Fondul cinematografic, care fac obiectul cererilor de acordare a înlesnirilor la plată, se efectuează pe baza datelor din evidenta analitica pe plătitori de la nivelul Centrului Naţional al Cinematografiei unde debitorii sunt înregistraţi ca plătitori, precum şi a proceselor-verbale de calcul al dobânzilor şi al penalităţilor de întârziere.
    (3) Atunci când exista diferenţe între sumele solicitate de debitori pentru înlesniri la plată şi cele stabilite de Centrul Naţional al Cinematografiei ca fiind datorate, se procedează la punerea de acord a acestora, după care Centrul Naţional al Cinematografiei confirma obligaţiile pentru care se acorda înlesniri la plată, cererea completându-se în mod corespunzător.
    (4) Dacă prin cerere debitorul solicita reducerea sau scutirea de la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere, iar din analiza criteriilor rezulta că debitorul nu are un punctaj care să îl îndreptăţească să obţină înlesnirile solicitate, i se acorda înlesnirea la plată corespunzătoare punctajului obţinut.
    (5) Informaţiile necesare stabilirii punctajului în baza criteriilor de performanta economico-financiară şi de disciplina fiscală, prevăzute în anexa la ordonanţa de urgenţă, se preiau din ultimul bilanţ contabil anual şi din anexele la acesta, întocmite de debitor în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi depuse la organul fiscal teritorial, precum şi din documentele şi declaraţiile anexate la cererea de acordare a înlesnirilor la plată, din prezentele norme metodologice.
    (6) Documentaţia întocmită de debitori persoane juridice sau asociaţii fără personalitate juridică, depusa la Centrul Naţional al Cinematografiei, se completează de către acesta cu cap. I şi II din referatul întocmit conform modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Pentru cererile depuse în baza art. 28 din ordonanţa de urgenţă Centrul Naţional al Cinematografiei va întocmi un referat prin care confirma achitarea debitelor rămase de plată din eşalonare şi a dobânzilor stabilite în conformitate cu art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare. Recalcularea dobânzilor până la data achitării integrale a debitelor ce au făcut obiectul eşalonării se face de către Centrul Naţional al Cinematografiei.
    (7) Documentaţia întocmită de debitori persoane fizice, care desfăşoară activităţi independente, depusa la Centrul Naţional al Cinematografiei, va fi completată, după caz, cu copii de pe contul fiscal personal pe ultimii 2 ani, precum şi cu actul constatator întocmit cu ocazia verificării pe teren a cererii de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic, din care să rezulte:
    a) situaţia stării materiale a contribuabilului (bunuri imobile şi mobile ale debitorului şi ale membrilor familiei sale);
    b) posibilităţi de încasare a debitului;
    c) alte elemente utile pentru soluţionarea cererii.
    ART. 11
    (1) Înlesnirile la plată se acordă după obţinerea autorizării ajutorului de stat de către Consiliul Concurentei, de către organele competente prevăzute la art. 8, prin încheierea cu debitorii a unor convenţii de plată conform modelului prezentat în anexa nr. 2a) pentru persoane juridice şi modelului prezentat în anexa nr. 2b) pentru persoane fizice.
    (2) Convenţia şi graficul se întocmesc în câte două exemplare originale, unul pentru debitor şi unul pentru Centrul Naţional al Cinematografiei, la care debitorul a depus cererea şi care a aprobat înlesnirea. Convenţia intra în vigoare la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost semnată.
    (3) Derularea celor prevăzute în convenţie va fi urmărită de compartimentul desemnat din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, care tine evidenta pe plătitori.
    (4) Pentru înlesnirile la plată care se acordă la nivelul Centrului Naţional al Cinematografiei, convenţia se semnează de preşedintele acestuia şi de reprezentantul legal al debitorului.
    (5) În situaţia în care, ulterior încheierii convenţiei, se constata că sumele şi celelalte informaţii care au stat la baza cererii de acordare a înlesnirilor la plată au fost eronate şi au implicaţii majore în conţinutul convenţiei încheiate pe baza documentelor care atestă această situaţie, Centrul Naţional al Cinematografiei anulează convenţia.
    (6) Centrul Naţional al Cinematografiei va comunica debitorului anularea convenţiei. În această situaţie documentaţia va fi completată în mod corespunzător şi va fi reanalizată în vederea acordării înlesnirii la plată.
    ART. 12
    Termenele de soluţionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată sunt următoarele:
    a) în cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la Centrul Naţional al Cinematografiei comisia de specialitate verifica documentaţia depusa de solicitant, o completează în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (6) şi întocmeşte referatul dosarului de înlesniri la plata creanţelor către Fondul cinematografic;
    b) completarea documentaţiei de către debitori se va face la solicitarea scrisă a comisiei constituite în cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei;
    c) termenul general de soluţionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată este de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii la organul competent; termenul de 30 de zile curge de la data primirii documentaţiei în forma completă.
    ART. 13
    Ajutoarele de stat constând în înlesnirile la plată acordate în condiţiile ordonanţei de urgenţă, mai mari de 3 miliarde lei, vor fi notificate Consiliului Concurentei de către furnizorul ajutorului de stat, în conformitate cu reglementările legale privind ajutorul de stat.
    ART. 14
    Înlesnirile la plata obligaţiilor către Fondul cinematografic îşi menţin valabilitatea dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    1. constituirea de către debitori persoane juridice, în termen de 60 de zile de la semnarea convenţiei a unei garanţii, astfel:
    a) o suma egala cu doua rate medii din eşalonare, reprezentând obligaţii eşalonate şi dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, în cazul eşalonărilor la plată; în situaţia în care numărul de rate de eşalonare este mai mic de 12, garanţia va fi constituită la nivelul unei rate medii din eşalonare;
    b) o suma rezultată din raportul dintre contravaloarea debitelor amânate şi dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, şi numărul de luni aprobate pentru amânare la plată, în cazul amânărilor;
    c) o suma egala cu o rata medie din eşalonare reprezentând obligaţii eşalonate şi dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, pentru debitorii care se încadrează în prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă;
    d) garanţia poate fi constituită atât în numerar la trezoreria la care debitorul este înregistrat ca plătitor de contribuţie la Fondul cinematografic, cât şi sub forma unei scrisori de garanţie bancară;
    e) debitorii care obţin eşalonări pentru sucursalele sau punctele de lucru stabile vor constitui garanţiile la trezoreriile la care sucursalele sau punctele de lucru stabile sunt înregistrate ca plătitoare de contribuţii la Fondul cinematografic;
    f) garanţia poate fi utilizata pentru stingerea atât a ratelor, cât şi a obligaţiilor curente în cazurile în care debitorul este în imposibilitate de a le achită la termenele prevăzute în grafic sau la scadenta, după caz, cu condiţia reîntregirii garanţiei până la următorul termen de plată din eşalonare. În cazul scrisorii de garanţie utilizarea efectivă a garanţiei se face la solicitarea Centrului Naţional al Cinematografiei, adresată băncii garante pe baza cererii debitorului, care invoca imposibilitatea de plată. Atunci când s-a constituit garanţie în numerar la trezorerie, aceasta se utilizează la cererea debitorului, adresată Centrului Naţional al Cinematografiei, atât în situaţiile menţionate, cât şi pentru plata ultimelor rate din eşalonare. Cererea debitorului de a i se utiliza garanţia se va depune la Centrul Naţional al Cinematografiei înaintea termenului de plată a obligaţiei, astfel încât încasarea ratelor prin utilizarea garanţiei să se realizeze cu respectarea întocmai a graficului;
    g) în cazul pierderii valabilităţii înlesnirii la plată, Centrul Naţional al Cinematografiei va executa garanţia în contul obligaţiilor rămase neachitate.
    2. Până la termenul primei rate de plată din eşalonare, respectiv până la termenul de plată în cazul amânărilor, debitorul va face dovada că nu mai are obligaţii neachitate la Fondul cinematografic, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, altele decât cele care fac obiectul înlesnirilor la plată.
    3. De la data încheierii convenţiei de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic pentru sumele eşalonate sau amânate, cu excepţia dobânzilor şi a penalităţilor de orice fel, se datorează şi se calculează dobânzi conform prevederilor legale, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectiva. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare şi pe perioada amânării la plată dobânzile datorate conform legii se achită lunar.
    4. Până la data încheierii convenţiei se calculează şi se datorează dobânzi de întârziere şi penalităţi de întârziere.
    5. Pe perioada derulării înlesnirilor la plată debitorii sunt obligaţi să îşi achite obligaţiile curente la Fondul cinematografic, cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a convenţiei.
    6. În cazul în care debitorii nu achită la scadenta obligaţiile curente la Fondul cinematografic, ei pot efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile curente la Fondul cinematografic cu scadenta după data de 1 octombrie a anului fiscal, împreună cu eventualele dobânzi şi penalităţi de întârziere, trebuie achitate până cel târziu la data de 29 decembrie a anului fiscal.
    7. Debitorii care au sucursale şi/sau puncte de lucru stabile sunt obligaţi să respecte prevederile pct. 5 şi 6 pentru toate sucursalele şi/sau punctele de lucru stabile.
    8. Pe perioada derulării înlesnirilor la plată debitorii nu vor participa la nici o procedura de privatizare organizată de instituţiile publice implicate sau de agenţii de privatizare, în vederea cumpărării de acţiuni la alte societăţi comerciale sau achiziţionării de alte valori mobiliare ori părţi sociale.
    9. Pe perioada derulării înlesnirilor la plată debitorii vor transmite Centrului Naţional al Cinematografiei orice intenţie de înstrăinare de active, cu excepţia debitorilor care se încadrează în prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă. Centrul Naţional al Cinematografiei va putea aproba înstrăinarea de active, cu condiţia încasării contravalorii acestora în contul obligaţiilor către Fondul cinematografic pentru care s-au obţinut înlesniri la plată.
    ART. 15
    (1) Nerespectarea convenţiilor încheiate, respectiv a termenelor de plată şi a condiţiilor în care s-au acordat înlesnirile la plată, atrage anularea acestora, începerea imediata sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga suma neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. Dobânzile şi penalităţile de întârziere, scutite de la plată în conformitate cu prevederile art. 12 din ordonanţa de urgenţă, se înregistrează în contabilitatea debitorilor, în cuantumul menţionat în convenţie, şi se recuperează la Fondul cinematografic conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) O nouă cerere de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor datorate Fondului cinematografic în conformitate cu prevederile ordonanţei de urgenţă nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor acordate anterior în baza aceluiaşi act normativ.
    ART. 16
    (1) Începând cu data încheierii convenţiei, pentru obligaţiile datorate Fondului cinematografic pentru care s-au aprobat înlesniri la plată, executarea silită nu se porneşte sau nu se continua, după caz.
    (2) Evidenţierea, urmărirea şi controlul încasării sumelor pentru care s-au aprobat înlesniri la plată, a contribuţiilor curente, a garanţiei, precum şi a dobânzilor datorate pe perioada înlesnirii la plată, la termenele de plată stabilite, vor fi asigurate de comisie şi de alte compartimente de specialitate din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei.
    ART. 17
    (1) De înlesnirile la plata pentru obligaţiile la Fondul cinematografic, restante la data de 31 decembrie 2001, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, calculate până la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, beneficiază şi debitorii aflaţi în procedura de reorganizare judiciară conform legii.
    (2) La cererea motivată a administratorului, cu încuviinţarea judecătorului-sindic, în proiectul planului de reorganizare va fi cuprins tipul de înlesnire la plată care se solicita să fie acordată pentru obligaţiile datorate Fondului cinematografic.
    (3) După confirmarea planului de reorganizare de către judecătorul-sindic, conform prevederilor legale în materie, cererea şi documentaţia întocmită de administrator sau de administrator şi debitor, după caz, vor fi încuviinţate de judecătorul-sindic şi vor fi depuse la Centrul Naţional al Cinematografiei - Direcţia buget-finanţe.
    (4) Convenţia încheiată cu Centrul Naţional al Cinematografiei de către debitorii menţionaţi la alin. (1) va fi semnată de administratorul societăţii debitoare, iar în cazul în care activitatea debitorului este condusă în parte de administrator, în conformitate cu atribuţiile stabilite în sarcina acestuia conform art. 18 lit. c) din Legea nr. 64/1995, republicată, convenţia va fi semnată de administrator şi de reprezentantul legal al debitorului.
    (5) Pentru constituirea garanţiei solicitate de Centrul Naţional al Cinematografiei în conformitate cu prevederile art. 18 din ordonanţa de urgenţă, debitorul sau administratorul, după caz, va solicita judecătorului-sindic confirmarea acesteia.
    (6) Pe perioada derulării înlesnirii la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic debitorii pot înstrăina active cu informarea Centrului Naţional al Cinematografiei, iar sumele vor fi distribuite conform Legii nr. 64/1995, republicată.
    (7) Nerespectarea planului de reorganizare poate conduce, în cazul în care administratorul sau oricare dintre creditori o cere, la deschiderea procedurii falimentului şi atrage pierderea valabilităţii sau anularea, după caz, a înlesnirii acordate, de la data pronunţării de către judecătorul-sindic.
    ART. 18
    Orice suma de restituit de la Fondul cinematografic, reprezentând contribuţii sau alte venituri ale Fondului cinematografic, se compensează din oficiu cu sume reprezentând obligaţii datorate Fondului cinematografic, eşalonate sau amânate la plată, inclusiv dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, datorate în luna în care se face compensarea. Compensarea se efectuează cu ratele din eşalonare în ordinea termenelor de plată. Centrul Naţional al Cinematografiei, la care debitorul este înregistrat ca plătitor de contribuţie la Fondul cinematografic, întocmeşte un nou grafic, respectând numărul de rate rămase din eşalonare, şi va comunica debitorului până la următorul termen de plată suma compensată, ratele din eşalonare care au fost stinse, precum şi noul grafic de plată. Dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate conform art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, se recalculează de către Centrul Naţional al Cinematografiei la care debitorul este înregistrat ca plătitor de contribuţie la Fondul cinematografic, la cererea acestuia.

    CAP. 4
    Dispoziţii finale

    ART. 19
    Diferenţele de contribuţii la Fondul cinematografic, precum şi dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente acestora, constatate în urma controalelor efectuate ulterior de organele competente ale Centrului Naţional al Cinematografiei, se achită conform prevederilor legale în vigoare.
    ART. 20
    (1) Pe perioada amânării sau eşalonării la plată a obligaţiilor datorate Fondului cinematografic, cu excepţia dobânzilor şi penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel, se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere în conformitate cu art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare.
    (2) Dobânzile menţionate la alin. (1) nu fac obiectul înlesnirilor la plată reglementate de prevederile ordonanţei de urgenţă.
    ART. 21
    (1) Dobânzile şi penalităţile de întârziere amânate la plată se vor reflecta în contabilitatea debitorilor într-un cont de ordine şi evidenta.
    (2) Corespondenţa dintre criteriile de performanta economico-financiară şi de disciplina fiscală, prevăzute în anexa la ordonanţa de urgenţă, şi informaţiile din bilanţurile contabile sau din situaţiile financiare, după caz, întocmite de debitori persoane juridice, este prezentată în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice.
    (3) Calculul punctajului total şi stabilirea înlesnirilor ce se acordă se efectuează informatic, pe baza datelor introduse din referatul întocmit de Centrul Naţional al Cinematografiei - Direcţia buget-finanţe.
    ART. 22
    (1) Cererile de acordare a înlesnirilor la plată, depuse şi nesoluţionate înainte de data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi actualizate şi soluţionate conform prevederilor acestora.
    (2) Înlesnirile la plată acordate anterior se derulează în continuare în condiţiile prevăzute de actele normative în baza cărora au fost acordate, cu excepţia celor care se încadrează în prevederile art. 28 din ordonanţa de urgenţă.
    (3) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor restante la Fondul cinematografic, acordate în baza prevederilor legale anterioare ordonanţei de urgenţă, indiferent de data pierderii acestora, pot solicita acordarea de înlesniri la plată în condiţiile ordonanţei de urgenţă, cu încadrarea în prevederile acesteia şi cu condiţia achitării dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, calculate până la data pierderii acestora.
    ART. 23
    În situaţia divizării debitorului care beneficiază de înlesniri la plată, acesta este obligat să prezinte la Centrul Naţional al Cinematografiei unde are obligaţii restante la Fondul cinematografic protocolul de predare-primire, precum şi propunerile de defalcare a graficului de eşalonare pe baza căruia Centrul Naţional al Cinematografiei va proceda la întocmirea noilor grafice de eşalonare pe entităţi rezultate din divizare.
    ART. 24
    Informaţiile referitoare la obligaţiile restante la Fondul cinematografic ale debitorilor care beneficiază de prevederile ordonanţei de urgenţă constituie secret fiscal, potrivit legii.    ANEXA 1
    -------
    la normele metodologice
    ------------------------


    Centrul Naţional al Cinematografiei                                 CORESPONDENTA
      dintre indicatorii care stau la baza criteriilor prevăzute în anexa
   la ordonanţa de urgenţă şi informaţiile cuprinse în bilanţurile contabile

┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Denumire indicator │ Persoane juridice care aplică │
│ │ Reglementările contabile armonizate│
│ │ cu Directiva a IV-a a Comunităţilor│
│ │Economice Europene şi cu Standardele│
│ │ Internaţionale de Contabilitate │
│ ├───────────────────┬────────┬───────┤
│ │ formular │nr. rând│coloana│
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Cifra de afaceri │Cont de profit şi │ 01 │ 2 │
│ │pierdere (cod 20) │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Total datorii (datorii │ │ │ │
│bugetare + datorii pe termen scurt) │ Bilanţ │ 47 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Active circulante │ Bilanţ │ 37 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Datorii totale sub 1 an │ Bilanţ │ 47 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Total active │ Bilanţ │20+37+38│ 2 │
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Total datorii │ Bilanţ │ 47+58 │ 2 │
└─────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────┴───────┘
┌─────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│Denumire indicator │Persoane juridice care aplică situa-│
│ │ţii financiare anuale simplificate │
│ │ (inclusiv microîntreprinderile care│
│ │ întocmesc aceste situaţii) │
│ ├───────────────────┬────────┬───────┤
│ │ formular │nr. rând│coloana│
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Cifra de afaceri │Cont de profit şi │ 03 │ 2 │
│ │pierdere (cod 20) │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Total datorii (datorii │Situaţia creanţelor│ │ │
│bugetare + datorii pe termen scurt) │şi datoriilor │ │ │
│ │(cod 23) │ 47 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Active circulante │ Bilanţ │ 37 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Datorii totale sub 1 an │Situaţia creanţelor│ │ │
│ │şi datoriilor │ │ │
│ │(cod 23) │ 47 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Total active │ Bilanţ │ 43 │ 2 │
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Total datorii │ Bilanţ │ 76 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Cifra de afaceri │Cont de profit şi │ 01 │ 2 │
│ │pierdere (cod 20) │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Total datorii (datorii │ Bilanţ │ │ │
│bugetare + datorii pe termen scurt) │ │ 16 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Active circulante │ Bilanţ │ 11 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Datorii totale sub 1 an │ Bilanţ │ 16 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Total active │ Bilanţ │04+11+12│ 2 │
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼───────────────────┼────────┼───────┤
│Total datorii │ Bilanţ │ 16+22 │ 2 │
└─────────────────────────────────────────┴───────────────────┴────────┴───────┘    ANEXA 2a)
    ---------
    la normele metodologice
    -----------------------


                                     Model
                              (persoane juridice)


    Centrul Naţional al Cinematografiei SOCIETATEA COMERCIALĂ
                                                       ADRESA .........
                                                     CF/CUI .........
    Bucureşti

                         CONVENŢIA Nr. ..... din ..........

    Între Centrul Naţional al Cinematografiei şi Societatea Comercială ......

    Urmare cererii nr. ... din data de ..... a S.C. ........, înregistrată la
...... sub nr. ........ şi transmisă la ....... sub nr. ......., prin care se
solicită acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor către FONDUL
CINEMATOGRAFIC şi pe baza analizei documentaţiei conform prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 şi Ordinului Preşedintelui
CENTRULUI NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI ............... pentru aprobarea Normelor
metodologice privind procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la
plata obligaţiilor restante la FONDUL CINEMATOGRAFIC administrat de CENTRUL
NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI, s-au aprobat următoarele:

    eşalonarea la plată pe ....... luni, cu ....... luni perioada de graţie a
următoarelor obligaţii:

 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │ Tipul obligaţiei bugetare eşalonate │ Suma (lei) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Contribuţie 1 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Contribuţie 2 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Dobânzi aferente contribuţiei ..... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Penalităţi de întârziere aferente contribuţiei ...... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Penalităţi │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Amenzi │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Altele ...... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ TOTAL │ │
 │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    amânarea la plată până la .......... (cel mult până la data de
    29 decembrie a anului fiscal în curs) a următoarelor obligaţii:

 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │ Tipul obligaţiei bugetare eşalonate │ Suma (lei) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Contribuţie 1 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Contribuţie 2 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Dobânzi aferente contribuţiei ..... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Penalităţi de întârziere aferente contribuţiei ...... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Penalităţi │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Amenzi │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Altele ...... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ TOTAL │ │
 │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


    Dobânzile calculate în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu completările şi modificările sale ulterioare, pentru debitele eşalonate şi/sau amânate la plată reprezintă ...... lei.
    Graficul de eşalonare la plată este prezentat în ANEXA care face parte integrantă din prezenta convenţie.
    Amânarea de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere în suma totală de ......... lei până la ultimul termen de plată din grafic.
    În situaţia în care au fost respectate întocmai termenele de plată din eşalonare şi condiţiile în care aceasta a fost acordată, după ultimul termen de plată din eşalonare, debitorul beneficiază de reducerea cu ......%/scutirea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere, reprezentând ..... lei, astfel:

 ┌─────────────────────────────────────────────┬────────────┬─────────────────┐
 │ Tipul obligaţiei │Suma amânată│Suma reprezentând│
 │ │ │reducerea/scuti- │
 │ │ │rea (50%, 75%, │
 │ │ │100%) în condi- │
 │ │ │ţiile legii │
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ Dobânzi aferente contribuţiei ..... │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ Penalităţi de întârziere aferente │ │ │
 │ contribuţiei ...... │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ ....................... │ │ │
 ├─────────────────────────────────────────────┼────────────┼─────────────────┤
 │ TOTAL │ │ │
 │ │ │ │
 └─────────────────────────────────────────────┴────────────┴─────────────────┘

    Scutirea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere, în
    condiţiile art. 12, 14 şi 28, din Ordonanţa de urgenţă după caz.

 ┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
 │ Obligaţia │ ART. 12 │ ART. 14 │ ART. 28 │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ Dobânzi pentru: ....................... │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ Penalităţi de întârziere pentru:....... │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ ................. │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
 │ TOTAL │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    Înlesnirea la plata obligaţiilor la FONDUL CINEMATOGRAFIC se acordă cu următoarele condiţii:
    a) constituirea de către debitor, a unei garanţii în suma de ....... lei conform art. 14 din normele metodologice;
    b) până la termenul primei rate de plată din eşalonare, respectiv până la termenul de plată în cazul amânărilor, debitorul va face dovada că nu mai are obligaţii neachitate la FONDUL CINEMATOGRAFIC, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, altele decât cele care fac obiectul înlesnirilor la plată;
    c) de la data încheierii convenţiei de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor la FONDUL CINEMATOGRAFIC pentru sumele eşalonate sau amânate, cu excepţia dobânzii şi a penalităţilor de orice fel, se datorează şi se calculează dobânzi conform prevederilor legale, plata acestora efectuându-se împreună cu rata respectiva. Pe perioada de graţie acordată la eşalonare şi pe perioada amânării la plată, dobânzile datorate conform legii se achită lunar. Până la data încheierii convenţiei se calculează şi se datorează dobânzi de întârziere şi penalităţi de întârziere;
    d) pe perioada derulării înlesnirilor la plată, debitorul este obligat să-şi achite obligaţiile curente la FONDUL CINEMATOGRAFIC cu termene scadente începând cu data de întâi a lunii următoare intrării în vigoare a convenţiei. În cazul în care debitorul nu achită la scadenta obligaţiile curente la FONDUL CINEMATOGRAFIC poate efectua plata acestora în cel mult 90 de zile, împreună cu dobânzi şi penalităţile de întârziere aferente. Obligaţiile curente la FONDUL CINEMATOGRAFIC cu scadenţa după data de 01 octombrie a anului fiscal, împreună cu eventualele dobânzi de întârziere şi penalităţi de întârziere trebuie achitate până cel târziu la data de 29 decembrie a anului fiscal.
    e) Pe perioada derulării înlesnirilor la plată, debitorul nu poate participa la nici o procedura de privatizare organizată de instituţiile publice implicate sau de agenţii de privatizare, în vederea cumpărării de acţiuni la alte societăţi comerciale sau la achiziţionarea de alte valori mobiliare ori părţi sociale.
    f) Pe perioada derulării înlesnirilor la plată, debitorul va transmite Centrului Naţional al Cinematografiei unde este înregistrat ca plătitor de contribuţie la Fondul cinematografic, orice intenţie de înstrăinare de active cu excepţia debitorului care se încadrează în prevederile art. 21 din ordonanţa de urgenţă. Centrul Naţional al Cinematografiei va putea aproba înstrăinarea de active cu condiţia încasării contravalorii acestora în contul obligaţiilor la Fondul cinematografic pentru care s-au obţinut înlesniri la plată.
    Nerespectarea prezentei convenţii, respectiv a termenelor de plată şi a condiţiilor în care s-au acordat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea imediată sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga suma neplătită şi obligaţia de plată a dobânzii şi a penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate. Dobânzile şi penalităţile de întârziere amânate la plată în vederea reducerii/scutirii în conformitate cu art. 10 din Ordonanţa de urgenţă se stornează din contul de ordine şi evidenţă în care au fost înregistrate.
    Dobânzile şi penalităţile de întârziere scutite de plată în conformitate cu prevederile art. 12 din ordonanţa de urgenţă, se înregistrează în contabilitatea debitorului în cuantumul menţionat în convenţie.
    O nouă cerere pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor către FONDUL CINEMATOGRAFIC în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 nu poate fi depusa timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor acordate anterior în baza aceluiaşi act normativ.


    CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI DEBITOR


    ANEXA 2b)
    ---------
    la normele metodologice
    -----------------------


                                     Model
                              (persoane juridice)


    Centrul Naţional al SOCIETATEA COMERCIALĂ
    Cinematografiei ..... ADRESA .........
    ........... Bucureşti CF/CUI .........


                      CONVENŢIA Nr. ......... din .........

    Între Centrul Naţional al Cinematografiei şi Societatea Comercială .....

    Urmare cererii nr. ..... din data de ....... a debitorului ..........,
înregistrată la ......... sub nr. ........ şi transmisă la ........ sub
nr. ...., prin care se solicita acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor
către Fondul cinematografic şi pe baza analizei documentaţiei conform
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 şi Ordinului
Preşedintelui Centrului Naţional al Cinematografiei pentru aprobarea
Procedurii şi competentelor de acordare a înlesnirilor la plata obligaţiilor
restante la FONDUL CINEMATOGRAFIC administrate de Centrul Naţional al
Cinematografiei, s-au aprobat următoarele:
    eşalonarea la plată pe ........ luni, cu ...... luni perioada de graţie
cuprinse în perioada de eşalonare, a următoarelor obligaţii:

 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │ Tipul obligaţiei bugetare eşalonate │ Suma (lei) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Contribuţie 1 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Contribuţie 2 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Dobânzi aferente contribuţiei ..... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Penalităţi de întârziere aferente contribuţiei ...... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Penalităţi │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Amenzi │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Altele ...... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ TOTAL │ │
 │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    amânarea la plată până la .......... (cel mult până la data de
    29 decembrie a anului fiscal în curs) a următoarelor obligaţii:

 ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │ Tipul obligaţiei bugetare eşalonate │ Suma (lei) │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Contribuţie 1 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Contribuţie 2 │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Dobânzi aferente contribuţiei ..... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Penalităţi de întârziere aferente contribuţiei ...... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Penalităţi │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Amenzi │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Altele ...... │ │
 ├───────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ TOTAL │ │
 │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


    Dobânzile calculate în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu completările şi modificările sale ulterioare, pentru debitele eşalonate şi/sau amânate la plată reprezintă ...... lei.
    Graficul de eşalonare la plată este prezentat în ANEXA care face parte integrantă din prezenta convenţie.
    Reducerea/scutirea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere, astfel:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │ Obligaţia │ SUMA │
 │ │ (lei) │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Dobânzi pentru: .................. │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ Penalităţi de întârziere pentru: ................ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ ..................... │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ TOTAL │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘


    Înlesnirea la plata obligaţiilor la FONDUL CINEMATOGRAFIC se acordă cu următoarele condiţii:
    a) .............................
    b)..............................
    c) .............................

    Nerespectarea prezentei convenţii, respectiv a termenelor de plată şi a condiţiilor în care s-au acordat înlesnirile la plată atrage anularea acestora, începerea imediată sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga sumă neplătită şi obligaţia de plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate.
    O nouă cerere pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor la FONDUL CINEMATOGRAFIC în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2002 nu poate fi depusă timp de 12 luni de la data nerespectării înlesnirilor acordate anterior în baza aceluiaşi act normativ.


           CENTRUL NAŢIONAL AL CINEMATOGRAFIEI DEBITOR


    ANEXA 3
    --------
    la normele metodologice
    -----------------------


    Organul competent ...........
    (care aprobă cererea)


                                                          Avizat,

                               REFERAT
       privind calcularea punctajului final în vederea acordării
     înlesnirilor la plata obligaţiilor la Fondul cinematografic,
                   restante la 31 decembrie 2001


    I. DATE DE IDENTIFICARE

    Cererea nr. ......... din data de ...............
    Înregistrată la C.N.C. cu nr. ......... din data de ..........
    Debitorul ..............................
    Adresa .................................
    Cod fiscal/Cod unic de înregistrare/Cod numeric personal/Cod de identificare fiscală ............. (codurile fiscale ale sucursalelor şi punctelor de lucru, după caz, se prezintă într-o anexa)
    Organ fiscal unde debitorul este înregistrat ca plătitor de impozite şi taxe ...............

    II. DATE DE ANALIZĂ

    1. Data înfiinţării debitorului (zz/ll/aa) .......

    2. Vechime arierate (anul) .......................

    3. Total datorii (bugetare + pe termen scurt şi mediu ........ lei

    4. Cifra de afaceri ........ lei

    5. Active circulante ........ lei

    6. Datorii totale sub 1 an ........ lei

    7. Total active ........ lei

    8. Total datorii ........ lei

    9. Număr de declaraţii depuse în ultimele 24 de luni ........ număr

   10. Diferenţe de obligaţii bugetare constatate
       prin control fiscal ........ lei

   11. Total impozite declarate în cursul perioadei
       verificate ........ lei

   12. Total obligaţii bugetare ........ lei

   13. Are obligaţii neachitate în contul impozitelor
       cu stopaj la sursa? Da []
                                                                      Nu []

   14. A beneficiat de înlesniri? Nu []
                                                           Da respectate []
                                                         Da nerespectate []

   15. Situaţia achitării debitelor anului curent:
       15.1. Sume achitate în contul obligaţiilor
             anului curent ........... lei
       15.2. Total obligaţii cu termene de plată
             în anul curent ........... lei
                                                                   neachitate []
                                                          achitat până la 30% []
                                                     achitat între 30% şi 65% []
                                                     achitat între 65% şi 90% []
                                                            achitat peste 90% []

   16. Situaţia achitării integrale a debitelor
       din anii precedenţi: Da []
                                                                      Nu []

   17. A fost sancţionat pentru evaziune fiscală? Da []
                                                                      Nu []

   18. Situaţia capitalurilor proprii: Negative []
                                                                Pozitive []

   19. Mobilitatea contribuabilului
       d.p.d.v al sediului: sediu stabil în ultimii 5 ani []
                                                 o schimbare în ultimii 5 ani []
                                                    2 sau mai multe schimbări
                                                             în ultimii 5 ani []

   20. Menţiuni la Registrul Comerţului privind
       schimbarea acţionarului/asociatului
       principal: nici o schimbare sau o
                                                   schimbare în ultimii 5 ani []
                                                    2 sau mai multe schimbări
                                                             în ultimii 5 ani []

   21. A avut relaţii contractuale cu unităţi
       economice cu finanţare bugetară şi nu a
       încasat la termen contravaloarea acestora? Da []
                                                                           Nu []

   22. La data scadenţei obligaţiilor bugetare a
       avut disponibilităţi băneşti care acopereau
       în întregime nivelul obligaţiilor? Da []
                                                                           Nu []

   23. Desfăşoară în principal activităţi pentru care
       încasează contravaloarea mărfii sau a serviciului
       prestat anticipat ori la data transferului
       dreptului de proprietate, respectiv a prestării
       serviciului? Da []
                                                                           Nu []

   24. A înregistrat clienţi neîncasaţi şi avansuri
       acordate furnizorilor cu care societatea comercială
       sau acţionarii/asociaţii acesteia sunt în relaţii
       de dependenţă, relaţia de dependenţă fiind cea
       stabilită în situaţia în care persoana fizică ori
       juridică este acţionar/asociat semnificativ în ambele
       societăţi comerciale, pe perioada care au acumulat
       obligaţii bugetare restante? Da []
                                                                           Nu []

   25. A plătit dividende acţionarilor/asociaţilor, alţii
       decât instituţiile publice implicate în procesul de
       privatizare, în perioada în care au acumulat obligaţii
       bugetare restante? Da []
                                                                           Nu []

   26. Are importanţa economico-socială naţională sau zonală
       semnificativă sau au fost afectaţi de calamităţi
       naturale în perioada în care au înregistrat obligaţii
       bugetare restante? Da []
                                                                           Nu []

   27. Principalul obiect de activitate îl reprezintă
       organizarea jocurilor de noroc? Da []
                                                                           Nu []

   28. A fost sancţionat penal pentru infracţiuni
       de evaziune fiscală? Da []
                                                                           Nu []

   29. Sume solicitate

 ┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
 │ Obligaţia │ Debite │Dobânda │Penalităţi│
 │ │ │ │de întâr- │
 │ │ │ │ziere │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
 │ Contribuţia ....... │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
 │ Amenzi │ │ x │ x │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
 │ Penalităţi │ │ x │ x │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
 │ TOTAL │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

    30. Sume achitate de la data depunerii cererii (conform art. 12 din
       ordonanţa de urgenţă)

 ┌────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
 │ Obligaţia │ Debite │Dobânda │Penalităţi│
 │ │ │ │de întâr- │
 │ │ │ │ziere │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
 │ Amenzi │ │ x │ x │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
 │ Penalităţi │ │ x │ x │
 ├────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
 │ TOTAL │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

    NOTA:
    -----
    Datele prevăzute la pct. 9, 13, 14, 15, 16, 29 şi 30 din acest capitol se
prezintă pe fiecare unitate plătitoare de contribuţii cu precizarea organului
fiscal unde aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.

             Organul fiscal care primeşte şi analizează cererea
             ...................................................


               Întocmit Verificat
               ......... ............
          Nume, prenume, funcţia Nume, prenume, funcţia


    Data ..................


    III. CALCULUL PUNCTAJULUI:


    a) pe baza criteriilor

 1) Vechimea contribuabilului (data de începere a activităţii;
    la societăţile rezultate din divizare, vechimea o da unitatea
    din care s-a divizat noua societate) ................ puncte:.......
 2) Raportul dintre vechimea arieratelor şi vechimea
    contribuabilului .................................... puncte:.......
 3) Mobilitatea contribuabilului din punct de vedere
    al sediului ......................................... puncte:........
 4) Menţiuni la Registrul Comerţului privind schimbarea
    acţionarului/asociatului principal .................. puncte:........
 5) Îndatorare financiară ............................... puncte:........
 6) Lichiditate globală ................................. puncte:........
 7) Solvabilitate ....................................... puncte:........
 8) Date privind declaraţiile de impozite, taxe şi
    contribuţii ......................................... puncte:........
 9) Raportul dintre diferenţele de obligaţiile bugetare
    constatate prin control fiscal şi totalul impozitelor
    declarate în cursul perioadei verificate
    (pe feluri de impozite) ............................. puncte:........
10) Obligaţii neachitate în contul impozitelor cu
    stopaj la sursa: .................................... puncte:........
11) Dacă a beneficiat anterior de înlesniri ............. puncte:........
12) A avut relaţii contractuale cu unităţi economice
    cu finanţare bugetară şi nu a încasat la termen
    contravaloarea acestora ............................. puncte:........
13) Situaţia achitării debitelor anului curent .......... puncte:........
14) A fost sancţionat pentru evaziune fiscală ........... puncte:........
15) Raportul dintre suma totală solicitată pentru
    înlesniri la plată (debite şi dobânzi
    şi penalităţi de întârziere) şi cifra de
    afaceri ............................................. puncte:........
                                                          TOTAL ..........

    b) Corectarea punctajului

 1) cu minus 10 puncte în situaţia în care la data
     scadentei obligaţiilor bugetare disponibilităţile
     băneşti ale debitorului acopereau în întregime nivelul
     obligaţiilor ....................................... puncte:........
 2) cu minus 40 puncte debitorii care desfăşoară în
     principal activităţi pentru care încasează contravaloarea
     mărfii sau a serviciului prestat anticipat sau la data
     transferului dreptului de proprietate, respectiv, a
     prestării serviciului .............................. puncte:........
 3) cu minus 20 puncte pentru debitorii care pe perioada
     pentru care au acumulat obligaţii bugetare restante,
     înregistrează clienţi neîncasaţi şi avansuri acordate
     furnizorilor cu care societatea sau acţionarii/asociaţii
     acesteia sunt în relaţii de dependenţă, relaţia de
     dependenţă fiind cea stabilită în situaţia în care o
     persoană fizică sau juridică este acţionar/asociat
     semnificativ în ambele societăţi ................... puncte:........
 4) cu minus 20 puncte pentru debitorii care înregistrează
     capitaluri proprii negative ........................ puncte:........
 5) cu minus 10 puncte pentru debitorii care în perioada
     în care au acumulat obligaţii bugetare restante
     au plătit dividende acţionarilor/asociaţilor, alţii
     decât instituţiile publice implicate în procesul de
     privatizare ........................................ puncte:........
                     TOTAL PUNCTAJ CORECTAT ............. puncte:........

    c) Punctaj adiţional

   cu plus 40 de puncte dacă debitorul obţine un punctaj
   corectat mai mic de 14 puncte, dar are o importanţă
   economico-socială zonală sau naţională semnificativă
   sau a fost afectat de calamităţi naturale în perioada în
   care a înregistrat obligaţii bugetare restante ...... puncte:.........
                     TOTAL PUNCTAJ FINAL ............... puncte:.........

 IV. Numărul de luni de eşalonare la plata obligaţiilor
     bugetare, inclusiv perioada de graţie, determinat
     pe baza raportului procentual dintre totalul
     obligaţiilor bugetare şi cifra de afaceri ......... luni:...........

  V. CONCLUZII

    1. eşalonarea la plată pe o perioada de ....... luni, cu ..... luni perioada
de graţie cuprinse în perioada de eşalonare, a obligaţiilor datorate bugetului
de stat, astfel:

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │Nr. │ Denumirea obligaţiei │ Suma │
 │crt.│ │ (lei) │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ impozitul .......... │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ dobânzi pentru: .......... │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ penalităţi de întârziere pentru ....... │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ contribuţii pentru ........... │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ penalităţi pentru ........ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ amenzi pentru ............. │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ TOTAL GENERAL │ │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    2. Amânări la plată până la .........................., astfel:

 ┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │Nr. │ Denumirea obligaţiei │ Suma │
 │crt.│ │ (lei) │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ contribuţia ........ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ dobânzi pentru: .......... │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ penalităţi de întârziere pentru ....... │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ contribuţii pentru ........... │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ penalităţi pentru ........ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ amenzi pentru ............. │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
 │ │ TOTAL GENERAL │ │
 └────┴───────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

    3. Amânarea în vederea reducerii sau scutirii, după caz, până la ultimul
termen de plată din eşalonare a dobânzilor de întârziere şi penalităţilor de
întârziere, astfel:

 ┌────┬───────────────────────────────────────┬────┬────────┬────────┬────────┐
 │Nr. │ Obligaţia │Suma│Reducere│Reducere│Reducere│
 │crt.│ │amâ-│ 50% │ 75% │ 100% │
 │ │ │nată│ │ │ │
 │ │ │ lei│ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┤
 │ │ dobânzi pentru: .......... │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┤
 │ │penalităţi de întârziere pentru:...... │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼────┼────────┼────────┼────────┤
 │ │ TOTAL GENERAL │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────────────────────────────────┴────┴────────┴────────┴────────┘

    NOTA:
    -----
    Reducerea cu 50%, 75% şi respectiv 100% se marchează cu "X" în coloana
corespunzătoare.

    4. Scutirea la plată a dobânzilor şi a penalităţilor de întârziere, în
condiţiile art. 12, 14 şi 28, din Ordonanţa de urgenţă, după caz.

 ┌────┬───────────────────────────────────────┬────────┬────────┬────────┐
 │Nr. │ Obligaţia │ART. 12 │ART. 14 │ART. 28 │
 │crt.│ │ Sume │ Sume │ Sume │
 │ │ │ (lei) │ (lei) │ (lei) │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
 │ │ dobânzi pentru:....... │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
 │ │penalităţi de întârziere pentru:...... │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┤
 │ │ TOTAL GENERAL │ │ │ │
 └────┴───────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┘

    5. Dobânzile calculate în conformitate cu art. 83 din Ordonanţa Guvernului
nr. 11/1996 pentru debitele eşalonate la plată conform pct. 1 de mai sus, sunt
în suma de ........................ lei.

    6. Garanţia stabilită pentru perioada de eşalonare/amânare este de .....lei.


                Întocmit Verificat,
               .......... ....................
          Nume, prenume, funcţia (şef compartiment)
                                                  Nume, prenume


    NOTA:
    -----
    - Organele competente care primesc şi analizează cererile de acordare a înlesnirilor la plată - completează numai capitolele I şi II şi semnează pentru întocmire;
    - Organele competente care acordă înlesniri la plată - verifică documentaţia şi modul de completare a capitolelor I şi II, preiau datele în produsul informatic şi editează referatul în forma completă.

                             ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016