Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina: Lista acte din altele martie 2005 Twitter Facebook

Acte altele martie 2005

Monitorul Oficial 268 din 31 Martie 2005 (M. Of. 268/2005)

 PRECIZĂRI METODOLOGICE din 25 martie 2005 privind stingerea prin compensare a obligaţiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004 EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2005

Art. 1(1) obligaţiile datorate bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe şi contribuţii, cu excepţia impozitului pe veniturile din salarii, scadente până la data de 30 noiembrie 2005 şi neachitate până la această dată de agenţii economici distribuitori de carburanţi şi lubrifianţi, denumiţi în continuare furnizori, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor şi lubrifianţilor livraţi de aceştia până la data de 15 decembrie 2005 administraţiei naţionale a rezervelor de stat, în limita sumei de până la 1.076,0 miliarde lei, ministerului administraţiei şi internelor, în limita sumei de până la 780,0 miliarde lei, serviciului român de informaţii, în limita sumei de ...

Monitorul Oficial 259 din 29 Martie 2005 (M. Of. 259/2005)

 PROCEDURĂ din 17 martie 2005 de repartizare de contingent societăţilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania EMITENT: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 259 din 29 martie 2005

──────────aprobată prin ordinul nr. 133 din 17 martie 2005, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 259 din 29 martie 2005.──────────1. În vederea obţinerii de contingent, societăţile comerciale depun la registratura ministerului muncii, solidarităţii sociale şi familiei un dosar care trebuie să îndeplinească criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 1 şi să conţină cererea privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, însoţită de documentaţia completă prevăzută în anexa nr. 3a), cu cel mult 60 de zile înainte de data începerii derulării contractului.2. cererile privind solicitarea de contingent, însoţite de ...

Monitorul Oficial 256 din 28 Martie 2005 (M. Of. 256/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 204 din 17 martie 2005 pentru completarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.212/2003 privind unele drepturi acordate personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în Irak EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 256 din 28 martie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. iarticolul 2 din hotărârea guvernului nr. 1.212/2003 privind unele drepturi acordate personalului trimis în misiune permanentă sau temporară în irak, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 750 din 27 octombrie 2003, se completează cu un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins:"nivelul diurnei acordate personalului trimis în misiune temporară în irak, pe durata existenţei riscurilor severe de insecuritate, se majorează cu 50%."art. iiÎn anul 2005 fondurile necesare pentru acoperirea majorării nivelului diurnei, aprobat prin prezenta hotărâre, se suportă din bugetul unităţilor trimiţătoare, aprobat pe anul 2005.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:p. ...

Monitorul Oficial 247 din 24 Martie 2005 (M. Of. 247/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 186 din 9 martie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.747/2004 privind transmiterea unor terenuri aflate în domeniul public al statului din administrarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime" - S.A. Constanţa în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 24 martie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată, al art. 12 alin. (1) şi (2) din legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 din ordonanţa guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor veterinare, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele veterinare ale animalelor vii şi produselor provenind din ţările terţe, aprobată cu modificări prin legea nr. 524/2003, cu modificările ulterioare,guvernul româniei ...

 HOTĂRÂRE nr. 185 din 9 martie 2005 privind modificarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 247 din 24 martie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicstandardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în românia, aprobate prin hotărârea guvernului nr. 585/2002, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 485 din 5 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. alineatul (2) al articolului 186 va avea următorul cuprins:"(2) termenul de răspuns este de 60 de zile lucrătoare de la data primirii cererii. pentru zborurile aerofotogrammetrice efectuate la scări de zbor mai mari de 1:20.000 în scopul realizării pe planuri topografice şi cadastrale, termenul este de 30 de zile ...

Monitorul Oficial 234 din 21 Martie 2005 (M. Of. 234/2005)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 19 din 17 martie 2005 privind realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 234 din 21 martie 2005

În vederea realizării catedralei mantuirii neamului, simbol al celor două mii de ani de credinta crestina pe pamantul românesc,ţinând cont de necesitatea stabilirii unui amplasament corespunzător pentru construirea ansamblului arhitectural, care să permită realizarea acestuia în cel mai scurt timp,în considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public şi constituie situaţii extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din constitutia româniei, republicată,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.art. 1(1) ansamblul arhitectural catedrala mantuirii neamului, simbol al celor două mii de ani de credinta crestina pe pamantul românesc, se va construi în municipiul bucureşti, calea 13 septembrie, sectorul 5.(2) fondurile destinate construirii ...

Monitorul Oficial 229 din 18 Martie 2005 (M. Of. 229/2005)

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 17 din 9 martie 2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 229 din 18 martie 2005

În scopul eliminarii de urgenţă a disfuncţionalităţilor în elaborarea strategiei şi politicilor de control în domeniile protectiei mediului, forestier şi vânătoare şi pentru limitarea efectelor negative care pot aparea prin interventia intarziata a statului în domeniile menţionate,în vederea stabilirii masurilor corespunzătoare care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, a activităţii unor institutii şi structuri din cadrul administraţiei publice centrale, elemente care vizeaza interesul public şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din constitutia româniei, republicată,guvernul româniei adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.art. 1(1) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă ...

Monitorul Oficial 225 din 17 Martie 2005 (M. Of. 225/2005)

CONTRACT-CADRU din 10 martie 2005 de distributie a gazelor naturale EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 17 martie 2005

Nr. ... anul ... luna ... ziua ... - clauze specifice de contractare - i. partile contractante societatea comerciala ......, cu sediul in ....., str. ...... nr. ..., judetul/sectorul ......, cod postal ...., telefon ....., fax ...., cod unic de inregistrare ...., atribut fiscal ....., nr. de ordine la oficiul registrului comertului ....., avand codul iban nr. ....., deschis la ...., reprezentata legal prin ....., in calitate de prestator al serviciilor de distributie a gazelor naturale, titular al licentei de distributie a gazelor naturale, denumita in cele ce urmeaza distribuitor (operator ...

CONTRACT-CADRU din 10 martie 2005 de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi casnici EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 17 martie 2005

Nr. ..., anul ... luna ... ziua ... - clauze specifice de contractare - i. partile contractante ........., cu sediul in ......, str. ..... nr. ..., judetul/sectorul ...., cod postal ....., telefon ....., fax ...., cod unic de inregistrare ......, atribut fiscal ..., nr. de ordine la oficiul registrului comertului ...., avand codul iban nr. ...., deschis la ...., titular al licentei de distributie emise de autoritatea nationala de reglementare in domeniul gazelor naturale (anrgn) cu nr. ..... si al licentei de furnizare emise de anrgn cu nr. ...., reprezentata legal ...

CONTRACT-CADRU din 10 martie 2005 de furnizare reglementata a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN DOMENIUL GAZELOR NATURALE PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 17 martie 2005

Nr. ... anul ... luna ... ziua ... - clauze specifice de contractare - i. partile contractante societatea comerciala ......., cu sediul in ...., str. ....... nr. ..., judetul/sectorul ....., cod postal ....., telefon ....., fax ...., cod unic de inregistrare ....., atribut fiscal ...., nr. de ordine la oficiul registrului comertului ...., avand codul iban nr. ....., deschis la ......, titular al licentei de distributie emise de autoritatea nationala de reglementare in domeniul gazelor naturale cu nr. ..... si al licentei de furnizare emise de autoritatea nationala de reglementare in ...

Monitorul Oficial 209 din 11 Martie 2005 (M. Of. 209/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 176 din 9 martie 2005 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 96/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucureşti, în unele circumscripţii electorale EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 209 din 11 martie 2005

În temeiul prevederilor art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unicpoziţia nr. 1 a punctului iii "circumscripţii electorale în care se organizează alegeri locale parţiale pentru primari, respectiv primar general" din anexa la hotărârea guvernului nr. 96/2005 privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru alegerea consiliilor locale, a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului bucureşti, în unele circumscripţii electorale, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 187 din 4 martie 2005, se elimină.prim-ministrucĂlin popescu-tĂriceanucontrasemnează:ministrul administraţiei şi internelor,vasile blagabucureşti, 9 martie 2005.nr. 176.----------

Monitorul Oficial 203 din 10 Martie 2005 (M. Of. 203/2005)

 HOTĂRÂRE nr. 112 din 24 februarie 2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti EMITENT: Guvernul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 203 din 10 martie 2005

În temeiul art. 108 din constituţia româniei, republicată,guvernul româniei adoptă prezenta hotărâre.art. unichotărârea guvernului nr. 677/2003 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a medicamentelor şi protezelor pentru poliţişti, publicată în monitorul oficial al româniei, partea i, nr. 432 din 19 iunie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. la articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se diferenţiază astfel:a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonară şi unele boli ...

Cautare document
Club Legislatia Muncii
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5
 

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016