Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 7 ianuarie 2003  privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară pentru importul de ecvidee destinate tăierii*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 7 ianuarie 2003 privind condiţiile de sănătate a animalelor şi certificarea veterinară pentru importul de ecvidee destinate tăierii*)

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII,ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 152 bis din 10 martie 2003
──────────
    *) Aprobată de Ordinul nr. 4 din 7 ianuarie 2003 publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 152 din 10 martie 2003.
──────────


    ART. 1
    Fără a aduce atingere prevederilor "Normei sanitare veterinare privind regionalizarea anumitor ţări terţe pentru importul de ecvidee", aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 272/01.07.2002, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 680/13.09.2002 autoritatea veterinară centrală a României avizează importul de ecvidee pentru tăiere, provenite dintr-o ţară terţă specificată în Partea I a anexei "Normei sanitare veterinare privind stabilirea listei ţărilor terţe din care România avizează importul de bovine, porcine, ecvidee, ovine, caprine, precum şi de carne proaspăta şi produse din carne" aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 242/11.06.2002, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 750/15.10.2002, care sunt clar şi definitiv marcate prin dangalizare cu litera "S" având înălţimea de cel mult 3 cm, pe onglonul membrului anterior stâng şi care:
    a) dacă sunt expediate direct către un abator, pentru a fi tăiate într-o perioada de cinci zile după sosirea la abator dar nu mai mult de cinci zile după sosirea în România, îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 1. Atunci când ecvideele sunt transportate pe mare, mai mult de opt zile, autoritatea veterinară centrală a României poate dispune ca acestea să poată fi tăiate într-o perioada de 21 de zile de la sosirea la abator, cu condiţia ca acestea să rămână la abator sub supravegherea zilnica a medicului veterinar oficial. Autoritatea veterinară centrală a României trebuie să notifice Comisiei Europene astfel de situaţii; sau
    b) dacă trec printr-o piaţă sau un centru de colectare, înainte de a fi tăiate, îndeplinesc condiţiile prevăzute în anexa nr. 2.
    ART. 2
    (1) Autoritatea veterinară centrală a României va lua măsurile necesare şi va sancţiona, potrivit legii, orice încălcare a prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    (2) Atunci când autoritatea veterinară centrală a României adoptă prevederile menţionate la alineatele precedente, trebuie să facă o referire expresă la prezenta normă sanitară veterinară.
    (3) Până la data când România va deveni membra a Uniunii Europene, exportul ecvideelor către un stat membru al Uniunii Europene se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei norme sanitare veterinare.
    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta norma sanitară veterinară.


    ANEXA 1
    la norma sanitară veterinară

                           CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
          pentru importul în România de ecvidee destinate tăierii
                     expediate direct către un abator

                            HEALTH CERITIFICATE
           for imports into România of equidae for slaughter
                    sent directly to a slaughterhouse

                             Nr. Certificatului: .............
                             No of certificate: ..............
    Ţara terţă de expediere *(1): ..........................................
    Third country of dispatch *(1) .........................................
    Ministerul responsabil: ...............................................
    Ministry responsible: .................................................
    Referinţa pentru certificatul de bunăstare însoţitor: .................
    Reference to accompanying welfare certificate: ........................
    Numărul animalelor: ...................................................
                                           (în cuvinte)
    Number of the animals: ................................................
                                            (în words)

    I. Identificarea animalului(elor)
    I. Identification of the animal(s)

──────────────┬────────────────────┬──────────────┬────────────────────────────
   Numărul │Specia, cal, măgar, │Rasa Breed,│Metoda de identificare (**)
animalelor (*)│ catâr, bardou │Vârsta Age │ şi identificare
Number of the │Species, horse, ass,│Sex Sex │Method of identification(**)
animals (*) │ mule, hinny, │ │ and identification
              │ │ │
──────────────│────────────────────│──────────────│────────────────────────────
              │ │ │
              │ │ │
              │ │ │
              │ │ │
──────────────┴────────────────────┴──────────────┴────────────────────────────

──────────
    (*) Marca specială este un "S" dangalizat pe onglonul membrului anterior
stâng
    (*) The special mark is a hot-branded "S" on the left front leg hoof
    (**) Un paşaport ce identifica animalul din specia ecvine poate fi ataşat
la acest certificat, cu condiţia ca numărul acesteia să fie declarat
    (**) A passport identifyng the equine animal may be attached to this
certificate provided that its number is stated
──────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    a) Nr. de identificare a documentului (paşaportului) ......................
    a) No of identification document (passport) ...............................
    b) Validat de .............................................................
                               (Numele autorităţii veterinare competente)
    b) Validated by ...........................................................
                                     (Name of competent authority)

    II. Originea şi destinaţia animalului(elor)
    II. Origin and destination of the animal(s)
      Animalul(ele) urmează să fie expediat de la: ............................
                                                          (Locul de export)
      The animal(s) is/are to be sent from: ...................................
                                                          (Place of export)
      direct către: ...........................................................
                                    (România şi locul de destinaţie)
      directly to: ............................................................
                                    (România and place of destination)
      cu vagonul/camionul/aeroplanul/vaporul*(2) ...............................
                        indica mijlocul de transport şi mărcile de înregistrare,
                          număr de zbor sau numele înregistrat, după caz*(2))
      by railway wagon/lorry/aircraft/ship*(2) .................................
                            (indicate means of transport and registration marks,
                           flight number or registered name, as appropriate*(2))
      Numele şi adresa expeditorului: .........................................
      .........................................................................
      .........................................................................
      Name and address of consignor: ..........................................
      .........................................................................
      .........................................................................
      Numele şi adresa destinatarului: ........................................
      .........................................................................
      .........................................................................
      Name and address of consignee: ..........................................
      .........................................................................
      .........................................................................


    III. Informaţii de sănătate
    III. Health information
    Eu, subsemnatul, certific ca animalul(ele) descris(e) mai sus îndeplineşte(esc) următoarele cerinţe:
    I, the undersigned, certify that the animal(s) described above meet(s) the following requirements:
    a) acesta/acestea provin(e) dintr-o ţara în care următoarele boli sunt notificabile în mod obligatoriu: pesta calului, durina, morva, encefalomielita ecvina (toate tipurile, inclusiv VEE), anemia infecţioasă, stomatita veziculoasa, rabie, antrax;
    a) it/they come(s) from a country where the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness, dourine, glanders, equine encephalomyelitis (of all types including VEE), infectious anaemia, vesicular stomatitis, rabies, anthrax;
    b) acesta/acestea a(u) fost examinat(e) azi şi nu prezintă nici un semn clinic de boala(3);
    b) it/they has/have been examined today and show(s) no clinical sign of disease(3);
    c) acesta/acestea nu este(sunt) destinat(e) tăierii în baza unui program naţional de eradicare a unei boli infecţioase sau contagioase;
    c) it/they is/are not intended for slaughter under a naţional programme of infectious or contagious disease eradication;
    d) cu 90 de zile înaintea exportului (sau de la naştere, dacă animalul are vârsta mai mica de 90 de zile) a(u) fost rezident(e) în exploataţii aflate sub supraveghere veterinară în ţara de expediere şi cu 30 zile înainte de expediere, a(u) fost separat(e) de ecvideele cu care nu aveau un status echivalent de sănătate;
    d) during the 90 days immediately preceding the exportation (or since birth if less than 90 days old) it/they has/have been resident on holdings under veterinary supervision în the country of dispatch and 30 days prior to dispatch it/they has/have been isolated from equidae not of equivalent health status;
    e) acesta/acestea provin(e) din teritoriul, sau în caz de regionalizare oficială în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, dintr-o parte a teritoriului unei ţări terţe în care:
    e) it comes from the territory or în case of official regionalisation according to Community and naţional legislation from a part of the territory of a third country în which:
       1. encefalomielita ecvina venezuelană nu a apărut pe parcursul ultimilor doi ani;
       1. Venezuelan equine encephalomyelitis has not occurred during the last two years;
       2. durina nu a apărut pe parcursul ultimelor şase luni;
       2. dourine has not occurred during the last six months;
       3. morva nu a apărut pe parcursul ultimelor şase luni;
       3. glanders has not occurred during the last six months;
       4. fie: stomatita veziculoasa nu a apărut în timpul ultimelor şase luni*(3).
            sau
          - acesta/acestea a/au fost testat/testate pe baza unei probe de sânge ce a fost prelevată într-o perioada de 10 zile înainte de export la data de ............*(3) printr-un test de virus neutralizare pentru stomatita veziculoasa, cu rezultat(e) negativ(e), la o diluţie de 1 la 12*(3);
       4. either vesicular stomatitis has not occurred during the last six months*(3)
            or
         - it/they was/were tested on a sample of blood taken within 10 days of export on .......... *(3) by a virus neutralization test for vesicular stomatitis with negative result(s) at a dilution of 1 în 12*(3);
    f) acesta/acestea nu provine/provin de pe teritoriul sau o parte a teritoriului unei ţări terţe considerate, în concordanta cu legislaţia comunitară şi naţională, ca infectată cu pesta africană a calului şi;
       1. fie acesta/acestea nu a/au fost vaccinat/vaccinaţi împotriva pestei africane a calului*(3);
         sau
       2. acesta/acestea nu a/au fost vaccinat/vaccinaţi împotriva pestei africane a calului la data de ...........*(3)*(4);
    f) it/they do(es) not come from the territory or from a part of the territory of a third country considered, în accordance with Community and naţional legislation, as infected with African horse sickness and
       either it/they was/were not vaccinated against African horse sickness*(3),
         or
       it/they was/were vaccinated against African horse sickness on ............*(3)*(4);
    g) acesta/acestea nu provine/provin dintr-o exploataţie care a fost supusă unei interdicţii din motive de sănătate a animalelor şi nici nu a avut contact cu ecvidee ce provin din exploataţii care au fost supuse unei interdicţii din motive de sănătate a animalelor
    g) it/they do(es) not come from a holding which was subject to prohibition for animal health reasons not had contact with equidae from a holding which was subject to prohibition for animal health reasons
       1. într-o perioada de şase luni, în cazul encefalomielitei ecvine, începând cu data la care ecvideele care suferă de boala sunt tăiate,
       1. during six months în the case of equine encephalomyelitis, beginning on the date on which the equidae suffering from the disease are slaughtered,
       2. în cazul anemiei infecţioase, până la data la care animalele infectate au fost tăiate iar animalele rămase au prezentat o reacţie negativă la doua teste Coggins efectuate la un interval de trei luni,
       2. în the case of infectious anaemia, until the date on which, the infected animals having been slaughtered, the remaining animals have shown a negative reaction to two Coggins tests carried out three months apart,
       3. timp de şase luni, în cazul stomatitei veziculoase,
       3. during six months în the case of vesicular stomatitis,
       4. timp de o luna de la ultimul caz înregistrat, în cazul rabiei,
       4. during one month from the last recorded case, în the case of rabies,
       5. timp de 15 zile de la ultimul caz înregistrat, în caz de antrax
          Dacă toate animalele din speciile sensibile la boala, aflate în exploataţie, au fost tăiate iar clădirile au fost dezinfectate, perioada de interdicţie trebuie să fie de 30 zile începând cu ziua în care animalele au fost distruse şi clădirile dezinfectate, exceptând cazul antraxului, în care perioada de interdicţie este de 15 zile,
       5. during 15 days from the last recorded case, în the case of anthrax
          If all the animals of species susceptible to the disease located on the holding have been slaughtered and the premises disinfected, the period of prohibition shall be 30 days, beginning on the day on which the animals were destroyed and the premises disinfected, except în the case of anthrax, where the period of prohibition is 15 days,
    h) după toate cunoştinţele mele, acesta/acestea nu a(u) intrat în contact cu ecvidee care suferă de o boala infecţioasă sau contagioasă, în cele 15 zile precedente acestei declaraţii
    h) to the best of my knowledge, it/they has/have not been în contact with equidae suffering from an infectious or contagious disease în the 15 days prior to this declaration
    i) după toate cunoştinţele mele, acestuia/acestora nu li s-a administrat, în scopul îngrăşării, nici o substanţă tireostatică, estrogenă, androgenă sau gestagenă,
    i) to the best of my knowledge, it/they has/have received no thyreostatic, estrogenic, androgenic or gestagenic substances for fatting purposes,
    j) acesta/acestea a/au fost supus/supuse următorului test, cu rezultate negative, efectuat pe o proba de sânge care a fost prelevată într-o perioada de 10 de zile înainte de export la data de ....... *(4),
       1. (i) un test Coggins pentru anemia infecţioasă ecvină *(3)
          (ii) în cazul ecvideelor care au fost rezidente de la naştere în Islanda, se certifica faptul ca Islanda este oficial liber de anemia infecţioasă ecvină *(3)
       2. un test de fixare a complementului pentru morva, la o diluţie de 1 la 10 *(5),
    j) it/they was/were subjected to the following tests carried out with negative results on samples of blood taken within ten days of export on *(4)
       1. (i) a Coggins test for equine infectious anaemia *(3), or
          (ii) în the case of Equidae which have resided în Iceland from birth, it is certified that Iceland is officially free of equine infectious anaemia *(3),
       2. a complement fixation test for glanders at a dilution of 1 în 10 *(5),
    IV. Animalul(ele) va/vor fi expediat(e) într-un vehicul curăţat şi dezinfectat în prealabil cu un dezinfectant recunoscut oficial în ţara de expediere şi proiectat astfel încât deşeurile animale resturile de aşternut sau de furaje să nu poată să se scurgă în timpul transportului.
    Următoarea declaraţie semnată de proprietar sau reprezentantul legal al acestuia face parte din certificat
    IV. The animal will be sent în a vehicle cleaned and disinfected în advance with a disinfectant officially recognized în the country of dispatch and designed în a way that droppings, litter or fodder cainot escape during transportation.
    The following declaration signed by the owner or representative is part of the certificate
    V. Certificatul este valabil pentru o perioada de 10 zile. În cazul transportului cu vaporul timpul se prelungeşte pe durata călătoriei
    V. The certificate is valid for 10 days. In the case of transport by ship the time is prolonged by the time of the voyage

┌─────────────┬───────────────────────────┬───────────────────────────────────┐
│ Data │ Locul │Ştampila (*) şi semnătura medicului│
│ Date │ Place │ veterinar oficial │
│ │ │Stamp (*) and signature of official│
│ │ │ veterinarian │
│─────────────│───────────────────────────│───────────────────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
└─────────────┴───────────────────────────┴───────────────────────────────────┘
                              (Numele cu majuscule, calificare şi funcţia)
                    (Name în block capitals, letters, qualification and tille)


──────────
    *) culoarea ştampilei trebuie să fie diferită de cea imprimată
    *) the colour of the stamp must be diferent from that of the printing
──────────


                                     DECLARAŢIE
                                     DECLARATION

     Eu, subsemnatul ..........................................................
 (proprietar sau reprezentant*(2) al proprietarului animalului descris mai sus)
                                         (înscrieţi numele cu majuscule)
   I, the undersigned ..........................................................
                  (owner or representative*(2) of the animal(s) described above)
                                        (insert name în block letters)
    declar:
    declare:
    1. animalul(ele) va/vor fi expediat(e) direct de la clădirile de expediere
către clădirile de destinaţie fără a intra în contact cu alte ecvidee care nu
sunt însoţite de un certificat echivalent;
    Transportul va fi efectuat astfel încât sănătatea şi bunăstarea
animalului(elor) să poată fi protejată(e) eficient.
    1. the animal(s) will be sent directly from the premises of dispatch to the
premises of destination without coming into contact with other equidae not
accompanied by an equivalent certificate;
    The transportation will be effected în such a way that health and well-being
of the animal(s) can be protected effectively;
    2. Animalul(ele) fie a rămas în .................... (ţara exportatoare) de
la naştere, sau a/au intrat în ţara exportatoare cu cel puţin 90 zile înainte
de aceasta declaraţie*(3).

    ......................... ...............................
            (Locul, data) (Semnătura)

    2. The animal(s) has/have either remained în ................... (exporting
country) since birth, or entered the exporting country at least 90 days prior
to this declaration*(3).

    ......................... ...............................
            (Place, date) (Signature)


──────────
    *(1) Parte a teritoriului în concordanta cu articolul 13 alin. (2) al directivei 90/426/EEC (Ordinul MAAP nr. 65/2002)
    *(1) Part of the territory în accordance with Article 13 (2) of Directive 90/426/EEC (MAAP Order no. 65/2002)
    *(2) Certificatul trebuie să fie emis la data îmbarcării animalului(elor) de expediat către România. Acesta trebuie să însoţească transportul şi să cuprindă numai animale transportate în acelaşi vagon, camion, avion sau vapor şi duse direct către abator.
    *(2) The certificate must be issued on the day of loading of the animal(s) for dispatch to România. It must accompany the consigment and covers only animals transported în the same railway wagon, lorry, aircraft or ship and taken directly to the slaughterhouse.
    *(3) Şterge după caz
    *(3) Delete as appropriate.
    *(4) Înscrie data.
    *(4) Insert date.
    *(5) Testele solicitate pentru morva nu se aplica pentru ţările: Australia, Canada, Elveţia, Groenlanda, Islanda, Noua Zeelanda şi Statele Unite ale Americii;
    *(5) The required test for glanders does not apply for the countries: Australia, Canada, Switzerland, Greenland, Iceland, New Zealand and United States of America.
──────────


    ANEXA 2
    la norma sanitară veterinară


                            CERTIFICAT DE SĂNĂTATE
         pentru importul în România de ecvidee pentru tăiere care trec
                    printr-o piaţă sau centru de colectare

                             HEALTH CERITIFICATE
         for imports into România of equidae for slaughter passing
                   through a market or marshalling center

                                  Nr. Certificatului: .............
                                  No of certificate: ..............
    Ţara terţă de expediere (1): ............................................
    Third country of dispatch (1) ...........................................
    Ministerul responsabil: .................................................
    Ministry responsible: ...................................................
    Referinţa pentru certificatul de bunăstare însoţitor: ...................
    Reference to accompanying welfare certificate: ..........................
    Numărul animalelor: .....................................................
                                                  (în cuvinte)
    Number of the animals: ..................................................
                                                   (în words)

    I. Identificarea animalului(elor)
    I. Identification of the animal(s)
──────────────┬────────────────────┬──────────────┬─────────────────────────────
   Numărul │Specia, cal, măgar, │Rasa Breed,│ Metoda de identificare (**)
animalelor (*)│ catâr, bardou │Vârsta Age │ şi identificarea
Number of the │Species, horse, ass,│Sex Sex │ Method of identification(**)
 animals (*) │ mule, hiiny, │ │ and identification
──────────────│────────────────────│──────────────│─────────────────────────────
              │ │ │
              │ │ │
              │ │ │
              │ │ │
──────────────┴────────────────────┴──────────────┴─────────────────────────────

──────────
    (*) Marca specială este un "S" dangalizat pe onglonul membrului anterior
stâng
    (*) The special mark is a hot-branded "S" on the left front leg hoof
    (**) Un paşaport ce identifica animalul din specia ecvine poate fi ataşat
la acest certificat, cu condiţia ca numărul acesteia să fie declarat
    (**) A passport identifying the equine animal may be attached to this
certificate provided that its number is stated
──────────

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    a) Nr. de identificare a documentului (paşaportului) .......................
    a) No of identification document (passport) ................................
    b) Validat de ..............................................................
                                (Numele autorităţii veterinare competente)
    b) Validated by ............................................................
                                       (Name of competent authority)

    II. Originea şi destinaţia animalului(elor)
    II. Origin and destination of the animal(s)
    Animalul(ele) urmează să fie expediat de la: .............................
                                                           (Locul de export)
    The animal(s) is/are to be sent from: ....................................
                                                             (Place of export)
    direct către: ............................................................
                                         (România şi locul de destinaţie)
    directly to: .............................................................
                                        (România and place of destination)
    cu vagonul/camionul/aeroplanul/vaporul*(2) ................................
                      (indica mijlocul de transport şi mărcile de înregistrare,
                            număr de zbor sau numele înregistrat, după caz*(2))
    by railway wagon/lorry/aircraft/ship*(2) ..................................
                           (indicate means of transport and registration marks,
                          flight number or registered name, as appropriate*(2))
    Numele şi adresa expeditorului: ..........................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Name and address of consignor: ...........................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Numele şi adresa destinatarului: .........................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................
    Name and address of consignee: ...........................................
    ..........................................................................
    ..........................................................................


    III. Informaţii de sănătate
    III. Health information
    Eu, subsemnatul, certific ca animalul(ele) descris(e) mai sus îndeplineşte(esc) următoarele cerinţe:
    I, the undersigned, certify that the animal(s) described above meet(s) the following requirements:
    a) acesta/acestea provin(e) dintr-o ţara în care următoarele boli sunt notificabile în mod obligatoriu: pesta calului, durina, morva, encefalomielita ecvina (toate tipurile, inclusiv VEE), anemia infecţioasă, stomatita veziculoasa, rabie, antrax;
    a) it/they come(s) from a country where the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness, dourine, glanders, equine encephalomyelitis (of all types including VEE), infectious anaemia, vesicular stomatitis, rabies, anthrax;
    b) acesta/acestea a(u) fost examinat(e) azi şi nu prezintă nici un semn clinic de boală*(3);
    b) it/they has/have been examined today and show(s) no clinical sign of disease*(3);
    c) acesta/acestea nu este(sunt) destinat(e) tăierii în baza unui program naţional de eradicare a unei boli infecţioase sau contagioase;
    c) it/they is/are not intended for slaughter under a naţional programme of infectious or contagious disease eradication;
    d) cu trei luni înaintea exportului (sau de la naştere, dacă animalul este în vârsta de mai puţin de trei luni) acesta/acestea a(u) fost rezident(e) în exploataţii aflate sub supraveghere veterinară, în ţara de expediere şi
    - fie acesta/acestea provine/provin dintr-o ţară*(1) listată în grupele A, B, C sau D*(3) şi a/au fost izolat(e) de ecvideele care nu au un status de sănătate echivalent, cu 30 de zile înainte de expediere*(4)
    sau
    - acesta/acestea provine/provin dintr-o ţară *(1) listată în grupul E *(3) şi a/au fost ţinut(e) într-un centru de izolare autorizat, protejat de insecte vector, timp de 40 de zile înainte de expediere*(4);
    d) during the last three months immediately preceding the exportation (or since birth if less than three months old) it/they has/have been resident on holdings under veterinary supervision în the country of dispatch and
    - either it/they come(s) from a country*(1) listed în group A, B, C or D below*(3) and has/have been isolated from equidae not of the same health status during 30 days prior to dispatch*(4)
    or
    - it/they come(s) from a country*(1) listed în Group E below*(3) and has/have been în an approved isolation centre, protected from vector insects during 40 days prior to dispatch*(4);
    e) acesta/acestea provin(e) din teritoriul, sau în caz de regionalizare oficială în conformitate cu legislaţia comunitară şi naţională, dintr-o parte a teritoriului unei ţări terţe în care:
    e) it/they come(s) from the territory or în case of official regionalisation according to Community and naţional legislation from a part of the territory of a third country în which:
      1. encefalomielita ecvina venezuelană nu a apărut pe parcursul ultimilor doi ani;
      1. Venezuelan equine encephalomyelitis has not occurred during the last two years;
      2. durina nu a apărut pe parcursul ultimelor şase luni;
      2. dourine has not occurred during the last six months;
      3. morva nu a apărut pe parcursul ultimelor şase luni;
      3. glanders has not occurred during the last six months;
      4. fie: stomatita veziculoasă nu a apărut în timpul ultimelor şase luni*(4).
         sau
      - acesta/acestea a/au fost testat/testate pe baza unei probe de sânge ce a fost prelevată într-o perioadă de 10 zile înainte de export la data de ............*(5) printr-un test de virus neutralizare pentru stomatita veziculoasă, cu rezultat negativ, la o diluţie de 1 la 12*(4);
      4. either vesicular stomatitis has not occurred during the last six months*(4)
         or
      it/they was/were tested on a sample of blood taken within 10 days of export on ..........*(5) by a virus neutralization test for vesicular stomatitis with negative result(s) at a dilution of 1 în 12*(4);
      5. în cazul transportului de ecvidee menţionat anterior, incluzând animale de sex masculin necastrate, în vârsta de peste 180 zile,
      - fie arterita virală ecvină nu a fost înregistrată oficial în timpul ultimelor şase luni*(4);
        sau
      - animalele necastrate de sex masculin au fost testate pe baza unei probe de sânge prelevată într-o perioadă de 21 de zile înainte de export la data de ............*(4) prin testul de virus neutralizare, cu rezultat negativ, la o diluţie de 1 la 4*(4);
        sau
      - o anumită parte din întreaga cantitate de material seminal recoltată într-o perioada de 21 de zile înainte de export la data de .............*(5) a fost testată printr-un test de izolare virală pentru arterita virală ecvină, cu rezultat negativ*(4),
        sau
      - animalele necastrate de sex masculin au fost vaccinate pe ..........*(5) împotriva arteritei virale ecvine, sub supraveghere veterinară oficială, cu un vaccin autorizat de către autoritatea veterinară competentă, în concordanţă cu următorul program de vaccinare iniţială şi au fost revaccinate la intervale regulate*(2);
      5. în the case, the above described consignment of equidae includes uncastrated male animals older than 180 days,
      - either equine viral arteritis has not been officially recorded during the last six months*(4),
        or
      - the uncastrated male animals were tested on blood samples taken within 21 days of export on ...........*(5) by virus neutralization test for equine viral arteritis with negative result at a dilution of 1 în 4 în each case*(4),
        or
      - aliquots of their entire semen taken within 21 days of export on ........*(5) were tested by virus isolation test for equine viral arteritis with negative result în each case*(4),
        or
      - the uncastrated male animals were vaccinated on ...............*(5) against equine viral arteritis under official veterinary supervision with a vaccine approved by the competent authority, according to the following programme for iniţial vaccination and have been re-vaccinated at regular intervals*(4);
      Programe de vaccinare iniţială împotriva arteritei virale ecvine:
      Programs for iniţial vaccination against equine viral arteritis:
      Instrucţiuni: Se vor elimina programele de vaccinare care nu se aplică animalelor descrise mai sus.
      Instruction: Cross out vaccination programmes that do not apply to the animal described above.
      Se va verifica certificarea auxiliară privind testarea înainte de vaccinare şi revaccinare.
      Verify supporting certification on testing before vaccination, vaccination and re-vaccination,
      Se va specifica, atunci când este cazul, programul de vaccinare individuală pentru animalele identificate.
      Specify, where appropriate, the individual vaccination programme for identified animals.
      a) Vaccinarea a fost efectuată în ziua în care a fost prelevată proba de sânge care ulterior s-a dovedit a fi negativă la un test de virus neutralizare, la o diluţie de 1 la 4; sau
      a) Vaccination was carried out on the day a blood sample was taken that subsequently proved negative în a virus neutralization test at a dilution of 1 în 4; or
      b) Vaccinarea a fost efectuată în timpul perioadei de izolare de cel mult de 15 zile, sub supraveghere veterinară oficială, începând cu ziua prelevării probei de sânge care a fost testată în acest timp cu rezultate negative la testul de virus neutralizare, la o diluţie de 1 la 4; sau
      b) Vaccination was carried out during a period of isolation of not more than 15 days under official veterinary supervision, commencing on the day a blood sample was taken that was tested during that time with negative result în a virus neutralization test at a dilution of 1 în 4; or
      c) Vaccinarea a fost efectuată atunci când animalul avea o vârsta cuprinsă între 180 şi 270 zile, în timpul unei perioade de izolare, sub supraveghere veterinară oficială. În timpul perioadei de izolare, la doua probe de sânge prelevate la cel puţin 10 zile distanta, s-a evidenţiat un titru stabil sau scăzut de anticorpi, printr-un test de virus neutralizare pentru arterita virală ecvină;
      c) Vaccination was carried out when the animal was at an age of 180 to 270 days, during a period of isolation under official veterinary supervision. During the isolation period two blood samples taken at least 10 days apart proved a stable or declining antibody titre în a virus neutralization test for equine viral arteritis;
    f) acesta/acestea nu provine/provin de pe teritoriul sau o parte a teritoriului unei ţări terţe considerate, în concordanţă cu legislaţia comunitară şi naţională, ca infectată cu virusul pestei africane a calului;
    - fie acesta/acestea nu a/au fost vaccinat/vaccinaţi împotriva pestei africane a calului*(4);
    sau
    - acesta/acestea nu a/au fost vaccinat/vaccinaţi împotriva pestei africane a calului la data de ...........*(4)*(5);
    f) it/they do(es) not come from the territory or from a part of the territory of a third country considered, în accordance with Community and naţional legislation, as infected with African horse sickness and
    - either it/they was/were not vaccinated against African horse sickness*(4),
    or
    - it/they was/were vaccinated against African horse sickness on .............*(4)*(5)
    g) acesta/acestea nu provine/provin dintr-o exploataţie care a fost supusă unei interdicţii din motive de sănătate a animalelor şi nici nu a avut contact cu ecvidee ce provin din exploataţii care au fost supuse unei interdicţii din motive de sănătate a animalelor:
    g) it/they do(es) not come from a holding which was subject to prohibition for animal health reasons not had contact with equidae from a holding which was subject to prohibition for animal health reasons:
    1. într-o perioada de şase luni, în cazul encefalomielitei ecvine, începând cu data la care ecvideele care suferă de boala sunt tăiate;
    1. during six months în the case of equine encephalomyelitis, begiining on the date on which the equidae suffering from the disease are slaughtered;
    2. în cazul anemiei infecţioase, până la data la care animalele infectate au fost tăiate, animalele rămase au prezentat o reacţie negativă la două teste Coggins efectuate la un interval de trei luni;
    2. în the case of infectious anaemia, until the date on which, the infected animals having been slaughtered, the remaining animals have shown a negative reaction to two Coggins tests carried out three months apart;
    3. timp de şase luni, în cazul stomatitei veziculoase;
    3. during six months în the case of vesicular stomatitis;
    4. timp de o luna de la ultimul caz înregistrat, în cazul rabiei;
    4. during one month from the last recorded case, în the case of rabies;
    5. timp de 15 zile de la ultimul caz înregistrat, în caz de antrax.
    Dacă toate animalele din speciile sensibile la boala, aflate în exploataţie, au fost tăiate iar clădirile au fost dezinfectate, perioada de interdicţie trebuie să fie de 30 zile, începând cu ziua în care animalele au fost distruse şi clădirile dezinfectate, exceptând cazul antraxului, în care perioada de interdicţie este de 15 zile;
    5. during 15 days from the last recorded case, în the case of anthrax.
    If all the animals of species susceptible to the disease located on the holding have been slaughtered and the premises disinfected, the period of prohibition shall be 30 days, begiining on the day on which the animals were destroyed and the premises disinfected, except în the case of anthrax, where the period of prohibition is 15 days;
    h) după toate cunoştinţele mele, acesta/acestea nu a/au intrat în contact cu ecvidee care suferă de o boala infecţioasă sau contagioasă, în cele 15 zile precedente acestei declaraţii.
    h) to the best of my knowledge, it has not been în contact with equidae suffering from an infectious or contagious disease în the 15 days prior to this declaration.
    i) după toate cunoştinţele mele, acestuia/acestora nu li s-a administrat, în scopul îngrăşării, nici o substanţă tireostatică, estrogenă, androgenă sau gestagenă;
    i) to the best of my knowledge, it/they has/have received no thyreostatic, estrogenic, androgenic or gestagenic substances for fatting purposes;
    j) acesta/acestea a/au fost supus/supuse următorului test, cu rezultate negative, efectuat pe o proba de sânge care a fost prelevată într-o perioada de 10 de zile înainte de export la data de ...........*(4);
    1. (i) un test Coggins pentru anemia infecţioasă ecvina*(3).
    (ii) în cazul ecvideelor care au fost rezidente de la naştere în Islanda, se certifica faptul că Islanda este oficial liber de anemia infecţioasă ecvina*(3).
    2. un test de fixare a complementului pentru morva, la o diluţie de 1 la 10*(5);
    3. un test de fixare a complementului pentru durina, la o diluţie de la 1 la 10*(6)
    4. un test de fixare a complementului pentru piroplasmoza (Babesia equi şi Babesia caballi)*(7)*(8), la o diluţie de la 1 la 5;
    j) it/they was/were subjected to the following tests carried out with negative results on samples of blood taken within ten days of export on ...............................*(5)
    1. (i) a Coggins test for equine infectious anaemia*(3), or
    (ii) în the case of Equidae which have resided în Iceland from birth, it is certified that Iceland is officially free of equine infectious anaemia*(3);
    2. a complement fixation test for glanders at a dilution of 1 în 10*(5);
    3. a complement fixation test for dourine at a dilution of 1 în 10*(6)
    4. a complement fixation test for piroplasmosis (Babesia equi and Babesia caballi)*(7)*(8) at a dilution of 1 în 5;
    k) acesta/acestea a/au fost supus(e) unui test pentru detectarea pestei africane a calului aşa cum este descris în anexa D a Directivei Consiliului European nr. 90/426/CEE, în doua ocazii, efectuat pe probe de sânge prelevate într-un interval cuprins între 21 şi 30 de zile la data de ...........*(5) şi la data de ...........*(5), dintre care ultimul trebuie să fi fost prelevat într-o perioada de 10 zile înainte de export*(7), fie cu
    1. reacţii negative, dacă acesta/acestea nu a(u) fost vaccinat(e)*(4), fie
    2. fără să aibă un titru crescut de anticorpi, dacă acesta a fost vaccinat*(4)
    k) it/they was/were subjected to a test for African horse sickness as described în Annex D to Council Directive 90/426/EEC on two occasions, carried out on samples of blood taken with an interval of between 21 and 30 days, on ..........*(5) and on ........*(5), the second of which must have been taken within ten days of export*(7) either with negative
    1. reactions if it/they has/have not been vaccinated*(4), or
    2. without increase în antibody count if it/they has/have been vaccinated*(4);
    l) fie acesta/acestea nu a/au fost vaccinat(e) împotriva encefalomielitei ecvine venezuelene*(4)*(8) fie a/au fost vaccinat(e) la data de ..................*(5), aceasta fiind efectuată cu cel puţin şase luni înainte de preizolarea pentru export*(4);
    l) either it/they was/were not vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis*(4)*(8) or it/they was/were vaccinated on ...........*(5), this being at least six months prior to pre-export isolation*(4);
    m) fie, acesta/acestea a/au fost vaccinat(e) împotriva encefalomielitei de est şi de vest, cu un vaccin inactivat, la data de ...........*(5), aceasta fiind efectuat într-o perioada de şase luni şi cu cel puţin 30 zile înainte de export,*(4)*(8)*(9); sau acesta/acestea a/au fost supus(e) unui test de inhibare a hemaglutinării pentru detectarea encefalomielitei ecvine de est şi de vest, efectuat în doua ocazii, pe probe de sânge prelevate la un interval de 21 zile, la data de ..........*(5) şi la data de ..........*(5), dintre care cel de-al doilea trebuie să fi fost recoltat într-o perioada de 10 zile înainte de export, fie cu reacţii negative, dacă acesta/acestea nu a/au fost vaccinat(e)*(4), fie a/au fost detectat(e) fără un titru crescut de anticorpi, dacă acesta/acestea a/au fost vaccinat(e) cu mai mult de şase luni înainte*(4).
    m) either it/they was/were vaccinated against western and eastern equine encephalomyelitis with inactivated vaccine on .............*(5), this being within six months and at least 30 days of export*(4)*(8)*(9); or it/they was/were subjected to haemagglutination inhibition tests for western and eastern equine encephalomyelitis on two occasions, carried out on blood samples taken with an interval of 21 days on ...........*(5) and on ..........*(5), the second of which must have been taken within 10 days of export either with negative reactions, if it/they has/have not been vaccinated*(4) or without increase în antibody count, if it/they has/have been vaccinated more than six months ago*(4)
    IV. Animalul(ele) va/vor fi expediat(e) într-un vehicul curăţat şi dezinfectat în prealabil cu un dezinfectant recunoscut oficial în ţara de expediere şi proiectat astfel încât deşeurile animale, resturile de aşternut sau de furaje să nu poată să se scurgă în timpul transportului. Următoarea declaraţie semnată de proprietar sau reprezentantul legal al acestuia face parte din certificat.
    IV. The animal(s) will be sent în a vehicle cleaned and disinfected în advance with a disinfectant officiaily recognized în the country of dispatch and designed în a way that droppings, litter or fodder cainot escape during transportation. The following declaration signed by the owner or representative is part of the certificate.
    V. Certificatul este valabil pentru o perioada de 10 zile. În cazul transportului cu vaporul timpul se prelungeşte pe durata călătoriei.
    V. The certificate is valid for 10 days. In the case of transport by ship the time is prolonged by the time of the voyage.

┌───────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Data │ Locul │Ştampila(*) şi semnătura medicului│
│ Date │ Place │ veterinar oficial │
│ │ │Stamp(*) and signature of official│
│ │ │ veterinarian │
│───────────────────│──────────────────────│──────────────────────────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────┘
                    (Numele cu majuscule, calificare şi funcţia)
            (Name în block capitals, letters, qualification and title)


──────────
    * culoarea ştampilei trebuie să fie diferită de cea imprimata
    * the colour of the stamp must be different from that of the printing
──────────


                                        DECLARAŢIE
                                        DECLARATTON

    Eu, subsemnatul ...........................................................
                      (proprietar sau reprezentant*(2) al proprietarului a
                               animalului(elor) descris(e) mai sus)
                                (înscrieţi numele cu majuscule)
    I, the undersigned ........................................................
                 (owner or representative*(2) of the animal(s) described above)
                                  (insert name în block letters)
    declar:
    declare:
    1. animalul(ele) va/vor fi expediat(e) direct de la clădirile de expediere
către clădirile de destinaţie fără a intra în contact cu alte ecvidee care nu
sunt însoţite de un certificat echivalent;
    Transportul va fi efectuat astfel încât sănătatea şi bunăstarea
animalului(elor) să poată fi protejata(e) eficient.
    1. the animal(s) will be sent directly from the premises of dispatch to the
premises of destination without coming into contact with other equidae not
accompanied by an equivalent certificate;
    The transportation will be effected în such a way that health and well-being
of the animal(s) can be protected effectively;
    2. Animalul(ele) fie a rămas în ..................... (ţara exportatoare) de
la naştere, sau a/au intrat în ţara exportatoare cu cel puţin 90 zile înainte
de aceasta declaraţie*(3).
         ........................... ............................
                (Locul, data) (Semnătura)
    2. The animal(s) has/have either remained în .....................
(exporting country) since birth, or entered the exporting country at least
90 days prior to this declaration*(3).
         ........................... ............................
                (Place, date) (Signature)


──────────
    *(1) Parte a teritoriului în concordanta cu articolul 13 alin. (2) al directivei 90/426/EEC (Ordinul MAAP nr. 65/2002)
    *(1) Part of the territory în accordance with Article 13 (2) of Directive 90/426/EEC (MAAP Order no. 65/2002)
    *(2) Certificatul trebuie să fie emis pe data îmbarcării animalului(elor) de expediat către România. Acesta trebuie să însoţească transportul şi să cuprindă numai animale transportate în acelaşi vagon, camion, avion sau vapor şi aduse direct către abator.
    *(2) The certificate must be issued on the day of loading of the animal(s) for dispatch to România. It must accompany the consigment and covers only animals transported în the same railway wagon, lorry, aircraft or ship and taken directly to the slaughterhouse.
    *(3) Grupa A
      Elveţia, Groenlanda, Islanda,
    Grupa B
      Australia, Bulgaria, Belarus, Cipru, Republica Ceha, Estonia, Croaţia, Ungaria, Lituania, Latvia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Noua Zeelanda, Polonia, România, Rusia*(1), Republica Slovaca, Slovenia, Ukraine, Republica Federativă Yugoslavia.
    Grupa C
      Canada, Statele Unite ale Americii
    Grupa D
      Argentina, Brazilia*(1), Chile, Cuba, Paraguay, Uruguay
    Grupa E
      Algeria, Israel, Malta, Mauritania, Maroc, Tunisia,
    *(3) Group A
     Switzerland, Greenland, Iceland,
   Group B
     Australia, Bulgaria, Belarus, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Croaţia, Hungary, Lithuania, Latvia, Formel Yugoslav Republic of Macedonia, New Zeeland, Poland, România, Russia*(1), Slovak Republic, Slovenia, Ukraine, Federal Republic of Yugoslavia
    Group C
      Canada, United States of America
    Group D
      Argentina, Brazil*(1), Chile, Cuba, Paraguay, Uruguay
    Group E
      Algeria, Israel, Malta, Mauritius, Morocco, Tunisia,
    *(4) Şterge după caz
    *(4) Delete as appropriate.
    *(5) Înscrie data.
    *(5) Insert date.
    *(6) Testele solicitate pentru morva nu se aplica pentru ţările listate la grupa A şi C: Australia şi Noua Zeelandă
    *(6) The required test for glanders does not apply for the countries listed în Groups A and C: Australia and New Zeeland
    *(7) Se va aplica numai ţărilor listate mai sus la Grupa E
    *(7) Applies only în countries listed în Group E above
    *(8) Se va aplica numai ţărilor listate mai sus la Grupa D
    *(8) Applies only to countries listed în Group D above
    *(9) Se va aplica numai ţărilor listate mai sus la Grupa C
    *(9) Applies only to countries listed în Group C above
──────────

                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016