Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NORME PROPRII din 2 octombrie 2003  de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti*)    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 NORME PROPRII din 2 octombrie 2003 de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti*)

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 12 decembrie 2003
____________
    *) Aprobate prin ordinele 862, 546, 6.380, 21.833, M136, 2.935, 3.497, 865, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 886 din 12 decembrie 2003.


    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele norme stabilesc reguli de aplicare a Contractului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1510/2002, Hotărârea Guvernului nr. 1511/2002 şi Hotărârea Guvernului nr. 1509/2002, cu modificările şi completările ulterioare, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţelele sanitare proprii din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.
    (2) Prevederile prezentelor norme, în măsura în care nu dispun altfel, se completează cu dispoziţiile normelor metodologice aprobate prin ordinele ministrului sănătăţii şi familiei şi ale preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003, nr. 21/13/2003, nr. 22/14/2003 şi nr. 23/15/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prezentele norme se aplică începând cu data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1512/2002, Hotărârii Guvernului nr. 1510/2002, Hotărârii Guvernului nr. 1511/2002 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1509/2002.
    ART. 2
    Furnizorii de servicii medicale din reţelele sanitare aparţinând sistemului apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti sunt cei prevăzuţi la art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 56/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 458/2001.
    ART. 3
    Atribuţiile ce revin potrivit legii direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt exercitate de către direcţiile medicale sau de alte structuri similare ale ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti în cadrul reţelelor sanitare proprii.
    ART. 4
    (1) În vederea încheierii contractului furnizorii de servicii medicale vor prezenta documentele prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate. Certificatului de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale îi este asimilat actul de înfiinţare a furnizorilor de servicii medicale.
    (2) La încheierea contractului de furnizare de servicii farmaceutice furnizorii vor prezenta documentele prevăzute în Contractul-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, cu excepţia certificatului de înmatriculare la registrul comerţului.
    ART. 5
    Toate documentele care stau la baza încheierii contractelor şi decontării serviciilor medicale şi farmaceutice şi care au regim de confidenţialitate potrivit legii, datorită specificului instituţiei respective se certifică prin semnătura reprezentanţilor legali ai furnizorilor, care vor răspunde de exactitatea şi realitatea datelor transmise şi/sau raportate.
    Documentele prevăzute la alin. 1 se prezintă spre verificare de reprezentanţii legali ai furnizorilor, la sediul acestora, numai persoanelor abilitate de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi agreate de furnizor.
    Aceste documente sunt acte justificative care susţin plăţile efectuate, se arhivează şi păstrează la sediul furnizorului pe toată durata prevăzută de Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
    ART. 6
    Modelele contractelor de furnizare de servicii medicale primare şi farmaceutice, adaptate situaţiilor specifice, după caz, care se încheie între Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale din reţelele ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    ART. 7
    (1) Asiguraţii care plătesc contribuţia la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, vor face dovada plăţii C.A.S.S., la furnizorul de servicii medicale, prin adeverinţă tip, eliberată de angajator, conform modelului din anexa nr. 3.
    Această dovadă o vor face în acelaşi mod şi persoanele prevăzute la art. 6 alin. (2), lit. a) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prin adeverinţă tip, eliberată de instituţiile abilitate, conform modelului din anexa nr. 4
    (2) Asiguraţii care se încadrează în prevederile art. 6 pct. (1) din Ordonată de Urgenţă a Guvernului, nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, vor face dovada calităţii de asigurat al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J, a celei că se încadrează într-una din categoriile respective, precum şi a faptului că nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate prin legi speciale şi din pensii.
    (3) Asiguraţii care plătesc contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate la casele judeţene de asigurări de sănătate, respectiv a Municipiului Bucureşti sau a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi cei din categoriile de persoane prevăzute la art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, care solicită servicii medicale furnizate în sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, vor face dovada calităţii lor potrivit prevederilor art. 5 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 150/2002.
    (4) Veteranii de război şi văduvele de război care sunt înscrişi pe lista unui medic de familie aflat în relaţii contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, sunt asiguraţi de drept ai Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi vor face dovada acestei calităţi prin adeverinţă eliberată de medicul de familie pe a cărui listă se află înscrişi.

    CAP. II
    Asistenţa medicală primară

    SECŢIUNEA I
    Modalităţi de contractare

    ART. 8
    Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţă medicală primară se încheie între spitalul militar, spitalul penitenciar sau alte unităţi sanitare care coordonează activităţile medicale din aceste cabinete şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, conform reglementărilor specifice.
    ART. 9
    Pentru cabinetele medicale aflate în structura centrelor medicale judeţene şi ale municipiului Bucureşti contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară se încheie de reprezentantul legal al centrului medical şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
    ART. 10
    Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura/coordonarea centrelor medicale de diagnostic şi tratament sau a altor unităţi sanitare similare se încheie de reprezentantul legal al acestora şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
    ART. 11
    Contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru cabinetele medicale aflate în structura spitalelor din reţelele sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti se încheie de reprezentantul legal al acestor spitale şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
    ART. 12
    (1) Listele ce cuprind asiguraţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe baza cărora se încheie contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, se întocmesc cu respectarea specificului ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti; pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii se vor întocmi:
    - liste nominale cu militari în termen, elevi şi studenţi militari, care se certifică de către comandantul unităţii şi de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical;
    - liste nominale cu cadrele active, salariaţi civili, membrii de familie ai acestora precum şi pensionari militari.
    (2) Medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligaţia să anunţe, prin comunicare scrisă, casa de asigurări de sănătate judeţeană - sau a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, sau a Municipiului Bucureşti, după caz - în a cărei rază de competenţă îşi are domiciliul asiguratul, în termen de 15 zile de la includerea acestuia pe lista sa.
    (3) Listele prevăzute la acest articol, precum şi cele prevăzute la art. 14, vor fi întocmite conform modelelor comunicate de către Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi însoţite obligatoriu de suport magnetic.

    SECŢIUNEA II
    Modalităţi de plată

    ART. 13
    Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt: plata "per capita" prin tarif pe persoană asigurată conform listei proprii de asiguraţi şi plata prin tarif pe serviciu medical, pentru serviciile medicale prevăzute în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale;
    Serviciile medicale acordate de către medicii de familie din reţelele ministerelor şi instituţiilor din sistemul A.O.P.S.N.A.J în afară orelor de program, în acele centre (unităţi medicale) în care nu este organizată activitate de permanenţă, vor fi decontate de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J numai în situaţia în care aceste servicii corespund serviciilor din pachetul de servicii medicale din anexa 1 din normele de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1512/2002.
    ART. 14
    Pentru cabinetele medicale în care se acordă asistenţă medicală persoanelor private de libertate decontarea activităţii de asistenţă medicală primară se face pe baza raportării numerice conform metodologiei stabilite de comun acord de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
    ART. 15
    Pentru asiguraţii înscrişi pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţii contractuale cu alte case de asigurări de sănătate, medicii vor solicita confirmarea calităţii de asigurat pe formular tip conform modelului anexa nr. 3, cât şi pe suport magnetic.
    Prescrierea reţetelor pentru asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. înscrişi pe listele medicilor de familie aflaţi în relaţii contractuale cu alte case de asigurări de sănătate se va face pe formularele puse la dispoziţie de către casa de asigurări de sănătate cu care medicii au încheiat contract.
    ART. 16
    Pentru medicii de familie din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, în situaţia în care numărul total de puncte rezultat în raport cu numărul de asiguraţi de pe lista fiecărui medic şi structura acestora pe grupe de vârstă este mai mare de 37.000 puncte/an, punctele ce depăşesc acest nivel se reduc cu 75%.
    Această prevedere se aplică doar cabinetelor nominalizate de ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, cu avizul Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi cu încadrarea în fondul alocat cu această destinaţie.
    ART. 17
    Pentru controlul anual al cadrelor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti decontează serviciile medicale şi investigaţiile prevăzute în anexa nr. 1, cap. I, lit. A, pct. 5 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, dacă acestea se efectuează în ambulatoriile cu care Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a încheiat contracte.
    ART. 18
    Pentru perioada de absenţă motivată a medicului care acordă asistenţă medicală primară ministerele şi instituţiile în a căror subordine se află acesta organizează preluarea activităţii medicale de către un alt medic şi comunică despre aceasta Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
    Se consideră absenţă motivată următoarele situaţii: caz de boală, citaţii de la organele judecătoreşti sau alte organe care au dreptul, potrivit legii, de a solicita prezenţa la instituţiile respective şi misiunile ordonate.
    ART. 19
    Direcţiile medicale sau alte structuri similare acestora din cadrul ministerelor şi instituţiilor din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti vor pune la dispoziţie Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti liste cuprinzând medicii cu licenţă de înlocuire, fără obligaţii contractuale, cum este şi cazul medicilor militari pensionari sau disponibilizări, care pot prelua activitatea în condiţiile legii.
    ART. 20
    (1) Numărul total de puncte se ajustează în raport de condiţiile în care se desfăşoară activitatea în baza prevederilor art. 1 pct. 4 lit. (b) 1 din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003.
    (2) Lista cuprinzând cabinetele medicale şi condiţiile specifice sistemului în care se acordă asistenţă medicală primară la care se aplică majorări se stabileşte anual de direcţiile medicale sau de alte structuri similare din ministerele şi instituţiile din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti în cadrul reţelelor sanitare proprii împreună cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, în limitele fondului aprobat.

    SECŢIUNEA III
    Modalităţi de colectare a contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate pentru unele categorii speciale de asiguraţi

    ART. 21
    Contribuţia la asigurările sociale de sănătate pentru persoanele private de libertate*) se virează lunar de către ordonatorul de credite - ministrul administraţiei şi internelor sau ministrul justiţiei, după caz - cu ordin de plată întocmit separat pentru aceste categorii de asiguraţi, iar declaraţia pentru contribuţia la Fondul de asigurări sociale de sănătate, împreună cu fotocopia ordinului de plată vizat de trezorerie vor fi remise la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
----------
    Notă: *) Persoanele private de libertate = reţinuţi şi arestaţi preventiv şi persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate.

    ART. 22
    Plata furnizorilor de servicii medicale pentru asistenţa medicală acordată pentru persoanele private de libertate se efectuează pe baza raportărilor numerice, după următoarele formule, adaptate formularelor de raportare stabilite prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate:

           total număr persoane
 private de libertate în fiecare zi a lunii
 ─────────────────────────────────────────── = număr mediu de persoane private
 număr de zile calendaristice ale lunii de libertate din luna respectivă
 respective

          număr mediu de persoane
     private de libertate pe lună x 10
 ─────────────────────────────────────────── = număr de puncte neajustate
                12 pe lună


    Numărul iniţial de persoane private de libertate se va stipula în contract şi va fi cel existent la data de 1 ianuarie 2003.
    Cheia de control şi plata serviciilor medicale raportată la numărul mediu de persoane private de libertate pe lună se fac prin comparare cu nivelul contribuţiei la Fondul de asigurări sociale de sănătate, calculat după următoarea formulă:

    total număr de persoane private de libertate
   aflate în arest în fiecare zi a lunii x 2 salarii
           minime brute pe ţară x 6,5%
   ────────────────────────────────────────────────────
           număr de zile calendaristice


    CAP. III
    Modalităţile de plată în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi stomatologice

    ART. 23
    Numărul de investigaţii paraclinice negociat între furnizorii de investigaţii paraclinice şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti se stabileşte în limita numărului de investigaţii paraclinice necesare pentru asiguraţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti cu încadrarea în 90% din suma prevăzută cu această destinaţiei.
    ART. 24
    Decontarea de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti a serviciilor medicale stomatologice preventive şi a tratamentelor stomatologice se face în limita sumei contractate pentru cabinetele medicale din unităţile sanitare ambulatorii de specialitate aparţinând ministerelor cu reţele sanitare proprii, precum şi cele în cadrul ambulatoriilor de specialitate integrate spitalelor din reţeaua ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

    CAP. IV
    Modul de prescriere, eliberare şi decontare a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

    ART. 25
    Asistenţa cu medicamente în tratamentul ambulatoriu se asigură de farmaciile autorizate şi acreditate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi de farmaciile care funcţionează în structura unităţilor sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească,
    ART. 26
    Pentru farmaciile care funcţionează în ambulatoriile de specialitate din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti nu se aplică criteriile de selecţie a farmaciilor în vederea încheierii contractului prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul comun nr. 23/15/2003 al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
    ART. 27
    Pentru farmaciile care funcţionează în structura unor unităţi sanitare din ambulatoriile de specialitate din reţeaua sanitară proprie, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti va acorda în cadrul sumelor contractate un avans în limita a 30% din valoarea contractului, în condiţiile legii.
    ART. 28
    Aprobarea pentru prescripţiile medicale ale asiguraţilor Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti din teritoriu, care depăşesc valoarea totală de 2.000.000 lei la preţul cu amănuntul, se acordă de către casele de asigurări de sănătate judeţene din raza administrativ - teritorială în care se află domiciliul acestora cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    CAP. V

    SECŢIUNEA I
    Modalităţile de plată în asistenţa medicală spitalicească

    ART. 29
    (1) Numărul de cazuri de spitalizare/spital şi secţie se negociază în funcţie de numărul de cazuri de spitalizare/spital şi secţie stabilit ca medie a numărului de internări pe ultimii 5 ani/spital. Numărul anual de cazuri negociat se defalcă pe trimestre.
    (2) Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti poate accepta la decontare pentru spitalele din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti - în funcţie de adresabilitate - sume corespunzătoare unor depăşiri cu până la 10% a indicatorilor (peste valorile contractate), în limita bugetului aprobat cu această destinaţie.

    SECŢIUNEA II
    Condiţiile acordării asistenţei medicale de recuperare

    ART. 30
    Contractul de furnizare de servicii medicale de recuperare se încheie între reprezentantul legal al unităţii sanitare de recuperare şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe baza următoarelor documente:
    a) actul de înfiinţare a serviciului de recuperare, respectiv ordinul ministrului sau a directorului instituţiei căreia îi aparţine unitatea sanitară;
    b) autorizaţia sanitară de funcţionare, vizată pentru anul în curs;
    c) codul fiscal;
    d) contul deschis la trezoreria statului;
    e) certificatul de acreditare.

    CAP. VI
    Condiţiile acordării serviciilor medicale de urgenţă prespitaliceşti şi a altor tipuri de transport medical contractate cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

    ART. 31
    Contractul de furnizare de servicii medicale de urgenţă prespitaliceşti şi transport sanitar se încheie între reprezentantul legal al serviciilor medicale specializate şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pe baza următoarelor documente:
    a) actul de înfiinţare a serviciului de ambulantă, respectiv ordinul ministrului sau a directorului instituţiei căreia îi aparţine unitatea sanitară;
    b) autorizaţia sanitară de funcţionare, vizată pentru anul în curs;
    c) codul fiscal al unităţii sanitare ce coordonează serviciul de ambulanţă;
    d) contul deschis la trezoreria statului;
    e) certificatul de acreditare.
    ART. 32
    Este obligatorie prezenta personalului medico-sanitar din cadrul serviciului medical specializat în toate tipurile de urgenţă.
    ART. 33
    Serviciile medicale de urgenţă prespitaliceşti şi alte tipuri de transport sanitar, acordate în urma unui accident de muncă, se facturează de către serviciul medical specializat către unitatea la care asiguratul este angajat.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale

    ART. 34
    Medicii din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, care conform prevederilor legale acordă servicii medicale dar nu se află în relaţie contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, pot recomanda efectuarea de consultaţii de specialitate, investigaţii paraclinice şi internare către furnizorii de servicii medicale, numai pentru asiguraţii Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.
    ART. 35
    Medicii din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti care au fost acreditaţi să lucreze în acest sistem şi sunt mutaţi în interes de serviciu în alte unităţi sanitare similare celei în care şi-au desfăşurat activitatea, pot continua relaţiile contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti printr-un un nou contract.
    ART. 36
    Crearea bazei de date la nivelul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pentru funcţionarea sistemului informatic se va face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind informaţiile clasificate, printr-un protocol care se semnează între C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi ministerele şi instituţiile din sistemul apărării ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.
    ART. 37
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentele norme.


    ANEXA 1
    -------
la norme
--------

           MODELELE CONTRACTELOR DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE ÎN
                      ASISTENŢA MEDICALĂ PRIMARĂ, ADAPTATE
     SITUAŢIILOR SPECIFICE DIN SISTEMUL DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PROPRIU AL
  APĂRĂRII, ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI

   ┌────────┐
   │ROMÂNIA │
   │(stema) │
   └────────┘
             ┌────────────────────────────────────────────────────┐
             │ CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII, │
             │ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII│
             │ JUDECĂTOREŞTI │
             └────────────────────────────────────────────────────┘
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Bucureşti, str. Popa Savu nr. 45, sector 1
                         Tel: 021/20.24.520


                            CONTRACT
   de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară

               Nr. ........../...................

    I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

    Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 45, sectorul 1, telefon/fax 222.23.42, având codul fiscal nr. 11445659 şi contul nr. 502411445659, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte - director general Dr. DORIN OPRESCU,
    şi
    Centrul Medical Judeţean - M.I._____________________
    - cabinete care funcţionează în structura unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii ..........., cu sau fără punct sanitar, reprezentată prin ...............................;
    cu : autorizaţia/ordin de înfiinţare nr. .............. autorizaţia sanitară nr. ........ având sediul în oraşul ........ str. ....... nr. ..... judeţul ...... telefon ..... cont nr. .... deschis la trezoreria ...... cod fiscal nr. ....... copie după dovada asigurării de răspundere civilă pentru activitatea medicală pentru fiecare medic pe care îl reprezintă, certificatul de acreditare al unităţii sanitare nr. .......................

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

    III. SERVICIILE MEDICALE FURNIZATE

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, sunt următoarele:

    A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
    a) servicii profilactice;
    b) servicii medicale curative
    c) servicii de urgenţă;
    d) activităţi de support

    B. PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
    a) servicii profilactice;
    b) servicii de urgenţă;
    c) depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic

    Art. 3
    (1) Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie şi pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale, de către medicii prevăzuţi în anexa nr. 1.
    (2) furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară se face în cabinetele cuprinse în anexa nr. 2.

    IV. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.

    V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    Art. 6
    C.A.S.A.O.P.S.N.A J. are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară acreditaţi şi autorizaţi;
    b) să controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară conform prevederilor prezentului contract;
    c) să verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    d) să deconteze furnizorului de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind activitatea realizată;
    e) să comunice furnizorului de servicii medicale, în vederea actualizării listelor proprii, persoanele care şi-au pierdut calitatea de asigurat sau pentru care nu s-a virat integral contribuţia de asigurări pentru sănătate; să nu solicite medicilor de familie documentele în baza cărora se stabileşte calitatea de asigurat a persoanelor sau plata contribuţiei de asigurări pentru sănătate a asiguraţilor înscrişi în lista proprie;
    f) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară asupra condiţiilor de contractare şi să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, atât prin afişare la sediul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare trimiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să acorde servicii de asistenţă medicală primară asiguraţilor înscrişi în lista proprie, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuţia la fondul de asigurări de sănătate, respectând criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevăzute de lege. Serviciile medicale care se acordă de medicul de familie sunt cele prevăzute în pachetul de servicii de bază care se acordă în asistenţa medicală primară;
    b) să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activităţile care sunt cuprinse în baremul de activităţi practice obligatorii din curricula de pregătire în specialitatea de medicină de familie. De asemenea, are obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în afecţiunile prevăzute în tematica pe aparate şi sisteme;
    c) să acorde serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate, precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii;
    d) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii înscrişi, ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară a asiguraţilor şi să comunice aceste modificări C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate cu privire la asiguraţii care nu mai fac dovada calităţii de asigurat şi plata contribuţiei la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; să comunice C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale;
    e) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul;
    f) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale:
    g) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, o dată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii acestuia nu au altă opţiune;
    h) să înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie, care îndeplinesc condiţiile de persoană asigurată, la prima consultaţie, în localitatea de reşedinţă a acestora sau la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară:
    i) să nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea mamei sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii ori de primărie precum şi la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului, pentru copii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau familii substitutive;
    j) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate la nivelul cabinetelor de medicină primară;
    k) să informeze asiguraţii despre serviciile oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
    l) să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
    m) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale, fiind direct răspunzător de corectitudinea datelor. Factura va fi însoţită de desfăşurătoarele privind activităţile realizate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    n) să raporteze la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi la direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea cărora îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale, datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală primară, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi care se pun la dispoziţie în mod gratuit;
    o) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor şi efectuarea vaccinărilor;
    p) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia (cu excepţia militarilor în termen şi altor categorii de persoane asimilate acestora, precum şi persoanelor private de libertate); în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea de pe listă a asiguratului;
    q) să solicite asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea acestora de asigurat;
    r) să îşi stabilească programul de activitate în funcţie de condiţiile specifice din zonă, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
    s) să furnizeze servicii medicale de urgenţă în afară programului de lucru şi să participe la activitatea de asigurare a asistenţei medicale continue în centrele de permanenţă, conform reglementărilor din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002;
    t) să afişeze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de bază pachetul minimal de servicii medicale şi obligaţiile sale ca furnizor de servicii medicale primare aflat în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    u) să anunţe C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. atunci când:
    - i-a fost retrasă sau suspendată autorizaţia de liberă practică;
    - i-a fost ridicată autorizaţia sanitară sau a expirat termenul de valabilitate al acesteia;
    - i-a încetat acreditarea;
    - a renunţat sau a pierdut calitatea de membru a Colegiului Medicilor din România;
    - să anunţe în scris în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în maxim 15 zile; Medicul de familie de la care a plecat asiguratul transferă fişa medicală a asiguratului, în maxim 15 zile lucrătoare de la solicitare prin serviciu poştal şi păstrează minim un an o copie de pe fişa medicală a acestuia;
    v) să accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, ale direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale împreună cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România organizat la nivel naţional şi judeţean precum şi altor organe abilitate de lege;
    x) să angajeze asistenţi medicali în vederea asigurării calităţii actului medical.
    y) să stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat
    z) să organizeze preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie pentru perioadele de absenţă

    VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

    Art. 8
    Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:
    1. plata "per capita", prin tarif pe persoană asigurată;
    2. tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru asiguraţii din lista proprie şi pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii.
    3. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata "per capita" este unică pe ţară, de 9.565 lei. În condiţiile în care bugetul Fondului unic naţional de asigurări de sănătate este diminuat prin acte normative, se recalculează valoarea minimă garantată pentru un punct.
    Numărul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, se ajustează în raport:
    a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie, cu ................%;
    b) cu gradul profesional:
       1) al medicului de familie titular, pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
         - primar +20%;
         - fără grad profesional -10% .

       2) al medicului de familie angajat în cabinetele medicale individuale din rural pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
         - primar +20%;
         - fără grad profesional -10% .

    3.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile din pachetul de servicii de bază şi din pachetul minimal de servicii medicale se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    3.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe ţară, de 6.050 lei.
    4. Pentru fiecare cabinet şi fiecare medic cu care se încheie contractul se completează datele, conform anexei nr. 3.
    Art. 9
    (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligaţia să deconteze în termen de 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., la valoarea minimă garantată a punctului "per capita" şi pe serviciu medical.
    (2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va deconta serviciile medicale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării raportărilor la sediul acesteia, cu condiţia ca raportările să fie transmise corect, complet şi până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se face plata pe formulare tip C.N.A.S. şi suport magnetic care să cuprindă programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu lista furnizorului şi serviciile medicale prestate.
    (3) Până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical.
    (4) Valoarea definitivă a punctului "per capita" se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii şi consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Neefectuarea, datorită medicului de familie, conform planificării, în proporţie de peste 20% pe trimestru, a controalelor obligatorii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, atrage diminuarea veniturilor aferente plăţii "per capita" pentru trimestrul respectiv cu 10%.

    VII. CALITATEA SERVICIILOR

    Art. 10
    Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate elaborate de organele abilitate de lege.

    VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

    Art. 11
    Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
    Art. 12
    În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.
    Art. 13
    Furnizorul de servicii medicale garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.

    IX. FORŢA MAJORĂ

    Art. 14
    Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.

    X. CONTRAVENŢII

    Art. 15
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenţă a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

    XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

    Art. 16
    Contractul se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:
    a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe acativitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea acreditării furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru;
    e) în cazul în care numărul de asiguraţi din lista proprie a unui medic de familie scade sub numărul minim stabilit conform art. 2 alin.( 3) din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară;
    f) ca urmare a aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului "per capita" pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice;
    g) în situaţia în care instituţiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale primare, prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, constată nerespectarea programului de lucru stabilit de către medicul de familie şi comunica C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii

    XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

    Art. 17
    Contractul încetează cu data la care a intervenit una din următoarele situaţii:
    a) se mută cabinetul medical din teritoriul de funcţionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
    d) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată cu modificările ulterioare;
    e) încetarea definitivă a activităţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J;
    f) acordul de voinţă al părţilor;
    g) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical sau al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., printr-o notificare scrisă cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
    Art. 18
    Situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 17 lit. (b - e) se constată de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din oficiu prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate.
    Situaţiile prevăzute la art. 17 lit. (a) se notifică C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

    XIII. CORESPONDENŢA

    Art. 19
    Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
    Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

    XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

    Art. 20
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
    Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele părţi contractante.
    Art. 21
    Valorile definitive ale punctului "per capita" şi pe serviciu sunt cele calculate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu sunt elemente de negociere între părţi.
    Art. 22
    (1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile contractante convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.
    (2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate pentru furnizorul de servicii medicale respectiv, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare până la data expirării celei care a stat la baza perfectării prezentului contract.

    XV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

    Art. 23
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei Centrale de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii.
    Art. 24
    Hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.

    XVI. ALTE CLAUZE

    1. să prezinte lista iniţială a asiguraţilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. înscrişi şi să actualizeze lunar această listă folosind programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    ............................................................
    ............................................................
    ............................................................
    ............................................................
    Anexele nr. .......... fac parte integrantă din prezentul contract.
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ...... în două exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

                     Casa Asigurărilor de Sănătate
                     a Apărării, Ordinii Publice,
                       Siguranţei Naţionale şi
                      Autorităţii Judecătoreşti

                    Furnizor de servicii medicale

                    Preşedinte-Director general,

                        Reprezentantul legal,

                     Director relaţii contractuale

        Vizat
    Oficiul Juridic


    Anexa 1

    Medicii din Centrul Medical:
    1. Dr. ..........., având un număr de ......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    2. Dr. ..........., având un număr de ......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    3. Dr. ..........., având un număr de ......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    4. Dr. ..........., având un număr de ......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    5. Dr. ..........., având un număr de ......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    6. Dr. ..........., având un număr de ......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    7. Dr. ..........., având un număr de ......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    8. Dr. ..........., având un număr de ......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    9. Dr. ..........., având un număr de ......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    10. Dr. ........., având un număr de .......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    11. Dr. ........., având un număr de .......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    12. Dr. ........., având un număr de .......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    13. Dr. ........., având un număr de .......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    14. Dr. ........., având un număr de .......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    15. Dr. ........., având un număr de .......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    16. Dr. ........., având un număr de .......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    17. Dr. ........., având un număr de .......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    18. Dr. ........., având un număr de .......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    19. Dr. ........., având un număr de .......... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;


    Anexa 2

    Furnizarea serviciilor medicale se desfăşoară la următoarele unităţi ale furnizorului (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):
    1. ......... din ....... sectorul/judeţul ....... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../..... şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../........
    2. ......... din ....... sectorul/judeţul ....... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../..... şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../........
    3. ......... din ....... sectorul/judeţul ....... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../..... şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../........
    4. ......... din ....... sectorul/judeţul ....... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../..... şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../........
    5. ......... din ....... sectorul/judeţul ....... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../..... şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../........
    6. ......... din ....... sectorul/judeţul ....... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../..... şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../........
    7. ......... din ....... sectorul/judeţul ....... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../..... şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../........
    8. ......... din ....... sectorul/judeţul ....... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../..... şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../........
    9. ......... din ....... sectorul/judeţul ....... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../..... şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../........
    10. ........ din ....... sectorul/judeţul ....... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../..... şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../........
    11. ........ din ....... sectorul/judeţul ....... tel/fax ....... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../..... şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ...../...... .


    Anexa 3

    Medic de familie (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):

    1. Nume ....................... Prenume ......................
    Cod. numeric. personal .......................................
    Grad profesional............ codul medicului .................
    Program de lucru .............................................

    2. Nume ........................ Prenume ......................
    Cod. numeric personal .........................................
    Grad profesional............, codul medicului .................
    Program de lucru ..............................................

    3. Nume ........................ Prenume ......................
    Cod. numeric personal .........................................
    Grad profesional............, codul medicului .................
    Program de lucru ..............................................

    4. Nume ........................ Prenume ......................
    Cod. numeric personal .........................................
    Grad profesional............, codul medicului .................
    Program de lucru ..............................................
    5. Nume ........................ Prenume ......................
    Cod. numeric personal .........................................
    Grad profesional............, codul medicului .................
    Program de lucru ..............................................

    6. Nume ........................ Prenume ......................
    Cod. numeric personal .........................................
    Grad profesional............, codul medicului .................
    Program de lucru ..............................................

    7. Nume ........................ Prenume ......................
    Cod. numeric personal .........................................
    Grad profesional............, codul medicului .................
    Program de lucru ..............................................

    8. Nume ........................ Prenume ......................
    Cod. numeric personal .........................................
    Grad profesional............, codul medicului .................
    Program de lucru ..............................................

    9. Nume ........................ Prenume ......................
    Cod. numeric personal .........................................
    Grad profesional............, codul medicului .................
    Program de lucru ..............................................

    10. Nume ....................... Prenume ......................
    Cod. numeric personal .........................................
    Grad profesional............, codul medicului .................
    Program de lucru ..............................................

    11. Nume ....................... Prenume ......................
    Cod. numeric personal .........................................
    Grad profesional............, codul medicului .................
    Program de lucru ..............................................


   ┌────────┐
   │ROMÂNIA │
   │(stema) │
   └────────┘
             ┌────────────────────────────────────────────────────┐
             │ CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII, │
             │ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII│
             │ JUDECĂTOREŞTI │
             └────────────────────────────────────────────────────┘
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Bucureşti, str. Popa Savu nr. 45, sector 1
                         Tel: 021/20.24.520


                                CONTRACT
  de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară

                    Nr. ........./..................

    I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

    Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J, cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 45, sectorul 1, telefon/fax 222.23.42, având codul fiscal nr. 11445659 şi contul nr. 502411445659, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte - director general Dr. DORIN OPRESCU,
    Şi
    Cabinete care funcţionează în structura sistemului de apărare ordine publică, siguranţă naţională şi autorităţii judecătoreşti - Centrul Medical de Diagnostic, Tratament şi Recuperare ........ , reprezentat prin .........., cu act de înfiinţare nr. Hotărârea Guvernului 227/1998, autorizaţie sanitară nr. 690/26.02.2002, având sediul în oraşul BUCUREŞTI str. ..........., nr. .......... judeţul ................. telefon 2313325 cont nr. 504110668016 deschis la trezoreria Mun. BUCUREŞTI cod fiscal nr. 10668016 copie după dovada asigurării de răspundere civilă pentru activitatea medicală pentru fiecare medic pe care îl reprezintă, certificatul de acreditare al unităţii sanitare nr. ......................

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

    III. SERVICIILE MEDICALE FURNIZATE

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, sunt următoarele:

    A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
    a) servicii profilactice;
    b) servicii medicale curative;
    c) servicii de urgenţă;
    d) activităţi de support;

    B. PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
    a) servicii profilactice;
    b) servicii de urgenţă;
    c) depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic;
    Art. 3
    (1) Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie şi pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale, de către medicii din Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament,
    (2) furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară se face în cabinetele cuprinse în Centrul Medical de Diagnostic, Tratament şi Recuperare.

    IV. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.

    V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    Art. 6
    C.A.S.A.O.P.S.N.A J. are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară acreditaţi şi autorizaţi;
    b) să controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară conform prevederilor prezentului contract;
    c) să verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    d) să deconteze furnizorului de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind activitatea realizată;
    e) să comunice furnizorului de servicii medicale, în vederea actualizării listelor proprii, persoanele care şi-au pierdut calitatea de asigurat sau pentru care nu s-a virat integral contribuţia de asigurări pentru sănătate; să nu solicite medicilor de familie documentele în baza cărora se stabileşte calitatea de asigurat a persoanelor sau plata contribuţiei de asigurări pentru sănătate a asiguraţilor înscrişi în lista proprie;
    f) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară asupra condiţiilor de contractare şi să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, atât prin afişare la sediul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare trimiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să acorde servicii de asistenţă medicală primară asiguraţilor înscrişi în lista proprie, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuţia la fondul de asigurări de sănătate, respectând criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevăzute de lege. Serviciile medicale care se acordă de medicul de familie sunt cele prevăzute în pachetul de servicii de bază care se acordă în asistenţa medicală primară;
    b) să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activităţile care sunt cuprinse în baremul de activităţi practice obligatorii din curricula de pregătire în specialitatea de medicină de familie. De asemenea, are obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în afecţiunile prevăzute în tematica pe aparate şi sisteme;
    c) să acorde serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate, precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii;
    d) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii înscrişi, ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară a asiguraţilor şi să comunice aceste modificări C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate cu privire la asiguraţii care nu mai fac dovada calităţii de asigurat şi plata contribuţiei la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; să comunice C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale;
    e) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul;
    f) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale:
    g) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, o dată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii acestuia nu au altă opţiune;
    h) să înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie, care îndeplinesc condiţiile de persoană asigurată, la prima consultaţie, în localitatea de reşedinţă a acestora sau la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară:
    i) să nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea mamei sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii ori de primărie precum şi la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului, pentru copii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau familii substitutive;
    j) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate la nivelul cabinetelor de medicină primară;
    k) să informeze asiguraţii despre serviciile oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
    l) să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
    m) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale, fiind direct răspunzător de corectitudinea datelor. Factura va fi însoţită de desfăşurătoarele privind activităţile realizate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până ia rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    n) să raporteze la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi la direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea cărora îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale, datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală primară, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi care se pun la dispoziţie în mod gratuit;
    o) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor şi efectuarea vaccinărilor;
    p) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia (cu excepţia militarilor în termen şi altor categorii de persoane asimilate acestora, precum şi persoanelor private de libertate); în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea de pe listă a asiguratului;
    q) să solicite asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea acestora de asigurat;
    r) să îşi stabilească programul de activitate în funcţie de condiţiile specifice din zonă, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 şi ale normelor metodologice de aplicarea acestuia;
    s) să furnizeze servicii medicale de urgenţă în afară programului de lucru şi să participe la activitatea de asigurare a asistenţei medicale continue în centrele de permanenţă, conform reglementărilor din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002;
    t) să afişeze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi obligaţiile sale ca furnizor de servicii medicale primare aflat în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    u) să anunţe C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. atunci când:
    - i-a fost retrasă sau suspendată autorizaţia de liberă practică;
    - i-a fost ridicată autorizaţia sanitară sau a expirat termenul de valabilitate al acesteia;
    - i-a încetat acreditarea;
    - a renunţat sau a pierdut calitatea de membru a Colegiului Medicilor din România;
    - să anunţe în scris în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în maxim 15 zile; Medicul de familie de la care a plecat asiguratul transferă fişa medicală a asiguratului, în maxim 15 zile lucrătoare de la solicitare prin serviciul poştal şi păstrează minim un an o copie de pe fişa medicală a acestuia;
    v) să accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, ale direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale împreună cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România organizat la nivel naţional şi judeţean precum şi altor organe abilitate de lege;
    x) să angajeze asistenţi medicali în vederea asigurării calităţii actului medical.
    y) să stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat
    z) să organizeze preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie pentru perioadele de absenţă

    VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

    Art. 8
    Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:
    1. plata "per capita", prin tarif pe persoană asigurată;
    2. tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru asiguraţii din lista proprie şi pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii.
    3. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata "per capita" este unică pe ţară, de 9.565 lei. În condiţiile în care bugetul Fondului unic naţional de asigurări de sănătate este diminuat prin acte normative, se recalculează valoarea minimă garantată pentru un punct.
    Numărul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, se ajustează în raport:
    a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie, cu ................%;
    b) cu gradul profesional:
    1) al medicului de familie titular, pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
    - primar +20%;
    - fără grad profesional -10%.

    2.) al medicului de familie angajat în cabinetele medicale individuale din rural pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an :
    - primar +20%;
    - fără grad profesional -10%.

    3.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile din pachetul de servicii de bază şi din pachetul minimal de servicii medicale se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    3.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe ţară, de 6.050 lei.
    4. Pentru fiecare cabinet şi fiecare medic cu care se încheie contractul se completează datele.
    Art. 9
    (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligaţia să deconteze în termen de 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., la valoarea minimă garantată a punctului "per capita" şi pe serviciu medical.
    (2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va deconta serviciile medicale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării raportărilor la sediul acesteia, cu condiţia ca raportările să fie transmise corect, complet şi până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se face plata pe formulare tip C.N.A.S. şi suport magnetic care să cuprindă programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu lista furnizorului şi serviciile medicale prestate.
    (3) Până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical.
    (4) Valoarea definitivă a punctului "per capita" se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii şi consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Neefectuarea, datorită medicului de familie, conform planificării, în proporţie de peste 20% pe trimestru, a controalelor obligatorii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, atrage diminuarea veniturilor aferente plăţii "per capita" pentru trimestrul respectiv cu 10%.

    VII. CALITATEA SERVICIILOR

    Art. 10
    Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate elaborate de organele abilitate de lege.

    VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

    Art. 11
    Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
    Art. 12
    În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat
    Art. 13
    Furnizorul de servicii medicale garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.

    IX. FORŢA MAJORĂ

    Art. 14
    Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.

    X. CONTRAVENŢII

    Art. 15
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenţă a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

    XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

    Art. 16
    Contractul se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:
    a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea acreditării furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru;
    e) în cazul în care numărul de asiguraţi din lista proprie a unui medic de familie scade sub numărul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară;
    f) ca urmare a aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului "per capita" pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice;
    g) în situaţia în care instituţiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale primare, prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, constată nerespectarea programului de lucru stabilit de către medicul de familie şi comunicat C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii.

    XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

    Art. 17
    Contractul încetează cu data la care a intervenit una din următoarele situaţii:
    a) se mută cabinetul medical din teritoriul de funcţionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
    d) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată cu modificările ulterioare;
    e) încetarea definitivă a activităţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J;
    f) acordul de voinţă al părţilor;
    g) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical sau al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., printr-o notificare scrisă cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
    Art. 18
    Situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 17 lit. (b - e) se constată de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din oficiu prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate.
    Situaţiile prevăzute la art. 17 lit. (a) se notifică C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

    XIII. CORESPONDENŢA

    Art. 19
    Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
    Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

    XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

    Art. 20
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
    Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele părţi contractante.
    Art. 21
    Valorile definitive ale punctului "per capita" şi pe serviciu sunt cele calculate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu sunt elemente de negociere între părţi.
    Art. 22
    (1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile contractante convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.
    (2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate pentru furnizorul de servicii medicale respectiv, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare până la data expirării celei care a stat la baza perfectării prezentului contract.

    XV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

    Art. 23
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei Centrale de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii.
    Art. 24
    Hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.

    XVI. ALTE CLAUZE

    1. Asistenţa medicală la domiciliu va fi consemnată de către medicul de medicină generală în registrul de consultaţii şi în fişa medicală a asiguratului.
    2. Imunizările pentru toţi asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu excepţia celor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe 2003, nu se decontează de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    3. Modelele de raportare în baza cărora se efectuează decontările sunt cele stabilite de C.N.A.S. şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Formularele de raportare vor fi parafate şi semnate de medicul de familie
    4. Nerespectarea termenelor de raportare la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a activităţii medicale, de către medicii de medicină generală, o perioadă de maximum doua luni consecutive conduce la neplata activităţii medicului pe lunile respective, putându-se recurge la rezilierea prezentului contract.
    5. Documentele de raportare, prezentate sau înaintate de către furnizor, care sunt incomplete sau incorecte, se restituie pe cheltuiala furnizorului, iar consecinţele întârzierii vor fi suportate de aceasta.
    6. Permanenţa de luni până vineri şi de sâmbătă până duminică, inclusiv sărbătorile legale, se vor raporta pe gardă şi nu pe cazuri asistate. Situaţia va fi prezentată în cadrul fişei detaliate "per serviciu".
    7. Lista cu asiguraţii fiecărui medic se întocmeşte şi se păstrează la sediul furnizorului, urmând a fi verificată de persoane desemnate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi acceptate de furnizor.
    8. Toate documentele care stau la baza derulării prezentului contract şi care sunt confidenţiale, datorită specificului instituţiei, vor fi certificate prin semnătura reprezentantului legal al centrului, care va răspunde de exactitatea datelor raportate şi va prezenta documentele reprezentanţilor abilitaţi de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi agreaţi de furnizor.
    9. Medicul de familie are obligaţie de a respecta programul de activitate comunicat la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (care nu trebuie să coincidă cu programul prevăzut pentru activităţile medico-militare, inclusiv pentru responsabilităţile conferite de activitatea de bază (specifică).
    10. Având în vedere specificul instituţiei, raportările vor fi numerice, având la bază toate documentele prevăzute la pct. 8, care vor fi păstrate la sediul furnizorului pe durata prevăzută de lege pentru fiecare categorie de documente.
    11. În cazul în care, după reorganizarea procesului de acreditare în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, ca urmare a evaluării în vederea acreditării, furnizorul de servicii medicale nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, prezentul contract se reziliază de plin drept printr-o notificare potrivit art. 16 din prezentul contract.
    12. Furnizorul de servicii medicale trebuie să prezinte în termen de 60 de zile de la data semnării contractului, actualizarea poliţelor de asigurare de răspundere civilă profesională, conform prevederilor deciziei C.N.A.S. Nr. 139/11.03.2003.

    Anexele nr........................ fac parte integrantă din prezentul contract.
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ................ în două exemplare a câte .......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

       Casa Asigurărilor de Sănătate Furnizor de servicii
          a Apărării, Ordinii Publice, medicale
     Siguranţei Naţionale şi Autorităţii
               Judecătoreşti

            Preşedinte-Director general, Reprezentantul legal,

          Director General Adjunct Economic,

             Director relaţii contractuale


                  Vizat
              Oficiul Juridic     ROMÂNIA
                   ┌──────────────────────────────────────────────┐
     ┌─────┐ │ CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII, │
     │STEMA│ │ ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE │
     └─────┘ │ ŞI AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI │
                   └──────────────────────────────────────────────┘

    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Bucureşti, str. Popa Savu nr. 45, sector 1,
                         Tel: 021/20.24.520                                    CONTRACT
        de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară
                            Nr. ......../...........

    I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

    Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 45, sectorul 1, telefon/fax 222.23.42, având codul fiscal nr. 11445659 şi contul nr. 502411445659, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte - director general Dr. DORIN OPRESCU,
    şi
    Spitalul Militar/Penitenciar ...................... în calitate de unitate sanitară care gestionează activităţile specifice din infirmerii, reprezentat prin ......................... cu: autorizaţia/ordin de înfiinţare nr. ............. autorizaţia sanitară nr. ............ având sediul în oraşul ...................., str. ........... nr. ..........., judeţul ............... telefon ............., cont nr. .............., deschis la trezoreria .............., cod fiscal nr. ................, copie după dovada asigurării de răspundere civilă pentru activitatea medicală pentru fiecare medic pe care îl reprezintă, certificatul de acreditare al unităţii sanitare nr. ........................... .

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract îi constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, precum şi decontarea de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor de asistenţă medicală primară asigurate de medicii de medicină generală din infirmerii, conform Hotărârii Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.

    III. SERVICIILE MEDICALE FURNIZATE

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, sunt următoarele:

    A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
    a) servicii profilactice;
    b) servicii medicale curative
    c) servicii de urgenţă;
    d) activităţi de support

    B. PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
    a) servicii profilactice;
    b) servicii de urgenţă;
    c) depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic

    Art. 3
    (1) Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie şi pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale, de către medicii prevăzuţi în anexa nr. 1.
    (2) Furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primara se face în cabinetele cuprinse în anexa nr. 2.

    IV. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.

    V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    Art. 6
    C.A.S.A.O.P.S.N.A J. are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară acreditaţi şi autorizaţi;
    b) să controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară conform prevederilor prezentului contract;
    c) să verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    d) să plătească spitalului sumele cuvenite pentru activităţile de medicină primară efectiv prestate asiguraţilor, în cadrul infirmeriilor a căror activitate medicală este gestionată de acest spital, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind activitatea realizată;
    e) să comunice furnizorului de servicii medicale, în vederea actualizării listelor proprii, persoanele care şi-au pierdut calitatea de asigurat sau pentru care nu s-a virat integral contribuţia de asigurări pentru sănătate; să nu solicite medicilor de familie documentele în baza cărora se stabileşte calitatea de asigurat a persoanelor sau plata contribuţiei de asigurări pentru sănătate a asiguraţilor înscrişi în lista proprie;
    f) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară asupra condiţiilor de contractare şi să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, atât prin afişare la sediul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare trimiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să acorde servicii de asistenţă medicală primară asiguraţilor înscrişi în lista proprie, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuţia la fondul de asigurări de sănătate, respectând criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevăzute de lege. Serviciile medicale care se acordă de medicul de familie sunt cele prevăzute în pachetul de servicii de bază care se acordă în asistenţa medicală primară;
    b) să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activităţile care sunt cuprinse în baremul de activităţi practice obligatorii din curricula de pregătire în specialitatea de medicină de familie. De asemenea, are obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în afecţiunile prevăzute în tematica pe aparate şi sisteme;
    c) să acorde serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate, precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii;
    d) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii înscrişi, ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară a asiguraţilor şi să comunice aceste modificări C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate cu privire la asiguraţii care nu mai fac dovada calităţii de asigurat şi plata contribuţiei la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; să comunice C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale;
    e) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul;
    f) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;
    g) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, o dată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii acestuia nu au altă opţiune;
    h) să înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie, care îndeplinesc condiţiile de persoană asigurată, la prima consultare, în localitatea de reşedinţă a acestora sau la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară;
    i) să nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea mamei sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii ori de primărie precum şi la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului, pentru copii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau familii substitutive;
    j) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate la nivelul cabinetelor de medicină primară;
    k) să informeze asiguraţii despre serviciile oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
    l) să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
    m) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale, fiind direct răspunzător de corectitudinea datelor. Factura va fi însoţită de desfăşurătoarele privind activităţile realizate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    n) să raporteze la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi la direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea cărora îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale, datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală primară, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi care se pun la dispoziţie în mod gratuit;
    o) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor şi efectuarea vaccinărilor;
    p) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia (cu excepţia militarilor în termen şi altor categorii de persoane asimilate acestora, precum şi persoanelor private de libertate); în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea de pe listă a asiguratului;
    q) să solicite asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea acestora de asigurat;
    r) să îşi stabilească programul de activitate în funcţie de condiţiile specifice din zonă, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
    s) să furnizeze servicii medicale de urgenţă în afară programului de lucru şi să participe la activitatea de asigurare a asistenţei medicale continue în centrele de permanenţă, conform reglementărilor din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002;
    t) să afişeze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi obligaţiile sale ca furnizor de servicii medicale primare aflat în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    u) să anunţe C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. atunci când:
    - i-a fost retrasă sau suspendată autorizaţia de liberă practică;
    - i-a fost ridicată autorizaţia sanitară sau a expirat termenul de valabilitate al acesteia;
    - i-a încetat acreditarea;
    - a renunţat sau a pierdut calitatea de membru a Colegiului Medicilor din România;
    - să anunţe în scris în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în maxim 15 zile; Medicul de familie de la care a plecat asiguratul transferă fişa medicală a asiguratului, în maxim 15 zile lucrătoare de la solicitare prin serviciul poştal şi păstrează minim un an o copie de pe fişa medicală a acestuia;
    v) să accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, ale direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale împreună cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România organizat la nivel naţional şi judeţean precum şi altor organe abilitate de lege;
    x) să angajeze asistenţi medicali în vederea asigurării calităţii actului medical;
    y) să stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    z) să organizeze preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie pentru perioadele de absenţă.
    Art. 8
    Spitalul are următoarele obligaţii:
    a) să prezinte lista iniţială a asiguraţilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. înscrişi şi să actualizeze lunar aceste liste;
    b) să gestioneze activităţile din infirmerii, conform prevederilor Ordinului comun al ministrului apărării naţionale şi al preşedintelui C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., emis în baza Hotărârii Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în baza Normelor metodologice elaborate de Direcţia Financiară şi Direcţia de Asistenţă Medicală a Ministerului Apărării Naţionale;
    c) să asigure confidenţialitatea datelor rezultate din derularea prezentului contract;
    d) să centralizeze documentele justificative lunare în baza cărora se va realiza decontarea sumelor cuvenite, conform Ordinului comun al ministrului apărării naţionale şi al preşedintelui C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi să le trimită la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în termen de 3 zile;
    e) să îndrume şi să verifice corectitudinea actului medical prestat de medicii de medicină generală din infirmerii;
    f) să verifice modul cum se asigură acordarea asistenţei medicale pentru cazurile de urgenţă;
    g) să utilizeze în mod eficient sumele obţinute în baza contractului cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi să respecte destinaţia acestora în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 443/1998 privind reorganizarea şi finanţarea unor unităţi sanitare, cu modificările şi completările ulterioare.

    VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

    Art. 9
    Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:
    1. plata "per capita", prin tarif pe persoană asigurată;
    2. tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru asiguraţii din lista proprie şi pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii.
    3. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata "per capita" este unică pe ţară, de 9.565 lei. În condiţiile în care bugetul Fondului unic naţional de asigurări de sănătate este diminuat prin acte normative, se recalculează valoarea minimă garantată pentru un punct.
    Numărul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, se ajustează în raport:
    a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie, cu ................%;
    b) cu gradul profesional:
       1) al medicului de familie titular, pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
          - primar +20%;
          - fără grad profesional -10%.

       2) al medicului de familie angajat în cabinetele medicale individuale din rural pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
          - primar +20%
          - fără grad profesional -10%

    3.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile din pachetul de servicii de bază şi din pachetul minimal de servicii medicale se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    3.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe ţară, de 6.050 lei.
    4. Pentru fiecare cabinet şi fiecare medic cu care se încheie contractul se completează datele, conform anexei nr. 3.
    Art. 10
    (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligaţia să deconteze în termen de 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., la valoarea minimă garantată a punctului "per capita" şi pe serviciu medical.
    (2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va deconta serviciile medicale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării raportărilor la sediul acesteia/cu condiţia ca raportările să fie transmise corect, complet şi până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se face plata pe formulare tip C.N.A.S. şi suport magnetic care să cuprindă programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu lista furnizorului şi serviciile medicale prestate.
    (3) Până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical.
    (4) Valoarea definitivă a punctului "per capita" se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii şi consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Neefectuarea, datorită medicului de familie, conform planificării, în proporţie de peste 20% pe trimestru, a controalelor obligatorii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, atrage diminuarea veniturilor aferente plăţii "per capita" pentru trimestrul respectiv cu 10%.

    VII. CALITATEA SERVICIILOR

    Art. 11
    Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate elaborate de organele abilitate de lege.

    VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

    Art. 12
    Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
    Art. 13
    În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 10 nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.
    Art. 14
    Furnizorul de servicii medicale garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.

    IX. FORŢA MAJORĂ

    Art. 15
    Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.

    X. CONTRAVENŢII

    Art. 16
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidentă a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

    XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

    Art. 17
    Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:
    a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea acreditării furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru;
    e) în cazul în care numărul de asiguraţi din lista proprie a unui medic de familie scade sub numărul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară;
    f) ca urmare a aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului "per capita" pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice;
    g) în situaţia în care instituţiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale primare, prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, constată nerespectarea programului de lucru stabilit de către medicul de familie şi comunicat C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii.

    XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

    Art. 18
    Contractul încetează cu data la care a intervenit una din următoarele situaţii:
    a) se mută cabinetul medical din teritoriul de funcţionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
    d) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată cu modificările ulterioare;
    e) încetarea definitivă a activităţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J;
    f) acordul de voinţă al părţilor;
    g) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical sau al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., printr-o notificare scrisă cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
    Art. 19
    Situaţiile prevăzute la art. 17 şi la art. 18 lit. (b - e) se constată de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din oficiu prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate.
    Situaţiile prevăzute la art. 18 lit a) se notifică C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

    XIII. CORESPONDENŢA

    Art. 20
    Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
    Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

    XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

    Art. 21
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
    Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele părţi contractante.
    Art. 22
    Valorile definitive ale punctului "per capita" şi pe serviciu sunt cele calculate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu sunt elemente de negociere între părţi.
    Art. 23
    (1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile contractante convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.
    (2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate pentru furnizorul de servicii medicale respectiv, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare până la data expirării celei care a stat la baza perfectării prezentului contract.

    XV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

    Art. 24
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei Centrale de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii.
    Art. 25
    Hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.

    XVI. ALTE CLAUZE

    1. să prezinte lista iniţială a asiguraţilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. înscrişi şi să actualizeze lunar această listă folosind programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    2. Asistenţa medicală la domiciliu va fi consemnată de către medicul de medicină generală în registrul de consultaţii şi în fişa medicală a asiguratului.
    3. Imunizările pentru toţi asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu excepţia celor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe 2003, nu se decontează de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    4. Modelele de raportare în baza cărora se efectuează decontările sunt cele stabilite de C.N.A.S. şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Formularele de raportare vor fi parafate şi semnate de medicul de familie
    5. Nerespectarea termenelor de raportare la C A.S.A.O.P.S.N.A.J. a activităţii medicale, de către medicii de medicină generală, o perioadă de maximum doua luni consecutive conduce la neplata activităţii medicului pe lunile respective, putându-se recurge la rezilierea prezentului contract.
    6. Documentele de raportare, prezentate sau înaintate de către furnizor, care sunt incomplete sau incorecte, se restituie pe cheltuiala furnizorului, iar consecinţele întârzierii vor fi suportate de aceasta.
    7. Medicul de familie are obligaţie de a respecta programul de activitate comunicat la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (care nu trebuie să coincidă cu programul prevăzut pentru activităţile medico-militare, inclusiv pentru responsabilităţile conferite de activitatea de bază (specifică).
    8. Pentru cabinetele medicale de unitate/infirmerii, listele care includ militari în termen, elevi şi studenţi militari, se certifică de către comandantul unităţii şi de către reprezentantul legal al unităţii sanitare în coordonarea căreia se află cabinetul medical; medicul din cabinetul medical de unitate/infirmerie are obligaţia de a aduce la cunoştinţa medicului de familie de la care a plecat asiguratul, prin comunicare scrisă, în termen de 15 zile, includerea acestuia pe lista sa.
    9. Pe lista medicului de unitate/infirmerie vor fi trecute alte persoane care lucrează la alte instituţii, numai după întocmirea cererii/contract individuale şi avizarea acesteia de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    ...............................................................
    ...............................................................
    ...............................................................

    Anexele nr. ................ fac parte integrantă din prezentul contract.
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ..........., în două exemplare a câte .......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

       Casa Asigurărilor de Sănătate Furnizor de servicii medicale
        a Apărării, Ordinii Publice,
        Siguranţei Naţionale şi
       Autorităţii Judecătoreşti

          Preşedinte-Director general, Reprezentantul legal,

       Director General Adjunct Economic,

         Director relaţii contractuale


                     Vizat
                Oficiul Juridic    Anexa 1

    Medicii din Centrul Medical:
    1. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    2. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    3. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    4. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    5. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    6. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    7. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    8. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    9. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   10. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   11. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   12. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   13. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   14. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   15. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   16. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   17. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   18. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   19. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;


    Anexa 2

    Furnizarea serviciilor medicale se desfăşoară la următoarele unităţi ale furnizorului (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):
    1. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    2. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    3. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    4. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    5. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    6. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    7. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    8. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    9. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    10. .................. din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    11. .................. din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .


    Anexa 3

    Medic de familie (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):

    1. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    2. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    3. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    4. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    5. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    6. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    7. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    8. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    9. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
   10. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
   11. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................     ROMÂNIA
                   ┌──────────────────────────────────────────────┐
     ┌─────┐ │ CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII, │
     │STEMA│ │ ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE │
     └─────┘ │ ŞI AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI │
                   └──────────────────────────────────────────────┘

    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Bucureşti, str. Popa Savu nr. 45, sector 1,
                         Tel: 021/20.24.520
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                    CONTRACT
        de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară
                             Nr. ......./.........

    I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

    Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 45, sectorul 1, telefon/fax 222.23.42, având codul fiscal nr. 11445659 şi contul nr. 502411445659, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte - director general Dr. DORIN OPRESCU,
    şi
    Institutul Medical de Medicină Aeronautică şi Spaţială, - cabinete care funcţionează în structura unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii ............. reprezentat prin col. dr. Macri Marian, autorizaţia/ordin de înfiinţare nr. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 4/14.02.2000, autorizaţie sanitară nr. ...................., având sediul în oraşul Bucureşti, str. M. Vulcănescu nr. 88, sector 1, telefon 6372535, cont nr. 50414267028, deschis la trezoreria sector 1, cod fiscal nr. 4267028, fotocopie după dovada asigurării pentru malpraxis (poliţa de asigurare) pentru fiecare medic pe care îl reprezintă, certificatul de acreditare al unităţii sanitare nr. .............

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

    III. SERVICIILE MEDICALE FURNIZATE

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, sunt următoarele:

    A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
    a) servicii profilactice;
    b) servicii medicale curative
    c) servicii de urgenţă;
    d) activităţi de support

    B. PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
    a) servicii profilactice;
    b) servicii de urgenţă;
    c) depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic
    Art. 3
    (1) Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie şi pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale, de către medicii prevăzuţi în anexa nr. 1.
    (2) furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară se face în cabinetele cuprinse în anexa nr. 2.

    IV. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.

    V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    Art. 6
    C.A.S.A.O.P.S.N.A J. are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară acreditaţi şi autorizaţi;
    b) să controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară conform prevederilor prezentului contract;
    c) să verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    d) să deconteze furnizorului de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind activitatea realizată;
    e) să comunice furnizorului de servicii medicale, în vederea actualizării listelor proprii, persoanele care şi-au pierdut calitatea de asigurat sau pentru care nu s-a virat integral contribuţia de asigurări pentru sănătate; să nu solicite medicilor de familie documentele în baza cărora se stabileşte calitatea de asigurat a persoanelor sau plata contribuţiei de asigurări pentru sănătate a asiguraţilor înscrişi în lista proprie;
    f) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară asupra condiţiilor de contractare şi să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, atât prin afişare la sediul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare trimiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să acorde servicii de asistenţă medicală primară asiguraţilor înscrişi în lista proprie, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuţia la fondul de asigurări de sănătate, respectând criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevăzute de lege. Serviciile medicale care se acordă de medicul de familie sunt cele prevăzute în pachetul de servicii de bază care se acordă în asistenţa medicală primară;
    b) să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activităţile care sunt cuprinse în baremul de activităţi practice obligatorii din curricula de pregătire în specialitatea de medicină de familie. De asemenea, are obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în afecţiunile prevăzute în tematica pe aparate şi sisteme;
    c) să acorde serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate, precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii;
    d) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii înscrişi, ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară a asiguraţilor şi să comunice aceste modificări C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate cu privire la asiguraţii care nu mai fac dovada calităţii de asigurat şi plata contribuţiei la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; să comunice C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale;
    e) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordantă cu diagnosticul;
    f) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;
    g) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, o dată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii acestuia nu au altă opţiune;
    h) să înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie, care îndeplinesc condiţiile de persoană asigurată, la prima consultaţie, în localitatea de reşedinţă a acestora sau la solicitarea sistemului de asistentă medicală comunitară;
    i) să nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea mamei sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii ori de primărie precum şi la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului, pentru copii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau familii substitutive;
    j) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate la nivelul cabinetelor de medicină primară;
    k) să informeze asiguraţii despre serviciile oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
    l) să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
    m) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale, fiind direct răspunzător de corectitudinea datelor. Factura va fi însoţită de desfăşurătoarele privind activităţile realizate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    n) să raporteze la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi la direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea cărora îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale, datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală primară, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi care se pun la dispoziţie în mod gratuit;
    o) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor şi efectuarea vaccinărilor;
    p) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cei puţin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia (cu excepţia militarilor în termen şi altor categorii de persoane asimilate acestora, precum şi persoanelor private de libertate); în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea de pe listă a asiguratului;
    q) să solicite asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea acestora de asigurat;
    r) să îşi stabilească programul de activitate în funcţie de condiţiile specifice din zonă, cu respectarea prevederilor Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
    s) să furnizeze servicii medicale de urgenţă în afară programului de lucru şi să participe la activitatea de asigurare a asistenţei medicale continue în centrele de permanenţă, conform reglementărilor din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002;
    t) să afişeze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi obligaţiile sale ca furnizor de servicii medicale primare aflat în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    u) să anunţe C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. atunci când:
    - i-a fost retrasă sau suspendată autorizaţia de liberă practică;
    - i-a fost ridicată autorizaţia sanitară sau a expirat termenul de valabilitate al acesteia;
    - i-a încetat acreditarea;
    - a renunţat sau a pierdut calitatea de membru a Colegiului Medicilor din România;
    - să anunţe în scris în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în maxim 15 zile; Medicul de familie de la care a plecat asiguratul transferă fişa medicală a asiguratului, în maxim 15 zile lucrătoare de la solicitare prin serviciul poştal şi păstrează minim un an o copie de pe fişa medicală a acestuia;
    v) să accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, ale direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale împreună cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România organizat la nivel naţional şi judeţean precum şi altor organe abilitate de lege;
    x) să angajeze asistenţi medicali în vederea asigurării calităţii actului medical;
    y) să stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    z) să organizeze preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie pentru perioadele de absenţă.

    VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

    Art. 8
    Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:
    1. plata "per capita", prin tarif pe persoană asigurată;
    2. tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru asiguraţii din lista proprie şi pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii.
    3. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata "per capita" este unică pe tară, de 9.565 lei. În condiţiile în care bugetul Fondului unic naţional de asigurări de sănătate este diminuat prin acte normative, se recalculează valoarea minimă garantată pentru un punct.
    Numărul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, se ajustează în raport:
    a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie, cu ................%;
    b) cu gradul profesional:
       1) al medicului de familie titular, pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
          - primar +20%;
          - fără grad profesional -10%.

       2) al medicului de familie angajat în cabinetele medicale individuale din rural pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
          - primar +20%
          - fără grad profesional -10%.

    3.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile din pachetul de servicii de bază şi din pachetul minimal de servicii medicale se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    3.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe ţară, de 6.050 lei.
    4. Pentru fiecare cabinet şi fiecare medic cu care se încheie contractul se completează datele, conform anexei nr. 3.
    Art. 9
    (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligaţia să deconteze în termen de 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., la valoarea minimă garantată a punctului "per capita" şi pe serviciu medical.
    (2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va deconta serviciile medicale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării raportărilor la sediul acesteia, cu condiţia ca raportările să fie transmise corect, complet şi până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se face plata pe formulare tip C.N.A.S. şi suport magnetic care să cuprindă programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu lista furnizorului şi serviciile medicale prestate.
    (3) Până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical.
    (4) Valoarea definitivă a punctului "per capita" se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii şi consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Neefectuarea, datorită medicului de familie, conform planificării, în proporţie de peste 20% pe trimestru, a controalelor obligatorii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, atrage diminuarea veniturilor aferente plătii "per capita" pentru trimestrul respectiv cu 10%.

    VII. CALITATEA SERVICIILOR

    Art. 10
    Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate elaborate de organele abilitate de lege.

    VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

    Art. 11
    Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
    Art. 12
    În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat
    Art. 13
    Furnizorul de servicii medicale garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.

    IX. FORŢA MAJORĂ

    Art. 14
    Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului

    X. CONTRAVENŢII

    Art. 15
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenţă a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

    XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

    Art. 16
    Contractul se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:
    a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea acreditării furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru;
    e) în cazul în care numărul de asiguraţi din lista proprie a unui medic de familie scade sub numărul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară;
    f) ca urmare a aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului "per capita" pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice;
    g) în situaţia în care instituţiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale primare, prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, constată nerespectarea programului de lucru stabilit de către medicul de familie şi comunicat C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii

    XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

    Art. 17
    Contractul încetează cu data la care a intervenit una din următoarele situaţii:
    a) se mută cabinetul medical din teritoriul de funcţionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
    d) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată cu modificările ulterioare;
    e) încetarea definitivă a activităţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    f) acordul de voinţă al părţilor;
    g) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical sau al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., printr-o notificare scrisă cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
    Art. 18
    Situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 17 lit. (b-e) se constată de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din oficiu prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate.
    Situaţiile prevăzute la art. 17 lit. (a) se notifică C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

    XIII. CORESPONDENŢA

    Art. 19
    Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
    Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

    XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

    Art. 20
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
    Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele părţi contractante.
    Art. 21
    Valorile definitive ale punctului "per capita" şi pe serviciu sunt cele calculate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu sunt elemente de negociere între părţi.
    Art. 22
    (1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile contractante convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.
    (2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate pentru furnizorul de servicii medicale respectiv, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare până la data expirării celei care a stat la baza perfectării prezentului contract.

    XV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

    Art. 23
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei Centrale de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii.
    Art. 24
    Hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.

    XVI. ALTE CLAUZE

    1. Asistenţa medicală la domiciliu va fi consemnată de către medicul de medicină generală în registrul de consultaţii şi în fişa medicală a asiguratului.
    2. Imunizările pentru toţi asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu excepţia celor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe 2003, nu se decontează de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    3. Modelele de raportare în baza cărora se efectuează decontările sunt cele stabilite de C.N.A.S. şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Formularele de raportare vor fi parafate şi semnate de reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale, în caz de concediu medical, concediu de odihnă, misiune, cursuri.
    4. Nerespectarea termenelor de raportare la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a activităţii medicale, de către medicii de medicină generală, o perioadă de maximum doua luni consecutive, conduce la neplata activităţii medicului pe lunile respective, putându-se recurge la rezilierea prezentului contract.
    5. Documentele de raportare, prezentate sau înaintate de către furnizor, care sunt incomplete sau incorecte, se restituie pe cheltuiala furnizorului, iar consecinţele întârzierii vor fi suportate de aceasta.
    6. Furnizorul de servicii medicale să prezinte, în termen de 60 de zile actualizarea poliţelor de asigurare de răspundere civilă profesională, conform prevederilor deciziei C.N.A.S. Nr. 139/11.03.2003.
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................

    Anexele nr. ............ fac parte integrantă din prezentul contract.
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi .............., în două exemplare a câte .......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

       Casa Asigurărilor de Sănătate Furnizor de servicii medicale
        a Apărării, Ordinii Publice,
         Siguranţei Naţionale şi
        Autorităţii Judecătoreşti

        Preşedinte-Director general, Reprezentantul legal,

           Director General Adjunct Economic,

             Director relaţii contractuale


                         Vizat
                    Oficiul Juridic    Anexa 1

    Medicii din Centrul Medical:
    1. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    2. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    3. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    4. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    5. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    6. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    7. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    8. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    9. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   10. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   11. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   12. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   13. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   14. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   15. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   16. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   17. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   18. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
   19. Dr. ...., având un număr de ..... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;


    Anexa 2

    Furnizarea serviciilor medicale se desfăşoară la următoarele unităţi ale furnizorului (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):
    1. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    2. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    3. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    4. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    5. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    6. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    7. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    8. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    9. ................... din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    10. .................. din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .
    11. .................. din ............, sectorul/judeţul ..............., tel/fax ............. cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ..../....., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../...... .


    Anexa 3

    Medic de familie (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):

    1. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    2. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    3. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    4. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    5. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    6. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    7. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    8. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
    9. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
   10. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................
   11. Nume .................... Prenume ..........................
       Cod numeric personal .......................................
       Grad profesional ................, codul medicului .........
       Program de lucru ...........................................     ROMÂNIA
                   ┌──────────────────────────────────────────────┐
     ┌─────┐ │ CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII, │
     │STEMA│ │ ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE │
     └─────┘ │ ŞI AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI │
                   └──────────────────────────────────────────────┘

    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Bucureşti, str. Popa Savu nr. 45, sector 1,
                         Tel: 021/20.24.520

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                    CONTRACT
        de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară
                            Nr. ........./.........

    I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

    Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 45, sectorul 1, telefon/fax 222.23.42, având codul fiscal nr. 11445659 şi contul nr. 502411445659, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte - director general Dr. DORIN OPRESCU,
    şi
    Centrul Medical CMDTA MApN - "Academician Ştefan Milcu" - cabinete care funcţionează în structura unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţele sanitare proprii ............... reprezentată prin Dr. Dan Aramitu cu: autorizaţia/ordin de înfiinţare nr. 50312/26.02.1949, autorizaţie sanitară nr. 917/7.10.2002, având sediul în municipiul/oraşul BUCUREŞTI, str. Cobalcescu nr. 24-26 judeţul/sectorul 1, telefon ...313.88.03/04/05, cont nr. ...50414283287....., deschis la trezoreria ...sector 1...., cod numeric personal al reprezentantului legal ...1530819400030 cod fiscal nr. ..14283287...., fotocopie după dovada asigurării pentru malpraxis (poliţa de asigurare) pentru fiecare medic pe care îl reprezintă, certificatul de acreditare al unităţii sanitare nr. ................... .

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

    III. SERVICIILE MEDICALE FURNIZATE

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, sunt următoarele:

    A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
    a) servicii profilactice;
    b) servicii medicale curative;
    c) servicii de urgenţă;
    d) activităţi de support

    B. PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
    a) servicii profilactice;
    b) servicii de urgenţă;
    c) depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic
    Art. 3
    (1) Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie şi pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale, de către medicii prevăzuţi în anexa nr. 1.
    (2) furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară se face în cabinetele cuprinse în anexa nr. 2.

    IV. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.

    V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    Art. 6
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară acreditaţi şi autorizaţi;
    b) să controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară conform prevederilor prezentului contract;
    c) să verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    d) să deconteze furnizorului de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind activitatea realizată;
    e) să comunice furnizorului de servicii medicale, în vederea actualizării listelor proprii, persoanele care şi-au pierdut calitatea de asigurat sau pentru care nu s-a virat integral contribuţia de asigurări pentru sănătate; să nu solicite medicilor de familie documentele în baza cărora se stabileşte calitatea de asigurat a persoanelor sau plata contribuţiei de asigurări pentru sănătate a asiguraţilor înscrişi în lista proprie;
    f) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară asupra condiţiilor de contractare şi să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, atât prin afişare la sediul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare trimiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să acorde servicii de asistenţă medicală primară asiguraţilor înscrişi în lista proprie, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuţia la fondul de asigurări de sănătate, respectând criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevăzute de lege. Serviciile medicale care se acordă de medicul de familie sunt cele prevăzute în pachetul de servicii de bază care se acordă în asistenţa medicală primară;
    b) să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activităţile care sunt cuprinse în baremul de activităţi practice obligatorii din curricula de pregătire în specialitatea de medicină de familie. De asemenea, are obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în afecţiunile prevăzute în tematica pe aparate şi sisteme;
    c) să acorde serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate, precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii;
    d) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii înscrişi, ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară a asiguraţilor şi să comunice aceste modificări C.A.S.AO.P.S.N.A.J. precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate cu privire la asiguraţii care nu mai fac dovada calităţii de asigurat şi plata contribuţiei la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; să comunice C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale;
    e) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul;
    f) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale:
    g) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, o dată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii acestuia nu au altă opţiune;
    h) să înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie, care îndeplinesc condiţiile de persoană asigurată, la prima consultaţie, în localitatea de reşedinţă a acestora sau la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară:
    i) să nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea mamei sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii ori de primărie precum şi la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului, pentru copii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau familii substitutive;
    j) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate la nivelul cabinetelor de medicină primară;
    k) să informeze asiguraţii despre serviciile oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
    l) să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
    m) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale, fiind direct răspunzător de corectitudinea datelor. Factura va fi însoţită de desfăşurătoarele privind activităţile realizate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    n) să raporteze la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi la direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea cărora îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale, datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală primară, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi care se pun la dispoziţie în mod gratuit;
    o) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor şi efectuarea vaccinărilor;
    p) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia (cu excepţia militarilor în termen şi altor categorii de persoane asimilate acestora, precum şi persoanelor private de libertate); în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea de pe listă a asiguratului;
    q) să solicite asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea acestora de asigurat;
    r) să îşi stabilească programul de activitate în funcţie de condiţiile specifice din zonă, cu respectarea prevederilor Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
    s) să furnizeze servicii medicale de urgenţă în afară programului de lucru şi să participe la activitatea de asigurare a asistenţei medicale continue în centrele de permanenţă, conform reglementărilor din Contractul - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002;
    t) să afişeze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi obligaţiile sale ca furnizor de servicii medicale primare aflat în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    u) să anunţe C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. atunci când:
    - i-a fost retrasă sau suspendată autorizaţia de liberă practică;
    - i-a fost ridicată autorizaţia sanitară sau a expirat termenul de valabilitate al acesteia;
    - i-a încetat acreditarea;
    - a renunţat sau a pierdut calitatea de membru a Colegiului Medicilor din România;
    - să anunţe în scris în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în maxim 15 zile; Medicul de familie de la care a plecat asiguratul transferă fişa medicală a asiguratului, în maxim 15 zile lucrătoare de la solicitare prin serviciul poştal şi păstrează minim un an o copie de pe fişa medicală a acestuia;
    v) să accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, ale direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale împreună cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România organizat la nivel naţional şi judeţean precum şi altor organe abilitate de lege;
    x) să angajeze asistenţi medicali în vederea asigurării calităţii actului medical.
    y) să stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat
    z) să organizeze preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie pentru perioadele de absenţă.

    VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

    Art. 8
    Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:
    1. plata "per capita", prin tarif pe persoană asigurată;
    2. tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru asiguraţii din lista proprie şi pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii.
    3. Piaţa "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata "per capita" este unică pe ţară, de 9.565 lei. În condiţiile în care bugetul Fondului unic naţional de asigurări de sănătate este diminuat prin acte normative, se recalculează valoarea minimă garantată pentru un punct.
    Numărul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, se ajustează în raport:
    a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie, cu ................%;
    b) cu gradul profesional:
    1) al medicului de familie titular, pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
    - primar +20%;
    - fără grad profesional -10%.

    2.) al medicului de familie angajat în cabinetele medicale individuale din rural pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
    - primar +20%
    - fără grad profesional -10%
    3.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile din pachetul de servicii de bază şi din pachetul minimal de servicii medicale se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    3.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe ţară, de 6.050 lei.
    4. Pentru fiecare cabinet şi fiecare medic cu care se încheie contractul se completează datele, conform anexei nr. 3.
    Art. 9
    (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligaţia să deconteze în termen de 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., la valoarea minimă garantată a punctului "per capita" şi pe serviciu medical.
    (2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va deconta serviciile medicale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării raportărilor la sediul acesteia, cu condiţia ca raportările să fie transmise corect, complet şi până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se face plata pe formulare tip C.N.A.S. şi suport magnetic care să cuprindă programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu lista furnizorului şi serviciile medicale prestate.
    (3) Până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical.
    (4) Valoarea definitivă a punctului "per capita" se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii şi consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Neefectuarea, datorită medicului de familie, conform planificării, în proporţie de peste 20% pe trimestru, a controalelor obligatorii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, atrage diminuarea veniturilor aferente plăţii "per capita" pentru trimestrul respectiv cu 10%.

    VII. CALITATEA SERVICIILOR

    Art. 10
    Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate elaborate de organele abilitate de lege.

    VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

    Art. 11
    Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
    Art. 12
    în cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.
    Art. 13
    Furnizorul de servicii medicale garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.

    IX. FORŢA MAJORĂ

    Art. 14
    Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.

    X. CONTRAVENŢII

    Art. 15
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenţă a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

    XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

    Art. 16
    Contractul se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:
    a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea acreditării furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru;
    e) în cazul în care numărul de asiguraţi din lista proprie a unui medic de familie scade sub numărul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară;
    f) ca urmare a aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului "per capita" pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice;
    g) în situaţia în care instituţiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale primare, prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, constată nerespectarea programului de lucru stabilit de către medicul de familie şi comunicat C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii.

    XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

    Art. 17
    Contractul încetează cu data la care a intervenit una din următoarele situaţii:
    a) se mută cabinetul medical din teritoriul de funcţionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
    d) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată cu modificările ulterioare;
    e) încetarea definitivă a activităţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J;
    f) acordul de voinţă al părţilor;
    g) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical sau al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., printr-o notificare scrisă cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
    Art. 18
    Situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 17 fit. (b - e) se constată de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din oficiu prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate.
    Situaţiile prevăzute la art. 17 lit. (a) se notifică C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

    XIII. CORESPONDENŢA

    Art. 19
    Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
    Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

    XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

    Art. 20
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
    Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele părţi contractante.
    Art. 21
    Valorile definitive ale punctului "per capita" şi pe serviciu sunt cele calculate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu sunt elemente de negociere între părţi.
    Art. 22
    (1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile contractante convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.
    (2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate pentru furnizorul de servicii medicale respectiv, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare până la data expirării celei care a stat la baza perfectării prezentului contract.

    XV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

    Art. 23
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei Centrale de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii.
    Art. 24
    Hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.

    XVI. ALTE CLAUZE

    1. Asistenţa medicală la domiciliu va fi consemnată de către medicul de medicină generală în registrul de consultaţii şi în fişa medicală a asiguratului.
    2. Imunizările pentru toţi asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu excepţia celor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe 2003, nu se decontează de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    3. Modelele de raportare în baza cărora se efectuează decontările sunt cele stabilite de C.N.A.S. şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Formularele de raportare vor fi parafate şi semnate de reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale, în caz de concediu medical, concediu de odihnă, misiune, cursuri.
    4. Nerespectarea termenelor de raportare la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a activităţii medicale, de către medicii de medicină generală, o perioadă de maximum doua luni consecutive conduce la neplata activităţii medicului pe lunile respective, putându-se recurge la rezilierea prezentului contract.
    5. Documentele de raportare, prezentate sau înaintate de către furnizor, care sunt incomplete sau incorecte, se restituie pe cheltuiala furnizorului, iar consecinţele întârzierii vor fi suportate de aceasta.
    6. Plata examenelor EKG, oscilometrie, ecografie din cadrul cabinetelor medicale va face obiectul unui contract distinct pentru asistenţa medicală în ambulatoriu de specialitate.
    7. Furnizorul de servicii medicale se obligă ca lunar să întocmească un necesar de recepte compensate şi gratuite, conform listelor proprii, pe grupe de vârstă, pe care să-l transmită la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în vederea eliberării de formulare de recepte.
    8. să prezinte lista iniţială a asiguraţilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. înscrişi şi să actualizeze lunar această listă folosind programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................
    ................................................................

    Anexele nr. ............ fac parte integrantă din prezentul contract.
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ....., în două exemplare a câte .......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

      Casa Asigurărilor de Sănătate Furnizor de
  a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei servicii medicale
    Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti

       Preşedinte-Director general, Reprezentantul legal,

     Director General Adjunct Economic,

       Director relaţii contractuale


                 Vizat
            Oficiul Juridic    Anexa 1

    Medicii din Centrul Medical:
    1. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    2. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    3. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    4. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    5. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    6. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    7. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    8. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    9. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    10. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    11. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    12. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    13. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    14. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    15. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    16. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    17. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    18. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    19. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;

    Anexa 2

    Furnizarea serviciilor medicale se desfăşoară la următoarele unităţi ale furnizorului (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):
    1. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    2. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    3. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    4. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    5. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    6. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    7. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    8. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    9. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    10. ......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    11. ......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .


    Anexa 3

    Medic de familie (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):

    1. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    2. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    3. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    4. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    5. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    6. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    7. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    8. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    9. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    10. Nume ..................... Prenume ................................
        Cod numeric personal ..............................................
        Grad profesional ............., codul medicului ...................
        Program de lucru ..................................................
    11. Nume ..................... Prenume ................................
        Cod numeric personal ..............................................
        Grad profesional ............., codul medicului ...................
        Program de lucru ..................................................


   ROMÂNIA
   ┌─────┐ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
   │STEMA│ │ │
   │ │ │ CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII │
   └─────┘ │ ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII │
            │ JUDECĂTOREŞTI │
            └────────────────────────────────────────────────────────┘

    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Bucureşti, str. Popa Savu nr. 45, sector 1.
                         Tel:021/20.24.520
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                    CONTRACT
        de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară

                            Nr. ........./.........

    I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

    Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 45, sectorul 1, telefon/fax 222.23.42, având codul fiscal nr. 11445659 şi contul nr. 502411445659, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte - director general Dr. DORIN OPRESCU,
    şi
    Centrul Medical de Diagnostic/Tratament Ambulatoriu şi Medicină Preventivă Bucureşti organizat astfel:
    - unitate sanitară ambulatorie de specialitate aparţinând ministerelor cu reţea sanitară proprie, reprezentată prin reprezentant legal Dr. Şerban Rădulescu, cu autorizaţia/ordin de înfiinţare nr. Ordonanţa de Urgenţă 25/27.05.92, autorizaţia sanitară nr. ........, având sediul în oraşul Bucureşti, str. Washington, nr. 8-10, sector 1, telefon 2302833 fax 2307259 cont nr. 50414283325, deschis la trezoreria sector 1, cod fiscal nr. 4283325, copie după dovada asigurării de răspundere civilă pentru activitatea medicală pentru fiecare medic pe care îl reprezintă, certificatul de acreditare al unităţii sanitare nr. ... .

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

    III. SERVICIILE MEDICALE FURNIZATE

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, sunt următoarele:

    A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
    a) servicii profilactice;
    b) servicii medicale curative
    c) servicii de urgenţă;
    d) activităţi de support

    B. PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
    a) servicii profilactice;
    b) servicii de urgentă;
    c) depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic

    Art. 3
    (1) Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie şi pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale, de către medicii prevăzuţi în anexa nr. 1.
    (2) furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară se face în cabinetele cuprinse în anexa nr. 2.

    IV. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.

    V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    Art. 6
    C.A.S.A.O.P.S.N.A J. are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară acreditaţi şi autorizaţi;
    b) să controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară conform prevederilor prezentului contract;
    c) să verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    d) să deconteze furnizorului de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind activitatea realizată;
    e) să comunice furnizorului de servicii medicale, în vederea actualizării listelor proprii, persoanele care şi-au pierdut calitatea de asigurat sau pentru care nu s-a virat integral contribuţia de asigurări pentru sănătate; să nu solicite medicilor de familie documentele în baza cărora se stabileşte calitatea de asigurat a persoanelor sau plata contribuţiei de asigurări pentru sănătate a asiguraţilor înscrişi în lista proprie;
    f) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară asupra condiţiilor de contractare şi să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, atât prin afişare la sediul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare trimiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să acorde servicii de asistenţă medicală primară asiguraţilor înscrişi în lista proprie, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuţia la fondul de asigurări de sănătate, respectând criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevăzute de lege. Serviciile medicale care se acordă de medicul de familie sunt cele prevăzute în pachetul de servicii de bază care se acordă în asistenţa medicală primară;
    b) să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activităţile care sunt cuprinse în baremul de activităţi practice obligatorii din curricula de pregătire în specialitatea de medicină de familie. De asemenea, are obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în afecţiunile prevăzute în tematica pe aparate şi sisteme;
    c) să acorde serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate, precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii;
    d) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii înscrişi, ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară a asiguraţilor şi să comunice aceste modificări C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate cu privire la asiguraţii care nu mai fac dovada calităţii de asigurat şi plata contribuţiei la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; să comunice C.A.S.A.O.P.S.N A.J., datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale;
    e) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul;
    f) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale:
    g) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, o dată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii acestuia nu au altă opţiune;
    h) să înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie, care îndeplinesc condiţiile de persoană asigurată, la prima consultaţie, în localitatea de reşedinţă a acestora sau la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară:
    i) să nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea mamei sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii ori de primărie precum şi la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului, pentru copii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau familii substitutive;
    j) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate la nivelul cabinetelor de medicină primară;
    k) să informeze asiguraţii despre serviciile oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
    l) să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
    m) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale, fiind direct răspunzător de corectitudinea datelor. Factura va fi însoţită de desfăşurătoarele privind activităţile realizate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    n) să raporteze la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi la direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea cărora îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale, datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală primară, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi care se pun la dispoziţie în mod gratuit;
    o) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor şi efectuarea vaccinărilor;
    p) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia (cu excepţia militarilor în termen şi altor categorii de persoane asimilate acestora, precum şi persoanelor private de libertate); în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea de pe listă a asiguratului;
    q) să solicite asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea acestora de asigurat;
    r) să îşi stabilească programul de activitate în funcţie de condiţiile specifice din zonă, cu respectarea prevederilor Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
    s) să furnizeze servicii medicale de urgenţă în afară programului de lucru şi să participe la activitatea de asigurare a asistenţei medicale continue în centrele de permanenţă, conform reglementărilor din Contractul - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002;
    t) să afişeze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi obligaţiile sale ca furnizor de servicii medicale primare aflat în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    u) să anunţe C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. atunci când:
    - i-a fost retrasă sau suspendată autorizaţia de liberă practică;
    - i-a fost ridicată autorizaţia sanitară sau a expirat termenul de valabilitate al acesteia;
    - i-a încetat acreditarea;
    - a renunţat sau a pierdut calitatea de membru a Colegiului Medicilor din România;
    - să anunţe în scris în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în maxim 15 zile; Medicul de familie de la care a plecat asiguratul transferă fişa medicală a asiguratului, în maxim 15 zile lucrătoare de la solicitare prin serviciul poştal şi păstrează minim un an o copie de pe fişa medicală a acestuia;
    v) să accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, ale direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale împreună cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România organizat la nivel naţional şi judeţean precum şi altor organe abilitate de lege;
    x) să angajeze asistenţi medicali în vederea asigurării calităţii actului medical;
    y) să stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    z) să organizeze preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie pentru perioadele de absenţă.

    VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

    Art. 8
    Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:
    1. plata "per capita", prin tarif pe persoană asigurată;
    2. tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru asiguraţii din lista proprie şi pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii.
    3. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata "per capita" este unică pe tară, de 9.565 lei. În condiţiile în care bugetul Fondului unic naţional de asigurări de sănătate este diminuat prin acte normative, se recalculează valoarea minimă garantată pentru un punct.
    Numărul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, se ajustează în raport:
    a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie, cu ................%;
    b) cu gradul profesional:
    1) al medicului de familie titular, pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
    - primar +20%;
    - fără grad profesional -10% .

    2.) al medicului de familie angajat în cabinetele medicale individuale din rural pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
    - primar +20%
    - fără grad profesional -10%

    3.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile din pachetul de servicii de bază şi din pachetul minimal de servicii medicale se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    3.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe ţară, de 6.050 lei.
    4. Pentru fiecare cabinet şi fiecare medic cu care se încheie contractul se completează datele, conform anexei nr. 3.
    Art. 9
    (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligaţia să deconteze în termen de 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., la valoarea minimă garantată a punctului "per capita" şi pe serviciu medical.
    (2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va deconta serviciile medicale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării raportărilor la sediul acesteia, cu condiţia ca raportările să fie transmise corect, complet şi până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se face plata pe formulare tip C.N.A.S. şi suport magnetic care să cuprindă programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu lista furnizorului şi serviciile medicale prestate.
    (3) Până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical.
    (4) Valoarea definitivă a punctului "per capita" se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii şi consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Neefectuarea, datorită medicului de familie, conform planificării, în proporţie de peste 20% pe trimestru, a controalelor obligatorii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, atrage diminuarea veniturilor aferente plăţii "per capita" pentru trimestrul respectiv cu 10% .

    VII. CALITATEA SERVICIILOR

    Art. 10
    Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate elaborate de organele abilitate de lege.

    VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

    Art. 11
    Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
    Art. 12
    În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.
    Art. 13
    Furnizorul de servicii medicale garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.

    IX. FORŢA MAJORĂ

    Art. 14
    Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.

    X. CONTRAVENŢII

    Art. 15
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenţă a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

    XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

    Art. 16
    Contractul se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:
    a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea acreditării furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru;
    e) în cazul în care numărul de asiguraţi din lista proprie a unui medic de familie scade sub numărul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului -cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară;
    f) ca urmare a aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului "per capita" pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice;
    g) în situaţia în care instituţiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale primare, prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, constată nerespectarea programului de lucru stabilit de către medicul de familie şi comunicat C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii.

    XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

    Art. 17
    Contractul încetează cu data la care a intervenit una din următoarele situaţii:
    a) se mută cabinetul medical din teritoriul de funcţionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
    d) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată cu modificările ulterioare;
    e) încetarea definitivă a activităţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J;
    f) acordul de voinţă al părţilor;
    g) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical sau al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., printr-o notificare scrisă cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
    Art. 18
    Situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 17 lit. (b-e) se constată de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din oficiu prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate.
    Situaţiile prevăzute la art. 17 lit. (a) se notifică C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

    XIII. CORESPONDENŢA

    Art. 19
    Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
    Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

    XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

    Art. 20
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
    Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele părţi contractante.
    Art. 21
    Valorile definitive ale punctului "per capita" şi pe serviciu sunt cele calculate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu sunt elemente de negociere între părţi.
    Art. 22
    (1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile contractante convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.
    (2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate pentru furnizorul de servicii medicale respectiv, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare până la data expirării celei care a stat la baza perfectării prezentului contract.

    XV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

    Art. 23
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei Centrale de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii.
    Art. 24
    Hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.

    XVI. ALTE CLAUZE

    Furnizorul de servicii medicale;
    1. să prezinte lista iniţială a asiguraţilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. înscrişi şi să actualizeze lunar această listă (pe format magnetic), conform cerinţelor serviciului informatică al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    2. să prezinte, în termen de 60 de zile actualizarea poliţelor de asigurare de răspundere civilă profesională, conform prevederilor deciziei CNAS Nr. 139/11.03.2003.
    3. Asistenţa medicală la domiciliu va fi consemnată de către medicul de medicină generală în registrul de consultaţii şi în fişa medicală a asiguratului.
    4. Imunizările pentru toţi asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu excepţia celor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe 2003, nu se decontează de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    5. Modelele de raportare în baza cărora se efectuează decontările sunt cele stabilite de C.N.A.S. şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Formularele de raportare vor fi parafate şi semnate de medicul de familie sau de şeful secţiei medicale.
    6. Nerespectarea termenelor de raportare la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a activităţii medicale, de către medicii de medicină generală, o perioadă de maximum doua luni consecutive conduce la neplata activităţii medicului pe lunile respective, putându-se recurge la rezilierea prezentului contract.
    7. Documentele de raportare, prezentate sau înaintate de către furnizor, care sunt incomplete sau incorecte, se restituie pe cheltuiala furnizorului, iar consecinţele întârzierii vor fi suportate de aceasta.
    8. Depistările oncologice, TBC, boli venerice confirmate, vor fi raportate doar cu scrisoare de confirmare a medicului specialist, care rămâne la sediul furnizorului de servicii medicale şi care vor fi confirmate de o comisie stabilită de comun acord.
    9. Permanenţa de luni până vineri şi de sâmbătă până duminică, inclusiv sărbătorile legale, se vor raporta pe gardă şi nu pe cazuri asistate. Situaţia va fi prezentată în cadrul fişei detaliate "per serviciu".
    10. Lunar furnizorul de servicii medicale va certifica realitatea datelor privind calitatea de asigurat prin confruntarea bazei proprii privind evidenţa angajatorului (plătitorului) cu baza de la sediul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J..
    11. Anexa nr. ...... face parte integrantă din prezentul contract şi cuprinde protocolul privind stabilirea de comun acord a comisiilor numite pentru verificarea documentelor de raportare a serviciilor medicale în Asistenţă Medicală Primară şi a bazei de date privind evidenţa asiguraţilor
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................

    Anexele nr. ..... fac parte integrantă din prezentul contract.
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ....... în două exemplare a câte ....... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

      Casa Asigurărilor de Sănătate Furnizor de servicii
       a Apărării, Ordinii Publice, medicale
          Siguranţei Naţionale şi
         Autorităţii Judecătoreşti

        Preşedinte-Director general, Reprezentantul legal,

     Director General Adjunct Economic,

      Director relaţii contractuale


                  Vizat
              Oficiul Juridic    Anexa 1

    Medicii din Centrul Medical:
    1. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    2. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    3. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    4. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    5. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    6. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    7. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    8. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    9. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    10. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    11. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    12. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    13. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    14. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    15. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    16. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    17. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    18. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    19. Dr. ......, având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;


    Anexa 2

    Furnizarea serviciilor medicale se desfăşoară la următoarele unităţi ale furnizorului (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):
    1. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    2. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    3. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    4. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    5. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    6. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    7. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    8. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    9. .......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    10. ......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .
    11. ......... din .............. sectorul/judeţul ......... tel./fax ...... cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ...../......, şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../....... .


    Anexa 3

    Medic de familie (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):

    1. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    2. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    3. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    4. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    5. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    6. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    7. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    8. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    9. Nume ..................... Prenume .................................
       Cod numeric personal ...............................................
       Grad profesional ............., codul medicului ....................
       Program de lucru ...................................................
    10. Nume ..................... Prenume ................................
        Cod numeric personal ..............................................
        Grad profesional ............., codul medicului ...................
        Program de lucru ..................................................
    11. Nume ..................... Prenume ................................
        Cod numeric personal ..............................................
        Grad profesional ............., codul medicului ...................
        Program de lucru ..................................................


   ROMÂNIA
   ┌─────┐ ┌────────────────────────────────────────────────────────┐
   │STEMA│ │ │
   │ │ │ CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII │
   └─────┘ │ ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII │
            │ JUDECĂTOREŞTI │
            └────────────────────────────────────────────────────────┘

    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Bucureşti, str. Popa Savu nr. 45, sector 1.
                                                    Tel:021/20.24.520
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                    CONTRACT
        de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară

                           Nr. ......./.............

    I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

    Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 45, sectorul 1, telefon/fax 222.23.42, având codul fiscal nr. 11445659 şi contul nr. 502411445659, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte - director general Dr. DORIN OPRESCU,
    şi
    Cabinete care funcţionează în structura unei unităţi sanitare cu personalitate juridică - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament ............ reprezentate prin ..............., având sediul în oraşul Bucureşti, str. Roma nr. 32-34, sector 1, telefon 2301973, cont nr. 504111353288, deschis la trezoreria mun. Bucureşti, cod fiscal nr. 11353288, copie după dovada asigurării de răspundere civilă pentru activitatea medicală pentru fiecare medic pe care îl reprezintă, certificatul de acreditare al unităţii sanitare nr. ...... .

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract îi constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

    III. SERVICIILE MEDICALE FURNIZATE

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, sunt următoarele:

    A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
    a) servicii profilactice;
    b) servicii medicale curative
    c) servicii de urgenţă;
    d) activităţi de support

    B. PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
    a) servicii profilactice;
    b) servicii de urgenţă;
    c) depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic

    Art. 3
    (1) Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie şi pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale, de către medicii din Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament.
    (2) furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară se face în cabinetele cuprinse în Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament;

    IV. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.

    V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    Art. 6
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară acreditaţi şi autorizaţi;
    b) să controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară conform prevederilor prezentului contract;
    c) să verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    d) să deconteze furnizorului de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind activitatea realizată;
    e) să comunice furnizorului de servicii medicale, în vederea actualizării listelor proprii, persoanele care şi-au pierdut calitatea de asigurat sau pentru care nu s-a virat integral contribuţia de asigurări pentru sănătate; să nu solicite medicilor de familie documentele în baza cărora se stabileşte calitatea de asigurat a persoanelor sau plata contribuţiei de asigurări pentru sănătate a asiguraţilor înscrişi în lista proprie;
    f) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară asupra condiţiilor de contractare şi să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, atât prin afişare la sediul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare trimiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să acorde servicii de asistenţă medicală primară asiguraţilor înscrişi în lista proprie, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuţia la fondul de asigurări de sănătate, respectând criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevăzute de lege. Serviciile medicale care se acordă de medicul de familie sunt cele prevăzute în pachetul de servicii de bază care se acordă în asistenţa medicală primară;
    b) să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activităţile care sunt cuprinse în baremul de activităţi practice obligatorii din curricula de pregătire în specialitatea de medicină de familie. De asemenea, are obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în afecţiunile prevăzute în tematica pe aparate şi sisteme;
    c) să acorde serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate, precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii;
    d) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii înscrişi, ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară a asiguraţilor şi să comunice aceste modificări C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate cu privire la asiguraţii care nu mai fac dovada calităţii de asigurat şi plata contribuţiei la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; să comunice C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale;
    e) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul;
    f) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale:
    g) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, o dată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii acestuia nu au altă opţiune;
    h) să înscrie, pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie, care îndeplinesc condiţiile de persoană asigurată, la prima consultaţie, în localitatea de reşedinţă a acestora sau la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară:
    i) să nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea mamei sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii ori de primărie precum şi la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului, pentru copii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau familii substitutive;
    j) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate la nivelul cabinetelor de medicină primară;
    k) să informeze asiguraţii despre serviciile oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
    l) să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
    m) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale, fiind direct răspunzător de corectitudinea datelor. Factura va fi însoţită de desfăşurătoarele privind activităţile realizate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    n) să raporteze la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi la direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea cărora îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale, datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală primară, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi care se pun la dispoziţie în mod gratuit;
    o) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor şi efectuarea vaccinărilor;
    p) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia (cu excepţia militarilor în termen şi altor categorii de persoane asimilate acestora, precum şi persoanelor private de libertate); în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea de pe listă a asiguratului;
    q) să solicite asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea acestora de asigurat;
    r) să îşi stabilească programul de activitate în funcţie de condiţiile specifice din zonă, cu respectarea prevederilor Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 şi ale normelor metodologice de aplicarea acestuia;
    s) să furnizeze servicii medicale de urgenţă în afară programului de lucru şi să participe la activitatea de asigurare a asistenţei medicale continue în centrele de permanenţă, conform reglementărilor din Contractul - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002;
    t) să afişeze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi obligaţiile sale ca furnizor de servicii medicale primare aflat în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    u) să anunţe C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. atunci când:
    - i-a fost retrasă sau suspendată autorizaţia de liberă practică;
    - i-a fost ridicată autorizaţia sanitară sau a expirat termenul de valabilitate al acesteia;
    - i-a încetat acreditarea;
    - a renunţat sau a pierdut calitatea de membru a Colegiului Medicilor din România;
    - să anunţe în scris în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în maxim 15 zile; Medicul de familie de la care a plecat asiguratul transferă fişa medicală a asiguratului, în maxim 15 zile lucrătoare de la solicitare prin serviciul poştal şi păstrează minim un an o copie de pe fişa medicală a acestuia;
    v) să accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., ale Ministerului Sănătăţii, ale direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale împreună cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România organizat la nivel naţional şi judeţean precum şi altor organe abilitate de lege;
    x) să angajeze asistenţi medicali în vederea asigurării calităţii actului medical;
    y) să stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;
    z) să organizeze preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie pentru perioadele de absenţă.

    VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

    Art. 8
    Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:
    1. plata "per capita", prin tarif pe persoană asigurată;
    2. tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru asiguraţii din lista proprie şi pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii.
    3. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata "per capita" este unică pe ţară, de 9.565 lei. În condiţiile în care bugetul Fondului unic naţional de asigurări de sănătate este diminuat prin acte normative, se recalculează valoarea minimă garantată pentru un punct.
    Numărul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, se ajustează în raport:
    a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie, cu ..............%;
    b) cu gradul profesional:
    1) al medicului de familie titular, pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
    - primar +20%;
    - fără grad profesional -10%.

    2.) al medicului de familie angajat în cabinetele medicale individuale din rural pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
    - primar +20%
    - fără grad profesional -10%

    3.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile din pachetul de servicii de bază şi din pachetul minimal de servicii medicale se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    3.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe tară, de 6.050 lei.
    4. Pentru fiecare cabinet şi fiecare medic cu care se încheie contractul se completează datele.
    Art. 9
    (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligaţia să deconteze în termen de 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., la valoarea minimă garantată a punctului "per capita" şi pe serviciu medical.
    (2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va deconta serviciile medicale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării raportărilor la sediul acesteia, cu condiţia ca raportările să fie transmise corect, complet şi până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se face plata pe formulare tip C.N.A.S. şi suport magnetic care să cuprindă programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu lista furnizorului şi serviciile medicale prestate.
    (3) Până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical.
    (4) Valoarea definitivă a punctului "per capita" se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii şi consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Neefectuarea, datorită medicului de familie, conform planificării, în proporţie de peste 20% pe trimestru, a controalelor obligatorii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, atrage diminuarea veniturilor aferente plăţii "per capita" pentru trimestrul respectiv cu 10%.

    VII. CALITATEA SERVICIILOR

    Art. 10
    Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate elaborate de organele abilitate de lege.

    VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

    Art. 11
    Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
    Art. 12
    În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.
    Art. 13
    Furnizorul de servicii medicale garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.

    X. FORŢA MAJORĂ

    Art. 14
    Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.

    X. CONTRAVENŢII

    Art. 15
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenţă a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

    XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

    Art. 16
    Contractul se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:
    a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea acreditării furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru;
    e) în cazul în care numărul de asiguraţi din lista proprie a unui medic de familie scade sub numărul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară;
    f) ca urmare a aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului "per capita" pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice;
    g) în situaţia în care instituţiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale primare, prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, constată nerespectarea programului de lucru stabilit de către medicul de familie şi comunicat C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii.

    XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

    Art. 17
    Contractul încetează cu data la care a intervenit una din următoarele situaţii:
    a) se mută cabinetul medical din teritoriul de funcţionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
    d) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată cu modificările ulterioare;
    e) încetarea definitivă a activităţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J;
    f) acordul de voinţă al părţilor;
    g) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical sau al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., printr-o notificare scrisă cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
    Art. 18
    Situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 17 lit. (b - e) se constată de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din oficiu prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate.
    Situaţiile prevăzute la art. 17 lit. (a) se notifică C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

    XIII. CORESPONDENŢA

    Art. 19
    Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
    Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

    XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

    Art. 20
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
    Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele părţi contractante.
    Art. 21
    Valorile definitive ale punctului "per capita" şi pe serviciu sunt cele calculate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu sunt elemente de negociere între părţi.
    Art. 22
    (1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile contractante convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.
    (2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate pentru furnizorul de servicii medicale respectiv, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare până la data expirării celei care a stat la baza perfectării prezentului contract.

    XV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

    Art. 23
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei Centrale de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii.
    Art. 24
    Hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.

    XVI. ALTE CLAUZE

    1. Asistenţa medicală la domiciliu va fi consemnată de către medicul de medicină generală în registrul de consultaţii şi în fişa medicală a asiguratului.
    2. Imunizările pentru toţi asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu excepţia celor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe 2003, nu se decontează de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    3. Modelele de raportare în baza cărora se efectuează decontările sunt cele stabilite de C.N.A.S. şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Formularele de raportare vor fi parafate şi semnate de medicul de familie şi/sau semnate şi parafate de către reprezentantul legal al furnizorului.
    4. Nerespectarea termenelor de raportare la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a activităţii medicale, de către medicii de medicină generală, o perioadă de maximum doua luni consecutive conduce la neplata activităţii medicului pe lunile respective, putându-se recurge la rezilierea prezentului contract.
    5. Documentele de raportare, prezentate sau înaintate de către furnizor, care sunt incomplete sau incorecte, se restituie pe cheltuiala furnizorului, iar consecinţele întârzierii vor fi suportate de aceasta.
    6. Permanenţa de luni până vineri şi de sâmbătă până duminică, inclusiv sărbătorile legale, se vor raporta pe gardă şi nu pe cazuri asistate. Situaţia va fi prezentată în cadrul fişei detaliate "per serviciu".
    7. Lista numerică cu asiguraţii a fiecărui medic se întocmeşte şi se păstrează la sediul furnizorului, urmând a fi verificată de persoane desemnate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi acceptate de furnizor.
    8. Toate documentele care stau la baza derulării prezentului contract şi care sunt confidenţiale, datorită specificului instituţiei, vor fi certificate prin semnătura reprezentantului legal al centrului, care va răspunde de exactitatea datelor raportate şi va prezenta documentele reprezentanţilor abilitaţi de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi agreaţi de furnizor.
    9. Medicul de familie are obligaţie de a respecta programul de activitate comunicat la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (care nu trebuie să coincidă cu programul prevăzut pentru activităţile medico-militare, inclusiv pentru responsabilităţile conferite de activitatea de bază (specifică).
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................

    Anexele nr. ............ fac parte integrantă din prezentul contract.
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi .............. în două exemplare a câte ..... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

      Casa Asigurărilor de Sănătate Furnizor de servicii medicale
       a Apărării, Ordinii Publice,
         Siguranţei Naţionale şi
        Autorităţii Judecătoreşti

         Preşedinte-Director general, Reprezentantul legal,

      Director General Adjunct Economic,

        Director relaţii contractuale

                    Vizat
               Oficiul Juridic


    ┌─────┐
    │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
    │STEMA│ │ CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII, │
    │ │ │ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII │
    └─────┘ │ JUDECĂTOREŞTI │
               └─────────────────────────────────────────────────────┘

    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Bucureşti, str. Popa Savu nr. 45, sector 1.
                          Tel:021/20.24.520

 ───────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                     CONTRACT
         de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară

                                Nr. ...../........

    1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

    Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 45, sectorul 1, telefon/fax 222.23.42, având codul fiscal nr. 11445659 şi contul nr. 502411445659, deschis la Direcţia de trezorerie a municipiului Bucureşti, reprezentată prin preşedinte - director general Dr. DORIN OPRESCU,
    Şi
    .....................................................................
    cu: autorizaţia/ordin de înfiinţare nr. .........., autorizaţia sanitară nr. ........., având sediul în oraşul ........ str. ........... nr. ......., judeţul ..........., telefon ........, cont nr. ......., deschis la trezoreria ..........., cod fiscal nr. ......, copie după dovada asigurării de răspundere civilă pentru activitatea medicală pentru fiecare medic pe care îl reprezintă, certificatul de acreditare al unităţii sanitare nr. ..... .

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, conform Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia, Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti.

    III. SERVICIILE MEDICALE FURNIZATE

    Art. 2
    Serviciile medicale furnizate în asistenţa medicală primară sunt cuprinse în pachetul de servicii de bază şi în pachetul minimal de servicii medicale, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, sunt următoarele:

    A. PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ
    a) servicii profilactice;
    b) servicii medicale curative
    c) servicii de urgenţă;
    d) activităţi de support

    B. PACHET MINIMAL DE SERVICII MEDICALE
    a) servicii profilactice;
    b) servicii de urgenţă;
    c) depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic
    Art. 3
    (1) Furnizarea serviciilor medicale se face pentru asiguraţii înscrişi pe lista proprie şi pentru persoanele care beneficiază de serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale, de către medicii prevăzuţi în anexa nr. 1.
    (2) furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală primară se face în cabinetele cuprinse în anexa nr. 2.

    IV. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.

    V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    Art. 6
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte numai cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară acreditaţi şi autorizaţi;
    b) să controleze activitatea furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară conform prevederilor prezentului contract;
    c) să verifice prescrierea medicamentelor şi recomandarea investigaţiilor paraclinice de către furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    d) să deconteze furnizorului de servicii medicale contravaloarea serviciilor contractate şi prestate, pe baza facturii însoţite de desfăşurătoarele privind activitatea realizată;
    e) să comunice furnizorului de servicii medicale, în vederea actualizării listelor proprii, persoanele care şi-au pierdut calitatea de asigurat sau pentru care nu s-a virat integral contribuţia de asigurări pentru sănătate; să nu solicite medicilor de familie documentele în baza cărora se stabileşte calitatea de asigurat a persoanelor sau plata contribuţiei de asigurări pentru sănătate a asiguraţilor înscrişi în lista proprie;
    f) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară asupra condiţiilor de contractare şi să facă publice valorile definitive ale punctelor rezultate în urma regularizării trimestriale, atât prin afişare la sediul C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cât şi pe pagina electronică a acestora, începând cu ziua următoare trimiterii acestora de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
    Art. 7
    Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să acorde servicii de asistenţă medicală primară asiguraţilor înscrişi în lista proprie, indiferent de casa de asigurări de sănătate unde se virează contribuţia la fondul de asigurări de sănătate, respectând criteriile de calitate elaborate de organele abilitate prevăzute de lege. Serviciile medicale care se acordă de medicul de familie sunt cele prevăzute în pachetul de servicii de bază care se acordă în asistenţa medicală primară;
    b) să asigure în cadrul serviciilor furnizate potrivit pachetului de servicii de bază toate activităţile care sunt cuprinse în baremul de activităţi practice obligatorii din curricula de pregătire în specialitatea de medicină de familie. De asemenea, are obligaţia de a interpreta investigaţiile necesare în afecţiunile prevăzute în tematica pe aparate şi sisteme;
    c) să acorde serviciile medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale persoanelor care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate, precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii;
    d) să actualizeze lista proprie cuprinzând asiguraţii înscrişi, ori de câte ori apar modificări în cuprinsul acesteia, în funcţie de mişcarea lunară a asiguraţilor şi să comunice aceste modificări C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. precum şi să actualizeze lista proprie în funcţie de comunicările transmise de casele de asigurări de sănătate cu privire la asiguraţii care nu mai fac dovada calităţii de asigurat şi plata contribuţiei la fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate; să comunice C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., datele de identificare a persoanelor cărora li s-au acordat serviciile medicale prevăzute în pachetul minimal de servicii medicale;
    e) să furnizeze tratamentul adecvat şi să prescrie medicamentele prevăzute în Nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare. Medicamentele prescrise şi investigaţiile paraclinice recomandate trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul;
    f) să nu refuze acordarea asistenţei medicale în caz de urgenţă medicală, ori de câte ori se solicită aceste servicii medicale;
    g) să înscrie din oficiu copiii care nu au fost înscrişi pe lista unui medic de familie, o dată cu prima consultaţie a copilului bolnav în localitatea de reşedinţă a acestuia. Nou-născutul va fi înscris pe lista medicului de familie care a îngrijit gravida, dacă părinţii acestuia nu au altă opţiune;
    h) să înscrie pe lista proprie gravidele neînscrise pe lista unui medic de familie, care îndeplinesc condiţiile de persoană asigurată, la prima consultaţie, în localitatea de reşedinţă a acestora sau la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară;
    i) să nu refuze înscrierea pe lista de asiguraţi a copiilor, la solicitarea mamei sau la anunţarea de către casa de asigurări de sănătate cu care a încheiat contract de furnizare de servicii ori de primărie precum şi la solicitarea sistemului de asistenţă medicală comunitară sau a direcţiilor de protecţie a copilului, pentru copii aflaţi în dificultate din centrele de plasament sau familii substitutive;
    j) să respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate şi a activităţii desfăşurate la nivelul cabinetelor de medicină primară;
    k) să informeze asiguraţii despre serviciile oferite şi despre modul în care sunt furnizate;
    i) să respecte confidenţialitatea prestaţiei medicale;
    m) să factureze lunar, până la data de 3 a lunii următoare în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale, fiind direct răspunzător de corectitudinea datelor. Factura va fi însoţită de desfăşurătoarele privind activităţile realizate. Nerespectarea termenelor de depunere a facturii pentru o perioadă de maximum două luni consecutive în cadrul unui trimestru conduce la măsuri mergând până la rezilierea contractului de furnizare de servicii medicale;
    n) să raporteze la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi la direcţiile medicale sau structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea cărora îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale, datele necesare pentru urmărirea desfăşurării activităţii în asistenţa medicală primară, potrivit formularelor de raportare stabilite prin ordin comun al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al ministrului sănătăţii şi familiei şi care se pun la dispoziţie în mod gratuit;
    o) să respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor şi efectuarea vaccinărilor;
    p) să respecte dreptul la libera alegere de către asigurat a medicului şi dreptul asiguratului de a-şi schimba medicul de familie după expirarea a cel puţin 3 luni de la data înscrierii pe lista acestuia (cu excepţia militarilor în termen şi altor categorii de persoane asimilate acestora, precum şi persoanelor private de libertate); în situaţia în care nu se respectă această obligaţie, la sesizarea asiguratului C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., va efectua actualizarea listei medicului de familie de la care asiguratul doreşte să plece, prin eliminarea de pe listă a asiguratului;
    q) să solicite asiguraţilor, la înscrierea pe lista proprie, documentele justificative care atestă calitatea acestora de asigurat;
    r) să îşi stabilească programul de activitate în funcţie de condiţiile specifice din zonă, cu respectarea prevederilor Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 şi ale normelor metodologice de aplicarea acestuia;
    s) să furnizeze servicii medicale de urgenţă în afară programului de lucru şi să participe la activitatea de asigurare a asistenţei medicale continue în centrele de permanenţă, conform reglementărilor din Contractul - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002;
    t) să afişeze la loc vizibil la cabinetul medical pachetul de servicii de bază, pachetul minimal de servicii medicale şi obligaţiile sale ca furnizor de servicii medicale primare aflat în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    u) să anunţe C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. atunci când:
    - i-a fost retrasă sau suspendată autorizaţia de liberă practică;
    - i-a fost ridicată autorizaţia sanitară sau a expirat termenul de valabilitate al acesteia;
    - i-a încetat acreditarea;
    - a renunţat sau a pierdut calitatea de membru a Colegiului Medicilor din România;
    - să anunţe în scris în momentul înscrierii pe lista proprie a unui asigurat plecat de la un alt medic de familie, atât medicul de familie de la care a plecat asiguratul, cât şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în maxim 15 zile; Medicul de familie de la care a plecat asiguratul transferă fişa medicală a asiguratului, în maxim 15 zile lucrătoare de la solicitare prin serviciul poştal şi păstrează minim un an o copie de pe fişa medicală a acestuia;
    v) să accepte controlul din partea serviciilor specializate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, ale direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii în subordinea căreia îşi desfăşoară activitatea furnizorul de servicii medicale împreună cu consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România organizat la nivel naţional şi judeţean precum şi altor organe abilitate de lege;
    x) să angajeze asistenţi medicali în vederea asigurării calităţii actului medical.
    y) să stabilească programul de lucru şi sarcinile de serviciu pentru personalul angajat
    z) să organizeze preluarea activităţii medicale de către un alt medic de familie pentru perioadele de absenţă

    VI. MODALITĂŢI DE PLATĂ

    Art. 8
    Modalităţile de plată în asistenţa medicală primară sunt:
    1. plata "per capita", prin tarif pe persoană asigurată;
    2. tarif pe serviciu medical, cuantificat în puncte, pentru asiguraţii din lista proprie şi pentru persoanele care nu fac dovada calităţii de asigurat sau plăţii contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale pentru sănătate precum şi pentru categoriile de persoane care se asigură facultativ pentru sănătate, potrivit legii.
    3. Plata "per capita" se face conform art. 1 alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata "per capita" este unică pe ţară, de 9.565 lei. În condiţiile în care bugetul Fondului unic naţional de asigurări de sănătate este diminuat prin acte normative, se recalculează valoarea minimă garantată pentru un punct.
    Numărul de puncte calculat conform art. 1 alin. (2) lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, se ajustează în raport:
    a) cu condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea medicul de familie, cu ..........%;
    b) cu gradul profesional:
    1) al medicului de familie titular, pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
    - primar +20%;
    - fără grad profesional -10%.
    2.) al medicului de familie angajat în cabinetele medicale individuale din rural pentru numărul de puncte ce depăşeşte 25.000 puncte/an:
    - primar +20%
    - fără grad profesional -10%
    3.1. Plata pe serviciu medical pentru serviciile din pachetul de servicii de bază şi din pachetul minimal de servicii medicale se face conform art. 1 alin. (3) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 20/12/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului - cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002.
    3.2. Valoarea minimă garantată a unui punct pentru plata pe serviciu este unică pe ţară, de 6.050 lei.
    4. Pentru fiecare cabinet şi fiecare medic cu care se încheie contractul se completează datele, conform anexei nr. 3.
    Art. 9
    (1) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. are obligaţia să deconteze în termen de 20 de zile calendaristice de la încheierea fiecărei luni contravaloarea serviciilor medicale furnizate potrivit contractelor încheiate între furnizorii de servicii medicale primare şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., la valoarea minimă garantată a punctului "per capita" şi pe serviciu medical.
    (2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va deconta serviciile medicale în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării raportărilor la sediul acesteia, cu condiţia ca raportările să fie transmise corect, complet şi până la data de 3 a lunii următoare celei pentru care se face plata pe formulare tip C.N.A.S. şi suport magnetic care să cuprindă programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu lista furnizorului şi serviciile medicale prestate.
    (3) Până la data de 30 a lunii următoare trimestrului expirat se face decontarea drepturilor băneşti ale medicilor de familie ca urmare a regularizărilor în funcţie de valoarea definitivă a punctului "per capita" şi a punctului pe serviciu medical.
    (4) Valoarea definitivă a punctului "per capita" se diminuează cu câte 10% pentru trimestrul în care se constată abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente cu sau fără contribuţie din partea asiguratului şi/sau recomandări de investigaţii paraclinice nejustificate, constatate în urma verificărilor efectuate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii şi consiliile judeţene ale Colegiului Medicilor din România, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Neefectuarea, datorită medicului de familie, conform planificării, în proporţie de peste 20% pe trimestru, a controalelor obligatorii prevăzute la art. 11 alin. (1) din Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002, atrage diminuarea veniturilor aferente plăţii "per capita" pentru trimestrul respectiv cu 10%.

    VII. CALITATEA SERVICIILOR

    Art. 10
    Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să respecte criteriile de calitate elaborate de organele abilitate de lege.

    VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

    Art. 11
    Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpă datorează celeilalte părţi daune-interese.
    Art. 12
    În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., aceasta este obligată la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plăţii impozitelor către stat.
    Art. 13
    Furnizorul de servicii medicale garantează şi răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor.

    IX. FORŢA MAJORĂ

    Art. 14
    Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care o invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte contractantă poate cere rezilierea contractului.

    X. CONTRAVENŢII

    Art. 15
    Refuzul furnizorilor de servicii medicale de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidenţă a serviciilor furnizate şi documentele în baza cărora se decontează serviciile realizate conduce la amânarea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a serviciilor medicale prestate, până în momentul efectuării următorului control.

    XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

    Art. 16
    Contractul se reziliază de plin drept, printr-o notificare scrisă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii:
    a) dacă medicul nu începe activitatea în termen de 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;
    b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îşi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
    c) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei sanitare de funcţionare a furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia sau încetarea acreditării furnizorului;
    d) nerespectarea termenelor de raportare, în vederea decontării de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., a activităţii realizate conform prezentului contract, pe baza documentelor de raportare, pentru o perioadă de două luni consecutive în cadrul unui trimestru;
    e) în cazul în care numărul de asiguraţi din lista proprie a unui medic de familie scade sub numărul minim stabilit conform art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară;
    f) ca urmare a aplicării de 3 ori a măsurii de diminuare a valorii definitive a punctului "per capita" pentru abuzuri sau prescrieri nejustificate de medicamente şi/sau recomandări nejustificate de investigaţii paraclinice;
    g) în situaţia în care instituţiile abilitate pentru efectuarea controlului furnizorilor de servicii medicale primare, prevăzute la art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1512/2002 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenţa medicală primară, constată nerespectarea programului de lucru stabilit de către medicul de familie şi comunicat C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. şi direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele proprii.

    XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

    Art. 17
    Contractul încetează cu data la care a intervenit una din următoarele situaţii:
    a) se mută cabinetul medical din teritoriul de funcţionare;
    b) a survenit decesul reprezentantului legal al cabinetului medical;
    c) medicul renunţă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
    d) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare, în cazul cabinetelor medicale organizate potrivit art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată cu modificările ulterioare;
    e) încetarea definitivă a activităţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    f) acordul de voinţă al părţilor;
    g) denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al cabinetului medical sau al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., printr-o notificare scrisă cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se doreşte încetarea contractului.
    Art. 18
    Situaţiile prevăzute la art. 16 şi la art. 17 lit. (b-e) se constată de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. din oficiu prin organele abilitate pentru efectuarea controlului sau la sesizarea oricărei persoane interesate.
    Situaţiile prevăzute la art. 17 lit (a) se notifică C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.

    XIII. CORESPONDENŢA

    Art. 19
    Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părţilor.
    Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

    XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

    Art. 20
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
    Orice modificare sau completare a prezentului contract se face prin act adiţional semnat de ambele părţi contractante.
    Art. 21
    Valorile definitive ale punctului "per capita" şi pe serviciu sunt cele calculate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi nu sunt elemente de negociere între părţi.
    Art. 22
    (1) Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile contractante convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.
    (2) Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate pentru furnizorul de servicii medicale respectiv, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare până la data expirării celei care a stat la baza perfectării prezentului contract.

    XV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

    Art. 23
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei Centrale de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii.
    Art. 24
    Hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.

    XVI. ALTE CLAUZE

    1. Să prezinte lista iniţială a asiguraţilor C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. înscrişi şi să actualizeze lunar această listă folosind programul informatic tip C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    2. Asistenţa medicală la domiciliu va fi consemnată de către medicul de medicină generală în registrul de consultaţii şi în fişa medicală a asiguratului.
    3. Imunizările pentru toţi asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., cu excepţia celor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru pe 2003, nu se decontează de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
    4. Modelele de raportare în baza cărora se efectuează decontările sunt cele stabilite de C.N.A.S. şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Formularele de raportare vor fi parafate şi semnate de medicul de familie.
    5. Nerespectarea termenelor de raportare la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. a activităţii medicale, de către medicii de medicină generală, o perioadă de maximum doua luni consecutive conduce la neplata activităţii medicului pe lunile respective, putându-se recurge la rezilierea prezentului contract.
    6. Documentele de raportare, prezentate sau înaintate de către furnizor, care sunt incomplete sau incorecte, se restituie pe cheltuiala furnizorului, iar consecinţele întârzierii vor fi suportate de aceasta.
    7. Medicul de familie are obligaţie de a respecta programul de activitate comunicat la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. (care nu trebuie să coincidă cu programul prevăzut pentru activităţile medico-militare, inclusiv pentru responsabilităţile conferite de activitatea de bază (specifică).
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................
    ...................................................................

    Anexele nr. ...... fac parte integrantă din prezentul contract.
    Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ....... în două exemplare a câte .... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


      Casa Asigurărilor de Sănătate Furnizor de servicii medicale
       a Apărării, Ordinii Publice,
         Siguranţei Naţionale şi
        Autorităţii Judecătoreşti

         Preşedinte-Director general, Reprezentantul legal,

      Director General Adjunct Economic,

        Director relaţii contractuale

                    Vizat
               Oficiul Juridic    Anexa 1

    Medicii din Centrul Medical:
    1. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    2. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    3. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    4. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    5. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    6. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    7. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    8. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    9. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    10. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    11. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    12. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    13. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    14. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    15. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    16. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    17. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    18. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;
    19. Dr. ....., având un număr de .... asiguraţi înscrişi pe lista proprie;


    Anexa 2

    Furnizarea serviciilor medicale se desfăşoară la următoarele unităţi ale furnizorului (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):
    1. ........................ din ...................... sectorul/judeţul .............. tel./fax ................ cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ....../......., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......./....... .
    2. ........................ din ...................... sectorul/judeţul .............. tel./fax ................ cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ....../......., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......./....... .
    3. ........................ din ...................... sectorul/judeţul .............. tel./fax ................ cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ....../......., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......./....... .
    4. ........................ din ...................... sectorul/judeţul .............. tel./fax ................ cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ....../......., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......./....... .
    5. ........................ din ...................... sectorul/judeţul .............. tel./fax ................ cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ....../......., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......./....... .
    6. ........................ din ...................... sectorul/judeţul .............. tel./fax ................ cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ....../......., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......./....... .
    7. ........................ din ...................... sectorul/judeţul .............. tel./fax ................ cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ....../......., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......./....... .
    8. ........................ din ...................... sectorul/judeţul .............. tel./fax ................ cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ....../......., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......./....... .
    9. ........................ din ...................... sectorul/judeţul .............. tel./fax ................ cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ....../......., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......./....... .
    10. ....................... din ...................... sectorul/judeţul .............. tel./fax ................ cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ....../......., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......./....... .
    11. ....................... din ...................... sectorul/judeţul .............. tel./fax ................ cu autorizaţia sanitară de funcţionare nr. ....../......., şi acreditarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ......./....... .


    Anexa 3

    Medic de familie (se respectă obligatoriu ordinea din anexa nr. 1):

    1. Nume .................. Prenume ...................................
       Cod numeric personal ..............................................
       Grad profesional ................, codul medicului ................
       Program de lucru ..................................................
    2. Nume .................. Prenume ...................................
       Cod numeric personal ..............................................
       Grad profesional ................, codul medicului ................
       Program de lucru ..................................................
    3. Nume .................. Prenume ...................................
       Cod numeric personal ..............................................
       Grad profesional ................, codul medicului ................
       Program de lucru ..................................................
    4. Nume .................. Prenume ...................................
       Cod numeric personal ..............................................
       Grad profesional ................, codul medicului ................
       Program de lucru ..................................................
    5. Nume .................. Prenume ...................................
       Cod numeric personal ..............................................
       Grad profesional ................, codul medicului ................
       Program de lucru ..................................................
    6. Nume .................. Prenume ...................................
       Cod numeric personal ..............................................
       Grad profesional ................, codul medicului ................
       Program de lucru ..................................................
    7. Nume .................. Prenume ...................................
       Cod numeric personal ..............................................
       Grad profesional ................, codul medicului ................
       Program de lucru ..................................................
    8. Nume .................. Prenume ...................................
       Cod numeric personal ..............................................
       Grad profesional ................, codul medicului ................
       Program de lucru ..................................................
    9. Nume .................. Prenume ...................................
       Cod numeric personal ..............................................
       Grad profesional ................, codul medicului ................
       Program de lucru ..................................................
    10. Nume .................. Prenume ...................................
        Cod numeric personal ..............................................
        Grad profesional ................, codul medicului ................
        Program de lucru ..................................................
    11. Nume .................. Prenume ...................................
        Cod numeric personal ..............................................
        Grad profesional ................, codul medicului ................
        Program de lucru ..................................................    ANEXA 2
    -------
la norme
--------

                  MODELELE CONTRACTELOR DE FURNIZARE DE SERVICII
           FARMACEUTICE, ADAPTATE SITUAŢIILOR SPECIFICE DIN SISTEMUL
             DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE PROPRIU AL APĂRĂRII, ORDINII
           PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI

    ┌─────┐
    │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
    │STEMA│ │ CASA ASIGURĂRILOR DE SĂNĂTATE A APĂRĂRII, │
    │ │ │ORDINII PUBLICE, SIGURANŢEI NAŢIONALE ŞI AUTORITĂŢII │
    └─────┘ │ JUDECĂTOREŞTI │
               └─────────────────────────────────────────────────────┘

    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. Bucureşti, str. Popa Savu nr. 45, sector 1.
                          Tel:021/20.24.520
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


                                     CONTRACT
  de furnizare de medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul
           ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate

                                 Nr. ...../.....

    I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

    Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, cu sediul în Bucureşti, str. Popa Savu, nr. 45, sectorul 1, telefon/fax 021/202.46.22, reprezentată prin preşedinte - director general Dr. DORIN OPRESCU,
    şi
    Furnizorul de servicii farmaceutice ............ având sediul în municipiul/oraşul .......... str. ......... nr. ...., bl. .... sc. .... et. ... ap. ...... judeţul/sectorul .......... telefon ........ fax ...... înregistrata la registrul comerţului .......... cu nr. J ..../........., având contul nr. ........ deschis la Trezoreria statului ..........., şi codul fiscal nr. ......... reprezentată prin ............. autorizaţie de funcţionare nr. ......... eliberată de ........... certificat de acreditare nr. ........ .

    II. OBIECTUL CONTRACTULUI

    Art. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, conform reglementărilor legale în vigoare privind Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, de care beneficiază asiguraţii, pe baza de prescripţie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, şi sistemul de compensare a acestora, Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002, şi normelor metodologice de aplicare a acestuia.

    III. FURNIZAREA MEDICAMENTELOR CU ŞI FĂRĂ CONTRIBUŢIE PERSONALĂ ÎN TRATAMENTUL AMBULATORIU

    Art. 2
    Prezentul contract privind eliberarea medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu respectă reglementările legale în vigoare privind Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii pe baza de prescripţie medicală.
    Art. 3
    Furnizarea medicamentelor se va desfăşura prin intermediul următoarelor farmacii aflate în structura societăţii comerciale:

    1. .......................... din ...................................
        str. ............. nr. ......., bl. ..., sc. ..., sectorul/judeţul
        ....................., telefon ....... fax ..... cu autorizaţia de
        funcţionare nr. ..../....., eliberată de .......... certificat de
        acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
        nr. ....../......... farmacist .................;
    2. .......................... din ...................................
        str. ............. nr. ......., bl. ..., sc. ..., sectorul/judeţul
        ....................., telefon ....... fax ..... cu autorizaţia de
        funcţionare nr. ..../....., eliberată de .......... certificat de
        acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
        nr. ....../......... farmacist .................;
    3. .......................... din ...................................
        str. ............. nr. ......., bl. ..., sc. ..., sectorul/judeţul
        ....................., telefon ....... fax ..... cu autorizaţia de
        funcţionare nr. ..../....., eliberată de .......... certificat de
        acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
        nr. ....../......... farmacist .................;
    4. .......................... din ...................................
        str. ............. nr. ......., bl. ..., sc. ..., sectorul/judeţul
        ....................., telefon ....... fax ..... cu autorizaţia de
        funcţionare nr. ..../....., eliberată de .......... certificat de
        acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
        nr. ....../......... farmacist .................;
    5. .......................... din ...................................
        str. ............. nr. ......., bl. ..., sc. ..., sectorul/judeţul
        ....................., telefon ....... fax ..... cu autorizaţia de
        funcţionare nr. ..../....., eliberată de .......... certificat de
        acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
        nr. ....../......... farmacist .................;
    6. .......................... din ...................................
        str. ............. nr. ......., bl. ..., sc. ..., sectorul/judeţul
        ....................., telefon ....... fax ..... cu autorizaţia de
        funcţionare nr. ..../....., eliberată de .......... certificat de
        acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
        nr. ....../......... farmacist .................;    IV. DURATA CONTRACTULUI

    Art. 4
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2003.
    Art. 5
    Durata prezentului contract se poate prelungi prin act adiţional, pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind condiţiile acordării medicamentelor cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate,

    V. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

    Art. 6
    C.A.S.A.O.P.S.N.A J, are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu numai cu farmaciile autorizate şi acreditate conform reglementărilor legale în vigoare şi care îndeplinesc criteriile de selecţie;
    b) să deconteze farmaciilor acreditate cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate şi defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu şi fără contribuţie personală. Plăţile pentru activitatea curentă a anului 2003 se efectuează la termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    c) să nu deconteze contravaloarea prescripţiilor medicale care nu conţin datele obligatorii privind prescrierea şi eliberarea acestora, stabilite potrivit normelor; C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. poate deconta şi prescripţii medicale care nu conţin toate datele, dar numai pentru afecţiuni acute, dacă se poate identifica medicul, asiguratul şi dacă se specifică faptul că tratamentul este prescris pentru afecţiune acută. În această situaţie C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va atenţiona medicii care prescriu reţete fără toate datele obligatorii necesare în vederea decontării acestora, iar începând cu cea de-a treia abatere constatată C.A.S.A.O.P.S.N.A J. va recupera 10% din valoarea decontată pentru fiecare prescripţie medicală la care s-au constatat astfel de deficiente;
    d) să verifice autorizarea şi/sau acreditarea furnizorului de servicii farmaceutice;
    e) să controleze farmaciile în scopul respectării clauzelor contractuale;
    f) să acorde, în cadrul sumelor negociate şi contractate, avansuri lunare în limita a 30% din suma corespunzătoare lunii respective pentru farmaciile care funcţionează în structura unor unităţi sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti;
    g) să aducă la cunoştinţă furnizorilor şi asiguraţilor cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescripţie medicală pentru o singură boală cronică pe o lună pentru un asigurat; în această situaţie asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru perioada acoperită cu medicamentele eliberate suplimentar.
    Art. 7
    Furnizorul de servicii farmaceutice are următoarele obligaţii:
    a) să respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contribuţie personală, în condiţiile stabilite prin norme;
    b) să se aprovizioneze permanent cu medicamentele prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, pe baza de prescripţie medicală, cu sau fără contribuţie personală;
    c) să înregistreze pe medicamentele cu contribuţie personală a asiguratului preţul de vânzare cu amănuntul;
    d) să practice o evidenţa de gestiune cantitativ-valorică;
    e) să păstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii şi reclamaţii; condica va fi numerotată de farmacie şi va fi ştampilată de C A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    f) să întocmească şi să prezinte C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. documentele necesare decontării medicamentelor: factură, borderou centralizator şi prescripţiile medicale pe baza cărora au fost eliberate medicamentele în condiţiile stabilite prin norme; furnizorul este direct răspunzător de corectitudinea raportărilor prezentate;
    g) să pună la dispoziţie, la cererea medicilor care prescriu medicamente cu sau fără contribuţie personală, lista cu preţurile de vânzare cu amănuntul a medicamentelor existente în farmacie şi să reactualizeze periodic această listă;
    h) să angajeze numai personal farmaceutic care posedă autorizaţie de liberă practică;
    i) să informeze asiguraţii despre drepturile şi obligaţiile care decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum şi despre modul de utilizare a acestora, conform prescripţiei medicale;
    j) să respecte prevederile Codului deontologic al farmaciştilor în relaţiile cu asiguraţii;
    k) să îşi stabilească programul de funcţionare, pe care să îl afişeze la loc vizibil în farmacie, să participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizării medicamentelor în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale şi să afişeze la loc vizibil programul farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente. Acest program se comunică direcţiilor medicale sau structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele sanitare proprii şi C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    1) să elibereze medicamentul cu preţul cel mai mic din farmacie, dacă medicul indică în prescripţia medicală numai denumirea substanţei active; dacă prescripţia medicală cuprinde numai denumirea comercială a medicamentului, farmacistul, dacă este cazul, poate efectua substituţia generică, cu acordul asiguratului, eliberând acestuia un medicament din cadrul aceleiaşi denumiri comune internaţionale (DCI) cu un preţ de vânzare mai mic;
    m) să aducă la cunoştinţă asiguraţilor, la loc vizibil în farmacie, condiţiile de eliberare a medicamentelor cu sau fără contribuţie personală;
    n) să nu întrerupă livrarea de medicamente pentru asiguraţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. pe toată perioada contractată;
    o) să aibă permanent în stoc produse comerciale cu aceleaşi denumiri comune internaţionale (DCI), care au preţurile cele mai mici disponibile pe piaţa;
    p) să verifice prescripţiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă pentru a fi eliberate şi decontate de C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., precum şi să verifice dacă au fost respectate condiţiile prevăzute în normele privind eliberarea prescripţiilor medicale referitoare la numărul medicamentelor şi durata terapiei;
    r) să anuleze în faţa primitorului medicamentele care nu au fost eliberate pe toate exemplarele prescripţiei medicale;
    s) să nu elibereze medicamentele din prescripţiile medicale care şi-au încetat valabilitatea;
    t) să accepte controlul din partea serviciilor specializate prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.509/2002;
    u) să nu elibereze medicamente fără prescripţie medicală pentru cele la care reglementările legale în vigoare prevăd această obligaţie;
    v) să transmită C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., pe dischetă sau C.D. datele solicitate prin programul implementat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, sau printr-un program compatibil cu cerinţele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, avizat de aceasta.
    x) să ridice discheta /C.D., prevăzute la lit. (v), la de la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J în termen de 3 luni. După expirarea acestui termen, C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., va proceda la clasarea acestora.

    VI. VALOAREA CONTRACTULUI

    Art. 8
    Valoarea contractului este de .......... lei, din care .......... lei reprezintă obligaţiile de plată către farmacii ale anului 2002.
    Suma contractată se defalcă astfel:
    Trimestrul I ........ lei, din care ....... lei, conform actului adiţional nr. .... din ......... încheiat la contactul nr. ......... din ........
    Trimestrul II ....................... lei
    Trimestrul III....................... lei
    Trimestrul IV ....................... lei

    VII. MODALITĂŢI DE PLATĂ

    Art. 9
    (1) Decontarea medicamentelor eliberate se face pe baza următoarelor acte în original; factură, borderouri centralizatoare, prescripţii medicale, cu înscrierea numărului de ordine a bonului fiscal şi a datei de emitere a acestora.
    (2) C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. nu decontează sumele aferente prescripţiilor medicale cu sau fără contribuţie personală, care nu corespund prevederilor referitoare la prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor, din vina exclusiva a furnizorului de servicii farmaceutice, cu excepţia prescripţiilor pentru afecţiunile acute, dacă se poate identifica medicul, asiguratul şi dacă se specifică faptul că tratamentul este prescris pentru afecţiune acută.
    Art. 10
    Documentele în baza cărora se face decontarea se depun la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. până la data de 05 a fiecărei luni următoare celei pentru care se face decontarea, (se depune o singură factură cu data ultimei zile a lunii pentru care se face raportarea).
    Art. 11
    Decontarea prescripţiilor cu sau fără contribuţie personală se face astfel:
    - plăţile pentru activitatea curentă a anului 2003 se efectuează la termen de 90 zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.; decontarea sumelor aferente trimestrului IV 2003 se face în ordine cronologică la 90 zile în trimestrul I 2004;
    - plata obligaţiilor restante către farmacii se va efectua până la sfârşitul lunii aprilie, în ordinea cronologică a facturilor depuse de farmacii la casele de asigurări de sănătate, conform actelor adiţionale încheiate la contractul pe anul 2002, din sumele contractate în anul 2003.
    Art. 12
    C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. va deconta, în limita valorii contractate şi defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu şi fără contribuţie personală. Plăţile pentru activitatea curentă a anului 2003 se efectuează la termen de 90 de zile calendaristice de la data depunerii facturii de către farmacie la C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

    VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

    Art. 13
    Pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale partea în culpa datorează daune-interese.
    Art. 14
    Neplata din vina exclusivă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., la termen de 90 de zile calendaristice de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate, prevăzute în contract, atrage penalităţi de întârziere, stabilite care nu pot depăşi penalităţile de întârziere datorate pentru neachitarea la termenul stabilit a obligaţiilor bugetare, egale cu majorările prevăzute pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.
    Art. 15
    Farmacia garantează şi răspunde de calitatea furnizării medicamentelor eliberate asiguraţilor.
    Art. 16
    Farmacia este direct răspunzătoare de corectitudinea datelor cuprinse în decont şi în actele justificative, iar CA.S.A.O.P.S.N.A.J. de legalitatea plaţilor.

    IX. FORŢA MAJORĂ

    Art. 17
    (1) Orice împrejurare independenta de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului, şi care împiedică executarea acestuia este considerată forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, marile inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    (3) Dacă nu procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.
    (4) în cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

    X. CONTRAVENŢII

    Art. 18
    Refuzul farmaciilor acreditate de a pune la dispoziţie organelor de control actele de evidentă a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală din partea asiguraţilor şi a documentelor în baza cărora se decontează acestea de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. conduce la sistarea plaţilor în curs către farmacia respectiva până în momentul efectuării următorului control.

    XI. REZILIEREA CONTRACTULUI

    Art. 19
    Prezentul contract se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situaţii;
    a) în cazul în care după reorganizarea procesului de acreditare în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, urmare a evaluării în vederea acreditării, furnizorul de servicii farmaceutice nu îndeplineşte condiţiile stabilite de normele în vigoare.
    b) dacă farmacia acreditată nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract;
    c) dacă din motive imputabile farmaciei acreditate, aceasta îşi întrerupe activitatea pe o perioada mai mare de 3 luni;
    d) dacă farmacistul renunţa sau pierde calitatea de membru al Colegiului Farmaciştilor din România;
    e) ridicarea de către organele în drept a autorizaţiei de funcţionare a farmaciei acreditate sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
    f) retragerea de către organele în drept a acreditării farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
    g) dacă farmacia acreditată compensează medicamentele neeliberate din prescripţia medicală cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
    h) nerespectarea obligaţiilor contractuale nejustificat, constatată cu ocazia controalelor efectuate de instituţiile abilitate să efectueze controlul.

    XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

    Art. 20
    Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situaţii:
    a) se mută farmacia din teritoriul de funcţionare;
    b) faliment, dizolvare, lichidare;
    c) încetarea definitiva a activităţii C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.;
    d) acordul de voinţa al părţilor;
    e) prin denunţarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al farmaciei sau al C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. printr-o notificare scrisă şi motivată, în care se va preciza temeiul legal cu 30 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreşte încetarea contractului.
    Art. 21
    (1) Situaţiile prevăzute la art. 19 şi la art. 20 lit. b)-d) se constată, din oficiu, de către C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.
    (2) Situaţiile prevăzute la art. 20 lit. a) şi e) se notifică C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de la care se doreşte încetarea contractului.
    Art. 22
    Prezentul contract poate fi reziliat de către părţile contractante pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, cu condiţia notificării intenţiei de reziliere cu cel puţin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreşte rezilierea.

    XIII. CORESPONDENŢA

    Art. 23
    (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se va efectua în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire sau la sediul părţilor.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile de la momentul în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită.

    XIV. MODIFICAREA CONTRACTULUI

    Art. 24
    (1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere şi acord bilateral, la iniţiativa oricărei părţi contractante, sub rezerva notificării scrise a intenţiei de modificare şi a propunerilor de modificare cu cel puţin 45 de zile înaintea datei de la care se doreşte modificarea.
    (2) Modificarea se va face printr-un act adiţional semnat de ambele părţi care va constitui anexă la prezentul contract.
    Art. 25
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intra în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.
    Art. 26
    Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o alta clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţa spiritului contractului.

    XV. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

    Art. 27
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt de competenţa Comisiei Centrale de Arbitraj, care va soluţiona cauza potrivit legii.
    Art. 28
    Hotărârile Comisiei Centrale de Arbitraj pot fi atacate la instanţele judecătoreşti competente.

    XVI. ALTE CLAUZE:

    1. În baza art. 43 pct. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002, ulterior, se vor stabili condiţiile de plată a serviciilor furnizate până la încheierea unui nou contract.
    2. Poliţele de asigurare de răspundere civilă (malpraxis), se vor completa, după caz, în termen de 30 de zile de la data încheierii prezentului contract, conform prevederilor Deciziei nr. 139/11.03.2003 privind acreditarea societăţilor de asigurare - reasigurare pentru încheierea de asigurări de răspundere civilă profesională în sistemul sanitar din România, emis de preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. Nerespectarea acestei clauze suspendă executarea decontării serviciilor medicale prestate.
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    ..................................................................
    Prezentul contract de furnizare de medicamente cu sau fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, a fost încheiat astăzi ........ în doua exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


      Casa Asigurărilor de Sănătate Furnizor de servicii medicale
       a Apărării, Ordinii Publice,
         Siguranţei Naţionale şi
        Autorităţii Judecătoreşti

         Preşedinte-Director general, Reprezentantul legal,

      Director General Adjunct Economic,

        Director relaţii contractuale

                    Vizat
               Oficiul Juridic


    ANEXA 3
    -------
la norme
--------

    DENUMIRE ANGAJATOR ...................................
    COD FISCAL (C.U.I.) ..................................
    ADRESA ...............................................
    NR. TELEFON ..........................................

                                   ADEVERINŢĂ

    Se adevereşte prin prezenta că d-l/d-na .............., având CNP .........., este angajat/ă al/a instituţiei noastre, plata contribuţiilor la fondul naţional unic de asigurări de sănătate făcându-se în contul Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti nr. 361280041300 (cod ct 301511445659) deschis la D.T.C.P.-M.B.
    Se eliberează prezenta fiindu-i necesară la ...............

                                  SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA AUTORIZATĂ


    ANEXA 4
    -------
la norme
--------

    DENUMIRE ANGAJATOR ...................................
    COD FISCAL (C.U.I.) ..................................
    ADRESA ...............................................
    NR. TELEFON ..........................................

                                   ADEVERINŢĂ

    Se adevereşte prin prezenta că d-l/d-na ......... având CNP ...... se încadrează în prevederile art. 6 alin. (2) lit.*) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 având calitatea de ..........., plata contribuţiilor la fondul naţional unic de asigurări de sănătate făcându-se în contul Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti nr. 361280041300 (cod ct 301511445659) deschis la D.T.C.P.-M.B.
    Se eliberează prezenta fiindu-i necesară la ............
----------
    *) se completează după caz: lit. "a" sau "c".


                        SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA AUTORIZATĂ

                                  ----------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016