Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 14 martie 2003  privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PRESCRIPŢIE TEHNICĂ din 14 martie 2003 privind montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor*)

EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 331 bis din 15 mai 2003
----------
    *) Prescripţia tehnică a fost aprobată prin ordinul nr. 146/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 15 mai 2003.


         Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor
                  sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
                                 -ISCIR-

                 - REGLEMENTARE TEHNICĂ NAŢIONALĂ -

                         PRESCRIPŢIE TEHNICĂ
                              PT R3-2003

                          CERINŢE TEHNICE
        PRIVIND MONTAREA, PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE, UTILIZAREA,
        REPARAREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A STIVUITOARELOR

        COLECŢIA INSPECŢIEI DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
           RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE
                             RIDICAT
                             -ISCIR-

                       - EDIŢIE OFICIALĂ -
───────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr. referinţă: PT R 3- 2003 Ediţia 1
───────────────────────────────────────────────────────────────────


    Scopul principal al prescripţiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicării întocmai a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protecţiei utilizatorilor, mediului înconjurător şi proprietăţii.
    Prevederile prezentei prescripţii tehnice sunt obligatorii pentru toţi cei care montează, repară, întreţin, deţin, exploatează sau verifică stivuitoare.
    Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt răspunzători de aplicarea corectă a acesteia.

    ISCIR Telefon: (+4021)411.97.60; 411.97,61
    Str. Sf. Elefterie nr. Fax: (+4021) 411.98.70
    47-49, sector 5
    BUCUREŞTI www.iscir.ro E-mail: iscir@ix.ro
    Cod: 726111


    Reproducerea sau utilizarea integrală sau parţială a prezentei prescripţii tehnice în orice publicaţii şi prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu există acordul scris al ISCIR.
    Utilizatorii prezentei prescripţii tehnice sunt obligaţi să se asigure că sunt în posesia ediţiei oficiale tipărite.

    1 GENERALITĂŢI

    1.1. Scop
    Prezenta prescripţie tehnică face parte din reglementările tehnice naţionale referitoare la montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi verificarea tehnică a stivuitoarelor.
    Prezenta prescripţie tehnică stabileşte cerinţele tehnice minime obligatorii pe care trebuie să le satisfacă stivuitoarele pentru a putea fi autorizată funcţionarea lor la utilizatorii (deţinătorii) din România.
    Cerinţele tehnice privind proiectarea, construirea şi introducerea pe piaţă a componentelor de securitate se adresează producătorilor acestora.
    Cerinţele tehnice privind utilizarea, repararea, întreţinerea, deţinerea şi siguranţa în utilizare a stivuitoarelor se adresează agenţilor economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT şi deţinătorilor.
    Cerinţele tehnice privind verificarea tehnică înaintea punerii în funcţiune, verificările tehnice periodice şi verificările după reparaţii ale stivuitoarelor se adresează ISCIR-INSPECT IT, agenţilor economici, autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, şi deţinătorilor.
    Aceste cerinţe au drept scop asigurarea protecţiei sănătăţii şi securităţii utilizatorilor şi a persoanelor expuse din zona periculoasă şi a protecţiei mediului înconjurător şi proprietăţii.
    De asemenea, prescripţia tehnică stabileşte modul de verificare a respectării acestor cerinţe tehnice.
    Autoritatea tehnică ce asigură punerea în aplicare şi respectarea prevederilor din prezenta prescripţie tehnică este ISCIR- Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei şi Resurselor având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecţiei utilizatorilor şi securitatea în funcţionare a instalaţiilor în categoria cărora se integrează şi stivuitoarele.
    Documentele, documentaţia tehnică (cartea stivuitorului şi informaţii furnizate de montator) precum şi inscripţionările privind informarea şi avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.

    1.2. Domeniu de aplicare
    Prezenta prescripţie tehnică se aplică următoarelor tipuri de stivuitoare:
    - stivuitoare autopropulsate (motostivuitoare, electrostivuitoare);
    - translatoare stivuitoare.

    1.3. Referinţe normative
    Prezenta prescripţie tehnică face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescripţii tehnice şi alte reglementări naţionale.
    1.3.1. Legi şi hotărâri
    - Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
    - Hotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat
    - Legea nr. 90/1996 privind protecţia muncii şi normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale nr. 388/1996
    - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
    1.3.2. Standarde
    Standardele aplicabile sunt menţionate în anexa T.

    1.4. Termeni şi definiţii
    Termenii şi definiţiile se aplică numai în sensul prezentei prescripţii tehnice.
    1.4.1. activitate de reparare - ansamblu de lucrări şi operaţiuni specializate de investigare a defectelor apărute, asigurare a pieselor de schimb , efectuare a depanărilor şi/sau înlocuirilor de componente defecte şi încercare funcţională a stivuitorului, pentru demonstrarea calităţii reparaţiei efectuate menite să readucă stivuitorul în stare bună de funcţionare în condiţii de securitate. Capacitatea unui agent economic de a efectua lucrările de reparare trebuie să fie confirmată printr-o autorizaţie emisă de ISCIR-INSPECT IT.
    1.4.2. ampatament - distanţa între axele roţilor stivuitorului, măsurată în lungul unei axe paralele cu deplasarea longitudinală a acestuia.
    1.4.3. apărătoare a postului de conducere - protecţie completă sau parţială în jurul postului de conducere, în principal când acesta este la extremitate sau ridicabil, cu scopul de a proteja manevrantul frontal şi/sau lateral împotriva contactelor cu obstacole fixe sau cu alte vehicule.
    1.4.4. apărătoare de protecţie a manevrantului - suprastructură fixată pe cărucior deasupra capului manevrantului pentru a-l proteja de căderea obiectelor manipulate sau provenite din stive alăturate.
    1.4.5. apropiere lentă - deplasare cu viteză foarte redusă cu scopul ca, la executarea anumitor operaţiuni de manipulare (de exemplu la stivuire), sarcina să poată fi precis poziţionată.
    1.4.6. autorizarea funcţionării - ansamblu de activităţi de verificare şi validare a rezultatelor măsurărilor şi încercărilor funcţionale executate la punerea în funcţiune a stivuitoarelor sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmării îndeplinirii condiţiilor de funcţionare în securitate a stivuitoarelor. Se efectuează numai de către ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI autorizat şi împuternicit de ISCIR-INSPECT IT în acest sens.
    1.4.7. blocare de securitate - dispozitiv destinat să imobilizeze stivuitorul, fiind comandat printr-o cheie de contact sau printr-un alt mijloc pe care manevrantul îl activează la părăsirea căruciorului.
    1.4.8. caroserie - panouri de protecţie sau de acoperire fixate la exteriorul stivuitorului.
    1.4.9. catarg - montant fix pe care culisează placa portechipament sau unul sau mai mulţi montanţi mobili.
    1.4.10. catarg cvadruplu - catarg care cuprinde un montant fix şi trei montanţi mobili.
    1.4.11. catarg dublu (telescopic simplu) - catarg care cuprinde un montant fix şi un montant mobil.
    1.4.12. catarg netelescopic (simplu) - catarg care cuprinde un montant fix.
    1.4.13. catarg telescopic - catarg care cuprinde un montant fix şi unul sau mai mulţi montanţi mobili.
    1.4.14. catarg triplu - catarg care cuprinde un montant fix şi doi montanţi mobili.
    1.4.15. cerinţă esenţială - cerinţă care are în vedere, în special, protecţia sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii şi a mediului, astfel cum este prevăzută în actele normative în vigoare.
    1.4.16. cilindru de ridicare - cilindru care ridică, fie prin intermediul lanţurilor cu mufle, fie direct placa portechipament (sau o platformă portsarcină) sau montantul (montanţii) mobil (i).
    1.4.17. cilindru de ridicare simplu - cilindru cu un singur piston, destinat ridicării sarcinii.
    1.4.18. cilindru de ridicare telescopic - cilindru care cuprinde mai multe pistoane concentrice, ce se ridică succesiv.
    1.4.19. contragreutate - masă fixată în partea din spate a saşiului şi destinată echilibrării sarcinii.
    1.4.20. curăţitor de şină - componentă de securitate destinată îndepărtării de pe calea de rulare a obstacolelor sau obiectelor care s-ar putea găsi pe aceasta.
    1.4.21. cursă de ridicare - distanţa pe verticală între poziţiile de lucru inferioară şi superioară ale dispozitivului de manipulare a sarcinii.
    1.4.22. declaraţie de conformitate - documentul prin care producătorul dă o asigurare scrisă că o stivuitorul este conform condiţiilor specificate.
    1.4.23. declaraţie de conformitate - procedură prin care un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia dă o asigurare scrisă că un produs este conform condiţiilor specificate.
    1.4.24. depunere în rafturi - manipulare care constă în ridicarea unei sarcini şi depunerea ei în compartimentul unui raft.
    1.4.25. destivuire - manipulare care constă în preluarea şi coborârea unei sarcini din partea superioară a unei stive.
    1.4.26. dispozitiv de manipulare a sarcinii - dispozitiv (cârlig, graifar, electromagnet, furcă sau altele) pentru apucarea, prinderea sau manipularea sarcinii.
    1.4.27. dispozitiv de reţinere a fluidului din cilindri - componentă de securitate destinată reţinerii fluidului în cilindri la scăderea bruscă a presiunii.
    1.4.28. ecartament - distanţa pe orizontală între centrele roţilor de rulare ale stivuitorului.
    1.4.29. electrostivuitor - stivuitor autopropulsat a cărui acţionare este electrică.
    1.4.30. frână - dispozitiv destinat reducerii vitezei şi/sau împiedicării mişcării mecanismelor stivuitorului.
    1.4.31. gabaritul stivuitorului - spaţiul determinat de condiţiile funcţionării în siguranţă a stivuitorului în vecinătatea unor construcţii, ale cărui limite pot fi depăşite numai de dispozitivul de manipulare a sarcinii în timpul executării operaţiilor de manipulare.
    1.4.32. importator - orice persoană fizică sau juridică cu sediul în România, care introduce pe piaţă un produs provenit dintr-o altă ţară.
    1.4.33. introducerea pe piaţă a stivuitorului - acţiune care are loc atunci când producătorul pune pentru prima dată stivuitorul la dispoziţia deţinătorului.
    1.4.34. înălţimea de ridicare - distanţa pe verticală de la nivelul planului pe care este aşezat stivuitorul până la dispozitivul de manipulare a sarcinii, când acesta se află în poziţia de lucru superioară.
    1.4.35. încercări dinamice - încercarea unui stivuitor prin executarea mişcărilor de lucru cu o sarcină care depăşeşte cu Y% capacitatea de ridicare a stivuitorului.
    1.4.36. încercări statice - încercarea unui stivuitor prin aplicarea unei sarcini statice la dispozitivul de manipulare a sarcinii care depăşeşte cu X% capacitatea de ridicare a stivuitorului.
    1.4.37. înclinare maximă a pantei - unghi maxim al pantei, exprimat în procente, care poate fi urcată cu o viteză de transport constantă de către stivuitorul neîncărcat.
    1.4.38. întreruptor de securitate (scaun sau pedală) - întreruptor dispus astfel încât să întrerupă curentul motorului de tracţiune (şi eventual să aplice frâna) în momentul în care manevrantul încetează să acţioneze acest întreruptor; la stivuitoarele cu manevrant purtat, întreruptor poate fi şi scaunul sau o pedală, iar la stivuitorul cu manevrant pieton, timona.
    1.4.39. limitator de sarcină - componentă de securitate destinată să întrerupă automat acţionarea mecanismului de ridicare în cazul depăşirii sarcinii nominale, permiţând acţionarea mecanismului în sensul coborârii sarcinii.
    1.4.40. limitator de sfârşit de cursă - componentă de securitate destinată să întrerupă automat acţionarea mecanismelor stivuitorului când părţile sale în mişcare depăşesc poziţiile limită de lucru stabilite, permiţând acţionarea mecanismelor în sens invers celui în care s-a limitat mişcarea respectivă.
    1.4.41. limitator de viteză - componentă de securitate care la depăşirea unei viteze stabilite acţionează paracăzătoarele şi comandă oprirea cabinei.
    1.4.42. mecanism de deplasare al stivuitorului - mecanism acţionat şi utilizat pentru deplasarea stivuitorului.
    1.4.43. mecanism de ridicare - mecanism acţionat şi utilizat pentru ridicarea şi coborârea sarcinii.
    1.4.44. moment de răsturnare produs de sarcină - produsul dintre distanţa, de la axa de ridicare a sarcinii la axa de răsturnare şi sarcina corespunzătoare.
    1.4.45. motostivuitor - stivuitor autopropulsat acţionat de motor cu ardere internă.
    1.4.46. opritor - componentă de securitate destinată limitării deplasării peste poziţiile limită de lucru stabilite.
    1.4.47. organism de inspecţie - ISCIR-INSPECT, organism desemnat şi recunoscut de Ministerul Industriei şi Resurselor pentru supravegherea şi verificarea tehnică în funcţionare a stivuitoarelor.
    1.4.48. paracăzător - componentă de securitate destinată să oprească şi să menţină oprită pe glisiere cabina în cazul depăşirii vitezei stabilite.
    1.4.49. persoană expusă - orice persoană care se găseşte integral sau parţial în zona periculoasă.
    1.4.50. piesă de reazem - componentă de securitate destinată evitării şocurilor provenite din spargerea accidentală a roţilor de rulare sau a ruperii axelor acestora, precum şi împotriva deraierii.
    1.4.51. pivotare (a catargului sau a unui echipament) - rotire în jurul unei axe verticale a întregului ansamblu ridicător sau numai a organului portsarcină, putându-se astfel trece de la o poziţie laterală de lucru la o poziţie frontală şi invers.
    1.4.52. placă portfurcă (sau portechipament) - organ culisant pe montantul fix, în cazul catargului netelescopic, sau pe ultimul montant mobil, în cazul catargului telescopic, care susţine elementele purtătoare de sarcină.
    1.4.53. preluare din rafturi - manipulare care constă în preluarea unei sarcini din compartimentul unui raft şi coborârea ei.
    1.4.54. producător - persoană responsabilă pentru proiectarea şi realizarea a unui produs (stivuitor sau componentă de securitate) în scopul introducerii pe piaţă, în numele său; responsabilităţile producătorului se aplică oricărei persoane fizice sau juridice care asamblează sau etichetează produse în vederea introducerii pe piaţă sub nume propriu; termen echivalent-fabricant.
    1.4.55. producătorul componentelor de securitate - persoană fizică sau juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării şi fabricării componentelor de securitate.
    1.4.56. proiectant - persoană fizică sau juridică ce îşi asumă responsabilitatea proiectării stivuitoarelor, componentelor de securitate şi a proiectelor de reparaţii la stivuitoare.
    1.4.57. punerea în funcţiune - prima utilizare a produsului pe teritoriul României de către deţinător.
    1.4.58. raza minimă de viraj - raza cercului circumscris părţii exterioare a roţii din faţă a stivuitorului, când roţile sunt bracate la maximum.
    1.4.59. reprezentant autorizat al producătorului - persoană juridică împuternicită de producător să acţioneze în numele acestuia.
    1.4.60. ridicare (coborâre) sarcină - deplasarea unei sarcini pe verticală.
    1.4.61. sarcina de încercare - valoarea sarcinii la care este încercat un stivuitor.
    1.4.62. sarcina dinamică - sarcina care ia naştere în timpul accelerării sau decelerării sarcinii nominale, parţiale etc.
    1.4.63. sarcina statică - sarcina nominală, parţială etc. în stare de repaos.
    1.4.64. sarcină nominală - sarcina pentru care a fost proiectat şi construit stivuitorul.
    1.4.65. spătar vertical al sarcinii - ecran vertical, montat în general la placa portfurcă, pentru a preveni căderea înspre manevrant a sarcinii transportate.
    1.4.66. stabilitatea dinamică - rezistenta la răsturnare a stivuitorului aflat în mişcare, sub acţiunea forţelor create de mişcarea respectivă: deplasare rectilinie sau în curbă, frânare, deplasare sarcină.
    1.4.67. stabilitatea statică -rezistenta la răsturnare a unui stivuitor care nu execută nici o mişcare, singura forţă care acţionează fiind sarcina.
    1.4.68. stivuire - manipulare care constă în ridicarea unei sarcini şi depunerea ei pe o stivă formată din sarcini asemănătoare.
    1.4.69. suprasarcină - sarcina care depăşeşte sarcina nominală.
    1.4.70. saşiu - structură metalică pe care sunt montate diversele organe ale stivuitorului, respectiv ansamblul propulsor, mecanismul de ridicare etc.
    1.4.71. tampon - componentă de securitate destinată amortizării şocurilor la lovire.
    1.4.72. translator stivuitor - instalaţie stivuitoare, cu coloană verticală, care se deplasează în culoarul dintre rafturi.
    1.4.73. utilizator - persoană fizică sau juridică deţinătoare a unui stivuitor pe care îl exploatează în folos propriu şi care are obligaţia de a-l utiliza numai dacă acesta a fost supus verificărilor tehnice periodice şi a obţinut autorizaţia de funcţionare în urma acestora. Termen echivalent - deţinător.
    1.4.74. verificare tehnică periodică - activitate solicitată de deţinător, la intervale predeterminate sau ori de câte ori deţinătorul consideră necesar, pentru a se asigura că stivuitorul pe care îl deţine şi îl utilizează satisface cerinţele de funcţionare în securitate. Activitatea cuprinde un ansamblu de verificări şi încercări menite să constate starea de bună funcţionare în condiţii de securitate a stivuitorului şi proprietatea acestuia de a-şi îndeplini rolul funcţional conform specificaţiilor producătorului. Activitatea se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT sau, după caz, de RSVTI autorizat şi împuternicit de ISCIR-INSPECT IT în acest sens.
    1.4.75. viteza de deplasare - viteza de deplasare în regim stabilizat a unui stivuitor.
    1.4.76. viteza de ridicare (coborâre) a sarcinii - viteza de deplasare pe verticală în regim stabilizat a sarcinii de lucru.
    1.4.77. zonă periculoasă - orice zonă din interiorul şi/sau din apropierea unui stivuitor, în care prezenţa unei persoane expuse constituie un risc pentru sănătatea sau securitatea sa.

    1.5. Abrevieri
    IT - Inspecţia teritorială
    PT - Prescripţie tehnică
    RSVTI - Responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor
    RTS - Responsabil tehnic cu sudura

    2. CERINŢE ESENŢIALE DE SĂNĂTATE ŞI DE SECURITATE CE TREBUIE
       SĂ FIE ASIGURATE LA PROIECTAREA ŞI CONSTRUIREA STIVUITOARELOR
             ŞI COMPONENTELOR DE SECURITATE

    2.1. Dispoziţii preliminare
    Cerinţele esenţiale de sănătate şi de securitate conţinute în prezenta prescripţie tehnică sunt obligatorii.
    Stivuitoarele sau componentele de securitate trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să se atingă obiectivele acestor cerinţe esenţiale.
    Producătorul stivuitoarelor sau al componentelor de securitate are obligaţia să efectueze analiză de risc în vederea identificării acelor riscuri care corespund produselor sale, fiind obligat să proiecteze şi să construiască produsele ţinând seama de această analiză.
    Stivuitoarele vor fi marcate conform prevederilor anexei R.

    2.2. Generalităţi

    2.2.1. Principii de integrare a securităţii
    2.2.1.1. Prin construcţie Stivuitoarele trebuie să fie capabile de a-şi asigura funcţia, să fie reglate şi întreţinute fără ca persoanele să fie expuse riscului atunci când aceste operaţii sunt efectuate în condiţii prevăzute de producător.
    Măsurile adoptate trebuie să asigure eliminarea riscurilor de accidentare pe întreaga durată de viaţă previzibilă a stivuitorului, inclusiv fazele de montare şi demontare, chiar dacă aceste riscuri de accidentare rezultă din situaţii anormale previzibile.
    2.2.1.2. La alegerea celei mai corespunzătoare soluţii producătorul trebuie să aplice următoarele principii:
    - eliminarea sau reducerea riscurilor într-o măsură maxim posibilă (integrarea elementelor de securitate încă din faza de proiectare şi de execuţie a stivuitorului);
    - adoptarea măsurilor de protecţie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;
    - informarea utilizatorilor despre riscurile reziduale datorate eficacităţii incomplete a măsurilor de protecţie adoptate.
    2.2.1.3. La proiectarea şi construcţia stivuitorului, precum şi la elaborarea cărţii tehnice, producătorul trebuie să ia în considerare nu numai utilizarea sa normală, ci şi alte situaţii rezonabil previzibile.
    Stivuitorul trebuie să fie astfel proiectat încât să se evite utilizarea sa anormală, dacă aceasta comportă un risc. Eventual, cartea tehnică trebuie să atragă atenţia utilizatorului asupra contraindicaţiilor privind folosirea stivuitorului.
    2.2.1.4. În condiţiile de utilizare prevăzute ale stivuitorului trebuie să fie reduse la minimum disconfortul, oboseala şi tensiunile psihice ale personalului manevrant, aplicând principiile ergonomiei.

    2.2.2. Iluminatul
    Producătorul trebuie să furnizeze stivuitorul cu un sistem de iluminat încorporat, adecvat situaţiilor în care chiar în condiţiile unui iluminat ambiant normal, lipsa acestui sistem ar putea duce la apariţia unor riscuri.
    Pentru stivuitoarele autopropulsate prevăzute de producător a fi utilizate în locuri lipsite de iluminat, acestea trebuie să fie prevăzute cu un sistem de iluminat adecvat activităţii care trebuie să fie desfăşurată, fără a încălca prevederile altor reglementări aplicabile (codul rutier etc.).

    2.2.3. Manevrarea
    În timpul manevrării stivuitorului şi/sau elementelor a elementelor sale nu trebuie să se producă deplasări sau mişcări neprevăzute sau bruşte, nici riscuri datorate instabilităţii, dacă stivuitorul şi/sau elementele sale sunt manevrate conform instrucţiunilor producătorului.

    2.2.4. Postul de conducere
    Postul de conducere al stivuitorului trebuie să fie proiectat ţinând seama de principiile ergonomiei.
    Postul de conducere trebuie să dispună de toate organele de comandă necesare.
    Vizibilitatea de la postul de conducere trebuie să permită stivuitoristului manevrarea în condiţii de deplină securitate, atât pentru el cât şi pentru persoanele expuse.
    În caz de necesitate, stivuitorul trebuie să fie prevăzut cu dispozitive adecvate care să prevină riscurile datorate insuficienţei vizibilităţii directe.
    Stivuitorul trebuie să fie proiectat şi construit astfel încât, la postul de conducere să nu poată apărea riscuri datorate contactului involuntar cu roţile sau şenilele, pentru stivuitorist.
    Postul de conducere trebuie să fie proiectat şi construit astfel încât să se evite riscurile pentru sănătate datorate gazelor de eşapament şi/sau lipsei de oxigen.
    Dacă dimensiunile permit postul de conducere al stivuitoristului trebuie să fie proiectat şi construit pentru a putea fi echipat cu o cabină. În acest caz, trebuie să se prevadă un loc destinat afişării instrucţiunilor necesare stivuitoristului.
    Postul de conducere trebuie să fie echipat cu o cabină adecvată, dacă există riscuri datorate unei ambianţe periculoase.
    Cabina trebuie să fie proiectată, construită şi/sau utilizată astfel încât să protejeze stivuitoristul împotriva eventualelor riscuri (de exemplu: încălzire şi aerisire neadecvate, vizibilitate insuficientă, zgomot excesiv, vibraţii, căderea obiectelor, răsturnare etc.).
    Uşile cabinei trebuie să fie astfel construite încât să permită părăsirea stivuitorului. Materialele utilizate pentru cabină şi amenajarea acesteia trebuie să fie greu inflamabile.

    2.2.5. Organe de comandă
    Organele de comandă trebuie să fie:
    - vizibile, uşor de identificat şi, când este necesar, să fie marcate corespunzător;
    - dispuse astfel încât să se garanteze o manevră sigură, univocă şi rapidă;
    - proiectate astfel încât sensul de mişcare al organului de comandă să corespundă cu sensul mişcării organului sau mecanismului comandat;
    - amplasate în afară zonelor periculoase şi dispuse astfel încât acţionarea lor să nu provoace riscuri suplimentare;
    - proiectate sau protejate astfel încât acţionarea lor, dacă poate provoca un risc, să nu se poată produce fără o manevră intenţionată;
    - executate astfel încât să reziste la eforturi previzibile.
    Stivuitorul trebuie să fie prevăzută cu mijloace de semnalizare (cadrane, LED-uri etc.) şi indicaţii a căror cunoaştere este necesară pentru funcţionarea în securitate. De la locul său de comandă stivuitoristul trebuie să perceapă semnalele indicatoarelor sus menţionate.
    De la locul de comandă, stivuitoristul trebuie să se poată asigura de absenta persoanelor expuse în zonele periculoase. Orice punere în funcţiune să fie precedată de un semnal de avertizare sonor şi/sau vizual.
    Dacă există pedale, acestea trebuie să fie proiectate, construite şi dispuse astfel încât să poată fi acţionate de stivuitorist în deplină siguranţă şi cu riscuri minime de confuzie; acestea trebuie să dispună de o suprafaţă antiderapantă şi uşor de curăţat.
    Organele de comandă ale stivuitorului, exceptând pe cele cu poziţii prestabilite, trebuie să revină în poziţie neutră imediat ce stivuitoristul le lasă libere.

    2.2.6. Pornirea
    Pornirea stivuitorului trebuie să fie posibilă numai printr-o acţiune voluntară a organului de comandă prevăzut special pentru acest scop. Această cerinţă este obligatorie:
    - în cazul repunerii în funcţiune a stivuitorului după o oprire, independent de cauza ei;
    - pentru comandarea oricărei modificări semnificative a condiţiilor de funcţionare.
    Stivuitoarele autopropulsate trebuie să fie prevăzute cu mijloace care să nu permită pornirea de către persoane neautorizate.

    2.2.7. Oprirea normală
    Orice stivuitor trebuie să fie prevăzut cu un organ de comandă care să permită oprirea completă în condiţii de securitate.
    Orice post de lucru trebuie să fie prevăzut cu un organ de comandă care să permită oprirea, în funcţie de riscurile existente, a tuturor elementelor mobile ale stivuitorului sau a unei părţi dintre acestea, astfel încât stivuitorul să fie adus în stare de securitate.
    Comanda de oprire a stivuitorului trebuie să fie prioritară în comparaţie cu comanda de pornire.
    Fără a încălca cerinţele privind circulaţia rutieră, stivuitoarele autopropulsate trebuie să îndeplinească cerinţele de reducere a vitezei, de oprire, de frânare şi de imobilitate, asigurând securitatea în orice condiţii de funcţionare, de sarcină, de viteză, de caracteristici ale terenului şi de pantă prevăzute de producător şi corespunzător situaţiilor concrete de lucru,
    Încetinirea şi oprirea stivuitorului autopropulsat trebuie să fie obţinute de către stivuitorist cu ajutorul unui dispozitiv principal. Când condiţiile de securitate o cer se va prevedea un dispozitiv suplimentar de ajutor cu comenzi integral independente şi uşor accesibile, care trebuie să permită încetinirea şi oprirea stivuitorului.
    Dacă este cazul, imobilitatea stivuitorului trebuie să fie menţinută cu ajutorul unui dispozitiv de staţionare. Acest dispozitiv trebuie să fie cu acţionare pur mecanică.
    Stivuitorul comandat de la distanţă trebuie să fie proiectat şi construit astfel încât să se oprească automat în cazul în care stivuitoristul a pierdut controlul lui.

    2.2.8. Oprirea de urgenţă
    Orice stivuitor trebuie să fie prevăzut cu unul sau mai multe dispozitive de oprire de urgenţă care permit evitarea situaţiilor periculoase care riscă să se producă iminent sau care sunt în curs de producere.
    După ce încetează acţionarea comenzii de oprire de urgenţă, după ce s-a declanşat un ordin de oprire, acest ordin trebuie să fie menţinut prin blocarea dispozitivului de oprire de urgenţă până la deblocarea acestuia.

    2.2.9. Deplasarea stivuitoarelor comandate de stivuitorist pedestru
    Nici o deplasare a unui stivuitor autopropulsat însoţit de un stivuitorist pedestru nu trebuie să fie posibilă decât dacă se exercită o acţiune continuă asupra organului de comandă corespunzător.
    În special, nici o deplasare a stivuitorului nu trebuie să fie posibilă în momentul pornirii motorului.
    Sistemele de comandă trebuie să fie astfel proiectate încât să reducă la minimum riscurile datorate deplasării inopinate a stivuitorului spre stivuitoristul pedestru.
    Viteza normală de deplasare a stivuitorului trebuie să fie compatibilă cu viteza de deplasare a stivuitoristului.

    2.2.10. Defectarea alimentării cu energie
    Întreruperea, restabilirea după o întrerupere sau variaţia, oricare ar fi sensul, alimentării cu energie a stivuitorului nu trebuie să creeze situaţii periculoase.
    În mod special se va evita:
    - pornirea neaşteptată;
    - împiedicarea opririi stivuitorului, în cazul în care comanda a fost deja dată;
    - împiedicarea opririi elementelor mobile de orice tip;
    - ineficacitatea dispozitivelor de protecţie.

    2.2.11. Defectarea circuitului de comandă
    Defectarea logicii circuitului de comandă sau deteriorarea circuitului de comandă nu trebuie să ducă la situaţii periculoase.
    Defectarea sistemului de alimentare a mecanismului de servodirecţie nu trebuie să împiedice dirijarea stivuitorului până la oprire.

    2.2.12. Stabilitatea
    Stivuitorul şi subansamblurile sale trebuie să fie proiectate şi executate astfel încât, în condiţiile de funcţionare prevăzute, stabilitatea să fie cât mai mare încât să permită utilizarea sa fără risc de răsturnare, de cădere sau deplasare intempestivă.

    2.2.13. Mijloace de acces
    Producătorul trebuie să prevadă mijloacele de acces la postul de lucru sau la punctele de intervenţie.

    2.2.14. Dispozitive de semnalizare-avertizare
    Stivuitorul trebuie să fie prevăzut cu mijloace de semnalizare-avertizare pentru a garanta sănătatea şi securitatea persoanelor expuse.

    2.2.15. Ghidaje şi căi de rulare
    Stivuitorul trebuie să fie prevăzut cu dispozitive care acţionează asupra ghidajelor sau căilor de rulare astfel încât să se evite deraierile.
    Totodată, în cazul deraierii stivuitoarelor chiar în condiţiile existenţei dispozitivelor sus menţionate sau în cazul avariei unui element de ghidare sau de rulare, trebuie să fie prevăzute dispozitive care să împiedice căderea componentelor sau a sarcinii, precum şi răsturnarea stivuitoarelor.

    2.2.16. Rezistenţă mecanică
    Stivuitorul şi accesoriile de ridicare trebuie să poată rezista la solicitările la care sunt supuse în timpul funcţionării.
    Materialele folosite trebuie să fie alese luând în consideraţie mediile de utilizare prevăzute de producător, în special în ceea ce priveşte coroziunea, abraziunea, şocurile, fragilitatea la frig şi îmbătrânire.
    Stivuitorul şi accesoriile de ridicare trebuie să fie proiectate şi construite pentru a suporta suprasarcinile aplicate la probele statice fără a prezenta deformaţii permanente sau disfuncţii.
    Stivuitorul şi accesoriile de ridicare trebuie să fie proiectate şi construite pentru a suporta probele dinamice efectuate cu sarcina maximă de utilizare.

    2.2.17. Controlul mişcărilor
    Dispozitivele de control ale mişcărilor trebuie să acţioneze în vederea asigurării securităţii stivuitorului pe care sunt instalate astfel:
    a) Stivuitorul trebuie să fie proiectat şi echipat cu dispozitive care să menţină amplitudinea mişcărilor elementelor lor între limitele prevăzute; acţiunea acestor dispozitive trebuie, după caz, să fie precedată de un avertisment;
    b) elementele de prindere trebuie să fie proiectate şi construite astfel încât să se evite căderea neaşteptată a sarcinilor.

    2.3. Riscuri
    2.3.1. Riscuri datorate mişcărilor necomandate
    Când un element al unui stivuitor s-a oprit, indiferent de cauză, abaterea lui de la poziţia de oprire, în cazul neacţionării organelor de comandă, nu trebuie să creeze riscuri pentru persoanele expuse.
    2.3.2. Riscuri datorate răsturnării
    Când pentru un stivuitor autopropulsat există riscul răsturnării, acesta trebuie să fie proiectat cu o structură de protecţie împotriva unui astfel de risc. Această structură trebuie să fie astfel proiectată încât să garanteze securitatea stivuitoristului transportat.
    2.3.3. Riscuri datorate căderii obiectelor
    Când există riscuri datorate căderii obiectelor, stivuitorul trebuie să fie proiectat şi prevăzut cu o structură de protecţie împotriva unui astfel de risc.
    2.3.4. Riscuri datorate mijloacelor de acces
    Mijloacele de acces şi de sprijin trebuie să fie proiectate, construite şi dispuse astfel încât operatorii să le utilizeze din instinct şi să nu recurgă, în acest scop, la organele de comandă.
    2.3.5. Riscuri datorate bateriei de acumulatori
    Locaşul bateriei trebuie să fie construit şi plasat, iar bateria trebuie să fie instalată astfel încât să se evite posibilitatea de stropire cu electrolit a stivuitoristului, chiar în cazul răsturnării şi/sau acumularea de vapori în apropierea stivuitoristului.
    2.3.6. Riscuri de incendiu
    În funcţie de riscurile prevăzute de producător, în timpul utilizării stivuitorul trebuie să fie prevăzut cu mijloace de stingere a incendiului amplasate în locuri uşor accesibile.

    2.4. Marcarea
    Fiecare stivuitor trebuie să aibă afişate lizibil şi inteligibil, astfel încât să nu poată fi şterse, următoarele:
    numele fabricantului şi adresa lui;
    - marcajul de conformitate şi anul de fabricaţie;
    - indicarea seriei sau a tipului;
    - parametrii de funcţionare.

    3. PROIECTAREA ŞI FABRICAREA

    3.1. Condiţia de bază pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea şi fabricarea stivuitoarelor şi a componentelor de securitate este asigurarea funcţionării acestora în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută în documentaţia tehnică a stivuitorului.

    3.2. Proiectantul trebuie să-şi asume responsabilitatea privind concepţia soluţiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistentă al tuturor elementelor stivuitorului şi componentelor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi pentru stabilirea metodelor pentru încercări şi verificări tehnice, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    3.3. La proiectarea şi fabricarea stivuitoarelor, producătorul trebuie să ia în considerare nu numai utilizarea normală ci şi alte situaţii rezonabile previzibile.

    3.4. Proiectantul va trebui să nominalizeze componentele de securitate pentru fiecare stivuitor, care asigură funcţionarea în condiţii de securitate a acestuia.
    Componentele de securitate ce se folosesc, după caz, la stivuitoare sunt următoarele:
    a) Limitatoare de sfârşit de cursă;
    b) Întreruptor de sfârşit de cursă (de avarie);
    c) Limitatoare de sarcină;
    d) Dispozitive de reţinere a fluidului din cilindri;
    e) Limitatoare de viteză;
    f) Paracăzătoare;
    g) Tampoane şi opritoare;
    h) Piese de reazem şi curăţitoare de şină;
    i) Contacte electrice de siguranţă.

    3.5. Producătorii stivuitorului şi componentelor de securitate aferente acestuia sunt obligaţi să respecte întocmai cerinţele esenţiale de securitate precizate la capitolul 2.

    3.6. Producătorii stivuitorului şi componentelor de securitate răspund de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie, de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite.

    4. INTRODUCEREA PE PIAŢĂ A STIVUITOARELOR ŞI COMPONENTELOR LOR DE SECURITATE

    4.1. Pentru introducerea pe piaţă în România a stivuitoarelor şi componentelor de securitate aferente acestora, din import, este necesară eliberarea de către ISCIR-INSPECT a unui document/dovadă de luare în evidenţă.

    4.2. Documentul/dovada de luare în evidenţă pentru stivuitoare şi componentele de securitate aferente acestora va fi eliberat în conformitate cu reglementările ISCIR-INSPECT în vigoare la data efectuării importului.

    4.3. În vederea introducerii pe piaţă în România, orice stivuitor şi componentă de securitate aferentă acestuia trebuie să îndeplinească cerinţele esenţiale de securitate menţionate la capitolul 2.

    4.4. Producătorul sau reprezentantul său autorizat în România va întocmi instrucţiuni de utilizare şi de mentenanţă în limba română şi va aplica pe stivuitor informaţii cu caracter permanent.

    5 MONTAREA ŞI REPARAREA

    5.1. Proiectarea

    5.1.1. Pentru efectuarea lucrărilor de montaj/reparaţii trebuie să se întocmească proiecte care să fie în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice, actelor normative şi legilor în vigoare.
    5.1.2. Unitatea de proiectare trebuie să fie autorizată de ISCIR-INSPECT în acest scop şi răspunde de concepţia corectă a soluţiilor constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistenţă al elementelor stivuitoarelor potrivit condiţiilor de funcţionare în condiţii de securitate şi de stabilirea condiţiilor tehnice de execuţie şi control.
    5.1.3. Condiţiile de autorizare a unităţilor de proiectare sunt precizate în anexa E.

    5.2. Montarea

    5.2.1. Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă montarea translatoarelor stivuitoare şi componentelor de securitate aferente acestora este asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare.
    5.2.2. Montarea translatoarelor stivuitoare şi a componentelor de securitate aferente acestora trebuie să fie efectuată de agenţi economici autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT, denumiţi în continuare montatori, care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare şi de personal tehnic calificat.
    5.2.3. Condiţiile de autorizare ale montatorului sunt precizate în anexa B.
    5.2.4. Lucrările de montaj se vor executa pe baza unui proiect detaliat pe faze şi defalcat pe responsabilităţi care va respecta prevederile prezentei prescripţii tehnice, standardele, actele normative în vigoare şi instrucţiunile de montaj ale producătorului.
    5.2.5. Documentaţia tehnică de montaj se completează pentru fiecare translator stivuitor în parte, şi se va anexa la cartea stivuitorului.
    Documentaţia tehnică de montaj trebuie să cuprindă cel puţin următoarele;
    a) lista documentaţiei de montaj (piesele scrise şi desenate);
    b) certificat de calitate privind construcţia căii de rulare şi abaterile măsurate; certificatul privind calitatea îmbinărilor sudate;
    c) fişele de omologare şi specificaţiile procedurilor de sudare;
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor;
    e) certificatele de calitate ale materialelor de adaos folosite la îmbinările sudate;
    f) certificatul măsurărilor izolaţiei, al reglării automatelor de protecţie şi al verificării împotriva tensiunilor de atingere;
    g) schiţă cuprinzând dimensiunile de gabarit şi spaţiile de siguranţă realizate;
    h) procesul-verbal încheiat cu ocazia încercării de casă, semnat de montator şi beneficiar;
    i) rezultatele verificărilor cerute în mod special de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT la locul de montaj (de exemplu: control nedistructiv, măsurări topometrice);
    j) proiectul care a stat la baza efectuării montajului stivuitorului;
    k) procesul-verbal prin care să se confirme respectarea proiectului de montaj, a prevederilor prezentei prescripţii tehnice, privind exactitatea măsurărilor, verificărilor şi încercărilor după montaj, menţionate la aliniatele precedente.
    5.2.6. Înaintea efectuării probelor de casă trebuie să fie îndeplinite următoarele condiţii:
    a) toate lucrările de montaj trebuie să fie complet terminate;
    b) construcţia căii de rulare trebuie să fie terminată;
    c) toate elementele componente ale stivuitorului, respectiv mecanismelor supuse frecării, au fost gresate;
    d) componentele de securitate, frânele, dispozitivele de semnalizare, aparatele de comandă şi instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor de atingere au fost verificate şi au corespuns; frânele trebuie să funcţioneze astfel încât opririle mecanismelor şi ale stivuitorului să se facă fără şocuri periculoase;
    e) limitatoarele de sfârşit de cursă pentru deplasarea stivuitorului şi a căruciorului au fost reglate în conformitate cu indicaţiile documentaţiei tehnice şi ţinând seama de spaţiul de frânare;
    f) pornirea motoarelor de acţionare nu se face brusc, iar încălzirea lor a fost în limitele admise.
    5.2.7. După finalizarea lucrărilor de montaj se va întocmi un proces-verbal cu rezultatul probelor de casă. Verificările şi încercările care constituie probele de casă sunt cel puţin următoarele:
    a) verificări:
    - dacă s-au montat toate ansamblele şi subansamblele translatorului stivuitor conform proiectului, prescripţiilor tehnice şi normativelor în vigoare;
    - dacă îmbinările sudate şi construcţia metalică nu prezintă defecte;
    - dacă sunt respectate spaţiile de siguranţă prevăzute;
    - dacă instalaţia electrică este echipată cu dispozitive de protecţie şi prevăzută cu inscripţionările reglementare;
    - dacă releele electromagnetice funcţionează corespunzător;
    - dacă se respectă verticalitatea catargului;
    - existenţa certificatului pentru calea de rulare;
    - dacă translatoarele stivuitoare sunt legate la instalaţia de protecţie împotriva tensiunilor de atingere şi dacă această instalaţie este executată corespunzător;
    - dacă este corespunzătoare calea de rulare şi permite funcţionarea translatorului stivuitor fără uzură prematură a roţilor de rulare şi fără pericol de deraiere;
    - dacă translatorul stivuitor este echipat cu componentele de securitate prevăzute în prezenta prescripţie tehnică;
    b) încercări:
    - încercarea în gol care se execută prin acţionarea mecanismelor respective, fără ca mecanismul de ridicare să fie încărcat cu sarcină. Cu această ocazie se verifică şi funcţionarea componentelor de securitate, cu excepţia limitatorului de sarcină;
    - încercările sub sarcină, care se efectuează atât static cât şi dinamic, conform pct. 6.3.
    Aceste încercări se efectuează numai cu sarcina nominală, după ce încercările în gol au dat rezultate corespunzătoare.
    5.2.8. Montatorul are obligaţia să participe la verificarea tehnică oficială pentru autorizarea de funcţionare a translatorului stivuitor şi să prezinte procesul verbal al încercărilor de casă semnat de montator şi beneficiar, care va fi anexat la cartea stivuitorului.
    5.2.9. La lucrările de montare, montatorul va respecta Normele Tehnice de protecţia muncii specifice şi Normele Tehnice privind prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.

    5.3. Repararea

    5.3.1. Condiţia de bază pe care trebuie să o satisfacă repararea stivuitoarelor este asigurarea funcţionării în condiţii de securitate pe toată perioada de utilizare.
    5.3.2. Repararea stivuitoarelor trebuie să fie făcută de agenţi economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare şi sunt autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT.
    5.3.3. Documentaţia tehnică pentru repararea stivuitoarelor se va elabora de către proiectanţi autorizaţi de ISCIR-INSPECT, în limitele şi condiţiile prevăzute în anexa I. Proiectantul răspunde de concepţia corectă a soluţiilor constructive, de alegerea materialelor, de calculul de rezistentă al tuturor elementelor stivuitoarelor, potrivit condiţiilor de funcţionare date, precum şi de stabilirea metodelor şi volumului de verificare după reparare. Modificările importante în cadrul lucrărilor de reparaţii sunt menţionate în anexa I.
    5.3.4. Reparatorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie şi de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite, în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, cu prevederile documentaţiei tehnice pentru reparare şi cu instrucţiunile de reparare a stivuitoarelor. Condiţiile privind autorizarea reparatorilor precum şi obligaţiile şi responsabilităţile ce le revin sunt prevăzute în anexa B.
    5.3.5. Autorizaţia de a repara stivuitoare nu este necesară atunci când reparaţia se efectuează de producătorul instalaţiei.
    5.3.6. În cadrul lucrărilor de reparare a stivuitoarelor trebuie să fie folosit personal calificat şi instruit anume în acest scop.
    5.3.7. Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru prevenirea avariilor şi accidentelor la executarea lucrărilor de reparaţii.
    5.3.8. La lucrările de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de protecţia muncii şi Normele Tehnice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.

    6. AUTORIZAREA DE FUNCŢIONARE

    6.1. Generalităţi

    6.1.1. Stivuitoarele pot fi puse în funcţiune numai după obţinerea autorizaţiei de funcţionare în urma unei verificări tehnice oficiale efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    6.1.2. Stivuitoarele vor fi înregistrate în evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT, iar verificarea tehnică oficială va fi efectuată de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI al unităţii deţinătoare cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT.
    6.1.3. Pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare a stivuitoarelor, beneficiarul de acord, după caz, cu unitatea de montaj trebuie să solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT, efectuarea verificării. Totodată, va prezenta următoarea documentaţie;
    a) cartea stivuitorului - completată cu documentaţia de montaj, după caz. În cazul instalaţiilor importate se va prezenta şi documentul/dovada de luare în evidenţă eliberat(ă) de ISCIR-INSPECT la efectuarea importului;
    b) declaraţia de conformitate a stivuitorului;
    c) procesul-verbal de probe de casă cu rezultate corespunzătoare.
    6.1.4. Documentaţia va fi înregistrată la ISCIR-INSPECT IT care va stabili cu beneficiarul:
    a) fie data certă la care urmează să se efectueze verificarea de către inspectorul de specialitate al ISCIR - INSPECT IT;
    b) fie acordul scris în vederea verificării şi eliberării autorizaţiei de către RSVTI, din cadrul unităţii deţinătoare.
    6.1.5. Documentaţia incompletă va fi înapoiată unităţii deţinătoare pentru a fi completată, iar data verificării va fi stabilită în condiţiile arătate anterior, după completarea acesteia.
    6.1.6. Instalaţiile care necesită montare la locul de funcţionare vor fi pregătite şi prezentate la verificarea în vederea autorizării funcţionării de către unitatea care execută montajul. La verificare trebuie să participe responsabilul tehnic cu supravegherea lucrărilor din unitatea de montaj respectivă.

    6.2. Cartea stivuitorului

    6.2.1. Cartea stivuitorului pentru Stivuitoarele noi, trebuie să conţină:
    1) Cartea stivuitorului - partea tehnică, care va conţine:
    - indicaţii privind marcarea;
    - caracteristici tehnice de bază ale stivuitorului;
    - caracteristicile dispozitivelor pentru prinderea şi ridicarea sarcinii (limite de utilizare, condiţii normale de utilizare, instrucţiuni de utilizare şi mentenanţă);
    - planuri şi scheme necesare pentru :
    ● punerea în funcţiune;
    ● întreţinerea şi inspecţia (scheme electrice, de ungere, hidraulice etc.);
    ● verificarea funcţionării;
    ● reparare;
    - instrucţiuni pentru :
    ● transportul stivuitorului şi subansamblelor;
    ● montare şi demontare;
    ● instalare şi reglare;
    ● contraindicaţii privind utilizarea stivuitorului;
    - instrucţiuni de utilizare a stivuitorului în medii potenţial explozive, când este cazul.
    Această carte trebuie să fie redactată sau tradusă în limba română.
    2) Cartea stivuitorului - partea de exploatare, în care se completează procesele-verbale de verificare şi de inspecţie.
    Cartea stivuitorului va fi completată cu documentaţia de montaj (acolo unde este cazul), întocmită de montatorul autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    6.2.2. Cartea stivuitorului pentru stivuitoarele care au documentaţie incompletă sau lipsă şi aflate în perioada de exploatare, la care nu se poate reconstitui, în nici un fel, cartea stivuitorului-partea de construcţie elaborată iniţial de producător, se va completa respectând următoarea procedură:
    a) se va întocmi documentaţia tehnică de către o unitate de proiectare autorizată de ISCIR-INSPECT IT, care va stabili parametrii de utilizare ai stivuitorului (dacă este cazul);
    b) unitatea de proiectare va elabora un plan de verificare a stivuitorului cu menţionarea metodelor şi volumului de încercări la care va fi supus stivuitorul (dacă este cazul);
    c) o unitate autorizată de ISCIR-INSPECT IT pentru activitatea de montare/reparare a stivuitoarelor va derula planul de verificare şi va emite concluziile testelor într-un raport tehnic de încercări şi verificări, însoţit de buletine de analiză ale examinărilor distructive şi nedistructive, eliberate de laboratoare autorizate de ISCIR-INSPECT (dacă este cazul);
    d) se vor elabora instrucţiuni de exploatare, întreţinere şi revizie a stivuitorului;
    e) după autorizarea de funcţionare a stivuitorului de către ISCIR-INSPECT IT, montatorul/reparatorul va marca pe stivuitor (dacă este cazul):
    - un număr de înregistrare (corespunzător poziţiei din registrul de evidenţă al proiectantului);
    - parametrii de exploatare ai stivuitorului.
    Cartea stivuitorului trebuie să conţină:
    1) Cartea stivuitorului - partea tehnică, care va conţine:
    - partea de proiectate:
    - caracteristici tehnice de bază ale stivuitorului;
    - lista componentelor de securitate;
    - planuri şi scheme necesare pentru:
    ● punerea în funcţiune;
    ● întreţinerea şi inspecţia (scheme electrice, de ungere, hidraulice etc.);
    - instrucţiuni pentru:
    ● montare şi demontare;
    ● instalare şi reglare;
    ● întreţinere şi revizie;
    ● exploatare etc.;
    - raportul tehnic de încercări şi verificări:
    ● metode de încercare folosite;
    ● buletine de analiză ale examinărilor distructive şi nedistructive;
    ● concluziile raportului.
    2) Cartea stivuitorului - partea de exploatare, în care se completează procesele-verbale de verificare şi de inspecţie.

    6.3. Verificarea tehnică oficială (la prima punere în funcţiune)

    6.3.1. Înainte de începerea verificării se va face instructajul de protecţia muncii persoanelor participante, de către deţinătorul stivuitorului. Celelalte persoane vor fi îndepărtate din raza lui de acţiune.
    Verificarea va fi condusă, după caz, de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT sau de către RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    6.3.2. Verificarea tehnică oficială trebuie să stabilească dacă:
    - există cartea stivuitorului - completată cu documentaţia de montaj, după caz;
    - există declaraţia de conformitate a stivuitorului;
    - există procesul - verbal de probe de casă cu rezultate corespunzătoare;
    - stivuitorul a fost executat, echipat, montat şi instalat în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice;
    - stivuitorul supus la încercări a corespuns şi funcţionează normal;
    - este asigurată întreţinerea şi revizia de către o unitate autorizată;
    - personalul de manevrare este instruit şi autorizat;
    - construcţia metalică şi îmbinările acesteia nu prezintă defecte vizibile;
    - instalaţia electrică este echipată cu dispozitivele de protecţie necesare şi prevăzută cu inscripţionările corespunzătoare;
    - sunt prevăzute pe stivuitor: placă cu sarcina maximă admisă, inscripţionări de avertizare şi plăcuţe de fabricaţie. Acestea trebuie să corespundă cu stivuitorul prezentat pentru verificări.
    6.3.3. Verificarea tehnică oficială constă din:
    a) verificarea principalelor elemente componente ale stivuitorului;
    b) încercări în gol;
    c) încercări în sarcină:
    - statice;
    - dinamice;
    d) încercări de stabilitate;
    e) alte încercări.
    6.3.4. Încercările în gol se efectuează prin acţionarea mecanismelor stivuitorului, fără sarcină. Cu această ocazie se verifică şi funcţionarea componentelor de securitate, cu excepţia limitatorului de sarcină.
    6.3.5. Încercarea statică se efectuează cu o suprasarcină cu 25% mai mare decât sarcina nominală, ridicată la 100 mm de sol, timp de 10 minute, şi numai dacă verificările şi încercările anterioare au avut rezultate corespunzătoare. Dacă mecanismul de ridicare nu a fost dimensionat în acest scop, încercarea se va face ridicându-se suprasarcina de 10% şi adăugându-se fără şocuri diferenţa până la valoarea suprasarcinii cu care trebuie să fie verificat stivuitorul.
    Nu este admisă deformaţia permanentă a structurii portante (furci, mese, catarg, coloană).
    Pentru această încercare se vor lua măsuri speciale în vederea evitării pericolului de răsturnare (legare cu lanţuri, cabluri etc.).
    Dacă la încercarea statică stivuitorul s-a comportat corespunzător se va trece la efectuarea încercărilor dinamice.
    6.3.6. Încercările dinamice se execută cu sarcina nominală.
    Mişcările se vor executa în felul următor:
    - separat pentru fiecare mişcare a stivuitorului;
    - porniri şi opriri pentru fiecare mişcare;
    - lent şi fără şocuri pe toate cursele posibile ale mecanismelor stivuitorului.
    Pentru stivuitoarele cu înălţimea de ridicare mai mare de 3300 mm, sarcina va fi cea corespunzătoare capacităţii stivuitorului la înălţimea de ridicare maximă.
    Se urmăreşte ca prinderea furcilor să nu permită:
    - o dezagăţare nedorită (în special în timpul coborârii, dacă furca se izbeşte de un obstacol);
    - o alunecare laterală liberă (nefuncţionalitatea dispozitivului de zăvorâre).
    Sarcina nominală ridicată la orice înălţime cu catargul în poziţie verticală trebuie să-şi menţină înălţimea.
    Coborârea de la sine a sarcinii nominale, în timp de 10 minute, nu trebuie să depăşească:
    - 20 mm în cazul palanului dublu;
    - 30 mm în cazul palanului triplu;
    - 40 mm în cazul palanului cvadruplu;
    - 100 mm în cazul acţionărilor hidraulice.
    Verificarea vitezei de coborâre a sarcinii, în cazul scăderii bruşte a presiunii fluidului de lucru, se face prin simularea ruperii conductei. Viteza de coborâre a sarcinii va fi limitată de către o componentă de securitate la maximum 30 m/min.
    Verificarea funcţionării limitatorului de sarcină, care constă dintr-o supapă care acţionează în cazul creşterii presiunii fluidului de lucru peste limitele admise, se realizează prin încercarea de ridicare a unei sarcini mai mari cu 10% decât sarcina nominală.
    Se vor verifica scăpările de fluid ale sistemului hidraulic.
    Translatoarelor stivuitoare li se verifică suplimentar funcţionarea paracăzătoarelor cu o suprasarcină cu 10% mai mare decât sarcina nominală.
    Încercarea constă în simularea creşterii vitezei de coborâre a mecanismului de stivuire care trebuie să comande acţionarea paracăzătoarelor. Paracăzătoarele trebuie să acţioneze sigur şi simultan pe glisierele coloanei atât la creşterea vitezei de coborâre peste limitele admise cât şi în cazul ruperii cablului de tracţiune.
    În cazul translatoarelor stivuitoare, care în locul paracăzătoarelor au în componenţă o frână de siguranţă (de avarie), se verifică închiderea ei în mod automat sub acţiunea limitatorului de viteză.
    6.3.7. Încercările de stabilitate se realizează prin coborârea sarcinii nominale şi oprirea bruscă a acestei mişcări, care nu trebuie să provoace răsturnarea stivuitorului.
    Dacă în cartea stivuitorului nu se precizează înclinarea maximă admisă a terenului pe care poate circula acesta, se vor efectua încercările de stabilitate în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare.

    6.4. Concluziile verificării tehnice oficiale

    6.4.1. Autorizarea de funcţionare se acordă numai dacă rezultatele verificării tehnice oficiale satisfac prevederile prezentei prescripţii tehnice, printr-un proces-verbal conform modelului de la anexa D în care se consemnează parametrii de funcţionare aprobaţi, precum şi data următoarei verificări (luna şi anul), care nu va fi mai mare de patru ani,
    6.4.2. Pentru instalaţiile a căror verificare a fost încredinţată RSVTI al deţinătorului, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, unitatea deţinătoare, va transmite o copie a procesului verbal şi fişa de evidenţă la ISCIR-INSPECT IT solicitând odată cu aceasta înregistrarea instalaţiei în evidenţa tehnică a ISCIR-INSPECT IT şi comunicarea numărului de înregistrare. ISCIR-INSPECT IT va comunica unităţii deţinătoare numărul de înregistrare în cel mult 7 zile de la data solicitării.
    Unitatea deţinătoare are obligaţia de a ridica de la ISCIR-INSPECT IT cartea stivuitorului - partea de exploatare, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării.
    6.4.3. Evidenţa stivuitoarelor va fi ţinută de către unităţile deţinătoare într-un registru al cărui model este prezentat în anexa S.
    6.4.4. Unitatea deţinătoare este obligată să păstreze în bune condiţiuni cartea stivuitorului-partea de exploatare la care se va ataşa documentaţia tehnică.
    6.4.5. Este interzisă acordarea autorizării de funcţionare cu condiţia înlăturării ulterioare a unor deficiente care afectează securitatea în funcţionare.
    6.4.6. Deficienţele menţionate în procesul-verbal de autorizare trebuie să fie remediate în termenele stabilite.
    Neîndeplinirea dispoziţiilor date prin procesul-verbal atrage după sine anularea autorizaţiei de funcţionare, la expirarea termenului stabilit pentru remedieri.
    6.4.7. Se interzice acordarea autorizaţiei de funcţionare în următoarele cazuri:
    - cartea stivuitorului şi documentaţia de montaj (după caz) lipsesc sau sunt incomplete;
    - componentele de securitate funcţionează defectuos;
    - frânele mecanismelor funcţionează defectuos;
    - protecţia împotriva tensiunilor de atingere nu este asigurată, creând pericol de electrocutare; lipsesc sau nu funcţionează dispozitivele de semnalizare optice sau acustice;
    - instalaţia electrică este executată defectuos, prezentând pericol de electrocutare;
    - modul de fixare al elementelor de rezistenţă, cablurilor, lanţurilor sau altor dispozitive de prindere a sarcinii nu este corespunzător, putând favoriza producerea de avarii sau accidente;
    - se constată fisuri în structura portantă a stivuitorului;
    - sunt slăbite îmbinările principale ale construcţiei metalice;
    - există deformaţii permanente, vizibile cu ochiul liber, la construcţia metalică;
    - la încercările la care a fost supus stivuitorul nu s-au obţinut rezultate corespunzătoare;
    - calea de rulare prezintă şerpuiri, denivelări, pante peste limitele admise;
    - stabilitatea stivuitorului nu este asigurată;
    - instalaţia hidraulică prezintă scăpări de fluid.
    De asemenea, nu se acordă autorizaţia de funcţionare dacă se constată la verificare orice alte deficienţe care pot genera avarii şi accidente sau dacă stivuitoristul nu este autorizat.

    6.5. Verificări tehnice programate şi neprogramate (inopinate)

    6.5.1. În timpul exploatării, stivuitoarele sunt supuse la termenul scadent unor verificări tehnice oficiale periodice. Cu această ocazie se verifică starea tehnică a stivuitorului şi se acordă, după caz, autorizaţia de funcţionare în continuare. Verificările se vor efectua de către ISCIR -INSPECT IT în a cărei rază de activitate se află stivuitorul sau de către RSVTI, după caz. Dacă rezultatele verificărilor tehnice şi încercărilor, comparativ cu prevederile documentaţiei tehnice însoţitoare şi ale prezentei prescripţii tehnice, au corespuns se întocmeşte un proces-verbal de verificare prin care se acordă autorizarea de funcţionare în continuare, fixându-se şi data (luna şi anul) următoarei verificări tehnice oficiale care nu va fi mai mare de 3 ani. Scadenta se stabileşte în funcţie de complexitatea, locul de instalare, condiţiile de mediu şi regimul de funcţionare, vechimea în serviciu şi starea tehnică ale stivuitorului.
    Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficienţele se consemnează în procesul-verbal şi nu se acordă autorizaţia de funcţionare.
    6.5.2. La verificarea tehnică oficială periodică este obligatorie prezenţa RSVTI al deţinătorului, a responsabilului tehnic cu supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie a stivuitorului, precum şi orice altă persoană solicitată de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.
    6.5.3. Verificarea tehnică periodică trebuie să stabilească, pe lângă cele menţionate la autorizarea iniţială de funcţionare, şi următoarele:
    - dacă registrul de evidenţă a supravegherii este corect completat şi ţinut la zi;
    - dacă exploatarea, întreţinerea şi revizia se fac în condiţii satisfăcătoare şi asigură funcţionarea stivuitorului în condiţii de securitate;
    - dacă gradul de uzură şi deficienţele elementelor componente ale stivuitorului (inclusiv cabluri, lanţuri, şine de rulare etc.) nu constituie un pericol pentru funcţionarea stivuitorului şi nu s-au depăşit limitele admise.
    6.5.4. Verificarea tehnică periodică se efectuează în conformitate cu prevederile pct. 6.3.3, cu precizarea că încercarea statică se va face cu sarcina nominală mărită cu 10%.
    6.5.5. Cu această ocazie se va efectua o examinare vizuală amănunţită a braţelor de furcă, în cazul constatării unor fisuri superficiale se impune efectuarea unui control nedistructiv.
    Se vor verifica în mod special călcâiul braţelor şi agăţătorile furcilor.
    Uzura părţilor orizontale şi verticale ale furcilor nu trebuie să depăşească 10% din grosimea acestora.
    Diferenţa de înălţime a capătului liber al furcii faţă de poziţia iniţială nu trebuie să depăşească 3% din lungimea părţii orizontale.
    În caz contrar furcile se vor retrage din funcţionare.
    6.5.6. Autorizarea de funcţionare în continuare se va acorda numai dacă la verificările tehnice şi încercările efectuate se constată îndeplinirea tuturor cerinţelor de securitate prevăzute în prezenta prescripţie tehnică.
    Rezultatele verificării tehnice se vor consemna într-un proces-verbal din cartea stivuitorului-partea de exploatare.
    În cazul în care verificarea se face de către RSVTI, un exemplar al procesului-verbal de verificare se va înainta imediat la ISCIR-INSPECT IT în a cărei rază de activitate se află stivuitorul.
    6.5.7. În situaţia în care inspectorul de specialitate ISCIR-INSPECT IT nu s-a putut prezenta din motive obiective la data stabilită, se va stabili de comun acord cu deţinătorul o nouă dată de verificare. Dacă nici la această dată inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu s-a prezentat, RSVTI va proceda la verificarea tehnică a stivuitorului fără nici o altă comunicare.
    Este interzisă funcţionarea stivuitorului cu scadenţa de verificare depăşită.
    6.5.8. Este interzisă acordarea autorizaţiei de funcţionare cu condiţia înlăturării ulterioare a unor deficiente care afectează securitatea în funcţionare sau în cazurile menţionate la pct. 6.4.7.
    6.5.9. Dacă motivul neacordării autorizaţiei de funcţionare este o deficienţă care afectează stabilitatea stivuitorului se va proceda, în afară de oprirea din funcţionare, şi la demontarea stivuitorului în vederea reparării.
    6.5.10. Cu ocazia verificării periodice, dacă se consideră necesar, va fi examinată şi pregătirea profesională şi comportarea în serviciu a stivuitoristului autorizat, facându-se, dacă este cazul, şi menţiunile respective în carnetul de autorizare.
    6.5.11. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul de a efectua verificări tehnice prin sondaj, neprogramate, la toate stivuitoarele supuse prevederilor prezentei prescripţii tehnice precum şi de a efectua verificări prin sondaj asupra modului în care reparatorii, întreţinătorii şi deţinătorii respectă prevederile prezentei prescripţii tehnice.
    De asemenea, personalul responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI) şi personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de întreţinere ai deţinătorului au dreptul de a efectua verificări tehnice inopinate la stivuitoarele aflate în exploatare, luând, după caz, măsurile necesare pentru respectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice.
    6.5.12. Examinările şi încercările periodice nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute înainte de punerea în funcţiune a stivuitorului. Aceste încercări nu trebuie, prin repetarea lor, să cauzeze uzura excesivă sau scăderea rezistentei care ar duce la diminuarea securităţii stivuitorului.

    7. EXPLOATAREA

    7.1. Supravegherea

    7.1.1. Pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă, stivuitoarele vor fi supuse unui regim special de supraveghere în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice şi ale instrucţiunilor de exploatare elaborate de producător.
    7.1.2. Unităţile care deţin şi/sau exploatează stivuitoare sunt direct răspunzătoare pentru funcţionarea acestora în condiţii de siguranţă.
    7.1.3. În vederea aplicării prevederilor prezentei prescripţii tehnice, privind securitatea în funcţionarea stivuitoarelor, unităţile care folosesc aceste instalaţii vor numi personal tehnic, ingineri şi tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care vor fi autorizaţi de ISCIR-INSPECT IT (modelul autorizaţiei este conform anexei K).
    Personalul autorizat răspunde împreună cu conducerea unităţilor menţionate de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice privind securitatea în funcţionare a stivuitoarelor.
    7.1.4. Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, trebuie să posede cunoştinţe teoretice şi practice în domeniul stivuitoarelor şi are următoarele sarcini principale:
    - să ţină evidenţa stivuitoarelor şi să urmărească efectuarea la termen a verificării tehnice oficiale fără de care acestea nu pot funcţiona;
    - să urmărească pregătirea stivuitoarelor şi a sarcinilor de încercare necesare pentru verificările tehnice oficiale şi să participe la efectuarea lor;
    - să supravegheze ca stivuitoarele să fie folosite în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, instrucţiunile de exploatare şi normele specifice de protecţia muncii;
    - să urmărească realizarea la termen a dispoziţiilor date prin procesele-verbale încheiate cu ocazia verificării tehnice oficiale, să examineze în mod regulat registrul de evidenţă a supravegherii şi să ia măsuri pentru remedierea imediată a defectelor semnalate;
    - să interzică manevrarea stivuitoarelor de către persoane neautorizate;
    - să efectueze instructajul profesional şi de protecţia muncii cu stivuitoriştii, o dată pe semestru;
    - să organizeze reexaminarea periodică anuală a stivuitoriştilor şi să participe în comisia de reexaminare;
    - să colaboreze la întocmirea planului de întreţinere, revizii şi reparaţii şi să urmărească îndeplinirea lui la termenele prevăzute;
    - să urmărească efectuarea reparaţiilor numai de către agenţi economici autorizaţi conform prevederilor prezentei prescripţii tehnice;
    - să urmărească modul în care se asigură exploatarea stivuitoarelor în toate secţiile sau sectoarele şi în toate schimburile de lucru;
    - să tină evidenţa stivuitoriştilor autorizaţi.

    7.2. Registrul de evidenţă a supravegherii stivuitorului

    7.2.1. Pentru fiecare stivuitor, unitatea deţinătoare va întocmi un registru de evidentă a supravegherii, în care stivuitoriştii şi şeful echipei de întreţinere şi revizie sunt obligaţi să scrie sub semnătură toate observaţiile avute asupra stivuitorului respectiv. De asemenea, vor înscrie sub semnătură remedierile care se execută ca urmare a observaţiilor precum şi descrierea succintă a reparaţiilor.
    Stivuitoriştii vor consemna observaţiile avute la preluarea stivuitorului, în timpul lucrului (dacă este cazul) şi la predarea acestuia sau la încetarea lucrului. Dacă nu au nimic de semnalat vor menţiona în scris acest lucru la preluarea şi la predarea stivuitorului.
    În registrul de evidenţă a supravegherii se vor înscrie, de asemenea, sub semnătură dispoziţiile pentru oprirea stivuitoarelor din funcţiune, ca urmare a unor deficienţe care afectează siguranţa în funcţionare, inclusiv natura deficienţelor respective.
    7.2.2. Registrul de evidenţă a supravegherii se va întocmi după modelul prezentat în anexa A, se va numerota, şnurui şi viza de către conducerea unităţii deţinătoare.
    Registrul se va păstra în bune condiţii. RSVTI va verifica şi viza acest registru periodic, cel puţin o dată pe semestru.

    7.3. Norme de exploatare

    7.3.1. Exploatarea (manevrarea) stivuitoarelor trebuie să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice, cu normele specifice de protecţia muncii, instrucţiunile de exploatare specifice stivuitorului respectiv şi instrucţiunile interne elaborate de unitatea deţinătoare.
    7.3.2. Este interzisă funcţionarea stivuitoarelor în cazul în care componentele de securitate nu sunt în stare perfectă de funcţionare sau nu îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în documentaţia tehnică.
    7.3.3. Este interzisă folosirea stivuitoarelor pentru ridicarea unor sarcini mai mari decât sarcina maximă admisă,
    Stivuitoarele la care sarcina este limitată prin condiţii de formă sau de gabarit, nu pot funcţiona dacă nu sunt îndeplinite condiţiile respective.
    7.3.4. La ridicarea şi transportarea tuburilor cu gaze sub presiune (oxigen, dioxid de carbon, acetilenă etc.) sau a recipientelor care conţin clor, acid sulfuric şi similare se vor lua măsuri speciale de protecţia muncii. Toate manevrele se vor executa sub supravegherea directă a unui cadru tehnic care răspunde de acest transport.
    7.3.5. În vederea evitării producerii de accidente datorită organizării necorespunzătoare a locurilor de muncă, unităţile deţinătoare de stivuitoare vor întocmi instrucţiuni interne de exploatare, pe baza specificului locurilor de muncă, în care se vor preciza: înălţimea maximă a stivelor sau a materialelor depozitate, modul de depozitare, locurile destinate depozitării, obligativitatea amenajării şi întreţinerii corespunzătoare a căilor de acces şi a pardoselii, asigurarea de gabarite corespunzătoare pentru căile de transport şi în general toate prevederile necesare pentru asigurarea condiţiilor de protecţie a muncii.
    7.3.6. La Stivuitoarele cu comandă hidraulică, lichidul de lucru utilizat trebuie să-şi păstreze toate proprietăţile în intervalul de temperatură cuprins între -20°C şi +40°C, să nu fie periculos din punct de vedere exploziv, să nu fie toxic şi să nu ducă la coroziunea echipamentului.
    7.3.7. Este interzis a se executa ungerea, curăţirea, întreţinerea sau repararea stivuitoarelor în timpul funcţionării lor.
    7.3.8. La stivuitoarele care manipulează obiecte mici, nepaletizate sau necontainerizate, organele de manipulare trebuie să fie echipate cu un spătar vertical care să împiedice o eventuală cădere a sarcinii sau a unei părţi din sarcină peste stivuitorist, atunci când catargul este înclinat la maximum spre spate.
    7.3.9. Stivuitoarele trebuie să fie prevăzute cu dispozitiv de blocare împotriva folosirii de către persoane neautorizate.
    7.3.10. Stivuitoristul nu trebuie să părăsească instalaţia atunci când aceasta are sarcina ridicată.
    7.3.11. Căile de circulaţie cu înclinare mai mare de 3° se vor marca.
    7.3.12. La translatoare stivuitoare trebuie să fie respectate următoarele spaţii de siguranţă:
    - spaţiul de siguranţă superior, până la elementele cele mai de jos ale plafonului, să fie de cel puţin 75 mm;
    - spaţiul de siguranţă inferior, până la podea, să fie de cel puţin 50 mm;
    - spaţiul de siguranţă pe orizontală, faţă de rafturi, să fie cel puţin 50 mm.

    7.4. Manevrarea

    7.4.1. Manevranţii de stivuitoare, denumiţi în continuare "stivuitorişti", trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu prevederile anexei M.
    7.4.2. Îndatoririle stivuitoriştilor rezultă din prevederile prezentei prescripţii tehnice, ale instrucţiunilor de exploatare, precum şi din instrucţiunile interne ale unităţii deţinătoare.
    7.4.3. Sarcinile principale ale stivuitoristului înainte de începerea lucrului sunt următoarele:
    - să nu manevreze stivuitorul în stare de oboseală sau sub influenţa alcoolului;
    - să controleze starea tehnică a utilajului şi funcţionarea componentelor de securitate;
    - în cazul în care constată un defect pe care nu poate să-l remedieze singur, nu va pune utilajul în funcţiune şi va anunţa echipa de întreţinere şi reparaţii pentru remedierea defectului.
    7.4.4. Sarcinile principale ale stivuitoristului în timpul lucrului sunt următoarele:
    - să circule cu stivuitorul numai cu sarcina ridicată la 250-300 mm de sol şi cu catargul înclinat spre spate;
    - să circule cu sarcina ridicată numai lângă stivă;
    - să nu efectueze porniri, frânări şi opriri bruşte pentru a evita pericolul de răsturnare;
    - pentru evitarea pierderii de încărcătură şi producerea de avarii şi accidente, stivuitoristul trebuie să urmărească tot timpul configuraţia traseului şi obstacolele de pe acesta;
    - la transportul de mărfuri de dimensiuni mari care limitează vizibilitatea stivuitoristului, manevrarea este permisă numai prin dirijarea sa de către un însoţitor;
    - viteza de circulaţie a stivuitoarelor trebuie să fie redusă până la limita evitării producerii oricăror accidente sau avarii;
    - în cazul manifestării tendinţei de pierdere a stabilităţii (roţile din spate se desprind de pe sol) sarcina trebuie să fie coborâtă imediat;
    - este interzisă circulaţia stivuitoarelor:
    ● pe lângă utilaje şi instalaţii, stive de materiale, la o distanţă mai mică de 0,5m;
    ● în locuri aglomerate şi treceri înguste unde nu se asigură gabarite de trecere corespunzătoare;
    ● pe drumuri neîntreţinute şi insuficient luminate;
    - să nu permită persoanelor să staţioneze sub sarcină sau la o distanţă mai mică de 2,5 m de stivuitor, în timpul funcţionării acestuia;
    - în cazul constatării unor defecţiuni în timpul funcţionării, stivuitoriştii sunt obligaţi să oprească lucrul şi să aducă la cunoştinţa echipei de întreţinere defecţiunea respectivă; lucrul se va reîncepe numai după înlăturarea defecţiunilor constatate;
    - transportul cu stivuitorul a substanţelor toxice, caustice, explozive etc. se va efectua numai dacă acestea sunt ambalate conform instrucţiunilor de ambalare şi transport specifice, pe care stivuitoriştii sunt obligaţi să le cunoască şi să le respecte;
    - să efectueze toate manevrele, cu sau fără sarcină, cu viteză redusă şi fără şocuri.
    7.4.5. Sarcinile principale ale stivuitoristului după terminarea lucrului sunt următoarele:
    - să descarce sarcina de pe furci;
    - să deplaseze stivuitorul la locul stabilit pentru repaos;
    - să aducă în poziţia de"0" (de oprire) toate dispozitivele de comandă;
    - să tragă frâna de mână;
    - să evite parcarea stivuitorului autopropulsat în pantă; dacă nu este posibil, acesta va fi asigurat corespunzător (călare, pene etc.);
    - să pună catargul în poziţie verticală;
    - să coboare furcile pe sol.

    8. ÎNTREŢINEREA ŞI REVIZIA STIVUITOARELOR

    8.1. Întreţinerea şi revizia periodică a stivuitoarelor trebuie să fie efectuate de o unitate autorizată de ISCIR-INSPECT IT, care are în componenţă personal calificat şi instruit în acest scop compus din mecanici, lăcătuşi şi electricieni cu o practică de cel puţin 2 ani în meserie, constituiţi în echipe conduse de personal de specialitate (tehnicieni, ingineri).
    Documentaţia tehnică de autorizare a unităţilor de întreţinere şi revizie a stivuitoarelor de către ISCIR-INSPECT IT va fi întocmită conform prevederilor anexei L.
    Autorizaţia eliberată de ISCIR-INSPECT IT va fi în conformitate cu prevederile anexei G.

    8.2. Pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere şi revizie se determină starea tehnică a stivuitorului şi principalele operaţii ce urmează a se efectua. Acestea constau în general din:
    - curăţirea stivuitorului;
    - controlul pornirii motorului şi al stării tehnice a bateriei de acumulatori;
    - controlul sistemului de frânare şi de direcţie;
    - controlul nivelului uleiului;
    - verificarea stării de uzură a lagărelor şi a bunei funcţionări a sistemului de ungere;
    - ungerea şi gresarea pieselor supuse frecării, conform schemei de ungere;
    - verificarea funcţionării şi etanşeităţii circuitelor hidraulice;
    - verificarea funcţionării componentelor de securitate şi reglarea acestora;
    - verificarea funcţionării mecanismelor stivuitorului şi remedierea sau înlocuirea subansamblelor uzate;
    - verificarea elementelor de manipulare a sarcinii;
    - strângerea elementelor de îmbinare, a articulaţiilor, a dopurilor de golire şi de control, a piuliţelor jenţilor şi verificarea fixării tampoanelor şi a opritoarelor;
    - verificarea instalaţiei electrice de comandă şi semnalizare;
    - verificarea roţilor de rulare şi a stării pneurilor.

    8.3. Întreţinerea şi revizia părţii superioare a translatoarelor stivuitoare se face cu utilajul scos complet dintre rafturi, de pe o platformă fixă prevăzută cu balustrade de protecţie.

    8.4. Periodicitatea şi volumul lucrărilor de întreţinere şi revizie sunt stabilite în funcţie de complexitatea stivuitorului, regimul de funcţionare şi condiţiile de mediu în care lucrează.

    8.5. Evidenta lucrărilor de întreţinere şi revizie se va ţine într-un registru întocmit conform modelului din anexa F.

    8.6. Operaţiile de întreţinere şi revizie executate se vor consemna în registrul de evidentă a supravegherii stivuitorului sub semnătură.

    9. AVARII ŞI ACCIDENTE

    9.1. Deţinătorul sau cel care are în folosinţă stivuitoare are obligaţia să anunţe imediat ISCIR-INSPECT IT în raza căreia se află stivuitoarele avariile şi accidentele de persoane în timpul funcţionării, prin mijloacele cele mai rapide (telefon, fax etc.), în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare şi obligatorii.

    9.2. Deţinătorul sau cel care utilizează stivuitorul este obligat să ia toate măsurile necesare astfel ca situaţia produsă de avarie sau în timpul accidentului să rămână nemodificată până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR - INSPECT IT, cu excepţia cazului când situaţia respectivă ar pune în pericol viaţa persoanelor sau ar crea alte situaţii periculoase. Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, deţinătorul stivuitorului va face fotografii sau schiţe ale locului unde s-a produs avaria sau accidentul.

    9.3. În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deţinătorul stivuitorului va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum şi probe de materiale, conform dispoziţiilor consemnate în procesul-verbal de constatare.

    9.4. Dacă avaria sau accidentul s-a produs ca urmare a unor defecţiuni ale stivuitorului acesta se va scoate din funcţiune. Repunerea lui în exploatare se va face după o reparare şi o verificare tehnică oficială completă.

    10. DISPOZIŢII FINALE

    10.1. Prevederile prezentei prescripţii tehnice se aplică stivuitoarelor în condiţiile precizate la subcapitolul 1.2.

    10.2. În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripţii tehnice, referitoare la montarea, repararea şi exploatarea stivuitoarelor, deţinătorii, montatorii şi reparatorii vor putea stabili, pe propria răspundere, soluţii compensatoare, motivate corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcţionare a stivuitoarelor şi să excludă pericolul de avarii sau accidente. Deţinătorii, montatorii şi reparatorii care au stabilit astfel de soluţii le vor supune avizării principalilor factori interesaţi: proiectant, producător şi ISCIR-INSPECT.

    10.3. Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice se sancţionează conform legislaţiei în vigoare, mergând până la retragerea autorizaţiilor acordate. Nerespectarea prevederilor prezentei prescripţii tehnice referitoare la componentele de securitate conduce inclusiv la retragerea autorizaţiei acordate.

    10.4. În vederea efectuării în bune condiţii a verificărilor tehnice ale instalaţiilor, agenţii economici montatori, reparatori, utilizatori şi deţinători, după caz, sunt obligaţi să pună la dispoziţia inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau RSVTI, autorizaţi de ISCIR INSPECT IT:
    a) datele, informaţiile sau documentele în legătură cu verificările tehnice ale instalaţiilor;
    b) instalaţia, personalul şi echipamentul de lucru şi protecţie necesar;
    c) mijloace de transport, dacă nu există mijloace publice de transport la şi de la locul respectiv.

    10.5. Trimiterile făcute în text la alte reglementări tehnice sau documente normative se referă la ediţiile în vigoare pe perioada aplicării prezentei prescripţii tehnice.

    10.6. Prezenta prescripţie tehnică intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României.

    10.7. Orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei prescripţii tehnice îşi încetează valabilitatea.


    ANEXA A


    REGISTRU DE EVIDENŢĂ A SUPRAVEGHERII PENTRU STIVUITOARE

    Registrul de evidenţă a supravegherii se întocmeşte pentru fiecare stivuitor în parte şi va cuprinde următoarele:

    A.1. Pe copertă se vor menţiona următoarele:
    1) REGISTRU DE EVIDENŢĂ A SUPRAVEGHERE
    2) Denumirea şi adresa unităţii deţinătoare
    3) Numărul şi anul fabricaţiei stivuitorului
    4) Numărul de înregistrare în evidenţa unităţii deţinătoare
    5) Caracteristicile tehnice principale ale stivuitorului
    6) Periodicitatea stabilită pentru lucrările de întreţinere, revizie periodică şi revizie generală

    A.2. În interior se vor înscrie, pe coloane:
    1) Numărul curent
    2) Data
    3) Operaţiile de întreţinere, revizie periodică, revizie generală efectuate, precum şi, după caz, constatarea unor deficienţe sau deranjamente în timpul exploatării
    4) Principalele lucrări executate, ca urmare celor de la punctul 3)
    5) Numele, prenumele şi semnătura persoanei care a constatat deficienţe sau deranjamente ale stivuitorului
    6) Numele, prenumele şi semnătura persoanei responsabile pentru efectuarea lucrărilor de întreţinere, revizie periodică, revizie generală sau pentru înlăturarea deficienţelor şi deranjamentelor constatate în timpul exploatării
    7) Semnătura RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT
    8) Observaţii

    A.3. Pe ultima pagină se vor scrie:
    Se certifică de noi că prezentul registru, şnuruit, conţine ............... pagini numerotate
    (în cifre şi litere).
    (Semnătura şi ştampila deţinătorului).


    ANEXA B


    AUTORIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI PENTRU EXECUTAREA LUCRĂRILOR
               DE MONTARE/REPARARE STIVUITOARE

    B.1. În vederea acordării/reactualizării autorizaţiei, agentul economic va înainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul o documentaţie întocmită conform anexei C.

    B.2. Prin "agenţi economici" se înţeleg toate Societăţile Comerciale cu sediul în România având personalitate juridică, constituite într-una din formele de organizare definite la art. 2 din Legea 31/1990 şi a căror activitate, înscrisă la Registrul Comerţului, cuprinde cel puţin unul din domeniile reglementate de prezenta anexă precum şi asociaţii sau organizaţii nonprofit având personalitate juridică şi sediul în România.

    B.3. Autorizaţia pentru executarea lucrărilor de montare/reparare la stivuitoare are valabilitate de maximum 2 ani.

    B.4. Agentul economic autorizat să execute lucrări de montare/reparare la stivuitoare are următoarele obligaţii şi răspunderi:
    a) să execute lucrări în conformitate cu documentaţia de montare/reparare cu respectarea prevederilor prescripţiilor tehnice ISCIR, standardelor în vigoare şi normele specifice de securitatea muncii;
    b) să pregătească şi să prezinte stivuitoarele şi toate documentaţiile tehnice necesare, în timpul şi la sfârşitul montării sau reparării, la verificările care se efectuează de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI;
    c) să întocmească şi să prezinte pentru stivuitorul care trebuie să fie verificat documentaţia tehnică pentru lucrările efectuate;
    d) să folosească la lucrările de montare/reparare stivuitoare personal calificat;
    e) să numească personal tehnic propriu: responsabil tehnic pentru supravegherea lucrărilor care fac obiectul autorizării şi responsabil tehnic cu sudura, (ingineri şi tehnicieni de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizaţi în acest scop de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic;
    f) personalul menţionat la lit. e), trebuie să fie examinat odată cu verificarea în vederea acordării/reactualizării autorizaţiei agentului economic şi să facă dovada că are cunoştinţele de specialitate teoretice şi practice. Rezultatele examinării/reexaminării vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare, conform modelului din anexa D.
    g) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului de lucrări pentru care solicită autorizarea;
    h) să întocmească şi să tină la zi un registru de evidenţă a lucrărilor din domeniul în care a fost autorizat. Registrul va fi numerotat şi vizat de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic şi va cuprinde datele prevăzute în anexa F; pentru agenţii economici care au subunităţi în teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenţă a lucrărilor;
    i) să ia măsuri corespunzătoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, să-şi poată îndeplini în bune condiţii sarcinile prevăzute la pct. B.6. şi să comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic orice schimbare a personalului tehnic menţionat la lit. e), şi să o definitiveze numai după confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT; până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrări care fac obiectul autorizaţiei.

    B.5. Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea lucrărilor de montare/reparare stivuitoare îi revin, conform specificului său de activitate, următoarele obligaţii şi răspunderi:
    a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice stivuitoarelor şi standardele în domeniu;
    b) să verifice ca lucrările de montare/reparare să se execute după documentaţii tehnice întocmite de agenţi economici de proiectare autorizaţi de ISCIR-INSPECT;
    c) să întocmească documente de verificare în care să consemneze constatările şi rezultatele verificărilor şi examinărilor;
    d) să verifice registrele de evidentă a lucrărilor executate şi să urmărească ţinerea la zi a acestora;
    e) să participe la instructaje şi testările periodice organizate de ISCIR-INSPECT;
    f) să verifice periodic, cel puţin odată pe an, pregătirea tehnică a personalul de montare/reparare a stivuitoarelor, consemnând rezultatele într-un proces-verbal.

    B.6. Responsabilul tehnic cu sudura (RTS) autorizat de ISCIR-INSPECT IT are următoarele obligaţii şi răspunderi:
    a) să cunoască legislaţia, prescripţiile tehnice specifice stivuitoarelor şi standardele în domeniu;
    b) să asigure condiţiile necesare pentru efectuarea probelor şi încercărilor în vederea omologării procedurilor de sudare;
    c) să ţină la zi evidenţa poansoanelor sudorilor autorizaţi şi a procedurilor de sudare omologate;
    d) să verifice proiectele şi tehnologiile de execuţie înainte de lansarea lor în lucru;
    e) să verifice dacă tehnologia de execuţie şi de examinare a îmbinărilor sudate este în concordanţă cu procedura de sudare omologată folosită;
    f) să participe la instructaje şi testările periodice organizate de ISCIR-INSPECT;

    B.7. În vederea autorizării agenţilor economici pentru efectuarea lucrărilor de montare/reparare la stivuitoare, ISCIR-INSPECT IT, trebuie să efectueze următoarele:
    a) să verifice concordanţa dintre datele din documentaţia prezentată de agenţii economici care solicită autorizarea şi situaţia existentă la agentul economic;
    b) să verifice personalul tehnic propus, privind pregătirea în domeniu şi cunoaşterea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice;
    c) să verifice existenţa la agentul economic a prescripţiilor tehnice specifice în domeniu şi a standardelor specifice;
    d) să întocmească un proces-verbal asupra constatărilor făcute privind verificările prevăzute la lit. a).. .c).

    B.8. În cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevăzute de anexă şi pe baza constatărilor făcute în conformitate cu prevederile pct. B.8, ISCIR-INSPECT IT în raza căreia îşi are sediul agentul economic va elibera autorizaţia conform modelului din anexa G.


    ANEXA C


                         CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI
        PENTRU OBŢINEREA/REACTUALIZAREA AUTORIZAŢIEI DE A EFECTUA
                   LUCRĂRI DE MONTARE/REPARARE STIVUITOARE

    Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici montatori/reparatori şi se înaintează la ISCIR-INSPECT IT; documentaţia va conţine un memoriu în care se vor preciza următoarele:
    a) felul lucrărilor (montare, reparare);
    b) domeniul autorizaţiei (stivuitoare) cu precizarea parametrilor maximi şi a caracteristicilor principale ale instalaţiilor respective;
    c) calitatea principalelor materiale de bază folosite;
    d) domeniul de dimensiuni al materialelor de bază ce vor fi utilizate;
    e) procedurile de sudare ce vor fi folosite;
    f) metodele şi mijloacele de examinare nedistructivă din dotare, pentru punerea în evidentă a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuţie, în materialele de bază şi îmbinările sudate, în funcţie de calitatea şi grosimea acestora precum şi a procedurilor de sudare aplicate;
    g) punctele de control în fluxul de montare/reparare care concură la realizarea execuţiei corespunzătoare a operaţiunilor în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice -colecţia ISCIR;
    h) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru montare/reparare a stivuitoarelor precum şi a responsabilului tehnic cu sudura, propuşi de agentul economic să fie autorizaţi de către ISCIR-INSPECT IT. La memoriu se vor ataşa următoarele documente:
    a) dotarea cu utilaje de execuţie, conform datelor din tabelul 1;
    b) procedurile de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;
    c) metodele folosite pentru verificarea calităţii produselor executate, precum şi dotarea cu laborator de efectuarea examinărilor nedistructive (autorizat de ISCIR-INSPECT) şi laborator de efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice şi analize chimice, autorizat de ISCIR-INSPECT; în cazul în care unitatea economică nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (copie) încheiat cu altă unitate economică autorizată de ISCIR-INSPECT pentru execuţia examinărilor; de asemenea şi dotarea cu standuri pentru încercări şi verificări conform datelor din tabelul 3;
    d) pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie şi control, conform datelor din tabelul 4;
    e) natura şi volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alţi agenţi economici,
    f) conform datelor din tabelul 5.

    Tabelul 1

┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────┐
│Nr. │ Utilajul pentru execuţie │Tipul (marca) şi │Obs. │
│crt.│ │ caracteristicile │ │
│ │ │ principale*) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 1 │Tăiere: │ │ │
│ │a) foarfeci; │ │ │
│ │b) ghilotine; │ │ │
│ │c) aparate oxiacetilenice; │ │ │
│ │d) alte maşini şi aparate. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 2 │Formare: │ │ │
│ │a) îndoire (valţuri); │ │ │
│ │b) maşini de îndoit; │ │ │
│ │c) maşini şi dispozitive pentru prelucrarea │ │ │
│ │ rostului la table şi ţevi; │ │ │
│ │d) maşini unelte (strunguri, maşini de │ │ │
│ │ frezat, raboteze, maşini de alezat, │ │ │
│ │ maşini de rectificat, instalaţii de │ │ │
│ │ ridicat, maşini de găurit). │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 3 │Sudare: │ │ │
│ │a) convertizoare; │ │ │
│ │b) transformatoare; │ │ │
│ │c) tractoare de sudare; │ │ │
│ │d) aparatură WIG, TIG sau MIG; │ │ │
│ │e) aparate pentru sudare în baie de zgură. │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼───────┤
│ 4 │Tratament termic: │ │ │
│ │a) cuptoare; │ │ │
│ │b) instalaţii de tratament local; │ │ │
│ │c) dispozitive de preîncălzire înainte │ │ │
│ │ de sudare. │ │ │
└────┴────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────┘


---------
    *) Pentru utilajul de sudare se va menţiona, după caz, aparatura de stabilire, măsurare şi reglare a parametrilor regimurilor de sudare.

    Tabelul 2

┌──┬──────┬─────┬─────────┬────────┬────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│N │Proce-│Tipul│Nr.fişei │Grupa de│Grupa de│ Grupa de │ │ │
│r.│dura │îmbi-│de omo- │oţeluri │grosimi │ grosimi │Poziţia de│ Obs. │
│c │de │nării│logare │acoperit│şi dia- │şi diametrul│ sudare │ │
│r │sudare│ │Ag.econ./│de fişa │metrul │acoperit de │ │ │
│t.│ │ │ISCIR- │de omo- │acoperit│fişa de │ │ │
│ │ │ │INSPECT │logare │de fişa │omologare │ │ │
│ │ │ │ │ │de omo- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │logare │ │ │ │
└──┴──────┴─────┴─────────┴────────┴────────┴────────────┴──────────┴──────────┘


    Tabelul 3

┌───┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬──────┐
│Nr.│ │Tipul (marca) şi buc.│ Obs. │
│crt│ Utilajul pentru verificare şi control │Caracteristicile │ │
│ │ │ principale │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ 1 │Pentru măsurarea şi verificarea dimensiunilor│ │ │
│ │a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor │ │ │
│ │şi ovalităţii; │ │ │
│ │b) şabloane pentru verificarea abaterilor de │ │ │
│ │la forma geometrică; │ │ │
│ │c) aparate şi dispozitive pentru verificarea │ │ │
│ │paralelismului, denivelărilor şi │ │ │
│ │verticalităţii; │ │ │
│ │d) aparate şi dispozitive pentru măsurarea │ │ │
│ │deformaţiilor; │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ 2 │Standuri pentru rodaje la mecanisme. │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ 3 │Standuri pentru verificarea subansamblelor │ │ │
│ │la stivuitoare │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ 4 │Standuri pentru încercări, echipamente cu │ │ │
│ │aparatură de măsură şi control, în │ │ │
│ │conformitate cu prevederile prescripţiilor │ │ │
│ │tehnice, colecţia ISCIR şi normele de │ │ │
│ │fabricaţie: │ │ │
│ │a) la presiune hidraulică; │ │ │
│ │b) la presiune pneumatică; │ │ │
│ │c) sub sarcină; │ │ │
│ │d) a componentelor de securitate (pentru │ │ │
│ │limitarea presiunii, sarcinii, vitezei). │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┴──────┘


    Tabelul 4

┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────┬─────┐
│Nr │ │ │ │ │
│crt│ Personalul de execuţie, nominalizat │Specialitatea │ Număr │ Obs.│
│ │ │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│ 1 │ Sudori autorizaţi. │ │ │ │
├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────┼─────┤
│ 2 │ Personal pentru examinări nedistructive, │ │ │ │
│ │ din care: │ │ │ │
│ │ - ingineri; │ │ │ │
│ │ - tehnicieni; │ │ │ │
│ │ - operatori. │ │ │ │
└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────┴─────┘


    Tabelul 5

┌────┬──────────────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────────┐
│Nr. │Natura colaborării│Lucrările cuprinse │Denumirea agentului │ │
│crt.│ │în contractul de │economic cu care se │ Obs. │
│ │ │colaborare şi felul │efectuează colaborarea│ │
│ │ │în care se realizează│ │ │
└────┴──────────────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────────┘    ANEXA D

┌────────────────────────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│ ROMÂNIA │Proces-verbal de │INSPECŢIA │
│Inspecţia de stat pentru controlul │verificare tehnică│TERITORIALĂ...........│
│cazanelor, recipientelor sub │nr. ........... │Adresa .............. │
│presiune şi instalaţiilor de ridicat│ │Telefon ............. │
│ -ISCIR- │ │Fax ................. │
└────────────────────────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘


    Încheiat astăzi ..... cu ocazia ....... efectuat în baza H.G. 1.340/2001, H.G. 19/2001 şi Decretului nr. 587/1973, modificat şi completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile şi Prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCER, la ......... tip ....... cu numărul de fabricaţie/inventar ........... şi cartea instalaţiei nr. ........ având parametrii ultimei verificări ...........
    Denumirea agentului economic ..... din localitatea ..... str. .... nr. ..... judeţ/sector ..... CUI ....... .
    Verificarea s-a efectuat la ..... din localitatea ...... str. ........ nr. ...... judeţ/sector .........
    Subsemnatul*1) ........... am constatat următoarele: ......................
    Am dat următoarele dispoziţii: ............................................
    După această verificare s-a admis*2) ......................................
    Scadenţa următoarei verificări se fixează la data de ......................
    Pentru această verificare se va plăti suma de ........ lei de către ....... din localitatea ...... str. ...... nr. ..... judeţ/sector ..... în cont ....... deschis la Banca ....... filiala .............

                          Am luat la cunoştinţă


  Organ de Directorul agentului Responsabil cu Delegatul agentului
  verificare economic sau supravegherea şi economic montator,
                    delegatul său verificarea reparator
                                            tehnică
  .......... ................... ................ .................
  .......... ................... ................ .................


-----------
    *1) Funcţia, numele şi prenumele,
    *2) Se vor înscrie parametrii de funcţionare ai instalaţiei, funcţie de felul (tipul) acesteia.


    ANEXA E


          AUTORIZAREA AGENŢILOR ECONOMICI PENTRU ELABORAREA PROIECTELOR
               LUCRĂRILOR DE MONTARE/REPARARE LA STIVUITOARE

    E.1. Proiectele de montare/reparare a stivuitoarelor se elaborează de către agenţi economici de proiectare autorizaţi de ISCIR-INSPECT. Proiectele pot fi elaborate şi de către alţi agenţi economici, urmând ca proiectele respective, pentru a putea fi folosite, să fie, în prealabil, verificate de o unitate de proiectare autorizată de ISCIR-INSPECT şi avizate în conformitate cu prevederile pct. E.3.
    Agenţii economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaborează că au respectat prevederile prescripţiilor tehnice specifice în domeniu şi că îndeplinesc prevederile pct. E.3 lit a), b) şi c).

    E.2. În vederea autorizării, agenţii economici de proiectare sau agenţii economici care au unităţi de proiectare pentru lucrările menţionate la pct. E.1 vor înainta la ISCIR-INSPECT o documentaţie care va fi constituită din:
    a) adresă (domeniul solicitat, documente anexate etc.);
    b) acte agent economic (copie):
    - statut (actul constitutiv) actualizat;
    - certificat de înmatriculare;
    - certificat de înregistrare fiscală sau CUI (cod unic de înregistrare fiscală);
    c) procedură privind modul de efectuare a activităţii de proiectare (organizare şi responsabilităţi, prescripţii tehnice, standarde şi normative de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat);
    d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);
    e) deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare (original), conform modelului din anexa J şi adaptat corespunzător;
    f) curriculum vitae pentru personalul propriu propus pentru autorizare (original);
    g) documentele de studii şi calificare pentru personalul propriu propus pentru autorizare (în original şi o copie);
    h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicită autorizarea (original).

    NOTĂ: În cazul existenţei unor subunităţi (filiale, ateliere etc.) pentru care se solicită autorizarea şi care au un alt sediu decât agentul economic solicitant, se vor indica adresele acestora şi, după caz, datele menţionate la aliniatele a), d), e), f) şi g).

    E.3. Agenţii economici autorizaţi, respectiv unităţile de proiectare autorizate, au următoarele obligaţii şi răspunderi:
    a) să posede prescripţiile tehnice specifice domeniului pentru care solicită autorizarea;
    b) să numească personal tehnic de specialitate, în număr necesar, care să verifice proiectele elaborate din punct de vedere al siguranţei în funcţionare şi care să răspundă împreună cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescripţiei tehnice, semnând proiectele în acest sens;
    c) să adopte soluţii constructive care să permită funcţionarea în condiţii de securitate a stivuitoarelor şi să prevadă în documentaţia tehnică examinările şi încercările ce trebuie să fie efectuate de agenţii economici montatori/reparatori la locul de funcţionare pentru verificarea parametrilor de siguranţă în funcţionare, răspunzând de alegerea corectă a acestora şi de respectarea prevederilor prescripţiei tehnice;
    d) să adopte soluţii constructive care să permită funcţionarea în condiţii de securitate a stivuitoarelor şi să prevadă în documentaţia tehnică examinările şi încercările ce trebuie să fie efectuate de agenţii economici montatori/reparatori la locul de funcţionare pentru verificarea parametrilor de siguranţă în funcţionare, răspunzând de alegerea corectă a acestora şi de respectarea prevederilor prescripţiei tehnice;
    e) să solicite în scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformă a proiectelor elaborate, prezentând în acest scop desenul de ansamblu verificat de personalul tehnic de specialitate propriu menţionat la lit. b);
    Este interzisă folosirea proiectelor, care nu au avizul conform al ISCIR-INSPECT sau al personalului autorizat:
    f) să propună, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmează să avizeze conform proiectele proprii sau elaborate de unităţi neautorizate.
    Orice schimbare a personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificare şi avizare conformă, va fi comunicată la ISCIR-INSPECT şi va deveni definitivă după confirmarea acesteia;
    g) să înregistreze la ISCIR-INSPECT proiectele pe care le avizează conform şi să tină evidenţa acestora;
    h) să comunice periodic (cel puţin o dată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT, lista proiectelor elaborate şi avizate conform pentru perioada expirată precum şi lista proiectelor pe care le vor elabora şi care trebuie să fie avizate conform în perioada următoare;
    i) să avizeze conform proiectele, respectiv desenele de ansamblu, pentru care primeşte împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT.

    E.4. Personalul tehnic de specialitate care verifică proiectele din punct de vedere al siguranţei în funcţionare, numit de agentul economic de proiectare şi autorizat de ISCIR-INSPECT, are următoarele obligaţii şi răspunderi:
    - să verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor prescripţiei tehnice;
    - să confirme că a efectuat verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului prin aplicarea ştampilei pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile pct. E. 8.

    E.5. Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT să avizeze conform proiectele are următoarele obligaţii şi răspunderi:
    a) să avizeze conform desenele de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT, conform prevederilor pct. E.9;
    b) să confirme avizarea conformă prin aplicarea ştampilei pe desenul de ansamblu, conform prevederilor pct. E. 1O, precizând şi numărul de exemplare avizate;
    c) să participe la instructajele periodice organizate de ISCIR-INSPECT.

    E.6. Personalul tehnic de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conformă de proiecte trebuie să fie absolvent al unui institut de învăţământ superior tehnic de specialitate de lungă durată şi să aibă o vechime în specialitate de cel puţin 8 ani, din care cel puţin 3 ani în proiectare sau 5 ani în construcţia, exploatarea sau verificarea stivuitoarelor.

    E.7. În vederea autorizării agenţilor economici de proiectare, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are următoarele obligaţii şi răspunderi:
    a) să verifice concordanţa dintre datele înscrise în documentaţia prezentată de unitatea de proiectare care solicită autorizarea şi situaţia din unitatea respectivă precum şi existenta prescripţiilor tehnice specifice în domeniu, întocmind un proces-verbal asupra constatărilor făcute;
    b) să verifice, din punct de vedere al cunoaşterii prevederilor prescripţiei tehnice, personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;
    c) să elibereze în baza constatărilor făcute, în cazul îndeplinirii condiţiilor de autorizare, autorizaţia de proiectare conform modelului din anexa H.

    E.8. Verificarea proiectelor, în ceea ce priveşte concordanţa acestora cu prevederile prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR şi ale legislaţiei în vigoare, se efectuează de către agenţii economici de proiectare autorizaţi de ISCIR-INSPECT.
    În acest scop, agenţii economici de proiectare autorizaţi vor numi personal de specialitate care să efectueze verificarea pieselor scrise şi desenate ale proiectului.
    Confirmarea verificării se va face pe desenul de ansamblu, consemnând pe acesta prin ştampilare pe copii, următoarele;
    - Denumirea agentului economic de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT
    "Verificat, corespunde prevederilor prescripţiei tehnice PT ...."
    _______________________________________________________________
    - Numele şi prenumele__________________________________________
    - Data _______________________________
    - Semnătura __________________________

    E.9. Avizarea conformă a desenului de ansamblu, cu privire la respectarea prevederilor prescripţiei tehnice şi ale legislaţiei în vigoare, se efectuează de către ISCIR-INSPECT sau de către personal autorizat de ISCIR-INSPECT.
    Avizarea conformă de către ISCIR-INSPECT se va efectua numai după verificarea proiectelor respective de către un agent economic de proiectare autorizat de ISCIR-INSPECT.
    Această avizare conformă se poate efectua şi de către personalul propriu de specialitate din unităţile de proiectare, dar numai cu acordul scris al ISCIR-INSPECT.

    E.10. Confirmarea avizării conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnând prin ştampilare pe copii, următoarele:
    a) în cazul în care avizarea se face de către ISCIR-INSPECT:

    AVIZAT conform
    ISCIR-INSPECT
    Numele _____________ Prenumele _______________
    Data ______________ Semnătura _______________

    b) în cazul în care avizarea se face de către personalul propriu de specialitate din unităţile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT şi împuternicit în scris de ISCIR-INSPECT pentru proiectul respectiv:


    AVIZAT conform
    AUTORIZAT de ISCIR-INSPECT
    Denumirea unităţii __________________________
    Scrisoarea ISCIR-INSPECT de împuternicire nr. ____/_____
    Numele _____________ Prenumele ________________________
    Data ______________ Semnătura ________________________

    E.11. Unitatea de proiectare în cadrul căreia se avizează conform desenele tip de ansamblu va reţine câte un exemplar din fiecare.
    Acestea vor fi înscrise într-un registru de evidenţă.


    ANEXA F

                                    REGISTRU
            PENTRU EVIDENŢA LUCRĂRILOR DE*)............ STIVUITOARE

┌────┬─────────┬────────┬────────────┬────────┬───────┬─────────┬────────┬─────┐
│Nr. │Felul şi │Denumire│ Proiect │Nr. şi │Parâme-│Benefici-│Proces- │ │
│crt.│tipul │şi sediu│de execuţie │data │trii │arul │verbal │ │
│**) │stivuito-│producă-│(unitatea │actului │stivui-│(denumire│de │ Obs.│
│ │rului │tor │proiectantă │de omo- │torului│şi sediu)│recep- │ │
│ │ │ │nr. şi data)│logare/ │***) │ │ţie (nr.│ │
│ │ │ │ │certifi-│ │ │şi data)│ │
│ │ │ │ │care │ │ │ │ │
└────┴─────────┴────────┴────────────┴────────┴───────┴─────────┴────────┴─────┘


-----------
    *) Se va scrie după caz: MONTARE, REPARARE, ÎNTREŢINERE ŞI REVIZIE, conform obiectului autorizaţiei.
    **) Este acelaşi cu numărul de fabricaţie menţionat în cartea stivuitorului.
    ***) sarcina nominală (tf); înălţimea de ridicare (m); grupa de funcţionare.

    NOTĂ:
    Pentru agenţii economici autorizaţi să efectueze reparaţii, întreţinere şi revizie la stivuitoare, se va folosi modelul de registru completat cu trei coloane în plus, în care se va scrie:
    - numărul şi anul fabricaţiei, numărul autorizaţiei de funcţionare (cartea instalaţiei);
    - elementele reparate sau înlocuite, caracteristicile lor constructive.


    ANEXA G


                  ISCIR
    INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
    RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
    ISCIR-INSPECT IT..........................................
    Str................nr. ..............telefon ............

                                 AUTORIZAŢIE
                        nr. .......... din ..............

    În baza prevederilor legale în vigoare şi a prescripţiei tehnice PT R 3 şi în urma verificărilor efectuate şi consemnate în procesul-verbal nr. ........ din ........... .
    I Se autorizează pentru*1) ......................agentul economic .......... din ....... str. ..........nr. ....... urmare a cererii nr. ......... din ........... .
    II Se autorizează pentru supravegherea lucrărilor de mai sus următorul personal tehnic de specialitate: ............... şi responsabilul tehnic cu sudura .................................................................................
    În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării ......................*2) .................................... are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile ISCIR-INSPECT IT emitentă a autorizaţiei.
    Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
    Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de*3) ...................
    Se consideră reînnoirea autorizaţiei numai cazul în care cererea scrisă de reînnoire va fi depusă la ISCIR-INSPECT IT cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizaţiei. În caz contrar se consideră autorizare nouă.

----------
    *1) Se va indica succint domeniul autorizaţiei.
    *2) Se va indica agentul economic.
    *3) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).


           INSPECTOR ŞEF Inspector de specialitate
   (numele, prenumele şi semnătura) (numele, prenumele şi semnătura)    ANEXA H


                  ISCIR
    INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
    RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT

                            AUTORIZAŢIA DE PROIECTARE
                            Nr. ........... din ...............

    În baza prevederilor legale în vigoare şi a prescripţiilor tehnice colecţia ISCIR şi în urma verificărilor făcute şi consemnate în procesul-verbal nr. ...... din .............
    I Se autorizează pentru proiectare de*1) ........ agentul economic ......... din ...... str. ........ nr. ........ judeţ/sector ....... din cadrul*2) ....... unitatea de proiectare ........ din ......... str. ........ nr. ........ judeţ/sector ....... urmare cererii nr. ..... din .........
    II Se autorizează pentru avizare conformă de proiecte proprii sau elaborate de unităţi neautorizate următoarele persoane, salariaţi ai unităţii de proiectare:*3)
    .............................................................................
    În cazul schimbării denumirii, întreruperii activităţii sau desfiinţării ........*4) are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile, ISCIR-INSPECT.
    Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
    Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de*5) .................

-----------
    *1) Se indică succint domeniul autorizaţiei.
    *2) Se completează pentru filialele sau unitate având alt sediu.
    *3) Se indică numele şi prenumele persoanelor, pregătirea teoretică, vechimea în specialitate şi cea în domeniul instalaţiilor.
    *4) Se va indica unitatea de proiectare.
    *5) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).


        INSPECTOR DE STAT ŞEF INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT

                              Inspector de specialitate


    ANEXA I


                    VERIFICAREA REPARAŢIILOR STIVUITOARELOR

    I.1. Prezenta anexă conţine prevederi tehnice minime obligatorii care se referă la verificarea tehnică a reparaţiilor efectuate la stivuitoare.

    I.2. Lucrările care constituie reparaţii şi se verifică de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT, de către RSVTI al deţinătorului, sunt următoarele:
    a) înlocuirea sau modificarea construcţiei metalice, refacerea sau remedierea îmbinărilor sudate ale elementelor de rezistentă;
    b) înlocuirea mecanismelor sau a elementelor lor componente din lanţul cinematic cu alte tipo-dimensiuni, care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;
    c) modificarea de principiu a schemei electrice şi hidraulice de acţionare;
    d) înlocuirea totală a instalaţiei electrice sau hidraulice;
    e) înlocuirea sau modificarea componentelor de securitate ale stivuitorului cu alte tipo-dimensiuni, care diferă de cele prevăzute în proiectul iniţial;
    f) înlocuirea totală sau parţială a căii de rulare,

    I.3. Înaintea începerii lucrărilor de reparaţii, unitatea reparatoare va întocmi o documentaţie de reparaţie din care să rezulte lucrările ce urmează a se efectua, precum şi condiţiile tehnice de execuţie, verificări şi încercări.

    I.4. În vederea efectuării verificării tehnice a reparaţiei, unitatea reparatoare va întocmi o documentaţie care va cuprinde:
    a) lista lucrărilor efectuate sau după caz, proiectul sau tehnologia de reparaţie;
    b) certificatele de calitate ale materialelor şi subansamblelor întrebuinţate; la componentele de securitate se vor anexa certificatele de conformitate;
    c) fişele de omologare şi specificaţiile procedurilor de sudare folosite;
    d) tabelul nominal cu sudorii autorizaţi care au executat lucrarea şi cu valabilitatea autorizaţiilor;
    e) schema cinematică, schema electrică, hidraulică şi desenul de ansamblu al instalaţiei dacă s-au efectuat modificări ale acestora;
    f) certificatul privind calitatea îmbinărilor sudate;
    g) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casă;
    h) certificatele de conformitate şi garanţie ale lucrărilor executate;
    i) la documentaţie nu este obligatorie ataşarea fişelor de omologare a procedurilor de sudare, acestea putând fi înlocuite cu un tabel din care să rezulte numărul fişei de omologare (numărul dat de unitate şi ISCIR-INSPECT IT) şi domeniul de valabilitate.

    I.5. Documentaţia tehnică de reparaţii se va anexa la cartea instalaţiei.

    I.6. Efectuarea lucrărilor de reparaţii se va înscrie în registrul de evidenţă a supravegherii şi în cartea instalaţiei la rubrica evidenta exploatării.

    I.7. Unităţile autorizate de ISCIR-INSPECT IT să efectueze reparaţii la stivuitoare vor ţine la zi evidenta lucrărilor executate într-un registru, numerotat, şnuruit şi parafat de ISCIR - INSPECT IT.


    ANEXA J


           MODEL DE DECIZIE PENTRU NUMIREA RESPONSABILULUI CU
      SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR (RSVTI)

    ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC

                         DECIZIE NR. ..........
                           din ................

    Unitatea .......... reprezentată prin ......... manager (director).
    Având în vedere legislaţia cu privire la funcţionarea în condiţii de securitate a instalaţiilor prin care agenţii economici care deţin şi exploatează aceste instalaţii sunt obligate să numească personal tehnic de specialitate (ingineri, subingineri, maiştri sau tehnicieni de specialitate) în raport cu numărul şi complexitatea instalaţiilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT, în vederea aplicării prevederilor prescripţiei tehnice-Colecţia ISCIR,

                               DECIDE:

    1. D-ul(D-na)......... de specialitate ........ având funcţia de ....... începând cu data de ....... se numeşte responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor ........ din cadrul ........., urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    2. Responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor este obligat să cunoască şi să aplice întocmai prevederile legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiei tehnice-Colecţia ISCIR.
    3. Activitatea responsabilului cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor va fi coordonată şi îndrumată din partea conducerii de ....... care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi ale prescripţiilor tehnice-Colecţia ISCIR.
    4. Încălcarea obligaţiilor prevăzute în prescripţiile tehnice-Colecţia ISCIR, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovaţi.
    5. Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ........ din ......... şi devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT IT.

              MANAGER, OFICIUL JURIDIC
       Numele şi prenumele Numele şi prenumele
      (Semnătura şi ştampila) Semnătura

    Data: .............    ANEXA K


        MODEL DE AUTORIZAŢIE PENTRU RESPONSABILUL CU SUPRAVEGHEREA
            ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAŢIILOR (RSVTI)

    INSPECŢIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR,
    RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE ŞI INSTALAŢIILOR DE RIDICAT
    ISCIR-INSPECT IT ........................

            AUTORIZAŢIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ
                               A INSTALAŢIILOR

                          AUTORIZAŢIA Nr.*)............

    Numele şi prenumele ....... Data şi locul naşterii ..........
    Cod numeric personal ........................................

    În baza prevederilor legale în vigoare şi urmare adresei nr. .......... din ........ a agentului economic ...... se autorizează să execute în cadrul unităţii:
    a) supravegherea **) ....... din dotarea sau folosinţa agentului economic.

    Data .................

                          INSPECTOR ŞEF,
                        (Semnătura, ştampila)

    Posesorul autorizaţiei are obligaţia şi răspunderile prevăzute de legislaţia în vigoare şi prevederile prescripţiilor tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripţiilor tehnice specifice.
    Autorizaţia este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.
    Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.
    Prezenta autorizaţie este valabilă până la data de ***)......

-----------
    NOTĂ:
    *) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenţa ISCIR-INSPECT IT/ numărul de ordine al autorizaţiei.
    Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
    **) Se va trece, după caz: instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat, instalaţii sub presiune şi de ridicat, recipiente transportabile etc.
    ***) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).
    Autorizaţia se va acorda pe maximum 2 ani.


    ANEXA L

           CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI PENTRU OBŢINEREA AUTORIZAŢIEI
             PENTRU LUCRĂRILE DE ÎNTREŢINERE ŞI REVIZIE TEHNICĂ
                            A STIVUITOARELOR

    L.1. Documentaţia se întocmeşte de către agenţii economici care efectuează lucrări de întreţinere şi revizie la stivuitoare.
    L.2. Documentaţia este constituită dintr-un memoriu tehnic din care să rezulte domeniul pentru care se solicită autorizarea. Aceasta va cuprinde următoarele:
    a) felul lucrărilor (întreţinere şi revizie tehnică stivuitoare cu sarcina maximă de ....tf);
    b) dotarea minimă cu materiale şi piese de schimb (denumire etc.);
    c) numele, pregătirea şi vechimea în specialitate a responsabilului tehnic pentru supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie a stivuitoarelor;
    d) decizia de numire conform anexei J.

    L.3. Memoriul va fi însoţit de documente din care să rezulte următoarele:
    a) dotarea cu scule, dispozitive, verificatoare, aparatură de măsură şi control etc.;
    b) numele, prenumele, pregătirea şi activitatea practică în domeniu a personalului de execuţie (electricieni, mecanici etc.).


    ANEXA M


                       AUTORIZAREA STIVUITORIŞTILOR

    M.1. Generalităţi
    Autorizaţia din partea ISCIR-INSPECT IT este obligatorie pentru personalul de deservire a stivuitoarelor. Autorizaţia se eliberează individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condiţiilor specificate în prezenta anexă privind capabilitatea teoretică şi practică de a exercita activitatea de deservire a stivuitoarelor.

    M.2. Definiţii

    M.2.1. Stivuitorist - persoană instruită şi autorizată care manevrează stivuitoare, indiferent de tipul şi destinaţia acestora;
    M.2.2. Autorizaţia ISCIR - act (document) legal care confirmă competenţa profesională, însuşirea cunoştinţelor teoretice şi a deprinderilor practice adecvate necesare manevrării stivuitoarelor în condiţii de securitate şi care dovedeşte acceptul (permisiunea) ISCIR-INSPECT IT ca posesorul să presteze activităţile de manevrare a stivuitoarelor.
    M.2.3. Capabilitate teoretică şi practică de a exercita activitatea de manevrare - capacitatea de a înţelege modul de funcţionare al stivuitorului deservit precum şi aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite şi autorizate de a efectua activităţile de manevrare a stivuitoarelor aflate în exploatare la deţinători, în regim de asigurare a securităţii în funcţionare.
    M.2.4. Cursuri de calificare organizate în vederea autorizării personalului de către ISCIR-INSPECT IT - modalitatea practică de realizare a cursurilor de calificare de către unităţi de specialitate în vederea autorizării de ISCIR-INSPECT IT a absolvenţilor.
    M.2.5. Manevrarea stivuitorului- activitate specifică utilizării (exploatării) stivuitorului în condiţii de securitate.
    M.2.6. Deţinătorul stivuitorului - persoană fizică sau juridică care are în proprietate directă sau în altă formă de posesie stivuitorul.
    M.2.7. Mijloace tehnico-didactice specializate, adecvate scopului - ansamblu de dotări, disponibilităţi şi structură organizatorică adecvate activităţii de instruire/specializare tehnică pe care trebuie să le deţină unitatea de specialitate organizatoare de cursuri de specializare. Aceste mijloace trebuie să demonstreze capacitatea unităţii de specialitate organizatoare a cursurilor de a deraia aceste cursuri în regim de îndeplinire a prevederilor prezentei anexe şi de a garanta absolvenţilor un nivel de pregătire (instruire) tehnică specializată corespunzătoare.
    M.2.8. Proceduri de testare şi evaluare - metode de verificare şi comparare a nivelului de îndeplinire de către candidaţi a criteriilor şi condiţiilor specificate în prezenta anexă, în vederea autorizării acestora de către ISCIR-INSPECT IT.
    M.2.9. Unitate de specialitate - persoană juridică (agent economic, instituţie, organizaţie profesională, asociaţie etc.) care este autorizată de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi are mijloacele tehnico-didactice adecvate scopului şi poate organiza cursuri de calificare.

    M.3. Condiţii de autorizare

    M.3.1. Autorizarea stivuitoriştilor se face pe baza unui examen susţinut în faţa comisiei tehnice care trebuie să aibă următoarea componentă:
    a) inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT- preşedintele comisiei;
    b) responsabilul cursului de calificare;
    c) responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor, autorizat de ISCIR-INSPECT IT, al agentului economic deţinător unde au loc examinările practice;
    d) unul sau mai mulţi lectori ai cursului de calificare.
    M.3.2. Pentru a fi admişi la examen, în vederea autorizării de ISCIR-INSPECT IT, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi;
    b) îndeplinesc condiţiile de sănătate pentru manevrarea stivuitoarelor şi prezintă o adeverinţă medicală cu menţiunea "apt pentru prestarea activităţii de stivuitorist";
    c) fac dovada că au absolvit cursurile de calificare, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, organizate conform prevederilor de la pct. M.4;
    d) îndeplinesc condiţiile de practică stabilite în anexa N.
    M.3.3. Persoanele care au studii superioare de specialitate, ingineri sau subingineri, şi solicită autorizarea de către ISCIR-INSPECT IT pentru meseria de stivuitorist, se pot înscrie direct la examenele de autorizare, cu condiţia să prezinte adeverinţă de efectuare a practicii.

    M.4. Organizarea cursurilor în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT

    M.4.1. Cursurile pot fi organizate de către unităţi de specialitate (agenţi economici, instituţii, asociaţii profesionale etc.) autorizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care îndeplinesc condiţiile legale şi fac dovada că dispun de instructori de specialitate şi mijloace tehnico-didactice adecvate scopului.
    M.4.2. Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa N, dezvoltată corespunzător în funcţie de complexitatea stivuitoarelor pentru care se face specializarea.

    M.5. Avizarea cursurilor de calificare

    M.5.1. Cursurile vor fi avizate de către ISCIR-INSPECT IT. În acest scop, unitatea organizatoare va depune la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puţin 10 zile înainte de începerea cursurilor, în două exemplare, următoarele:
    a. programa analitică întocmită conform anexei N, dezvoltată pe lecţii, date, ore de predare şi lectori;
    b. suportul de curs, - documentaţia de referinţă pentru lecţii care se va pune la dispoziţia cursanţilor;
    c. tabelul care cuprinde numele şi prenumele lectorilor şi pregătirea profesională a acestora;
    d. tabelul care cuprinde numele şi prenumele, data şi locul naşterii, codul numeric personal, pregătirea şcolară şi calificarea profesională a cursanţilor şi, eventual, locul de muncă actual;
    e. tabelul cuprinzând numele şi prenumele cursanţilor şi a supraveghetorului de practică, tipul stivuitorului pe care se efectuează practica şi orarul de efectuare a stagiului de practică;
    f. dosarele personale ale cursanţilor (într-un singur exemplar) care trebuie să conţină următoarele acte:
    - copie de pe certificatul de naştere;
    - copie de pe actul de absolvire a învăţământului obligatoriu;
    - adeverinţă medicală;
    - copie după actul de calificare tip Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
    Deschiderea cursurilor nu se va face decât după obţinerea avizului din partea ISCIR-INSPECT IT.
    M.5.2. Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va efectua următoarele:
    a) un inspector de specialitate desemnat va verifica documentaţia prezentată şi va întocmi un proces verbal în care se vor consemna constatările făcute şi propunerile privind avizarea cursului;
    b) procesul verbal va fi prezentat inspectorului şef, care va analiza şi va da decizia privind avizarea cursului, comunicând oficial rezultatul, organizatorului cursului;
    c) un exemplar din documentele care au stat la baza avizării cursurilor, împreună cu dosarele candidaţilor, un exemplar al procesului verbal şi comunicarea avizului de deschidere a cursului, se vor păstra la unitatea organizatoare;
    d) un set de documente se va păstra la ISCIR-INSPECT IT, ca anexă la copia comunicării.
    M.5.3. Se admite suplimentarea listei cursanţilor numai în intervalul rămas până la începerea cursului, verificarea dosarului de suplimentare facându-se în aceleaşi condiţii.
    M.5.4. Avizarea cursurilor se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT pentru fiecare curs în parte.
    M.5.5. Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT pot efectua, pe parcurs, verificări privind modul în care se desfăşoară cursurile, luând măsurile care se impun mergând până la anularea avizului de curs.

    M.6. Examinarea cursanţilor şi eliberarea carnetului de autorizare

    M.6.1. Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmărirea frecvenţei participării cursanţilor şi va verifica nivelul de însuşire a cunoştinţelor teoretice şi practice predate. Pe această bază, le va elibera certificate de calificare la încheierea stagiului de pregătire.
    M.6.2. În solicitarea de programare a examinării înaintată către ISCIR-INSPECT IT, unitatea organizatoare a cursului va propune data şi locul desfăşurării examenului de autorizare şi va anexa următoarele documente:
    - dosarele candidaţilor care au absolvit cursul, completate cu certificate de calificare şi adeverinţe de efectuare a practicii;
    - catalogul prezentei candidaţilor la curs;
    - o fotografie mărimea % cm pentru fiecare candidat.
    Candidaţii care au dosare incomplete nu vor fi primiţi la examen.
    M.6.3. Examenul de autorizare constă într-o probă teoretică şi o probă practică având ca scop verificarea însuşirii cunoştinţelor prevăzute în programa analitică a cursului de specializare şi a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru manevrarea unui stivuitor de tipul celui pentru care se solicită autorizarea. Lucrarea scrisă se ataşează la dosarul candidatului.
    M.6.4. Pentru a fi autorizat de către ISCIR-INSPECT IT, candidatul trebuie să fie declarat "ADMIS" atât la probă teoretică cât şi la proba practică. În cazul când la una din probe a obţinut rezultate nesatisfăcătoare, candidatul va fi declarat "RESPINS" la examen.
    M.6.5. Candidatul "RESPINS" se poate prezenta la o nouă examinare după ce îşi va îmbunătăţi pregătirea teoretică şi va efectua un nou stagiu de practică de 32 ore, confirmat prin eliberarea unei adeverinţe de practică, conform modelului din anexa O.
    M.6.6. Rezultatul examenului va fi consemnat de comisie într-un proces-verbal tip, conform modelului din anexa P. Un exemplar din procesul-verbal va fi ataşat de unitatea organizatoare la documentaţia de curs.
    M.6.7. Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaţilor care au reuşit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului din anexa Q, în care se va înscrie tipul stivuitorului pentru a cărei manevrare sunt autorizaţi.
    Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR-INSPECT IT absolvenţilor care au reuşit la examen sub semnătură de primire.
    Înmânarea carnetelor de autorizare se poate face şi de către unitatea de specialitate care a organizat cursul de calificare, în cazul când ISCIR-INSPECT IT a transmis acesteia carnetele de autorizare printr-un delegat al acesteia sau cu adresă de însoţire. Evidenţa carnetelor de autorizare eliberate se va ţine la unitatea ISCIR-INSPECT IT emitentă.
    M.6.8. În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului şi la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, unitatea ISCIR-INSPECT IT emitentă va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).

    M.7. Verificări periodice şi extinderea autorizării

    M.7.1. Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligaţia să se prezinte din doi în doi ani la examinarea medicală, prezentând rezultatul comisiei menţionate la pct. M.7.3.
    M.7.2. Pentru împrospătarea cunoştinţelor profesionale, persoanele autorizate conform prezentei anexe vor fi instruite periodic, odată cu instructajul de protecţia muncii, de către personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic deţinător de stivuitoare, iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un proces-verbal.
    M.7.3. Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, vor fi examinate anual pentru verificarea cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice de către o comisie numită de conducerea agentului economic deţinător la care acestea îşi desfăşoară activitatea.
    Din comisie va face parte responsabilul cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT.
    Rezultatele examinărilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.
    M.7.4. Persoanelor autorizate care nu se prezintă la examinările anuale sau în urma examinării nu obţin rezultate corespunzătoare, nu li se va acorda viza anuală şi li se va interzice manevrarea stivuitoarelor.
    M.7.5. Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activităţii de stivuitorist pentru care sunt autorizate mai mult de un an pot să reia practicarea activităţii respective numai cu condiţia respectării prevederilor de la pct, M.7.1 şi M.7.3.
    M.7.6. Persoanelor autorizate transferate de la alţi agenţi economici deţinători li se poate încredinţa manevrarea stivuitoarelor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după efectuarea unui instructaj de specialitate şi a unei practici de acomodare de minimum 16 ore, în raport cu complexitatea stivuitorului şi numai după examinarea acestora conform prevederilor de la pct. M.7.3.
    M.7.7. Trecerea de la manevrarea unui tip stivuitor la manevrarea unui alt tip de stivuitor, se face în urma examinării stivuitoristului de către comisia tehnică a unităţii deţinătoare, în baza unui instructaj teoretic şi a unei practici de acomodare de minimum 24 ore pe noul tip de instalaţie. Examinarea se va face de către comisia tehnică prevăzută la pct. M.7.3.
    M.7.8. Rezultatele tuturor examinărilor vor fi consemnate în procese-verbale şi în autorizaţie, la rubricile respective.

    M.8. Sancţionarea personalului autorizat

    M.8.1. Personalul autorizat în conformitate cu prezenta anexă, poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, precum şi de organele în drept din unitatea deţinătoare (conducerea unităţii, RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT, responsabilul tehnic cu supravegherea lucrărilor de întreţinere şi revizie), la locul de muncă, în timpul exercitării activităţilor de manevrare a stivuitoarelor, cu privire la modul cum îşi îndeplineşte sarcinile şi cum aplică cunoştinţele practice şi teoretice.
    Verificarea se va face în prezenţa RSVTI autorizat de ISCIR-INSPECT IT şi a altor persoane competente delegate de conducerea unităţii. În cazul când în urma verificării se constată deficienţe tehnice la stivuitoare, datorate modului de manevrare, sau alte abateri care periclitează siguranţa lor în funcţionare, în funcţie de gravitatea faptelor constatate, se vor lua următoarele măsuri:
    a) sesizarea conducerii unităţii deţinătoare pentru aplicarea de sancţiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;
    b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate:
    c) aplicarea unei amenzi, în cazul când abaterea se încadrează în legislaţia de stabilire şi sancţionare a contravenţiilor, în vigoare;
    d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, după gravitatea abaterii comise;
    e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în carnet.
    Abaterile consemnate în carnet vor fi aduse la cunoştinţa ISCIR-INSPECT IT emitentă spre a fi operate în evidenta sa. Măsurile de la aliniatele "a" şi "b" se vor lua pe bază de proces-verbal întocmit de cei care constată abateri (organele indicate mai sus).
    Măsurile de la aliniatele "c", "d" şi "e" se vor aplica de către ISCIR-INSPECT IT, pe baza procesului-verbal încheiat de către inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT cu ocazia verificării; măsurile indicate la aliniatele "d" şi "e" se vor face cunoscute în scris celor interesaţi şi trebuie să fie validate de conducerea ISCIR-INSPECT IT. Deciziile de aplicare a măsurilor indicate la aliniatele "d" şi "e" pot fi contestate de către cei sancţionaţi în termen de 15 zile de la comunicarea lor, la conducerea ISCIR-INSPECT IT al cărei inspector de specialitate a iniţiat sancţionarea.
    M.8.2. Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la ISCIR-INSPECT IT care le-a eliberat.
    M.8.3. În cazul când personalul autorizat se prezintă la serviciu sub influenţa alcoolului sau conduce instalaţia necorespunzător, astfel încât periclitează siguranţa în exploatare, conducerea unităţii în afară de sancţiunile prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate propune retragerea carnetul de autorizare pe termen limitat sau definitiv; retragerea definitivă a carnetului de autorizare, eliberat de ISCIR-INSPECT IT, devine definitivă numai după confirmarea scrisă, transmisă de ISCIR-INSPECT IT unităţii deţinătoare care a iniţiat această măsură de sancţionare.

    M.9. Dispoziţii finale

    M.9.1. Personalul autorizat conform prezentelor prescripţii, este obligat să poarte permanent autorizaţia asupra sa, în timpul serviciului. Lipsa autorizaţiei, la verificarea efectuată de organele stabilite de prezentele prescripţii tehnice, este echivalentă cu exploatarea neautorizată a stivuitoarelor şi se sancţionează conform prevederilor legale.
    M.9.2. Carnetele de autorizare de macaragiu (stivuitorist) eliberate pentru grupa a-IV-a din vechea prescripţie tehnică CR 5-2000 rămân valabile în continuare şi sunt echivalente cu noile carnete de autorizare eliberate conform prevederilor prezentei anexe.
    M.9.2. În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise şi motivate şi cu condiţia depunerii autorizaţiei uzate, ISCIR-INSPECT IT poate elibera un alt carnet de autorizare.
    M.9.3. Orice modificare, adăugire sau ştersătură în carnetul de autorizare făcută de persoane neautorizate sau neoperată în evidenta unităţii ISCIR-INSPECT IT emitente şi fără semnătura şi ştampila celui care a efectuat-o atrage după sine anularea carnetului de autorizare.
    M.9.4. Nerespectarea prevederilor prezentei anexe se sancţionează conform legislaţiei în vigoare.


    ANEXA N

           PROGRAMA ANALITICĂ PENTRU CURSUL DE PREGĂTIRE ÎN VEDEREA
                         AUTORIZĂRII STIVUITORIŞTILOR

    Generalităţi

    N.1. Persoanele care manevrează stivuitoare, denumite "stivuitorişti", trebuie să fie autorizate în conformitate cu prevederile prezentei prescripţii tehnice,

    N.2. Stagiul minim necesar de practică pentru obţinerea autorizaţiei de stivuitorist este de 80 ore.
    Efectuarea practicii constă în manevrarea efectivă a unui stivuitor, sub îndrumarea unui supraveghetor autorizat (RSVTI - autorizat ISCIR-INSPECT IT, stivuitorist din unitatea deţinătoare).
    În cadrul programului de efectuare a practicii stabilit prin cursul de pregătire, candidaţii trebuie să efectueze în mod obligatoriu cel puţin următoarele lucrări practice şi manevre:
    a) verificarea stivuitorului dacă îndeplineşte condiţiile de punere în funcţiune privind:
    - pornirea motorului, nivelul uleiului, presiunea din pneuri sau starea bateriei de acumulatoare, nivelul electrolitului, starea căii de rulare, după caz;
    - existenţa tensiunii pe linia principală de alimentare cu energie electrică a translatorului stivuitor;
    - verificarea funcţionării componentelor de securitate şi a instalaţiei hidraulice.
    b) manevre de oprire a stivuitorului şi de înlăturare a unor defecţiuni care au apărut în timpul funcţionării, cum sunt:
    - funcţionarea defectuoasă a echipamentului de frânare a mecanismelor;
    - întreruperea alimentării cu energie electrică a mecanismelor de acţionare;
    - blocarea manetelor de la controler sau a unor butoane de la pupitrul de comandă.

                           PROGRAMA ANALITICĂ
              pentru cursul de pregătire în vederea autorizării
                             stivuitoriştilor

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │ Numărul orelor de │
│ I Partea teoretică şi practică │ predare │
│ ├──────────┬─────────┤
│ │Teoretic │ Practic │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│a) Clasificarea stivuitoarelor; descrierea detaliată a │ │ │
│ tipurilor de stivuitoare. Antrenarea stivuitoarelor │ │ │
│ (echipamentul de forţă electrică sau │ 10 │ 4 │
│ hidraulică). │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│b) Componente de securitate la stivuitoare: │ │ │
│ - Limitatoare de sfârşit de cursă; │ │ │
│ - Limitatoare de sarcină. │ │ │
│ - Limitatoare de viteză. │ │ │
│ - Paracăzătoare. │ │ │
│ - Supape de reglare a vitezei. │ │ │
│ - Supape de blocare. │ 10 │ 5 │
│ - Supape de siguranţă. │ │ │
│ - Întreruptor de securitate. │ │ │
│ - Tampoane, opritori. │ │ │
│ - Piese de reazem, curăţitoare de şină. │ │ │
│ - Contacte şi siguranţe electrice. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│c) Dispozitive de frânare (descriere, rol, tipuri │ │ │
│ existente, mod de funcţionare, reglare şi verificare).│ 4 │ 4 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│d) Cabluri şi lanţuri (materiale, construcţie, mod de │ │ │
│ fixare, uzură permisă, întreţinere etc.). │ 4 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│e) Dispozitive de manevrare a sarcinilor(mese,furci etc.)│ 4 │ 2 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│f) Obligaţiile stivuitoristului. │ 4 │ - │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│g) Manevrarea şi exploatarea stivuitoarelor. │ │ │
│ - Manevre permise şi nepermise, cauzele │ │ │
│ deranjamentelor. │ 10 │ 8 │
│ - Organizarea exploatării, cartea stivuitorului, │ │ │
│ registrul de evidenţă a supravegherii. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│h) Întreţinerea, revizia, reparaţia şi verificarea │ │ │
│ tehnică oficială. │ │ │
│ - Întreţinerea stivuitorului. │ │ │
│ - Revizia stivuitorului. │ 10 │ 10 │
│ - Reparaţia stivuitorului. │ │ │
│ - Verificarea tehnică oficială; autorizaţia de │ │ │
│ funcţionare, încercări statice şi dinamice, │ │ │
│ verificări periodice la scadentă. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│i) Avarii şi accidente la stivuitoare. │ │ │
│ - Cauzele avariilor şi accidentelor │ 4 │ - │
│ - Măsuri pentru evitarea şi eliminarea avariilor │ │ │
│ şi accidentelor. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│j) Tehnica securităţii muncii. │ │ │
│ - Legislaţia în vigoare privind protecţia muncii. │ │ │
│ - Echipamentul de protecţie │ 4 │ - │
│ - Măsuri de prim ajutor în caz de avarii, de incendiu│ │ │
│ şi în caz de accidente la stivuitoare etc. │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│k) Legislaţie, regulamente, instrucţiuni │ │ │
│ - HG 1340/2001 │ │ │
│ - Decret 587/1973 şi 417/1985; │ 4 │ - │
│ - Prescripţii tehnice - Colecţia ISCIR │ │ │
│ - Instrucţiuni tehnice interne întocmite de deţinător.│ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┤
│l) Disciplina în muncă, respectarea legislaţiei, a │ │ │
│ Prescripţiilor tehnice - Colecţia ISCIR, a normelor │ │ │
│ de tehnica securităţii şi protecţiei muncii │ 2 │ - │
│ etc. │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┘


                           Recapitulaţie:

    I. Partea teoretică .................. 70 ore
       Partea practică ................... 35 ore
    II. Verificarea însuşirii cunoştinţelor-una oră pentru fiecare candidat.


    ANEXA O

               MODEL PENTRU ADEVERINŢA DE EFECTUARE A PRACTICII OBLIGATORII
                       PENTRU AUTORIZAREA STIVUITORIŞTILOR

    UNITATEA
    ...................................
    Localitatea........................

                              ADEVERINŢĂ DE PRACTICĂ
                               Nr. ______ din _______

    Prin prezenta se adevereşte că dl. (dna.) ....... născut (ă) la data de ...... în localitatea ....... judeţul ...... angajat (ă) la .........*1) ........ a efectuat practica la stivuitor tip ....... *2) .......sub supravegherea dlui (dnei) ........*3) ...... de la ........ până la ....... totalizând ........ ore.
    În acest timp dl. (dna.) ....... şi-a însuşit deprinderile practice, a corespuns cerinţelor şi se poate prezenta la examenul de autorizare.
    Prezenta adeverinţă s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.

----------
    *1) Se va scrie denumirea agentului economic şi localitatea de reşedinţă.
    *2) Tipul şi parametrii principali ai instalaţiei
    *3) Se va scrie numele şi prenumele supraveghetorului de practică sub supravegherea căruia s-a efectuat practica.

  DIRECTOR, RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA SUPRAVEGHETOR
                   ŞI VERIFICAREA TEHNICĂ A DE PRACTICĂ,
                           INSTALAŢIILOR,
   (Numele, (Numele, prenumele, semnătura) (Numele, prenumele,
  prenumele, semnătura, ştampila)
  semnătura)    ANEXA P

    UNITATEA
    (care a organizat cursul)
    ............................
    Localitatea ................

               PROCES-VERBAL NR. ........ din ............

               Cu rezultatele obţinute la examenul de autorizare
               ca .......... a următorilor candidaţi:

┌─┬─────┬────┬────────┬───┬───────┬────────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬───┐
│N│Nume-│Data│Locul │ │Pregă- │Unitatea│Rezultatul│Grupa │ Nr. │Semna-│ │
│r│le şi│nas-│naşterii│ │tirea │la care │obţinut la│ şi │carne-│tura │ │
│ │pre- │te- │(locali-│CNP│şcolară│lucrea- │examen │tipul │tului │ de │Obs│
│c│nu- │rii │tatea, │*1)│anteri-│ză şi ├──────────┤insta │ de │pri- │ │
│r│mele │ │judeţ │ │oara │locali- │Admis (A) │laţiei│auto- │mire │ │
│t│ │ │ │ │ │tatea │Respins(R)│pentru│rizare│ │ │
│ │ │ │ │ │ │ ├─────┬────┤care │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │teo- │pac-│ se │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │retic│tic │elibe-│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │rează │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │auto- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │riza- │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţia │ │ │ │
├─┼─────┼────┼────────┼───┼───────┼────────┼─────┼────┼──────┼──────┼──────┼───┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─┴─────┴────┴────────┴───┴───────┴────────┴─────┴────┴──────┴──────┴──────┴───┘


    Dosarele candidaţilor de mai sus au fost verificate de către comisie şi găsite complete iar cele ale candidaţilor reuşiţi, împreună cu lucrarea scrisă şi un exemplar din procesul-verbal, au rămas la unitatea organizatoare a cursului.

                    PREŞEDINTELE COMISIEI
           (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)

                  DIRECTORUL UNITĂŢII ORGANIZATOARE
           (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)


                      RESPONSABILUL CURSULUI
                   (numele, prenumele, semnătura)

                      ALŢI MEMBRI AI COMISIEI
                  (Numele, prenumele, semnătura)

----------
    *1) CNP - Cod numeric personal.


    ANEXA Q

                       (Coperta carnetului de autorizare)
                               (Sigla ISCIR)

                                 AUTORIZAŢIE
    Inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat
                                   -ISCIR -

    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                        (Pe prima copertă, în interior)

    Posesorul autorizaţiei are obligaţia să cunoască şi să aplice întocmai prevederile prescripţiilor tehnice - colecţia ISCIR şi ale instrucţiunilor specifice referitoare la exploatarea instalaţiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte din doi în doi ani la examenul medical şi anual la verificarea cunoştinţelor în faţa comisiei din unitatea unde lucrează.
    Autorizaţia este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în bună stare şi se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT IT şi a organelor împuternicite ale deţinătorului.
    Posesorul autorizaţiei nu poate deservi decât instalaţii de tipul celor înscrise în autorizaţie.
    Este interzisă deservirea instalaţiilor dacă acestea nu sunt autorizate să funcţioneze, exceptând cazurile în care se execută verificări şi încercări în vederea punerii în funcţiune sau omologării prototipurilor. Autorizaţia se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale deţinătorului când posesorul este găsit sub influenta alcoolului în timpul serviciului sau când se constată că a săvârşit abateri grave care periclitează securitatea instalaţiei şi a persoanelor.
    Autorizaţia poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT, pe baza cererii agentului economic, când:
    - se constată abateri de la instrucţiunile de deservire a instalaţiilor;
    - personalul are o slabă pregătire în meseria respectivă şi dă dovadă de lipsă de interes în împrospătarea cunoştinţelor profesionale;
    - se constată modificări, adăugiri sau ştersături în carnetul de autorizare, fără viza ISCIR-INSPECT IT. Modificarea carnetului de autorizare se consideră falsificare de acte publice şi se urmăreşte conform legii.
    - după notarea a 5 abateri în carnet, când se retrage definitiv autorizaţia.
    În cazul pierderii carnetului de autorizare persoana în cauză poate obţine un nou carnet de la ISCIR-INSPECT IT în baza unei cereri scrise vizate de unitatea unde lucrează , cu condiţia publicării pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale.*1)

-----------
    *1) În cazul în care este necesar textul se va continua şi pe interiorul ultimei coperte.

    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    (Pagina 1)

                                 ROMÂNIA
    Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune
                         şi Instalaţiilor de Ridicat

                                 - ISCIR -
    AUTORIZAŢIE
                            Nr. ______*1)_______

                                            *2)_________


-----------
    *1) Numărul autorizaţiei se va scrie pe fiecare pagină, în partea de jos.
    *2) În partea de jos, dreapta sau stânga, se va scrie numărul paginii
        respective (pe toate paginile carnetului).

    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    (Pagina 2)

    AUTORIZAŢIE DE _____________*1)_____________________
    Numele ......................................................
    Prenumele ...................................................
    Data şi locul naşterii ......................................
    CNP ........................*2)..............................
    Se autorizează a deservi.....................................
    din grupa............(..................) tipul .............
    Eliberat de ...........................*3) ..................
    în baza procesului-verbal nr. .......... din ................
    Delegat ISCIR-INSPECT IT : ...................................

                     (Semnătura şi ştampila)

                          Nr. __________

-----------
    *1) Completarea carnetului se va face cu tuş negru.
    *2) CNP - Cod numeric personal.
    *3) Denumirea ISCIR-INSPECT IT emitente.


    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    (Pagina 3)

                                     Loc pentru fotografie
                                     Semnătura posesorului
    Data eliberării......................
    Completat de .......................

    INSPECTOR ŞEF ISCIR-INSPECT IT .......*1) ..........
    (numele, prenumele, semnătura, ştampila)

                              Nr. ___________

----------
    *1) Localitatea de reşedinţă.

    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    (Paginile 4, 5 şi 6)

                         EXTINDEREA VALABILITĂŢII AUTORIZAŢIEI
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

    1) ISCIR-INSPECT IT .................................................
    Nr. proces-verbal şi data ...........................................
    Se autorizează a deservi ................. din grupa ....(..........)
    tipul................................

                                  Preşedinte comisie
                     ................................
                     (numele, prenumele, semnătura, ştampila)
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    2)
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────

                           Nr. _________

---------
    NOTA - Textul de la pct. 1) se va repeta de 2 ori pe pagină.
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    (Paginile 7, 8, 9 şi 10)

                               EXAMINĂRI ANUALE

┌───────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Nr. proces-verbal │ Denumirea deţinătorului │ Preşedintele comisiei │
│ Data │ │ (numele, prenumele, │
│ │ │ semnătura, ştampila) │
├───────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│*1) │ │ │
└───────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┘
                         Nr. __________

-----------
    *1) Pe fiecare pagină se vor tipări 5 rânduri.

    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    (Paginile 11 şi 12)

                                  ABATERI
                       de la normele legale în vigoare

┌───────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ Nr. proces-verbal │ Natura abaterii │Organul care a constatat │
│ Data │ Sancţiunea │ abaterea │
│ │ │ (numele, prenumele, │
│ │ │ semnătura, ştampila) │
├───────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│*1) │ │ │
└───────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┘

                                 Nr. _________

------------
    *1) Pe fiecare pagină se vor tipări 3...... 5 rânduri.
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA R

                           MARCAREA STIVUITOARELOR

    R.1. Marcarea stivuitoarelor
    Fiecare stivuitor trebuie să aibă afişate lizibil şi inteligibil, astfel încât să nu poată fi şterse următoarele:
    - numele producătorului şi adresa lui;
    - indicarea seriei sau a tipului;
    - numărul de serie.

    R.2. Marcarea furcilor
    Pe fiecare braţ de furcă trebuie să fie marcate, conform SR ISO 2330-2000, cu caracter permanent, următoarele:
    - valoarea capacităţii C, în kg;
    - distanţa D la centrul sarcinii, în mm;
    - date de identificare a executantului furcii;
    - data de fabricaţie şi numărul de serie.


    ANEXA S

                           EVIDENŢA STIVUITOARELOR

┌────┬────────────┬───────────┬──────────┬────────┬───────────┬────────┬───────┐
│Nr. │ Locul │Denumirea │Nr. de │Unitatea│Proces │Scadenta│ Obs. │
│în- │funcţionarii│instalaţiei│fabricaţie│construc│verbal/ │urma- │ │
│re- │instalaţiei │parametrii │sau inven-│toare │autorizaţie│toarei │ │
│gis-│(secţia, │principali │tar/an de │ │funcţio- │verifi- │ │
│tra-│localitatea,│ │fabricaţie│ │nare/data │cari │ │
│re │strada, nr. │ │ │ │autori- │ │ │
│ │sector, │ │ │ │zării │ │ │
│ │judeţ) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───────────┼──────────┼────────┼───────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴───────────┴──────────┴────────┴───────────┴────────┴───────┘    ANEXA T

    Standarde:

 SR EN 292-1:1996 - Securitatea maşinilor. Concepte de bază, principii
                        generale de proiectare. Partea1 : Terminologie de bază,
                        metodologie
 SR EN 292-2+A1:1998 - Securitatea maşinilor. Concepte de baza, principii
                        generale de proiectare. Partea 2: Principii şi condiţii
                        tehnice
 SR EN 294:1997 - Securitatea maşinilor. Distanţe de securitate pentru
                        prevenirea pătrunderii membrelor superioare în zonele
                        periculoase
 SR EN 349:1996 - Securitatea maşinilor. Distanţe minime pentru prevenirea
                        strivirii părţilor corpului uman
 SR EN 418:1996 - Securitatea maşinilor. Echipament pentru oprirea de
                        urgenţă, aspecte funcţionale. Principii de proiectare
 SR EN 1050:2000 - Securitatea maşinilor. Principii pentru aprecierea
                        riscului
 SR EN 50081-1:1998 - Compatibilitate electromagnetică. Standard generic de
                        emisie. Partea l: Mediu rezidenţial, comercial şi uşor
                        industrializat
 SR EN 50082-1:1999 - Compatibilitate electromagnetică. Standard generic de
                        imunitate. Partea l: Mediu rezidenţial, comercial
                        şi uşor industrializat
 SR EN 60204-1:2000 - Securitatea maşinilor. Echipamentul electric al
                        maşinilor. Partea l: Cerinţe generale
 SR EN 281-1998: - Cărucioare de manipulare autopropulsate cu conducător
                        şezând. Reguli de construcţie şi de amplasare a
                        pedalelor
 SR ISO 938-2000: - Cărucioare elevatoare manuale pentru manipularea
                        platformelor. Dimensiuni principale
 SR ISO 1044-2000: - Cărucioare de manipulare. Acumulatoare de tracţiune,
                        cu plumb, pentru cărucioare electrice. Tensiuni
                        preferenţiale
 SR ISO 1074-1994: - Cărucioare elevatoare cu furcă, cu contragreutate,
                        încercări de stabilitate
 SR ISO 2163-1998: - Cărucioare de manipulare. Roţi şi role. Vocabular
 SR ISO 2328-1998: - Cărucioare elevatoare cu furcă. Braţe de furcă cu
                        agăţători şi plăci. Portechipamente. Dimensiuni de
                        montaj
 SR ISO 2330-2000: - Cărucioare elevatoare cu furcă. Braţe de furcă.
                        Caracteristici tehnice şi încercări
 SR ISO 2331-1998: - Cărucioare elevatoare cu furcă. Braţe de furcă cu
                        agăţători. Vocabular
 SR ISO 3101-1998: - Roţi şi role de rulare. Plăci triunghiulare cu trei
                        găuri de fixare
 SR ISO 3691+A1-1997: - Cărucioare autopropulsate. Reguli de securitate
 SR ISO 5053-1997: - Cărucioare de manipulare autopropulsate. Vocabular
 SR ISO 5057-2000: - Cărucioare de manipulare. Controlul şi repararea
                        braţelor de furcă în serviciu pe cărucioarele
                        elevatoare cu furcă
 SR ISO 5766-1994: - Cărucioare cu furcă deasupra lonjeronului şi
                        cărucioare cu platformă de mare înălţime, încercări
                        de stabilitate
 SR ISO 5767-1996: - Cărucioare de manipulare care funcţionează în condiţii
                        speciale de stivuire, cu catargul înclinat spre înainte
 STAS 10279/1-81: - Cărucioare de manipulare. Condiţii tehnice generale de
                        calitate
 STAS 10279/3-81: - Cărucioare de manipulare. Condiţii tehnice generale de
                        calitate pentru mecanismul de ridicare
 STAS 10279/5-76: - Cărucioare de manipulare. Prescripţii pentru instalaţia
                        electrică
 STAS 10279/6-81: - Cărucioare de manipulare. Lista verificărilor şi metode
                        de verificare a calităţii
 STAS 10279/7-81: - Cărucioare de manipulare. Prescripţii pentru vopsirea
                        de avertizare
 STAS 10941-83: - Cărucioare de manipulare autopropulsate. Simboluri
                        pentru organele de comandă şi pentru informare
 STAS 11021-77: - Platforme de încărcare pentru cărucioare manuale.
                        Dimensiuni interioare de gabarit
 STAS 11846-83: - Instalaţii de ridicat. Translatoare stivuitoare.
                        Principii de calcul pentru construcţia metalică


                                     --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016