Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele martie 2003 Twitter Facebook

Acte altele martie 2003

Monitorul Oficial 206 din 31 Martie 2003 (M. Of. 206/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 299 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 206 din 31 martie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 49 din legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicse aprobă regulamentul de aplicare a dispoziţiilor legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 783 din 11 decembrie 2001, cu modificările ulterioare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministru de interne,ioan rusministrul afacerilor externe,mircea geoanaministrul muncii şi solidarităţii sociale,marian sarbuministrul sănătăţii şi familiei,daniela bartosp. ministrul educaţiei şi cercetării,radu damian,secretar de statministrul finanţelor publice,mihai nicolae tanasescubucureşti, 13 martie ...

Monitorul Oficial 192 bis din 26 Martie 2003 (M. Of. 192 bis/2003)

 COD BCH (CONST. NAVE SPECIALE) din 30 octombrie 1992 Codulul pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul BCH) adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MEPC.20(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat de amendamentele adoptate prin Rezoluţia MEPC.33(27) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 17 martie 1989 şi prin Rezoluţia MEPC.56(33) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 30 octombrie 1992 EMITENT: ORGANIZAŢIA MARITIMĂ INTERNAŢIONALĂ PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 192 bis din 26 martie 2003

Introducere1. scopul codului pentru construcţia şi echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (codul bch) este de a pune la dispoziţie o normă internaţională pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase şi nocive, prin formularea caracteristicilor constructive ale navelor implicate în acest transport, indiferent de tonajul lor, şi ale echipamentului aflat la bord astfel încât să reducă la minim riscurile la care sunt supuse nava, echipajul său şi mediul înconjurător, ţinând cont de natura produselor transportate.2. codul se bazează în esenţă pe principiul clasificării în tipuri diferite a navelor cisternă pentru produse chimice, în funcţie de ...

Monitorul Oficial 189 bis din 26 Martie 2003 (M. Of. 189 bis/2003)

 CODUL INTERNAŢIONAL PENTRU CONSTRUCŢIA ŞI ECHIPAMENTUL NAVELOR din 17 iunie 1983 pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC) adoptat de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.4(48) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 17 iunie 1983 şi, respectiv prin Rezoluţia MEPC.19(22) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 5 decembrie 1985, astfel cum a fost modificat prin amendamentele adoptate prin Rezoluţia MSC.10(54) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 29 aprilie 1987, prin Rezoluţia MSC.14(57) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 aprilie 1989 şi, respectiv prin Rezoluţia MEPC.32(27) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 17 martie 1989, prin Rezoluţia MSC.28(61) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 11 decembrie 1992 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.55(33) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 30 octombrie 1992, prin Rezoluţia MSC.50(66) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 4 iunie 1996 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.69(38) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 10 iulie 1996 şi prin Rezoluţia MSC.58(67) a Comitetului Securităţii Maritime la Londra la 5 decembrie 1996 şi, respectiv, prin Rezoluţia MEPC.73(39) a Comitetului pentru Protecţia Mediului Marin la Londra la 10 martie 1997 EMITENT: Organizaţia Maritimă Internaţională PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 189 bis din 26 martie 2003

──────────acceptat prin legea nr. 72 din 11 martie 2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 189 din 26 martie 2003.──────────introducere1 scopul acestui cod este de a pune la dispoziţie o norma internationala referitoare la siguranţa transportului maritim în vrac a produselor chimice lichide periculoase şi nocive, enumerate în capitolul 17 al codului, impunând navelor utilizate pentru un astfel de transport, indiferent de tonaj, norme de proiectare şi de construcţie, şi un echipament care să permită reducerea la minim a riscurilor la care sunt supuse nava, echipajul sau şi mediul înconjurător, ţinând cont de natura produselor transportate.2 codul ...

Monitorul Oficial 170 din 18 Martie 2003 (M. Of. 170/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 191 din 20 februarie 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 170 din 18 martie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 20 februarie 2003.nr. 191.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţeniaromână în temeiul art. 26 din legea cetăţenieiromâne nr. 21/1991, republicată ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta nu este prezent în baza ...

 HOTĂRÂRE nr. 192 din 20 februarie 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 170 din 18 martie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 20 februarie 2003.nr. 192.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţeniaromână în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei românenr. 21/1991, republicată ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta ...

 HOTĂRÂRE nr. 193 din 20 februarie 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 170 din 18 martie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul justiţiei,rodica mihaela stanoiuministrul afacerilor externe,mircea geoanaministru de interne,ioan rusbucureşti, 20 februarie 2003.nr. 193.anexa 1 listapersoanelor pentru care s-a aprobat renunţarea la cetăţeniaromână în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei românenr. 21/1991, republicată ──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii legislative în contextul legislaţiei aplicabile, acesta ...

Monitorul Oficial 164 din 14 Martie 2003 (M. Of. 164/2003)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 10 din 13 martie 2003 pentru prelungirea termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 164 din 14 martie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.art. unic(1) termenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut la art. 22 din legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungeşte cu doua luni, respectiv până la data de 14 mai 2003.(2) În toate cazurile, actele depuse sau invocate de persoana indreptatita după expirarea termenului prevăzut la alin. (1) nu mai pot fi admise ca probe pentru soluţionarea cauzei.prim-ministruadrian nĂstasecontrasemnează:ministrul administraţiei publice,octav cozmâncăbucureşti, 13 martie 2003.nr. 10.-------------

Monitorul Oficial 158 din 12 Martie 2003 (M. Of. 158/2003)

CONTRACT-CADRU din 24 decembrie 2002 pentru transportul titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid EMITENT: AGENTIA NATIONALA PENTRU RESURSE MINERALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 158 din 12 martie 2003

Cap. 1părţile contractanteÎntre ...., cu sediul în ...., judeţul ...., cod poştal ...., telefon ...., fax ..., telex ...., cod fiscal ..., înscrisă în registrul comerţului la nr. ...., cod sirues ...., cont virament nr. ..., deschis la ..., reprezentată legal prin director general ... şi prin director economic ...., denumita expeditor, pe de o parte,si...., cu sediul în ...., judeţul ...., cod poştal ..., telefon ..., fax ..., telex ..., cod fiscal ..., înscrisă în registrul comerţului la nr. ..., cod sirues ..., cont virament nr. ..., deschis la ...., reprezentată legal prin director general .... şi director economic ...

Monitorul Oficial 155 bis din 11 Martie 2003 (M. Of. 155 bis/2003)

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 15 ianuarie 2003 care stabileşte modelul de certificat pentru comerţul României cu statele membre ale Uniunii Europene cu material seminal, ovule şi embrioni de la speciile ovine şi caprine*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 155 bis din 11 martie 2003

──────────*) aprobată de ordinul nr. 20 din 15 ianuarie 2003 publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 155 din 11 martie 2003.──────────art. 1(1) materialul seminal de la speciile ovine şi caprine, va fi însoţit în timpul transportului către un stat membru al uniunii europene de un certificat de sănătate care corespunde modelului prezentat de anexa nr. 1.(2) ovulele şi embrionii speciilor ovine şi caprine vor fi însoţite în timpul transportului către un stat membru al uniunii europene de un certificat de sănătate care corespunde modelului prezentat de anexa nr. 2.art. 2(1) autoritatea veterinară centrala a româniei prin ministerul agriculturii, alimentaţiei ...

 NORMA SANITARĂ VETERINARA din 24 ianuarie 2003 privind criteriile care se aplică în întreprinderile producătoare de produse din carne şi care nu au o structură sau o capacitate de producţie industrială EMITENT: Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 155 bis din 11 martie 2003

──────────aprobată prin ordinul nr. 43 din 24 ianuarie 2003 publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 155 din 11 martie 2003.──────────art. 1(1) În scopul acordării derogărilor la care se referă art. 9, alin. (1) şi (2) din norma sanitară veterinară privind condiţiile de sănătate care reglementează producerea şi comercializarea produselor din carne şi a altor produse de origine animală, autoritatea veterinară centrală a româniei trebuie să stabilească capacitatea de producţie pentru fiecare întreprindere.(2) la stabilirea capacităţii de producţie prevăzute la alin. (1) trebuie să se ţină seama de următorii indicatori: gama sortimentala, fluxurile tehnologice, dotarea unităţii, structura şi planul general al ...

Monitorul Oficial 152 bis din 10 Martie 2003 (M. Of. 152 bis/2003)

 NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 7 ianuarie 2003 privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară pentru importul de ecvidee destinate tăierii*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII,ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 bis din 10 martie 2003

──────────*) aprobată de ordinul nr. 4 din 7 ianuarie 2003 publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 152 din 10 martie 2003.──────────art. 1fără a aduce atingere prevederilor "normei sanitare veterinare privind regionalizarea anumitor ţări terţe pentru importul de ecvidee", aprobată prin ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 272/01.07.2002, publicat în monitorul oficial al româniei partea i nr. 680/13.09.2002 autoritatea veterinară centrală a româniei avizează importul de ecvidee pentru tăiere, provenite dintr-o ţară terţă specificată în partea i a anexei "normei sanitare veterinare privind stabilirea listei ţărilor terţe din care românia avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum ...

Monitorul Oficial 153 bis din 10 Martie 2003 (M. Of. 153 bis/2003)

 ANEXĂ din 16 ianuarie 2003 privind Prescripţiile tehnice PT CR1-2003, ediţia 1, "Tarife pentru operaţiuni de autorizare, avizare, verificare tehnica şi altele la instalaţii mecanice sub presiune, instalaţii de ridicat şi aparate consumatoare de combustibil efectuate de către organele tehnice de specialitate ale Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat (ISCIR)" *) EMITENT: MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI RESURSELOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 153 bis din 10 martie 2003

---------*) aprobată de ordinul nr. 27 din 16 ianuarie 2003 publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 153 din 10 martie 2003.inspecţia de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat - iscir - reglementare tehnica naŢionalĂ -  prescripŢie tehnica pt cr 1-2003tarife pentru operaŢiunile de autorizare, avizare, verificare tehnicĂ Şi altele la instalaŢii mecanice sub presiune, instalaŢii de ridicat Şi aparate consumatoare de combustibil efectuate de cĂtre organele tehnice de specialitate ale inspecŢiei de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune Şi instalaŢiilor de ridicat (iscir)  colecŢia inspecŢiei de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune Şi instalaŢiilor de ridicat   - ...

Monitorul Oficial 152 bis din 10 Martie 2003 (M. Of. 152 bis/2003)

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 23 decembrie 2002 privind frecvenţa redusă a controalelor fizice ale activităţilor de transport al unor produse care urmează a fi importate din ţări terţe, în baza Normei sanitare veterinare care stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din ţări terţe în România*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 bis din 10 martie 2003

--------*) aprobată de ordinul nr. 645 din 23 decembrie 2002 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 152 din 10 martie 2003.art. 1 (1) În aplicarea prevederilor art. 8 ale "normei sanitare veterinare ce stabileşte principiile care reglementează organizarea controalelor veterinare pentru produsele de origine animală importate din ţări terţe în românia", autoritatea veterinară centrală a româniei poate să aplice o reducere a frecvenţei controalelor fizice pentru produsele provenite din unele ţări terţe, aşa cum este stabilit în anexa nr. 1, cu elaborarea şi respectarea:a) unei liste a ţărilor terţe autorizate, similară cu cea a statelor membre ...

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 23 decembrie 2002 care stabileşte condiţiile de sănătate a animalelor şi cerinţele de certificare pentru importul în România din ţări terţe de Crassostrea gigas, în scopul repopulării pentru purificarea apelor naţionale*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 bis din 10 martie 2003

-----------*) aprobată prin ordinul nr. 644/23.12.2002 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 152 din 10 martie 2003.art. 1 autoritatea veterinară competentă avizează importul în românia din ţările enumerate la anexa nr. 1 de moluşte aparţinând speciei crassostrea gigas, în scopul repopulării pentru purificarea apelor naţionale sau reimersării în centrele de purificare care comunică cu apele naţionale, cu condiţia sa:1. să respecte următoarele condiţii de import:a) moluştele vor fi supuse, în ziua încărcării, unui control pentru a se verifica dacă îndeplinesc cerinţele stabilite la art. 3, alin. (1) al "normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate a animalelor ...

 NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ din 23 decembrie 2002 ce stabileşte cerinţele de pedigree şi zootehnice pentru importul de material seminal de la anumite animale*) EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 152 bis din 10 martie 2003

---------*) aprobată de ordinul nr. 647 din 23 decembrie 2002 publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 152 din 10 martie 2003art. 1materialul seminal la care se referă art. 1 al "normei sanitare veterinare ce stabileşte principiile referitoare la condiţiile zootehnice şi genealogice ce se aplica activităţilor de import de animale, material seminal, ovule şi embrioni de la acestea, din ţări terţe" şi care provine de la un animal ce nu a fost supus testelor de performanţă şi evaluării valorii genetice pe baza principiilor prevăzute de regulile comunitare, transpuse în legislaţia naţională, poate fi importat numai în cantităţile ...

Monitorul Oficial 149 din 07 Martie 2003 (M. Of. 149/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 7 din 17 ianuarie 2003 referitoare la modificarea încadrării unor preparate farmaceutice în categoria Separanda sau Venena, din Farmacopeea Romana, ediţia a X-a EMITENT: Consiliul Ştiinţific al Agenţiei Naţionale a Medicamentului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 149 din 7 martie 2003

──────────aprobată prin ordinul nr. 95 din 6 februarie 2003, publicat în monitorul oficial nr. 149 din 7 martie 2003.──────────consiliul Ştiinţific al agenţiei naţionale a medicamentului, constituit în baza ordinelor ministrului sănătăţii şi familiei nr. 30/2002 şi nr. 995/2002, întrunit la convocarea preşedintelui agenţiei naţionale a medicamentului în şedinţa ordinară din data de 17 ianuarie 2003,în conformitate cu art. 10 din ordonanţa guvernului nr. 125/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea agenţiei naţionale a medicamentului, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 594/2002,adopta următoarea hotărâre:art. 1se aprobă eliminarea termenilor separanda şi venena privind condiţiile de conservare prevăzute în monografiile preparatelor farmaceutice ...

 HOTĂRÂRE nr. 164 din 13 februarie 2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.409/2002 privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului în proprietatea publica a municipiului Timişoara EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 149 din 7 martie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1hotărârea guvernului nr. 1.409/2002 privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului timişoara, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 927 din 18 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:1. titlul va avea următorul cuprins:"hotĂrÂreprivind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a judeţului timiş"2. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă trecerea unui teren agricol, situat în extravilanul municipiului timişoara, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului şi din administrarea agenţiei ...

Monitorul Oficial 142 din 05 Martie 2003 (M. Of. 142/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 212 din 27 februarie 2003 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992) EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 142 din 5 martie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicnormele metodologice de implementare a prevederilor convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, 1992 (clc, 1992), aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.232/2000, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 652 din 13 decembrie 2000, se modifica după cum urmează:1. punctul 1.5 al articolului 1 va avea următorul cuprins:"1.5. autoritatea competentă - autoritatea desemnată de statul parte la clc, 1992. În românia autoritatea competentă este ministerul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi de autoritate de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016