Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele noiembrie 2005 Twitter Facebook

Acte altele noiembrie 2005

Monitorul Oficial 1072 din 29 Noiembrie 2005 (M. Of. 1072/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.459 din 24 noiembrie 2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 29 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul afacerilor externe,lucian leuştean,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 24 noiembrie 2005.nr. 1.459.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetăţenii, pentru care comisia a avizatfavorabil cererea de renunţare la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea21/1991, republicată cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului mare de date cu caracter personal ...

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 162 din 24 noiembrie 2005 pentru modificarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1072 din 29 noiembrie 2005

Urgenţa acestui act normativ este determinată de faptul că asigurarea populaţiei cu medicamente cu şi fără contribuţie personală, în tratamentul ambulatoriu, este de importanţă vitală pentru sănătatea tuturor categoriilor beneficiare.resursele financiare alocate potrivit art. 7 din ordonanţa guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 597/2004, cu modificările ulterioare, proveneau în totalitate de la bugetul de stat.În prezent, fondurile din această sursă au fost epuizate şi nealocarea unor sume cu această destinaţie va determina blocarea sistemului sanitar.În temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă ...

Monitorul Oficial 1059 bis din 26 Noiembrie 2005 (M. Of. 1059 bis/2005)

COD din 15 noiembrie 1979 pentru constructia si echipamentul unitatilor mobile de foraj marin (Codul MODU 1979) adoptat de Adunarea Organizatiei Maritime Consultative Interguvernamentale prin Rezolutia A.414(XI) la Londra la 15 noiembrie 1979*) EMITENT: ACT INTERNATIONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.059 bis din 26 noiembrie 2005

--------- *) aprobat prin legea nr. 315 din 10 noiembrie 2005 , publicata in monitorul oficial al romaniei, partea i, nr. 1.059 din 26 noiembrie 2005. *) traducere. introducere 1. prezentul cod este elaborat în vederea furnizãrii unei norme internaţionale aplicabilã unitãţilor mobile de foraj marin nou construite, astfel încât aplicarea ei va facilita deplasarea şi exploatarea în ape internaţionale a acestor unitãţi şi va avea ca rezultat un nivel de siguranţã pentru astfel de unitãţi şi pentru personalul de la bord, echivalent celui cerut de convenţia internaţionalã ...

Monitorul Oficial 1058 din 26 Noiembrie 2005 (M. Of. 1058/2005)

 PROCEDURĂ din 1 noiembrie 2005 de autorizare a diriginţilor de şantier EMITENT: Inspectoratul de Stat în Construcţii PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1058 din 26 noiembrie 2005

──────────aprobată prin ordinul nr. 257 din 1 noiembrie 2005, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.058 din 26 noiembrie 2005.──────────cap. iprevederi generaleart. 1(1) prezenta procedură stabileşte cadrul normativ privind autorizarea diriginţilor de şantier în conformitate cu prevederile art. 10 lit. i) din regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin hotărârea guvernului nr. 272/1994.(2) prezenta procedură stabileşte modalitatea şi tehnicile de autorizare, precum şi domeniile de autorizare şi de valabilitate a autorizaţiilor.cap. iicadrul legalart. 2la baza prevederilor cuprinse în prezenta procedură au stat următoarele acte normative:a) legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în ...

Monitorul Oficial 1050 din 25 Noiembrie 2005 (M. Of. 1050/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.406 din 17 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale şi maşini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanţare de la bugetul de stat, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.399/2003 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, cu puteri cuprinse între 45-75 CP DIN, şi echipamente agricole noi, cu finanţare de la bugetul de stat EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1050 din 25 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. ilitera b) a punctului 2 "surse" din anexa la hotărârea guvernului nr. 276/2005 pentru aprobarea programului privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de tractoare agricole noi, combine noi de recoltat cereale şi maşini agricole noi care lucrează în agregat cu tractoarele, cu finanţare de la bugetul de stat, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 300 din 11 aprilie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) suma necesară derulării prezentului program este de 50 milioane lei (ron) şi se asigură din bugetul ministerului agriculturii, ...

Monitorul Oficial 1045 din 24 Noiembrie 2005 (M. Of. 1045/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.398 din 10 noiembrie 2005 pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 254/2005 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2005 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1045 din 24 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 6 alin. (2) din ordonanţa guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 254/2005 privind aprobarea programului de acţiuni pe anul 2005 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa i de risc seismic şi care prezintă pericol public, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 294 din 7 aprilie 2005, se completează după cum urmează:1. la litera c "clĂdiri ...

Monitorul Oficial 1039 bis din 23 Noiembrie 2005 (M. Of. 1039 bis/2005)

 INSTRUCŢIUNI din 26 octombrie 2005 privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250 EMITENT: Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1039 bis din 23 noiembrie 2005

──────────aprobate prin ordinul nr. 1.817 din 26 octombrie 2005, publicat în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.039 din 23 noiembrie 2005──────────cap. idispoziţii generaleart. 1prezentele instrucţiuni cuprind reglementări referitoare la executarea reviziei şi pregătirea tehnică a trenurilor şi la modul de tratare a vagoanelor defecte în exploatare.art. 2prezentele instrucţiuni sunt obligatorii pentru personalul de specialitate, care execută revizia şi pregătirea tehnică a trenurilor de călători şi de marfă şi/sau execută reparaţii la vagoanele defecte în exploatare.art. 3condiţiile privind: recrutarea, şcolarizarea, examinarea şi relaţiile de serviciu ale personalului menţionat la alin. (2), sunt prevăzute în reglementările specifice în vigoare.art. 4dacă ...

Monitorul Oficial 1029 din 21 Noiembrie 2005 (M. Of. 1029/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.371 din 10 noiembrie 2005 privind redobândirea cetăţeniei române de catre unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1029 din 21 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constitutia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cererea de redobandire a cetateniei române persoanelor care au avut aceasta cetatenie şi au solicitat redobandirea ei, cu menţinerea domiciliului în strainatate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,maria cristina manda,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagap. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 10 noiembrie 2005.nr. 1.371.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobandirea cetateniei române,cu menţinerea domiciliului în ...

Monitorul Oficial 1025 din 18 Noiembrie 2005 (M. Of. 1025/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.372 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1025 din 18 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,maria cristina manda,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagap. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 10 noiembrie 2005.nr. 1.372.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea alteicetăţenii, pentru care comisia a avizat favorabilcererea de renunţare la cetăţenia română întemeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului ...

Monitorul Oficial 1026 din 18 Noiembrie 2005 (M. Of. 1026/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.396 din 10 noiembrie 2005 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 166/2005 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1026 din 18 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicanexa la hotărârea guvernului nr. 166/2005 pentru aprobarea programelor de interes naţional în domeniul protecţiei drepturilor copilului, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 221 din 16 martie 2005, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,gheorghe barbusecretarul de stat al autorităţii naţionalepentru protecţia drepturilor copilului,bogdan adrian panaitministrul finanţelor publice,sebastian teodor gheorghe vlădescubucureşti, 10 noiembrie 2005.nr. 1.396.anexa 1 programele -------------

 HOTĂRÂRE nr. 1.359 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 392/2005 privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de construcţii şi a căilor de acces EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1026 din 18 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 1 din ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare şi din valorificarea activelor bancare neperformante, aprobată cu modificări prin legea nr. 48/2005, şi al art. 1 din ordonanţa guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005, aprobată cu modificări prin legea nr. 301/2005,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicarticolul 1 din hotărârea guvernului nr. 392/2005 privind utilizarea sumelor încasate din privatizare pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele calamitate, inclusiv pentru amenajarea terenurilor de ...

Monitorul Oficial 1021 din 17 Noiembrie 2005 (M. Of. 1021/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.370 din 10 noiembrie 2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1021 din 17 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cererea de redobândire a cetăţeniei române persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,maria cristina manda,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagap. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 10 noiembrie 2005.nr. 1.370.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţeniei române, cu stabilirea domiciliului ...

Monitorul Oficial 1020 din 17 Noiembrie 2005 (M. Of. 1020/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.373 din 10 noiembrie 2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1020 din 17 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ministrul justiţiei,maria cristina manda,secretar de statministrul administraţiei şi internelor,vasile blagap. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 10 noiembrie 2005.nr. 1.373.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea alteicetăţenii, pentru care comisia a avizat favorabil cerereade renunţare la cetăţenia română în temeiulart. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991,republicată, cu modificările şi completările ulterioare──────────din cauza conţinutului ...

Monitorul Oficial 1007 din 14 Noiembrie 2005 (M. Of. 1007/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.394 din 10 noiembrie 2005 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.006/2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1007 din 14 noiembrie 2005

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicnormele metodologice de aplicare a prevederilor art. 2 din ordonanţa guvernului nr. 42/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul sanitar, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 1.006/2005, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 809 din 6 septembrie 2005, se modifică după cum urmează:1. punctul 6 va avea următorul cuprins:"6. casele de asigurări de sănătate vor transmite casei naţionale de asigurări de sănătate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, obligaţiile de plată aferente medicamentelor eliberate pentru tratamentul ambulatoriu, confirmate ...

Monitorul Oficial 1004 din 11 Noiembrie 2005 (M. Of. 1004/2005)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 147 din 3 noiembrie 2005 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 1004 din 11 noiembrie 2005

În vederea construirii şi/sau reabilitării caselor de locuit din zonele calamitate, având în vedere că situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată, s-a creat ca urmare a inundaţiilor devastatoare din acest an, iar neadoptarea prezentei reglementări conduce la imposibilitatea refacerii imediate a locuinţelor din zonele calamitate, cu repercusiuni umane şi sociale foarte grave,în temeiul art. 115 alin. (4) din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.art. unicarticolul 2 din ordonanţa guvernului nr. 44/2005 privind unele măsuri pentru construirea şi/sau reabilitarea caselor de locuit din zonele afectate de inundaţiile produse în anul 2005, publicată în monitorul ...

Monitorul Oficial 990 din 08 Noiembrie 2005 (M. Of. 990/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.314 din 27 octombrie 2005 privind modificarea alin. (1) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 2.028/2004 pentru autorizarea Cancelariei Primului-Ministru de a accepta o donaţie în favoarea statului român EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 990 din 8 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicalineatul (1) al articolului 1 din hotărârea guvernului nr. 2.028/2004 pentru autorizarea cancelariei primului-ministru de a accepta o donaţie în favoarea statului român, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 1.110 din 26 noiembrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"art. 1(1) se autorizează cancelaria primului-ministru să accepte oferta de donaţie formulată de primăria din milano, republica italiană, constând în 55 de autobuze marca iveco, precum şi în piese de schimb."prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:Şeful cancelariei primului-ministru,aleodor marian frâncuministrul finanţelor publice,sebastian teodor gheorghe vlădescubucureşti, 27 octombrie 2005.nr. 1.314.--------

Monitorul Oficial 978 din 03 Noiembrie 2005 (M. Of. 978/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.294 din 27 octombrie 2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia Română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 978 din 3 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constitutia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adopta prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renuntarea la cetatenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul administraţiei şi internelor,anghel andreescu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 27 octombrie 2005.nr. 1.294.anexa 1 listapersoanelor care au promisiunea altei cetatenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renuntare la cetatenia română în temeiul art. 26 din legea cetateniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi ...

Monitorul Oficial 979 din 03 Noiembrie 2005 (M. Of. 979/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.275 din 18 octombrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 3 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. 1se aprobă normele metodologice de aplicare a prevederilor legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea curţii constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.art. 2pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea guvernului nr. 263/2005 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la stabilirea pensiilor de serviciu din legea nr. 303/2004 privind statutul magistraţilor, cu ...

 NORME METODOLOGICE din 18 octombrie 2005 de aplicare a prevederilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, şi ale Legii nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, referitoare la pensiile de serviciu şi la acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 979 din 3 noiembrie 2005

──────────*) aprobate prin hotĂrÂrea nr. 1.275 din 18 octombrie 2005, publicată în monitorul oficial nr. 979 din 3 noiembrie 2005.──────────cap. i pensiile de serviciu prevăzute de legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicatăart. 1pensia de serviciu se acordă la cerere, cu respectarea prevederilor legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, denumită în continuare lege.art. 2(1) beneficiarii pensiei de serviciu prevăzute de lege sunt judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi ai Înaltei curţi de casaţie şi justiţie şi ai curţii constituţionale şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor în temeiul art. 87 alin. (1) din lege.(2) personalul ...

Monitorul Oficial 977 din 03 Noiembrie 2005 (M. Of. 977/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.291 din 27 octombrie 2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 977 din 3 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cererea de redobândire a cetăţeniei române persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul administraţiei şi internelor,anghel andreescu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 27 octombrie 2005.nr. 1.291.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţeniei române, cu menţinerea domiciliului ...

Monitorul Oficial 973 din 02 Noiembrie 2005 (M. Of. 973/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.288 din 27 octombrie 2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 973 din 2 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cererea de redobândire a cetăţeniei române persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul administraţiei şi internelor,anghel andreescu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 27 octombrie 2005.nr. 1.288.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţeniei române, cu stabilirea domiciliului ...

Monitorul Oficial 974 din 02 Noiembrie 2005 (M. Of. 974/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.289 din 27 octombrie 2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 974 din 2 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cererea de redobândire a cetăţeniei române persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul administraţiei şi internelor,anghel andreescu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 27 octombrie 2005.nr. 1.289.anexa 1 listapersoanelor care solicită redobândirea cetăţeniei române, cu menţinerea domiciliului în străinătate──────────din cauza conţinutului ...

Monitorul Oficial 975 din 02 Noiembrie 2005 (M. Of. 975/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.287 din 27 octombrie 2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 975 din 2 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cererea de redobândire a cetăţeniei române persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu menţinerea domiciliului în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul administraţiei şi internelor,anghel andreescu,secretar de statministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 27 octombrie 2005.nr. 1.287.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţeniei române,cu menţinerea domiciliului în străinătate──────────din ...

Monitorul Oficial 973 din 02 Noiembrie 2005 (M. Of. 973/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.292 din 27 octombrie 2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 973 din 2 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cererea de redobândire a cetăţeniei române persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul administraţiei şi internelor,anghel andreescu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 27 octombrie 2005.nr. 1.292.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţeniei române, cu stabilirea domiciliului ...

 HOTĂRÂRE nr. 1.290 din 27 octombrie 2005 privind redobândirea cetăţeniei române de către unele persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 973 din 2 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 10 şi 11 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă cererea de redobândire a cetăţeniei române persoanelor care au avut această cetăţenie şi au solicitat redobândirea ei, cu stabilirea domiciliului în românia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul administraţiei şi internelor,anghel andreescu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 27 octombrie 2005.nr. 1.290.anexa 1 listapersoanelor pentru care comisia a avizat pozitiv redobândirea cetăţeniei române, cu stabilirea domiciliului ...

Monitorul Oficial 971 din 01 Noiembrie 2005 (M. Of. 971/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 1.293 din 27 octombrie 2005 privind aprobarea renunţării la cetăţenia română unor persoane EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 971 din 1 noiembrie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, şi al art. 30 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.articol unicse aprobă renunţarea la cetăţenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul justiţiei,monica luisa macoveip. ministrul administraţiei şi internelor,anghel andreescu,secretar de statp. ministrul afacerilor externe,anton niculescu,secretar de statbucureşti, 27 octombrie 2005.nr. 1.293.anexa 1 listapersoanelor care au deja alte cetăţenii, pentru care comisia a avizat favorabil cererea de renunţare la cetăţenia română în temeiul art. 26 din legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016