Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005  pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 29 din 14 aprilie 2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 346 din 25 aprilie 2005
    Având în vedere necesitatea salvării fondului genetic naţional de animale de blană, existent în cadrul Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Animale de Blană Târgu Mureş, prin preluarea în structura Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva, cât şi a deblocării conturilor bancare ale unităţilor de cercetare-dezvoltare, în vederea efectuării lucrărilor agricole de primăvară necesare realizării programului de multiplicare a seminţelor şi materialului săditor din categorii biologice superioare, precum şi a obţinerii furajelor necesare pentru animalele de rasă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 b) şi la nr. crt. 4 din anexa nr. 5, inclusiv sectorul de cercetare cu suprafaţa şi baza materială aferente de la Institutul de Cercetare şi Inginerie Tehnologică pentru Irigaţii şi Drenaje Băneasa Giurgiu, se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti». Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1a) la nr. crt. 1, 2 şi 9 se reorganizează ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepţia celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, în anexa nr. 2 şi în anexa nr. 5 la nr. crt. 2 şi 3 se reorganizează ca institute, centre şi staţiuni de cercetare-dezvoltare organizate ca instituţii publice, cu personalitate juridică, în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti». Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 1 a), cu excepţia celor de la nr. crt. 1, 2 şi 9, şi în anexa nr. 5, cu excepţia celor de la nr. crt. 1 şi 4, vor putea fi organizate, după obţinerea acreditării, ca institute naţionale de cercetare-dezvoltare în coordonarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu-Şişeşti», prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare. Societăţile comerciale prevăzute în anexa nr. 5 se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, pe baza structurii şi a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004. Unităţile de cercetare-dezvoltare prevăzute în anexa nr. 3 se reorganizează în societăţi comerciale. Staţiunile de cercetare-dezvoltare şi fermele Istriţa şi Stoeneşti, prevăzute în anexa nr. 4, se preiau în cadrul instituţiilor de învăţământ superior agricol de stat. Societatea Comercială «Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Animale de Blană» - S.A. Târgu Mureş, prevăzută la nr. crt. 1 din anexa nr. 5, se reorganizează potrivit hotărârii adunării generale a acţionarilor, pe baza structurii şi a patrimoniului existente la data de 31 decembrie 2004, în staţiune de cercetare-dezvoltare, unitate fără personalitate juridică, în structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi în coordonarea ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice «Gheorghe Ionescu Şişeşti»."

    2. Articolul 22^3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 22^3
    Suprafeţele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unităţilor, centrelor, staţiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum şi a instituţiilor de învăţământ superior agricol şi silvic rămân în administrarea acestora, cu excepţia terenurilor agricole prevăzute în anexa nr. 7, necesare reconstituirii dreptului de proprietate privată persoanelor îndreptăţite, solicitate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. II
    (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", care nu s-au reorganizat până în prezent, se reorganizează până la data de 31 decembrie 2005, la propunerea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".
    (2) Reorganizările ulterioare datei de 31 decembrie 2005 se fac prin hotărâri ale Guvernului, iniţiate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu avizul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti".

    ART. III
    (1) Unităţile de cercetare-dezvoltare reorganizate ca institute naţionale sau ca instituţii publice, cuprinse în anexele nr. 1 a), 1 b), 2, 4, 5 şi 6 la Legea nr. 290/2002, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 147/2004, beneficiază de următoarele înlesniri la plata obligaţiilor fiscale restante:
    a) scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi neachitate prin orice modalitate prevăzută de lege, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi bugetului asigurărilor pentru şomaj, cu excepţia contribuţiei pentru pensia suplimentară, contribuţiei individuale de asigurări sociale, contribuţiei individuale de asigurări pentru şomaj, contribuţiei datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către persoanele asigurate care au calitatea de angajat, taxei pe valoarea adăugată suspendate în vamă, impozitului pe salarii, impozitului pe veniturile din salarii, impozitului pe dividende şi a celorlalte impozite cu reţinere la sursă, care urmează a fi achitate în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
    b) fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la lit. a) şi sumele preluate pentru încasare de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, reprezentând contribuţia datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;
    c) scutirea de la plată a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel aferente obligaţiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, calculate şi datorate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
    d) scutirea de la plată a obligaţiilor bugetare restante la data intrării în vigoare a Legii nr. 147/2004, datorate bugetelor locale, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri, precum şi a dobânzilor şi penalităţilor de orice fel, calculate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    (2) Sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) sunt cele stabilite în certificatele de obligaţii bugetare eliberate, conform legii, pe baza actelor de control de către organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice şi ale autorităţilor administraţiei publice locale, după caz.
    (3) După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârilor Guvernului privind reorganizarea unităţilor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. II, organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în a căror rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabililor acordă înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. a), b) şi c), după autorizarea ajutorului de stat de către Consiliul Concurenţei, până cel târziu la data de 30 iunie 2006.
    (4) Înlesnirile la plată reglementate la alin. (1) lit. d) se acordă de autorităţile administraţiei publice locale în condiţiile prevăzute la alin. (3).
    (5) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale este mandatat să notifice Consiliului Concurenţei eventualele scheme de ajutor de stat, în conformitate cu prevederile legale în materie de ajutor de stat.
    (6) Obligaţiile bugetare neachitate, reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv accesorii aferente acestora, datorate după intrarea în vigoare a Legii nr. 147/2004, se vor achita în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IV
    Legea nr. 290/2002 privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare şi a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
                    Gheorghe Flutur
                    p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                    Anghel Andreescu,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,
                    Gabriel Ionel Zbîrcea
                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Sebastian Bodu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 14 aprilie 2005.
    Nr. 29.

    ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016