Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PRECIZĂRI METODOLOGICE din 25 martie 2005  privind stingerea prin compensare a obligaţiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PRECIZĂRI METODOLOGICE din 25 martie 2005 privind stingerea prin compensare a obligaţiilor datorate bugetului de stat, potrivit prevederilor art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004

EMITENT: MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 31 martie 2005

    ART. 1
    (1) Obligaţiile datorate bugetului de stat, reprezentând impozite, taxe şi contribuţii, cu excepţia impozitului pe veniturile din salarii, scadente până la data de 30 noiembrie 2005 şi neachitate până la această dată de agenţii economici distribuitori de carburanţi şi lubrifianţi, denumiţi în continuare furnizori, se sting prin compensare cu contravaloarea carburanţilor şi lubrifianţilor livraţi de aceştia până la data de 15 decembrie 2005 Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, în limita sumei de până la 1.076,0 miliarde lei, Ministerului Administraţiei şi Internelor, în limita sumei de până la 780,0 miliarde lei, Serviciului Român de Informaţii, în limita sumei de până la 100,0 miliarde lei, respectiv Serviciului de Protecţie şi Pază, în limita sumei de până la 20,0 miliarde lei, precum şi unităţilor subordonate acestora, denumiţi în continuare beneficiari.
    (2) Furnizorii sunt cei stabiliţi prin ordin al preşedintelui Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, al ministrului administraţiei şi internelor, al directorului Serviciului Român de Informaţii şi al directorului Serviciului de Protecţie şi Pază, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
    ART. 2
    Pentru stingerea prin compensare a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1), atunci când furnizorul este reprezentat de o sucursală, beneficiarii întocmesc procesul-verbal de compensare a obligaţiilor de plată, denumit în continuare proces-verbal, în 6 exemplare originale, conform modelului prezentat în anexa nr. 1. Când procesul-verbal este iniţiat de unităţi subordonate beneficiarilor, acesta va fi întocmit în 7 exemplare originale.
    ART. 3
    (1) La pct. 1 din procesul-verbal beneficiarul completează pe propria răspundere contravaloarea facturilor neachitate până la data încheierii acestuia, toate exemplarele originale ale procesului-verbal fiind apoi transmise furnizorului acestuia, menţionat la pct. 2 din procesul-verbal, în vederea confirmării obligaţiilor datorate acestuia.
    (2) După confirmarea sumelor de către furnizor, cele 7 exemplare ale procesului-verbal sunt înaintate beneficiarului menţionat la pct. 3 din procesul-verbal, pentru confirmarea pe propria răspundere a obligaţiilor înregistrate de unităţile subordonate şi a încadrării sumelor în limita maximă prevăzută la art. 43 din Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004.
    ART. 4
    (1) Beneficiarul va înainta exemplarele procesului-verbal, cu sumele confirmate de furnizor şi de beneficiar, unităţii sale subordonate, care le va transmite organului fiscal teritorial menţionat la pct. 4 din procesul-verbal, la care sucursala furnizoare este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe.
    (2) Organul fiscal teritorial înscrie la pct. 4.1 din procesul-verbal cuantumul obligaţiilor datorate bugetului de stat, pe felurile de impozite, taxe şi contribuţii prevăzute la art. 1 alin. (1), restante şi neachitate până la data completării procesului-verbal sau curente, după caz. Accesoriile aferente obligaţiilor restante, reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere, se vor înscrie separat şi vor fi calculate până la aceeaşi dată.
    (3) În situaţia în care nivelul obligaţiilor de plată datorate bugetului de stat de către sucursala furnizoare este mai mare decât suma datorată de beneficiar, iar acesta este reprezentat de unităţi subordonate, organul fiscal teritorial efectuează stingerea obligaţiilor nominalizate în procesul-verbal la pct. 4.2, în limita sumei înscrise la pct. 1 din acesta, reţine un exemplar al procesului-verbal, iar pe celelalte 6 exemplare le transmite după cum urmează:
    a) unităţii subordonate beneficiarului;
    b) beneficiarului;
    c) sucursalei furnizorului;
    d) furnizorului;
    e) organului fiscal în a cărui evidenţă se află înregistrat furnizorul;
    f) direcţiei generale a finanţelor publice, compartimentul buget şi contabilitate publică, în a cărei rază teritorială îşi are sediul furnizorul.
    (4) Atunci când procesul-verbal este iniţiat de beneficiari şi nu de unităţile subordonate acestora, cele 6 exemplare originale ale procesului-verbal vor fi distribuite de organul fiscal la care sucursala furnizoare este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe, conform prevederilor alin. (3), cu excepţia exemplarului menţionat la lit. a).
    ART. 5
    (1) În cazul în care sucursala furnizoare nu are obligaţii de plată la bugetul de stat dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) sau nivelul acestora este mai mic decât suma de încasat de la beneficiar, suma respectivă sau diferenţa rămasă va fi stinsă la nivel central cu obligaţiile către bugetul de stat ale furnizorului, persoană juridică, căruia îi este subordonată sucursala care a livrat carburanţii şi/sau lubrifianţii.
    (2) Pentru stingerea diferenţei rămase se va efectua procedura prevăzută la art. 3, după care organul fiscal teritorial la care sucursala furnizoare este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe înscrie la pct. 4.1 din procesul-verbal cuantumul obligaţiilor bugetare, conform dispoziţiilor art. 4 alin. (2), şi efectuează stingerea acestora la pct. 4.2.
    (3) Dacă sucursala furnizorului nu are obligaţii către bugetul de stat, organul fiscal va menţiona la pct. 4.1 din procesul-verbal această situaţie, completând la pct. 4.3 suma ce urmează a fi stinsă la nivel central.
    (4) După efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (2), organul fiscal teritorial respectiv reţine un exemplar al procesului-verbal, un exemplar îl transmite sucursalei furnizoare, iar pe celelalte le transmite organului fiscal la care este înregistrată ca plătitor de impozite şi taxe persoana juridică de care aparţine sucursala furnizoare.
    (5) Organul fiscal prevăzut la alin. (4), după înscrierea la pct. 5.1 din procesul-verbal a obligaţiilor de plată la bugetul de stat ale furnizorului şi după efectuarea stingerii obligaţiilor respective la pct. 5.2, reţine un exemplar al procesului-verbal, iar pe celelalte 4 exemplare le transmite după cum urmează:
    a) unităţii subordonate beneficiarului;
    b) beneficiarului;
    c) furnizorului;
    d) direcţiei generale a finanţelor publice, compartimentul buget şi contabilitate publică, în a cărei rază teritorială îşi are sediul furnizorul.
    (6) Când procesul-verbal este întocmit numai de beneficiari şi nu şi de unităţile subordonate acestora, cele 6 exemplare ale procesului-verbal vor urma acelaşi circuit, conform alin. (4) şi (5), cu excepţia exemplarului afectat unităţii subordonate beneficiarului.
    ART. 6
    În cazul în care furnizorul nu are sucursale, procesele-verbale se vor întocmi în 5 exemplare originale în cazul unităţilor subordonate beneficiarilor şi în 4 exemplare în cazul când acestea sunt întocmite de beneficiarii înşişi. Procesele-verbale vor urma aceeaşi procedură şi acelaşi circuit ca cele prezentate la art. 4 şi 5.
    ART. 7
    Direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti sau Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, în a căror rază teritorială îşi au sediul beneficiarii menţionaţi la art. 1 alin. (1), vor transmite lunar, până în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, pentru procesele-verbale primite până la data de 25 a lunii respective, informaţiile respective Ministerului Finanţelor Publice - Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, în conformitate cu instrucţiunile transmise de această direcţie.
    ART. 8
    (1) Reflectarea în contabilitatea furnizorilor şi a sucursalelor acestora a operaţiunilor de stingere prin compensare a obligaţiilor datorate bugetului de stat cu contravaloarea carburanţilor şi/sau lubrifianţilor livraţi, potrivit prevederilor art. 1 şi 2, se efectuează potrivit reglementărilor contabile aplicabile.
    (2) În contabilitatea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de Protecţie şi Pază şi/sau a unităţilor din subordinea acestora operaţiunile de stingere prin compensare a obligaţiilor datorate furnizorilor, prin compensare cu sumele datorate de aceştia la bugetul de stat, se reflectă în creditul contului 701 "Finanţarea în baza unor acte normative speciale" - analitic 701.11 "Finanţarea în baza prevederilor art. 43 din Legea nr. 511/2004, Legea bugetului de stat pe anul 2005".
    În creditul acestui cont Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază şi/sau unităţile din subordinea acestora înregistrează sumele datorate şi neachitate agenţilor economici distribuitori de carburanţi şi lubrifianţi, care au intrat în acţiunea de stingere prin compensare a unor obligaţii bugetare, conform prevederilor art. 43 din Legea nr. 511/2004.
    Pe baza procesului-verbal de compensare a obligaţiilor la plată, potrivit prevederilor Legii nr. 511/2004, se efectuează înregistrarea:

    234 "Furnizori"/ = 701 "Finanţarea în baza unor acte
    analitic distinct normative analitic distinct
                               speciale" - analitic

                        701.11 "Finanţarea în baza
                                prevederilor art. 43 din Legea
                                nr. 511/2004, Legea bugetului de
                                stat pe anul 2005"


cu sumele compensate prevăzute la pct. 4.2 şi 5.2, după caz, din anexa nr. 1.
    Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază şi/sau unităţile din subordinea acestora, ale căror obligaţii de plată au rezultat din cumpărarea unor produse conform Legii nr. 511/2004, întocmesc "Contul de execuţie privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare", conform modelului prezentat în anexa nr. 2, pe baza sumelor evidenţiate în cadrul contului 701.11 "Finanţarea în baza prevederilor art. 43 din Legea nr. 511/2004, Legea bugetului de stat pe anul 2005".
    Contul de execuţie se prezintă ca anexă distinctă la situaţiile financiare trimestriale şi anuale pentru instituţii publice.
    Sumele compensate nu se cuprind în "Contul de execuţie al bugetului instituţiei publice" (anexa nr. 10) şi în "Detalierea cheltuielilor" (anexa nr. 14) la situaţiile financiare pentru instituţii publice.
    ART. 9
    (1) Procedura de compensare a obligaţiilor datorate bugetului de stat, cuprinse în prezentele precizări metodologice, se aplică până la data de 20 decembrie 2005.
    (2) Procesul-verbal reprezintă documentul justificativ de înregistrare a operaţiunilor de compensare în evidenţa analitică pe plătitori - persoane juridice la organul fiscal teritorial, în evidenţa contabilă a furnizorilor, în evidenţele beneficiarilor şi ale unităţilor subordonate acestora, implicaţi în procedura de compensare cuprinsă în prezentele precizări metodologice.
    (3) Se vor compensa numai obligaţiile menţionate în procesul-verbal, în ordinea prevăzută de prevederile legale în vigoare.
    (4) Data compensării obligaţiilor datorate bugetului de stat de către furnizori şi de către sucursalele acestora este data la care conducătorul organului fiscal competent a aprobat operaţiunea de compensare, conform sumelor menţionate la pct. 4.2 sau 5.2 din procesul-verbal.
    ART. 10
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele precizări metodologice.


    ANEXA 1
    ────────
    la precizările metodologice
    ────────────────────────────

    (model)

    Beneficiarul*1)....................................
    Unitatea subordonată*2) ............................
    Adresa ............................................
    Codul fiscal ......................................


                         Proces verbal nr. ____/__________
      de compensare a obligaţiilor de plată, potrivit prevederilor art. 43
         din Legea nr. 511/2004, Legea bugetului de stat pe anul 2005*3)
                           ___________________________

                                        ┌─────────────────────────────────────┐
                                        │ COD FISCAL │
                                        ├─────────────────────────────────────┤
                                        │5) │
                                        ├─────────────────────────────────────┤
                                        │6) │
                                        └─────────────────────────────────────┘

 ┌─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────┐
 │ Explicaţii │ Nr. │ Suma │
 │ │ rând │- lei - │
 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────┤
 │1. Suma reprezentând contravaloarea facturilor neachitate│ │ │
 │privind livrarea de*4) __________ până la data încheierii│ │ │
 │procesului verbal._______ │ 01 │_______ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ Răspundem pentru datele de mai sus, │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ Director, Conducătorul compartimentului │ │ │
 │ L.S. financiar-contabil, │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │2. Furnizorul*3) _______________________ │ │ │
 │Confirmăm exactitatea datelor de la pct. 1 │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ Director, Conducătorul compartimentului │ │ │
 │ L.S. financiar-contabil, │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │3. Beneficiarul*1) │ │ │
 │ Confirmăm pe proprie răspundere datele de la pct. 1 şi│ │ │
 │încadrarea în limita maximă precizată prin art. 43 din │ │ │
 │Legea nr. 511/2004, Legea bugetului de stat pe anul 2005 │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ Ordonator principal de credite, │ │ │
 │ L.S. │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │4. Organul fiscal teritorial în evidenţa căruia se află │ │ │
 │înregistrată sucursala furnizorului*5)________________ │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │4.1. Obligaţii datorate bugetului de stat*5)___________ │ │ │
 │în suma totala de ______________ din care: │ 02 │_______ │
 │a) 14.01 Accize _______________________________________ │ 03 │_______ │
 │b) 14.01 Accesorii aferente accizelor _________________ │ 04 │_______ │
 │c) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospecţiuni, explo- │ │ │
 │rare şi exploatare a resurselor minerale ______________ │ 05 │_______ │
 │d) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea de │ │ │
 │prospecţiuni, explorare şi exploatare a resurselor │ │ │
 │minerale ______________________________________________ │ 06 │_______ │
 │e) 17.01.24 Impozit pe ţiţeiul din producţia interna şi │ │ │
 │gazele naturale _______________________________________ │ 07 │_______ │
 │f) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe ţiţeiul din│ │ │
 │producţia interna şi gazele naturale __________________ │ 08 │_______ │
 │g) 22.01.07 Venituri din concesiuni şi închirieri ______ │ 09 │_______ │
 │h) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni│ │ │
 │şi închirieri _________________________________________ │ 10 │_______ │
 │i) 22.01.11 Vărsăminte de la persoane juridice pentru │ │ │
 │persoane cu handicap neîncadrate ______________________ │ 11 │_______ │
 │j) 22.01.11 Accesorii aferente vărsămintelor de la per- │ │ │
 │soane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate__ │ 12 │_______ │
 │k) 09.01.09 Contribuţia agenţilor economici pentru │ │ │
 │persoanele cu handicap ________________________________ │ 13 │_______ │
 │l) 09.01.09 Accesorii aferente contribuţiei agenţilor │ │ │
 │economici pentru persoane cu handicap _________________ │ 14 │_______ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ Director, Sef serviciu, │ │ │
 │ L.S. │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │4.2. Se sting obligaţiile către bugetului de stat*5) ale │ │ │
 │_____________ în suma totala de ______________________, │ 15 │_______ │
 │din care: │ │ │
 │a) 14.01 Accize _______________________________________ │ 16 │_______ │
 │b) 14.01 Accesorii aferente accizelor _________________ │ 17 │_______ │
 │c) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospecţiuni, explo- │ │ │
 │rare şi exploatare a resurselor minerale ______________ │ 18 │_______ │
 │d) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea de │ │ │
 │prospecţiuni, explorare şi exploatare a resurselor │ │ │
 │minerale ______________________________________________ │ 19 │_______ │
 │e) 17.01.24 Impozit pe ţiţeiul din producţia interna şi │ │ │
 │gazele naturale _______________________________________ │ 20 │_______ │
 │f) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe ţiţeiul din│ │ │
 │producţia interna şi gazele naturale __________________ │ 21 │_______ │
 │g) 22.01.07 Venituri din concesiuni şi închirieri _____ │ 22 │_______ │
 │h) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni│ │ │
 │şi închirieri _________________________________________ │ 23 │_______ │
 │i) 22.01.11 Vărsăminte de la persoane juridice pentru │ │ │
 │persoane cu handicap neîncadrate ______________________ │ 24 │_______ │
 │j) 22.01.11 Accesorii aferente vărsămintelor de la per- │ │ │
 │soane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate__ │ 25 │_______ │
 │k) 09.01.09 Contribuţia agenţilor economici pentru │ │ │
 │persoanele cu handicap ________________________________ │ 26 │_______ │
 │l) 09.01.09 Accesorii aferente contribuţiei agenţilor │ │ │
 │economici pentru persoane cu handicap _________________ │ 27 │_______ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ APROBAT COMPENSAREA │ │ │
 │ Director/Data_________ Sef serviciu, │ │ │
 │ L.S. │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │4.3. Obligaţiile beneficiarilor - unităţi subordonate ra-│ │ │
 │mase nestinse la nivelul organelor fiscale teritoriale │ │ │
 │în evidenta cărora se afla înregistrate sucursalele, │ │ │
 │transmise pentru a fi stinse de către organul fiscal │ │ │
 │teritorial în evidenţa căruia se află înregistrat fur- │ │ │
 │nizorul (pct. 1-pct. 4.2) _____________________________ │ 28 │_______ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ Director, Sef serviciu, │ │ │
 │ L.S. │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │5. Organul fiscal teritorial în evidenta căruia se afla │ │ │
 │înregistrat furnizorul*6) │ │ │
 │ │ │ │
 │5.1. Obligaţii datorate bugetului de stat de furnizor- │ │ │
 │persoana juridică │ │ │
 │din care: │ │ │
 │a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agenţii econo- │ │ │
 │mici*) _________________________________________________ │ 29 │_______ │
 │b) 01.01.01 Accesorii aferente impozitului pe profit de │ │ │
 │la agenţii economici ___________________________________ │ 30 │_______ │
 │c) 08.01.03 Impozit pe dividende la la societăţile │ │ │
 │comerciale _____________________________________________ │ 31 │_______ │
 │d) 08.01.03 Accesorii aferente impozitului pe dividente │ │ │
 │de la societăţile comerciale ___________________________ │ 32 │_______ │
 │e) 13.01 Taxa pe valoarea adăugată _____________________ │ 33 │_______ │
 │f) 13.01 Accesorii aferente taxei pe valoarea adăugată__ │ 34 │_______ │
 │g) 14.01 Accize _______________________________________ │ 35 │_______ │
 │h) 14.01 Accesorii aferente accizelor _________________ │ 36 │_______ │
 │i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospecţiuni, explo- │ │ │
 │rare şi exploatare a resurselor minerale ______________ │ 37 │_______ │
 │j) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea de │ │ │
 │prospecţiuni, exploatare şi exploatare a resurselor │ │ │
 │minerale ______________________________________________ │ 38 │_______ │
 │k) 17.01.24 Impozit pe ţiţeiul din producţia interna şi │ │ │
 │gazele naturale _______________________________________ │ 39 │_______ │
 │l) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe ţiţeiul din│ │ │
 │producţia internă şi gazele naturale __________________ │ 40 │_______ │
 │m) 22.01.07 Venituri din concesiuni şi închirieri _____ │ 41 │_______ │
 │n) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni│ │ │
 │şi închirieri _________________________________________ │ 42 │_______ │
 │o) 20.01 Vărsăminte din profitul net al regiilor ______ │ 43 │_______ │
 │p) 20.01 Accesorii aferente vărsămintelor din profitul │ │ │
 │net al regiilor ________________________________________ │ 44 │_______ │
 │q) 22.01.11 Vărsăminte de la persoane juridice pentru │ │ │
 │persoane cu handicap neîncadrate ______________________ │ 45 │_______ │
 │r) 22.01.11 Accesorii aferente vărsămintelor de la per- │ │ │
 │soane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate__ │ 46 │_______ │
 │s) 09.01.09 Vărsăminte de la persoane juridice pentru │ │ │
 │persoane cu handicap ________________________________ │ 47 │_______ │
 │t) 09.01.09 Accesorii aferente vărsămintelor de la per- │ │ │
 │soanele juridice cu handicap _____________ │ 48 │_______ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │5.2. Se sting obligaţiile datorate bugetului de stat de │ │ │
 │furnizor persoana juridica*6) în suma totala │ │ │
 │de _____________________ din care: │ 49 │_______ │
 │a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agenţii econo- │ │ │
 │mici*) _________________________________________________ │ 50 │_______ │
 │b) 01.01.01 Accesorii aferente impozitului pe profit de │ │ │
 │la agenţi economici*) __________________________________ │ 51 │_______ │
 │c) 08.01.03 Impozit pe dividende la la societăţile │ │ │
 │comerciale _____________________________________________ │ 52 │_______ │
 │d) 08.01.03 Accesorii aferente impozitului pe dividende │ │ │
 │de la societăţile comerciale ___________________________ │ 53 │_______ │
 │e) 13.01 Taxa pe valoarea adăugată _____________________ │ 54 │_______ │
 │f) 13.01 Accesorii aferente taxei pe valoarea adăugată__ │ 55 │_______ │
 │g) 14.01 Accize _______________________________________ │ 56 │_______ │
 │h) 14.01 Accesorii aferente accizelor _________________ │ 57 │_______ │
 │i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de prospecţiuni, explo- │ │ │
 │rare şi exploatare a resurselor minerale ______________ │ 58 │_______ │
 │j) 17.01.04 Accesorii aferente taxei pe activitatea de │ │ │
 │prospecţiuni, exploatare şi exploatare a resurselor │ │ │
 │minerale ______________________________________________ │ 59 │_______ │
 │k) 17.01.24 Impozit pe ţiţeiul din producţia interna şi │ │ │
 │gazele naturale _______________________________________ │ 60 │_______ │
 │l) 17.01.24 Accesorii aferente impozitului pe ţiţeiul din│ │ │
 │producţia interna şi gazele naturale __________________ │ 61 │_______ │
 │m) 22.01.07 Venituri din concesiuni şi închirieri _____ │ 62 │_______ │
 │n) 22.01.07 Accesorii aferente veniturilor din concesiuni│ │ │
 │şi închirieri _________________________________________ │ 63 │_______ │
 │o) 20.01 Vărsăminte din profitul net al regiilor ______ │ 64 │_______ │
 │p) 20.01 Accesorii aferente vărsămintelor din profitul │ │ │
 │net al regiilor ________________________________________ │ 65 │_______ │
 │q) 22.01.11 Vărsăminte de la persoane juridice pentru │ │ │
 │persoane cu handicap neîncadrate ______________________ │ 66 │_______ │
 │r) 22.01.11 Accesorii aferente vărsămintelor de la per- │ │ │
 │soane juridice pentru persoane cu handicap neîncadrate__ │ 67 │_______ │
 │s) 09.01.09 Contribuţia agenţilor economici pentru │ │ │
 │persoanele cu handicap _______________________________ │ 68 │_______ │
 │t) 09.01.09 Accesorii aferente contribuţiei agenţilor │ │ │
 │economici pentru persoanele cu handicap ________________ │ 69 │_______ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ APROBAT COMPENSAREA │ │ │
 │ │ │ │
 │ Director/Data ................ Şef serviciu │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 │*) În cazul IMM-urilor se va completa cu impozitul │ │ │
 │pe venitul microîntreprinderilor │ │ │
 │ │ │ │
 │ │ │ │
 └─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────┘
-----------
    *1) Denumirea completă a beneficiarului - Administraţia Naţională a
        Rezervelor de Stat, Ministerul Administraţiei şi Internelor,
        Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază -
        fără iniţiale.
    *2) Se completează numai în cazul în care beneficiarul este reprezentat
        de o unitate subordonată.
    *3) Denumirea completă a furnizorului, persoana juridica sau sucursala
        acesteia, după caz, prevăzută prin ordin.
    *4) Se înscrie, după caz, produsul achiziţionat.
    *5) Denumirea completă a sucursalei furnizorului, fără iniţiale.
    *6) Se completează numai în cazul furnizorului persoana juridică.    ANEXA 2
    ────────
    la precizările metodologice
    ────────────────────────────

   (model)

    INSTITUŢIA ..........................................

                           CONTUL DE EXECUŢIE
       privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare
       potrivit prevederilor art. 43 din Legea bugetului de stat
                       pe anul 2005 nr. 511/2004

┌─────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┐
│ │ Cod │ │
│ │ Capitol │ │
│ Denumirea indicatorilor*) │ Titlu │ Suma │
│ │ Articol │ - mii lei - │
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
├─────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤
└─────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘

-----------
    *) Se înscrie denumirea capitolelor de cheltuieli bugetare.

       Ordonatorul principal de credite, Conducătorul compartimentului
       ................................ financiar-contabil,
                   L.S. ............................


                                     ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016