Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   NOMENCLATOR din 1 aprilie 2005  privind clasificarea operatiunilor valutare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

NOMENCLATOR din 1 aprilie 2005 privind clasificarea operatiunilor valutare

EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 297 din 8 aprilie 2005

În prezentul nomenclator operaţiunile valutare sunt clasificate corespunzãtor naturii economice a activelor şi pasivelor la care acestea se referã, denominate fie în monedã naţionalã (leu), fie în valutã.

ART. 1
Operaţiunile valutare prevãzute în prezentul nomenclator vor fi interpretate într-un sens larg, astfel încât sã acopere, dupã caz, şi fãrã a fi limitative:
a) încheierea şi derularea tranzacţiilor, precum şi transferurile decurgând din acestea;
b) toate tehnicile financiare disponibile pe piaţã pentru realizarea unei anumite operaţiuni - tranzacţii la vedere (spot), tranzacţii cu instrumente financiare derivate (forward, options, swap, futures), deschiderea conturilor şi plasarea fondurilor în conturi;
c) lichidarea sau cesionarea activelor dobândite în urma investiţiilor efectuate ori a altor operaţiuni, repatrierea profiturilor rezultate sau utilizarea acestora;
d) rambursarea creditelor şi împrumuturilor.
ART. 2
Operaţiunile valutare curente sunt operaţiunile valutare efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi, care decurg, fãrã a se limita la acestea, din:
a) tranzacţii de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii şi alte asemenea tranzacţii care presupun o contraprestaţie imediatã, inclusiv operaţiunile efectuate în scopul acoperirii riscurilor (cum sunt: de preţ, valutar) rezultate din tranzacţiile de comerţ internaţional;
b) alte operaţiuni care nu sunt de natura operaţiunilor valutare de capital, astfel cum sunt clasificate la art. 3, precum: plãţi/încasãri legate de impozite şi taxe - cu excepţia taxelor succesorale, comisioane, onorarii, amenzi, plãţi legate de cheltuieli de judecatã, asistenţã tehnicã, plãţi de sume decurgând din drepturile de asigurãri sociale, inclusiv pensii, într-un sistem public sau privat, câştiguri din jocuri de noroc, leasing operaţional, cheltuieli cu întreţinerea proprietãţilor deţinute în strãinãtate, cheltuieli de reprezentare, cheltuieli guvernamentale, abonamente a publicaţii, participare la organizaţii, cluburi;
c) repatrierea veniturilor nete sub formã de dividende, dobânzi, chirii şi altele asemenea provenind din operaţiuni valutare curente şi de capital;
d) remiteri de sume pentru acoperirea cheltuielilor curente ce decurg din obligaţii legale de întreţinere a membrilor familiei - soţ, soţie, copii ori alte persoane aflate în întreţinere;
e) cheltuielile care nu sunt de natura operaţiunilor valutare de capital, fãcute de rezidenţi în strãinãtate în scop educaţional sau religios, de recreere, vacanţã, sport, afaceri, vizite la rude sau la prieteni, misiuni, întâlniri, conferinţe, îngrijirea sãnãtãţii şi altele asemenea.
ART. 3
Operaţiunile valutare de capital sunt operaţiunile valutare efectuate între rezidenţi şi nerezidenţi, care decurg din:
3.1. Investiţii directe:
a) în România ale nerezidenţilor;
b) în strãinãtate ale rezidenţilor.
3.2. Investiţii imobiliare - altele decât cele prevãzute la pct. 3.1, respectiv investiţii în bunuri imobile destinate unei investiţii directe:
a) în România ale nerezidenţilor;
b) în strãinãtate ale rezidenţilor.
3.3. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital, neincluse la pct. 3.1 - investiţii directe, la pct. 3.4 - operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetarã ori la pct. 3.5 - operaţiuni cu unitãţi ale organismelor de plasament colectiv:
a) admiterea instrumentelor financiare româneşti pe o piaţã de capital strãinã prin:
a1) emisiune prin ofertã publicã sau vânzare de cãtre emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
a2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice;
b) admiterea instrumentelor financiare strãine pe piaţa de capital româneascã prin:
b1) emisiune prin ofertã publicã sau vânzarea de cãtre emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
b2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice;
c) tranzacţii ale nerezidenţilor cu instrumente financiare româneşti pe piaţa de capital:
c1) achiziţionare de instrumente financiare româneşti tranzacţionate la bursã;
c2) achiziţionare de instrumente financiare româneşti tranzacţionate în afara bursei;
d) tranzacţii ale rezidenţilor cu instrumente financiare strãine pe piaţa de capital:
d1) achiziţionare*) de instrumente financiare strãine tranzacţionate la bursã;
d2) achiziţionare*) de instrumente financiare strãine tranzacţionate în afara bursei.
3.4. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetarã:
a) admiterea instrumentelor financiare româneşti pe o piaţã monetarã strãinã prin:
a1) emisiune prin ofertã publicã sau vânzare de cãtre emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
a2) acces pe o piaţã monetarã, în conformitate cu proceduri specifice, dupã caz;
b) admiterea instrumentelor financiare strãine pe piaţa monetarã româneascã prin:
b1) emisiune prin ofertã publicã sau vânzare de cãtre emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
b2) acces pe piaţa monetarã, în conformitate cu proceduri specifice, dupã caz;
c) tranzacţii privind achiziţionarea de cãtre nerezidenţi de instrumente financiare româneşti pe piaţa monetarã;
d) tranzacţii privind achiziţionarea*) de cãtre rezidenţi de instrumente financiare strãine pe piaţa monetarã.
3.5. Operaţiuni cu unitãţi ale organismelor de plasament colectiv:
a) admiterea unitãţilor organismelor de plasament colectiv româneşti pe o piaţã de capital strãinã prin:
a1) emisiune prin ofertã publicã sau vânzare de cãtre emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
a2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice;
b) admiterea unitãţilor organismelor de plasament colectiv strãine pe piaţa de capital româneascã prin:
b1) emisiune prin ofertã publicã sau vânzare de cãtre emitent, în mod direct sau printr-un intermediar;
b2) cotarea în cadrul bursei, în conformitate cu proceduri specifice;
c) tranzacţii ale nerezidenţilor cu unitãţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti pe piaţa de capital:
c1) achiziţionarea de unitãţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti tranzacţionate la bursã;
c2) achiziţionarea de unitãţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti tranzacţionate în afara bursei;
d) tranzacţii ale rezidenţilor cu unitãţi ale organismelor de plasament colectiv strãine pe piaţa de capital:
d1) achiziţionarea*) de unitãţi ale organismelor de plasament colectiv strãine tranzacţionate la bursã:
d2) achiziţionarea*) de unitãţi ale organismelor de plasament colectiv strãine tranzacţionate în afara bursei.
3.6. Credite legate de comerţul internaţional la care participã un rezident:
a) acordate de nerezidenţi rezidenţilor;
b) acordate de rezidenţi nerezidenţilor.
-------
*) Achiziţionarea de cãtre rezidenţi de instrumente financiare sau unitãţi ale organismelor de plasament colectiv româneşti, emise pe o piaţã strãinã, este asimilatã cu achiziţionarea de cãtre aceştia de instrumente financiare sau unitãţi ale organismelor de plasament colectiv strãine.

3.7. Credite şi împrumuturi financiare neincluse la pct. 3.1 - investiţii directe, la pct. 3.6 - credite legate de comerţul internaţional la care participã un rezident şi la pct. 3.12 lit. a) - împrumuturi cu caracter personal:
a) acordate de nerezidenţi rezidenţilor;
b) acordate de rezidenţi nerezidenţilor.
3.8. Garanţii:
a) acordate de nerezidenţi rezidenţilor;
b) acordate de rezidenţi nerezidenţilor.
3.9. Operaţiuni în conturi curente:
a) deschise de nerezidenţi în România la instituţii de credit:
a1) în monedã naţionalã;
a2) în valutã;
b) deschise de rezidenţi în strãinãtate la instituţii de credit şi la alte instituţii asimilate acestora:
b1) în monedã naţionalã;
b2) în valutã.
3.10. Operaţiuni în conturi de depozit:
a) deschise de nerezidenţi în România la instituţii de credit:
a1) în monedã naţionalã;
a2) în valutã;
b) deschise de rezidenţi în strãinãtate la instituţii de credit şi la alte instituţii asimilate acestora:
b1) în monedã naţionalã;
b2) în valutã.
3.11. Transferuri aferente derulãrii contractelor de asigurare - reprezintã transferuri de capital care constau în prime, anuitãţi, sume asigurate, indemnizaţii, decurgând din:
a) prime şi plãţi aferente asigurãrilor de viaţã;
a1) contracte încheiate între societãţi rezidente de asigurare de viaţã şi nerezidenţi;
a2) contracte încheiate între societãţi nerezidente de asigurare de viaţã şi rezidenţi;
b) prime şi plãţi aferente asigurãrilor de credite:
b1) contracte încheiate între societãţi rezidente de asigurare de credit şi nerezidenţi;
b2) contracte încheiate între societãţi nerezidente de asigurare de credit şi rezidenţi;
c) alte transferuri de capital aferente contractelor de asigurare.
3.12. Transferuri de capital cu caracter personal:
a) împrumuturi;
b) cadouri şi donaţii;
c) dote;
d) moşteniri şi legate;
e) achitarea de cãtre imigranţi a datoriilor în ţara în care au avut stabilitã anterior reşedinţa;
f) transferuri de active ale rezidenţilor, realizate în cazul emigrãrii acestora, în perioada premergãtoare plecãrii, la data instalãrii sau pe perioada şederii în strãinãtate;
g) transferuri de sume reprezentând economii ale imigranţilor, dispuse de aceştia pe perioada şederii în România, având ca destinaţie ţara în care au avut stabilitã anterior reşedinţa.
3.13. Import şi export fizic de active financiare:
a) valori mobiliare şi alte titluri negociabile;
b) instrumente de platã.
3.14. Alte mişcãri de capital:
a) impozite şi taxe aferente moştenirilor;
b) despãgubiri rezultate din operaţiuni valutare de capital;
c) restituiri de sume în cazul anulãrii ori rezilierii contractelor sau restituiri de sume necuvenite decurgând din operaţiuni valutare de capital;
d) drepturi de autor (redevenţe) decurgând din: patente, desene, mãrci, invenţii (transmiterea/cesionarea şi transferurile decurgând din acestea);
e) transferuri de sume în valutã reprezentând prestãri de servicii, neincluse la pct. 3.9 - operaţiuni în conturi curente;
f) alte transferuri de natura operaţiunilor valutare de capital, care nu pot fi încadrate în categoriile prevãzute la pct. 3.1-3.13.
ART. 4
Pentru scopurile prezentului nomenclator şi ale regulamentului, termenii şi expresiile utilizate au urmãtoarele semnificaţii:
4.1. Operaţiuni valutare - încasãrile, plãţile, compensãrile, transferurile, creditãrile, precum şi orice tranzacţii exprimate în valute şi care se pot efectua prin transfer bancar, în numerar, cu instrumente de platã sau prin orice alte modalitãţi de platã practicate de instituţiile de credit în funcţie de natura operaţiunii respective.
Operaţiunile valutare pot fi:
4.1.1. operaţiuni valutare între rezidenţi şi nerezidenţi;
4.1.1.1. operaţiuni valutare curente;
4.1.1.2. operaţiuni valutare de capital;
4.1.2. operaţiuni valutare între rezidenţi.
4.2. Rezidenţi:
a) persoanele fizice - cetãţeni români, cetãţeni strãini şi apatrizi, cu domiciliul în România, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
b) persoanele juridice şi orice alte entitãţi, cu sediul în România, precum şi persoanele fizice, cetãţeni români, cetãţeni strãini şi apatrizi, cu domiciliul/reşedinţa în România, care sunt autorizate şi/sau înregistrate sã desfãşoare activitãţi economice pe teritoriul României, în mod independent, în condiţiile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
c) sucursalele, agenţiile, reprezentanţele, birourile persoanelor juridice strãine, precum şi ale oricãror altor entitãţi strãine, înregistrate şi/sau autorizate sã funcţioneze în România;
d) ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale României în strãinãtate.
4.3. Nerezidenţi:
a) persoanele fizice - cetãţeni strãini, cetãţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în strãinãtate, atestat cu documente de identitate emise conform legii;
b) persoanele juridice şi orice alte entitãţi, cu sediul în strãinãtate, precum şi persoanele fizice, cetãţeni strãini, cetãţeni români şi apatrizi, cu domiciliul în strãinãtate, care sunt autorizate şi/sau înregistrate sã desfãşoare activitãţi economice în strãinãtate, în mod independent, în condiţiile prevãzute de reglementãrile legale în vigoare;
c) sucursalele, agenţiile, reprezentanţele, birourile persoanelor juridice române, precum şi ale oricãror altor entitãţi române, înregistrate şi/sau autorizate sã funcţioneze în strãinãtate;
d) ambasadele, consulatele şi alte reprezentanţe şi misiuni permanente ale altor state în România, precum şi organizaţiile internaţionale sau reprezentanţele unor astfel de organizaţii care funcţioneazã în România.
4.4. Valutã - moneda naţionalã a altui stat, moneda unei uniuni monetare a unor state, precum şi monedele compuse, cum ar fi drepturile speciale de tragere.
4.5. Valute cotate - valutele menţionate în lista cursurilor de schimb ale pieţei valutare, comunicatã de Banca Naţionalã a României.
4.6. Credite legate de comerţul internaţional - credite acordate pe bazã de contract în cadrul operaţiunilor de comerţ internaţional cu bunuri şi servicii, sub formã de avansuri, plãţi în rate pe faze intermediare de execuţie sau la solicitarea furnizorului de mãrfuri/servicii, plãţi la un anumit termen de la livrarea mãrfurilor/prestarea serviciilor, credit furnizor, indiferent dacã s-au emis sau nu efecte de comerţ, rescadenţarea unor astfel de plãţi şi finanţarea unor astfel de credite de cãtre un terţ; în aceastã categorie se includ şi operaţiunile de factoring.
4.7. Credite şi împrumuturi financiare - finanţãri de orice naturã acordate/primite pe baze contractuale, inclusiv finanţarea tranzacţiilor comerciale la care nu participã un rezident şi orice modalitate prin care creditorul stinge sau preia o obligaţie a debitorului faţã de un terţ; în aceastã categorie se includ şi împrumuturile ipotecare, creditele de consum, precum şi operaţiunile de leasing financiar.
4.8. Investiţie directã - investiţia de orice naturã, efectuatã în scopul stabilirii sau menţinerii de legãturi economice durabile şi care se realizeazã prin urmãtoarele modalitãţi, luate în sensul lor cel mai larg:
a) constituirea sau extinderea unei sucursale ori a unei noi entitãţi aparţinând integral persoanei care furnizeazã capitalul de dotare/capitalul social ori achiziţionarea integralã a unei entitãţi deja existente;
b) participarea într-o entitate nouã sau într-una existentã, în scopul stabilirii ori menţinerii de legãturi economice durabile;
c) acordarea de credite şi împrumuturi pe termen mai mare de 5 ani, în scopul stabilirii ori menţinerii de legãturi economice durabile;
d) reinvestirea profitului în scopul menţinerii unei legãturi economice durabile.
4.9. Legãturi economice durabile - relaţii stabilite ca urmare a deţinerii unei participaţii de minimum 10% la capitalul social al unei entitãţi sau care sã permitã participarea efectivã la administrarea ori la controlul entitãţii respective; în aceastã categorie se includ şi relaţiile decurgând dintr-o convenţie încheiatã în scopul participãrii la profitul realizat din desfãşurarea unei activitãţi economice.
4.10. Investiţii imobiliare - achiziţionarea de clãdiri şi terenuri, construirea de clãdiri, precum şi investiţiile prin care se dobândeşte un drept de uz sau de uzufruct asupra unui imobil ori teren, precum şi un drept de servitute, în scop de câştig sau folosinţã personalã.
4.11. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital - operaţiuni cu acţiuni sau alte titluri de naturã participativã - cu excepţia celor prevãzute la pct. 4.13, cu obligaţiuni, alte titluri de credit şi instrumente financiare derivate, cu scadenţã iniţialã, de regulã, mai mare de un an.
4.12. Operaţiuni cu instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetarã - operaţiuni cu titluri de stat, certificate de depozit, instrumente financiare derivate, titluri de credit şi alte asemenea instrumente specifice pieţei monetare, cu scadenţã iniţialã, de regulã, mai micã de un an.
4.13. Operaţiuni cu unitãţi ale organismelor de plasament colectiv - operaţiuni cu titluri de naturã participativã la fonduri de investiţii, fonduri mutuale sau la orice alte entitãţi, constituite în scopul realizãrii de investiţii colective în:
a) instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa de capital;
b) instrumente financiare tranzacţionate în mod curent pe piaţa monetarã;
c) alte active.
4.14. Active financiare - urmãtoarele categorii de active:
a) numerar;
b) un instrument sau un înscris care conferã dreptul contractual de a încasa numerar sau de a primi alte instrumente financiare de la altã entitate;
c) un instrument sau un înscris care conferã dreptul contractual de a schimba instrumente financiare cu altã entitate, în condiţii ce sunt potenţial favorabile;
d) un instrument de capital al unei alte entitãţi.
4.15. Piaţa valutarã - piaţa pe care se efectueazã operaţiuni de schimb valutar şi care cuprinde urmãtoarele segmente:
a) piaţa valutarã interbancarã;
b) piaţa valutarã a caselor de schimb valutar;
c) piaţa valutarã a entitãţilor care beneficiazã de prevederi legale exprese.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016