Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   METODA din 12 decembrie 2003  de prelevare a probelor de plante si produse vegetale in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea oficiala a nivelului de reziduuri de pesticide    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

METODA din 12 decembrie 2003 de prelevare a probelor de plante si produse vegetale in vederea efectuarii analizelor de laborator pentru determinarea oficiala a nivelului de reziduuri de pesticide

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR, APELOR SI MEDIULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 19 decembrie 2003
CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
(1) Probele destinate analizelor de laborator pentru determinarea nivelului de reziduuri de pesticide în şi pe plante şi produse vegetale se preleveazã în conformitate cu metodele descrise mai jos.
(2) Procedurile de prelevare permit obţinerea unei probe reprezentative dintr-un lot destinat analizei, pentru a verifica dacã sunt respectate nivelurile maxime de reziduuri (NMA) de pesticide admise în actele normative în vigoare.
ART. 2
Probele se preleveazã de cãtre inspectorii fitosanitari din cadrul unitãţilor fitosanitare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
ART. 3
Nivelul maxim de reziduuri pentru o plantã sau un produs vegetal ia în considerare nivelul maxim care poate fi prezent într-o probã compozitã, care a fost obţinutã din mai multe unitãţi din produsul tratat şi care trebuie sã reprezinte nivelul mediu de reziduuri dintr-un lot. Nivelurile maxime admise se aplicã la o probã vrac compusã, obţinutã din una pânã la zece probe primare.
ART. 4
În sensul prezentului ordin, urmãtorii termeni se definesc astfel:
a) porţiunea de analizat - o cantitate reprezentativã, de mãrime adecvatã, din materialul extras din proba de analizat, care permite mãsurarea concentraţiei reziduurilor. Pentru a extrage porţiunea de analizat se poate utiliza un instrument de prelevare;
b) proba analiticã - materialul pregãtit pentru analizã, obţinut din proba de laborator prin separarea porţiunii din produs care trebuie analizatã, urmatã de amestecare, mãcinare, tocare finã etc., în vederea extragerii porţiunii de analizat cu o eroare minimã de prelevare.
La pregãtirea probei analitice se vor lua în considerare prevederile anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sãnãtãţii nr. 474/738/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, care specificã partea din produs pentru care se stabilesc niveluri maxime de reziduuri, astfel cã porţiunea din produs care urmeazã sã fie analizatã poate include pãrţi care, în mod normal, nu sunt consumate;
c) proba în vrac/proba reunitã - proba reunitã, combinatã şi bine omogenizatã, obţinutã din probele primare prelevate dintr-un lot.
Probele primare trebuie sã conţinã suficient material pentru a permite extragerea tuturor probelor de laborator din proba în vrac.
În cazul în care în timpul colectãrii probei sau probelor primare se pregãtesc probe de laborator separate, proba în vrac este suma probelor de laborator la momentul prelevãrii probelor din lot.
d) proba de laborator - proba expediatã la laborator sau primitã de laborator, constând într-o cantitate reprezentativã de material extrasã din proba în vrac. Proba de laborator poate fi constituitã din întreaga probã în vrac sau o porţiune din aceasta. Pentru a obţine probele de laborator unitãţile nu vor fi tãiate sau divizate. Se pot pregãti probe de laborator duplicat;
e) lotul - o cantitate din produsul alimentar livrat la un moment dat, despre care inspectorul de prelevare ştie sau presupune cã are caracteristici comune, cum ar fi: origine, producãtor, varietate, ambalator, tip de ambalaj, marcare, expeditor etc. Un lot suspect este un lot care, din orice motiv, este suspectat cã ar conţine un nivel excesiv de reziduuri. Un lot nesuspect este un lot pentru care nu existã nici un motiv de suspiciune cã ar conţine un nivel excesiv de reziduuri. Dacã un transport de marfã este constituit din loturi care pot fi identificate ca provenind de la diferiţi cultivatori, fiecare lot va fi tratat separat. Un transport de marfã poate fi constituit din unul sau mai multe loturi. Dacã nu se poate stabili cu certitudine mãrimea sau marginile/limitele fiecãrui lot dintr-un transport mare, atunci fiecare serie de vagoane, camioane, cale de vapor poate fi consideratã un lot separat. Un lot poate fi amestecat prin procese de fabricare sau de sortare.
f) proba primarã/proba increment - una sau mai multe unitãţi luate dintr-un singur loc al lotului. Este de preferat ca locul din care se preleveazã o probã primarã din lot sã fie ales prin sondaj, dar dacã acest lucru nu este practic posibil, acesta se alege în mod aleatoriu din pãrţile accesibile ale lotului. Numãrul de unitãţi necesare pentru a constitui o probã primarã depinde de mãrimea şi de numãrul probelor de laborator cerute. Dacã se preleveazã din lot mai mult de o probã primarã, fiecare probã primarã trebuie sã contribuie în aceeaşi proporţie la proba în vrac. Dacã unitãţile sunt de dimensiuni medii sau mari, iar amestecarea probei în vrac nu ar permite obţinerea de probe de laborator reprezentative sau dacã unitãţile (de exemplu, fructe moi) pot fi afectate prin amestecare, acestea pot fi împãrţite aleatoriu, în momentul prelevãrii probelor primare, în probe de laborator duplicat. Dacã probele primare sunt prelevate la diferite intervale de timp în timpul încãrcãrii sau descãrcãrii unui lot, "poziţia" de prelevare este de fapt un anumit moment din perioada în care se realizeazã încãrcarea sau descãrcarea lotului. Pentru a obţine probe primare unitãţile nu vor fi tãiate sau divizate;
g) proba - una sau mai multe unitãţi selectate dintr-o populaţie de unitãţi ori o porţiune selectatã dintr-o cantitate mai mare de material. Pentru ca o probã sã fie reprezentativã pentru acel lot sau probã în vrac, se ia în considerare exclusiv conţinutul de reziduuri de pesticide pe care îl poate avea aceasta;
h) prelevarea - procedurã utilizatã pentru a extrage şi a constitui o probã;
i) instrumentul de prelevare - o lingurã, un cãuş şi/sau o sondã, utilizate pentru a preleva o unitate dintr-un material în vrac sau din ambalaje care sunt prea mari pentru a fi utilizate ca probe primare.
Instrumentele specifice de prelevare sunt descrise de standardele internaţionale ISO 950 privind prelevarea cerealelor (boabe), ISO 951 privind prelevarea leguminoaselor uscate ambalate în pungi şi ISO 1839 privind prelevarea ceaiului.
Pentru materiale cum ar fi frunze în vrac poate fi consideratã instrument de prelevare chiar mâna inspectorului care preleveazã proba;
j) inspectorul de prelevare - o persoanã instruitã în procedurile de prelevare şi autorizatã, de cãtre autoritãţile competente, pentru a preleva probe.
Inspectorul este responsabil cu toate procedurile care duc la şi care includ prepararea, ambalarea şi expedierea probelor de laborator. Acesta trebuie sã respecte procedurile de prelevare specificate, sã furnizeze toate informaţiile despre probe şi sã colaboreze cu laboratorul care efectueazã analizele;
k) mãrimea probei - numãrul de unitãţi sau cantitatea de material care constituie o probã;
l) unitatea - porţiunea cea mai micã dintr-un lot, care trebuie prelevatã pentru a constitui proba primarã sau o parte din aceasta.
Unitãţile vor fi identificate astfel:
a) fructe şi legume proaspete. Fiecare fruct sau legumã întreagã ori un grup din acestea (de exemplu, strugurii) va forma o unitate, exceptând cazurile în care acestea sunt mici. Unitãţi de produse mici, ambalate, pot fi identificate conform lit. b). Dacã un instrument de prelevare poate fi utilizat fãrã a afecta materialul, acesta poate servi la constituirea de unitãţi. Fructele sau legumele proaspete nu vor fi tãiate sau divizate pentru a obţine unitãţi;
b) produse ambalate. Cele mai mici ambalaje individuale vor fi considerate unitãţi. Dacã cele mai mici ambalaje sunt prea voluminoase, atunci materialul va fi prelevat ca produse în vrac, conform lit. c). Dacã cele mai mici ambalaje sunt foarte mici, un pachet de ambalaje poate forma o unitate;
c) materiale în vrac şi pachete mari care sunt prea voluminoase pentru a fi luate ca probe primare. În acest caz unitãţile se obţin cu ajutorul unui instrument de prelevare.

CAP. II
Proceduri de prelevare*1)

ART. 5
Din fiecare lot care urmeazã sã fie verificat se vor preleva probe separat.
ART. 6
În cursul prelevãrii şi pregãtirii probelor de laborator se iau mãsuri pentru evitarea oricãrei contaminãri şi deteriorãri a acestora, care ar putea afecta rezultatele analitice.
ART. 7
(1) Numãrul minim de probe primare care se preleveazã dintr-un lot este stabilit în tabelul nr. 1.
(2) Pe cât posibil, fiecare probã primarã va fi prelevatã dintr-un loc ales în mod aleatoriu din lot.
(3) Probele primare trebuie sã conţinã suficient material pentru a constitui probele de laborator cerute din lotul respectiv.
ART. 8
(1) Procedurile pentru pregãtirea probei în vrac sunt descrise în tabelul nr. 2.
(2) Probele primare trebuie combinate şi bine amestecate pentru a forma proba în vrac.
(3) Dacã prin procesul de amestecare sau subdivizare a probei în vrac unitãţile se pot deteriora şi astfel vor fi afectate reziduurile ori dacã unitãţile mari nu pot fi amestecate pentru a da o distribuţie a reziduurilor mai uniformã, atunci, în momentul prelevãrii probelor primare, unitãţile trebuie repartizate aleatoriu în probe de laborator duplicat.
(4) În acest caz, rezultatul care se va utiliza va reprezenta media rezultatelor valabile obţinute din probele de laborator analizate.
ART. 9
(1) Dacã proba în vrac este mai mare decât a fi necesar pentru o probã de laborator, aceasta va fi divizatã pentru a obţine o porţiune reprezentativã.
(2) Se poate utiliza un instrument de prelevare, împãrţirea în sferturi sau alt proces corespunzãtor de reducere a volumului, însã unitãţile de produse vegetale proaspete nu vor fi tãiate sau divizate.
(3) Dacã este necesar, în aceastã etapã se vor preleva probe de laborator duplicat sau acestea pot fi pregãtite prin procedura descrisã mai sus.
(4) Dimensiunile minime ale probelor de laborator sunt prezentate în tabelul nr. 2.
ART. 10
(1) Prelevarea de probe se efectueazã în baza unui proces-verbal prin care se identificã natura şi originea lotului, proprietarul, furnizorul sau transportatorul acestuia, data şi locul prelevãrii şi orice alte informaţii relevante.
(2) Se va înregistra orice deviere de la metoda de prelevare recomandatã.
(3) Fiecare probã de laborator va fi însoţitã de un exemplar semnat al procesului-verbal de prelevare, un alt exemplar va fi pãstrat de inspectorul de prelevare, iar un al treilea exemplar va fi înmânat proprietarului lotului sau unui reprezentant al acestuia, indiferent dacã acesta va primi sau nu o probã de laborator.
(4) Dacã procesele-verbale de prelevare sunt în format electronic, acestea vor fi distribuite aceloraşi persoane menţionate mai sus şi se va pãstra o copie verificabilã pentru audit.
ART. 11
(1) Fiecare probã de laborator va fi introdusã într-un container curat şi inert, care sã ofere o protecţie adecvatã împotriva contaminãrii, deteriorãrii şi scurgerilor în timpul transportului şi al depozitãrii. Se va evita orice deteriorare a probelor în timpul transportului: fructele şi legumele în stare proaspãtã vor fi pãstrate la rece, iar cele congelate trebuie sã rãmânã ca atare.
(2) Containerul va fi etichetat şi sigilat astfel încât sã nu poatã fi deschis sau sã nu se poatã îndepãrta eticheta fãrã a se deteriora sigiliul şi va fi însoţit de un proces-verbal de prelevare.
(3) Eticheta aplicatã pe container conţine urmãtoarele date:
a) felul probei;
b) data şi locul prelevãrii probei;
c) numele şi prenumele persoanei care a fãcut prelevarea;
d) scopul prelevãrii probei;
e) destinaţia probei.
(4) Proba trebuie sã ajungã la laborator cât mai curând posibil.
ART. 12
(1) Proba de laborator va primi un cod de identificare unic care va fi trecut în fişa probei, împreunã cu data recepţiei şi greutatea probei.
(2) Partea din produs care urmeazã sã fie analizatã*2) (proba analiticã) trebuie separatã cât mai curând posibil.
(3) Dacã nivelul de reziduuri trebuie calculat astfel încât sã includã pãrţile care nu sunt analizate*3), se va înregistra greutatea pãrţilor separate.

______________
*1) Dacã este necesar, pot fi adoptate recomandãrile ISO pentru prelevarea cerealelor (ISO 950 din 1979 - prelevarea cerealelor) sau a altor produse transportate în vrac.
*2) Partea din produs la care se aplicã limita maximã prevãzutã în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sãnãtãţii nr. 474/738/2003 privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 şi 608 bis din 27 august 2003.
*3) De exemplu, sâmburii fructelor sâmburoase nu sunt analizaţi, dar nivelul de reziduuri se calculeazã presupunând cã aceştia sunt incluşi în proba de analizat, dar nu conţin reziduuri.

ART. 13
(1) Dacã este cazul, proba analiticã se va mãrunţi şi se va amesteca pentru a permite extragerea porţiunilor analitice reprezentative.
(2) Mãrimea porţiunii analitice se va determina în funcţie de metoda de analizã şi de eficacitatea amestecãrii.
(3) Metodele de mãrunţire şi amestecare vor fi înregistrate şi nu trebuie sã afecteze reziduurile prezente în proba analiticã.
(4) Dacã este cazul, proba analiticã va fi prelucratã în condiţii speciale, de exemplu la temperaturi sub zero grade, pentru a reduce la minimum efectele adverse.
(5) În cazul în care prelucrarea ar afecta reziduurile şi dacã nu existã proceduri practice alternative, porţiunea analiticã poate fi constituitã din unitãţi întregi sau segmente îndepãrtate din unitãţi întregi.
(6) Dacã porţiunea analiticã constã în câteva unitãţi sau segmente, este puţin probabil sã fie reprezentativã pentru proba analiticã şi este necesar sã se analizeze un numãr suficient de porţiuni similare pentru a putea indica gradul de incertitudine a valorii medii.
(7) Dacã porţiunile analitice urmeazã sã fie depozitate înainte de efectuarea analizei, metoda şi perioada de depozitare nu trebuie sã afecteze nivelul de reziduuri prezente.
(8) Dacã este necesar, trebuie extrase porţiuni suplimentare pentru confirmare.
ART. 14
(1) Rezultatele analitice trebuie sã fie obţinute pornind de la una sau mai multe probe de laborator prelevate dintr-un lot şi care sunt recepţionate într-o stare corespunzãtoare pentru analizã.
(2) Rezultatele trebuie sã fie însoţite de date acceptabile privind controlul calitãţii.
(3) Dacã un reziduu depãşeşte nivelul maxim admis, se va confirma identitatea acestuia, iar concentraţia sa va fi verificatã prin analizarea uneia sau mai multor porţiuni analitice suplimentare, prelevate din proba sau din probele de laborator iniţiale.
(4) Nivelurile maxime admise se aplicã la proba în vrac.
(5) Lotul respectã nivelurile maxime admise de reziduuri numai dacã rezultatele analitice nu depãşesc valorile stabilite.
(6) În cazul în care rezultatele pentru proba în vrac depãşesc nivelurile maxime admise, constatarea faptului cã lotul nu respectã nivelurile maxime admise se face ţinând seama de rezultatele obţinute pornind de la una sau mai multe probe de laborator şi de acurateţea şi precizia analizei, indicate de datele privind controlul calitãţii.

Tabelul nr. 1


Numãrul minim de probe primare ce trebuie prelevate dintr-un lot
┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │ Numãrul minim de probe primare│
│ │ ce trebuie prelevate │
│ │ din lot │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│ Produse ambalate sau în vrac, care │ 1 (un lot poate fi amestecat │
│ pot fi considerate ca fiind bine amestecate │ prin sortare sau prin │
│ sau omogene │ procesul de fabricaţie) │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Produse ambalate sau în vrac, care pot │ Pentru produsele alimentare │
│sã nu fie bine amestecate ori omogene │ primare constituite din │
│ │ unitãţi mari, numãrul minim │
│ │ de probe primare trebuie sã │
│ │ respecte numãrul minim de │
│ │ unitãţi cerute pentru proba │
│ │ de laborator (a se vedea │
│ │ tabelul nr. 2). │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Greutatea lotului în kg │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│< 50 │ 3 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│50-500 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│> 500 │ 10 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│sau: │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│Numãrul de cutii, cartoane sau alte │ │
│recipiente din lot │ │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│1-25 │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│26-100 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤
│> 100 │ 10 │
└──────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┘

Tabelul nr. 2

Descrierea probelor primare şi greutatea minimã a probelor de laborator
┌──┬───────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┐
│Nr│ │ │ Natura probei │ Greutatea │
│c │ │ │ primare │ minimã a │
│r │ Clasificarea produsului │Exemple │ care trebuie │ fiecãrei │
│t │ │ │ prelevatã │ probe de │
│ │ │ │ │ laborator │
├──┴───────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┤
│Produse alimentare primare │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Toate fructele proaspete │
│ Toate legumele proaspete, inclusiv cartofi şi sfeclã de zahãr, │
│ fãrã plante aromate │
├──────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┤
│1.1 Produse proaspete de │Bace, mazãre, │Unitãţi întregi │ 1 kg │
│ dimensiuni mici │mãsline │sau produse │ │
│ În general, │ │ambalate ori │ │
│ unitãţi < 25 g │ │unitãţi prelevate │ │
│ │ │cu un instrument │ │
│ │ │de prelevare │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│1.2.Produse proaspete de │Mere, │Unitãţi întregi │1 kg (cel │
│ dimensiuni medii, │portocale │ │puţin 10 │
│ în general unitãţi │ │ │unitãţi) │
│ de 25-250 g │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│1.3.Produse proaspete de │Varzã, │Unitãţi întregi │2 kg (cel │
│ dimensiuni mari, │castraveţi, │ │puţin │
│ în general > 250 g │struguri │ │5 unitãţi) │
│ │(ciorchini) │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│2. Leguminoase │Fasole uscatã,│ │1 kg │
│ │mazãre uscatã │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ Cereale boabe │Orez, grâu │ │1 kg │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ Nuci │Cu excepţia │ │ │
│ │nucilor de │ │1 kg │
│ │de cocos │ │ │
│ ├──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │Nuci de cocos │ │5 unitãţi │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│Seminţe oleaginoase │Arahide │ │0,5 kg │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│Seminţe pentru bãuturi şi │Boabe de cafea│ │0,5 kg │
│dulciuri │ │ │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│3. Plante aromate proaspete │Pãtrunjel │Unitãţi întregi │0,5 kg │
│ ├──────────────┤ ├────────────┤
│ │Altele │ │0,2 kg │
├──────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┤
│ (pentru plante aromate uscate a se vedea secţiunea a 4-a din tabel) │
├──────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┤
│ Condimente │Condimente │Unitãţi întregi │0,1 kg │
│ │uscate │sau unitãţi │ │
│ │ │prelevate cu un │ │
│ │ │instrument de │ │
│ │ │prelevare │ │
├──────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┤
│Alimente procesate │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│4. Produse alimentare secundare de origine vegetalã, fructe, legume, │
│ verdeţuri uscate, produse cerealiere mãcinate │
│ Produse derivate de origine vegetalã, ceai, plante pentru ceai, uleiuri │
│ vegetale, sucuri şi produse diverse, de exemplu mãsline prelucrate şi │
│ melasã de citrice │
│ Alimente de origine vegetalã fabricate (un singur ingredient), cu sau fãrã│
│ agenţi de condiţionare sau ingrediente secundare ca agenţi de aromatizare,│
│ condimente şi plante aromate, care sunt în mod normal preambalate şi │
│ gata de consum, gãtite sau ca atare │
│ Alimente de origine vegetalã fabricate (din mai multe ingrediente), │
│ inclusiv produse cu ingrediente de origine animalã, în care predominã │
│ ingredientele de origine vegetalã, pâine şi alte produse preparate din │
│ cereale │
├──────────────────────────────┬──────────────┬──────────────────┬────────────┤
│4.1.Produse cu valoare mare │ │Pachete sau │ │
│ pe unitate │ │unitãţi prelevate │ 0,1 kg*) │
│ │ │cu un instrument │ │
│ │ │de prelevare │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│4.2.Produse solide cu │Hamei, ceai, │Unitãţi ambalate │0,2 kg │
│ densitate micã în vrac │plante pentru │sau unitãţi │ │
│ │ceai │prelevate cu un │ │
│ │ │instrument de │ │
│ │ │prelevare │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│4.3.Alte produse solide │Pâine, fãinã, │Ambalaje sau alte │0,5 kg │
│ │fructe uscate │unitãţi întregi │ │
│ │ │ori unitãţi │ │
│ │ │prelevate cu un │ │
│ │ │instrument de │ │
│ │ │prelevare │ │
├──────────────────────────────┼──────────────┼──────────────────┼────────────┤
│4.4. Produse lichide │Uleiuri, │Unitãţi ambalate │0,5 l sau │
│ │vegetale, │sau unitãţi │0,5 kg │
│ │sucuri │prelevate cu un │ │
│ │ │instrument │ │
│ │ │de prelevare │ │
└──────────────────────────────┴──────────────┴──────────────────┴────────────┘*) Poate fi prelevatã o probã de laborator mai micã dintr-un produs cu valoare excepţional de mare. În acest caz motivul va fi specificat în procesul-verbal de prelevare.


ANEXA 2

- model -

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI

PROCES - VERBAL
de prelevare a probelor de plante şi produse vegetale în vederea
efectuãrii analizelor de laborator pentru determinarea nivelului
de reziduuri de pesticide

nr. ...... din ......., localitatea ..........

Subsemnatul ......., în calitate de inspector fitosanitar din cadrul ......., atest cã în ziua de ......., ora ......, s-a realizat prelevarea de probe în vederea efectuãrii analizelor de laborator, în conformitate cu legislaţia în vigoare, dintr-un lot de ......, în cantitate de ...... . Datele de identificare a lotului: .................. .
Cantitatea de probe prelevate a fost de ................... .
Prelevarea probelor a fost fãcutã de la agentul economic ....., cu sediul în ..........., înmatriculat la Oficiul registrului comerţului ....... sub nr. ....., codul fiscal ........, reprezentat de domnul/doamna ......, nãscut/nãscutã la data de .... .., în localitatea ......., judeţul/sectorul ......., domiciliat/domiciliatã în localitatea ....., str. ..... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ........, cu reşedinţa în ........, legitimat/legitimatã cu actul de identitate ..... seria ...... nr. ........, eliberat de ....... la data de .............. .
Menţiuni: ................................................. .


Inspector fitosanitar,
.........................

Reprezentantul agentului economic,
..................................────────────────────
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016