Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 89 din 2 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 715 din 14 octombrie 2003
    În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,
    Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 iunie 2002, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Politistul este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile tarii, jurământul de credinţa faţă de România, prevederile regulamentelor de serviciu şi sa îndeplinească ordinele şi dispoziţiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea sa profesională."

    2. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru unele funcţii pot fi încadraţi direct sau transferati din instituţiile publice de apărare şi siguranţa naţionala specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale."

    3. Alineatul (4) al articolului 9 va avea următorul cuprins:
    "(4) Admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor se realizează prin concurs."

    4. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Încadrarea unor specialişti în poliţie se realizează prin concurs sau examen, după caz."

    5. Litera a) a alineatului (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
    "a) să fie apta din punct de vedere medical, fizic şi psihic;"

    6. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:
    "(2) În primul an de activitate, poliţiştii încadraţi direct trebuie să urmeze un curs de formare în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor."

    7. Alineatul (1) al articolului 11 va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin structurile de specialitate, asigura pregătirea continua a politistilor pentru ridicarea nivelului profesional."

    8. Punctul I al alineatului (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:
    "I. Corpul ofiţerilor de poliţie:
    a) chestor general de poliţie;
    b) chestor-şef de poliţie;
    c) chestor principal de poliţie;
    d) chestor de poliţie;
    e) comisar-şef de poliţie;
    f) comisar de poliţie;
    g) subcomisar de poliţie;
    h) inspector principal de poliţie;
    i) inspector de poliţie;
    j) subinspector de poliţie."

    9. Alineatul (1) al articolului 15 va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Acordarea gradelor profesionale se face prin avansare de către:
    a) Preşedintele României, pentru ofiţerii de poliţie la gradul de chestor de poliţie, chestor principal de poliţie, chestor-şef de poliţie şi chestor general de poliţie, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor;
    b) ministrul administraţiei şi internelor, pentru ceilalţi ofiţeri de poliţie, la propunerea inspectorului general al Poliţiei Române;
    c) inspectorul general al Poliţiei Române şi şefii celorlalte structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pentru agenţii de poliţie."

    10. Alineatul (2) al articolului 15 se abrogă.
    11. Litera a) a alineatului (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
    "a) să aibă împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut sau sa îl implineasca în cursul anului calendaristic respectiv, cu excepţia comisarilor-şefi de poliţie cu o vechime minima de 2 ani în gradul profesional, care au îndeplinit cel puţin 5 ani funcţii cu gradul profesional de chestor de poliţie sau general de brigada ori superioare;"

    12. Alineatul (2) al articolului 16 va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru obţinerea gradelor profesionale de comisar-şef, subcomisar şi agent-şef, politistul este obligat sa absolveasca un curs de capacitate profesională ale cărui organizare şi desfăşurare pentru fiecare categorie vor fi stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, iar pentru obţinerea gradului profesional de chestor este necesară promovarea examenului organizat în acest scop."

    13. După alineatul (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) La calculul stagiului minim în gradul profesional nu se ia în considerare timpul în care politistul a absentat de la program datorită incapacităţii temporare de muncă şi a concediilor de maternitate, respectiv cele pentru îngrijirea copilului, dacă absentele insumeaza 365 de zile pe parcursul a 2 ani calendaristici consecutivi."

    14. Litera a) a punctului I de la articolul 17 va avea următorul cuprins:
    "a) chestor-şef de poliţie - 2 ani;"

    15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Posturile de conducere se ocupa, de regula, prin examen sau concurs, după caz, în situaţiile şi în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."

    16. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Acordarea gradelor profesionale următoare în cadrul aceleiaşi categorii se face în ordinea ierarhica a gradelor, în limita numărului de posturi prevăzute cu gradele respective, aprobat de ministrul administraţiei şi internelor.
    (2) Politistul care a dobândit titlul ştiinţific de doctor sau doctor docent, în specializările corespunzătoare cerinţei postului, este exceptat de la condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2).
    (3) Ofiţerul de poliţie care a absolvit cursuri postuniversitare cu durata de cel puţin un an în specializările corespunzătoare cerinţei postului este exceptat de la condiţiile prevăzute la art. 16 alin. (2), mai puţin de la cea referitoare la acordarea gradului profesional de chestor.
    (4) Specialitatile studiilor superioare, ale cursurilor postuniversitare şi ale titlurilor ştiinţifice prevăzute la alin. (2) şi (3) se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."

    17. Alineatele (3), (4) şi (5) ale articolului 21 vor avea următorul cuprins:
    "(3) La absolvirea Colegiului de poliţie sau a Facultăţii de drept din cadrul Academiei de Poliţie <<Alexandru Ioan Cuza>> a Ministerului Administraţiei şi Internelor, politistului i se acordă gradul profesional de subinspector de poliţie şi este încadrat ca debutant pe o perioadă de stagiu de 8 şi, respectiv, 12 luni.
(4) Politistilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2) şi (3) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Încadrarea acestora se face pe o perioadă de proba de 6 luni, 8 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat.
(5) La expirarea perioadei de stagiu sau de proba, politistul susţine examenul de definitivare în profesie. Politistul declarat nepromovat este îndepărtat din poliţie."

    18. Alineatul (4) al articolului 22 va avea următorul cuprins:
    "(4) Poliţiştii se încadrează în funcţii de execuţie prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult 3 trepte faţă de cele pe care le au, potrivit normelor de competenţa aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."

    19. După alineatul (5) al articolului 22 se introduc 3 noi alineate, alineatele (6), (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(6) Pentru motive temeinic justificate, poliţiştii pot fi numiţi, la solicitarea acestora, în funcţii inferioare gradelor profesionale pe care le au.
(7) Poliţiştii sunt numiţi şi eliberaţi în/din funcţii potrivit normelor de competenţa aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.
(8) În situaţii temeinic justificate, altele decât cele prevăzute la art. 65, stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, poliţiştii pot fi puşi la dispoziţia unităţii pe o perioadă de cel mult 3 luni, timp în care vor beneficia de drepturile băneşti avute, cu excepţia indemnizaţiei de comanda, după caz. În cazuri excepţionale, cu aprobarea ministrului administraţiei şi internelor, acest termen poate fi prelungit o singură dată, cu încă cel mult 3 luni."

    20. Litera b) a alineatului (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:
    "b) documentele privind evaluarea anuală a activităţii acestuia, avansarile în funcţii, grade sau categorii, recompensele acordate, precum şi sancţiunile ce i-au fost aplicate, ordonate cronologic şi fără discontinuitati;"

    21. Alineatul (3) al articolului 25 va avea următorul cuprins:
    "(3) Politistul îşi poate consulta dosarul personal, iar, la cerere, i se vor elibera copii de pe actele existente, care nu conţin informaţii clasificate, în condiţiile legii."

    22. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Activitatea şi conduita politistului sunt evaluate o dată pe an, iar concluziile se consemnează în evaluarea de serviciu, cu acordarea unuia dintre următoarele calificative: "excepţional", "foarte bun", "bun", "satisfăcător", "nesatisfăcător"."

    23. Literele j), k) şi o) ale alineatului (1) al articolului 28 vor avea următorul cuprins:
    "j) decontarea cheltuielilor de transport în cazul deplasarii în interesul serviciului, mutării în alte localităţi şi o dată pe an pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;
    ................................................................
    o) consultanţa juridică asigurata de unitate, la cerere."

    24. Alineatul (3) al articolului 29 va avea următorul cuprins:
    "(3) Poliţiştii decorati cu Ordinul Meritul Militar şi Semnul onorific În Serviciul Armatei îşi păstrează toate drepturile dobândite anterior intrării în vigoare a prezentei legi."

    25. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 29^1
    (1) Se instituie Semnul onorific În Serviciul Poliţiei, care se va reglementa prin lege specială.
    (2) Semnul onorific În Serviciul Poliţiei se conferă politistilor pentru activitatea desfăşurată timp de 15, 20, respectiv 25 de ani ca politisti şi/sau militari."

    26. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 37^1
    La decesul unui poliţist, Ministerul Administraţiei şi Internelor acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, după caz, un ajutor suplimentar de deces egal cu de doua ori salariul de baza avut."

    27. Litera i) a alineatului (1) al articolului 45 va avea următorul cuprins:
    "i) să deţină orice alta funcţie publică sau privată pentru care este retribuit, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică."

    28. Articolul 46 va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    Politistul poate fi mutat într-o alta unitate, aflată în aceeaşi localitate sau în alta localitate decât cea de domiciliu, în următoarele situaţii:
    a) în interesul serviciului;
    b) la cerere."

    29. Articolul 47 va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) Politistul poate fi delegat, detaşat ori transferat, potrivit normelor de competenţa aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, în condiţiile legii.
    (2) Detasarea politistilor, cu acordul lor, în cadrul organelor speciale din structura autorităţilor publice se face pe perioada stabilită prin dispoziţiile legale în vigoare.
    (3) La încetarea detaşării, politistul va fi numit într-o funcţie echivalenta celei din care a fost detaşat, dacă este vacanta, sau în alta funcţie corespunzătoare gradului profesional deţinut, în condiţiile prezentei legi.
    (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi politistilor care au desfăşurat misiuni internaţionale sau au participat la cursuri în străinătate, la încetarea acestor situaţii."

    30. Alineatul (5) al articolului 49 va avea următorul cuprins:
    "(5) Organele de conducere ale Corpului vor fi alese din 4 în 4 ani şi vor reprezenta, în mod proporţional, toate categoriile de politisti. Pe durata mandatului, poliţiştii aleşi în organele de conducere vor fi detasati, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."

    31. Literele c) şi f) ale articolului 50 se abrogă.
    32. După litera j) a articolului 57 se introduce o noua litera, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) încălcarea prevederilor referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţiile stabilite prin lege."

    33. Articolul 58 va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate politistului sunt:
    a) mustrare scrisă;
    b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5-20% pe o perioadă de 1-3 luni;
    c) amânarea promovării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
    d) destituirea din poliţie."

    34. Alineatele (1), (7) şi (9) ale articolului 59 vor avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    (1) Sancţiunile disciplinare se stabilesc şi se aplică numai după cercetarea prealabilă şi după consultarea consiliilor de disciplina, cu excepţia sancţiunilor prevăzute la art. 58 lit. a) şi b), care se pot aplica fără consultarea consiliilor de disciplina.
    ................................................................
    (7) În faţa consiliilor de disciplina politistul are dreptul de a fi asistat de un alt poliţist, ales de către acesta sau desemnat de Corp.
    ................................................................
    (9) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 60 de zile de la finalizarea cercetării prealabile, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei."

    35. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    (1) Aplicarea sancţiunilor disciplinare se face potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, după expirarea termenului de contestare, prevăzut la art. 61 alin. (1)."

    36. Alineatul (1) al articolului 61 va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Politistul poate contesta sancţiunea disciplinară aplicată, în termen de 5 zile de la luarea la cunoştinţa, şefului ierarhic superior celui care a aplicat sancţiunea. Acesta se pronunţa prin decizie motivată, în termen de 15 zile."

    37. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 65 vor avea următorul cuprins:
    "(2) Pe timpul urmăririi penale şi judecării pentru infracţiuni săvârşite din culpa, politistul este pus la dispoziţie. Politistul pus la dispoziţie îndeplineşte numai acele sarcini şi atribuţii de serviciu stabilite, în scris, de şeful unităţii de poliţie şi beneficiază de drepturile băneşti corespunzătoare gradului profesional pe care îl are, la nivelul de baza, precum şi de celelalte drepturi prevăzute în prezenta lege.
(3) În cazul în care s-a pus în mişcare acţiunea penală pentru săvârşirea unei infracţiuni contra păcii sau omenirii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedica înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a oricărei alte infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei de poliţist, precum şi pe timpul arestării preventive, politistul este suspendat din funcţie. În perioada suspendării politistul nu beneficiază de nici un drept dintre cele prevăzute în prezenta lege şi este obligat sa predea armamentul, legitimatia şi insigna."

    38. Capitolul V va avea următorul titlu:
    "Încetarea raporturilor de serviciu ale politistilor"

    39. Articolele 67 şi 68 se abrogă.
    40. Articolul 69 va avea următorul cuprins:
    "ART. 69
    (1) Încetarea raporturilor de serviciu ale politistului se dispune în mod corespunzător de către persoanele care, potrivit art. 15, au competenţa de acordare a gradelor profesionale şi are loc:
    a) la împlinirea vârstei şi a vechimii în serviciu, necesare pensiei de serviciu;
    b) la pierderea capacităţii de muncă, în condiţiile legii;
    c) la împlinirea limitei de vârsta în grad;
    d) la cerere;
    e) la numirea într-o alta funcţie publică;
    f) prin demisie;
    g) la destituirea din poliţie;
    h) la acordarea calificativului <<nesatisfăcător>>;
    i) când este condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepţia cazurilor în care s-a dispus suspendarea executării pedepsei închisorii sau amenzii penale pentru infracţiuni săvârşite din culpa, pe baza aprobării persoanelor care au acordat gradele profesionale prevăzute la art. 15;
    j) când, în urma reorganizării activităţii Ministerului Administraţiei şi Internelor sau a unei unităţi de poliţie ori a reducerii unor posturi de natura celui ocupat de politistul respectiv, nu sunt posibilităţi pentru ca acesta să fie încadrat într-o funcţie similară în aceeaşi unitate sau în alte unităţi;
    k) când nu promovează examenul de definitivare prevăzut la art. 21 alin. (5);
    l) când s-a stabilit ca a fost încadrat în mod fraudulos în poliţie, chiar dacă aceasta situaţie a fost depistata ulterior;
    m) în situaţia nedefinitivarii de către agenţii de poliţie a studiilor prevăzute la art. 73 alin. (8).
    (2) Raporturile de serviciu ale politistului nu pot inceta prin demisie la instituirea stării de urgenta sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi de război."

    41. După articolul 69 se introduce un nou articol, articolul 69^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 69^1
    (1) Limitele de vârsta în gradul profesional până la care poliţiştii pot fi mentinuti în serviciu sunt:
    a) pentru agenţii şi ofiţerii de poliţie, până la gradul de comisar-şef - 55 de ani;
    b) pentru ofiţerii de poliţie cu gradul de chestor de poliţie ori superioare - 60 de ani.
    (2) Chestorii de poliţie, chestorii principali de poliţie, chestorii şefi de poliţie şi chestorii generali de poliţie a căror stare de sănătate le permite rezolvarea în foarte bune condiţii a atribuţiilor ce le revin pot fi mentinuti în serviciu până la vârsta de 62 de ani.
    (3) Comisarii-şefi de poliţie pot fi mentinuti în activitate până la vârsta de 57 de ani, dacă starea de sănătate le permite îndeplinirea atribuţiilor.
    (4) Pentru ofiţerii prevăzuţi la alin. (2) şi (3), aprobarea de menţinere în serviciu se da semestrial de către ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea sefilor ierarhici ai acestora."

    42. La articolul 73 alineatul (1) litera A, literele i) şi j) vor avea următorul cuprins:
    "i) general-locotenent - chestor-şef de poliţie;
    j) general - chestor general de poliţie."

    43. Alineatele (2), (3), (7), (8) şi (11) ale articolului 73 vor avea următorul cuprins:
    "(2) Echivalarea gradelor privind agenţii şi ofiţerii de poliţie este valabilă şi în cazul încetării raporturilor de serviciu ale politistilor, precum şi în cazul mutării cadrelor militare sau a politistilor între unităţile de poliţie şi celelalte unităţi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor ori în cazul transferului la/de la alte instituţii din sistemul de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, după caz.
(3) Comisarilor-şefi de poliţie care au o vechime în gradul profesional sau în gradul de colonel de minimum 5 ani şi au fost încadraţi în această perioadă cel puţin 3 ani în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grad profesional de chestor de poliţie sau general de brigada ori superioare şi au fost apreciati în ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin <<foarte bun>>, la încetarea raporturilor de serviciu li se poate acorda gradul profesional de chestor de poliţie, în condiţiile prezentei legi.
    .................................................................
(7) Agenţii de poliţie care au absolvit studii superioare au dreptul de a participa la concursul pentru ocuparea posturilor de ofiţeri vacante, în condiţiile prezentei legi.
(8) Perioada acordată politistilor pentru definitivarea studiilor necesare echivalării în gradele corespunzătoare funcţiei pe care o deţin, conform prevederilor alin. (1), este de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Dacă după expirarea perioadei de 5 ani poliţiştii nu şi-au definitivat studiile necesare echivalării în gradele profesionale pe care le au, ofiţerii de poliţie vor fi încadraţi în categorii şi grade profesionale corespunzătoare pregătirii, iar agenţilor de poliţie le vor inceta raporturile de serviciu.
    ................................................................
(11) Acordarea gradelor profesionale la încadrarea directa a politistilor se face potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."

    44. Alineatul (1) al articolului 74 va avea următorul cuprins:
    "ART. 74
    (1) Evidenta politistilor pe timpul şi după încetarea raporturilor de serviciu, precum şi modalităţile de păstrare a acesteia se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."

    45. Articolul 76 va avea următorul cuprins:
    "ART. 76
    (1) Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi personalului Poliţiei de Frontiera Române, Direcţiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei, Oficiului Naţional pentru Refugiati, Direcţiei generale de informaţii şi protecţie interna, unităţilor de învăţământ ale poliţiei şi structurilor corespondente din cadrul Academiei de Poliţie <<Alexandru Ioan Cuza>>, precum şi personalului unităţilor din aparatul central al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al structurilor subordonate acestuia.
    (2) Competentele stabilite inspectorului general al Poliţiei Române prin prezenta lege se exercită pentru personalul din structurile prevăzute la alin. (1) de către conducătorii acestora."

    46. Articolul 78 va avea următorul cuprins:
    "ART. 78
    (1) Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale altor acte normative în vigoare aplicabile funcţionarului public, în situaţia în care domeniile respective nu sunt reglementate în legislaţia specifică politistului.
    (2) Până la intrarea în vigoare a legii privind salarizarea politistilor, acestora le sunt aplicabile dispoziţiile legale referitoare la salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala.
    (3) Până la intrarea în vigoare a legii privind pensiile politistilor, acestora le sunt aplicabile dispoziţiile legale referitoare la pensionarea cadrelor militare.
    (4) Modul de aplicare a prevederilor alin. (2) şi (3) se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."

    47. În tot cuprinsul Legii nr. 360/2002 referirile la "Ministerul de Interne" şi la "ministrul de interne" se înlocuiesc cu "Ministerul Administraţiei şi Internelor" şi "ministrul administraţiei şi internelor".

    ART. II
    Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NASTASE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                    Ioan Rus
                    Ministrul muncii,
                    solidarităţii sociale şi familiei,
                    Elena Dumitru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Mihai Nicolae Tănăsescu

    Bucureşti, 2 octombrie 2003.
    Nr. 89.

    ------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016