Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   PROCEDURĂ din 17 martie 2005  de repartizare de contingent societăţilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 PROCEDURĂ din 17 martie 2005 de repartizare de contingent societăţilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania

EMITENT: Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 259 din 29 martie 2005
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 133 din 17 martie 2005, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 259 din 29 martie 2005.
──────────
    1. În vederea obţinerii de contingent, societăţile comerciale depun la Registratura Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei un dosar care trebuie să îndeplinească criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 1 şi să conţină cererea privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, însoţită de documentaţia completă prevăzută în anexa nr. 3a), cu cel mult 60 de zile înainte de data începerii derulării contractului.
    2. Cererile privind solicitarea de contingent, însoţite de documentaţia completă, se soluţionează în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
    3. Respingerea cererii şi motivele care au stat la baza acestei decizii se comunică în scris, în termenul prevăzut la pct. 2.
    4. Departamentul pentru muncă în străinătate din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei întocmeşte un referat privind dosarul depus în vederea trimiterii de personal român, detaşat din societăţi comerciale cu sediul în România, pentru a activa pe bază de contracte de lucrări, prevăzut în anexa nr. 4, numai pentru societăţile comerciale care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) au depus documentaţia completă conform anexei nr. 3a);
    b) îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute în anexa nr. 1.

    5. Pentru societăţile comerciale care îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 4, normarea contractului de lucrări prezentat se efectuează în funcţie de tarifele germane.
    6. Referatul prevăzut la pct. 4, întocmit de Departamentul pentru muncă în străinătate, se avizează de către secretarul de stat coordonator şi se aprobă de către ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei. În baza referatului aprobat, Departamentul pentru muncă în străinătate eliberează societăţii comerciale contingentul necesar pentru trimiterea de personal român, detaşat pentru a activa pe bază de contracte de lucrări în Republica Federală Germania, şi returnează originalul contractului de lucrări, precum şi devizul lucrării/lista de servicii.
    7. Aprobările de contingent, eliberate de Departamentul pentru muncă în străinătate, neutilizate în termen de 90 de zile de la data aprobării, se anulează şi nu constituie rezervare de contingent pentru alte contracte de lucrări. Societăţile comerciale sunt obligate să comunice în scris Departamentului pentru muncă în străinătate toate aprobările de contingent neutilizate.
    8. În vederea obţinerii de contingent suplimentar pentru prelungirea sau, după caz, amânarea perioadei de execuţie a unui contract în derulare, societăţile comerciale depun la Registratura Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei un dosar care trebuie să conţină cererea privind solicitarea de contingent suplimentar, al cărei model este prezentat în anexa nr. 2, însoţită de documentaţia completă prevăzută în anexa nr. 3b).
    9. Cererile privind solicitarea de contingent suplimentar, însoţite de documentaţia completă, se soluţionează în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării acestora.
    ANEXA 1

    la procedură
    CRITERII DE SELECŢIE
    pe care trebuie să le îndeplinească societăţile comerciale în vederea obţinerii de contingent
    1. Societatea comercială trebuie să depună documentaţia completă conform anexei nr. 3a)/3b).
    2. Societatea comercială trebuie să aibă înscris în certificatul de înregistrare la registrul comerţului, ca obiect principal de activitate, aceeaşi activitate pe care urmează să o desfăşoare în Republica Federală Germania.
    3. Societatea comercială trebuie să desfăşoare activitate în ţară, în domeniul pentru care solicită aprobare de contingent, cel puţin 6 luni înainte de depunerea cererii.
    4. Societatea comercială trebuie să aibă personal încadrat cu contract de muncă în România, cu calificare profesională în domeniul în care vrea să desfăşoare activitate în Republica Federală Germania.
    5. Societatea comercială trebuie să aibă obligaţiile bugetare achitate la zi, conform legislaţiei în vigoare, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contribuţia la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul asigurărilor sociale de sănătate.
    6. Societatea comercială trebuie să respecte înlesnirile la plată (eşalonare, amânare), conform legislaţiei în vigoare, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contribuţia la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi bugetul asigurărilor sociale de sănătate.
    7. Nu trebuie să fie înscrise în registrul comerţului menţiuni, conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la hotărârea de condamnare a comerciantului pentru fapte penale, punerea sub stare de interdicţie, instituirea curatelei, declararea stării de faliment şi nu trebuie să existe comunicări ale organelor de drept referitoare la amenzi, abuz de încredere, fals, concurenţă neloială, alte abateri.
    8. Societatea comercială nu trebuie să fie sancţionată de autorităţile germane pentru încălcarea legislaţiei germane privind evaziunea fiscală, neplata salariilor cuvenite, neplata concediului de odihnă etc. şi trebuie să cunoască şi să respecte regimul privind dreptul la şedere şi muncă.
    NOTĂ:
    Criteriile de selecţie sunt cumulative, iar nerespectarea acestora duce la respingerea dosarului depus.


    ANEXA 2

    la procedură
    Societatea Comercială ............................
    Nr. ....../data ............
    CERERE
    privind solicitarea de contingent/contingent suplimentar
    necesar pentru executarea contractului
    - model -
    Către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei
    Departamentul pentru muncă în străinătate
    Referitor la aprobarea de contingent în baza Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind trimiterea de personal român din întreprinderi cu sediul în România pentru a activa pe bază de contracte de lucrări, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 167/1991, cu modificările ulterioare
    Subsemnatul ........, reprezentant legal al Societăţii Comerciale ......., cu sediul în localitatea ......, str. ...... nr. ...., judeţul/sectorul ....., codul poştal ....., vă rog să aprobaţi contingentul/suplimentarea de contingent pentru executarea contractului de lucrări din data de ...., încheiat cu firma germană ....., şi detaşarea unui număr de ...... salariaţi (...... om/lună), pentru perioada ........, la şantierul/punctul de lucru ........... .
    Salariaţii care urmează să fie detaşaţi în baza acestui contract de lucrări sunt calificaţi în următoarele meserii: ..................................... .
    La prezenta cerere anexăm documentaţia completă prevăzută în anexa nr. 3a), respectiv 3b), la Procedura de repartizare de contingent societăţilor comerciale cu sediul în România, care execută contracte de lucrări în Republica Federală Germania, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 133/2005.
    Reprezentant legal,
    ............................
    (numele, prenumele şi semnătura)
    L.S.

    ANEXA 3a)

    la procedură
    DOCUMENTAŢIA
    pe care trebuie să o depună societăţile comerciale care urmează
    să execute lucrări în Republica Federală Germania, la solicitarea contingentului
    1. Cerere privind solicitarea de contingent necesar pentru executarea contractului, conform anexei nr. 2
    2. Contractul de lucrări în original (în limba germană) şi în copie
    3. Traducerea contractului în limba română, legalizată sau, după caz, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii comerciale
    4. Devizul de lucrări/lista serviciilor, în original şi în copie
    5. Graficul de repartizare a personalului pe luni
    6. Curriculum vitae pentru şeful de şantier/echipă, cu menţiunea că acesta nu a fost condamnat sau sancţionat pe teritoriul României şi pe teritoriul Republicii Federale Germania
    7. Prezentarea firmei, care să conţină, în mod obligatoriu, următoarele elemente:
    - data de la care societatea comercială desfăşoară în România activitatea pe care doreşte să o desfăşoare în Republica Federală Germania, precum şi, după caz, data de la care desfăşoară activitate în Republica Federală Germania;
    – lista cu lucrările executate în România în domeniul pentru care solicită repartizarea de contingent*).
    *) Se depune numai la prima solicitare de contingent.


    8. Declaraţie notarială a reprezentantului legal al societăţii comerciale, din care să rezulte:
    - cunoaşterea şi respectarea legislaţiei şi a reglementărilor în domeniu (Convenţia din 31 iulie 1990, încheiată între Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania);
    – faptul că societatea comercială nu a avut probleme cu autorităţile germane (evaziune fiscală, nerespectarea regimului privind dreptul la şedere şi muncă, neplata salariilor cuvenite conform legislaţiei germane, neplata concediului de odihnă);
    – respectarea elementelor minime legale în ceea ce priveşte asigurarea medicală, asigurarea de accidente, cazarea, asigurarea mesei, asigurarea echipamentului de protecţie şi transportul local.

    9. Dovezi (în original sau în copie legalizată) eliberate în luna depunerii documentaţiei, privind achitarea la zi a obligaţiilor către:
    - bugetul de stat;
    – bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contribuţia la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    – bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    – Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    10. Adeverinţă eliberată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi are reşedinţa societatea comercială, din care să rezulte:
    - numărul total de salariaţi încadraţi cu contracte individuale de muncă;
    – faptul că societatea comercială nu a fost sancţionată contravenţional pentru muncă fără forme legale.

    11. Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, eliberat în luna depunerii documentaţiei (în original sau în copie legalizată)
    12. Situaţia numărului de salariaţi încadraţi cu contract individual de muncă, detaşaţi, cu care îşi desfăşoară activitatea în Republica Federală Germania, întocmită la data depunerii dosarului pentru contingent, precum şi numărul de contracte aflate în derulare în Republica Federală Germania.
    13. Actul constitutiv al societăţii comerciale, în copie**)
    14. Certificat de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului, în copie**)
    **) Se depune numai la prima solicitare de contingent şi în cazul unor modificări în actul constitutiv al societăţii comerciale.

    15. Ultimul bilanţ contabil depus şi înregistrat la administraţia financiară, în copie, din care să reiasă activitatea preponderentă pe care o desfăşoară societatea comercială şi situaţia financiară a acesteia.

    ANEXA 3b)

    la procedură
    DOCUMENTAŢIA
    pe care trebuie să o depună societăţile comerciale care urmează să solicite contingent suplimentar
    pentru prelungirea/amânarea perioadei de execuţie la un contract în derulare
    1. Cerere privind solicitarea de contingent suplimentar necesar pentru executarea contractului, conform anexei nr. 2
    2. Supliment pentru contractul existent/contractul parţial de lucrări (în limba germană) şi copie de pe acesta
    3. Fundamentarea prelungirii/amânării termenelor, în măsura în care suplimentul nu prevede şi copie de pe acesta
    4. Traducerea suplimentului pentru contractul existent şi fundamentarea prelungirii, în limba română, legalizată sau, după caz, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al societăţii comerciale
    5. Restul de lucrări din deviz rămase de executat, în copie
    6. Graficul de repartizare a personalului pe luni
    7. Aprobarea de contingent iniţială, eliberată de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în copie
    8. Aprobarea de contingent eliberată de Oficiul Federal de Muncă al Landului Hessen, în copie
    9. Dovezi (în original sau în copie legalizată) eliberate în luna depunerii documentaţiei, privind achitarea la zi a obligaţiilor către:
    - bugetul de stat;
    – bugetul asigurărilor sociale de stat, inclusiv contribuţia la sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
    – bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    – Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    10. Ultimul bilanţ contabil depus şi înregistrat la administraţia financiară, în copie, din care să reiasă activitatea preponderentă pe care o desfăşoară societatea comercială şi situaţia financiară a acesteia.

    ANEXA 4

    la procedură
    MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
    Departamentul pentru muncă în străinătate
    Nr. ....../Data ......
    De acord
    ────────
    Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei
    ...................................................
    REFERAT
    privind dosarul depus în vederea trimiterii de personal român,
    detaşat din societăţi comerciale cu sediul în România, pentru a activa pe bază de contracte de lucrări
    A. Date de identificare
    Cererea nr. ....... din data de ........, înregistrată la sediul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei cu nr. ....... din data de .....................
    Data completării dosarului (dacă este cazul) .......................
    Societatea Comercială ..............................................
    Adresa .............................................................
    Activitatea principală .........., codul de activitate CAEN ........
    Codul fiscal/Codul unic de înregistrare ............................
    Numele şi prenumele directorului/directorului general/administratorului
    ....................................................................
    Bilanţul contabil la data de ................................, din care reiese o cifră de afaceri netă de ...................................., un profit/o pierdere de ........ şi un număr mediu de ................. salariaţi.

    B. Îndeplinirea criteriilor de selecţie în vederea obţinerii de contingent
    1. Societatea comercială a depus documentaţia completă conform anexei nr. 3a): Da []
    Nu []

    2. Societatea comercială are înscris în certificatul de înmatriculare ca obiect principal de activitate aceeaşi activitate pe care urmează să o desfăşoare în Republica Federală Germania:
    Da []
    Nu []

    3. Societatea comercială a desfăşurat în România, cel puţin 6 luni înainte de data solicitării de contingent, activitatea pentru care solicită contingent:
    Da []
    Nu []

    4. Societatea comercială are personal încadrat cu contract individual de muncă:
    Da []
    Nu []

    5. Obligaţii bugetare achitate la zi:
    Da []
    Nu []

    6. Societatea comercială a respectat înlesnirile la plată: eşalonare/amânare:
    Da []
    Nu []
    a) bugetul de stat ..............................................
    b) bugetul asigurărilor sociale de stat .........................
    c) bugetul asigurărilor pentru şomaj ............................
    d) bugetul asigurărilor sociale de sănătate .....................

    7. Există înscrise în registrul comerţului menţiuni, conform art. 21 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau comunicări ale organelor de drept, referitoare la amenzi, abuz de încredere, fals, concurenţă, alte abateri:
    Da []
    Nu []

    8. Există sancţionare pentru nerespectarea legislaţiei germane la data solicitării de contingent:
    Da [] pe perioada ....................
    Nu []


    C. Elemente ale contractului
    1. Domeniul de activitate pentru care a fost încheiat contractul
    ................................................................

    2. Data încheierii contractului (zz/ll/aa)
    ................................................................

    3. Denumirea firmei germane cu care s-a încheiat contractul
    ................................................................

    4. Data începerii lucrării (zz/ll/aa)
    ................................................................

    5. Data finalizării lucrării (zz/ll/aa)
    ................................................................

    6. Durata de executare a contractului ........................ luni
    7. Personal necesar pentru executarea contractului: .......... om/lună
    8. Valoarea contractului .................................. mii euro
    9. Şantierul/Punctul de lucru de desfăşurare a contractului
    ....................................................................


    D. Menţiuni
    ● Societatea comercială are aprobat un număr de ........... contracte, cu un număr total de ........ om/lună, conform situaţiei Departamentului pentru muncă în străinătate.
    ● La data începerii contractului supus aprobării societatea comercială are în derulare ....... contracte, cu un număr de ......... salariaţi cu contract individual de muncă, detaşaţi, cu care îşi desfăşoară deja activitatea în Republica Federală Germania.

    Având în vedere cele prezentate, vă rugăm să decideţi asupra acordării contingentului.
    Avizat,
    Secretar de stat,
    .....................
    Director,
    .................
    Întocmit
    ...................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016