Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   CERINTE din 19 iunie 2003  pentru autorizarea laboratoarelor de mediu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

CERINTE din 19 iunie 2003 pentru autorizarea laboratoarelor de mediu

EMITENT: MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 29 octombrie 2003
A. Laboratoare de referinta
Laboratoarele de referinta pentru masurarile de mediu din sistemul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului (MAPM) sunt laboratoare care coordoneaza din punct de vedere tehnic si stiintific activitatea de monitorizare a factorilor de mediu si de efectuare a masurarilor de mediu. Ele trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
1. sa fie permanent disponibile autoritatii de mediu pentru executarea atributiilor prezentate in cap. IV pct. 3.1 din anexa nr. 1 la ordin;
2. sa detina documente doveditoare privind independenta si impartialitatea lor, care sa le permita recunoasterea ca laborator neutru;
3. sa poata efectua masurari de mediu in conditiile unui laborator de mediu (LM) autorizat, prin indeplinirea cerintelor cuprinse in sectiunea B;
4. sa stabileasca pentru LM autorizate proceduri-cadru privind primirea comenzilor, esantionarea si pregatirea probelor pentru masurare, efectuarea determinarilor, inregistrarile si modul de raportare in cazul masurarii fiecarui indicator din domeniul lor de activitate;
5. sa dispuna de personal calificat, de echipamente si resurse tehnice si informationale necesare pentru alegerea si validarea metodelor si procedurilor de masurare si esantionare pentru domeniile neacoperite de standarde sau specificatii;
6. sa intocmeasca si sa aplice proceduri privind primirea comenzilor, efectuarea esantionarilor si masurarilor si inregistrarile necesare in cazul efectuarii unor masurari din domenii nestandardizate;
7. sa intocmeasca si sa respecte proceduri privind primirea, manipularea si pastrarea esantioanelor care prezinta abateri de la conditiile normale sau specificate;
8. sa dispuna de proceduri, personal specializat si resurse logistice pentru conceperea, organizarea si analiza programelor de masurari interlaboratoare, in conformitate cu cerintele prevazute pentru responsabilul de program in normele GLP nr. 7 si Ghidul ISO 43-1,2:1997;
9. sa dispuna de proceduri, personal specializat si resurse logistice pentru coordonarea si urmarirea programelor nationale de monitorizare a starii mediului;
10. sa dispuna de un sistem al calitatii complex si eficient care sa asigure functionarea corecta a laboratorului atat in ceea ce priveste efectuarea masurarilor, cat si ca organizator si conducator de programe interlaboratoare;
11. sa dispuna de resursele umane, tehnice si informationale care sa le permita sa conceapa si sa propuna noi metode de determinare in vederea imbunatatirii normativelor tehnice de masurare;
12. sa dispuna de proceduri si personal specializat pentru a asigura consultanta si indrumare celorlalte laboratoare de masurari din domeniul protectiei mediului;
13. sa stabileasca proceduri pentru colaborarea cu laboratoare din alte state, sa urmareasca participarea la programe de masurari interlaboratoare, organizate impreuna cu alte state, pastrandu-si un nivel de performanta care sa le asigure recunoasterea la nivel international.
B. Laboratoare de mediu
In vederea autorizarii, laboratoarele care efectueaza masurari ale factorilor de mediu trebuie sa functioneze respectand urmatoarele cerinte bazate pe prevederile standardului SR ISO 17025:2001:
1. sa fie legal identificabile, independent sau ca parte a unei organizatii;
2. sa isi defineasca o structura organizatorica in care sa fie precizat locul laboratorului in organizatia tutelara si structura organizatorica interna cuprinzand relatiile dintre management, functii tehnice si servicii auxiliare, precum si responsabilitatea, autoritatea si interrelatiile tuturor persoanelor care conduc sau participa la efectuarea masurarilor;
3. sa dispuna de personal tehnic si de conducere cu autoritatea si resursele necesare realizarii sarcinilor pe care si le-au propus;
4. sa conceapa, sa documenteze, sa implementeze si sa mentina un sistem de management al calitatii corespunzator politicii si activitatii lor, pe care sa il prezinte intr-un manual al calitatii si sa il faca cunoscut intregului personal;
5. sa stabileasca, sa documenteze si sa implementeze proceduri pentru controlul documentelor tehnice si ale sistemului calitatii, care sa cuprinda modul de aprobare, difuzare, retragere, arhivare, conditiile in care se pot face modificari, conditiile de acces al persoanelor interesate si masurile de protectie a acestor documente;
6. sa intocmeasca si sa aplice o procedura pentru primirea comenzilor, pe baza procedurii-cadru stabilite de laboratorul de referinta; laboratoarele de masurari nu pot primi comenzi si efectua determinari recunoscute decat pentru masurarile de mediu reglementate prin prezentul ordin, pentru care au primit autorizare;
7. sa stabileasca proceduri privind aprovizionarea, receptia si depozitarea echipamentelor, a etaloanelor si materialelor consumabile relevante pentru masurari;
8. sa stabileasca si sa aplice proceduri pentru identificarea, colectarea, indexarea, accesul, pastrarea si folosirea inregistrarilor laboratorului, atat a celor tehnice, cat si a celor ale sistemului calitatii, asigurand culegerea si pastrarea informatiilor tehnice in original, in momentul efectuarii observatiilor sau calculelor;
9. sa dispuna de proceduri pentru a asigura securitatea inregistrarilor si sa reglementeze accesul la acestea;
10. sa aiba o politica si proceduri privind primirea, evaluarea si rezolvarea reclamatiilor, precum si in cazul constatarii aparitiei unor lucrari neconforme;
11. sa stabileasca programe si proceduri prin care sa verifice periodic respectarea cerintelor sistemului propriu de calitate si performantele activitatii lor si sa stabileasca actiuni corective si preventive si responsabilitati privind implementarea acestor masuri;
12. sa analizeze si sa evalueze periodic functionarea sistemului calitatii si activitatea de masurari, pentru verificarea adecvarii sistemului si eventuale imbunatatiri;
13. sa dispuna de personal suficient, cu pregatirea de baza, experienta si competenta necesara indeplinirii functiilor pe care le ocupa, autorizat pentru activitatile pe care le desfasoara, si sa pastreze inregistrari privind calificarea educationala, profesionala si instruirea personalului;
14. sa dispuna de spatiu si de instalatii privind sursele de energie, iluminat, conditii de mediu etc., care sa permita efectuarea corecta a masurarilor; conditiile de mediu trebuie monitorizate pentru a se asigura ca nu pot afecta buna desfasurare a masurarii;
15. sa dispuna de proceduri documentate, adecvate pentru toate masurarile din domeniul de activitate, inclusiv pentru esantionare, manipulare, depozitare, pregatirea obiectelor pentru masurare;
16. sa dispuna de instructiuni scrise privind functionarea si utilizarea tuturor echipamentelor mai importante folosite pentru masurari, precum si privind modul de folosire si intretinere a echipamentelor; toate documentele trebuie sa fie usor accesibile personalului laboratorului;
17. sa detina, sa actualizeze si sa puna la dispozitie personalului toate instructiunile, standardele, manualele, procedurile si datele de referinta utilizate in cursul activitatilor desfasurate;
18. sa efectueze in regim autorizat numai masurari la care dispun de metode acoperite de standarde sau de specificatii recomandate, sa foloseasca pentru efectuarea masurarilor, esantionarilor si etalonarilor numai metodele stabilite de laboratoarele de referinta si sa nu introduca sau sa faca modificari ale metodelor de masurare fara acordul acestora;
19. sa fie dotate cu toate echipamentele de prelevare, masurare si calibrare necesare pentru efectuarea corecta a incercarilor, corespunzator specificatiilor de masurare, care sa asigure exactitatea ceruta;
20. sa organizeze etalonarea si verificarea echipamentelor si instrumentelor de calibrare pentru marimile care pot influenta rezultatele masurarilor, precum si verificarea etaloanelor si materialelor de referinta, dupa programe si proceduri specifice;
21. sa pastreze inregistrari privind identificarea, amplasarea curenta, instructiunile de folosire si de mentenanta, certificatele de etalonare, situatia verificarilor, defectarilor, modificarilor, reparatiilor pentru fiecare echipament sau material de referinta;
22. sa asigure trasabilitatea etalonarilor echipamentelor la unitatile de masura SI, iar daca nu este posibil, sa stabileasca in colaborare cu laboratorul de referinta alte metode care sa asigure increderea in rezultate;
23. sa intocmeasca programe si proceduri prin care sa verifice situatia etaloanelor si materialelor de referinta si sa asigure ca etaloanele si materialele de referinta sa nu fie folosite in alte scopuri decat pentru etalonare;
24. sa documenteze modul in care se fac inregistrarea datelor, a calculelor, transferul si verificarea acestora. Daca se folosesc calculatoare sau echipamente automate de culegere, procesare, inregistrare, raportare, stocare sau recuperare a datelor, trebuie sa se asigure ca acestea sunt adecvate necesitatilor privind protectia integritatii si, daca este cazul, a confidentialitatii datelor si dispun de proceduri pentru intretinere si reparatii;
25. sa stabileasca proceduri pentru primirea, manipularea, protectia, retinerea sau eliberarea obiectelor de testare, folosind un sistem coordonat pentru identificarea unica a acestora; laboratorul trebuie sa prevada masuri pentru a se evita deteriorarea obiectelor in timpul depozitarii, manipularii si pregatirii pentru masurare, precum si pentru protectia integritatii laboratorului in cazul primirii obiectelor de testare periculoase;
26. sa dispuna de planuri si proceduri adecvate de urmarire si verificare a corectitudinii rezultatelor masurarilor si sa stabileasca masuri in cazul detectarii unor abateri;
27. sa raporteze precis, clar, neambiguu si obiectiv rezultatele fiecarei masurari sau serii de masurari efectuate de laborator intr-un raport de masurare care trebuie sa includa toate informatiile relevante privind obtinerea lor. Raportul de masurare poate fi eliberat si prin transfer electronic de date, cu conditia respectarii cerintelor prevazute la pct. 25;
28. in cazul in care sunt necesare activitati in afara sediului permanent al laboratorului, acesta trebuie sa fie organizat si sa functioneze astfel incat sa poata respecta conditiile prezentului ordin atat in localurile permanente, cat si in cele temporare sau folosind mijloace mobile;
29. atunci cand se lucreaza in afara sediului permanent trebuie monitorizate si inregistrate conditiile ambientale, astfel incat mediul inconjurator sa nu afecteze rezultatele masurarilor; laboratorul trebuie sa aiba proceduri prin care sa se asigure ca mediul ambiant nu afecteaza negativ efectuarea prelevarii sau a masurarii, functionarea echipamentelor si nu poate produce invalidarea rezultatelor masurarilor;
30. daca sunt necesare deplasari in afara laboratorului, trebuie sa se stabileasca proceduri pentru siguranta manipularii, transportului, depozitarii si utilizarii echipamentului de masurare, pentru a se preveni contaminarea sau deteriorarea sa in cazul in care este folosit pe teren;
31. personalul interesat trebuie sa aiba la dispozitie la locul de desfasurare a activitatii procedurile si metodele de lucru pentru activitatile din teren.
C. Laboratoare de mediu cu participare la programe de monitorizare
Laboratoarele care efectueaza monitorizarea mediului in cadrul programelor MAPM sunt laboratoare care masoara si raporteaza permanent, pe baza unor programe, starea mediului. Ele trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:
1. sa fie permanent disponibile autoritatii de mediu pentru executarea atributiilor prezentate la cap. IV pct. 5.2 din anexa nr. 1 la ordin;
2. sa fie autorizate pentru efectuarea masurarilor de mediu cuprinse in programul de monitorizare, prin respectarea cerintelor cuprinse la sectiunea B;
3. sa stabileasca o procedura de colaborare cu laboratorul de referinta, prin care sa se defineasca atributiile si responsabilitatile fiecaruia in cadrul programului de monitorizare;
4. sa cunoasca si sa respecte procedurile privind esantionarea, pregatirea probei, metoda de masurare si modul de raportare, stabilite de laboratorul de referinta;
5. sa respecte procedurile si planurile de esantionare si control stabilite de MAPM, precum si modul de inregistrare si de transmitere a rezultatelor obtinute, stabilite la initierea programului de monitorizare;
6. sa intocmeasca proceduri privind efectuarea, transmiterea, pastrarea si protectia inregistrarilor urmarite, conform programului de monitorizare;
7. sa cunoasca si sa aplice procedurile de interventie in cazul depasirii valorilor limita specificate;
8. sa dispuna de proceduri de verificare a rezultatelor, care sa asigure corectitudinea datelor transmise sistemului national de monitorizare.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016