Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele august 2003 Twitter Facebook

Acte altele august 2003

Monitorul Oficial 619 din 30 August 2003 (M. Of. 619/2003)

 ORDONANTA nr. 76 din 28 august 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 619 din 30 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 1 pct. ii.2 din legea nr. 279/2003 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă.art. iordonanţa de urgenta a guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul oficiului concurentei, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 115 din 7 martie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 205/2002, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. alineatul (3) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(3) pentru transportul prin conducte magistrale al ţiţeiului şi produselor petroliere din ţara şi din import, pentru ...

Monitorul Oficial 614 din 29 August 2003 (M. Of. 614/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 969 din 22 august 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 614 din 29 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,simona maya teodoroiu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,cristian diaconescu,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,ioan rusbucureşti, 22 august 2003.nr. 969.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din ...

Monitorul Oficial 605 din 26 August 2003 (M. Of. 605/2003)

 ORDONANŢA nr. 55 din 14 august 2003 privind unele măsuri pentru derularea procesului de privatizare a Societăţii Naţionale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, precum şi pentru modificarea şi completarea cadrului legal în domeniul privatizării pentru societăţile comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 605 din 26 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 1 pct. ii poz. 6 din legea nr. 279/2003 privind abilitarea guvernului de a emite ordonanţe,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă.art. iÎn derularea procesului de privatizare a societăţii naţionale a petrolului "petrom" - s.a. bucureşti, vânzarea de către ministerul economiei şi comerţului a pachetului de acţiuni pentru care salariaţii societăţii au dreptul de cumpărare, potrivit legii, se va efectua în mod direct către aceştia, prin derogare de la prevederile art. 1 din ordonanţa de urgenta a guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, aprobată prin legea nr. 44/1998, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale ...

Monitorul Oficial 600 din 25 August 2003 (M. Of. 600/2003)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 70 din 14 august 2003 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 25 august 2003

În temeiul art. 114 alin. (4) din constituţie,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţa de urgenţă.art. iordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele i-iv din învăţământul de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 631 din 26 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 16/2003, se modifică după cum urmează:1. titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ordonanŢa de urgenŢĂprivind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele i-iv din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de ...

 HOTĂRÂRE nr. 930 din 14 august 2003 pentru modificarea articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 886/2003 privind aprobarea participării României în anul 2003 la Programul comunitar privind stimularea dezvoltării şi utilizării conţinutului digital european în reţelele globale şi promovarea diversităţii lingvistice în Societatea Informaţională (e-Content), precum şi plata contribuţiei financiare aferente participării în anul 2003 la acest program EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 600 din 25 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicarticolul 3 din hotărârea guvernului nr. 886/2003 privind aprobarea participării româniei în anul 2003 la programul comunitar privind stimularea dezvoltării şi utilizării conţinutului digital european în reţelele globale şi promovarea diversitatii lingvistice în societatea informationala (e-content), precum şi plata contribuţiei financiare aferente participării în anul 2003 la acest program, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 574 din 11 august 2003, se modifica şi va avea următorul cuprins:"art. 3suma prevăzută la art. 2 se suporta din bugetul ministerului comunicaţiilor şi tehnologiei informatiei pe anul 2003 şi din fonduri alocate în ...

Monitorul Oficial 598 din 22 August 2003 (M. Of. 598/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 919 din 14 august 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 598 din 22 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,alexe costache ivanov,secretar de statministrul afacerilor externe,mircea geoanaministrul administraţiei şi internelor,ioan rusbucureşti, 14 august 2003.nr. 919.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea lacetăţenia română în temeiul art. 26 din legea nr. 21/1991,republicată, cu modificările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depăşeşte scopul prezentei aplicaţii ...

Monitorul Oficial 597 din 22 August 2003 (M. Of. 597/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 921 din 14 august 2003 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 597 din 22 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 10 şi 11 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în ţară.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,alexe costache ivanov,secretar de statministrul afacerilor externe,mircea geoanaministrul administraţiei şi internelor,ioan rusbucureşti, 14 august 2003.nr. 921.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat redobândirea cetăţeniei române în temeiul art. 10 alin. 1 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările ...

 HOTĂRÂRE nr. 920 din 14 august 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 597 din 22 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,alexe costache ivanov,secretar de statministrul afacerilor externe,mircea geoanaministrul administraţiei şi internelor,ioan rusbucureşti, 14 august 2003.nr. 920.anexa 1 listapersoanelor cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt ...

Monitorul Oficial 593 din 20 August 2003 (M. Of. 593/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 913 din 14 august 2003 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a Regulamentului de funcţionare a Comisiei Naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 593 din 20 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea normelor de aplicare a legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit şi a regulamentului de funcţionare a comisiei naţionale pentru acordarea indemnizaţiei de merit, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 542 din 29 iulie 2003, se modifica după cum urmează:1. alineatul (2) al articolului 6 din anexa nr. 1 "norme de aplicare a legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit" va avea următorul cuprins:"(2) documentele prevăzute la alin. (1) pot fi depuse până la data de 1 mai a fiecărui an, iar în anul 2003, ...

Monitorul Oficial 590 din 19 August 2003 (M. Of. 590/2003)

ACT CONSTITUTIV din 29 iulie 2003 al Societatii Comerciale "Comicex" - S.A. EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 19 august 2003

Cap. i denumirea, forma juridicã, sediul şi durata art. 1 denumirea (1) denumirea societãţii comerciale este "comicex" s.a., denumita în continuare societate. (2) În toate actele - facturi, publicaţii şi alte documente emanând de la societate denumirea acesteia va fi precedatã de cuvintele "societate comercialã" sau de initialele "s.c." şi va fi urmatã de sintagma "societate pe acţiuni" sau de initialele "s.a.", de capitalul social, sediul şi de codul unic de înregistrare la oficiul registrului comerţului. art. 2 forma ...

Monitorul Oficial 588 din 19 August 2003 (M. Of. 588/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 896 din 29 iulie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 19 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 8 din legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.art. unicse aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:ministrul administraţiei şi internelor,ioan rusp. ministrul delegatpentru administraţia publică,ion calin,secretar de statbucureşti, 29 iulie 2003.nr. 896.anexa norme metodologice

 NORME METODOLOGICE din 29 iulie 2003 pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 588 din 19 august 2003

──────────aprobate prin hotĂrÂrea nr. 896 din 29 iulie 2003, publicată în monitorul oficial nr. 588 din 19 august 2003.──────────art. 1(1) În vederea identificarii şi inventarierii terenurilor, pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, prin dispoziţia primarului se constituie, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, o comisie alcătuită din 3 membri la comune şi din 5 membri la oraşe şi municipii.(2) membrii comisiei pot fi consilieri locali, funcţionari publici şi angajaţi cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului ...

Monitorul Oficial 579 din 13 August 2003 (M. Of. 579/2003)

 HOTĂRÂRE nr. 891 din 29 iulie 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 13 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,cristina iulia tarcea,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,george ciamba,secretar de statp. ministrul administraţieişi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 29 iulie 2003.nr. 891.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter ...

 HOTĂRÂRE nr. 892 din 29 iulie 2003 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 579 din 13 august 2003

În temeiul art. 107 din constituţie şi al art. 30 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministruadrian nastasecontrasemnează:p. ministrul justiţiei,cristina iulia tarcea,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,george ciamba,secretar de statp. ministrul administraţieişi internelor,toma zaharia,secretar de statbucureşti, 29 iulie 2003.nr. 892.anexa 1 listacuprinzând persoanele cărora li s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter ...

Monitorul Oficial 577 din 12 August 2003 (M. Of. 577/2003)

 NORME METODOLOGICE din 24 iulie 2003 de aplicare a Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere - Metodologia de licenţiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condiţiile privind agrearea şi inspecţia tehnică periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 12 august 2003

Partea imetodologia de licenţiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi ori a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închirierecap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme metodologice reglementează metodologia de licenţiere a transporturilor rutiere publice de persoane sau bunuri în regim de taxi, a transporturilor rutiere publice de persoane în regim de închiriere, condiţiile privind agrearea şi inspecţia tehnica periodică a autovehiculelor care efectuează transport în regim de taxi, precum şi metodologia de eliberare a certificatului de atestare a pregătirii profesionale a taximetriştilor.art. 2licenţa de transport rutier public în regim de taxi, licenţa taxi, licenţa ...

Monitorul Oficial 564 din 06 August 2003 (M. Of. 564/2003)

 NORMĂ TEHNICE din 14 iulie 2003 pentru protecţia pădurilor EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 6 august 2003

Cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele norme tehnice pentru protecţia pădurilor stabilesc cadrul tehnic şi juridic referitor la măsurile de protecţie a pădurilor împotriva dăunătorilor.art. 2termenii folosiţi în prezentele norme tehnice se definesc astfel:a) dăunător - orice agent de natură biotică sau abiotică capabil să producă vătămări pădurii;b) daunători biotici - insecte, agenţi fitopatogeni şi mamifere;c) daunători abiotici - vânt, zăpadă, secetă, îngheţ, brumă, ploi torenţiale, grindină, inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, noxe industriale, ploi acide, scurgeri de ţiţei, apă sărată, incendii etc.;d) dăunător primar - orice agent de vătămare care acţionează asupra unui puiet, arbore, cultură sau arboret sănătos, căruia îi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016