Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 212 din 27 februarie 2003  privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 212 din 27 februarie 2003 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.232/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a prevederilor Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992)

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 142 din 5 martie 2003
    În temeiul art. 107 din Constituţie,
    Guvernul României adopta prezenta hotărâre.
    ART. UNIC
    Normele metodologice de implementare a prevederilor Convenţiei internaţionale privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluarea cu hidrocarburi, 1992 (CLC, 1992), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.232/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 13 decembrie 2000, se modifica după cum urmează:
    1. Punctul 1.5 al articolului 1 va avea următorul cuprins:
    "1.5. autoritatea competentă - autoritatea desemnată de statul parte la CLC, 1992. În România autoritatea competentă este Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale şi de autoritate de stat în domeniul transporturilor navale, care eliberează Certificatul de asigurare sau alta garanţie financiară în legătură cu răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, prin Autoritatea Navala Română."

    2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Activităţile de prevenire şi constatare a poluarii pe Dunarea maritima, litoralul românesc, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi în zona economică exclusivă a României sunt asigurate de Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, prin inspectoratele de protecţie a mediului Tulcea şi Constanta şi prin Administraţia Naţională ”Apele Române” - Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral, de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin Autoritatea Navala Română, şi de Ministerul de Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontiera Române - Direcţia Poliţiei de Frontiera Constanta şi inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră."

    3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    La observarea unei poluari inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră, comandantii navelor maritime care arboreaza pavilionul statului român, conducătorii unităţilor de foraj marin, ai porturilor şi instalaţiilor de manipulare a hidrocarburilor vor informa imediat Autoritatea Navala Română, Administraţia Naţionala ”Apele Române” - Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral şi inspectoratele de protecţia mediului, care, împreună, constata poluarea. În funcţie de gravitatea acesteia, Autoritatea Navala Română poate dispune reţinerea poluatorului prin orice mijloace prevăzute de lege, prin forte proprii, prin inspectoratele judeţene ale poliţiei de frontieră sau de către nave ale marinei militare, în vederea investigarii, precum şi a stabilirii cauzelor şi responsabilităţilor de către instanţa competenţa potrivit art. IX din CLC, 1992, sau, după caz, de către părţi ori reprezentanţii autorizaţi ai acestora şi asiguratori sau garanţi."

    4. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Coordonarea măsurilor de eliminare a efectelor poluarii şi a măsurilor preventive se va face pe litoralul românesc, apele maritime interioare, marea teritorială, zona contigua şi zona economică exclusiva, potrivit reglementărilor legale în vigoare, de către Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marina, organism de planificare şi coordonare a activităţilor în caz de poluare marina cu hidrocarburi, în conformitate cu Planul naţional de pregătire, cooperare şi răspuns în caz de poluare cu hidrocarburi, aprobat în condiţiile legii, iar pe Dunarea maritima, de către prefectii judeţelor limitrofe."

    5. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Valoarea fondului prevăzut la art. 1 pct. 1.8 va fi estimată de Comandamentul Operativ pentru Depoluare Marina prin Administraţia Naţionala ”Apele Române” - Direcţia Apelor Dobrogea - Litoral, inspectoratele de protecţia mediului, împreună cu Autoritatea Navala Română şi cu consultarea tuturor părţilor care participa la aplicarea măsurilor de eliminare a efectelor poluarii şi a măsurilor preventive, precum şi a celor care ar putea suferi pierderi sau daune ulterioare, cauzate de măsurile preventive."

    6. În cuprinsul anexei următorii termeni se înlocuiesc astfel:
    a) "Ministerul Transporturilor" cu "Autoritatea Navala Română";
    b) "Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor" cu "Autoritatea Navala Română";
    c) "Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C., prin capitaniile de port" cu "Autoritatea Navala Română";
    d) "Ministerul Transporturilor, prin Inspectoratul Navigaţiei Civile - I.N.C., denumit în continuare I.N.C." cu "Autoritatea Navala Română, denumita în continuare A.N.R.";
    e) "Inspectoratul Navigaţiei Civile" cu "Autoritatea Navala Română";
    f) "I.N.C." cu "A.N.R.";
    g) "Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului" cu "Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului";
    h) "Ministerul Finanţelor" cu "Ministerul Finanţelor Publice".

    7. Anexele nr. 1 şi 2 la normele metodologice se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi la prezenta hotărâre.
                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NASTASE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul lucrărilor publice,
                    transporturilor şi locuinţei,
                    Miron Tudor Mitrea
                    Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
                    Petru Lificiu
                    Ministru de interne,
                    Ioan Rus
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Mircea Geoana

    Bucureşti, 27 februarie 2003.
    Nr. 212.
    ANEXA 1

    (anexa nr. 1 la normele metodologice)
 (a se vedea imaginea asociată)
    CERTIFICAT DE ASIGURARE SAU ALTĂ GARANŢIE FINANCIARĂ ÎN LEGĂTURĂ CU
    RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU PAGUBELE PRODUSE PRIN POLUARE CU
    HIDROCARBURI
    CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY ÎN RESPECT OF CIVIL
    LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE
    Întocmit conform dispoziţiilor art. VII din Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992.
    Issued în accordance with the provisions of article VII of the Internaţional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

┌──────┬───────────┬─────────────┬────────────────────┐
│Numele│Numărul sau│ │ │
│navei │literele │Portul de │Numele şi │
│Name │distinctive│înmatriculare│adresaproprietarului│
│of │Distinctive│Port of │Name and address of │
│ship │number or │registry │owner │
│ │letters │ │ │
├──────┼───────────┼─────────────┼────────────────────┤
└──────┴───────────┴─────────────┴────────────────────┘


    Subsemnatul atest ca nava sus-menţionată deţine poliţa de asigurare sau altă garanţie financiară care satisface cerinţele art. VII din Convenţia internaţională privind răspunderea civilă pentru pagubele produse prin poluare cu hidrocarburi, 1992.
    This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance or other financial security satisfying the requirements of article VII of the Internaţional Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
    Tipul de garanţie ............................
    Type of Security .............................
    Durata garanţiei .............................
    Duration of Security .........................
    Numele şi adresa asiguratorului (sau ale asigurătorilor) şi/sau ale garanţilor ........................
    Name and Address of the Insurer(s) and/or Guarantor(s) ...............
    Numele .......................................
    Name .........................................
    Adresa .......................................
    Address ......................................
    Acest certificat este valabil până la ........
    This certificate is valid until ..............
    Emis sub autoritatea Guvernului ROMÂNIEI de către Autoritatea Navală Română
    Issued under the authority of the Government of ROMANIA by Romanian Naval Authority

┌─────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │...............................│
│ │Semnatura şi titlul emitentului│
│ │Signature and Title of issuing │
│ │Numai dacă nu este indicat │
│ │altfel, semnătura acestui │
│ │certificat atestă că │
│ │responsabilitatea răspunderii │
│În ........... la│civile pentru pagubele produse │
│data de .........│prin poluare │
│At ..............│revine asigurătorilor şi/sau │
│On │garantorilor menţionaţi mai sus│
│.................│Unless indicated to the │
│ │contrary the signature of this │
│ │certificate certifies that │
│ │liability under Internaţional │
│ │Convention on Civil Liability │
│ │for Oil Pollution │
│ │Damage is covered by afore │
│ │mentioned insurers and/or │
│ │guarantor's. │
└─────────────────┴───────────────────────────────┘


    ANEXA 2

    (anexa nr. 2 la normele metodologice)

    CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ASIGURARE SAU ALTĂ
    GARANŢIE FINANCIARĂ ÎN LEGĂTURĂ CU RĂSPUNDEREA CIVILĂ PENTRU
    PAGUBELE PRODUSE PRIN POLUARE CU HIDROCARBURI
    APPLICATION FOR CERTIFICATE OF INSURANCE OR OTHER FINANCIAL SECURITY
    IN RESPECT OF CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│AUTORITATEA NAVALA ROMÂNĂ │
│ROMANIAN NAVAL AUTHORITY │
│Tel: 040 241 602229 │
│Fax: 040 241 601996 │
│Incinta Port Constanta nr. 1 Judeţul Constanta │
│──────────────────────────────────────────────────────────────│
│1. Numele şi statutul solicitantului │
│Name and status of applicant: │
│──────────────────────────────────────────────────────────────│
│2. Adresa sediului solicitantului: │
│Address of registered office: │
│Tel.: │
│Fax: │
│──────────────────────────────────────────────────────────────│
│3. Numele şi adresa proprietarului navei (navelor), dacă este │
│diferita faţă de cea de la pct. 1. │
│Name and address of owner of ships (if different from 1 │
│above): │
│Tel.: │
│Fax: │
│──────────────────────────────────────────────────────────────│
│4. Subsemnatul solicit eliberarea unui certificat de asigurare│
│pentru fiecare dintre navele │
│din anexa. │
│I hereby for a certificate to be issued în respect of each of │
│the ships overleaf. │
├────────────────────────────────────┬─────────────────────────┤
│Data/Date ........... │Semnatura ...............│
│Statutul în companie ...............│Signature ...............│
│Status în Company: .................│ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016