Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   HOTĂRÂRE nr. 1.199 din 9 octombrie 2003  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2000 privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de munca provenite din activitatea miniera şi din activităţi conexe acesteia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 HOTĂRÂRE nr. 1.199 din 9 octombrie 2003 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.005/2000 privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de munca provenite din activitatea miniera şi din activităţi conexe acesteia

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 731 din 20 octombrie 2003
    În temeiul art. 107 din Constituţie şi al pct. 5 al lit. A din anexa nr. 1 şi al pct. 3 al părţii B din anexa nr. 2 la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internationala pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de închidere a minelor şi de atenuare a impactului social, în valoare de 44,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Bucureşti la 13 octombrie 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 11/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 168/2000,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
    ART. I
    Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2000 privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de muncă provenite din activitatea miniera şi din activităţi conexe acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:
    "H O T A R A R E
    privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare,
    prin Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi
    Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor
    Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării
    şi instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele
    miniere cu grave dezechilibre economice şi sociale,
    ca urmare a restructurării sectorului minier"

    2. Anexa "Ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare prin Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de muncă provenite din activitatea miniera şi din activităţile conexe acesteia" se modifica şi se completează după cum urmează:
    2.1. Titlul anexei va avea următorul cuprins:
    "GHIDUL DE PROCEDURI
    pentru acordarea de stimulente financiare, prin
    Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea
    Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere,
    antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii
    persoanelor fără loc de muncă din zonele miniere"

    2.2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Pentru a beneficia de stimulente financiare, solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să fie persoane fizice autorizate potrivit legii sau persoane juridice legal constituite, cu capital majoritar privat;
    b) sa desfăşoare (în prezent sau în viitor) activitate economică în zona de operare;
    c) sa nu se afle în stare de insolventa;
    d) sa nu înregistreze datorii la plata obligaţiilor salariale;
    e) sa nu înregistreze datorii la bugetul de stat, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
    f) sa nu fi fost parte într-un contract anterior finanţat de organisme şi bănci internaţionale, care a încetat din cauza nerespectării de către solicitantul de stimulente financiare a termenelor şi condiţiilor contractuale;
    g) să prezinte o recomandare din partea consorţiului local privind comportamentul civic al solicitantului;
    h) să prezinte oferta publică de locuri de muncă vacante, potrivit anexei nr. 9A la contractul-cadru, cuprinzând numărul de posturi solicitat, criteriile de selecţie, salariile nete şi instruirea oferită, care să fie transmisă la sediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi colectivului zonal;
    i) sa nu fi derulat, cu mai puţin de 12 luni înainte de solicitarea de stimulente financiare, un program de restructurare în zona de operare, din care să fi rezultat reduceri de personal pentru locuri de muncă similare celor pentru care solicită stimulente financiare.
    (2) Antreprenorii care încheie un nou contract în timpul derulării unui contract existent sau într-o perioadă de maximum 3 luni de la încetarea ultimului contract pentru acordarea de stimulente financiare vor depune o documentaţie simplificata, conform anexei nr. 1A la prezentul ghid de proceduri."

    2.3. După litera e) a articolului 8 se introduce o noua litera, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) sa nu fi fost angajat şi instruit anterior în condiţiile prezentului ghid de proceduri."

    2.4. Litera a) a articolului 11 va avea următorul cuprins:
    "a) valoarea stimulentului financiar ce revine pentru fiecare loc de muncă ocupat în conformitate cu prevederile prezentului ghid de proceduri sa reprezinte echivalentul în lei al sumei de maximum 960 dolari S.U.A./an/post pentru un program de lucru de 40 de ore/săptămâna;"

    3. Literele e), f), i) şi j) din anexa nr. 2 la ghidul de proceduri se modifica şi vor avea următorul cuprins:
    "e) persoane fără loc de muncă - şomeri, persoane în căutarea unui loc de muncă înregistrate la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, cu domiciliul în una dintre localităţile aflate în aria de operare a ghidului de proceduri;
f) angajaţi - persoane fără loc de muncă încadrate cu contract individual de muncă sau având calitatea de angajat propriu şi pregătite de angajatori, în conformitate cu prevederile ghidului de proceduri;
    ................................................................
    i) solicitant - persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale autorizate în condiţiile legii şi persoane juridice legal constituite, cu capital majoritar privat, care desfăşoară activităţi economice în zona de operare precizată în ghidul de proceduri şi care îşi asuma obligaţia angajării şi instruirii pentru o perioadă de minimum 12 luni a persoanelor fără loc de muncă, cu condiţia acordării de către AND de stimulente financiare pentru fiecare post ocupat;
    j) angajator - solicitantul căruia, în baza contractului încheiat cu AND, îi revine obligaţia angajării şi instruirii persoanelor fără loc de muncă;"

    4. Literele n) şi o) din anexa nr. 2 la ghidul de proceduri se abrogă.

    ART. II
    După anexa nr. 1 la ghidul de proceduri se introduce o noua anexa, anexa nr. 1A, care va avea conţinutul anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

    ART. III
    Anexele nr. 4, 7, 9 şi 9B la ghidul de proceduri se modifica şi se înlocuiesc cu anexele nr. 2, 3, 4 şi, respectiv, 5 la prezenta hotărâre.

    ART. IV
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

    ART. V
    Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2000 privind măsuri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării şi instruirii persoanelor fără loc de muncă provenite din activitatea miniera şi din activităţi conexe acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    ADRIAN NASTASE
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei şi comerţului,
                    Dan Ioan Popescu
                    Ministrul muncii,
                    solidarităţii sociale şi familiei,
                    Elena Dumitru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Mihai Nicolae Tanasescu

    Bucureşti, 9 octombrie 2003.
    Nr. 1.199.
    ANEXA 1


    -------
    (Anexa nr. 1A la ghidul de proceduri)
    -------------------------------------
    CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

    a solicitanţilor de stimulente financiare,
    documentele şi autorităţile care le certifica
    (documentaţie simplificata)

    ┌───────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
    │ Autoritatea │ Documentul care │ │
    │care certifica │ certifica respectarea │ Condiţia de eligibilitate │
    │ condiţia de │ condiţiei │ │
    │eligibilitate │ de eligibilitate │ │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Casa judeteana │Scrisoare de confirmare │Solicitantul nu înregistrează datorii│
    │de pensii │ │la plata obligaţiilor faţă de │
    │ │ │bugetul asigurărilor sociale de stat.│
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Casa de │Scrisoare de confirmare │Solicitantul nu înregistrează datorii│
    │asigurări │ │la plata obligaţiilor faţă de Fondul │
    │sociale de │ │naţional unic de asigurări sociale │
    │sănătate │ │de sănătate. │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Consortiul │Recomandare │Solicitantul are un comportament │
    │local │ │civic corespunzător. │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Agenţia │Scrisoare de confirmare │Solicitantul nu înregistrează datorii│
    │judeteana │ │la plata obligaţiilor faţă de bugetul│
    │pentru ocuparea│ │asigurărilor pentru şomaj. │
    │forţei de muncă│ │ │
    │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ │Copie a solicitării │Dovada publicării şi transmiterii │
    │ │publice de angajare │către Agenţia pentru ocuparea forţei │
    │ │cu nr. de înregistrare │de muncă judeteana sau a municipiului│
    │ │la Agenţia judeteana │ Bucureşti a solicitării de angajare.│
    │ │pentru ocuparea forţei │ │
    │ │de muncă │ │
    │ │Copie a solicitării │ │
    │ │publice de angajare cu │ │
    │ │nr. de înregistrare │ │
    │ │la AND │ │
    │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ │Adeverinta │Solicitantul nu a derulat, cu mai │
    │ │ │puţin de 12 luni înainte de │
    │ │ │solicitarea de stimulente financiare,│
    │ │ │un program de restructurare în │
    │ │ │zona de operare, din care să fi │
    │ │ │rezultat reduceri de personal pentru │
    │ │ │locuri de muncă similare celor pentru│
    │ │ │ care solicită stimulente financiare.│
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Solicitantul │Declaraţie pe propria │Solicitantul nu a fost parte la un │
    │ │răspundere, întocmită │contract finanţat de Guvernul │
    │ │de persoana fizica care │României, organisme şi bănci │
    │ │desfăşoară activităţi │internaţionale şi care a încetat din │
    │ │economice în mod │cauza nerespectării termenilor şi │
    │ │independent, reprezen- │condiţiilor contractuale de către │
    │ │tantul asociaţiei │solicitant. │
    │ │familiale autorizate în │ │
    │ │condiţiile legii sau de │ │
    │ │administratorul socie- │ │
    │ │tatii comerciale │ │
    │ │solicitante (anexa │ │
    │ │nr. 4A) │ │
    │ │Un exemplar din publi- │ │
    │ │catia în care a fost │ │
    │ │făcut anunţul │ │
    └───────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    ANEXA 2


    -------
    (Anexa nr. 4 la ghidul de proceduri)
    ------------------------------------
    CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

    a solicitanţilor de stimulente financiare,
    documentele şi autorităţile care le certifica

    ┌───────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
    │ Autoritatea │ Documentul care │ │
    │care certifica │ certifica respectarea │ Condiţia de eligibilitate │
    │ condiţia de │ condiţiei │ │
    │eligibilitate │ de eligibilitate │ │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Oficiul │Copie a certificatului │Persoana fizica care desfăşoară │
    │registrului │de înregistrare │activităţi economice în mod │
    │comerţului │ │independent, asociaţia familială │
    │ │ │constituită potrivit legii sau │
    │ │ │construită potrivit legii sau │
    │ │ │persoana juridică legal constituită, │
    │ │ │cu capital majoritar privat │
    │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Camera de │Dovada desfăşurării │Solicitantul desfăşoară activitate │
    │comerţ şi │activităţii economice │economică în zona de operare. │
    │industrie │în zona de operare a │ │
    │ │schemei de stimulente │ │
    │ │financiare │ │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Administraţia │Ultima situaţie │Solicitantul: │
    │financiară │financiară anuală, │- nu se afla în stare de insolventa; │
    │ │ultimul formular de │- nu înregistrează datorii la plata │
    │ │raportare contabila sau │obligaţiilor salariale; │
    │ │ultima balanţa de │- nu înregistrează datorii la plata │
    │ │verificare, după caz, │obligaţiilor faţă de bugetul de stat.│
    │ │avizate de organele │ │
    │ │competente │ │
    │ │Scrisoare de confirmare │ │
    │ │ │ │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Casa judeteana │Scrisoare de confirmare │Solicitantul nu înregistrează datorii│
    │de pensii │ │la plata obligaţiilor faţă de bugetul│
    │ │ │asigurărilor sociale de stat. │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Casa de │Scrisoare de confirmare │Solicitantul nu înregistrează datorii│
    │asigurări │ │la plata obligaţiilor faţă de Fondul │
    │sociale de │ │naţional unic de asigurări sociale │
    │sănătate │ │de sănătate. │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Consortiul │Recomandare │Solicitantul are un comportament │
    │local │ │civic corespunzător. │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Agenţia │Scrisoare de confirmare │Solicitantul nu înregistrează datorii│
    │judeteana │ │la plata obligaţiilor faţă de bugetul│
    │pentru ocuparea│ │asigurărilor pentru şomaj. │
    │forţei de muncă│ │ │
    │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ │Copie a solicitării │Dovada publicării şi transmiterii │
    │ │publice de angajare cu │către agenţia judeteana pentru │
    │ │nr. de înregistrare la │ocuparea forţei de muncă │
    │ │agenţia judeteana pentru│ │
    │ │ocuparea forţei de muncă│ │
    │ │Copie a solicitării │ │
    │ │publice de angajare cu │ │
    │ │nr. de înregistrare │ │
    │ │la AND │ │
    │ ├────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │ │Adeverinta │Solicitantul nu a derulat, cu mai │
    │ │ │puţin de 12 luni înainte de │
    │ │ │solicitarea de stimulente financiare,│
    │ │ │un program de restructurare în zona │
    │ │ │de operare, din care să fi rezultat │
    │ │ │reduceri de personal pentru locuri │
    │ │ │de muncă similare celor pentru care │
    │ │ │solicita stimulente financiare. │
    ├───────────────┼────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
    │Solicitantul │Declaraţie pe propria │Solicitantul nu a fost parte la un │
    │ │răspundere, întocmită │contract finanţat de Guvernul │
    │ │de persoana fizica care │României, organisme şi bănci │
    │ │desfăşoară activităţi │internaţionale şi care a încetat din │
    │ │economice în mod │cauza nerespectării termenilor │
    │ │independent, reprezen- │şi condiţiilor contractuale de │
    │ │tantul asociaţiei │ către solicitant. │
    │ │familiale autorizate în │ │
    │ │condiţiile legii sau de │ │
    │ │administratorul │ │
    │ │societăţii comerciale │ │
    │ │solicitante (anexa │ │
    │ │nr. 4A) │ │
    │ │Un exemplar din │ │
    │ │publicaţia în care a │ │
    │ │fost făcut anunţul │ │
    └───────────────┴────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    ANEXA 3


    -------
    (Anexa nr. 7 la ghidul de proceduri)
    ------------------------------------
    MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI

    Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea
    Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere
    Nr. ..........
    Data ......... Director general,
    Director economic,
    REFERAT
    privind îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate de
    către Societatea Comercială ......... - S.R.L. - CZ

    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
     Nr. Documentul Autoritatea care
     crt. Condiţia de eligibilitate care certifica certifica
                                             respectarea condiţia
                                            condiţiei de de eligibilitate
                                            eligibilitate
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1. Persoana fizica care desfăşoară Oficiul registrului
         activităţi economice în mod comerţului
         independent, asociaţia familială
         autorizata în condiţiile legii
         sau persoana juridică legal
         constituită, cu capital majoritar
         privat
      2. Solicitantul desfăşoară sau urmează Camera de comerţ şi
         sa desfăşoare activităţi economice industrie
         în zona de operare.
      3. Solicitantul nu se afla în stare de Administraţia financiară,
          insolventa. administratorul firmei
      4. Solicitantul nu înregistrează Administraţia financiară,
         datorii la plata obligaţiilor administratorul firmei
         salariale.
      5. Solicitantul nu înregistrează Administraţia financiară
         datorii la plata obligaţiilor faţa
         de bugetul de stat.
      6. Solicitantul nu înregistrează Casa de pensii
         datorii la plata obligaţiilor faţa
         de bugetul asigurărilor sociale
         de stat.
      7. Solicitantul nu înregistrează Casa de asigurări
         datorii la plata obligaţiilor faţa sociale de sănătate
         de Fondul naţional unic de
         asigurări sociale de sănătate.
      8. Solicitantul are un comportament Consortiul local al
         civic corespunzător. zonei miniere
      9. Solicitantul nu înregistrează Agenţia judeteana pentru
         datorii la plata obligaţiilor faţa ocuparea forţei de muncă
         de bugetul asigurărilor pentru şomaj.
     10. Dovada publicării şi transmiterii Agenţia judeteana pentru
         către agenţia judeteana pentru ocuparea forţei de muncă
         ocuparea forţei de muncă a
         solicitării de angajare
     11. Solicitantul nu a derulat, cu mai Agenţia judeteana pentru
         puţin de 12 luni înainte de ocuparea forţei de muncă
         solicitarea de stimulente financiare,
         un program de restructurare în zona
         de operare din care să fi rezultat
         reduceri de personal pentru locuri
         de muncă similare celor pentru care
         solicita stimulente financiare.
     12. Solicitantul nu a fost parte la un Administratorul firmei
         contract finanţat de Guvernul
         României, organisme şi bănci
         internaţionale şi care a încetat din
         cauza nerespectării termenilor şi
         condiţiilor contractuale de către
         solicitant.
    ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ┌────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────┐
    │Solicitantul îndeplineşte [DA]/nu │ │ Se certifica existenta │
    │îndeplineşte [.....] condiţiile │ │ disponibilităţilor în fond. │
    │de eligibilitate. │ │ │
    │Expert desemnat prin decizie a │ │ Responsabil program UIP │
    │ directorului general: │ │ │
    │................................. │ │ ................................ │
    │ (numele, prenumele şi semnatura) │ │ (numele, prenumele şi semnatura)│
    └────────────────────────────────────┘ └────────────────────────────────────┘


    ANEXA 4


    -------
    (Anexa nr. 9 la ghidul de proceduri)
    ------------------------------------
    CONTRACT - CADRU
    pentru acordarea de stimulente financiare în vederea angajării
    şi instruirii persoanelor fără loc de muncă din zonele
    miniere cuprinse în aria de operare a ghidului de proceduri

    I. Părţile contractului
    A. Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea şi Implementarea Programelor de Reconstrucţie a Zonelor Miniere, denumita în continuare AND, reprezentată prin ........................, având funcţia de director general, şi ...................., având funcţia de .............., cu sediul în Bucureşti, ....................................., cont bancar ............................................, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti
    B. Societatea Comercială/Asociaţia Familială/Persoana fizica autorizata .............................., denumita în continuare angajator, reprezentată prin ................, cu sediul în ........................., cont nr. ......................, deschis la Trezoreria .......................

    II. Obiectul contractului
    Obiectul acestui contract este acordarea de stimulente financiare angajatorului pentru ocuparea a ....... posturi vacante, prevăzute în oferta publică de locuri de muncă vacante (anexa nr. 9A la contractul-cadru), prin angajarea şi instruirea de persoane fără loc de muncă.
    Persoanele fără loc de muncă sunt persoanele definite în anexa nr. 2 la ghidul de proceduri.

    III. Durata contractului
    Durata contractului este de 14 luni de la data semnării, dar nu poate depăşi data de 31 decembrie 2004.
    Angajatorul va începe derularea acestui contract cel mai târziu la 60 de zile de la data semnării lui.

    IV. Valoarea contractului
    Valoarea estimată a contractului este egala cu echivalentul în lei la cursul de schimb valutar al dolarului S.U.A., comunicat de Banca Naţionala a României în ziua anterioară efectuării plăţilor, a ......... dolari S.U.A. = posturi solicitate x 960 dolari S.U.A./post şi an.

    V. Modalităţi de plată a stimulentelor financiare
    Prima cerere de plată se depune de către angajator până la data de ............... .
    Pentru restul plăţilor angajatorul va depune lunar cereri de plată, conform anexei nr. 9B la contractul-cadru, până la data de 20 a fiecărei luni calendaristice.
    AND va efectua plata în contul ...................., deschis de angajator în acest scop la Trezoreria .......... .
    Condiţiile de plată sunt cele stipulate la art. 11 şi 12 din ghidul de proceduri.
    AND va efectua plata în termen de 30 de zile calendaristice de la data acceptării documentelor care atesta plata de către angajator a drepturilor salariale pentru posturile ocupate în baza contractului, potrivit orelor de muncă prestate de angajaţi.

    VI. Obligaţiile părţilor
    A. AND are următoarele obligaţii:
    a) sa faciliteze contactul dintre persoanele fără loc de muncă şi angajatori;
    b) să asigure asistenţa, la solicitarea angajatorilor, în problemele legate de obligaţiile care le revin acestora prin contract;
    c) sa atenţioneze angajatorul cu privire la problemele reclamate de angajaţi, cu referire la obligaţiile ce îi revin acestuia prin contractul individual de muncă;
    d) să efectueze plata stimulentelor financiare la termenele şi în condiţiile convenite prin contract;
    e) sa urmărească modul în care angajatorul îşi îndeplineşte obligaţiile contractuale;
    f) sa sprijine angajatorul pe durata derulării contractului, în vederea realizării obiectivelor acestuia;
    g) sa faciliteze angajatorului, la solicitarea acestuia, accesul la programul de consultanţa pentru afaceri.
    B. Angajatorul are următoarele obligaţii:
    a) sa încheie contracte de muncă individuale cu persoane fără loc de muncă cu domiciliul în una dintre localităţile miniere din aria de operare a ghidului de proceduri, în termen de 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului cu AND, pentru locurile de muncă nou-create sau devenite vacante ca urmare a fluctuatiei personalului (inclusiv prin demisie, deces sau pensionare);
    b) sa angajeze persoane în conformitate cu prevederile ghidului de proceduri, care să nu aibă drept consecinţa încetarea unui alt contract individual de muncă pe durata nedeterminată;
    c) să asigure un tratament nediscriminatoriu în procesul de selectare a persoanelor fără loc de muncă pe care urmează să le angajeze;
    d) sa menţină contractele de muncă menţionate la lit. a) pentru o perioadă de cel puţin 12 luni, cu excepţia situaţiei în care încetarea unui contract individual de muncă intervine din cauze imputabile angajatului, cu respectarea dispoziţiilor Codului muncii;
    e) sa angajeze în termen de 60 de zile o altă persoană în locul de muncă vacant, urmând aceleaşi proceduri de selecţie, în cazul în care încetarea unui contract individual de muncă intervine înainte de scurgerea perioadei de 12 luni din cauze imputabile angajatului;
    f) să asigure instruirea angajaţilor la locul de muncă, în concordanta cu oferta publică de locuri de muncă vacante (anexa nr. 9A la contractul-cadru), astfel cum este prevăzut la art. 7 lit. h) din ghidul de proceduri;
    g) să depună la colectivul zonal o copie a contractului individual de muncă al fiecărui angajat, însoţită de un grafic de instruire pentru locul de muncă respectiv, conform anexei nr. 9C la contractul-cadru;
    h) să asigure personalul necesar pentru instruirea angajaţilor;
    i) să solicite AND încheierea unui act adiţional la contractul de baza, în termen de 15 zile lucrătoare, dar nu cu mai puţin de 3 luni înainte de expirarea contractului, dacă din cauze neimputabile angajatorului acesta este obligat sa modifice structura de instruire stabilită prin contractul individual de muncă;
    j) să solicite AND în termen de 15 zile încheierea unui act adiţional la contractul de baza, pentru majorarea numărului de angajaţi în programul de stimulente, în cazul în care persoane angajate în temeiul contractului iniţial se afla în incapacitate temporară de muncă pe o perioadă mai mare de 60 de zile. Solicitarea poate fi înaintată cu minimum 6 luni înainte de data încetării contractului;
    k) sa informeze în scris colectivul zonal la care a depus cererea în legătură cu orice modificare intervenita în executarea contractelor individuale de muncă încheiate în baza contractului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data apariţiei acesteia;
    l) sa utilizeze contul deschis în lei la Trezoreria Statului numai pentru operaţiunile financiare din cadrul programului, legate de acordarea de stimulente financiare în vederea facilitării verificărilor şi pentru asigurarea transparenţei în utilizarea sumelor primite;
    m) sa pună la dispoziţie toate documentele legate de executarea contractului, la cererea persoanelor responsabile desemnate prin decizie a directorului general al AND.

    VII. Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului
    Modificarea
    Modificarea contractului poate fi facuta prin acordul de voinţa al părţilor, materializat în acte adiţionale la contract, întocmite în forma scrisă.
    Acordul de voinţa este limitat, în sensul că poate fi manifestat numai cu privire la clauzele contractului.
    Valoarea contractului poate fi modificată unilateral de către angajator, dar numai în sensul diminuării acesteia în funcţie de numărul de locuri de muncă efectiv ocupate la încheierea perioadei de 60 de zile de la data semnării contractului.
    Valoarea contractului poate fi modificată unilateral de către AND pentru locurile de muncă neocupate, în termen de 60 de zile calendaristice de la data semnării contractului de către angajator.
    Încetarea
    Prezentul contract poate inceta în următoarele condiţii:
    a) în cazul încetării finanţării, situaţie în care contractul este reziliat, lăsând neatinse prestaţiile succesive care au fost făcute anterior rezilierii; în acest caz pct. IX nu se aplică;
    b) prin acordul părţilor, cu achitarea de către angajator a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu art. 16 din ghidul de proceduri;
    c) în cazul în care angajatorul, din motive independente de voinţa lui, este silit sa înceteze activitatea sau sa modifice profilul acesteia, cu obligaţia notificării de către acesta AND în termen de 5 zile;
    d) în cazul intervenţiei cazurilor de forta majoră;
    e) la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat contractul, în baza raportului de evaluare al responsabilului AND.


    Actul juridic care determina încetarea contractului are eficienta egala faţă de ambele părţi.

    VIII. Forta majoră
    Constituie cazuri de forta majoră evenimentele extraordinare, neprevăzute şi inevitabile pentru una dintre părţi, cum ar fi: război, cutremur, catastrofe naturale, incendii, inundaţii, revoluţii.
    Cazurile de forta majoră exonereaza de răspundere partea contractantă care din acest motiv nu îşi respecta şi nu poate executa obligaţiile contractuale.
    În aceasta situaţie partea care din cauza de forta majoră nu îşi poate respecta şi nu îşi poate executa obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris, în termen de cel mult 5 zile de la data apariţiei acestei situaţii, cealaltă parte, urmând ca pe durata cazurilor de forta majoră contractul să fie considerat suspendat.
    Dovada existenţei cazurilor de forta majoră va fi certificată de Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti.
    Omisiunea de a anunta în scris apariţia forţei majore atrage răspunderea contractuală a părţii aflate în aceasta situaţie pentru daunele cauzate.

    IX. Răspunderea pentru neexecutarea obligaţiilor contractuale
    Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract părţile răspund potrivit legii.
    În cazul în care angajatorul nu îşi respecta obligaţiile asumate prin contract, AND va notifica angajatorului să depună toate diligenţele pentru executarea corespunzătoare a contractului.
    Dacă angajatorul nu se conformează în termen de 60 de zile de la primirea notificării, AND va proceda în conformitate cu prevederile art. 18 şi 19 din ghidul de proceduri.
    Rezilierea contractului din cauze imputabile angajatorului conduce la recuperarea de către AND a contravalorii în dolari S.U.A. a stimulentelor financiare plătite până la data rezilierii contractului, la care se adauga dobânda de referinţa comunicată de Banca Naţionala a României, aferentă perioadei respective. La valoarea astfel determinata se adauga o penalitate de 0,15% pe zi, începând cu data rezilierii contractului şi până la data restituirii integrale a sumelor datorate.
    În cazul în care angajatorul prezintă dovezi acceptabile pentru AND ca o comanda sau un contract comercial legat de angajatul pentru care s-a plătit stimulentul a fost anulat din motive neimputabile angajatorului, prevederile alin. 1-4 ale acestui punct nu sunt aplicabile.
    În cazul în care AND nu îşi executa obligaţiile contractuale sau le executa în mod necorespunzător, aceasta datorează angajatorului penalităţi de 0,15% pe zi, stabilite în condiţiile legii.

    X. Litigii
    În caz de litigiu părţile vor incerca soluţionarea în mod amiabil a acestuia.
    În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea în mod amiabil a litigiului, părţile convin ca acesta să fie soluţionat de instanţele judecătoreşti competente.
    Anexele nr. 9A, 9B şi 9C fac parte integrantă din prezentul contract-cadru.

    XI. Semnături
    Agenţia Naţionala pentru Dezvoltarea Angajator,
    şi Implementarea Programelor de Societatea
    Reconstrucţie a Zonelor Miniere Comercială ..... - S.R.L.


    ANEXA 5


    -------
    (Anexa nr. 9B la contractul-cadru)
    ----------------------------------
    FORMULAR

    pentru calculul şi înregistrarea sumelor la care este
    îndreptăţit angajatorul, în funcţie de timpul
    efectiv lucrat de angajaţi
    Perioada (luna) ........ anul .......

    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Nr. Numele Meseria Nr. de zile Nr. de ore Salariul net Semnatura
    crt. şi în care efectiv efectiv plătit pentru angajatului
          prenumele se lucrate lucrate timpul efectiv
        angajatului instruieste lucrat
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Semnatura şi ştampila angajatorului .......................
    Observatie:
    -----------
    Documentul de mai sus se certifica de către responsabilul c.z., conform cu originalul statului de plată.


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016