Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2003  privind acordarea facilităţilor de transport pe calea ferată pentru elevii şi studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME METODOLOGICE din 2 decembrie 2003 privind acordarea facilităţilor de transport pe calea ferată pentru elevii şi studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 12 decembrie 2003
──────────
    Aprobate prin Ordinele nr. 972 din 4 decembrie 2003 şi Ordinul nr. 5.572 din 2 decembrie 2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie 2003.
──────────


    ART. 1
    Elevii din învăţământul primar şi secundar, precum şi studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi, beneficiază de 50% reducere din tariful trenurilor de persoane, clasa a II-a, în tot timpul anului calendaristic.
    ART. 2
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004, studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, beneficiază şi de 24 de călătorii simple pe an calendaristic, cu reducere de 50% din tariful trenurilor accelerate, clasa a II-a.
    (2) Numărul de călătorii se acordă numai pe durata normală a studiilor, respectiv echivalentul a două călătorii simple pe lună.
    (3) Pentru studenţii din anul I se acordă 6 călătorii simple pentru anul calendaristic în care începe anul universitar.
    (4) Pentru studenţii din anii terminali, indiferent dacă au susţinut sau nu au susţinut examenul de diplomă/licenţă/absolvire, se acordă 18 călătorii simple pentru anul calendaristic în care se finalizează studiile.
    (5) Beneficiarii care au întregul an calendaristic calitatea de student primesc 24 de călătorii simple.
    (6) Studenţii care din cauze imputabile lor repetă anul universitar nu vor beneficia de facilităţile prevăzute de prezentul articol. Universităţile au obligaţia de a nu le elibera acestor studenţi carnetul cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat.
    ART. 3
    (1) Pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată a beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 şi 2 se utilizează:
    a) bilet carton 50% reducere elevi/studenţi - pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată, trenuri personale, clasa a II-a, a elevilor şi studenţilor;
    b) abonament lunar pentru elevi şi studenţi tren de persoane - cu număr nelimitat de călătorii pe distanţe de până la 300 km, al cărui tarif reprezintă 50% din tariful abonamentelor lunare cu număr nelimitat de călătorii pe zone km pentru tren de persoane clasa a II-a (modelul nr. 1);
    c) bilet de călătorie în grup - pentru care se acordă reducerea de 50% din tariful trenurilor de persoane clasa a II-a pentru toţi membrii grupului, inclusiv pentru cadrul didactic însoţitor;
    d) bilet foaie 50% reducere studenţi - tren accelerat - pentru călătoria cu tarif redus pe calea ferată la trenurile accelerate a studenţilor din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi.
    (2) Biletul carton 50% reducere elevi/studenţi, abonamentul lunar pentru elevi şi studenţi tren de persoane şi biletul de călătorie în grup vor fi denumite legitimaţii de călătorie cu 50% reducere.
    (3) Biletul foaie 50% reducere studenţi - tren accelerat va fi denumit supliment de tren accelerat cu 50% reducere.
    ART. 4
    (1) Legitimaţiile de călătorie cu 50% reducere se eliberează la casele de bilete ale staţiilor şi agenţiilor de cale ferată de către casierul de serviciu, pe baza carnetului de elev, respectiv a legitimaţiei de student pentru reducere transport.
    (2) Suplimentele de tren accelerat cu 50% reducere se eliberează la casele de bilete ale staţiilor şi agenţiilor de cale ferată de către casierul de serviciu, pe baza legitimaţiei de student pentru reducere transport şi a carnetului cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat.
    (3) Pentru emiterea suplimentului de tren accelerat cu 50% reducere studentul va prezenta la casa de bilete carnetul cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, având completat pe cupon staţia de plecare şi staţia de destinaţie. Casierul de serviciu va completa via, km şi va reţine cuponul statistic pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere 50% la tren accelerat, aplicând pe versoul cuponului ce rămâne la carnet anexa C.F.R. de control şi ştampila staţiei. După aplicarea ştampilei casierul va înscrie pe cupon numărul trenului şi data.
    ART. 5
    (1) Legitimaţiile de călătorie cu 50% reducere pentru elevi şi studenţi sunt valabile numai însoţite de carnetul de elev, pentru elevi, respectiv de legitimaţia de student pentru reducere transport, pentru studenţi, vizate la zi pentru anul şcolar/universitar în curs, prin aplicarea în clar a ştampilei rotunde a unităţii/instituţiei de învăţământ. Astfel, la controlul legitimaţiilor de călătorie în tren, utilizatorul trebuie să prezinte atât legitimaţia de călătorie cu 50% reducere, cât şi actele prevăzute mai sus.
    (2) Suplimentul de tren accelerat cu 50% reducere este valabil numai cu carnetul cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, prezentat împreună cu legitimaţia de student pentru reducere transport, vizată la zi pentru anul şcolar/universitar în curs, prin aplicarea în clar a ştampilei rotunde a unităţii/instituţiei de învăţământ.
    (3) La cererea organelor de control, elevii şi studenţii vor prezenta şi un act de identitate care să dovedească identitatea acestora. Elevii din învăţământul primar şi gimnazial vor prezenta numai legitimaţia de călătorie cu 50% reducere şi carnetul de elev.
    (4) Legitimaţiile de student pentru reducere transport, pe baza cărora studenţii de la cursurile de zi din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat vor dobândi legitimaţii de călătorie cu 50% reducere, se tipăresc de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi se repartizează contra cost instituţiilor de învăţământ în vederea distribuirii către studenţii beneficiari prevăzuţi de prezentul ordin, prin secretariatele instituţiilor de învăţământ.
    (5) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului înaintează comanda de carnete cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat la Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cel mai târziu până la data de 15 octombrie a anului în curs, pentru anul calendaristic viitor. Carnetele cu cupoane, pe baza cărora studenţii din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi, vor primi suplimente de tren accelerat cu 50% reducere, se tipăresc de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin Societatea Comercială Tipografică FILARET - S.A., după care se transmit Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului până la data de 15 decembrie a anului curent pentru anul următor. Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului repartizează carnetele cu cupoane instituţiilor de învăţământ superior de stat, care, prin secretariatele acestora, se distribuie studenţilor beneficiari prevăzuţi de prezentul ordin. Secretariatele instituţiilor de învăţământ superior de stat au obligaţia de a completa carnetele cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat cu datele corespunzătoare, confirmate prin semnătura decanului şi ştampila facultăţii. Distribuţia carnetelor cu cupoane către studenţi se face până la intrarea acestora în vacanţa de iarnă.
    (6) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditate poartă responsabilitatea asupra distribuirii legitimaţiilor de student pentru reducere transport numai pentru studenţii din învăţământul universitar de stat şi particular acreditat, cursuri de zi.
    (7) Instituţiile de învăţământ superior de stat poartă responsabilitatea şi pentru distribuirea carnetelor cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, destinate studenţilor din învăţământul universitar de stat, cursuri de zi.
    (8) Formatul legitimaţiilor de student pentru reducere transport este cel prevăzut în modelul nr. 2 sau nr. 3.
    (9) Formatul carnetelor cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat este cel prevăzut în modelul nr. 4.
    (10) Carnetele de elev, legitimaţiile de student pentru reducere transport şi cupoanele pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat sunt netransmisibile. Călătoria pe bază de documente aparţinând altor beneficiari determină reţinerea acestor documente, restituirea către unităţile/instituţiile de învăţământ, anularea lor şi pierderea pentru un an a dreptului de a beneficia de facilităţi de transport.
    (11) În cazul pierderii/distrugerii/furtului carnetului cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, nu se eliberează alt carnet.
    ART. 6
    (1) Călătoria elevilor pe bază de bilete de călătorie cu reducere 50%, de abonamente şi de bilete în grup pentru elevi şi studenţi se poate efectua şi la clasa I, la trenurile accelerate, rapide şi intercity, dar numai cu plata de către utilizator a diferenţei de clasă, a suplimentelor de tren corespunzătoare şi, după caz, a tichetului de rezervare.
    (2) Călătoria studenţilor pe bază de bilete de călătorie cu reducere 50%, de abonamente şi de bilete în grup pentru studenţi se poate efectua şi la clasa I sau la trenurile accelerate, rapide şi intercity, dar numai cu plata de către utilizator a diferenţei de clasă, a suplimentelor de tren corespunzătoare şi, după caz, a tichetului de rezervare. Pentru călătoria pe baza biletelor de călătorie cu reducere 50% şi a biletelor de tren accelerat cu 50% reducere, la clasa I sau la tren rapid şi intercity, utilizatorul va plăti diferenţa de clasă sau de tarif dintre tren rapid sau intercity şi tren accelerat.
    (3) Călătoria studenţilor pe bază de bilete în grup pentru studenţi se poate efectua la tren accelerat, clasa a II-a, cu 50% reducere, prin reţinerea a câte unui cupon statistic pentru călătoria studenţilor cu 50% reducere la tren accelerat, pentru fiecare membru din grup, dacă toţi membrii grupului beneficiază de carnet cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat.
    ART. 7
    Prevederile prezentelor norme metodologice se aplică şi elevilor şi studenţilor din învăţământul universitar, cursuri de zi, din unităţile/instituţiile de învăţământ aflate în subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei şi Serviciului Român de Informaţii.
    ART. 8
    (1) Instituţiile de învăţământ superior de stat şi particular acreditat vor elibera legitimaţii de transport numai pentru studenţii din învăţământul universitar, cursuri de zi, cuprinşi în cifra de şcolarizare aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
    (2) Instituţiile de învăţământ superior de stat vor elibera carnete cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat numai pentru studenţii din învăţământul universitar, cursuri de zi, cuprinşi în cifra de şcolarizare aprobată de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
    ART. 9
    (1) Calculul cheltuielilor aferente facilităţilor acordate elevilor şi studenţilor pentru transportul pe calea ferată se va face de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. pe baza centralizatoarelor întocmite la nivelul fiecărei regionale transport feroviar de călători. Staţiile unde se eliberează legitimaţii de călătorie pentru elevi şi studenţi vor întocmi deconturi pentru călătoria elevilor şi studenţilor, pe tipuri de legitimaţii, pe care le vor înainta la serviciul verificarea veniturilor din regionala transport feroviar de călători proprie. Împreună cu deconturile vor transmite o recapitulaţie privind veniturile ce revin Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. din transportul elevilor şi studenţilor, conform modelului din tabelul nr. 1. În recapitulaţie se vor evidenţia pe tip de legitimaţie cu 50% reducere: călători expediaţi, călători km şi valoarea prestaţiei, iar la abonamente se va evidenţia şi numărul acestora. Serviciile verificarea veniturilor din cadrul regionalelor transport feroviar de călători vor întocmi situaţia deconturilor la nivelul fiecărei regionale pentru prestaţiile efectuate, conform modelului din tabelul nr. 2.
    (2) Cheltuielile aferente facilităţilor acordate elevilor şi studenţilor prevăzuţi la art. 1 şi art. 2 alin. (1) pentru transportul pe calea ferată, inclusiv cele legate de tipărirea de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. a abonamentelor pentru elevi şi studenţi şi a carnetelor cu cupoane pentru călătoria studenţilor pe calea ferată cu reducere de 50% la tren accelerat, se finanţează din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul 60.01 "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", conform prevederilor legii bugetului de stat. Modelul decontului este prezentat în tabelul nr. 3.
    (3) Decontarea de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. a facilităţilor de transport acordate elevilor şi studenţilor se va efectua lunar prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - Direcţia generală economică şi buget, pe baza decontului întocmit conform tabelului nr. 3.
    (4) Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A. răspunde de realitatea şi exactitatea datelor prezentate spre decontare.
    ART. 10
    Modelele nr. 1-4 şi tabelele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    Modelul nr. 1*)

──────────
    *) Notă CTCE:
    Modelul nr. 1 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie 2003, la pag. 7-8 (a se vedea imaginile asociate).
──────────


    Modelul nr. 2*)

──────────
    *) Notă CTCE:
    Modelul nr. 2 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie 2003, la pag. 8 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    Modelul nr. 3*)

──────────
    *) Notă CTCE:
    Modelul nr. 3 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie 2003, la pag. 9 (a se vedea imaginea asociată).
──────────


    Modelul nr. 4*)

──────────
    *) Notă CTCE:
    Modelul nr. 4 se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 12 decembrie 2003, la pag. 10-11 (a se vedea imaginile asociate).
──────────


    Tabelul nr. 1

    RTFC ...........
    Staţia .........


                            RECAPITULAŢIE FACILITĂŢI
                        în luna ........ anul 200......

┌────┬──────────────┬────────────┬──────────────┬─────────┬─────────┬──────────┐
│Nr. │ Denumirea │ Actul │ Codul │Călători │ Călători│ Valoarea │
│crt.│ facilităţii │ normativ │ statistic │expediaţi│ km │prestaţiei│
│ │ │ │ │ │ │ (lei) │
├────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ 3.3 preţ fix │ 21 │ 1.575 │ 441.000 │
│ │ │ ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ 3.4 bianco │ │ │ │
│ │Elevi/studenţi│Hotărârea ├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Guvernului │ 3.7 grup │ │ │ │
│ │ │nr. 309/1996├──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ 4.1-4.17 │ 42 │ 1.050 │ 168.000 │
│ │ │ │abonamente │ (1) │ │ │
│ │ ├────────────┴──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │Din care suplimente de tren│ │ │ │
│ │ │accelerat cu 50% reducere │ │ │ │
│ │ │(cod statistic 9.22) │ 10*) │ 750*) │ 190.000 │
│ │ ├───────────────────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ TOTAL: │ 63 │ 2.625 │ 799.000 │
├────┼──────────────┼────────────┬──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘


                                    Casier,
                                    .......

──────────
    *) Nu se adună la total, fiind cuprinşi în cadrul celorlalte tipuri de bilete. Se evidenţiază pentru calcul statistic.
──────────


    Tabelul nr. 2

    SNTFC "C.F.R. Călători" - S.A.
    RTFC ..................


                             SITUAŢIA DECONTURILOR
         rezultate din aplicarea Ordinului ministrului transporturilor,
           construcţiilor şi turismului şi al ministrului educaţiei,
          cercetării şi tineretului nr. 972/5.572/2003 în transportul
                  pe calea ferată în luna ....... anul 200...

┌────┬───────────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────────┐
│ │ │ Călători │ Călători │ Valoarea │
│Nr. │ Denumirea unităţii │ expediaţi │ km │ prestaţiei (lei) │
│crt.│ prestatoare ├───────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │ Nr. de │ Valoarea │ Total - valoare │
│ │ │ abonamente │ imprimatului│ confecţionare │
│ │ │ │ (lei) │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ 1. │ Staţii C.F.R. │ 63 │ 2.625 │ 799.000 │
│ │ ├───────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │ 1 │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ 2. │C.F.R. Voiaj - S.A. │ │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │Din care suplimente de │ 10*) │ 750*) │ - │
│ │tren accelerat cu 50% ├───────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │reducere (cod statis- │ │ │ │
│ │tic 9.22) │ - │ - │ - │
├────┼───────────────────────┼───────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ TOTAL: │ 63 │ 2.625 │ 799.000 │
│ │ ├───────────────┼─────────────┼───────────────────┤
│ │ │ 1 │ │ │
└────┴───────────────────────┴───────────────┴─────────────┴───────────────────┘

                                 Director RTFC,
                                 ..............

──────────
    *) Nu se adună la total, fiind cuprinşi în cadrul celorlalte tipuri de bilete. Se evidenţiază pentru calcul statistic.
──────────


    Tabelul nr. 3

    SNTFC "C.F.R. Călători" - S.A.
    Serviciul evidenţe


                                    DECONTUL
            biletelor speciale de călătorie pentru elevi şi studenţi
              pe calea ferată - cod statistic ....., rezultate din
                aplicarea Ordinului ministrului transporturilor,
                 construcţiilor şi turismului şi al ministrului
            educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 972/5.572/2003,
                           în luna ..... anul 200.....

┌────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────┬───────────────────┐
│ │ │ Călători │ Călători │ Valoarea │
│Nr. │ Denumirea unităţii │ expediaţi │ km │ prestaţiei (lei) │
│crt.│ prestatoare │─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │ Nr. de │ Valoarea │ Total - valoare │
│ │ │ abonamente │ imprimatului │ confecţionare │
│ │ │ │ (lei) │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 1. │ RTFC Bucureşti │ 43 │ 1.093 │ 180.000 │
│ │ ├─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │ 1 │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ 2. │ RTFC Craiova │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ RTFC │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────┼───────────────────┤
│ │ TOTAL SNTFC: │ 43 │ 1.093 │ 180.000 │
│ │ ├─────────────┼───────────────┤ │
│ │ │ 1 │ │ │
└────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────┴───────────────────┘

         Director general, Director general adjunct economic,
         ................. ..................................


                           Vizat C.F.P.
                           -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016