Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele aprilie 2005 Twitter Facebook

Acte altele aprilie 2005

Monitorul Oficial 346 din 25 Aprilie 2005 (M. Of. 346/2005)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 346 din 25 aprilie 2005

Având în vedere necesitatea salvării fondului genetic naţional de animale de blană, existent în cadrul staţiunii de cercetare şi producţie pentru animale de blană târgu mureş, prin preluarea în structura regiei naţionale a pădurilor romsilva, cât şi a deblocării conturilor bancare ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, în vederea efectuării lucrărilor agricole de primăvară necesare realizării programului de multiplicare a seminţelor şi materialului săditor din categorii biologice superioare, precum şi a obţinerii furajelor necesare pentru animalele de rasă,în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.art. ilegea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare ...

Monitorul Oficial 336 din 21 Aprilie 2005 (M. Of. 336/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 310 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 2.201/2004 privind funcţionarea şi atribuţiile Comitetului tehnic interministerial şi a grupurilor de lucru organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 336 din 21 aprilie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ihotărârea guvernului nr. 2.201/2004 privind funcţionarea şi atribuţiile comitetului tehnic interministerial şi a grupurilor de lucru organizate în conformitate cu dispoziţiile legii-cadru privind descentralizarea nr. 339/2004, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.277 din 30 decembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) studiul de impact - documentul de analiză care estimează efectele administrative, financiare sau de orice altă natură ale unei soluţii propuse."2. la alineatul (1) al ...

Monitorul Oficial 324 din 18 Aprilie 2005 (M. Of. 324/2005)

CONDITII MINIME din 24 martie 2005 in vederea recunoasterii organismelor de inspectie tehnica EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI COMERTULUI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 18 aprilie 2005

În vederea recunoaşterii, organismele de inspecţie tehnicã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiţii minime: 1. sã dispunã de personal, mijloace şi echipamente adecvate; 2. personalul acestora sã aibã competenţã tehnicã, experienţã în domeniu şi integritate profesionalã; 3. sã asigure independenţã în realizarea inspecţiilor, redactarea şi eliberarea avizelor tehnice de proiect şi/sau a certificatelor tehnice de inspecţie în exploatare; 4. pãstrarea de cãtre personal a confidenţialitãţii datelor şi informaţiilor; 5. existenţa unei asigurãri de rãspundere civilã. ...

Monitorul Oficial 308 din 13 Aprilie 2005 (M. Of. 308/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 248 din 31 martie 2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 308 din 13 aprilie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,valentin naumescu,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 31 martie 2005.nr. 248.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române cu menţinereadomiciliului în străinătate──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul ...

Monitorul Oficial 305 din 12 Aprilie 2005 (M. Of. 305/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 249 din 31 martie 2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 305 din 12 aprilie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,valentin naumescu,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 31 martie 2005.nr. 249.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii,pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renunţarela cetăţenia română în temeiul art. 26 din legeacetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificărileşi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu ...

Monitorul Oficial 302 din 11 Aprilie 2005 (M. Of. 302/2005)

 NORME METODOLOGICE din 24 martie 2005 de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 11 aprilie 2005

──────────aprobate prin hotărârea nr. 219 din 24 martie 2005, publicată în monitorul oficial, partea i, nr. 302 din 11 aprilie 2005.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) prezentele norme metodologice reglementează modalităţile de îndeplinire a obligaţiilor legale de către autorităţile administraţiei publice, instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice şi fizice, comisiile de rechiziţii şi autorităţile militare abilitate să efectueze rechiziţii de bunuri, la declararea mobilizării parţiale sau totale a forţelor armate ori a stării de război, la instituirea stării de asediu sau de urgenţă, pentru prevenirea, localizarea, înlăturarea urmărilor unor dezastre, precum şi pe timpul acestor situaţii.(2) rechiziţiile de bunuri şi prestările ...

 HOTĂRÂRE nr. 219 din 24 martie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 302 din 11 aprilie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 41 alin. (2) din legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 11/1998 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, publicată ...

Monitorul Oficial 301 din 11 Aprilie 2005 (M. Of. 301/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 264 din 31 martie 2005 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 2.301/2004 pentru aprobarea prelungirii termenului de îndeplinire a condiţiilor suspensive la perfectarea contractelor de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "Electrica Dobrogea" - S.A. şi "Electrica Banat" - S.A. EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 301 din 11 aprilie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 5^1 din legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare, guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 2.301/2004 pentru aprobarea prelungirii termenului de îndeplinire a condiţiilor suspensive la perfectarea contractelor de privatizare a societăţilor comerciale filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice "electrica dobrogea" - s.a. şi "electrica banat" - s.a., publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.271 din 29 decembrie 2004, se modifică după cum urmează:1. articolul 1 va avea următorul cuprins:"art. 1se aprobă prelungirea cu 120 de zile a ...

Monitorul Oficial 295 din 08 Aprilie 2005 (M. Of. 295/2005)

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE din 30 martie 2005 a serviciilor de distributie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 8 aprilie 2005

Cap. i cerinţe generale 1. distribuţia gazelor naturale se realizeazã de la punctele de predare/preluare comercialã de la intrarea în sistemul de distribuţie a gazelor naturale pânã la locul de consum al beneficiarului, în condiţiile stipulate în contractul de distribuţie a gazelor naturale. 2. cantitatea orarã/zilnicã/lunarã de gaze naturale, distribuitã conform programului de distribuţie stipulat ca anexã la contractul de distribuţie a gazelor naturale, va fi asiguratã de cãtre beneficiar în punctele de predare/preluare comercialã de la intrarea în sistemul de distribuţie a gazelor naturale, în condiţii de calitate corespunzãtoare reglementãrilor ...

Monitorul Oficial 297 din 08 Aprilie 2005 (M. Of. 297/2005)

NOMENCLATOR din 1 aprilie 2005 privind clasificarea operatiunilor valutare EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 8 aprilie 2005

În prezentul nomenclator operaţiunile valutare sunt clasificate corespunzãtor naturii economice a activelor şi pasivelor la care acestea se referã, denominate fie în monedã naţionalã (leu), fie în valutã. art. 1 operaţiunile valutare prevãzute în prezentul nomenclator vor fi interpretate într-un sens larg, astfel încât sã acopere, dupã caz, şi fãrã a fi limitative: a) încheierea şi derularea tranzacţiilor, precum şi transferurile decurgând din acestea; b) toate tehnicile financiare disponibile pe piaţã pentru realizarea unei anumite operaţiuni - tranzacţii la vedere (spot), tranzacţii cu instrumente financiare derivate (forward, options, ...

Monitorul Oficial 292 din 07 Aprilie 2005 (M. Of. 292/2005)

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE din 30 martie 2005 pentru consumatorii captivi casnici de gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 7 aprilie 2005

Cap. i cerinţe generale 1. gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare, prevãzute în dosarul tehnic al consumatorului casnic, instalate în baza debitului nominalizat şi autorizate pentru funcţionare în conformitate cu reglementãrile inspecţiei de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat, denumitã în continuare iscir. 2. delimitarea instalaţiei de utilizare a consumatorului casnic faţã de conducta din amonte/sistemul naţional de transport/sistemul de distribuţie a gazelor naturale se face la ieşirea din staţia/postul de reglare-mãsurare/la ieşirea din robinetul de branşament, dupã caz. ...

CONDITII GENERALE DE CONTRACTARE din 30 martie 2005 pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 7 aprilie 2005

Cap. i cerinţe generale 1. gazele naturale furnizate sunt destinate exclusiv consumului la aparatele de utilizare, prevãzute în dosarul tehnic, instalate în baza debitului nominalizat şi autorizate pentru funcţionare în conformitate cu reglementãrile inspecţiei de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune şi instalaţiilor de ridicat, denumitã în continuare iscir. 2. mãsurarea gazelor naturale furnizate se face, prin intermediul contoarelor/sistemelor şi echipamentelor de mãsurare, în conformitate cu prevederile regulamentului de mãsurare a cantitãţilor de gaze naturale tranzacţionate la consumatorii captivi, aprobat prin decizie a preşedintelui autoritãţii naţionale de reglementare în domeniul ...

Monitorul Oficial 291 din 07 Aprilie 2005 (M. Of. 291/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 247 din 31 martie 2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 291 din 7 aprilie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse acordă cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,valentin naumescu,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 31 martie 2005.nr. 247.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândireacetăţeniei române, cu stabilirea domiciliului în românia──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal din cadrul ...

Monitorul Oficial 294 din 07 Aprilie 2005 (M. Of. 294/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 259 din 31 martie 2005 privind înfiinţarea şi stabilirea atribuţiilor Centrului Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 7 aprilie 2005

Având în vedere dispoziţiile art. 29 alin. (1) din regulamentul de organizare şi funcţionare al inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 1.490/2004,în temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.cap. idispoziţii generaleart. 1se înfiinţează centrul naţional pentru securitate la incendiu şi protecţie civilă, denumit în continuare centrul naţional, prin reorganizarea centrului de studii, experimentări şi specializare pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, care se desfiinţează.art. 2centrul naţional, cu sediul în municipiul bucureşti, este unitatea specializată din subordinea inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă, abilitată să efectueze la nivel naţional:a) studii, încercări de laborator ...

 HOTĂRÂRE nr. 254 din 31 martie 2005 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2005 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 294 din 7 aprilie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă programul de acţiuni pe anul 2005 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa i de risc seismic şi care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2acţiunile pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile prevăzute în anexă se finanţează potrivit ...

Monitorul Oficial 284 din 05 Aprilie 2005 (M. Of. 284/2005)

METODE din 24 martie 2005 pentru determinarea proprietatilor chimice si fizice ale categoriilor de sticla cristal EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 5 aprilie 2005

1. analize chimice 1.1. bao şi pbo determinarea combinaţiei bao + pbo se cântãresc, cu o precizie de 0,0001 grame, aproximativ 0,5 grame de praf de sticlã care se introduc într-un vas de platinã. se umezeşte cu apã şi se adaugã 10 mililitri de soluţie 15% de acid sulfuric şi 10 mililitri de acid fluorhidric. se încãlzeşte pe baie de nisip pânã când se degajã vapori albi. se lasã sã se rãceascã şi se trateazã din nou cu 10 mililitri de acid fluorhidric. se încãlzeşte pânã la reapariţia vaporilor albi. se ...

Monitorul Oficial 280 din 05 Aprilie 2005 (M. Of. 280/2005)

CODUL DE SIGURANTA din 17 noiembrie 1983 pentru nave cu destinatie speciala*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 280 din 5 aprilie 2005

------- *) traducere introducere 1. acest cod a fost elaborat în scopul asigurãrii cu un standard internaţional de siguranţã pentru nave cu destinaţie specialã nou-construite, a cãrui aplicare va uşura exploatarea acestor nave şi va avea ca rezultat un nivel de siguranţã pentru nave şi personalul lor, echivalent cu cel cerut de convenţia internaţionalã pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare în vigoare. 2. În sensul prezentului cod, o navã cu destinaţie specialã este o navã al cãrei tonaj brut nu este mai mic de 500, care transportã un ...

Monitorul Oficial 276 din 04 Aprilie 2005 (M. Of. 276/2005)

CODUL OSV din 23 noiembrie 1997 pentru efectuarea in siguranta a transportului marfurilor si persoanelor de catre navele de aprovizionare EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 4 aprilie 2005

Cuprins introducere 1. generalitãţi 2. operaţiuni portuare 3. transportul pe mare 4. operaţiuni la instalaţia din larg*t* apendice 1 exemple şi tipuri de instalaţii din larg apendice 2 codul culorilor pentru furtunurile utilizate la transferul substanţelor în vrac apendice 3 activitãţi de cooperare între operatori şi contractanţi*st* ...

Monitorul Oficial 272 din 01 Aprilie 2005 (M. Of. 272/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 231 din 30 martie 2005 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 şi a Planului de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 272 din 1 aprilie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă strategia naţională anticorupţie pe perioada 2005-2007, prevăzută în anexa nr. 1.art. 2se aprobă planul de acţiune pentru implementarea strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2005-2007, prevăzut în anexa nr. 2.art. 3anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveiministrul administraţiei şi internelor,vasile blagaministrul integrării europene,ene dingaministrul finanţelor publice,ionel popescubucureşti, 30 martie 2005.nr. 231.anexa 1 strategia naŢionalĂ anticorupŢiepe perioada 2005-2007a. consideraŢii generale1. premisestrategia naţională anticorupţie 2005-2007 (denumită în continuare sna 2005-2007) reflectă angajamentul politic necondiţionat, în ceea ce priveşte lupta împotriva ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016