Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele octombrie 2003 Twitter Facebook

Acte altele octombrie 2003

Monitorul Oficial 767 din 31 Octombrie 2003 (M. Of. 767/2003)

 CONSTITUŢIE*) din 21 noiembrie 1991 EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003

──────────*) modificată şi completată prin legea de revizuire a constituţiei româniei nr. 429/2003, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicată de consiliul legislativ, în temeiul art. 152 din constituţie, cu reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare (art. 152 a devenit, în forma republicată, art. 156).──────────legea de revizuire a constituţiei româniei nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul naţional din 18-19 octombrie 2003 şi a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a hotărârii curţii constituţionale ...

Monitorul Oficial 762 din 30 Octombrie 2003 (M. Of. 762/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.219 din 14 octombrie 2003 privind stabilirea cuantumurilor alocaţiilor zilnice de hrana pentru consumurile colective din unităţile de învăţământ special EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 30 octombrie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 6 din ordonanţa guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1cuantumurile alocaţiilor zilnice de hrana pentru consumurile colective din unităţile de învăţământ special se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 1.217/2000 privind stabilirea alocaţiilor de hrană pentru consumurile colective din unităţile de învăţământ special din subordinea ministerului educaţiei naţionale, ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.218 din 14 octombrie 2003 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, municipiului Ploieşti, judeţul Prahova EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 762 din 30 octombrie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie, al art. 30 alin. (2) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi al art. 19 lit. a) din legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. 1se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2003 cu suma de 1.500.000 mii lei, pentru judeţul prahova, din fondul de rezerva bugetară la dispoziţia guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003, şi alocarea acesteia municipiului ploiesti, judeţul prahova, pentru finanţarea unor lucrări la reţelele tehnico-edilitare, ...

Monitorul Oficial 760 din 29 Octombrie 2003 (M. Of. 760/2003)

ACT CONSTITUTIV din 14 octombrie 2003 al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 760 din 29 octombrie 2003

Cap. i denumirea, forma juridicã, sediul, durata şi emblema art. 1 (1) denumirea societãţii este fondul naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii - s.a., denumit în continuare f.n.g.c.i.m.m. - s.a. (2) În toate documentele oficiale emise de f.n.g.c.i.m.m. - s.a. vor fi menţionate: a) denumirea - fondul naţional de garantare a creditelor pentru Întreprinderile mici şi mijlocii - s.a. sau f.n.g.c.i.m.m. - s.a.; b) capitalul social; c) sediul central; d) codul unic ...

Monitorul Oficial 756 din 29 Octombrie 2003 (M. Of. 756/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.207 din 14 octombrie 2003 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi în lacul de acumulare Stanca-Costeşti, semnat la Stanca la 1 august 2003 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 756 din 29 octombrie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 5 alin. 1 din legea nr. 4/1991 privind încheierea şi ratificarea tratatelor, cu completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicse aprobă acordul dintre guvernul româniei şi guvernul republicii moldova privind cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în raul prut şi în lacul de acumulare stanca-costesti, semnat la stanca la 1 august 2003.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,ilie sarbuministrul afacerilor externe,mircea geoanabucureşti, 14 octombrie 2003.nr. 1.207.acord

CERINTE din 19 iunie 2003 pentru autorizarea laboratoarelor de mediu EMITENT: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 29 octombrie 2003

A. laboratoare de referinta laboratoarele de referinta pentru masurarile de mediu din sistemul ministerului apelor si protectiei mediului (mapm) sunt laboratoare care coordoneaza din punct de vedere tehnic si stiintific activitatea de monitorizare a factorilor de mediu si de efectuare a masurarilor de mediu. ele trebuie sa respecte urmatoarele cerinte: 1. sa fie permanent disponibile autoritatii de mediu pentru executarea atributiilor prezentate in cap. iv pct. 3.1 din anexa nr. 1 la ordin; 2. sa detina documente doveditoare privind independenta si impartialitatea lor, care sa le permita recunoasterea ca laborator neutru; ...

Monitorul Oficial 751 din 27 Octombrie 2003 (M. Of. 751/2003)

 NORME din 17 octombrie 2003 pentru reglementarea sistemului de asigurări de răspundere civilă pentru furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care intra în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 751 din 27 octombrie 2003

──────────aprobate prin decizia nr. 796 din 17 octombrie 2003, publicată în monitorul oficial nr. 751 din 27 octombrie 2003.──────────În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, asigurarea de răspundere civilă în domeniul medical este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.prezentele norme precizează modul în care furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care intră în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate pot realiza aceasta obligaţie stabilită prin lege.cap. ...

Monitorul Oficial 731 din 20 Octombrie 2003 (M. Of. 731/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.199 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2000 privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de munca provenite din activitatea miniera şi din activităţi conexe acesteia EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 731 din 20 octombrie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al pct. 5 al lit. a din anexa nr. 1 şi al pct. 3 al părţii b din anexa nr. 2 la acordul de împrumut dintre românia şi banca internationala pentru reconstrucţie şi dezvoltare privind finanţarea proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari s.u.a., semnat la bucureşti la 13 octombrie 1999, ratificat prin ordonanţa guvernului nr. 11/2000, aprobată cu modificări prin legea nr. 168/2000,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 1.005/2000 privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin agenţia naţionala pentru dezvoltarea şi implementarea programelor ...

Monitorul Oficial 715 din 14 Octombrie 2003 (M. Of. 715/2003)

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 715 din 14 octombrie 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.art. ilegea nr. 360/2002 privind statutul politistului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"art. 4(1) politistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, constituţia şi legile tarii, jurământul de credinţa faţă de românia, prevederile regulamentelor de serviciu şi sa îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesională."2. alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(3) ...

Monitorul Oficial 710 din 10 Octombrie 2003 (M. Of. 710/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 24 din 9 octombrie 2003 pentru prelungirea termenului prevăzut de art. 4 din Hotărârea Parlamentului României nr. 18/2003 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 710 din 10 octombrie 2003

În temeiul art. 64 din constituţia româniei,parlamentul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unictermenul prevăzut de art. 4 din hotărârea parlamentului româniei nr. 18/2003 privind constituirea comisiei comune a camerei deputaţilor şi senatului pentru elaborarea propunerilor legislative privind legile electorale se prelungeşte până la data de 30 noiembrie 2003.aceasta hotărâre a fost adoptată de camera deputaţilor şi de senat în şedinţa comuna din 9 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din constituţia româniei.preŞedintele camerei deputaŢilorvaler dorneanupreŞedintele senatuluinicolae vacaroiubucureşti, 9 octombrie 2003.nr. 24.---------

Monitorul Oficial 702 din 07 Octombrie 2003 (M. Of. 702/2003)

PROGRAMA ANALITICA din 23 septembrie 2003 a cursurilor de formare profesionala pentru asistentii maternali profesionisti EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITATII SOCIALE SI FAMILIEI - AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA COPILULUI SI ADOPTIE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 7 octombrie 2003

Programa analitica a cursurilor de formare profesionalã pentru asistentii maternali profesionisti cuprinde: - 3 module (modulele 1, 2 şi 3) sau 9 sesiuni (o sesiune = 2, maximum 3 ore) minimum obligatorii pentru atestare; - 4 module specializate (modulele 4, 5, 6 şi 7), care sunt opţionale şi care, în funcţie de specializarea asistentului maternal profesionist, denumit în continuare amp, abordeaza o tematica diversificata. atât modulele obligatorii, cat şi cele opţionale au tematica şi durata la nivelul minim obligatoriu şi conţin elemente de predare a unor informaţii privind cunoaşterea primara şi ...

Monitorul Oficial 698 din 06 Octombrie 2003 (M. Of. 698/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 1.140 din 25 septembrie 2003 pentru modificarea lit. a) a art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicaţii ale Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 698 din 6 octombrie 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. uniclitera a) a articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 1.019/2001 privind garantarea unui credit extern pentru retehnologizarea echipamentelor de radiocomunicatii ale societăţii naţionale de radiocomunicatii - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 659 din 19 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:"a) în anul 2002, 85 milioane dolari s.u.a., precum şi dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente pentru retehnologizarea echipamentelor de radiodifuziune sonora şi radiodifuziune televizata şi extinderea reţelei de acces în banda 26 ghz şi 3,5 ghz, precum şi pentru realizarea centrului ...

Monitorul Oficial 699 din 06 Octombrie 2003 (M. Of. 699/2003)

 INSTRUCŢIUNI din 19 septembrie 2003 privind constituirea şi utilizarea veniturilor cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tarifele pentru energia electrică şi termica EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 699 din 6 octombrie 2003

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.236/154/2003, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 699 din 6 octombrie 2003.──────────potrivit art. 10 alin. (3) din legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, veniturile şi cheltuielile fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic s-au introdus în bugetul de stat ca venituri şi cheltuieli cu destinaţie specială, urmând regulile şi principiile acestui buget.cap. iconstituirea veniturilor cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice1. veniturile cu destinaţie specială pentru dezvoltarea sistemului energetic se constituie din taxele de dezvoltare cuprinse în tarifele în vigoare stabilite pentru energia electrica şi termica livrata de ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016